Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động
(Baothanhhoa.vn) - Nhân “Tháng Công nhân” năm 2019, chiều 11-5, tại Nhà Văn hóa lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
dfa4x141b0x14635x10151xe3e8x15fcdx11a92x15889x10516xX7xf780x16801x13ae8x11ae5xe2bfx16d9exX5x11410xXax12283xX0xX7xXexe01fx13cb5xfc1ex12b40xX12x10b38x11422xXdxX3xXexX1xX17x15071xXdxX3xX19xXdx1678bxX6xX3xX5xf613xX18xX1xX3x14487xX22xX17xX3xXexf23axX18xX1xX3x14c71x17052xXdxX3xX2fxX17x1294cxX18xX3xX38xXdx1709exX18xfac1xX3xX4x11852xX18xX19xX3xX18xX1x15d1exX18xX45xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX4xX1x12237xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fx15b42xX18xX19xX0xee18xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cc9xX10xX6x14682xXaxX12xe832xX1xX4exX18xX3x10b81xXcxX1x16796xX18xX19xX3x10035xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xf7b9xX3xX18x140dex11176xX3x12afdx11925xX2x1179dxX45xX3xX4xX1xXdx1361bxfe67xX3xX2xX2xfbf7x1553exX45xX3xXexX22xXdxX3xX84xX1xX3exX3x11750xX9cxX18xX3xX1x11d72xX6xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX45xX3x13618xX6xX18xX3xXcxX1x14f82x126f4xX18xX19xX3xX38x1558dxX3x12dabxXdxX43xX18xX3xX2fxX17xX3exX18xX3xXd9xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3x101e3xXd9xX1bxXd9xX1bx142afxX3xXexX34xX18xX1xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1x135aaxXbxX3xX38xX39xXdxX3x1532dxXcbxX84x160d7xX3xXexX34xX18xX1xX3xXex16090xX3xX4xX1xX59xX4xX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1x13558xX3xX2fxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX4xX1xX59xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xXecxX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxXf1x108e2xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX18xXexX10xX16xX3xX81xXexX1xXa9xX9dx10892xXaxX3xX7xXex144e6xX5xX10xX9xXax1427bxXdxX81xXexX1x11f70xX3x16041xXaexXa0xXbx15476xfb66xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b3xX3x14257x11b4dxX1c5xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX66xX66xXdxX173xX1a4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX173xX38xX18xX66xX18xX10xX1aexX7xX66xX2xXa2xX2x1403fxX66xX2xXaexX1c4xX81xX1b5xX2x12363xXaexX1f9xX1c4xXa0xXexX1f9xX2xX1f1xXa2xX1b5xX5xXa0xX173x11b92xXbxX19xe26fxX16xX9xX1f1xX1c5xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX4xX1xX59xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxfcc5xX18xX19xX3xX4xX1x11c1dxX3xX84xX19xXa9xX1a9x155d3xX18xX3xX1bx12c55xX18xX1xX3x133e8xX59xX18xX19xX45xX3x16c74xX1xXbexX3xXcbxX284xX3xXexX1xXd1xX3xXcxX34xX18xX1xX3xeb3cxX1a9xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX3xXexX16x124b0xX3xX5xXd2xXdxX3x15e09xX3x16fd9xXdx11e87xX18xX3xX4xX2a8xX6xX3xX18xX19xXd1xXd2xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xXexX22xXdxX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX3xX2fxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX81xX1a9xXaxX12xX90xX8cxX4xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX84xX19xXa9xX1a9xX28axX18xX3xX1bxX28exX18xX1xX3xX292xX59xX18xX19xX45xX3xX298xX1xXbexX3xXcbxX284xX3xXexX1xXd1xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX1baxX3xX84xX19xX48xX3xXcxX48xX18xX3xXcxe17cxX18xX45xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXexX34xX18xX1xX3xX4xX1xX2a8xX3xXexX16xX28exX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX173xX3xX108x123daxX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX3xX4xXbexX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX1b3xX3xX84xX19x10882xX3xX108xXa9xX1a9xX3xX7exXdxedacxXa9xX45xX3xX298xX1xXbexX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xXcxX110xX18xX19xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXb9xXdxf364xXexX3xX84xX6xX9dxX1baxX3xXd9xX43xX3xXcxX1xX11exX3xXcxX1xX28exX18xX45xX3xfd00xX1a9xX3xX38xXdxX43xX18xX3xXcbxX6xX18xX3xXcxX1xXd1xXd2xX18xX19xX3xX38xXd7xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX45xX3xX298xX1xXbexX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX1baxX3xX2fxX22xXdxX3xX81xXdxX3d8xX18xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xX4xX8cxX4xX3xX1a4xX6xX18xX45xX3xX7x12aedxX45xX3xX18xX19xX3exX18xX1xX3xX4x155b7xXbxX3xXexX34xX18xX1xX3xX4x15efexX18xX19xX3xX2fxX48xX18xX19xX3xX2fxX2c1xX17xX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX34xX18xX1xX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX81xX1a9xXaxX12xX298xX1xX8cxXexX3xX1a4xXdxX3bbxXa9xX3xX2c9xX1xX6xXdxX3xX9dxX22xX4xX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX45xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX84xX19xX48xX3xXcxX48xX18xX3xXcxX35dxX18xX45xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXexX34xX18xX1xX3xX18xX1xX44axX18xX3xX9dxX22xX18xX1xX1b3xX3xXb9xXdxX3d8xX4xX3xXexX110xX3xX4xX1xX59xX4xX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX3xX2fxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xX4xXbexX3xX2c7xX3xX18xX19xX1x16575xX6xX3xf945xXa9xX6xX18xX3xXexX16xX3b3xX18xX19xX45xX3xX5xX3exX3xX81xX11exXbxX3xX2fxX3bbxX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX18x11720xX9dxX3xX1a4xX577xXexX3xXexX4exX9dxX3xXexXd1xX45xX3xX18xX19xXa9xX1a9xX3d8xX18xX3xX38xX3b3xX18xX19xX3xX4xX2a8xX6xX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX45xX3xX4xX2a8xX6xX3xX4xX8cxX4xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX34xX18xX1xX45xX3xXexfb73xX3xX2fxXbexX3xX4xXbexX3xX4xX8cxX4xX3xX19xXdxX2c1xXdxX3xXbxX1xX8cxXbxX3xXexX1xX8cxX17xX3xX19x1010bxX3xX2c9xX1xXbexX3xX2c9xX1xX9cxX18xX45xX3xX38xXd1xX39xX18xX19xX3xX9dxX577xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXd1xXd2xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xXecxX84xXd9xX1bxXf1xX45xX3xX4xX1xX17xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX173xX3xX1bxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX2fxXa8xX3xX18xX19xX1xX11exX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xXbxX1xX8cxXexX3xX1xXa9xX1a9xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x11705xX18xX45xX3xXexX16xX8cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3d8xX9dxX45xX3xXbxX1xX2c1xX18xX3xX8cxX18xX1xX3xX2fxece8xX18xX19xX3xXexX28exX18xX1xX3xX1xX28exX18xX1xX3xX440xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xe4b9xX3xX545xXa9xX6xX18xX45xX3xX2fxX68cxX18xX3xX38xX11exX45xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX1baxX3xXexX16xX6xX17xX3xX2fxX110xXdxX3xX38xXa8xX3xX4xX8cxX4xX3xX38xX44axX18xX3xX2fxXa8xX3xX1a4xX59xX4xX3xX1b9xX677xX4xX45xX3xXexX27exX18xX3xXexX22xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX2c1xX18xX3xX1b9xXa9xX44axXexX45xX3xX2c9xXdxX18xX1xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX45xX3xX2fxXa8xX3xX1b9xXa9xX44axXexX3xX4xX8cxX4xX3xX19xXdxX2c1xXdxX3xXbxX1xX8cxXbxX3xXexX1xX8cxX17xX3xX19xX5e7xX3xX2c9xX1xXbexX3xX2c9xX1xX9cxX18xX3xX2fxX3bbxX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX3exX3xX2fxX22xXdxX3xX81xXdxX3d8xX18xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xX4xX8cxX4xX3xX7xX440xX45xX3xX18xX19xX3exX18xX1xX3xX5xXdxX43xX18xX3xX545xXa9xX6xX18xX3xX1b9xX10xX9dxX3xX1b9x103f7xXexX45xX3xX19xXdxX2c1xXdxX3xX545xXa9xX1a9xX2cbxXexX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1a9xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX81xXexX1xX1b3xX3xX1b5xXaexXa0xXbxX1b9xX1baxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b3xX3xX1c4xX1c5xX1c5xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX66xX66xXdxX173xX1a4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX173xX38xX18xX66xX18xX10xX1aexX7xX66xX2xXa2xX2xX1f1xX66xX2xXaexX1c4xX81xX1b5xX2xX1f9xXaexX1f1xXa0xX2xXexXa2xXa2xX2xXaexX1c4xX5xXa0xX173xX207xXbxX19xX20axX16xX9xX1f9xXa0xX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX4xX1xX59xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX3exX18xX3xX4xX2c1xX18xX1xX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX3xX2fxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX81xX1a9xXaxX12xXcxX22xXdxX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX45xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX3xX84xX19xXa9xX1a9xX28axX18xX3xX1bxX28exX18xX1xX3xX292xX59xX18xX19xX3xX2fxX2bxX3xX1xX17xX6xX18xX3xX18xX19xX1xX43xX18xX1xX3xX4xX8cxX4xX3xX2c7xX3xX2c9xXdxX2cbxX18xX3xX4xX2a8xX6xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xX38xX3exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x14901xX3xX2c9xX1xXbexX3xX2c9xX1xX9cxX18xX3xX38xX39xXdxX3xX84xXd9xX1bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX22xX18xX3xX1xXdxX3d8xX18xX3xX18xX6xX1a9xX45xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xXexX1xXd2xXdxX3xX2c9xX1xea1cxX18xX19xX3xX2fxX11exX18xX1xX45xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX5xXa9xX48xX18xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX1xX3exX18xX1xX45xX3xXexX1xX8cxX17xX3xX19xX5e7xX3xX2c9xX1xXbexX3xX2c9xX1xX9cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xX38xX3exX3xX84xXd9xX1bxX173xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX3xX4xX453xX18xX19xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX3exX3xX1bxX2c1xX18xX19xX3xX2a8xX1a9xX3x148efxX1xX1cxXdxX3xX108xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xXexX34xX18xX1xX3xX2fxX2bxX3xXexX16xX395xX4xX3xXexXdxX2cbxXbxX3xXexX16xX2c1xX3xX5xXd2xXdxX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX4exXa9xX3xX1x11f20xXdxX45xX3xXexX4exX9dxX3xXexXd1xX45xX3xX18xX19xXa9xX1a9xX3d8xX18xX3xX38xX3b3xX18xX19xX3xX4xX2a8xX6xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xX5xXdxX43xX18xX3xX545xXa9xX6xX18xX3xX2fxX2cbxX18xX3xX4xX8cxX4xX3xX38xX44axX18xX3xX2fxXa8xX3xX18xX1xXd1xX1b3xX3xXcxX28exX18xX1xX3xXexX16xX22xX18xX19xX3xX18xXfexX3xX2fxX3b3xX18xX19xX45xX3xXexX16xX1cxX18xX3xX2fxXbexX18xX19xX45xX3xX4xX1xXdxX2cbxX9dxX3xX81xXd7xX18xX19xX3xXexXdxXa8xX18xX3xXcbxX7exX292xX7exX45xX3xXcbxX7exfd48xXcxX45xX3xXcbxX7exXcxX84xX3xX4xX2a8xX6xX3xX84xXd9xX1bxX1baxX3xX18xX1xX3exX3xX440xX45xX3xX18xX1xX3exX3xX9dxX35dxXa9xX3xX19xXdxX8cxX17xX45xX3xX4xX8cxX4xX3xXexX1xXdxX2cbxXexX3xX4xX1xX2cbxX3xX38xX9cxX18xX3xX1xXbexX6xX3xXbxX1xXd7xX4xX3xX38xXd7xX3xX4xX1xX17xX3xX84xXd9xX1bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX8cxX4xX3xX2c9xX1xXa9xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX45xX3xX2c9xX1xXa9xX3xX2c9xXdxX18xX1xX3xXexX2cbxX1baxX3xXexX1xX395xX4xX3xX1xXdxX3d8xX18xX3xX545xXa9xX1a9xX3xX4xX1xX2cbxX3xX81xX4exX18xX3xX4xX1xX2a8xX3xX440xX3xX4xX68cxX3xX7xX440xX1baxX3xXexX28exX18xX1xX3xXexX16xX22xX18xX19xX3xX9dxX62xXexX3xX7xX1cxX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xX4xX1xXd1xX6xX3xXexX1xX395xX4xX3xX1xXdxX3d8xX18xX3xX38xXdxX3d8xX4xX3xX1b9xX4exX1a9xX3xX81xX395xX18xX19xX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xX1a4xX2c1xX18xX19xX3xX5xXd1xX68cxX18xX19xX45xX3xX2fxX11exX18xX1xX3xX9dxX59xX4xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xX2fxX677xX18xX19xX3xX545xXa9xX1a9xX3xX2fxX11exX18xX1xX45xX3xX2c9xX1xX48xX18xX19xX3xX2fxXd1xXfexX4xX3xX1xXd1xX440xX18xX19xX3xXexXdxXa8xX18xX3xX5xXd1xX68cxX18xX19xX3xX5xX3exX9dxX3xXexX1xX43xX9dxX3xX19xXdxXd2xX45xX3xX19xX4exX1a9xX3xX1a4xX59xX4xX3xX1b9xX677xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX84xXd9xX1bxX1baxX3xX19xXdxX2c1xXdxX3xXbxX1xX8cxXbxX3xX1a4xX1cxX3xXexX16xX284xX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxXdxX3bbxX9dxX3xX4xX1xXfexX3xX1xXfexXbxX3xX5xX2c7xX3xX2fxX3bbxX3xXbxX1xXd7xX4xX3xX38xXd7xX3xX18xX1xXa9xX3xX4xX65cxXa9xX3xX9dxXa9xX6xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX2a8xX6xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xXexX16xX8cxX18xX1xX3xXexX28exX18xX1xX3xXexX16xX22xX18xX19xX3xX4xX1xXfexX3xX4xXbexX4xX3xXexX395xX3xXbxX1xX8cxXexX3xXexX22xXdxX3xX4xX8cxX4xX3xX2c9xX1xXa9xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX45xX3xX4xX110xX18xX19xX3xX4xX8cxX4xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xX2fxX48xX18xX19xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX45xX3xX19xX4exX1a9xX3xX8cxX4xX1xX3xXexX577xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX48xX18xX19xX173xX173xX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1a9xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX81xXexX1xX1b3xX3xX1b5xXaexXa0xXbxX1b9xX1baxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b3xX3xX1c4xX1c5xX1c5xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX66xX66xXdxX173xX1a4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX173xX38xX18xX66xX18xX10xX1aexX7xX66xX2xXa2xX2xX1f1xX66xX2xXaexX1c4xX81xX1b5xX2xX1f9xXaexX1f1xX1c5xXa0xXexX9fxXa0xX2xX1c5xX1f1xX5xXa0xX173xX207xXbxX19xX20axX16xX9xX1f1xX1b5xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX4xX1xX59xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX90xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX3xX90xX48xX18xX19xX3xXexX1a9xX3xXcxX84xX7exX7exX3x1689dxX18xX18xX17x15463xX6xX3xXb9xXdxX3d8xXexX3xX84xX6xX9dxX3xX2fxXa8xX3xX18xX19xX1xX11exX3xXexX34xX18xX1xX3xX1a4xX1cxX3xXexX16xX284xX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxXdxX3bbxX9dxX3xX4xX1xXfexX3xX1xXfexXbxX3xX5xX2c7xX3xX2fxX3bbxX3xXbxX1xXd7xX4xX3xX38xXd7xX3xX18xX1xXa9xX3xX4xX65cxXa9xX3xX9dxXa9xX6xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXd1xXd2xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX81xX1a9xXaxX12xX298xX1xX8cxXexX3xX1a4xXdxX3bbxXa9xX3xX2c9xX2cbxXexX3xX5xXa9x13fbexX18xX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX45xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX3xX84xX19xXa9xX1a9xX28axX18xX3xX1bxX28exX18xX1xX3xX292xX59xX18xX19xX3xX2c9xX1xX94axX18xX19xX3xX2fxX11exX18xX1xX1b3xX3xX7exX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX3xX2fxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xX5xX3exX3xX1xX17xX22xXexX3xX2fxX62xX18xX19xX3xX16xX44axXexX3xX4xX65cxX18xX3xXexX1xXdxX2cbxXexX3xX38xX3exX3xX4xXbexX3xX2c7xX3xX18xX19xX1xX542xX6xX173xX3xX7exXdxX3d8xX18xX45xX3xXexX34xX18xX1xX3xXexX6xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX545xXa9xX8cxX3xXexX16xX28exX18xX1xX3xX90xX84xX7exX45xX3xX7exX1bxX7exX3xX38xX28exX3xX38xXe3fxX1a9xX3xX38xXdxX3d8xX4xX3xX19xXdxX2c1xXdxX3xX545xXa9xX1a9xX2cbxXexX3xX9dxX1cxXdxX3xX545xXa9xX6xX18xX3xX1xX3d8xX3xX19xXdxX27xX6xX3xX18xX19xXd1xXd2xXdxX3xX7x10eedxX3xX81xXd7xX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX45xX3xX84xXd9xX1bxX45xX3xX38xXdxX3d8xX4xX3xX4xX1xX44axXbxX3xX1xX3exX18xX1xX3xXbxX1xX8cxXbxX3xX5xXa9xXe3fxXexX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xXbxX1xX2c1xXdxX3xX1b9xX10xX9dxX3xX5xX3exX3xX38xXdxX3d8xX4xX3xX5xX3exX9dxX3xXexX1xXd1xXd2xX18xX19xX3xX1b9xXa9xX1a9xX43xX18xX3xX18xX1xefd7xX9dxX3xX1a4xX2c1xX17xX3xX2fxX2c1xX9dxX3xX9dxX1cxXdxX3xX545xXa9xX6xX18xX3xX1xX3d8xX3xX1xX3exXdxX3xX1xe42cxX6xX3xX19xXdxX27xX6xX3xX18xX19xXd1xXd2xXdxX3xX7xXf46xX3xX81xXd7xX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xX38xX39xXdxX3xX84xXd9xX1bxX173xX3xX1bxX27exX18xX19xX3xXexX1xXd2xXdxX45xX3xX2fxX4exX1a9xX3xX4xf43axX18xX19xX3xX5xX3exX3xX81xX11exXbxX3xX2fxX3bbxX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX68cxX3xX545xXa9xX6xX18xX3xX545xXa9xX2c1xX18xX3xX5xX2c7xX3xX84xX1xX3exX3xX18xXd1xX39xX4xX3xX18xX577xX9dxX3xX1a4xX577xXexX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xXexXdxX18xX45xX3xXexX4exX9dxX3xXexXd1xX45xX3xX18xX19xXa9xX1a9xX3d8xX18xX3xX38xX3b3xX18xX19xX3xX4xX2a8xX6xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xXadxX3xX2fxX62xXdxX3xX18xX19xXff6xX3xX4xX1xXdxX2cbxX9dxX3xX7xX1cxX3xX5xXd1xXfexX18xX19xX3xX18xX19xX3exX1a9xX3xX4xX3exX18xX19xX3xX5xX39xX18xX3xX38xX3exX3xX2fxXbexX18xX19xX3xX19xXbexXbxX3xXexX284xX4xX1xX3xX4xX395xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX395xX3xXbxX1xX8cxXexX3xXexX16xXdxX3bbxX18xX3xX2c9xXdxX18xX1xX3xXexX2cbxX3xXadxX3xX1b9xX2bxX3xX1xX62xXdxX3xX4xX2a8xX6xX3xX2fxX11exX6xX3xXbxX1xXd1xX68cxX18xX19xX173xX3xXb9xXa8xX3xXbxX1xX284xX6xX3xX84xXd9xX1bxX45xX3xX9dxXa9xX1cxX18xX3xX18xX4exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xXa9xX3xX18xX1xXe3fxXbxX45xX3xX4xX2c1xXdxX3xXexX1xXdxX3d8xX18xX3xX2fxXd2xXdxX3xX7xX1cxX18xX19xX3xXbxX1xX2c1xXdxX3xX5xX3exX9dxX3xXexX16xXfbexX18xX3xXexX16xX8cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3d8xX9dxX3xX4xX2a8xX6xX3xX9dxX28exX18xX1xX45xX3xXexX1xXdxX3xX2fxXa9xX6xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX45xX3xX7xX2c1xX18xX3xX1b9xXa9xX44axXexX45xX3xX4xX453xX18xX19xX3xX38xX39xXdxX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xXbxX1xX8cxXexX3xXexX16xXdxX3bbxX18xX3xX81xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3d8xXbxX3xX1a4xXa8xX18xX3xX38xX27xX18xX19xX173xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX3xX84xX19xXa9xX1a9xX28axX18xX3xX1bxX28exX18xX1xX3xX292xX59xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX3xX2fxX22xX17xX3xX4xX8cxX4xX3xX7xX440xX45xX3xX18xX19xX3exX18xX1xX3xX5xXdxX43xX18xX3xX545xXa9xX6xX18xX3xX19xXdxX2c1xXdxX3xX545xXa9xX1a9xX2cbxXexX3xX18xX1xXdxXa8xXa9xX3xX38xX44axX18xX3xX2fxXa8xX3xX4xXd7xX3xXexX1xX3bbxX3xX9dxX3exX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX2c9xXdxX2cbxX18xX3xX18xX19xX1xX11exX1baxX3xX2fxXa8xX3xX18xX19xX1xX11exX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXexX34xX18xX1xX45xX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX19xXdxX8cxX9dxX3xX7xX8cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX38xXdxX3d8xX4xX3xXexX1xX395xX4xX3xX1xXdxX3d8xX18xX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxXa8xX3xX1b9xXa9xX44axXexX45xX3xX2c9xXdxX2cbxX18xX3xX18xX19xX1xX11exX3xX4xX2a8xX6xX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX3xXexX22xXdxX3xX1xX62xXdxX3xX18xX19xX1xX11exX3xX2fxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1a9xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX81xXexX1xX1b3xX3xX1b5xXaexXa0xXbxX1b9xX1baxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b3xX3xX1c4xX1c5xX1c5xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX66xX66xXdxX173xX1a4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX173xX38xX18xX66xX18xX10xX1aexX7xX66xX2xXa2xX2xX1f1xX66xX2xXaexX1c4xX81xX1b5xX2xX1f9xXaexXa2xXa0xX2xXexX1f1xXa2xX1c5xX2xX1b5xX5xXa0xX173xX207xXbxX19xX20axX16xX9xX2xX1c5xXa0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX17xX22xXdxX3xX19xXdxX27xX6xX3xX5xX2bxX18xX1xX3xX2fxX22xX17xX3xXexX34xX18xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX48xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX18xX45xX3xX38xXdxX43xX18xX3xX4xX1xX59xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX90xX8cxX4xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX1b3xX3xX84xX19xXa9xX1a9xX28axX18xX3xX1bxX28exX18xX1xX3xX292xX59xX18xX19xX45xX3xX298xX1xXbexX3xXcbxX284xX3xXexX1xXd1xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX1baxX3xX84xX19xX3b3xX3xX108xXa9xX1a9xX3xX7exXdxX3bbxXa9xX45xX3xX298xX1xXbexX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xXcxX110xX18xX19xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXb9xXdxX3d8xXexX3xX84xX6xX9dxX3xXexX16xX6xX17xX3xX2c9xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX284xX3xX1x159ccxX3xXexX16xXfexX3xX1b9xX4exX1a9xX3xX81xX395xX18xX19xX3xX89xf10exX8cxXdxX3xX44axX9dxX3xX4xX48xX18xX19xX3xX2fxX17xX3exX18xX99xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXd1xXd2xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX2fxX62xX18xX19xX3xX4xXbexX3xX1xX17xX3exX18xX3xX4xX2c1xX18xX1xX3xX2c9xX1xXbexX3xX2c9xX1xX9cxX18xX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX81xX1a9xXaxX12xX84xX1xX4exX18xX3xX81xX11exXbxX3xX18xX3exX1a9xX45xX3xX4xX8cxX4xX3xX2fxX27exX18xX19xX3xX4xX1xX284xX1b3xX3xX84xX19xXa9xX1a9xX28axX18xX3xX1bxX28exX18xX1xX3xX292xX59xX18xX19xX45xX3xX298xX1xXbexX3xXcbxX284xX3xXexX1xXd1xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX1baxX3xX84xX19xX3b3xX3xX108xXa9xX1a9xX3xX7exXdxX3bbxXa9xX45xX3xX298xX1xXbexX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xXcxX110xX18xX19xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXb9xXdxX3d8xXexX3xX84xX6xX9dxX1baxX3xXd9xX43xX3xXcxX1xX11exX3xXcxX1xX28exX18xX45xX3xX3edxX1a9xX3xX38xXdxX43xX18xX3xXcbxX6xX18xX3xXcxX1xXd1xXd2xX18xX19xX3xX38xXd7xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX45xX3xX298xX1xXbexX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xX105xXcbxX84xX108xX3xXexX34xX18xX1xX1baxX3xX84xX19xX48xX3xXcxX48xX18xX3xXcxX35dxX18xX45xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX2a8xX1a9xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX1xX2a8xX3xXexX11exX4xX1xX3xXd9xX1bxXd9xX1bxX3xXexX34xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2c9xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX284xX3xX1xX13f4xX3xXexX16xXfexX3xX1b9xX4exX1a9xX3xX81xX395xX18xX19xX3xX89xX1404xX8cxXdxX3xX44axX9dxX3xX4xX48xX18xX19xX3xX2fxX17xX3exX18xX99xX3xX4xX1xX17xX3xX9fxXa2xX3xX19xXdxX6xX3xX2fxX28exX18xX1xX3xX2fxX17xX3exX18xX3xX38xXdxX43xX18xX45xX3xX90xX84xXb9xX90xXd9xX1bxX3xX4xXbexX3xX1xX17xX3exX18xX3xX4xX2c1xX18xX1xX3xX2c9xX1xXbexX3xX2c9xX1xX9cxX18xX3xX38xX39xXdxX3xXexX110xX18xX19xX3xX7xX1cxX3xXexXdxXa8xX18xX3xX2xX173xX2xX1f1xXaexX3xXexX16xXdxX3d8xXa9xX3xX2fxX27exX18xX19xX173xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdb2xXa9xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7exXa9xX43xX0xX66xXbxX12
Thanh Huê