Giải ngân hơn 209 tỷ đồng vốn xây dựng các công trình giao thông
(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho xây dựng các công trình giao thông là 358,48 tỷ đồng (không bao gồm hơn 577 tỷ đồng vốn giao giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông ven biển). Đến hết tháng 6 - 2018, đã giải ngân 209,36 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch, khối lượng thực hiện đạt 134,3 tỷ đồng.
7f4cxddc5xc14bxf5e8x7ffbxcf99xa613xd3f2xd9cexX7xe52dxea5fxbe4fxe27bxc754xfde3xX5xc147xXaxc9b4xc4efxXdxa9ebxXdxX3xa569x8812xa099xX18xX3xX1xf84bxX18xX3xd1abxb038x9200xX3xXex95f8xX3x8cb1xac19xX18xX19xX3x946exdfb4xX18xX3x9616xX1axca68xX3x94cdxa141xX18xX19xX3xX4xfadexX4xX3xX4xbf87xX18xX19xX3xXex8830x9554xX18xX1xX3xX19xXdxX6x1004dxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX0xd7bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd404xX10xX6xX35xXaxX12xX3xXcxbc44xX3xX28xe001x880cxX3xX18xd387x93fcxX3xX21xX22xX2xcbb2xX3xX28x100cexX18xX3xX18xX6xX33xe4caxX3xfc1fxX7bxX3xX1xX4cx95a2xX4xX1xX3xX2dxX2exX18xX3xX28xX6exX6fxX3xXex89dexX3xe06exX2exX3xXexX44x844axX3xX4xX1xX4cxX3xX31xX1axX33xX3xX35xX36xX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX44xX45xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX5x970axX3xe0b3x9061xX78xX81xb1e2xX78xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xc8bcxX83xX1xX3fxX18xX19xX3xX97xX6xX4cxX3xX19xX29xX73xX3xX1xX1exX18xX3xXc9xdfc0xXebxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX2dxX2exX18xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xX19xXdxX15xXdxX3xXbxX1xf9a0xX18xX19xX3xX73xe35fxXexX3xX97x9df4xX18xX19xX3xX35xX36xX3xX3bxX18xX3xX28xX95x931dxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX2dxX10xX18xX3xX97xXdxea27xX18xe434xfbb5xX3xbe07xX7bxX18xX3xX1xX7bxXexX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xb473xX3xda35xX3xX21xX22xX2xX78xX81xX3xX28x9d79xX3xX19xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX18xX3xX21xX22xX23xX81xXc8xX143xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX19xX81xX3xX28xX88xXexX3xXc9xX78x8ca5xX3xX83xX7bxX3xX1xX4cxX88xX4xX1xX81xX3xX83xX1xX2exXdxX3xX5xX95xa306xX18xX19xX3xXexX1xX36xX4xX3xX1xXdxf726xX18xX3xX28xX88xXexX3xX2xXc8xXccxX81xXc8xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX19xX133xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdaaxX4cxX35xX33xXaxX12xX0xXdxX73xX19xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX133xX97xX6xX4cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX4cxX6xX133xX2dxX18xX54xX18xX10x911axX7xX54xX2xX78xX21xXebxX54xXccxX78xX35xX22xX2xX23xX22xX78xX22xXebxXexX2xX2xX21xX22xX5xXc9xX133xdf75xXbxX19xXaxX3xX54xX12xX3xXcxX1xXdxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX88xX18xX19xX3xX73xc53bxX4xX3xX4xX6fxX2exXdxX3xX4xbc9exX18xX19xX3xX4xee38xX6xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xXexX44xX3bxX18xX1xX3xXbxX1xX9cxX6xX3xXcxX1axX33xX3xXcxe5a7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX106xX6xX133xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX4cxX35xX33xXaxX12xe205xX1xc098xX18xX19xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX28xX6exX6fxX3xX18xX72xX73xX81xX3xf781xac15xX3xX13xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3x9f5fxX3x9ac3xd8c7xX18xX3xXexX15xXdxX3xX28xX14exX3xX4xX1xd48fxX3xX28xX88xX4cxX3xX97xX6xX18xX3xc04fxX6fxX15xX18xX3xX5x8049xX3xX4xX3bxX4xX3xX35xX36xX3xX3bxX18xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX28xX3fxX18xX3xX28xX2exX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX18xX1xXc6xX3xXexX1xX6exX6fxX3xX28xd8c3xX33xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX7bxX18xX3xX28xa140xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX35xX36xX3xX3bxX18xX81xX3xX18xX1xX95xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX2dxX10xX18xX3xX97xXdxX130xX18xX81xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX135xX3fxX18xX19xX3xXcxX1axX33xX3xXcxX233xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX106xX6xX81xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xXexX283xX18xX1xX3xXc9xX2xXc9xX3xX1b2xX6xX3xa23dxX1x8a01xX3xX145xX3xX63xX88xX18xX1xX3xX233xX1x998axX4xX81xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xXexX283xX18xX1xX3xXc9xX2xX143xX1b2xX3xXd7xXexX1xf815xX3xXexX44xfc2exX18xX3x9e86xX6fxX3bxX18xX3xe9e5xXc6xX4cxX3xX28xX7bxX18xX3xX251xX3fxX18xX19xX3xXexX44xX95xX11bxX18xX19xX3xXcxX1xX2exX18xX19xX3xX251xX1xX35bxXexX132xX81xX3xX35exX6fxX2exX4xX3xX5xX2cfxX3xXccxXebxX3xX28xX7bxX18xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX63xX29xX3xX333xX1xX9cxX3x8aacxXdxX18xX1xa0fbxX3xX4xX6exX6fxX3xX333xX2c0xX73xX3xX363xX95xX1exX18xX19xX81xX3xX4xX6exX6fxX3xX2dxX95xX183xXexX3xX18xX340xXexX3xX19xXdxX6xX4cxX3xX35exX6fxX2exX4xX3xX5xX2cfxX3xX21xX2xXebxX1b2xX3xX2dx945axXdxX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX7xc236xXexX3xX1b2xX3dfxX4xX3xX251xX6xX73xX3xX2dxXc6xX3xX35exX6fxX2exX4xX3xX5xX2cfxX3xX2xd637xX133xX3xX135xX29xX18xX19xX3xXexX1xX11bxXdxX81xX3xX83xX1xX2c0xX18xX3xXexX44xX95xX1exX18xX19xX3xXexX1xX36xX4xX3xX1xXdxX18exX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX4xX1xX6fxX2c0xX18xX3xX97xX357xX3xX28xX6exX6fxX3xXexX95xX3xX4xX3bxX4xX3xX35xX36xX3xX3bxX18xdffbxX3xX135xX95xX11bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX2dxX10xX18xX3xX97xXdxX130xX18xX3xX28xX4cxX88xX18xX3xX35exX6fxX15xX18xX19xX3xf2fdxX95xX1exX18xX19xX3xX274xX3xXcx10160xX18xX1xX3xX13xXdxX6xX81xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xXexX6bxX3xXcxX233xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX106xX6xX3xX28xX7bxX18xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX333xX15xX18xX19xX3xX1xXc6xX18xX19xX3xX83xX1xX3fxX18xX19xX3xXcxX1xe12axX3xX463xX6fxX1axX18xX3xX28xXdxX3xe993xX1xX6fxX3xX4b1xXdxX18xX1xX3xXexX7bxX3xX251xX19xX1xXdxX3xX266xX1exX18xX133xX3xX266xX267xX3xX13xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX274xX3xX276xX277xX18xX3xXexX15xXdxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX183xXbxX3xX2dxX3d5xXdxX3xc211xX1b2xX251xba5exX3xX1xX6fxX33xX18exX18xX3xXcxX46cxX18xX1xX3xX13xXdxX6xX3xX28xX2c0xX33xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX7bxX18xX3xX28xX2cfxX3xX19xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX106xX18xX19xX3xX73xX10bxXexX3xX97xX10fxX18xX19xX3xX35xX36xX3xX3bxX18xX3xX4xX6exX6fxX3xX2dxX95xX183xXexX3xX35exX6fxX2exX4xX3xX5xX2cfxX3xX2xX3f6xX3xX19xXdxX6xX4cxX3xX2dxX3d5xXdxX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX251xX19xX1xXdxX3xX266xX1exX18xX3xX145xX3xX1b2xX14exXdxX3xXcxX44xXc6xX18xX1xX133xX3xX266xX267xX3xXexX1xX6xX73xX3xX73xX95xX6fxX3xX4ecxX1b2xX251xX4efxX3xXexX283xX18xX1xX3xXexX1xX6xX73xX3xX19xXdxX6xX3xX293xX3xX83xXdxX7bxX18xX3xX2dxX3d5xXdxX3xX1b2xX2cfxX3xX13xXdxX6xX4cxX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX274xX3xX276xX277xX18xX3xXexX15xXdxX3xX2dxff27xX3xX28dxX6fxX33xX3xX73xX3fxX81xX3xX1xX95xX3d5xX18xX19xX3xXexX6fxX33xX7bxX18xX81xX3xX83xX1xX6fxX18xX19xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX293xX3xX19xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX106xX18xX19xX3xX73xX10bxXexX3xX97xX10fxX18xX19xX3xX2dxXc6xX3xX4xX3bxX4xX3xX28dxX6fxX33xX3xX1xX4cxX88xX4xX1xX3xX5xXdx98d0xX18xX3xX28dxX6fxX6xX18xX3xX28xX7bxX18xX3xX28xX95xX11bxX18xX19xX3xX4xX6xX4cxX3xXexX2exX4xX3xX251xXdxX18xX1xX3xX1b2xX45xX18xX1xX3xX274xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX106xX6xX133xX0xX54xXbxX12
Hùng Cường