Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 5 thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa
(Baothanhhoa.vn) - baothanhhoa.vn
6bdfxf2cax12569x107b6x10d35x10a64xf633x8e98x13628xX7x12caaxa3b9xc571x11a72x1143bxb9b5xX5xbefexXax10133xXcxX1xa177x12b37xX1xX3xX5xf791xXbxX3xb3bcx11cc8xX3xX7x78b5xX3xXexX1xf3bdxX3x10031xX25xX16xd4b0xe7afxX3x11d39xXdx943fxX25xX3xXex87caxfce7xX3xX1dx9bedxfa16xb448xc072xc512xX2xd8cexX3xX4xX1exX3xX7xX21xX3x8be7xX3xXexX1xX25x1004dxX4xX3xc759x10263xX16xX1xX3xab5dxXdxX4exX16xX3xX2dxX6xX3xe1a5xX1x1182cxX6xX3xX1xX25x6d73xX4exX16xX3xa04exX5cx13a77xX16xX2axX3xX65x11e84xX6xX0xe95axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX5cxX27xX61xXaxX12x9f69xX4dxa0f3xX3axX3xXex10debxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX65xX6cxX6xX3xX52xac05xX6xX3xc999xX25xX61xe301xXexX3xX2dxX34xX16xX1xX3xXbxX1xec2cxX3xX27xX25xX61xX4exXexX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX25xX16xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX1dxX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1exX3xX7xX21xX3xX45xX3xXexX1xX25xX4axX4xX3xX4dxX4exX16xX1xX3xX52xXdxX4exX16xX3xX2dxX6xX3xX5axX1xX5cxX6xX3xX1xX25xX61xX4exX16xX3xX65xX5cxX67xX16xX2axX3xX65xX6cxX6x964fxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX5cxX27xX61xXaxX12xX0xXdxdcd7xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxe351xXdxX27xXexX1xd926xX3x10675x8f3axbbbaxXbx777dx1176dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX143xX3xX146xX45xX2xXbxX149xX14axXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX10cx13464xX6xX5cxXexX1xX6xX16xX1xX1xX5cxX6xX10cxX52xX16xX6fxX16xX10xX13exX7xX6fx93f9xX179xX147x1395cxX6fxX2xX145xX146xX27xX179xX2xX45xX179xX146xX2xX45xXexX2xX179xX45xX3dxX2xX5xX147xX10cx11b36xXbxX2axb287xX33xX9xX2xX2xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX25xX16xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX1dxX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1exX3xX7xX21xX3xX45xX3xXexX1xX25xX4axX4xX3xX4dxX4exX16xX1xX3xX52xXdxX4exX16xX3xX2dxX6xX3xX5axX1xX5cxX6xX3xX1xX25xX61xX4exX16xX3xX65xX5cxX67xX16xX2axX3xX65xX6cxX6xXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX146xX45xX2xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX5cxX27xX61xXaxX12xX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX25xX16xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX1dxX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1exX3xX7xX21xX3xX45xX3xXexX1xX25xX4axX4xX3xX4dxX4exX16xX1xX3xX52xXdxX4exX16xX3xX2dxX6xX3xX5axX1xX5cxX6xX3xX1xX25xX61xX4exX16xX3xX65xX5cxX67xX16xX2axX3xX65xX6cxX6xX2bxX3xX4xX6cxX3xX2dxX34xX6xX3xX2dxXdx8793xX124xX3xXexd94cxXdxX3x12549xX1xeb91xX4xX1xX3xX7xX28fxX16xX3xXcxX25x11fa7xX16xX3x870axXdxX16xX1xX2bxX3xX149x128e4xX3xX65xX5cxX67xX16xX2axX3xXcxX1xX6xX16xX1xX2bxX3xX1xX25xX61xX4exX16xX3xX65xX5cxX67xX16xX2axX3xX65xX6cxX6xX2bxX3xX52xdf54xXdxX3xX9cxX25xX61xX3xX124xd115xX3xX2xX45xX147xX3xX2axXdxb092xcfbbxX16xX2axX3xX165xX4exX16xX1xX10cxX3xXcxX1xX2daxXdxX3xX2axXdxX6xX16xX3xX165x96a3xXexX3xX2dxaddbxX25xX3xX1xX5cxX28fxXexX3xX2dxX4axX16xX2axX3xXexX99xX3xX5axX1xXdxX3xX2dxX2d9xf22exX4xX3xX4xX29exXbxX3xX4xX6cxX3xXexX1x10514xX124xX3xX9cxX25xX61xX2fxX16xX3xXbxX1xXa9xX3xX27xX25xX61xX4exXexX10cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX5cxX27xX61xXaxX12xX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX25xX16xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX1dxX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1exX3xX7xX21xX3xX45xX3xX4xX1xX34xX25xX3xXexX33xX294xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX4exX124xX3xXexX1xX25xX3xX27xX25xX16xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX4xX1xX5cxX3xX16xX2axX2d9xX2daxXdxX3xX16xX1xXdxf602xX124xX3xf36fx10e14xf79bxX39bxX3bxX1dxX37xX38xX3bxX179xX3xXexX33xXa9xX16xX3xX2dxX34xX6xX3xX165xX15xX16xX3xX1xX25xX61xX4exX16xX3xX65xX5cxX67xX16xX2axX3xX65xX6cxX6xX3xXexX1xX10xX5cxX3x13389xX25xX61xX9fxXexX3xX2dxX34xX16xX1xX3xX7xff06xX3xX146xX2xX2xX2xX6fxX3c8xbf0bxX3bxX4dx9b56xXcxX3xX16xX2axX15xX61xX3xX179xX145xX3bxX17cxX3bxX179xX147xX179xX2xX3xX4xebb7xX6xX3xX4dxX4axX3xX3dfxX3xXexX9fxX3xX52xX2fxX3xX52xXdxX4exX4xX3xX165xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexX15xXdxX3xX5xXdxX4exX25xX3xX1xX2d9xX2c9xX16xX2axX3xX27xf8fexX16xX3xXexX1xXdxX9fxXexX3xX5xX1axXbxX3xX4xX1exX3xX7xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX25xX16xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX1dxX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX124xX2d1xX3xX1x10230xX16xX1xX3xXexX1xX294xXbxX3x12192xX3xXexX2f3xX16xX2axX3xX52xX15xX3xX4xX294xX4xX3xX9cxX25xX61xX3xX2dxX34xX16xX1xX3xX4xX3f2xX6xX3xXbxX1xX294xXbxX3xX5xX25xX1axXexX3xX1xXdxX4exX16xX3xX1xX15xX16xX1xX10cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX25xXexX1xX5cxX33xXaxX12xXcxX2d1xX3xX65xX15xX0xX6fxXbxX12
Tô Hà