Nhóm Bộ tứ thảo luận về biện pháp nối lại hòa đàm Trung Đông
Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan, Pháp và Đức nhóm họp tại Cairo ngày 11/1 trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine, vốn đã bế tắc từ năm 2014.
1ef2x2d44xb049x90a0x9fedx72f3x4e17xe081x4a65xX7x6b10x9c69x5c15xdd35xb994xb651xX5x606bxXaxa2a0xa75dxX1xcfa1x37acxX3x5625x6cc8xX3xXex746bxX3xXexX1xf110xea9fxX3xX5x9ff3x37edxf3dcxX3x2c6fx94c7xX3xd0eaxXdx6af2xX26xX3xXbxX1xbe04xXbxX3xX26x9e7dxXdxX3xX5x5b59xXdxX3xX1xc345xX6xX3x5b9fx313exX16xX3xXcxac99xX24xX26xbdb0xX3x9956x63cdxX26xX49xX0xdf19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b44xX10xX6xd886xXaxX12xX13xX49xX21xX3axXdxX3xXexX46xcd89xa55cxX26xX49xX3xX4xX32xX4xX3xX26xX6dx6648xX4xX3xb36dxXdxX3xb63axX25xXbx95dbxX3x79c1xX21xX46xX62xX6xX26xX81xX3xcc7bxX1xX32xXbxX3xX28xX42xX3xX4bxX1cxX4xX3xX26xX1xX15xX16xX3xX1xa38axXbxX3xXexX3axXdxX3xX7exX6xXdxX46xX21xX3xX26xX49xX42xd7dfxX3xX2xX2xX50xX2xX3xXexX46xX21xX26xX49xX3xX26x574cxX3xX5xc6dexX4xX3xX16xX78xXdxX3xX26xX1x68d6xXexX3xX26xX1xa401xX16xX3xc3c8xX1xX4cxXdxX3xXbxX1x6a99xX4xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX24xX19xX4xX3xX1xX3exX6xX3xX41xX42xX16xX3xX49xXdx573bxX6xX3xb2daxX7xX46xX6xX10xX5xX3xX28xX42xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX81xX3xX28xX36xX26xX3xX41x85afxX3xX2bx73c3xX3xXexb39axX4xX3xXex940axX3xX26x9853xX16xX3x3c43x76a5xX2x8208xad64xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xX0xXdxX16xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xbdc2xXbxX1xX21xXexX21xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX26xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX26xX36xXdxX3xX5xX3axXdxX3xX1xX3exX6xX3xX41xX42xX16xX3xXcxX46xX24xX26xX49xX3xX4bxX4cxX26xX49xX3xX1x3ab4xX26xX1xX3xX20xX26xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX11dxX2bxX6xX21xXexX1xX6xX26xX1xX1xX21xX6xX11dxX28xX26xX50xX26xX10xcd4cxX7xX50xX119xX2xX11axX119xX50xX2xd99bxX1bdxX62xX119xX11ax2e39x91f9xX1c3xX1c3xX11axXexX11cxX11axbd74xX11axX5xX2xX11dxc380xXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX26xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX26xX36xXdxX3xX5xX3axXdxX3xX1xX3exX6xX3xX41xX42xX16xX3xXcxX46xX24xX26xX49xX3xX4bxX4cxX26xX49xXaxX3xX62xX6xXexX6xX142xXbxX1xX21xXexX21xX142xX21xX46xXdxX49xXdxX26xX6xX5xX142xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe37cxX50xX50xX4xX62xX26xXdxX16xX49xX11dxX28xXdxX10xXexX26xX6xX16xXbxX5xX24xX7xX11dxX28xX26xX50xXexX1caxX119xX11axX50xX24xXbxX5xX21xX6xX62xX10xX62xX50x8ba1xXbxX4xX1b4xX28xX21xX28xXexX50xX119xX11axX119xX2x48a6xX11axX2xX269xX2xX119xX50xXexXexX25cxX28xX26xX269xX62xX21xX269xXexX1xX6xXdxX11dxX1cfxXbxX49xXaxX3xX50xX12x4bb2xX24xX6xX26xX49xX3xX4xX20xX26xX1xX3xXcfxX1xX24xX3xX41x996dxX26xX1xX3xX4xX6dxX3xd2a0xX21xX3xXexX1xX32xXdxX3x8f5dxX10xX4xX1xX21xX5xX6xX3xXexX3axXdxX3xXcxX1xX24xX26xX49xX3xX5x4a3dxX26xX49xX3xX83xX21xX46xX62xX6xX26xX3xX6exX3xX18x3072xX3xXcxf256xXadxX81xX3xX26xX49xX42xXadxX3xX119xX2xX50xX1caxX50xX119xX11axX119xX11axX11dxX3x639cxX13xX49xX24x7b43xX26xX235xX3xX7bx7a10xX8bxX50xXcxXcx806fx744bxX13x771exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xXcxX24xXadxc28bxX26xX3xX2bxX36xX3xX4xX1xX24xX26xX49xX3xX7xX6xX24xX3xX4xX24xX19xX4xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xbf25xX6xX3xX26xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX3xX26xX306xX24xX3xX46x47b1xX3xX4xX32xX4xX3xX2bxX306xX26xX3xX41xX109xX3xXexX1xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3x4038xX26xX1xXecxX26xX49xX3xX2bxX6dxX78xX4xX3xX41xXdxX3xXexXdxX29xX16xX3xX26xX116xX26xX49xX3xX41x8ef8xX3xXexX1x59c5xX4xX3xX41xbd0exXadxX3xXexXdxX10cxX26xX3xXexX46xX18fxX26xX1xX3xX1xX3exX6xX3xX2bxX18fxX26xX1xX3xXcxX46xX24xX26xX49xX3xX4bxX4cxX26xX49xX3x9e1cxX3xX28xX42xX3xX26xXbbxX3xX5xXbexX4xX3xX1xX6dxX78xX26xX49xX3xXexX78xXdxX3xX34dxX26xX36xXdxX3xX5xX3axXdxX3xXexXdxX10cxX26xX3xXexX46xX18fxX26xX1xX3xX1xX3exX6xX3xX2bxX18fxX26xX1xX3xX41xX32xX26xX49xX3xXexXdxX26xX3xX4xX25xXadxX3xX49xXdxXecxX6xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX3xX28xX42xX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX11dxXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xX8bxX1xX32xXexX3xX2bxXdxX367xX24xX3xX28xX78xXdxX3xX2bxX32xX21xX3xX49xXdxX78xXdxX81xX3xX13xX49xX21xX3axXdxX3xXexX46xX6dxX6exX26xX49xX3xX83xX21xX46xX62xX6xX26xX3xX7bxXadxX16xX6xX26xX3xda79xX6x7330xX6xX62xXdxX3xX4xX1xX21xX3xX2bxXdxX10cxXexX3xX4xX32xX4xX3xX26xX6dxX78xX4xX3xX62xXbexX3xX1xX9dxXbxX3xX16xX24xX36xX26xX3xX34dxX26xX49xX116xX26xX3xX4xX1x660cxX26xX3xX16xX9dxXdxX3xX2bxXdxX2dxX26xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX4xX15xX3xXexX1xX367xX3xX49xX2c8xXadxX3xXex3abfxX26xX3xXexX1xXc7xXexX3xX4xX1xX21xX3xX49xXdxX20xXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX119xX3xX26xX1xX42xX3xX26xX6dxX78xX4xX11dxX391xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xXcxX46xX21xX26xX49xX3xXcfxX1xXdxX3xX41xX15xX81xX3xX13xX49xX21xX3axXdxX3xXexX46xX6dxX6exX26xX49xX3xX8bxX1xX32xXbxX3xX83xX10xX6xX26xX142x6ad8xX28xX10xX7xX3xe99exX10xX3xX29cxX46xXdxX6xX26xX3xX26xX15xXdxX3xX4xX32xX4xX3xXcfxX1xX24xX3xX41xX295xX26xX1xX3xX4xX6dxX3xX4xX320xX6xX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xX6exX3xX18xX2c5xX3xXcxX2c8xXadxX3xX5xX42xX3xX34dxX41xXdxX3xX26xX49xX6dxd065xX4xX3xX28xX78xXdxX3xX5xX24xX25xXexX3xXbxX1xX32xXbxX3x5d4cxX24xX36xX4xX3xXexX10cxX3xX28xX42xX3xX26xX10cxX24xX3xX4xX3exX26xX3xXexXdxX10cxXbxX3xX62xXdxce57xX26xX3xX7x6305xX3xX5xX42xX16xX3xX49xXdxX20xX16xX3xXexX46xXdxX367xX26xX3xX28xX9dxX26xX49xX3xX28xX29xX3xX26xX1xX42xX3xX26xX6dxX78xX4xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX11dxXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xX4bxX3axXdxX3xX62xXdxX2dxX26xX3xX2bxX36xX26xX3xX26xX6dxX78xX4xX3xX4xX2b7xX26xX49xX3xX2bxX42xXadxX3xXex9c48xX3xX7x714cxX26xX3xX7xX42xX26xX49xX3xX1xX518xXbxX3xXexX32xX4xX3xX28xX78xXdxX3xX4xX1x6c1axX26xX1xX3xX529xX24xXadxX29xX26xX3xX7xX10fxXbxX3xXexX78xXdxX3xX4xX320xX6xX3xXcxX47cxX26xX49xX3xXexX1xX36xX26xX49xX3xX41xX10fxX4xX3xX4x614fxX3xX2a4xaf2bxX3xX83xX21xX10xX3xX18xXdxX62xX10xX26xX3xX26xX1xXccxX16xX3xX34dxXexX3axX21xX3xX41xXdxX29xX24xX3xXcfxXdxX2dxX26xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX24xX19xX4xX3xX41xX42xX16xX3xXbxX1xX32xX26xX3xX1xX6dxX78xX26xX49xX3xXexX78xXdxX3xX16xX19xXexX3xX26xX29xX26xX3xX1xX3exX6xX3xX2bxX18fxX26xX1xX3xXexX21xX42xX26xX3xX62xXdxX2dxX26xX81xX3xX4xX4cxX26xX49xX3xX2bxXccxX26xX49xX3xX28xX42xX3xX5xX2c8xX24xX3xX62xX42xXdxX11dxXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX2bxX36xX26xX3xX26xX6dxX78xX4xX3xX7bxXdxX3xX7exX25xXbxX81xX3xX83xX21xX46xX62xX6xX26xX81xX3xX8bxX1xX32xXbxX3xX28xX42xX3xX4bxX1cxX4xX3xX41xX109xX3xX26xX1xX15xX16xX3xX1xX9dxXbxX3xX119xX3xX5x34cfxX26xX3xXexX46xX21xX26xX49xX3xX26xX116xX16xX3xX26xX49xX21xX32xXdxX11dxX3xX7exX32xX4xX3xX2bxX19xX3xXexX46xX6dxX6exX26xX49xX3xX4xX1xX21xX3xX2bxXdxX10cxXexX3xX4xX24xX19xX4xX3xX1xX9dxXbxX3xXexXdxX10cxXbxX3xXexX1xX10xX21xX3xX7xX547xX3xX41xX6dxX518xX4xX3xXexX47cxX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX3axXdxX3xX8bxX6xX46xXdxX7xX81xX3xX26xX1xX6dxX26xX49xX3xXcfxX1xX4cxX26xX49xX3xX4xX1xX21xX3xX2bxXdxX10cxXexX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX49xXdxX6xX26xX3xX4xXd6xX3xXexX1xX367xX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xX7exX32xX4xX3xX4xX24xX19xX4xX3xX1xX3exX6xX3xX41xX42xX16xX3xX49xXdxXecxX6xX3xX4xX1xX5bexX26xX1xX3xX529xX24xXadxX29xX26xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX3xX28xX42xX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xX41xX109xX3xX41xX18fxX26xX1xX3xXexX46xX2dxX3xXexX113xX3xX26xX116xX16xX3xX119xX11axX2xX11cxX11dxX3xX8bxX1xX5bexX6xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX3xXcfxX1xX4cxX26xX49xX3xX4xX1xXc7xXbxX3xX26xX1xX25xX26xX3xX2a4xX5e7xX3xX2bxX20xX21xX3xXexX46xX518xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX24xX19xX4xX3xX41xX42xX16xX3xXbxX1xX32xX26xX3xX28xX78xXdxX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xXcfxX367xX3xXexX113xX3xXcfxX1xXdxX3xX4xX1xX5bexX26xX1xX3xX529xX24xXadxX29xX26xX3xX4xX320xX6xX3xXcxX47cxX26xX49xX3xXexX1xX36xX26xX49xX3xX2a4xX5e7xX3xX29cxX21xX26xX6xX5xX62xX3xXcxX46xX24xX16xXbxX3xX4xX4cxX26xX49xX3xX26xX1xX25xX26xX3xX83xX10xX46xX24xX7xX6xX5xX10xX16xX3xX5xX42xX3xXexX1xX320xX3xX41xX4cxX3xX4xX320xX6xX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xX28xX42xX3xX62xX2c5xXdxX3xX4bxX3axXdxX3xX7xX1cxX3xX529xX24xX32xX26xX3xX2a4xX5e7xX3xXexX3axXdxX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xX41xX10cxX26xX3xXexX1xX42xX26xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX26xX42xXadxX3xX28xX42xX21xX3xXexX1xX32xX26xX49xX3x323bxX50xX119xX11axX2xX1c2xX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xX83xX10xX46xX24xX7xX6xX5xX10xX16xX3xX5xX42xX3xXexX1xX42xX26xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX5xXdxX26xX1xX3xXexX1xXdxX306xX26xX49xX3xX41xX36xXdxX3xX28xX78xXdxX3xX4xX20xX3xX26xX49xX6dxX2c5xXdxX3xX5fxX2e0xXdxX3xX49xXdxX32xX21xX3xX28xX42xX3xX26xX49xX6dxX2c5xXdxX3xX29cxX21xX3xXcxX1xX32xXdxX11dxX3xX432xX6xX24xX3xX4xX24xX19xX4xX3xX4xX1xXdxX10cxX26xX3xXexX46xX6xX26xX1xX3xX1caxX3xX26xX49xX42xXadxX3xX26xX116xX16xX3xX2x9c8cxX1caxX1bdxX81xX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xX41xX109xX3xX4xX1xXdxX10cxX16xX3xX4bxX4cxX26xX49xX3xX83xX10xX46xX24xX7xX6xX5xX10xX16xX3xX28xX42xX3xX7xX32xXbxX3xX26xX1xX25xXbxX3xX28xX42xX21xX3xX5xX109xX26xX1xX3xXexX1xX47cxX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX21xX62xXadxXaxX12xXcxX24xXadxX3xX26xX1xXdxX306xX26xX81xX3xX41xX19xX26xX49xX3xXexX1xX32xXdxX3xX26xX42xXadxX3xX4xX320xX6xX3xXefxX7xX46xX6xX10xX5xX3xXcfxX1xX4cxX26xX49xX3xX41xX6dxX518xX4xX3xX4xX19xX26xX49xX3xX41xX2e0xX26xX49xX3xX529xX24xX36xX4xX3xXexX10cxX3xX4xX4cxX26xX49xX3xX26xX1xX25xX26xX11dxX3xX13xX49xX6dxX2c5xXdxX3xX62xX2c8xX26xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX3xX5xX24xX4cxX26xX3xX4xX21xXdxX3xX4bxX4cxX26xX49xX3xX83xX10xX46xX24xX7xX6xX5xX10xX16xX3xX7xX547xX3xX5xX42xX3xXexX1xX320xX3xX41xX4cxX3xX4xX320xX6xX3xX13xX1xX42xX3xX26xX6dxX78xX4xX3xX8bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX26xX10xX3xXexX46xX21xX26xX49xX3xXexX6dxab94xX26xX49xX3xX5xX6xXdxX11dxX50xX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX24xXexX1xX21xX46xXaxX12xX2dcxXcxXcxX2eaxX2ebxX13xX50xX2ebxXdxX10xXexX26xX6xX16x6f28xX2edxX0xX50xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)