Thanh Hóa: Rà soát giáo viên, học sinh đi du lịch về từ ngày 18-7
(Baothanhhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 2290/SGDĐT-VP, ngày 28-7-2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
b54ex12662xf6b2xb5f7xb820x1043axc46axe076x1037cxX7xbc5dxc08ex12466x10a8fx1326ax1156cxX5x1271cxXaxX3xX7xXex11216xX5xX10xX9xXaxXexX10x1387dxXex11921xX6xX5xXdx11f9cx105cax13557xX3x139e1xc6f5xX7xXexXdxce99xX15x11293xXaxe4d6xX0xX7xXex11eb9xd912xX23xX22xX2fxXcxX1xX6xX23xX1xX3x1383dxf9a7xX6xX24xX3x13e92xd9f8xX3xX7xX34xdeb7xXexX3xX22xXdxX48xX34xX3x12acfxXdxbc97xX23xfaccxX3xX1x12eb0xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3x11f32xXdxX3x12c9bxX27xX3xX5x1070exX4xX1xX3xX50xbcd6xX3xXexf5e0xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX2xdb1axX1exddcbxX0x12868xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xX62xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxecf5x12ce4xX3xc809xXdxX48xX34xX3xX62xd39fxX4xX3xX50xX44xX3x11509xX44xX34xX3xXex121e4xX34xX3xd1d5xXb8x13646xX1exXc4xXcxc03fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3exX3fxX6xX3xX50xX6exX6xX3x1181dxX6xX23xX3xX1xX44xX23xX1xX3x10fd3xe639xX23xX22xX3xX50x10ebcxX23xX3xX7xd25fxX3xdd73xXf7xc3b2xcf20xX7axXb5xXb8xXcexXc4xXcxX1exd688xb8fdxX54xX3xX23xX22xX44xX15xX3xXf7xX76xX1exX78xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxX3xX50xX6bxX3xX50xXdxd92cxX4xX3xXexXf1xX23xX22xX3xX4x10512x13303xX23xX22xX3xX4xX48xX4xX3xXe2xXdxX11axX23xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xf94fxX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXebxX34xX50xXdxX62xX1exX2xXf9xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexf235xX23xX1xX3xX1xX158xX23xX1xX3x12044xfe87xXdxb703xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc18bxX34xX62xX15xXaxX2fxX0xXdxX161xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXexX1xX27xX161xXe2xX3xXdxXebxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc97dxXdxX62xXexX1xX24xX3xX76xXfaxXfaxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xe55ex11a04xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX164xXe2xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX164xX50xX23xX7axX23xX10xX19dxX7xX7axXf7xXfaxX1b4xXfaxX7axX2xc8acxX1e3xX62xXf7xX2xX1e3xX1b3xX1b4xXf7xX1e3xXexXf9xX1b3xX1e3xffbexXf9xX5xXfaxX164xX26xXbxX22xdf76xX33xX9xXf9xX76xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3exX3fxX6xX24xX3xX43xX44xX3xX7xX34xX48xXexX3xX22xXdxX48xX34xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5fxXdxX3xX62xX27xX3xX5xX66xX4xX1xX3xX50xX6bxX3xXexX6exX3xX23xX22xX44xX15xX3xX2xX76xX1exX78xXaxX3xX19dxXdxX62xXexX1xX9xXaxX76xXfaxXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b3xX1b4xX1b4xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX34xX3xX5fxX3fxX54xX3xXb5xXb6xX3xXb8xXcexX1exXc4xXcxX3xX15xX52xX27xX3xX4xcb89xX27xX3xXcxX33xX123xXb6xX23xX22xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX3xXb8xXcexX1exXc4xXcxX3xX4xX48xX4xX3xX1xX27xX15xX11axX23xX54xX3xXexX1xX66xX3xX1cxfe5bxX54xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xXf5xX2dxX3xXexX1x119a7xX3xXexX33xX123xXb6xX23xX22xX3xX4xX48xX4xX3xX5fxcd38xX23xX3xX50xX66xX3xXexX33xd09bxX4xX3xXexX1xX27xeb1fxX4xX2dxX3xX22xXdxX48xX161xX3xX5fxXf5xX4xX3xX4xX48xX4xX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexe495xX161xX3xXb8xXcex100b6xX31cxX1exXb8xXcexXcxe986xX3x10375xX27xX48xX23xX3xXexX33xXdxX11axXexX54xX3xX23xX22xX1xXdxX52xX161xX3xXexb65exX4xX3xXexX1xX2f9xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xXebxXecxX23xX22xX3xX5fxXdxX11axX23xX3xd08cxX1x10708xX23xX3xX7xXf5xX3xX2xX1e3xX7axXebxXc4xX1ex10b92xX174xX31cxXcexX3xX23xX22xX44xX15xX3xXf7xX1b3xX1exX78xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxX3xX50xX6bxX3xX50xXdxX11axX4xX3xXexXf1xX23xX22xX3xX4xX123xX124xX23xX22xX3xX4xX48xX4xX3xXe2xXdxX11axX23xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXebx12728xX102xf190xXcexX1exX2xXf9xX3xXexX33xX52xX23xX3xX5fxX66xX6xX3xXe2xX44xX23xX3xXex129c9xX23xX1xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX158xX23xX1xX3xX1xX158xX23xX1xX3xX161xX162xXdxX3xX50xX44xX3xXcxX1xXecxX23xX22xX3xXe2xX48xX34xX3xdb25xbdd0xXexX3xX5xX27x134b7xX23xX3xX7xXf5xX3xX2xXf7xX1b3xX7axXcxX174xX1exX35dxX174xX31cxXcexX3xX23xX22xX44xX15xX3xXf7xX76xX1exX78xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxX3xXexXc9xXdxX3xX3exX2ffxXdxX3xX23xX22xX1xX66xX3xXexX33xX2f9xX4xX3xXexX27xX15xX3e1xX23xX3xXexX34xX44xX23xX3xXexX3bbxX23xX1xX3xX50xX6bxX3xXexX33xXdxe264xX23xX3xX34fxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX138xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXebxX3a5xX102xX3a7xXcexX1exX2xXf9xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX158xX23xX1xX3xX1xX158xX23xX1xX3xX161xX162xXdxX3xX4xX2e3xX6xX3xXebxX1xX2e3xX3xXexX66xX4xX1xX3xX35dxX174xX31cxXcexX3xXexX3bbxX23xX1xX2dxX3xX4xX48xX4xX3xX50xXf1xX23xX3xXe2xe831xX23xX3xX4xX1xX3bbxX3xX5fxXc9xX34xX3xX4xX2e3xX6xX3xX174xX6xX23xX3xXebxX1xX3bbxX3xX5fxXc9xX34xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXebxX3a5xX102xX3a7xXcexX1exX2xXf9xX3xXexX3bbxX23xX1xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXdxX3e1xXbxX3xXexXbexX4xX3xX5fxX351xX15xX3xX161xXc9xX23xX1xX3xX4xXecxX23xX22xX3xXexX48xX4xX3xXexX27xX15xX52xX23xX3xXexX33xX27xX15xX6bxX23xX3xX4xX48xX4xX3xXe2xXdxX11axX23xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xX138xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXe2xX11axX23xX1xX3xXebxX3a5xX102xX3a7xXcexX1exX2xXf9xX2dxX3xXexX1xXf5xX23xX22xX3xX23xX1xd484xXexX3xX23xX1xX3e6xX23xX3xXexX1x10032xX4xX3xX50xX44xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX5fxX2ffxX23xX22xX54xX3xX324xX27xX48xX23xX3xXexX33xXdxX11axXexX3xX7xX317xX27xX3xX7xc28bxX4xX3xX324xX27xX6xX23xX3xX5fxXdxX42fxX161xX3xbe01xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xX23xX1xX123xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX22xXdxf750xX4xc618xX2dxX3xX4xX1xX2e3xX3xX5fxX2ffxX23xX22xX54xX3xXex134e8xX4xX1xX3xX4xX2f9xX4xX54xX3xX5fxX6bxX3xX4xX6xX34xX3xX4xX486xX23xX1xX3xX22xXdxX48xX4xX54xX3xXexX27xX15xX11axXexX3xX5fxXf5xXdxX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX2e3xX3xX324xX27xX6xX23xX54xX3xX5xX2f1xX3xX5xX44xX3xXexX33xX123xX162xX4xX3xX4xX48xX4xX3xX62xXdx10cf9xX23xX3xXe2xXdxX3e1xX23xX3xX161xX162xXdxX3xX4xX2e3xX6xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXe2xX11axX23xX1xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXebxX48xX23xX3xXe2xX2ffxX54xX3xX22xXdxX48xX34xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX23xX1xX317xX23xX3xX50xXdxX52xX23xX3xX50xX44xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5fxX10xX34xX3xX34fxX1xX351xX27xX3xXexX33xX6xX23xX22xX3xX15xX3xXexX3e1xX3xX34fxX1xXdxX3xX5fxX3e1xX23xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX2f1xX3xX7xXb6xX3xX15xX3xXexX3e1xX54xX3xXexX1xX6xX161xX3xX22xXdxX6xX3xX5xX123xX27xX3xXexX1xXecxX23xX22xX3xXexX33xX52xX23xX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xX123xX2f1xX23xX22xX3xXexXdxX11axX23xX3xX50xX3e6xX23xX3xXexX486xXdxX3xX1xX44xX23xX1xX3xX34fxX1xX48xX4xX1xX3xX4xXecxX23xX22xX3xX4xX2ffxX23xX22xX54xX3xX34fxX1xX27xX15xX3e1xX23xX3xX34fxX1xX5b1xX4xX1xX3xX5fxX10xX34xX3xX34fxX1xX351xX27xX3xXexX33xX6xX23xX22xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX33xX123xX124xX23xX22xX3xX1xX57xX4xX54xX3xX23xX2f1xXdxX3xX4xXecxX23xX22xX3xX4xX2ffxX23xX22xX54xX3xX23xX2f1xXdxX3xXexX3e6xXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xX5fxXecxX23xX22xX3xX23xX22xX123xX124xXdxX3xX50xX44xX3xXexX1xX2f9xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xXexX1xX123xX124xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX52xX23xX3xX4xX48xX4xX3xXe2xXdxX11axX23xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xX23xX1xX123xX24xX3xX43xf8f1xX6xX3xXexX6xX15xX3xXe2xb870xX23xX22xX3xX1cxX44xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX62xX27xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xX7xX48xXexX3xX34fxX1xX27xX351xX23xX54xX3xX22xXdx10663xX3xX34fxX1xX34xX486xX23xX22xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX6xX23xX3xXexX34xX44xX23xX3xX34fxX1xXdxX3xXexXdxX3e1xXbxX3xX1cxX338xX4xX3xX50xX162xXdxX3xX23xX22xX123xX124xXdxX3xX34fxX1xX48xX4xX54xX3xX1xXc9xX23xX3xX4xX1xX3e1xX3xXexX3e6xXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xX5fxXecxX23xX22xX3xX23xX22xX123xX124xXdxX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xX4xX2adxX23xX3xXexX1xXdxX3e1xXexX54xX3xX5fxX486xX161xX3xXe2xX486xX34xX3xX50xX11axX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX48xX3xX23xX1xX317xX23xX54xX3xX50xX11axX3xX7xXdxX23xX1xX3xX161xXecxXdxX3xXexX33xX123xX124xX23xX22xX3xX7xXf5xX23xX22xX54xX3xX33x12c88xX23xX3xX5xX27xX15xX11axX23xX3xXexX1xX42fxX3xX5xX2f9xX4xX3xXbxX1x11237xX3xX1x12a79xXbxX3xX23xX317xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX7xX55bxX4xX3xX5fxX6bxX3xX34fxX1xX48xX23xX22x10990xX54xX3xX5fx1137axX23xX22xX3xXexX1xX124xXdxX3xX5xX34xXc9xXdxX3xXe2x1131exX3xX4xX48xX4xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX324xX27xX10xX23xX3xX5xX44xX161xX3xXexXf1xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX2f1xX3xX23xX1xXdxX5f8xX161xX3xXe2xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX123xX24xX3xX174xX57cxXexX3xXexX6xX15xX54xX3xX7xX124xX3xXexX6xX15xX3xX5xX52xX23xX3xX161xd11axXdxX54xX3xX161xXdxX11axX23xX22xX54xX3xX34fxX1xXc9xX4xX54xX3xX23xX1x11fcdxX54xX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX10xX3xX161xXdxX11axX23xX22xX3xX34fxX1xXdxX3xX1xX57cxXexX3xX1xX2f1xXdxX54xX3xX22xX5a1xXbxX3xX22x13920xX54xX3xXexXbexX3xXexX3e6xXbxX3xX5fxXecxX23xX22xX3xX23xX22xX123xX124xXdxX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xX4xX2adxX23xX3xXexX1xXdxX3e1xXexX54xX3xX864xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXc4xXf5xXdxX3xX50xX162xXdxX3xX4xX48xX23xX3xXe2xX2ffxX54xX3xX22xXdxX48xX34xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX23xX1xX317xX23xX3xX50xXdxX52xX23xX3xX50xX44xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5fxX2d3xX3xX5fxX3e1xX23xX3xXe2xX11axX23xX1xX3xX50xXdxX11axX23xX54xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX3xX34fxX1xX48xX161xX54xX3xX5fxXdxX3xX4xXecxX23xX22xX3xXexX48xX4xX3xXexX3bbxX23xX1xX3xX23xX22xX34xX44xXdxX54xX3xX5fxXdxX3xXexX44xX27xX3xX1cxX10xX3xX50xX6bxX24xX3xXcxX1xX2f9xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX23xX22xX1xXdxX52xX161xX3xX4xX48xX4xX3xXe2xXdxX11axX23xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xX23xX1xX123xX3xX5fxX10xX34xX3xX34fxX1xX351xX27xX3xXexX33xX6xX23xX22xX54xX3xX33xX775xX6xX3xXexX6xX15xX3xXe2xX77dxX23xX22xX3xX1cxX44xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX3xX1xX34xX5a1xX4xX3xX62xX27xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xX7xX48xXexX3xX34fxX1xX27xX351xX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX50xX138xX23xX22xX3xX2xX1f1xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX5fxX42fxX3xXexX2f9xX3xXe2xX486xX34xX3xX50xX11axX3xX4xX1xX34xX3xX161xX158xX23xX1xX54xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX6xX3xX5fxX158xX23xX1xX3xX50xX44xX3xX23xX1xX7a2xX23xX22xX3xX23xX22xX123xX124xXdxX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX324xX27xX6xX23xX1xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX33xX123xX162xX4xX3xX62xXdxX5f8xX23xX3xXe2xXdxX3e1xX23xX3xX161xX162xXdxX3xX4xX2e3xX6xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXe2xX11axX23xX1xX54xX3xX23xX1xX77dxX161xX3xX1xXc9xX23xX3xX4xX1xX3e1xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX2f1xX3xX5xX317xX15xX3xX5xX6xX23xX54xX3xX4xX48xX4xX3xX5fxX2f1xX23xX3xX50xX66xX54xX3xXexX33xX123xX124xX23xX22xX3xX1xX57xX4xX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xXexX8d0xX3xX4xX1xX55bxX4xX3xX5fxXdxX3xXexX1xX6xX161xX3xX324xX27xX6xX23xX54xX3xX62xX27xX3xX5xX66xX4xX1xX54xX3xX62xX2d3xX3xX23xX22xX34xXc9xXdxX3xX864xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX48xX23xX3xXe2xX2ffxX54xX3xX22xXdxX48xX34xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX23xX1xX317xX23xX3xX50xXdxX52xX23xX3xX50xX44xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX164xX3xXc4xX868xX23xX22xX3xXexX1xX124xXdxX54xX3xX34fxX1xX27xX15xX3e1xX23xX3xX4xX48xX34xX3xXbxX1xXbexX3xX1xX27xX15xX23xX1xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX34xX23xX3xX10xX161xX3xX161xX158xX23xX1xX3xX5fxXdxX3xXexX1xX6xX161xX3xX324xX27xX6xX23xX54xX3xX62xX27xX3xX5xX66xX4xX1xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX34xXc9xX23xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX23xX6xX15xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx13b72xX52xX27xX3xX4xX2adxX27xX3xXexX551xXexX3xX4xX486xX3xX4xX48xX4xX3xX5fxX2f1xX23xX3xX50xX66xX54xX3xXexX33xX123xX124xX23xX22xX3xX1xX57xX4xX3xXexX33xX52xX23xX3xX5fxX66xX6xX3xXe2xX44xX23xX3xXexX34xX44xX23xX3xXexX3bbxX23xX1xX3xX33xX44xX3xX7xX34xX48xXexX3xX7xXf5xX3xX4xX48xX23xX3xXe2xX2ffxX54xX3xX22xXdxX48xX34xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX23xX1xX317xX23xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX50xX44xX3xX23xX22xX123xX124xXdxX3xX23xX1xX44xX3xX5fxX2d3xX3xX5fxXdxX3xXexX1xX6xX161xX3xX324xX27xX6xX23xX54xX3xX62xX27xX3xX5xX66xX4xX1xX864xX3xX23xX1xX551xXexX3xX5xX44xX3xXexX6exX3xXc4xX44xX3xX31cxX77dxX23xX22xX54xX3xc1c5xX27xX486xX23xX22xX3xX31cxX22xX2d3xXdxX3xXexX33xXb6xX3xX50xX6bxX3xXexX6exX3xX23xX22xX44xX15xX3xX2xX76xX1exX78xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxX3xX5fxX3e1xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX5fxX42fxX3xX5xXdxX52xX23xX3xX1xX11axX3xX50xX162xXdxX3xX4xX1xX5b1xX23xX1xX3xX324xX27xX15xX6bxX23xX3xX5fxX66xX6xX3xXbxX1xX123xX2f1xX23xX22xX3xXexX1xX2f9xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX50xXdxX11axX4xX3xX34fxX1xX6xXdxX3xXe2xX48xX34xX3xX15xX3xXexX3e1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX15xX52xX27xX3xX4xX2adxX27xX54xX3xX5fxX868xX23xX22xX3xXexX1xX124xXdxX3xXe2xX48xX34xX3xX4xX48xX34xX3xX62xX6xX23xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX50xX6bxX3xX174xX6xX23xX3xX4xX1xX3bbxX3xX5fxXc9xX34xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXebxX3a5xX102xX3a7xXcexX1exX2xXf9xX3xX4xX551xXbxX3xX1xX27xX15xX11axX23xX3xX50xX44xX3xX174xX6xX23xX3xXebxX1xX3bbxX3xX5fxXc9xX34xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXebxX3a5xX102xX3a7xXcexX1exX2xXf9xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xXb8xXdxX48xX34xX3xX62xXbexX4xX3xXccxX324xX27xX6xX3xX4xX486xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX138xX23xX22xX24xX3xX103xX1xX138xX23xX22xX3xXebxX1xX5b1xX23xX1xX3xXexX33xX66xX3xXcxX123xX3xXexX123xXb6xX23xX22xX54xX3xX103xX1xX138xX23xX22xX3xX3e0xX1xX486xX34xX3xXexX1xX5b1xX3xX50xX44xX3xX3e0xXdxX42fxX161xX3xX5fxX66xX23xX1xX3xX4xX1xX551xXexX3xX5xX123xX84cxX23xX22xX3xXb8xXdxX48xX34xX3xX62xXbexX4xXd2xX3xXexX33xX123xX162xX4xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX1f1xX1exX76xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxX3xX5fxX42fxX3xXexX1xX10xX34xX3xX62xe021xXdxX54xX3xX22xXdxX48xX161xX3xX7xX48xXexX54xX3xX34fxXdxX42fxX161xX3xXexX33xX6xX3xX7xX55bxX4xX3xX34fxX1xX34xc19bxX3xX50xX44xX3xX4xX3fxX3xXbxX1xX123xX2f1xX23xX22xX3xX48xX23xX3xX1cxX775xX3xX5xbfdaxX3xX5fxXf5xXdxX3xX50xX162xXdxX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX162xXbxX3xX2xXf7xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXdxX5f8xX161xX3xXe2xX11axX23xX1xX3xXexX1xX6xX161xX3xX62xX2f9xX3xX3e0xcfb4xX3xXexX1xXdxX3xXcxXf5xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axXbxX3xXcxX3exX103xXcxX3xX23xXf1xX161xX3xXf7xXfaxXf7xXfaxX3xXccxX62xXdxX5f8xX23xX3xX33xX6xX3xXexX6exX3xX23xX22xX44xX15xX3xX76xX3xX5fxX3e1xX23xX3xX2xXfaxX1exX76xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxXd2xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXc9xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX5fxX66xX6xX3xX5fxXdxX42fxX161xX3xXexX8d0xX3xX4xX1xX55bxX4xX3xX34fxXea1xX3xXexX1xXdxX3xXexXf5xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axXbxX3xXcxX3exX103xXcxX3xX23xXf1xX161xX3xX1xX57xX4xX3xXf7xXfaxX2xXf9xX1exXf7xXfaxXf7xXfaxX3xX4xX48xX4xX3xX5fxX2f1xX23xX3xX50xX66xX54xX3xXexX33xX123xX124xX23xX22xX3xX1xX57xX4xX3xXbxX1xX486xXdxX3xX5fxX486xX161xX3xXe2xX486xX34xX3xX5fxX2e3xX3xX4xX2f1xX3xX7xXb6xX3xX50xX551xXexX3xX4xX1xX551xXexX54xX3xXexX33xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3e1xXexX3xXe2xX66xX3xX15xX3xXexX3e1xX24xX3xX3exX11axX3xXexX1xXf5xX23xX22xX3xX4xX551xXbxX3xX23xX123xX162xX4xX54xX3xX5fxX486xX161xX3xXe2xX486xX34xX3xX5fxX2e3xX3xX23xX123xX162xX4xX3xX7xXc9xX4xX1xX54xX3xX1cxX44xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX23xX123xX162xX4xX3xX7xX48xXexX3xX34fxX1xX27xX351xX23xX3xXexX6xX15xX54xX3xX23xX1xXdxX11axXexX3xX34fxX3e1xX3xX5fxXdxX11axX23xX3xXexX775xX3xX5fxX34xX3xXexX1xX317xX23xX3xX23xX1xXdxX11axXexX864xX3xX23xX1xX77dxX161xX3xX5fxX486xX161xX3xXe2xX486xX34xX3xX4xXecxX23xX22xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXe2xX11axX23xX1xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX34xX62xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXf1xX23xX22xX3xX4xX123xX124xX23xX22xX3xX34fxXdxX42fxX161xX3xXexX33xX6xX54xX3xX22xXdxX48xX161xX3xX7xX48xXexX3xX50xXdxX11axX4xX3xXexX33xXdxX42fxX23xX3xX34fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX2f9xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX4xXecxX23xX22xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX138xX23xX22xX54xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXexXc9xXdxX3xX5fxX2f1xX23xX3xX50xX66xX164xX3xXc10xX52xX27xX3xX4xX2adxX27xX3xX4xX48xX23xX3xXe2xX2ffxX54xX3xX22xXdxX48xX34xX3xX50xXdxX52xX23xX54xX3xX23xX1xX317xX23xX3xX50xXdxX52xX23xX3xX50xX44xX3xX1xX57xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX27xX15xX11axXexX3xX5fxXf5xXdxX3xX34fxX1xXecxX23xX22xX3xXexX1xX6xX161xX3xX22xXdxX6xX3xX5fxX123xX6xX3xXexXdxX23xX54xX3xXe2xX158xX23xX1xX3xX5xX27xX3e6xX23xX54xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXe58xX864xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX2f9xX3xXexX1xX3e6xXexX3xX50xX6bxX3xXexX158xX23xX1xX3xX1xX158xX23xX1xX3xX62xX66xX4xX1xX3xXe2xX11axX23xX1xX3xX22xX317xX15xX3xX1xX34xX6xX23xX22xX3xX161xX6xX23xX22xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX62xX123xX3xX5xX27xX3e6xX23xX164xX3xXebxX1xX2e3xX3xX5fxX2ffxX23xX22xX3xXbxX1xXf5xXdxX3xX1xX84cxXbxX3xX50xX162xXdxX3xX4xX1xX5b1xX23xX1xX3xX324xX27xX15xX6bxX23xX3xX50xX44xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xX15xX3xXexX3e1xX3xX5fxX66xX6xX3xXbxX1xX123xX2f1xX23xX22xX3xX5fxX42fxX3xX34fxX66xXbxX3xXexX1xX124xXdxX3xX1cxX775xX3xX5xXe6exX3xX4xX48xX4xX3xXexX33xX123xX124xX23xX22xX3xX1xX84cxXbxX3xX4xX3fxX3xXe2xXdxX42fxX27xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX1xX34xX54xX3xX7xXf5xXexX54xX3xX34fxX1xX3fxX3xXexX1xXb6xX164xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc0axX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX103xX1xX34xX23xX22xX3xXb5xX57cxX4xX0xX7axXbxX2f
Phong Sắc