6 tháng, hơn 20 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết tính đến ngày 20/6/2018, cả nước có 1.366 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,8 tỷ USD, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2017; có 507 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,43 tỷ USD, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017.
d33ax1336exfa4bxfaddx155f3xd47ax12c2fx1088ax1429fxX7x160adx11b8ex148fcxf590x11e97x14a5exX5xf557xXaxf9b3xdb09xX3xXexX1x146bex12b93x1466axe438xX3xX1xda95xX18xX3x146c8x132c4xX3xXex1217cxX3x1192dxfc69x15b5axX3x15650x1140dxX18xX3x10aa1xX28x138f7xX3xX2axeffaxf34cxX3x149adxXdx157d9xXexX3xdb98xX6xd8caxX0x1188exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12649xX10xX6xed65xXaxX12xd3cfx13903xX4xX3xdd3fx11663x14d43xX3xXex15564xX3xX18xX5dxda1axX4xX3xX18xX19xX34xX33xXdxX3xfa46x11086xfc7axX3x13c28x1414exX3xX1xX34x15d28xX4xX1xX3xX2axX33xX3xX58xX59xX5axX3xXexX5dxdc21xX3xX2ax115ccxX6xX3xX4xX1xX34xX3xffebxXdxX6fxXexX3xXexf158xX18xX1xX3x1347dxX6fxX18xX3xX18xX19xX33x15625xX3xX20xX21xX3fxX13xX3fxX20xX21xX2x13b5bxX1axX3xX4x12b64xX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX4x11b61xX3xX2xf3eaxf45fxX13xX13xX3xX51xed29xX3xX17xX18xX3xX3dxX61xXdxX3xX94xX5dx117caxX4xX3xX4xf7a9xXbxX3xX19xXdxXc9xX9bxX3xX4xX1x14d49xX18xX19xX3xX18xX1xf6a9xX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX2axX61xXdxX3xXexe9cdxX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xf3c1xX18xX19xX3xf02cx10a1fxX3xX5xX33xX3xX2xX2xX1axXa5xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xX8ax10ba1xX18xX19xX3xdb3bxX10dxX1ax14e4cx12fa9xX3xX7xX34xX3xX2axX61xXdxX3xX4x139c2xX18xX19xX3xXf5xfc97xX3xX18xXf1xX3dxX3xX20xX21xX2xX110xd775xX3xX4xXb1xX3x15a5exX21xX110xX3xX5xX5dxXc5xXexX3xX51xXbaxX3xX17xX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX94xXdxf1f3xX5axX3xX4xX1x10e2bxX18xX1xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xXexXf1xX18xX19xX3xXexX1x15af3xX3dxX3xX5xX33xX3x11536xX1axX17exXb5xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xX8axX109xX18xX19xX3xXa5xX13xX1axX20xX111xX3xX7xX34xX3xX2axX61xXdxX3xX4xX11bxX18xX19xX3xXf5xX120xX3xX18xXf1xX3dxX3xX20xX21xX2xX110xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7x13e09xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb4xX8axX6xX34xXexX1xX6xX18xX1xX1xX34xX6xXb4xX2axX18xX3fxX18xX10xd5f9xX7xX3fxX2xXa5xX20xX13xX3fxX17exXa5xX51xX17exX21xXa5xX20xXa5xX12fxX110xXexX13xX20xX17exX13xX5xX2xXb4x10ae5xXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xXcxX1c9xX34xX18xX19xX3xXf5xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1x125ddxX18xX1xX3xXexX1xXd3xX4xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX1c9xX178xX18xX3xX7xX55xXexX3xX19xXdxXa9xX3dxX3xXexX1xX224xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xf693xX5axX6xX3xX3dxX5axX6xX3xX8axX17xX18xX3xX7xX17xXbxX3xX18xX1xXd9xXbxX3xX51xX34xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX38xXbxX3xX6ax15ea6x15deax10a80xX80xX3xX5xX73xXdxX3xXexXf1xX18xX19xX3xX1c9xXc9xXexX3xX3dxX73xX18xX1xX3xX4xXa9xX3xX2axX148xX3xX5xX5dxXc5xXexX3xX51xXbaxX3xX17xX18xX3xX2axX33xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX54xX55xX3xXexX1x124c3xX1axX3xXexX1c9xX34xX18xX19xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX94xX59xX5axX3xX18xXf1xX3dxX3xX20xX21xX2xXa5xX1axX3xX4xXa9xX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX4xXb1xX3xX20xXb4xX110xX17exX10dxX3xX5xX5dxXc5xXexX3xX19xXb1xXbxX3xX2axX2bxX18xX1axX3xX3dxX5axX6xX3xX4xXe8xX3xXbxX1xX59xX18xX3xX4x1578dxX6xX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX18xX19xX34xX33xXdxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX19xXdxX17xX3xXexX1c9x11a50xX3xX2axX2bxX18xX3xX19xXb1xXbxX3xX19xX59xX18xX3xX17exX1axX2xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xXexXf1xX18xX19xX3xXa5xX20xX1axX17exX111xX3xX7xX34xX3xX2axX61xXdxX3xX4xX11bxX18xX19xX3xXf5xX120xX3xX20xX21xX2xX110xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xXcxX90xX18xX1xX3xX4xX1xX5axX18xX19xX3xXexX1c9xX34xX18xX19xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX18xXf1xX3dxX3xX20xX21xX2xXa5xX1axX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX4xXc9xXbxX3xX3dxX61xXdxX1axX3xXexXf1xX18xX19xX3xXexX1xX178xX3dxX3xX2axX33xX3xX19xXb1xXbxX3xX2axX2bxX18xX3xX3dxX5axX6xX3xX4xXe8xX3xXbxX1xX59xX18xX3xX4xX30bxX6xX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX18xX19xX34xX33xXdxX3xX94xX73xXexX3xX20xX21xX1axXb5xXb5xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xXexXf1xX18xX19xX3xX12fxX1axX110xX111xX3xX7xX34xX3xX2axX61xXdxX3xX4xX11bxX18xX19xX3xXf5xX120xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX3bxX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX18xX19xX34xX33xXdxX3xX94x142adxX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX2axX33xX34xX3xX2xX110xX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX5x14054xX18xX1xX3xX2axXbaxX4xXb4xX3xXcxX1c9xX34xX18xX19xX3xX94xXb1xX1axX3xX4x14561xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX38xXbxX3xX4xX1xX6fxX3xX8axXdxX6fxX18xX1axX3xX4xX1xX6fxX3xXexX73xX34xX3xX5xX33xX3xX5xX467xX18xX1xX3xX2axXbaxX4xX3xXexX1xX5axX3xX1xe6daxXexX3xX94xX5dxXc5xX4xX3xX18xX1xXdxX148xX5axX3xX7xXbaxX3xX24dxX5axX6xX18xX3xXex10577xX3dxX3xX4xX30bxX6xX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX18xX19xX34xX33xXdxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX7xX2bxX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX73xXexX3xX110xX1axX10dxX2xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xX4xX1xXdxX6fxX3dxX3xXb5xXa5xX1axX10dxX111xX3xXexXe8xX18xX19xX3xX7xX2bxX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12x14f80xX467xX18xX1xX3xX2axXbaxX4xX3xX1xX34xX73xXexX3xX94xX6cxX18xX19xX3xXf5xXdxX18xX1xX3xX51xX34xX6xX18xX1xX3xX8axXc9xXexX3xX94xX6cxX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX94xXd3xX18xX19xX3xXexX1xXd3xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX12fxX1axX12fxX17exX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xXb4xX3xX58xXd3xX18xX19xX3xXexX1xXd3xX3xX8axX6xX3xX5xX33xX3xX5xX467xX18xX1xX3xX2axXbaxX4xX3xX8axX17xX18xX3xX8axX5axX47bxX18xX1axX3xX8axX17xX18xX3xX5xe4cbxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX2xX1axX12fxX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xX4xX1xXdxX6fxX3dxX3xX110xX1axX17exX111xX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX54xXb1xX3xXa5xX110xX3xX24dxX5axX2bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX2axX33xX3xX2axX11bxX18xX19xX3xX5xX450xX18xX1xX3xXexX1xXe8xX3xX4xXb1xX3xX51xXbaxX3xX17xX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX73xXdxX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX1axX3xXexX1c9xX34xX18xX19xX3xX94xXb1xX3xX3bxX1xXd9xXexX3xX6bxXa9xX18xX3xX94xXd3xX18xX19xX3xX2axX333xX3xXexX1c9xX90xX3xXexX1xXd3xX3xX18xX1xXc9xXexX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX13xX1axX17exX110xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX1axX3xX4xX1xXdxX6fxX3dxX3xXb5xX2xX1axXa5xX111xX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX12axX3xX4exX33xX18xX3xfffaxX5axX2bxX4xX3xX94xXd3xX18xX19xX3xXexX1xXd3xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX12fxX1axX21xX13xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX12axX3xX27xXdxX18xX19xX6xXbxX34xX1c9xX10xX3xX94xXd3xX18xX19xX3xX2axX333xX3xXexX1c9xX90xX3xXexX1xXd3xX3xXb5xX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX20xX1axXb5xX10dxX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xXcxX1c9xX34xX18xX19xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX18xXf1xX3dxX3xX20xX21xX2xXa5xX1axX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX5dxX61xX4xX3xX18xX19xX34xX33xXdxX3xX94xX450xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX2axX33xX34xX3xX12fxX12fxX3xXexX14dxX18xX1xX3xXexX1xX33xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX1axX3xXexX1c9xX34xX18xX19xX3xX94xXb1xX3xX4exX33xX3xX3bxX6cxXdxX3xXexX1xX5axX3xX1xX4a9xXexX3xX18xX1xXdxX148xX5axX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX28xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX18xX1xXc9xXexX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX7xX2bxX3xX2axX2bxX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX12fxX1axXa5xX110xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xXb4xX3xXcxXbxXb4xX4exX54xX270xX3xX94xXd3xX18xX19xX3xXexX1xXd3xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xXb5xX1axX13xXa5xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xXb4xX3xX6bxX33xX3x1022axX333xX6xX3x12d1axX3xX36x154c2xX18xX19xX3xXcxX33xX5axX3xX94xXd3xX18xX19xX3xXexX1xXd3xX3xX8axX6xX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX7xX2bxX3xX2axX2bxX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX2xX1axX10dxXb5xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX270xX6cxXexX3xX7xX2bxX3xX51xXbaxX3xX17xX18xX3xX5xX61xX18xX3xX94xX5dxXc5xX4xX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xe3caxXbxX3xXexX1c9xX34xX18xX19xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX94xX59xX5axX3xX18xXf1xX3dxX3xX20xX21xX2xXa5xdf18xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12x14919xX3xX28xX5dxX3xX17xX18xX3xXexX1xX33xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xXexX1xX47bxX18xX19xX3xX3dxXdxX18xX1xX3xXexX73xXdxX3xe551xX450xX3xX4exXa9xXdxX3xX6bxX2bxXdxX3xX2axX33xX3xX36xX467xX18xX1xX3xX3bxX19x1341bxX4xX1axX3xX1xX5axX9bxX38xX18xX3xX58xX47bxX18xX19xX3xX272xX18xX1xX1axX3xX4exX33xX3xX3bxX6cxXdxX3xX4xXb1xX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX17exX1axX2xXb5xXa5xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX3xX51xX34xX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX3bxX1xXd9xXexX3xX6bxXa9xX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX2axX61xXdxX3xX3dxX55xX4xX3xXexXdxX178xX5axX3xX8f7xX4c0xX9bxX3xX51xXbaxX18xX19xX3xXf5xX1xX5axX3xX94xX47bxX3xXexX1xX333xX3xXexX1xX47bxX18xX19xX3xX3dxXdxX18xX1xX1axX3xX94xda2dxX18xX19xX3xX8axX6cxX3xX2axX148xX3xX1xX73xX3xXexX59xX18xX19xX3xXf5x146b4xX3xXexX1xX5axXd9xXexX3xX2axX33xX3xX8f7xX450xX3xX1xX6cxXdx140f2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX8d6xX3xX28xXbaxX3xX17xX18xX3xX3bxX1xX33xX3xX3dxX17xX9bxX3xX7xXa9xX18xX3xX8f7xX5axXc9xXexX3xXbxX34xX5xX9bxXbxX1c9xX34xXbxX9bxX5xX10xX18xX10xX3xX6ax11f33xX9f5xX80xX3xX2axX33xX3xXf5xX1xX34xX3xX18xX19xX59xX3dxX3xX4xX1xXd3xX6xX3xXf5xX1xX90xX3xX51xX59xX5axX3xX3dx14998xX3xX1xXb1xX6xX3xX5xXa13xX18xX19xX3xX6axX53axX9f5xf09exX80xX3xXexX73xXdxX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX1axX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX8a3xXbxX3xX18xX19xX33xX9bxX3xXb5xX21xX3fxX12fxX3fxX20xX21xX2xXa5xX3xX2axX61xXdxX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX2xX1axX20xX21xX2xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX3xX51xX34xX3xX4exe068x143f9xX27xX26xX3bxXa21xX3xX54xXa78xX833xX9f5xXa78xX833xX272xXcxX30xXa78xX3bxX3xX6axX4exX33xX18xX3xX6c3xX5axX2bxX4xX80xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX73xXdxX3xX6bxX33xX3xX833xX333xX6xX3xX8d6xX3xX36xX83axX18xX19xX3xXcxX33xX5axXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX8d6xX3xX28xXbaxX3xX17xX18xX3xX54xX47bxX18xX19xX3xXexX9bxX3xXcxX3bxX4exX4exX3xX53axX6xX19xX5axX18xX6xX3xX6axX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX80xX1axX3xX4xXc9xXbxX3xXa21xXdxXc9xX9bxX3xX4xX1xXd3xX18xX19xX3xX18xX1xXd9xX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX19xX33xX9bxX3xX110xX3fxXb5xX3fxX20xX21xX21xX110xX3xX51xX34xX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX27xXdxX18xX19xX6xXbxX34xX1c9xX10xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX73xXdxX3xXcxX1xX83xX6xX3xXcxX1xXdxX178xX18xX3xX8d6xX3xX4exX5axX6fxX3xX94xX450xX3xX94xXdxX148xX5axX3xX4xX1xX14dxX18xX1xX3xXexXf1xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX1xX178xX3dxX3xX2xX1axX2xX20xX3xXexX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX33xX34xX3xX18xX19xX33xX9bxX3xX20xX12fxX3fxX12fxX3fxX20xX21xX2xXa5xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX8d6xX3xX28xXbaxX3xX17xX18xX3xX53axX34xXexXexX10xX3xX270xX6xX5xX5xX3xX4exX33xX3xX3bxX6cxXdxX1axX3xXexXe8xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX13xX21xX21xX3xXexX1c9xXdxX38xX5axX3xX26xX27xX28xX1axX3xX51xX34xX3xX18xX1xX33xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4exX33xX18xX3xX6c3xX5axX2bxX4xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX73xXdxX3xX4exX33xX3xX3bxX6cxXdxX3xX2axX61xXdxX3xX3dxX55xX4xX3xXexXdxX178xX5axX3xX8f7xX4c0xX9bxX3xX51xXbaxX18xX19xX3xXf5xX1xX5axX3xXexXe8xX3xX1xXc5xXbxX3xXexXdxX178xX5axX3xX4xX1xX5ax1408exX18xX3xX24dxX5axX2bxX4xX3xXexX6fxX3xX4xX6xX34xX3xX4xXc9xXbxX3xX8axX6xX34xX3xX19xX993xX3dxX3xXexX1c9xX5axX18xX19xX3xXexX4c0xX3dxX3xXexX1xX5dxX1dxX18xX19xX3xX3dxX73xXdxX1axX3xXf5xX1xX17xX4xX1xX3xX7xX73xX18xX1axX3xX2axXf1xX18xX3xXbxX1xfa1dxX18xX19xX1axX3xX4xXf1xX18xX3xX1xX6cxX3xX51xX5axX3xX5xX333xX4xX1xX3xXf5xXdxX18xX1xX3xX51xX34xX6xX18xX1xX3xX5xX5dxX5axX3xXexX1c9xX4a9xX3xX18xX19x160eaxX18xX3xX18xX19xX33xX9bxXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xX8d6xX3xX28xXbaxX3xX17xX18xX3xX3bxX1xX33xX3xX3dxX17xX9bxX3xX53axXa21xX3xX30xX18xX18xX34xXexX10xXf5xX3xX4exXa9xXdxX3xX9f5xX1xXc81xX18xX19xX3xX6axX4exX33xX18xX3xX6c3xX5axX2bxX4xX80xX1axX3xX4xXc9xXbxX3xXa21xXdxXc9xX9bxX3xX4xX1xXd3xX18xX19xX3xX18xX1xXd9xX18xX3xX94xXf1xX18xX19xX3xXf5xXf6xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX18xX19xX33xX9bxX3xX2xX3fxX10dxX3fxX20xX21xX2xX13xX3xX2axX61xXdxX3xX3dxX55xX4xX3xXexXdxX178xX5axX3xX7xXa9xX18xX3xX8f7xX5axXc9xXexX3xX3dxX47bxX8d6xX94xX5axX18xX3xX54xX6xX3dxX10xX1c9xX6xX3xX94xXdxX148xX5axX3xX4xX1xX14dxX18xX1xX3xXexXf1xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX3xX94xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXexX1xX178xX3dxX3xX12fxX21xX2xX3xXexX1c9xXdxX38xX5axX3xX26xX27xX28xX3xX2axX33xX34xX3xX18xX19xX33xX9bxX3xX20xXb5xX3fxX20xX3fxX20xX21xX2xXa5xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX34xX51xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX36xX18xX10xX4xX34xX18xX34xX3dxX9bxX0xX3fxXbxX12