Huyện Đông Sơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Sơn phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 2021.
3d6cx536cx44eexb00dx8837x4d5ax5602x87b5x7d3dxX7xa6d9x7127x50efx4dbfx8e6ax6b1dxX5xa5f9xXaxX3xX7xXex4ea9xX5xX10xX9xXaxXexX10x7313xXex6877xX6xX5xXdxa989x693bx9e56xX3x76e6xa79exX7xXexXdxa11axX15x5cdcxXax95c2x46ffxX27xX15x413axX23xX3x98d6x5947xX23xX22xX3x8585x92d8xX23xX3xXex7d56xX3xX4xX1x5029xX4xX3xX23xX22x5cc3xX15xX3xX1x7a7cxXdxX3xX1xXdx4968xX23xX3xb0ddx78b5xX27xX3xXex8224xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX3xX23x3efaxX55xX3x703dx6aa9xX69xX2xX0x9e0exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x7b33xXaxX2fxX3bxX56xX23xX22xX3xX69x5f79xX1ex7708x6aefxX3x8a10xX6xX23xX3x4b97xX1x97c3xX3x8619xb809x3f1cxX3x8d66x750cxX23xX3xX96xX4dxX23xX22xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX3xX1xX27xX15xX33xX23xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX23xX3xXbxX1xb560xXdxX3xX1x8adcxXbxX3xX9ax95aexXdxX3xXcx877fxX27xX23xX22xX3xXex3f04xX55xX3xX1xX27xX15xX52xXexX3xX1x5f8bxX4xX3xX9axX49xX3xXexXd5xX27xX15x57c9xX23xX3xX55xX56xX27xX8cxX3xX8exX6xX23xX3xX92xX1xX94xX3xX96xX97xX98xX3xX9axX9bxX23xX3xX96xX4dxX23xX22xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX3xXexX94xX23xX1xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX1xX4dxXdxX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX3xX69xX6axX69xX2xb975xX0xX6exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX98xX80xX15xXaxX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa043xXdxX80xXexX1xX24xX3xbccfxX8bxX6axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX8bxX89xX6axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX6exX6exXdxX150x733bxX6xX98xXexX1xX6xX23xX1xX1xX98xX6xX150xX9axX23xX6exX23xX10xX182xX7xX6exX69xX2xX2x46e8xX6exX2xX189xX1c0xX80x8c18xX2xX69x52bdxX8bxX1c9xX189xXex74c8xX1c6xX89xX8bxX8bxX5xX6axX150xX26xXbxX22x84e7xXd5xX9xX2xX1c6xX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX15xX33xX23xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX23xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX1xX4dxXdxX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX3xX23xX66xX55xX3xX69xX6axX69xX2xXaxX3xX182xXdxX80xXexX1xX9xXaxX189xX8bxX6axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX8bxX89xX6axXaxX3xX6exX2fxX0xX6exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX98xX23xXaxX2fxX92xX56xX4xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX3xX9axXdx4b28xX23xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX0xX6exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX98xX80xX15xXaxX2fx5de5xX1x5cdfxX3xX5xX49xX55xX3xXexXc9xXexX3xX4xX37xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xXexXd5xX27xX15xX26axX23xX3xXexXd5xX27xX15xXefxX23xX8cxX3xX9axX9bxX23xX3xX96xX4dxX23xX22xX3xX23xX26axX23xX3xX96x61f6xX3xX4xae21xX3xX1xX3cxX23xX3xX89xX6axX6axX3xX4xX56xX23xX3xX1a9xX4dxX8cxX3xX23xX22xba2bxX28cxXdxX3xX5xX6xX98xX3xX96xX4dxX23xX22xX8cxX3xX96xX98xX49xX23xX3xX9axXdxX26axX23xX8cxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX26axX23xX8cxX3xX5x8fbdxX4xX3xX5xX2d3xXcdxX23xX22xX3xX9ax601dxX3xXexXd5xX6xX23xX22xX3xXexXd5xX26axX23xX3xX96x7b35xX6xX3xX1a9xX49xX23xX3xXexX1xX6xX55xX3xX22xXdxX6xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX150xX0xX6exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX98xX80xX15xXaxX2fxXcxX97xXdxX3xX23xX22xX49xX15xX3xX1xX4dxXdxX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX8cxX3xX8exX6xX23xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX96xX2bcxX3xXexX27xX15xX26axX23xX3xXexXd5xX27xX15xXefxX23xX3xX9axXefxX3xX9axX6xXdxX3xXexXd5x9696xX3xX9axX49xX3x511bxX3xX23xX22xX1xaf9dxX6xX3xX4x5e7bxX6xX3xX9axXdxX33xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX55xX56xX27xX3xXexX5axX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX33xX23xX2dxX3xXexX27xX15xXefxX23xX3xXexX1xX37xX23xX22xX3xX9axXefxX3xX4xX56xX4xX1xX3xXbxX1xX387xX23xX22xX8cxX3xX4xX1xXc9xX23xX22xX3xX80xX311xX4xX1xX3xX1a9xX33xX23xX1xX3xX92x8980x7518x842fx4bf0xX1exX2xX1cexX2dxX3xX1xX2d3xXd1xX23xX22xX3xX80xa8c0xX23xX3xX23xX22xX2d3xX28cxXdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX2f9xX4xX3xX1xXdxX33xX23xX3xX1c9xab02xX150xX0xX6exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX98xX80xX15xXaxX2fxX40cxX52xXexX3xXexX1xa6aexX4xX3xX4xX1xX2d3xX3cxX23xX22xX3xXexXd5xX5axX23xX1xX8cxX3xX8exX6xX23xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX96xX2bcxX3xXexX1xX27xX3xX96xX2d3xXcdxX4xX3xX5xX49xX3xX1c0xX1c0xX8bxX3xX96xX3cxX23xX3xX9axX311xX3xX55xX56xX27xX3xX1a9xX40xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX9axX49xX98xX3xX23xX22xXdbxX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX55xX56xX27xX3xXbxX1x3e32xX4xX3xX9axX480xX3xX4xX37xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xX4x8d79xXbxX3xX4xX44xX27xX3xX9axX49xX3xX96xXdxXefxX27xX3xXexXd5xX311xX3xX4xX1xX98xX3xX23xX22xX2d3xX28cxXdxX3xX1a9xX33xX23xX1xX3xXexXd5xX26axX23xX3xX96xX311xX6xX3xX1a9xX49xX23xX3xXexX94xX23xX1xX150xX0xX6exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx869dxX27xXexX1xX98xXd5xXaxX2fxXcxX1x975dxX15xX3xbaacxXdxX23xX1xX0xX6exXbxX2f
Thùy Linh