Quan Hóa Tự tin vào xuân mới
(Baothanhhoa.vn) - Kết thúc năm 2019, trong 30 chỉ tiêu chủ yếu thì có 29 chỉ tiêu Quan Hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra.
c11bxc4f9x14ef6x17260xea1bxfcb8x1467dx11be0x15358xX7x1346cxeaf2xd7eaxd660x109dbx13681xX5x136d8xXaxc140xX0xX7xXex13045xf299xdb9bxfd6axX12xce7fx1192bxX6xX18xX3x13fb8xfd10xX6xX3xXcxc2a6xX3xXexXdxX18xX3x162aex13befxX17xX3xc621xX1cx13052xX18xX3x1275cxd34exXdxX0x13658xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xcf14xXaxX12x1434cx10104xXexX3xXexX1x16c4dxX4xX3xX18xf769xX34xX3x13ba1xc44fxX2xd014xcc00xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xc73fxX64xX3xX4xX1x13ac4xX3xXexXdxfc2cxX1cxX3xX4xX1x1017cxX3x107ebxX57xX1cxX3xXexX1x1157cxX3xX4xX21xX3xX63xX66xX3xX4xX1xX74xX3xXexXdxX78xX1cxX3xX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX3x124fbx11428xXexX3xX2bxX2cxX3xX2bxede7x16d54xXexX3xda91xX57xX3xX1xX17xXa0xX4xX1xX3xX9fx1469exX3xX16xX6xdf2exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124fexX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX10xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX34xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc9xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax14763xXdxX53xXexX1xfdc1xX3xd977xX64xX64xXbxX2fx15ea6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX106xX3xX6fxX108xX66xXbxX2fxX10dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX38xX38xXdxXb9x13b53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXb9xX2bxX18xX38xX18xX10xX101xX7xX38xX63xX64xX64xX6fxX38xX2x101d0xX147xX53xX63xX64x1198ex174acxX147xX64xX64xXexX14cxX108xX6fxX6fxX64xX5xX64xXb9x10b11xXbxX19xef09xX16xX9xX147xX64xe1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX3xXcxX25xX3xXexXdxX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xX2fxX1cxX31xX18xX3xX34xX35xXdxXaxX3xX38xX12xX0xX38xX10xX34xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xX10xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12x15d46xe422xX18xX3xX2fxX1cxd4fdxXexX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX34x1324cxX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xXabxX1x1136exX1cxX3xXexXa0xXdxX3xX20xXcx16071xX3xX20xXa8xXbxX3x14aedxX1xc5fexXbxX3xd489xX3xX12dxX1bcxX18xX3xXc9x163edxXdxX67xX3xX2fxX1caxX3xX1dcxX1cxX31xX18xX3xX1e2xX1xX5cxXb9xX0xX38xX10xX34xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12679xX17xX53xX7fxXaxX12xXcxX1eexX18xX19xX3xX19xXdxX1e4xX3xXexX16x103d6xX3xX7xX1bcxX18xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xXa7xX35xX4xX3xX9fxXa0xXexX3xXexX16xX78xX18xX3xX63xXb9xX6fxX66xX2xX3xXex1024cxX3xX9fx17646xX18xX19xX67xX3xXexX60xX18xX19xX3xX2xX147xX67xX66xcf24xX3xX7xX17xX3xX2bxX35xXdxX3xX4x104cbxX18xX19xX3xXabxfda2xX10dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX9fxX21xX3xX7xX1bcxX18xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xX18x165c8xX18xX19xX3xcbb6xX3xX5xX31xX34xX3xX18xX19xX1xXdxf4b7xXbxX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX7dxX7fxX3xX7xX1bcxX18xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdx169c0xX18xX3xX1eexX18xX3xX9fxX223xX18xX1xX67xX3xX19xXdxX1e4xX3xXexX16xX223xX3xX7xX1bcxX18xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xXexX17xX2cxX18xX3xX18xX19xX2cxX18xX1xX3xXa7xX35xX4xX3xX9fxXa0xXexX3xX66xX14cxX64xX67xX63xX66xX3xXexX242xX3xX9fxX245xX18xX19xX67xX3xXexX60xX18xX19xX3xX2xX64xX253xX3xX7xX17xX3xX2bxX35xXdxX3xX4xX25dxX18xX19xX3xXabxX262xXb9xX3xXcxX1xX1cxX3xX18xX1x17603xXbxX3xX12dxX85xX18xX1xX3xe1d7xX1cxX31xX18xX3xX9fx159a2xX1cxX3xX18xX19xXa7x10eb6xXdxX3xX9fxXa0xXexX3xX63xX147xX67xX14cxX6fxX3xXexX16xXdxX286xX1cxX3xX9fxX245xX18xX19xX38xX18xX19xXa7xX310xXdxX38xX18xX60xX34xX67xX3xXexX60xX18xX19xX3xX63xX67xX147xX6fxX3xXexX16xXdxX286xX1cxX3xX9fxX245xX18xX19xX3xX7xX17xX3xX2bxX35xXdxX3xX4xX25dxX18xX19xX3xXabxX262xX10dxX3xX4xc41bxX3xX4xX1c1xX1cxX3xXabxXdxX18xX1xX3xXexX57xX67xX3xX4xX359xX3xX4xX1c1xX1cxX3xX5xX6xX17xX3xX9fx12834xX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX7fxX29dxX18xX3xX53xX223xX4xX1xX3xX9fxX5cxX18xX19xX3xX1xXa7xX35xX18xX19xX10dxX3xXabxX57xXexX3xX4xX1c1xX1cxX3xX1xXa0xX3xXexX30axX18xX19xX3xXabxXdxX18xX1xX3xXexX57xX3x10c4bxX3xX2fxX1caxX3xX1xX374xXdxX3xXexXdxX57xXbxX3xXex14c59xX4xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xXexX60xX18xX19xX3xX4xXa7xX310xX18xX19xX10dxX3xX1xX1cxX7fxX3xX9fxX374xX18xX19xX3xX2bx10030xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX9fxX30axX1cxX3xXexXa7xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdxX29dxX18xX3xX9fxXa0xXexX3xXabxX1xX1e4xXb9xX3x16e29xc5adxX18xX1xX3xX2bxX25xX4xX3xX18xX278xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX286xXbxX67xX3xX19xXdxX1e4xX3xXexX16xX223xX3xX7xX1bcxX18xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xX18xX278xX18xX19xX3xX3a8xX3xX5xX31xX34xX3xX18xX19xX1xXdxX286xXbxX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX18xX31xX18xX19xX3xX5xX78xX18xX10dxX3xXexX1eexX18xX19xX3xX7xX1bcxX18xX3xX5xXa7xXa8xX18xX19xX3xX5xXa7xX359xX18xX19xX3xXexX1xX25xX4xX3xX4xX21xX3xX1xXa0xXexX3xX9fxXa0xXexX3xXexX16xX78xX18xX3xX63xX63xXb9xX64xX2xX6fxX3xXexX1c1xX18xXb9xX3xX3f7xX3f8xX18xX1xX3xX2bxX25xX4xX3xX7xX1bcxX18xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xX4xX278xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX286xXbxX3xX2bxX2cxX3xX2fxX31xX7fxX3xX53xX25xX18xX19xX3xXexX1cxX7fxX3xX19x12791xXbxX3xX18xX1xXdxXb5xX1cxX3xXabxX1xX21xX3xXabxX1xX60xX18xX67xX3xX18xX1xXa7xX18xX19xX3xX2bx108fexX18xX3xX4xX21xX3xX12dxXa7xX35xX4xX3xXexX60xX18xX19xX3xXexX16xXa7xX1e7xX18xX19xX3xXabxX1xX1e4xX67xX3xXexX1eexX18xX19xX3xX19xXdxX1e4xX3xXexX16xX223xX3xXa7xX35xX4xX3xX9fxXa0xXexX3xX147xX64xX63xX67xX66xX162xX3xXexX242xX3xX9fxX245xX18xX19xX67xX3xXexX60xX18xX19xX3xX63xX63xX67xX66xX253xXb9xX3xd866xXdxX1e4xX3xXexX16xX223xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xXabxX1xX1d3xX1cxX3xXa7xX35xX4xX3xX9fxXa0xXexX3xX162xX67xX147xX3xXexX16xXdxX286xX1cxX3x14e7cxX1bbx15033xX67xX3xXexX60xX18xX19xX3xX2xX2xX67xX66xX253xX3xX7xX17xX3xX2bxX35xXdxX3xX4xX25dxX18xX19xX3xXabxX262xX3xf29bxX34xX4a4xXexX3xX1xX2cxX18xX19xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xXabxX1xX1d3xX1cxX3xX4xX1xX7dxX3xX7fxX57xX1cxX3xX5xX2cxX3xX19xXdxX1c1xX7fxX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX34xX1cax10a78xXb9xX3xXc9xX1e4xX4xX3xX18xX19xX2cxX18xX1xX3xX53xX223xX4xX1xX3xX2bxX3b7xX3xX4xX21xX3xX12dxXa7xX35xX4xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdxX29dxX18xX3xXex111bfxX4xX1xX3xX4xX25xX4xXb9xX3xXc9xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdxX29dxX18xX3xX53xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX286xXbxX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX304xX1cxX6xX18xX3xXexX31xX34xX67xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX60xX34xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX9fxX1caxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX5xX2fcxXbxX3xX34xX35xXdxX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX63xX14dxX3xX53xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX286xXbxXb9xX3xX20xX17xXa0xXexX3xX9fxX374xX18xX19xX3xX9fxX30axX1cxX3xXexXa7xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdxX29dxX18xX3xX4xX21xX3xX18xX1xXdxXb5xX1cxX3xX4xX1xX1cxX7fxX29dxX18xX3xX12dxXdxX57xX18xX3xX16x178b6xX3xX18x10a4axXexX67xX3xXexX1eexX18xX19xX3xX1xX1cxX7fxX3xX9fxX374xX18xX19xX3xX2bxX3d5xX18xX3xX9fxX30axX1cxX3xXexXa7xX3xXa7xX35xX4xX3xX9fxXa0xXexX3xXexX16xX78xX18xX3xX14dxX2xX63xX3xXexX242xX3xX9fxX245xX18xX19xXb9xX3xX3f7xX3f8xX18xX1xX3xX2bxX25xX4xX3xX2bxX60xX18xX3xX1xX21xX6xX3xX3a8xX3xX2fxX1caxX3xX1xX374xXdxX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX304xX1cxX6xX18xX3xXexX31xX34xX3xX4xX1xX74xX3xX9fxXa0xX17xX67xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX60xX34xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX9fxX1caxX3xXexX1eexX3xX4xX1x107c5xX4xX3xX3f7xc4e5xX3xX9fxX21xX18xX3xX18xX1xX2fcxX18xX3xX212x16823xX18xX19xX3xX531xXdxX3xXexX5a2xX4xX1xX3xX5xX223xX4xX1xX3xX7xee90xX3xX304xX1cxX3d5xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX6xX18xX19xX3xXc9xX17xX3xX1e2xX1xXa7xX310xX18xX19xX10dxX3xXbxX1xX3d5xXdxX3xX1xXa8xXbxX3xX2bxX35xXdxX3xX1bbxX1e7xX3xc9ccxX60xX18xX3xX1xX21xX6xX67xX3xXcxX1xX29dxX3xXexX1xX6xX17xX3xX2bxX2cxX3xX531xX1cxX3xX5xX223xX4xX1xX3xXexX1eexX3xX4xX1xX6c7xX4xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX278xX18xX19xX3xX20xX374xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX29dxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1e4xX4xX3xX53xX31xX18xX3xXexX374xX4xX3xXexX74xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX20xX21xX6xX3xX5xX30axX18xX3xXexX1xX6c7xX3xX1dcxeff7xX779xX779xXb9xX3xX1e2xX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX2cxX17xX3xX2fxX31xX7fxX3xX53xX25xX18xX19xX3xX18xX278xX18xX19xX3xXexX1xX278xX18xX3xX34xX35xXdxX3xX4xX21xX3xX18xX1xd152xX18xX19xX3xX12dxXa7xX35xX4xX3xX4xX1xX1cxX7fxX29dxX18xX3xX16xX644xX3xX16xX286xXexX67xX3xX9fxX57xX18xX3xX18xX6xX7fxX3xXexX17xX2cxX18xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX9fxXa0xXexX3xX63xX162xX14cxX3xXexXdxX78xX1cxX3xX4xX1xX5a2xX67xX3xX12dxX85xX18xX1xX3xX304xX1cxX31xX18xX3xX2xX162xX67xX108xX3xXexXdxX78xX1cxX3xX4xX1xX5a2xX38xX2fxX1caxX67xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX9fxX21xX3xX4xX21xX3xX63xX3xX2fxX1caxX67xX3xX63xX63xX3xX12dxX1bcxX18xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX4xX278xX18xX19xX3xX18xX1xX2fcxX18xX3xX9fxXa0xXexX3xX4xX1xX1cxX1d3xX18xX3xX18xX278xX18xX19xX3xXexX1xX278xX18xX3xX34xX35xXdxXb9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX17xX53xX7fxXaxX12xX3f7xX3f8xX18xX1xX3xX2bxX25xX4xX3xX19xXdxX1e4xX17xX3xX53xX3b7xX4xX3xX3a8xX3xX9fxX2cxX17xX3xXexXa0xX17xX3xXexXdxX57xXbxX3xXexX3b7xX4xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdxX29dxX18xXb9xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX60xX34xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX9fxX1caxX3xX7xX1e4xXbxX3xX18xX1xX2fcxXbxX3xXcxX16xXa7xX310xX18xX19xX3xXcxX20xXc9xX1bbxX3xX1e2xX1xX5cxX3xX1dcxX1cxX31xX18xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xXa7xX310xX18xX19xX3xX1e2xXcxX531xXcxX212xXcxX3xXcxX20xXc9xX1bbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1dcxX1cxX31xX18xX3xX2bxX2cxX3xX9fxX1eexXdxX3xXexX78xX18xX3xXexX16xXa7xX310xX18xX19xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xXcxX16xXa7xX310xX18xX19xX3xX1e2xXcxX531xXcxX212xXcxX3xXcxX20xXc9xX1bbxX3xX1e2xX1xX5cxX3xX1dcxX1cxX31xX18xX10dxX3xXcxX16xXa7xX310xX18xX19xX3x1114bxX30axX34xX3xX18xX17xX18xX3xX1dcxX1cxX31xX18xX3xX1e2xX1xX5cxX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xXa7xX310xX18xX19xX3xX912xX30axX34xX3xX18xX17xX18xX3xX1e2xX1xX5cxX3x147c8xX19xX1xXdxX78xX34xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xXcxX16xXa7xX310xX18xX19xX3xX912xX30axX34xX3xX18xX17xX18xX3xX1e2xX1xX5cxX3xX939xX19xX1xXdxX78xX34xXb9xX3xXc9xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xX9fxX2cxX17xX3xXexXa0xX17xX3xX18xX19xX1xXb5xX67xX3xX19xXdxX1bcxXdxX3xX304xX1cxX7fxX57xXexX3xX2bxXdxX286xX4xX3xX5xX2cxX34xX67xX3xX9fxX1bcxX34xX3xX12dxX1bcxX17xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2fxX1caxX3xX1xX374xXdxX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX304xX1cxX6xX18xX3xXexX31xX34xX67xX3xX9fxX1caxX3xXexXa0xX17xX3xX2bxXdxX286xX4xX3xX5xX2cxX34xX3xX34xX35xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX14cxX63xX64xX3xX5xX6xX17xX3xX9fxX374xX18xX19xXb9xX3xXcxX242xX3xX5xX286xX3xX5xX6xX17xX3xX9fxX374xX18xX19xX3xX304xX1cxX6xX3xX9fxX2cxX17xX3xXexXa0xX17xX3xX9fxXa0xXexX3xX162xX14cxX67xX14dxX253xXb9xX3xXc9xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xX19xXdxX1bcxX34xX3xX18xX19xX1x118ffxX17xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX30axX18xX3xX939xX19xX1xX223xX3xX304xX1cxX7fxX57xXexX3xX64xX66xX3a8xX939xX1bxX38xXcxX52fxX3xX4xX7dxX6xX3xX212xX6xX18xX3xXc9xX1xX1c1xXbxX3xX1xX2cxX18xX1xX3x1049exX1bcxX18xX19xX3xX12dxX374xX3xXexX74xX18xX1xX3xX2bxXb5xX3x12fe8xXcxX60xX18xX19xX3xX4xXa7xX310xX18xX19xX3xX7xX25xX3xX5xX1caxX18xX1xX3xX9fxXa0xX17xX3xX4xX7dxX6xX3xXa48xX1bcxX18xX19xX3xX9fxX3d5xXdxX3xX2bxX35xXdxX3xX4xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xX19xXdxX1bcxX34xX3xX18xX19xX1xXa10xX17xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX12dxXb5xX18xX3xX2bxX7a5xX18xX19x12623xX3xX9fxXa0xXexX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xXabxX57xXexX3xX304xX1cxX1bcxX3xX9fxX1e4xX18xX19xX3xXabxX1xX5a2xX4xX1xX3xX5xX286xXb9xX3xX1bxX1cxX3d5xX4xX3xXbxX1xe7fexX18xX19xX3xX3a8xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xX4xX3d5xX67xX3xXexX16xX2fcxXexX3xXexX25xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2cxX18xX3xX2fxX1caxX3xX1xX374xXdxX3xX12dxX1bcxX17xX3xX9fxX1bcxX34xXb9xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX9fxX21xX67xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXabxX1xX1cxX3xX2bxX25xX4xX3xX12dxXdxX78xX18xX3xX19xXdxX35xXdxX3xX5xX1cxX278xX18xX3xX1eexX18xX3xX9fxX223xX18xX1xX10dxX3xX4xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xX9fxX1c1xX1cxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xXacfxX18xX19xX3xX4xX1xX3d5xX18xX19xX3xXexX374xXdxX3xXbxX1xXa0xX34xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xXexX60xX18xX19xX3xX4xXa7xX310xX18xX19xX10dxX3xX2fxX31xX7fxX3xX53xX25xX18xX19xX3xXa48xX1bcxX18xX19xX67xX3xX4xX1bcxXdxX3xX4xX1e4xX4xX1xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX1xX5a2xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX1xX286xX3xXexX1xX3d5xX18xX19xX3xX4xX1xX5a2xX18xX1xX3xXexX16xX223xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX18xX31xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX10dxX3xX9fxX17xX2cxX18xX3xXabxX57xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa48xX1bcxX18xX19xX67xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX31xX18xX3xX53xX31xX18xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xXexX60xX18xX19xX3xX4xXa7xX310xX18xX19xXb9xX3xXc9xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xXbxX1xX1e4xXexX3xXexX16xXdxX29dxX18xX3xXa48xX1bcxX18xX19xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX4xX1xX60xX34xX3xX5xX17xX67xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX60xX34xX3xXabxX57xXexX3xX18xXa0xXbxX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX147xX66xX3xX9fxX1bcxX18xX19xX3xX2bxXdxX78xX18xX3xX34xX35xXdxXb9xX3xX20xX1cxX7fxX286xX18xX3xX4x16041xX18xX19xX3xXexX1eexX3xX4xX1xX6c7xX4xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX278xX18xX19xX3xXa48xXa0xXdxX3xX1xX374xXdxX3xX9fxXa0xXdxX3xX12dxXdxX29dxX1cxX3xX912xXcxXcxX1bxX3xX714xXdxX286xXexX3xX939xX6xX34xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX3xX5xX30axX18xX3xXexX1xX6c7xX3xX1dcxX779xX714xX67xX3xX18xX1xXdxX286xX34xX3xXabxX262xX3xX63xX64xX2xX66xX3a8xX63xX64xX63xX162xX10dxX3xXa48xXa0xXdxX3xX1xX374xXdxX3xX3f7xX20xXcxX939xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX67xX3xX18xX1xXdxX286xX34xX3xXabxX262xX3xX63xX64xX2xX66xX3a8xX63xX64xX63xX162xXb9xX3xX1bbxX1e4xXbxX3xX18xX1xX2fcxXbxX3xX108xX3xX9fxX359xX18xX3xX2bxX223xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX6fxX3xX9fxX359xX18xX3xX2bxX223xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX1xX5a2xX18xX1xX3xX4xX1c1xXbxX3xX2fxX1caxX3xXexX1xX10xX17xX3xX939xX19xX1xX223xX3xX304xX1cxX7fxX57xXexX3xX7xX3d5xX3xX147xX14cxX108xX38xX939xX1bxX3a8xX52fxX212xXcxX714xX1bxX20xX3xX2xX162xX3xX18xX19xX2cxX7fxX3xX2xX108xX3a8xX2xX64xX3a8xX63xX64xX2xX66xX3xX4xX7dxX6xX3xcb23xX7fxX3xX12dxX6xX18xX3xXcxX1xXa7xX310xX18xX19xX3xX2bxX3b7xX3xX1bxX1cxX3d5xX4xX3xX1xX374xXdxXb9xX3xXc9xX278xX18xX19xX3xXexX1e4xX4xX3xX4xX1xX1cxX1d3xX18xX3xX12dxX223xX3xX9fxXa0xXdxX3xX1xX374xXdxX3xX9fxX1bcxX18xX19xX67xX3xX18xX1xXdxX286xX34xX3xXabxX262xX3xX63xX64xX63xX64xX3xX3a8xX3xX63xX64xX63xX14dxX3xX9fxX1caxX3xX2bxX2cxX3xX9fxX6xX18xX19xX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xX212xX6xX18xX3xXcxX1xXa7xX310xX18xX19xX3xX2bxX3b7xX3xX20xX1cxX7fxX286xX18xX3xX7dxX7fxX3xX9fxX4a4xX4xX3xX12dxXdxX286xXexX3xX304xX1cxX6xX18xX3xXexX31xX34xX3xX4xX1xX74xX3xX9fxXa0xX17xX67xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX286xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX74xX3xX9fxXa0xX17xX3xX4xX7dxX6xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXa7xX359xX18xX19xX67xX3xX4xX7dxX6xX3xXexX74xX18xX1xXb9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX17xX53xX7fxXaxX12xX1e2xX1xX1e4xXexX3xX1xX1cxX7fxX3xX18xX1xX7a5xX18xX19xX3xXabxX57xXexX3xX304xX1cxX1bcxX3xX9fxX1caxX3xX9fxXa0xXexX3xX9fxXa7xXa8xX4xX67xX3xX18xX60xX34xX3xX63xX64xX63xX64xX3xXa48xX1bcxX18xX19xX3xX12dxX374xX67xX3xX4xX1xX5a2xX18xX1xX3xX304xX1cxX7fxXb5xX18xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX3xX2fxX1e4xX4xX3xX9fxX223xX18xX1xX3xX4xX21xX3x16780xX3xX18xX19xX1xX3f8xX6xX3xX304xX1cxX6xX18xX3xXexX16xc3e8xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2bxXdxX286xX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX286xX18xX3xX34xX3b7xX4xX3xXexXdxX78xX1cxX3xX4xX1cxX3d5xXdxX3xX4xX25dxX18xX19xX3xX34xX2cxX3xX939xX19xX1xX223xX3xX304xX1cxX7fxX57xXexX3xXa48xXa0xXdxX3xX1xX374xXdxX3xXa48xX1bcxX18xX19xX3xX12dxX374xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX5xX30axX18xX3xXexX1xX6c7xX3xX1dcxX1dcxX779xX779xX3xX18xX1xXdxX286xX34xX3xXabxX262xX3xX63xX64xX2xX14dxX3xX27cxX3xX63xX64xX63xX64xX3xX9fxXb5xX3xX16xX6xXb9xX3xX1e2xX1xX1c1xX18xX3xX9fxX1c1xX1cxX3xXexX3d5xX4xX3xX9fxX374xX3xXexX60xX18xX19xX3xXexX16xXa7xX1e7xX18xX19xX3xX19xXdxX1e4xX3xXexX16xX223xX3xX7xX1bcxX18xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xX9fxXa0xXexX3xX2xX147xX67xX14dxX253xX3xXexX16xX1e7xX3xX5xX78xX18xX10dxX3xXexX1eexX18xX19xX3xX19xXdxX1e4xX3xXexX16xX223xX3xX1xX2cxX18xX19xX3xX1xX21xX6xX3xX2fxX1cxX1c1xXexX3xXabxX1xX1d3xX1cxX3xX9fxXa0xXexX3xX162xX67xX66xX3xXexX16xXdxX286xX1cxX3xX52fxX1bbxX531xX10dxX3xX4xX21xX3xXexX1xX78xX34xX3xX14dxX3xX12dxX1bcxX18xX3xX9fxXa0xXexX3xX4xX1xX1cxX1d3xX18xX3xX18xX278xX18xX19xX3xXexX1xX278xX18xX3xX34xX35xXdxXb9xX3xXcxX1xX1cxX3xX18xX1xX2fcxXbxX3xX12dxX85xX18xX1xX3xX304xX1cxX31xX18xX3xX9fxX30axX1cxX3xX18xX19xXa7xX310xXdxX3xX9fxXa0xXexX3xX6fxX2xX67xX14dxX3xXexX16xXdxX286xX1cxX3xX9fxX245xX18xX19xX38xX18xX60xX34xX3xXexX16xX1e7xX3xX5xX78xX18xX10dxX3xXexX242xX3xX5xX286xX3xX5xX6xX17xX3xX9fxX374xX18xX19xX3xX304xX1cxX6xX3xX9fxX2cxX17xX3xXexXa0xX17xX3xX9fxXa0xXexX3xX14dxX64xX67xX14dxX253xX10dxX3xX19xXdxX1bcxXdxX3xX304xX1cxX7fxX57xXexX3xX2bxXdxX286xX4xX3xX5xX2cxX34xX3xX34xX35xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX14cxX64xX64xX3xX5xX6xX17xX3xX9fxX374xX18xX19xXb9xXb9xXb9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX17xX53xX7fxXaxX12xX912xX374xXexX3xX34xX25dxX6xX3xX2fxX1cxX31xX18xX3xX34xX35xXdxX3xX5xXa0xXdxX3xX2bxXb5xX67xX3xX2bxX35xXdxX3xX18xX1xX7a5xX18xX19xX3xXabxX57xXexX3xX304xX1cxX1bcxX3xX9fxX1caxX3xX9fxXa0xXexX3xX9fxXa7xXa8xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX60xX34xX3xX63xX64xX2xX66xX67xX3xX4xX25dxX18xX19xX3xXe77xX3xX4xX1xX5a2xX3xX2bxX2cxX3xX304xX1cxX7fxX57xXexX3xXexX31xX34xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX7dxX6xX3xXa48xX1bcxX18xX19xX3xX12dxX374xX67xX3xX4xX1xX5a2xX18xX1xX3xX304xX1cxX7fxXb5xX18xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xX31xX18xX3xX53xX31xX18xX3xX4xX1e4xX4xX3xX53xX31xX18xX3xXexX374xX4xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX3xX7x13c0fxX3xXexXdxX57xXbxX3xXexX3b7xX4xX3xX18x1453exX3xX5xX25xX4xX67xX3xXbxX1xX1c1xX18xX3xX9fxX1c1xX1cxX3xX9fxX29dxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX286xX18xX3xXexX1xd3f8xX18xX19xX3xX5xXa8xXdxX3xX18xX1xXdxX286xX34xX3xX2bxX3b7xX3xXabxXdxX18xX1xX3xXexX57xX3xX3a8xX3xX2fxX1caxX3xX1xX374xXdxX3xX18xX60xX34xX3xX63xX64xX63xX64xX67xX3xX7xX35xX34xX3xX9fxXa7xX6xX3xX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX3xXexX1xX17xX1e4xXexX3xXabxX1x13160xXdxX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX18xX19xX1xXa10xX17xXb9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX17xX53xX7fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX3a8xX6xX5xXdxX19xX18xX106xX3xX16xXdxX19xX1xXexX10dxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1e2xX1xXa0xX34xX3xX212xX1e4xX3xX531xXdxX286xX34xX0xX38xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX17xX53xX7fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX3a8xX6xX5xXdxX19xX18xX106xX3xX16xXdxX19xX1xXexX10dxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX74xX18xX1xX3xX7dxX7fxX3xX2bxXdxX78xX18xX67xX3xX212xX5a2xX3xXexX1xXa7xX3xX20xX1cxX7fxX286xX18xX3xX7dxX7fxX67xX3xX0xX38xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX17xX53xX7fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX3a8xX6xX5xXdxX19xX18xX106xX3xX16xXdxX19xX1xXexX10dxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXc9xX1xX7dxX3xXexX223xX4xX1xX3xX20xXa48xX939xX531xX3xX1xX1cxX7fxX286xX18xX3xX1bxX1cxX6xX18xX3xX20xX21xX6xX0xX38xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX38xXbxX12