Cuba và LHQ ký hiệp định khung về hợp tác phát triển bền vững
Ngày 13/8, Cuba và Hệ thống các cơ quan Liên hợp quốc (SNU) tại nước này đã ký một hiệp định khung, qua đó thiết lập hợp tác giữa quốc gia này và SNU về các vấn đề phát triển bền vững cho giai đoạn 2020-2024.
abf9xdf8dx10a54x117c5x12defxbc53xe2f6xbd0cx10b63xX7x12c0exe9b5x11f09x13354xff08x10789xX5xfb2cxXaxc7b9x124dcxc316x136b9xX6xX3xc730x13cc0xX3xe19dxb158xf623xX3xe109xc924xX3xX1xXdx13c9bxXbxX3x1295cx13238xd25dxX1xX3xX1fxX1xX14xX29xe2c9xX3xX18x1385bxX3xX1x110f2xXbxX3xXexe804xX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexd4a3xXdxb316xX29xX3xX15xX33xX29xX3xX18x11f16xX29xX30xX0xecaaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xd085xXaxX12x10a3bxX30xX19x10da3xX3xX2xe71dxX51xd5b9x11041xX3xX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX3xX1cxX24xX3xXexX1xfc74xX29xX30xX3xX4xX3axX4xX3xX4x12fc8xX3x11a5exX14xX6xX29xX3xX1bxXdxce26xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xd820x13389xX66xfaf7xcf33xX3xXex1157axXdxX3xX29xf2a2xd3efxX4xX3xX29xX19xX69xX3xX27x12a3exX3xX1fxX20xX3x10d41x10884xXexX3xX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX29xX1xX3xX1fxX1xX14xX29xX30xX6fxX3xX89xX14xX6xX3xX27xe9f1xX3xXexX1xXdxf8f2xXexX3xX5xb930xXbxX3xX1xX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX30xXdxX4dxX6xX3xX89xX14xX7exX4xX3xX30xXdxX6xX3xX29xX19xX69xX3xX18xX19xX3xX9dxX66xX9fxX3xX18xX33xX3xX4xX3axX4xX3xX18x11d15xX29xX3xX27xX33xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX15xX33xX29xX3xX18xX4dxX29xX30xX3xX4xX1x12645xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX27xX120xXa3xX29xX3xe6b4xda7exX12cxX12dx10336xX12cxX12dxX12cx113f6x1086axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9fexX120xX63xX69xXaxX12xX0xXdxXb5xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXb5xX7xX130xXbxX1xX120xXexX120xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX29xX1xX3xX1fxX1xX14xX29xX30xX3xX18xX33xX3xX1xX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX15xX33xX29xX3xX18xX4dxX29xX30xX3xX1xc5c5xX29xX1xX3xdf41xX29xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX135xX15xX6xX120xXexX1xX6xX29xX1xX1xX120xX6xX135xX18xX29xX51xX29xX10xe79cxX7xX51xX12cxX12dxX6cxX12cxX51xX2x1388dxX1d6xX63xb283xX2xX1d9xX12dxX134xX1d9xX12dxXexX6cx10db1xX2xX1d6xX5xX2xX135x117a9xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX29xX1xX3xX1fxX1xX14xX29xX30xX3xX18xX33xX3xX1xX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX15xX33xX29xX3xX18xX4dxX29xX30xXaxX3xX63xX6xXexX6xX130xXbxX1xX120xXexX120xX130xX120xX43xXdxX30xXdxX29xX6xX5xX130xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x11554xX51xX51xX4xX63xX29xXdxXb5xX30xX135xX18xXdxX10xXexX29xX6xXb5xXbxX5xX14xX7xX135xX18xX29xX51xXexX1e2xX12cxX12dxX51xX14xXbxX5xX120xX6xX63xX10xX63xX51xX1xX120xXexX29xX29xfa80xX51xX12cxX12dxX12cxX12dx137b9xX12dxX6exX281xX2xX134xX51xXexXexfa43xX18xX29xX4xX14xX15xX6xX135xX1e8xXbxX30xXaxX3xX51xX12xX66xX30xXa7xf752xXdxX3xX63xe85fxX29xX3xX27xX10xX120xX3xX1fxX1xbce5xX14xX3xXexX43xX6xX29xX30xX3xXbxX1x13abaxX29xX30xX3xX63xX28xX4xX1xX3xX13x10ffex13b2bx10beax10f41xX130xX2x10356xX3xXexXa3xXdxX3xX1bxX6xX3xX1cxX6xX15xX6xX29xX6xX6fxX3xX13xX14xX15xX6xX3xX135xX3xX9cx10bb3xX29xX1xX24fxX3xXcxX1cxb829xX51xXcxXcxX2e4xX2bfxX66xXa0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX2bfx117a0xX29xX3xX1fxXdxX24xX29xX3xX29xXcfxXdxX3xXexX43xX90xX29xX3xX63xX120xX3xX27xXdxX33xX14xX3xXbxX1xX7exXdxX3xX18xXdxX90xX29xX3xXexX1xXa7xX29cxX29xX30xX3xXexX43xf96dxX3xX4xbff7xX6xX3xX9dxX66xX9fxX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX3xX13xX120xX29xX7xX14xX10xX5xX120xX3xX2bfxXdxX63xX6xX5xX3xX4xae2exX29xX30xX3xX145xXb6xX3xXexX43xXa7xc58exX29xX30xX3xX66xX30xX120xXa3xXdxX3xXexX1xXa7xX87xX29xX30xX3xX18xX19xX3xc938xcc9fxX14xX3xXexXa7xX3xX29xXa7xXa8xX4xX3xX29xX30xX120xX19xXdxX3xX9cx107cdxXdxX29xX4xX10xX28axXa0xX3xX4xX331xX6xX3xX13xX14xX15xX6xX3xc403xX120xX63xX43xXdxX30xX120xX3xX382xX6xX5xXb5xXdxX10xX43xX4xX6xX3xX1fxX20xX3xX4xX351xX29xX30xX3xX29xX30xX19xX69xX3xXexXa3xXdxX3xXexX1xX331xX3xX27x11cf3xX3xX1bxX6xX3xX1cxX6xX15xX6xX29xX6xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX36fxX2a0xX69xX3xX27xXa7xX36xX4xX3xX28axX10xXb5xX3xX5xX19xX3xX4xX3bbxX29xX30xX3xX4xe9e6xX3xX89xX14xX6xX29xX3xXexX43x1376exX29xX30xX3xX29xX1xX104xXexX3xX27xX45xX3xX5xXd8xXbxX3xX1fxXd4xX3xX1xX120xXa3xX4xX1xX3xX18xX19xX3xXexX1x11b07xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX1xX120xXa3xXexX3xX27xXb6xX29xX30xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX4xX331xX6xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX6fxX3xXexXd8xXbxX3xXexX43xX14xX29xX30xX3xX4xX1xX331xX3xX69xXd4xX14xX3xX18xX19xX120xX3xX4xX3axX4xX3xX5x123dexX29xX1xX3xX18xX419xX4xX3xX89xX14xX1acxX29xX3xX5xX20xX3xX1xXdxX24xX14xX3xX89xX14xX1acxX3xXb5xX3bbxXdxX3xXexX43xXa7xX29cxX29xX30xX6fxX3xX28ax1253exX3xX5xX20xX3xX43xX331xXdxX3xX43xX120xX3xXexX1xXdxX90xX29xX3xXexX6xXdxX6fxX3xX4xX1xX14xX69xX45xX29xX3xX27x13b78xXdxX3xX7xX1acxX29xX3xX28axX14xX104xXexX3xX18xX19xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX4xX120xX29xX3xX29xX30xXa7xX29cxXdxX3xX15xX1a8xX29xX1xX3xX27x13850xX29xX30xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX66xX30xX120xX19xXdxX3xX43xX6xX6fxX3xXexX1xX10xX120xX3xXexX1xX3bbxX29xX30xX3xXexXdxX29xX3xX4xX331xX6xX3xX9dxX66xX9fxX6fxX3xX18xX302xX29xX3xX1fxXdxX24xX29xX3xX29xX19xX69xX3xX4xX2b4xX29xX3xXexX1xX45xX3xX1xXdxX24xX29xX3xX4xX6xXb5xX3xX1fxXd4xXexX3xX4xX331xX6xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xX18xX19xX3xX7xX419xX3xX1xdc7bxX3xXexX43xX36xX3xX4xX331xX6xX3xXexX4b5xX3xX4xX1xb011xX4xX3xX27xX6xX3xXbxX1xXa7xX87xX29xX30xX3xX29xX19xX69xX3xX27xX7exXdxX3xX18xXa8xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX29xX1xX4dxX29xX30xX3xX29xX555xX3xX5xX419xX4xX3xX29xX1x13bd1xXb5xX3xX27xX3axXbxX3xX564xX29xX30xX3xX4xX3axX4xX3xX382xX3f2xX4xX3xXexXdxX90xX14xX3x12490xX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX145xX33xX29xX3xX18xX4dxX29xX30xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX13xX1xXa7xX87xX29xX30xX3xXexX43xX1a8xX29xX1xX3xX66xX30xX1xX28xX3xX7xX419xX3xX12cxX12dxX6cxX12dxX3xX4xX331xX6xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX5afxX1xX3axXexX3xX15xXdxX45xX14xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX15xX14xX4b5xXdxX3xX5x12280xX3xX1fxX20xX3xX1fxXd4xXexX6fxX3xX15xX19xX3xX2bfxXdxX63xX6xX5xX3xX4xX1xX120xX3xX15xXdxXd4xXexX3xX9dxX66xX9fxX3xX7xe739xX3xX7xXa8xXb5xX3xX4xX3bbxX29xX30xX3xX15xX7exX3xX1fxXd4xX3xX1xX120xXa3xX4xX1xX3xX564xX29xX30xX3xXbxX1xXcfxX3xX18xXa8xXdxX3xXexX3axX4xX3xX27xXb6xX29xX30xX3xX4xX331xX6xX3xX4xX14xXb6xX4xX3xX1fxX1xX331xX29xX30xX3xX1xX120xX1acxX29xX30xX3xX69xX3xXexXd4xX3xX1xXdxX24xX29xX3xX29xX6xX69xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX2xX6exX3xXexX1xX3axX29xX30xX3xXexXa8xXdxX6fxX3xX29xX1xX104xX29xX3xXb5xXa3xX29xX1xX3xX13xX14xX15xX6xX3xX5xX19xX3xXb5xXb6xXexX3xX27xXdxX45xX29xX3xX1xX1a8xX29xX1xX3xX18xX33xX3xXexX1a8xX29xX1xX3xX27xX120xX19xX29xX3xX1fxXd4xXexX3xX18xXa8xXdxX3xX29xX1xX4dxX29xX30xX3xX29xX30xXa7xX29cxXdxX3xX29xX30xX1xeb5dxX120xX3xX29xX1xX104xXexX3xXexX43xX90xX29xX3xXexX1xXd4xX3xX30xXdxXa8xXdxX6fxX3xX27x13273xX29xX30xX3xXexX1xX29cxXdxX3xX1fxX1xX4dfxX29xX30xX3xX27xX28xX29xX1xX3xX9dxX66xX9fxX3xX7xX641xX3xX5xX14xX3bbxX29xX3xX27xX700xX29xX30xX3xX1xX19xX29xX1xX3xX4xX351xX29xX30xX3xX29xXa7xXa8xX4xX3xX29xX19xX69xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xXdxXd4xX29xX3xX5xXa7xX36xX4xX3xX564xX29xX30xX3xXbxX1xXcfxX3xX18xX19xX3xXbxX1xX3f2xX4xX3xX1xX700xXdxX3xXex132b7xX3xX63xX28xX4xX1xX3xX18xXdxX90xXb5xX3xX27xXa7xX29cxX29xX30xX3xX1xX3bbxX3xX1xX104xXbxX3xX4xX104xXbxX3xX13xX2bexX2bfxX2c0xX2c1xX130xX2xX2c4xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX36fxXa3xXdxX3xX63xXdxX24xX29xX3xX4xX331xX6xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xX4xf79fxX29xX30xX3xX4xX1xX120xX3xX1xX6xX69xX3xX27xX45xX3xX27xX700xX29xX30xX3xX1xX19xX29xX1xX3xX18xXa8xXdxX3xX4xX1x10db8xX29xX1xX3xXbxX1xX331xX3xX13xX14xX15xX6xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX18xXdxX24xX4xX3xXexX1xX419xX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xXa7xX87xX29xX30xX3xXexX43xX1a8xX29xX1xX3xX66xX30xX1xX28xX3xX7xX419xX3xX12cxX12dxX6cxX12dxX6fxX3xXexX1xX3bbxX29xX30xX3xX89xX14xX6xX3xX18xXdxX24xX4xX3xX1xX555xX3xXexX43xX36xX3x11402xXd4xX3xX1xX120xXa3xX4xX1xX3xX5afxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX82axXdxX29xX1xX3xXexXd4xX3xX18xX19xX3xX2e4xXb0xX3xX1xXb6xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX6fxX3xX9dxX66xX9fxX3xX63xX419xX3xX1fxXdxXd4xX29xX3xX7xX641xX3xX1xX14xX69xX3xX27xXb6xX29xX30xX3xX1xX87xX29xX3xX12cxX6exX12dxX3xXexX43xXdxX24xX14xX3xX9fxX9dxX2c1xX3xX4xX1xX120xX3xXexXa8xXdxX3xX29xX302xXb5xX3xX12cxX12dxX12cxX134xX6fxX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX7xX7exX3xXexXdxX33xX29xX3xX29xX19xX69xX3xXexXa8xXdxX3xX29xX6xX69xX3xX27xXb0xX3xX27xXa3xXexX3xX27xXa7xX36xX4xX3xX30xX370xX29xX3xX1d9xX12dx130dbxX3xX18xXa8xXdxX3xX7xX419xX3xX27xXcfxX29xX30xX3xX30xXcfxXbxX3xX4xX331xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX27xX7exXdxX3xXexX3axX4xX3xX1xX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX89xX14xX7exX4xX3xXexXd4xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX13xX1xXa7xX87xX29xX30xX3xXexX43xX1a8xX29xX1xX3xX1bxXa7xX87xX29xX30xX3xXexX1xX419xX4xX3xXcxX1xXd4xX3xX30xXdxXa8xXdxX3xX9cx13ac2xba9dxX5afxXa0xX6fxX3xXcxX4b5xX3xX4xX1xX564xX4xX3xX1bxXa7xX87xX29xX30xX3xX66xX3bbxX29xX30xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xX9cxX928xe545xX2bexXa0xX6fxX3xX1dxX14xe9d6xX3xX66xX1xXdxX3xX27xX700xX29xX30xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xX9cxX9fxX66xX2c0xX13xed0dxX928xXa0xX3xX18xX19xX3xX13xX1xXa7xX87xX29xX30xX3xXexX43xX1a8xX29xX1xX3xX5afxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX29xX3xX4xX331xX6xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xX9cxX9fxX66xX2c1xX5afxXa0xX3xX5xX19xX3xXb5xXb6xXexX3xX7xX7exX3xX4xX87xX3xX89xX14xX6xX29xX3xX4xX331xX6xX3xX1bxXdxX90xX29xX3xX1xX36xXbxX3xX89xX14xX7exX4xX3xX27xXb0xX3xX4xXcfxX3xXb5xc20dxXexX3xX35bxX3xX13xX14xX15xX6xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX29xX1xXdxX33xX14xX3xXexX1xXd8xXbxX3xX1fxaf32xX3xX89xX14xX6xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX120xX63xX69xXaxX12xX145xX90xX29xX3xX4xXa3xX29xX1xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3bbxX29xX30xX3xX18xXdxX24xX4xX3xXexX1xXa7xX29cxX29xX30xX3xX28axX14xX69xX90xX29xX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX470xX29xX1xX3xX18xX419xX4xX3xX1fxXdxX29xX1xX3xXexXd4xX130xX28axXb0xX3xX1xXb6xXdxX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX6fxX3xXexX43xX120xX29xX30xX3xX29xX1xX4dxX29xX30xX3xXexX1xX29cxXdxX3xX27xXdxX45xXb5xX3xXexX1xXdxX90xX29xX3xXexX6xXdxX3xX15xXb0xX120xX3xX5xX3f2xXexX3xXexX1xXa7xX29cxX29xX30xX3xX28axX14xX69xX90xX29xX3xX28axX1acxX69xX3xX43xX6xX3xXexXa3xXdxX3xX27xX1acxX120xX3xX89xX14xX7exX4xX3xX29xX19xX69xX6fxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX87xX3xX89xX14xX6xX29xX3xXexX43xX90xX29xX3xX4xX2b4xX29xX3xX4xXcfxX3xXexX43xX3axX4xX1xX3xX29xX1xXdxX24xXb5xX3xXbxX1xX7exXdxX3xX1xX36xXbxX3xX1xX555xX3xXexX43xX36xX3xX29xXa3xX29xX3xX29xX1xX2a0xX29xX3xX18xX19xX3xX4xX3bbxX29xX30xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3f2xX4xX3xX1xX700xXdxX135xX51xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX950xX14xXexX1xX120xX43xXaxX12xX9cxXcxXcxX2e4xX2bfxX66xX51xX2bfxXdxX10xXexX29xX6xXb5x117a3xXa0xX0xX51xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)