“Quả ngọt” từ Nghị quyết 04
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ những giải pháp đồng bộ, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và địa phương, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 04) đã mang lại “quả ngọt” đáng mừng.
5231xa50fxaa5dx67cdx59c0x7c4cx65a8xd321xaf7cxX7x8a55xa95bx84d3x6083xd8f8x60b9xX5x9363xXax7120x8abexa3daxd2e1x65f8xX3x683dx76cfx76c3xXex80cdxX3xXex6d32xX3x61c9xX19xX1x8ea6xX3x7c0cxX15x88edxab0axXexX3x847ex8de7xX0xcdd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa00axX10xX6xa97exXaxX12xX21xX1x5b9fxX3xX18xX1x7beaxX18xX19xX3xX19xXdxX16xXdxX3xXbxX1x78dcxXbxX3xe1ffx843bxX18xX19xX3xb04bx9f18xbc6fxX3xX4x5a07xX18xX19xX3xX18xX1xbbb3xX3xX7x77f5xX3xdc89x6109x9240xX3xX4xX15xX5exX4xX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xX5xXdxa611xXexX3xX4x88c3xX6xX3xX4xX55xX4xX3xX4x821dxX3xX26xX15xX6xX18xX3xX4xX1xcadexX4xX3xX18x665axX18xX19xX3xX6dxX6exX3xX58xX24xX6xX3xXbxX1xX68xX8axX18xX19xX5fxX3xX7xX6xX15xX3xX1xX8axX18xX3x73cdxX3xX18xX97x7632xX3xXex92b4xXdxe33bxX18xX3xcf64xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX1xXdxX7exX18xX3xX21xX19xX1xX24xX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xX7x7db4xX3xX2cxX2dxbf6cxX21xX14xX2fxXcxab9dxX3xX18xX19xX6exX28xX3xX2xba5dxXddxXeaxXddxbeafxX2cxX2xa801xX3xX4xX82xX6xX3x94a6xX6xX18xX3x6c19xX1xe390xXbxX3xX1xX6exX18xX1xX3xaf0bxX16xX18xX19xX3xX5dxX5exX3xXex5c33xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3ex84f3xX6xX3xX6dx9fe6xX3xX13xXcxX97xX18xX19xX3xX4xX68xX46xX18xX19xX3xX7xX6bxX3xX5xa379xX18xX1xX3xX58xb237xX6fxX3xX4xX82xX6xX3xX105xX16xX18xX19xX3xX58xXd9xXdxX3xX6dxb3f2xXdxX3xX4x9e23xX18xX19xX3xXexX55xX4xX3xX5dxX16xX6fxX3xX58xX16xXb6xX3xX6dxX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1x8696xXb6xX3xa2d5x91e0xade5x5f75xXcxXcx5b40x71cdxX3xXexXb9x64e4xX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX29xX18xX3xX18xX97xXb6xX3xXeexX2cxXeexX2cxX1cxX3xX173xX19xX1axXdxX3xXexa56axXexX3xX5xX6exX3xX21xX19xX1xX24xX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX17axX3xX58xX12fxX3xXb6xX6xX18xX19xX3xX5xX134xXdxX3xX13xX26xX15xX16xX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX58xX55xX18xX19xX3xXb6xX1fxX18xX19x5b65xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xX3xXbxXfbxX10xX18xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXdxXb6xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX18xXexX10xXb9xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxcacexXdxX41xXexX1x9653xX3xXf1xX2cxX2cxXbx55f6x7ce8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX216xX3xX2dx5afdxX2cxXbxX21cxX21dxXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxX1d7xX5dxX6xX6fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX6fxX6xX1d7xX6dxX18xX2fxX18xX10xX211xX7xX2fxXeexX2cxX2cx900cxX2fxX2xaa64xX252xX41xX2dxX2cxXeaxXeexX2dxX228xX252xXexXeexX2xXf1xX24fxXeaxX5xX2cxX1d7x8687xXbxX19x7743xXb9xX9xX2dxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xXexX1fxX3xX21xX19xX1xX24xX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX6fxX18xXaxX12xXcxXb9xX59xX18xX19xX3xX41xX68xX6xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX18xX1xX6exX3xX5xX68xX145xXdxX3xXexX134xXdxX3xXfbxX149xX18xX19xX3xXexX28xX3xXcxX21xX3exX3exX3xbec6xXcxX174xX3xXcxX1xX68xX8axX18xX19xX3xXb6xX134xXdxX3xX41xX24xX4xX1xX3xX6dx6b7cxX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX3xXcxX1xXdxX17exX18xX3xXcxXb9xX68xX46xX18xX19xX3xXb2xXf1xX3xX173xX21cxX12fxX3xX105xX149xX18xX19xX3xXcxXdxX29xX18xX5fxX3xX1xX15xX28xX7exX18xX3xX105xX149xX18xX19xX3xX175xX8axX18xX17axX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xX0xX7xXexXb9xX6fxX18xX19xX12xXcxX1fxX3xX18xX1xX4axX18xX19xX3xXb6xX149xX3xX1xb8b5xX18xX1xX0xX2fxX7xXexXb9xX6fxX18xX19xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xXcxX1xX6xXb6xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX6fxX134xXexX3xX58xX5exX18xX19xX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX1xX68xX6xX3xX5xbd0exX15xX3xX18xX1xX68xX18xX19xX3xX6xX18xX1xX3xXcxXb9x8f20xX18xX3xX174xX97xX18xX3xXcxX3a5xX18xX5fxX3xX4xX1xX82xX3xXexXb9xX6xX18xX19xX3xXexXb9xX134xXdxX3xXb9xX6xX15xX3xXexX1xX82xX28xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX14xX15xX10xX10xX18xX3xd47dxX6xXb9xXb6xX3xXexX134xXdxX3xXexX1xX24xX3xXexXb9xXfdxX18xX3xXcxX3a5xX18xX3xX179xX1xX6fxX18xX19xX3xX173xX14xX15xX16xX18xX19xX3x9489xX68xX8axX18xX19xX17axX3xX58xX12fxX3xX58xX68x6293xX4xX3xX18xX1xXdxX11dxX15xX3xX18xX19xX68xX46xXdxX3xX5dxXdxX29xXexX3xX58xX29xX18xX1d7xX3xX176xX18xX1xX3xX5xX6exX3xXb6xX5exXexX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX18xX1xX4axX18xX19xX3xXfbxb067xe309xX3xXexXdxX17exX18xX3xXbxX1xX6fxX18xX19xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX5xddd2xX18xX1xX3xX6dxX6bxX4xX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX1d7xX3xX105xX3a5xX28xX3xX5xX6exX3xX5xX458xX18xX1xX3xX6dxX6bxX4xX3xXb6xX134xX6fxX3xX1xXdxXbbxXb6xX3xX6dxX6exX3xXexXdxX11dxXb6xX3xX170xX18xX3xX18xX1xXdxX11dxX15xX3xXb9xX82xXdxX3xXb9xX6fxX5fxX3xX18xX17exX18xX3xXbexX1xXdxX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xXexX3a5xXb6xX3xX5xX6exXb6xX3xX13xX18xX149xX18xX19xX3xX41xX3a5xX18xX1cxX3xXexX1xX35fxX3xXbxX1xX16xXdxX3xX5xX6exX3xX13xX18xX19xX68xX46xXdxX3xX18xX149xX18xX19xX3xX41xX3a5xX18xX3xX1xXdxX7exX18xX3xX58xX134xXdxX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xXexX1xX46xXdxX3xX58xX134xXdxX3xX2dxX1d7xX2cxX1cxX1d7xX3xXcxX1xX10xX6fxX3xX58xX119xX5fxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX3a5xX18xX3xX58xXdxX3xXexX1xX10xX6fxX3xX1xX68xX145xX18xX19xX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX5fxX3xX93xX18xX19xX3xX41xX2eaxX18xX19xX3xXexXdxX29xX18xX3xX5dxX5exX3xXbexX1xX6fxX6xX3xX1xX1axX4xX3xXddxX3xXbex8446xX3xXexX1xX15x9bd8xXexX3xX6dxX6exX3xX58x53c8xX4xX3xX5dxXdxX7exXexX3xX5xX6exX3xX7xX6bxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX1xX412xXbxX5fxX3xX4xX1xX15xX28xXbbxX18xX3xX19xXdxX6xX6fxX3xXbexX55fxX3xXexX1xX15xX564xXexX3xX6dxX145xXdxX3xX4xX55xX4xX3xX4xX1xX15xX28xX17exX18xX3xX19xXdxX6xX3xX21xX1xX564xXexX3xXf7xX16xX18xX3xX6dxX6exX3xXcxXb9xX15xX18xX19xX3xXexX3a5xXb6xX3xXfbxX1xX15xX28xXbbxX18xX3xX19xXdxX6xX6fxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xXcxXdxX11dxX18xX3x7834xXdxX6xX18xX19xX1d7xX3xX176xX18xX1xX3xXcxX3a5xX18xX3xX58xX3b4xX15xX3xXexX68xX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xXbexX1xX15xX3xX18xX1xX6exX3xX5xX68xX145xXdxX3xX1xXdxX7exX18xX3xX58xX134xXdxX3xXexXb9xX59xX18xX19xX3xX41xX68xX6xX3xXcxX6xXbexXdxX5fxX3xXb9xX6xX15xX3xXexX1xX82xX28xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX173xXeexX1d7xX228xX2cxX2cxXb6xXeexX17axX3xX6dxX6exX3xXb9xX6xX15xX5fxX3xX4xX82xX5fxX3xX26xX15xX16xX3xX1xX4axX15xX3xX4xX8axX3xX173xX2dxX1d7xX228xX2cxX2cxXb6xXeexX17axX5fxX3xX4xX1xX6fxX3xX5xX412xXdxX3xX18xX1xX15xX564xX18xX3xXb6xd5cfxXdxX3xX18xX97xXb6xX3xX1xX6exX18xX19xX3xXexXb9xX97xXb6xX3xXexXb9xXdxX7exX15xX3xX58xX59xX18xX19xX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xXfbxX149xX18xX19xX3xXexX28xX3xXcxX21xX3exX3exX3xX2d5xXcxX174xX3xXcxX1xX68xX8axX18xX19xX3xXb6xX134xXdxX3xX41xX24xX4xX1xX3xX6dxX2eaxX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX3xXcxX1xXdxX17exX18xX3xXcxXb9xX68xX46xX18xX19xX3xXb2xXf1xX3xX173xX21cxX12fxX3xX105xX149xX18xX19xX3xXcxXdxX29xX18xX5fxX3xX1xX15xX28xX7exX18xX3xX105xX149xX18xX19xX3xX175xX8axX18xX17axX3xX41xX6fxX3xX6dxX412xX3xX4xX1xX59xX18xX19xX3xX6xX18xX1xX3xX21xX19xX15xX28x80b3xX18xX3xX406xX15xX3a5xX18xX3xXcxX1xXdxX17exX18xX3xX7xX55xX18xX19xX3xX5xX564xXbxX3xX58xX12fxX3xXb6xX134xX18xX1xX3xX41xX134xX18xX3xX58xX3b4xX15xX3xXexX68xX3xX1xX6exX18xX19xX3xXexcd14xX3xX58xX59xX18xX19xX3xX58xX68xX6xX3xX93xX18xX19xX3xX41xX2eaxX18xX19xX3xXbexX1xX6fxX6xX3xX1xX1axX4xX3xXddxX3xXbexX55fxX3xXexX1xX15xX564xXexX3xX6dxX6exX6fxX3xXexXb9xX59xX18xX19xX3xXexXb9xX1axXexX1d7xX3xX174xX145xXdxX3xXexX3a5xXb6xX3xX1xX15xX28xX29xXexX3xX6dxX6exX3x9de4xX3xX58xX24xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX17exXb6xX3xXexc843xX4xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX5fxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX1xXdxX17exX18xX3xX58xX12fxX3xX58xX3b4xX15xX3xXexX68xX3xX26xX15xX28xX3xX1xX6fxX134xX4xX1xX3xX2xX2cxX1xX6xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xXex8249xX18xX19xX3xX1xX412xXbxX5fxX3xX1xX68xX145xX18xX19xX3xX58xX29xX18xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX1d7xX3xX174xX145xXdxX3xX7xX6bxX3xX1xX68xX145xX18xX19xX3xX41xa004xX18xX3xXbexX55fxX3xXexX1xX15xX564xXexX3xX4xX82xX6xX3xX175xce4cxX3xe1d5xX1xX6fxX6xX3xX1xX1axX4xX3xX6dxX6exX3xXfbxX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX5fxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX1xXdxX17exX18xX3xX58xX12fxX3xX41xX6exX18xX1xX3xX2xX1xX6xX3xX58xX3b4xX15xX3xXexX68xX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xX1xX7exX3xXexX1xXd9xX18xX19xX3xX18xX1xX6exX3xXb6xX6exX18xX19xX5fxX3xXexX68xX145xXdxX3xX18xX68xX145xX4xX3xX18xX1x7974xX3xX19xXdxX1axXexX5fxX3xX5xX1axX4xX3xX18xX68xX145xX4xX3xX7xX134xX4xX1xX5fxX3xXbxX1xX3a5xX18xX3xX1xX4axX15xX3xX4xX8axX1d7xX1d7xX1d7xX3xX6dxX145xXdxX3xXexX7f2xX18xX19xX3xX58xX3b4xX15xX3xXexX68xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX252xX3xXexX74cxX3xX58xX59xX18xX19xX3xXexXb9xX59xX18xX19xX3xX41xX68xX6xX3xX6dxX6exX18xX19xX3xXexX1xX10xX6fxX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX1xX15xX170xX18xX3xX1xX4axX15xX3xX4xX8axX1d7xX3xXf7xX17exX18xX3xX4xX134xX18xX1xX3xX58xX119xX5fxX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xXb6xX66axXdxX3xX18xX1xX6exX3xXb6xX6exX18xX19xX3xX6xX18xX1xX3xX58xX11dxX15xX3xX5xX1a2xXbxX3xX4xX6xXb6xX10xXb9xX6xX5fxX3xX19xX1xXdxX3xX5xX134xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX29xXexX3xXexX1fxX18xX19xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX58xX6fxX134xX18xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX26xX15xX55xX3xXexXb9xX35fxX18xX1xX3xX4xX1xX97xXb6xX3xX7xX119xX4xX3xX4xX1xX6fxX3xX58xX29xX18xX3xXexX1xX15xX3xX1xX6fxX134xX4xX1xX3xX41xX68xX6xX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xXcxX134xXdxX3xX21cxX12fxX3xX105xX149xX18xX19xX3xX174xX97xX18xX3xX173xX105xX149xX18xX19xX3xX175xX8axX18xX17axX3xXddxX3xX21cxX12fxX3xX58xXdxXbbxXb6xX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xX21cxX12fxX3xX176xXcxXcxX179xX1d7xX3xX105xXbbxX3xX1xX6fxX6exX18xX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xXb6xX2eaxX4xX3xXexXdxX17exX15xX5fxX3xX18xX1xXdxX7exXb6xX3xX6dxX2eaxX3xX58xX11dxX3xXb9xX6xX5fxX3xX18xX19xX6xX28xX3xXexX1fxX3xXbexX1xXdxX3xX5dxX1a2xXexX3xX58xX3b4xX15xX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xXbexX1xX6xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX1xXdxX7exX18xX5fxX3xX21cxX12fxX3xX58xX12fxX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX5xX564xXbxX3xX5dxX6xX18xX3xX4xX1xX10exX3xX58xX134xX6fxX3xX26xX15xX16xX18xX3xX5xX795xX3xX174xX175xX176xXcxXcxX179xX3xX41xX6fxX3xX4xX1xX82xX3xXexX24xX4xX1xX3xXe2xXf7xX21x6062xX3xX21cxX12fxX3xX5xX6exXb6xX3xXexXb9xX68xX848xX18xX19xX3xX5dxX6xX18xX5fxX3xX5dxX6xX18xX3xX1xX6exX18xX1xX3xX26xX15xX28xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX6fxX134xXexX3xX58xX5exX18xX19xX3xX6dxX6exX3xXbxX1xX3a5xX18xX3xX4xX149xX18xX19xX5fxX3xX19xXdxX6xX6fxX3xX18xX1xXdxX7exXb6xX3xX6dxX2eaxX3xX4xX2eaxX3xXexX1xXbbxX3xX4xX1xX6fxX3xX4xX55xX4xX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX6dxXdxX17exX18xX3xX5dxX6xX18xX3xX4xX1xX10exX3xX58xX134xX6fxX3xXbxX1xX2eaxX3xXexXb9xX55xX4xX1xX3xXexX1xX149xX18xX5fxX3xXbxX1xX2eaxX3xXexXb9xX55xX4xX1xX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX1xa8fdxX1d7xX3xX252xX2fxX252xX3xXexX1xX149xX18xX3xX58xX12fxX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX5xX564xXbxX3xXexX7f2xX3xX19xXdxX55xXb6xX3xX7xX55xXexX3xX4xX5exX18xX19xX3xX58xX59xX18xX19xX5fxX3xXexX7f2xX3xX19xXdxX55xXb6xX3xX7xX55xXexX3xX4xX1xX412xX1d7xX3xX175xX6xX15xX3xXbexX1xXdxX3xX1xX6fxX6exX18xX3xXexX1xXdxX7exX18xX3xX5dxX5exX3xXb6xX55xX28xX3xX26xX15xX16xX18xX3xX5xX795xX5fxX3xX21cxX12fxX3xX58xX170xX28xX3xXb6xX134xX18xX1xX3xX4xX149xX18xX19xX3xXexX55xX4xX3xXexX15xX28xX17exX18xX3xXexXb9xX15xX28xX11dxX18xX3xX41xX68xX145xXdxX3xX18xX1xXdxX11dxX15xX3xX1xX35fxX18xX1xX3xXexX1xX93xX4xX5fxX3xX18xX1xc0cbxXb6xX3xX18xX3a5xX18xX19xX3xX4xX6xX6fxX3xX795xX3xXexX1xX93xX4xX3xX4xX1xX6fxX3xX18xX19xX68xX46xXdxX3xX41xX3a5xX18xX5fxX3xX58xX59xX18xX19xX3xXexX1xX46xXdxX3xXbexX1xX15xX28xX29xX18xX3xXbexX1xXb00xX4xX1xX3xX4xX55xX3xX18xX1xX3a5xX18xX5fxX3xXexX564xXbxX3xXexX1xXbbxX3xXbxX1xX55xXexX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xXexXb9xX59xX18xX19xX3xXexXb9xX1axXexX5fxX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xXexX1xX10xX6fxX3xX4xX55xX4xX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX1xX15xX170xX18xX3xX174xXdxX10xXexX5dcxX176xX179xX5fxX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX1axX4xX1d7xX1d7xX1d7xX3xX105xX29xX18xX3xX18xX6xX28xX5fxX3xX21cxX12fxX3xX58xX12fxX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX4xX149xX18xX19xX3xXeexX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX173xX2xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xXexX1xX24xXexX3xX5xX412xX18xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX5fxX3xX2xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX5xX7a4xX6xX3xX19xX134xX6fxX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX17axX3xX58xX68xX412xX4xX3xXfbxX1xXdxX3xX4xX2eaxX4xX3xX14xX15xX16xX18xX3xX5xX795xX3xX4xX1xXfdxXexX3xX5xX68xX412xX18xX19xX3xX18xX149xX18xX19xX5fxX3xX5xX3a5xXb6xX5fxX3xXexX1xX82xX28xX3xX7xX16xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX119xX6xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX21dxX3xXeaxX2fxXeaxX3xX4xX8axX3xX7xX848xX3xX19xXdxX29xXexX3xXb6xX7f2xX3xX18xX3a5xX18xX19xX3xX4xXfdxXbxX5fxX3xX5dxX7f2xX3xX7xX15xX18xX19xX3xX4xX8axX3xX7xX848xX3xX6dxX564xXexX3xX4xX1xXfdxXexX3xX58xX16xXb6xX3xX5dxX16xX6fxX3xX58xXdxX11dxX15xX3xXbexXdxX7exX18xX3xX6dxX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX7a4xX3xX28xX5fxX3xX174xX175xX176xXcxXcxX179xX3xXexX1xX10xX6fxX3xX26xX15xX28xX3xX58xX24xX18xX1xX21dxX3xX5dxX29xXbxX3xX97xX18xX3xXexX564xXbxX3xXexX1xXbbxX3xXcxXb9xX68xX46xX18xX19xX3xX2d5xX3b4xXb6xX3xX18xX6fxX18xX3xX105xX149xX18xX19xX3xX174xX97xX18xX3xX58xX68xX412xX4xX3xXfbxX1xXdxX3xX4xX2eaxX4xX3xX176xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX6dxX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xXexX10exX18xX1xX3xX4xXfdxXbxX3xX19xXdxXfdxX28xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX5dxX29xXbxX3xX97xX18xX3xXexX564xXbxX3xXexX1xXbbxX3xX58xX16xXb6xX3xX5dxX16xX6fxX3xX176xXcxXcxX179xX21dxX3xXeexX3xX4x9d11xX6xX3xX1xX6exX18xX19xX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xXexX134xXdxX3xXexX1xX149xX18xX3xX174xX97xX18xX3xXcxX1xX1a2xX18xX19xX3xX58xX16xXb6xX3xX5dxX16xX6fxX3xX4xX55xX4xX3xX58xXdxX11dxX15xX3xXbexXdxX7exX18xX3xX6dxX11dxX3xX176xXcxXcxX179xX21dxX3xX4xX1xX412xX3xX105xX149xX18xX19xX3xX174xX97xX18xX3xX58xX12fxX3xX58xX68xX412xX4xX3xXfbxX1xXdxX3xX4xX2eaxX4xX3xXcxXdxX17exX15xX3xX4xX1xX15xX170xX18xX3xX58xX6fxX3xX5xX68xX46xX18xX19xX3xX4xX1xXfdxXexX3xX5xX68xX412xX18xX19xX3xXexX10exX18xX1xX3xX4xX1xX93xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xXbxX1xad74xX3xX1xX412xXbxX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX1xX15xX170xX18xX3xX4xX1xX412xX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xX0xX7xXexXb9xX6fxX18xX19xX12xX3exX68xX145xX18xX19xX3xX58xX29xX18xX3xX18xX11dxX18xX3xX18xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX5fxX3xX5dxX11dxX18xX3xX6dxX4axX18xX19xX0xX2fxX7xXexXb9xX6fxX18xX19xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xX21xX1xX4axX18xX19xX3xX58xX7f2xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xXexXb00xX4xX1xX3xX4xX6bxX4xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX5xX458xX18xX1xX3xX6dxX6bxX4xX3xXexXb9xX59xX18xX19xX3xXexXb9xX1axXexX5fxX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xXexX1xX10xX6fxX3xX1xX68xX145xX18xX19xX3xX1xX6exX18xX19xX3xX1xX119xX6xX3xX4xX119xX3xX5xd5c3xX3xX5xX6exX3xXb6xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX93xX18xX19xX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX4xX1xX1a2xX18xX3xX18xX1xXfdxXexX3xX4xX1xX6fxX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xXexX6bxX15xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX4xX149xX18xX19xX3xXexX55xX4xX3xX58xX16xXb6xX3xX5dxX16xX6fxX3xX174xX175xX176xXcxXcxX179xX1d7xX3xX105xX29xX18xX3xX18xX6xX28xX5fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX119xX6xX3xX58xX12fxX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xX6dxX6exX3xX18xX1xX3a5xX18xX3xXb9xX5exX18xX19xX3xX58xX68xX412xX4xX3xX252xXeaxXb2xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX21dxX3xX1xX6exX18xX19xX3xX18xX97xXb6xX5fxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXb9xX6xX3xXexX1xX24xX3xXexXb9xX68xX46xX18xX19xX3xXbexX1xX6fxX16xX18xX19xX3xXb2xXf1xXeexX1d7xXf1xX2cxX2cxX3xXexXfdxX18xX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX4xX55xX4xX3xX5xX6fxX134xXdxX21dxX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX58xX119xX3xX4xX119xX3xXb2xX228xX252xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX5fxX3xXeexX228xX2dxX1d7xX228xX2cxX2cxX3xXexXfdxX18xX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX5fxX3xXeexX5fxXeexX3xXexXb9xXdxX7exX15xX3xX5xXb00xXexX3xX18xX68xX145xX4xX3xXb6xX1a2xXb6xX5fxX3xX252xX5fxX228xX3xXexXb9xXdxX7exX15xX3xX26xX15xX16xX3xXexXb9xX93xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3b4xXb6xX3xX58xX68xX412xX4xX3xX21cxX55xX4xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX21dxX3xX58xX55xXbxX3xX93xX18xX19xX3xXbexX1xX6fxX16xX18xX19xX3xX2dxXb2x7b35xX3xX18xX1xX15xX3xX4xX3b4xX15xX3xXexXdxX17exX15xX3xX41xXe9cxX18xX19xX3xX4xX82xX6xX3xX18xX19xX68xX46xXdxX3xX41xX3a5xX18xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xXexX10exX18xX1xX1d7xX3xX21xX1xXdxX11dxX15xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX58xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX55xXexX3xX1xX15xX28xX3xX1xXdxX7exX15xX3xX26xX15xX16xX3xX18xX1xX68xX216xX3xXfbxX1xX15xX66axXdxX3xX5xXdxX17exX18xX3xXbexX29xXexX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xX6dxX6exX3xX5dxX6xX6fxX3xXexXdxX17exX15xX3xXexXb9xX93xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3b4xXb6xX21dxX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX5xXdxX17exX18xX3xXbexX29xXexX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX5fxX3xXexXdxX17exX15xX3xXexX1xX2eaxX3xX6dxX24xXexX3xXfbxX7f2xX3xcec2xX62xX18xX19xX21dxX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX41xX68xX6xX3xX84axXdxXb6xX3xX3exX6fxX6exX18xX19xX3xX3exX564xX15xX21dxX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xX5xX7a4xX6xX5fxX3xX19xX134xX6fxX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX21dxX1d7xX1d7xX1d7xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXexX1xX46xXdxX5fxX3xXexX1xX15xX3xX1xX7a4xXexX3xX58xX68xX412xX4xX3xX18xX1xXdxX11dxX15xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX119xX3xX15xX28xX3xXexXb00xX18xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX6dxX6exX3xX18xX19xX6fxX6exXdxX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX3b4xX15xX3xXexX68xX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xX1xX6fxX56bxX4xX3xX5xXdxX17exX18xX3xXbexX29xXexX3xXexXdxX17exX15xX3xXexX1xX2eaxX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX4xX82xX6xX3xX4xX55xX4xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX4xX82xX6xX3xXexX10exX18xX1xX1d7xX3xXcxX6fxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX12fxX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xX58xX68xX412xX4xX3xX2xX1d7xX2dxX2xXf1xX2fxXeexX1d7xX2cxX228xX24fxX3xX4xX8axX3xX7xX848xX3xX19xXdxX29xXexX3xXb6xX7f2xX3xX19xXdxX6xX3xX7xX7a4xX4xX5fxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3b4xXb6xX3xX58xX16xXb6xX3xX5dxX16xX6fxX3xX176xXcxXcxX179xX1d7xX3xXfbxX119xX3xX2xX228xXb2xX2fxXb2xX24fxX2xX3xX4xX1xX412xX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX68xX412xX4xX3xX58xX55xX18xX1xX3xX19xXdxX55xX5fxX3xX4xX1xX93xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX1xX412xXbxX3xX4xX1xX15xX170xX18xX3xX6dxX6exX3xX1xX6fxX6exX18xX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX4xX55xX4xX3xXexX1xX82xX3xXexX2eaxX4xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX5dxXd9xX3xXexX1xX10xX6fxX3xX26xX15xX28xX3xX58xX24xX18xX1xX3xXexX134xXdxX3xXcxXfbxX174xX21xX3xX2xX2xXeaxX228xXf1xX216xXeexX2cxX2xX252xX3xX173xX58xX134xXexX3xXb2xX24fxX5fxX2xX112axX3xXexXb9xX17exX18xX3xXexX7f2xX18xX19xX3xX7xXd9xX3xX4xX1xX412xX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX1xXdxX7exX18xX3xX4xX119xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX17axX1d7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX119xX6xX3xX5xX6exX3xX58xX24xX6xX3xXbxX1xX68xX8axX18xX19xX3xX58xX93xX18xX19xX3xX58xX3b4xX15xX3xX4xX16xX3xX18xX68xX145xX4xX3xX6dxX11dxX3xX7xXd9xX3xX5xX68xX412xX18xX19xX3xX4xX1xX412xX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX58xX68xX412xX4xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xXbxX1xXe9cxX3xX1xX412xXbxX3xXcxXfbxX174xX21xX3xX2xX2xXeaxX228xXf1xX216xXeexX2cxX2xX252xX1d7xX3xXcxX6fxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX12fxX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xXbexX1xX6xXdxX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xXb2xX228xXeexX3xX4xXdf7xX6xX3xX1xX6exX18xX19xX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xXexX134xXdxX3xX4xX55xX4xX3xXbexX1xX15xX3xX6dxX6bxX4xX3xX58xX149xX18xX19xX3xX41xX3a5xX18xX3xX4xX68xX3xX58xX16xXb6xX3xX5dxX16xX6fxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX4xX1xX6fxX3xX18xX1xX3a5xX18xX3xX41xX3a5xX18xX3xX58xX24xX6xX3xXbxX1xX68xX8axX18xX19xX1d7xX3xXcxXfdxXexX3xX4xX16xX3xX1xX6exX18xX19xX3xX1xX119xX6xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX5dxX6exX28xX3xX5dxX55xX18xX3xXexX134xXdxX3xX4xX55xX4xX3xX4xXdf7xX6xX3xX1xX6exX18xX19xX3xX18xX6exX28xX3xX58xX11dxX15xX3xXbxX1xX16xXdxX3xX4xX119xX3xX18xX19xX15xX59xX18xX3xX19xXd9xX4xX5fxX3xX21cxX15xXfdxXexX3xX21cxX93xX3xXb9x931dxX3xXb9xX6exX18xX19xX21dxX3xX4xX55xX4xX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX18xX149xX18xX19xX3xX7xX16xX18xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xXbxX1xX16xXdxX3xX58xX68xX412xX4xX3xX41xX55xX18xX3xXexX10xXb6xX3xX21cxX55xX4xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX13xX175xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX1cxX1d7xX3xXfbxX119xX3xXeaxX252xXeaxX2fxX2xX1d7xX2cxX2cxX252xX3xX5dxX29xXbxX3xX97xX18xX3xXexX564xXbxX3xXexX1xXbbxX3xX58xX55xXbxX3xX93xX18xX19xX3xX4xX55xX4xX3xX26xX15xX28xX3xX58xX24xX18xX1xX3xX6dxX11dxX3xX176xXcxXcxX179xX3xX173xX4xX1xXdxX29xXb6xX3xXeaxX252xX5fxXeexX112axX3xX5dxX29xXbxX3xX97xX18xX3xXexX564xXbxX3xXexX1xXbbxX3xX1xXdxX7exX18xX3xX4xX119xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX17axX21dxX3xX4xX119xX3xXeexXb2xX24fxX2fxX228xX228xX24fxX3xX21cxX12fxX5fxX3xXbxX1xX68xX46xX18xX19xX5fxX3xXexX1xX24xX3xXexXb9xXfdxX18xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX68xX412xX4xX3xXfbxX1xX82xX3xXexX24xX4xX1xX3xXe2xXf7xX21xXa6dxX3xXexX10exX18xX1xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX58xX134xXexX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX1xXb00xX3xX176xXcxXcxX179xX3xX173xX4xX1xXdxX29xXb6xX3xX2dxXeexX5fxX252xX112axX3xXexX7f2xX18xX19xX3xX7xXd9xX3xX21cxX12fxX5fxX3xXbxX1xX68xX46xX18xX19xX5fxX3xXexX1xX24xX3xXexXb9xXfdxX18xX17axX3xXexX1xX10xX6fxX3xX5dxX5exX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX1xXb00xX3xX58xX55xX18xX1xX3xX19xXdxX55xX5fxX3xXexXb9xX35fxX18xX1xX3xXexX6bxX5fxX3xXexX1xX82xX3xXexX2eaxX4xX5fxX3xX1xX59xX3xX7xX8axX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX41xX6fxX3xXe2xXf7xX21xXa6dxX3xXexX10exX18xX1xX3xX5dxX6xX18xX3xX1xX6exX18xX1xX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xXf7xX17exX18xX3xX4xX134xX18xX1xX3xX4xX149xX18xX19xX3xXexX55xX4xX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX3xX4xX55xX4xX3xXb6xX149xX3xX1xX35fxX18xX1xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX5fxX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX5fxX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX5fxX3xX4xX149xX18xX19xX3xXexX55xX4xX3xX5xX12fxX18xX1xX3xX58xX134xX6fxX5fxX3xX4xX1xX10exX3xX58xX134xX6fxX3xX18xX3a5xX18xX19xX3xX4xX6xX6fxX3xX4xX1xXfdxXexX3xX5xX68xX412xX18xX19xX3xX26xX15xX28xX3xX1xX6fxX134xX4xX1xX3xX6dxX6exX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX5fxX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xXbexX1xX6xXdxX3xX4xX8axX3xX4xX1xX29xX3xX4xX1xXb00xX18xX1xX3xX7xX55xX4xX1xX3xX1xX66axX3xXexXb9xX412xX3xX26xX15xX16xX18xX3xX5xX795xX5fxX3xXbxX1xX55xXexX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX5fxX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX119xX6xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xXexX1xX46xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX26xX15xX6xX3xX58xX12fxX3xX58xX134xXexX3xX18xX1xXdxX11dxX15xX3xXbexX29xXexX3xX26xX15xX16xX3xXexXb00xX4xX1xX3xX4xX6bxX4xX1d7xX3xXcxX6fxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX12fxX3xX1xX35fxX18xX1xX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX24fxX252xX3xX6dxXe9cxX18xX19xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xX4xX1xX15xX28xX17exX18xX3xX4xX6xX18xX1xX3xXb9xX6xX15xX5fxX3xX26xX15xX16xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xXexX564xXbxX3xXexXb9xX15xX18xX19xX3xX6dxX145xXdxX3xX41xXdxX7exX18xX3xXexXb00xX4xX1xX3xX2dxXeaxX228xX5fxX2xX3xX1xX6xX3xX58xX68xX412xX4xX3xX4xX1xX93xX18xX19xX3xX18xX1xX564xX18xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xXexX1xX10xX6fxX3xX26xX15xX28xX3xXexXb9xX35fxX18xX1xX3xX174xXdxX10xXexX5dcxX176xX179xX5fxX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX58xX119xX3xX2xX24fxX5fxX252xX3xX1xX6xX3xXb9xX6xX15xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX18xX1xX6exX3xX5xX68xX145xXdxX21dxX3xX6dxXe9cxX18xX19xX3xXexX1xX3a5xXb6xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX5xX7a4xX6xX3xX18xX97xX18xX19xX3xX7xX15xXfdxXexX5fxX3xX4xX1xXfdxXexX3xX5xX68xX412xX18xX19xX5fxX3xX1xXdxX7exX15xX3xX26xX15xX16xX3xX4xX6xX6fxX3xXexX1xX10xX6fxX3xXb6xX149xX3xX1xX35fxX18xX1xX3xX4xX55xX18xX1xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXb6xX837xX15xX3xX5xX145xX18xX3xX6dxX145xXdxX3xX41xXdxX7exX18xX3xXexXb00xX4xX1xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX2xX2xX1d7xX2cxX2cxX2cxX3xX1xX6xX21dxX3xX6dxXe9cxX18xX19xX3xX4xX3a5xX28xX3xX97xX18xX3xX26xX15xX16xX3xXexX1xX10xX6fxX3xX26xX15xX28xX3xXexXb9xX35fxX18xX1xX3xX174xXdxX10xXexX5dcxX176xX179xX3xX6dxX145xXdxX3xX41xXdxX7exX18xX3xXexXb00xX4xX1xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX2xX1d7xX2cxX2cxX2cxX3xX1xX6xX21dxX3xX228xX3xX6dxXe9cxX18xX19xX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xX5xX412xX18xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX18xX149xX18xX19xX3xX1xX5exX3xX6dxX145xXdxX3xX7xX6bxX3xXexX1xX6xXb6xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX82xX6xX3xX2xX1d7xX24fxXeexX228xX3xX1xX5exX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX1d7xX3xX21xX1xXdxX11dxX15xX3xX41xX6bxX3xX55xX18xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX5fxX3xX4xX1xX29xX3xX5dxXdxX29xX18xX3xX26xX15xX28xX3xXb6xX149xX3xX5xX145xX18xX3xX58xX12fxX3xX6dxX6exX3xX58xX6xX18xX19xX3xX58xX68xX412xX4xX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xXbexX1xX6xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX1xXdxX7exX18xX3xX18xX1xX68xX216xX3xXa6dxX6bxX3xX55xX18xX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xX5dx85b5xX3xX7xX4axX6xX3xX173xX174xXdxX18xX6xXb6xXdxX5xXbexX17axX5fxX3xX41xX6bxX3xX55xX18xX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xX5dxX1afbxX3xX7xX4axX6xX3xX6dxX6exX3xX4xX1xX29xX3xX5dxXdxX29xX18xX3xX7xX4axX6xX3xXexX564xXbxX3xXexXb9xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xX41xX2eaxX18xX19xX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX3xX173xXcxX3exX3xXcxXb9xX15xX10xXb6xXdxX5xXbexX17axX5fxX3xX18xX1xX6exX3xXb6xX55xX28xX3xX19xXdxX29xXexX3xXb6xX7f2xX5fxX3xX4xX1xX29xX3xX5dxXdxX29xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3b4xXb6xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xXbexX1xX170xX15xX3xX174xXdxX10xXexX3xX176xX6dxXdxX7xX5fxX3xX4xX55xX4xX3xX41xX6bxX3xX55xX18xX3xX4xX1xX97xX18xX3xX18xX15xX149xXdxX3xX5dxX1afbxX5fxX3xX5xX412xX18xX3xX26xX15xX28xX3xXb6xX149xX3xX5xX145xX18xX5fxX3xX4xX149xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7exX3xX4xX6xX6fxX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xX4xX55xX4xX3xX1xX15xX28xX7exX18xX3xXcxX1xX134xX4xX1xX3xXcxX1xX6exX18xX1xX5fxX3xX11f7xX6xX18xX19xX3xXfbxX1xX55xX18xX1xX5fxX3xX21xX19xX1axX4xX3xX11f7xX56bxX4xX1d7xX1d7xX1d7xX3xXfbxX1xX68xX8axX18xX19xX3xXexXb9xX35fxX18xX1xX3xX13xX2d5xX66axXdxX3xX21cxX12fxX3xXb6xX5exXexX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX1cxX3xX173xX444xXfbxX444xX179xX17axX3xXexXb9xX17exX18xX3xX58xX24xX6xX3xX5dxX6exX18xX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX12fxX3xXexX1xX7a4xX4xX3xX58xX170xX28xX3xX1xX35fxX18xX1xX3xXexX1xX6exX18xX1xX3xX18xX1xXdxX11dxX15xX3xX6dxXe9cxX18xX19xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX3xX4xX119xX3xX5xX412xXdxX3xXexX1xX29xX3xX4xX82xX6xX3xX4xX55xX4xX3xX58xX24xX6xX3xXbxX1xX68xX8axX18xX19xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xXexX10exX18xX1xX21dxX3xX18xX19xX6exX28xX3xXeexXb2xXddxX2xXeexXddxXeexX2cxX2xX24fxX5fxX3xXe2xXf7xX21xXa6dxX3xXexX10exX18xX1xX3xX58xX12fxX3xXbxX1xX17exX3xX41xX15xX28xX7exXexX3xXbexX29xXexX3xX26xX15xX16xX3xX58xX55xX18xX1xX3xX19xXdxX55xX5fxX3xX21cxX29xXbxX3xX1xX134xX18xX19xX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX444xXfbxX444xX179xX3xX4xX1xX6fxX3xX2xXeexX3xX7xX16xX18xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX4xX82xX6xX3xXexX10exX18xX1xX5fxX3xX19xX59xXb6xX216xX3xXa6dxX68xX6xX3xX5xX68xX145xXdxX3xXcxX6xXbexXdxX21dxX3xX41xX68xX6xX3xX4xX1xX15xX5exXexX3xX5dxX6xX5dxX28xX21dxX3xX18xX68xX145xX4xX3xXb6xX1a2xXb6xX5fxX3xXb6xX1a2xXb6xX3xXexX149xXb6xX5fxX3xXb6xX1a2xXb6xX3xXex5846xXbxX3xX11f7xX17exX3xX5dcxXdxX6xX21dxX3xXb9xX68xX412xX15xX3xXfbxX1xXdxX3xX18xX17exX21dxX3xX5dxX55xX18xX1xX3xX19xX6xXdxX3xX11f7xX3a5xXb6xX3xXcxX1xX1a2xXb6xX21dxX3xXexXb9xX93xX18xX19xX3xX7xX134xX4xX1xX3xX3exXdxX11dxX18xX3xX21xX1xX15xX3b4xX18xX21dxX3xXb9xX68xX412xX15xX3xX175xX3a5xXb6xX3xXf7xX55xX6fxX21dxX3xXbexb0d1xX6fxX3xX5xX134xX4xX5fxX3xXbexX1db2xX6fxX3xX19xX134xX6fxX3xX5xX93xX4xX3xX105xX93xX4xX3xX5dcxXdxX6xX18xX19xX21dxX3xXb6xX1a2xXb6xX3xXexX149xXb6xX3xX3exX1afbxX6xX3xX3exX16xXdxX1d7xX1d7xX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX12xXfbxX119xX3xXexX1xXbbxX3xXbexX1xd596xX18xX19xX3xX58xX24xX18xX1xX5fxX3xX21xX19xX1xX24xX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX58xX12fxX3xX6dxX6exX3xX58xX6xX18xX19xX3xXexX134xX6fxX3xX7xX6bxX3xXexX1xX6xX28xX3xX58xX7f2xXdxX3xXb6xX134xX18xX1xX3xXb6xXf81xX3xXexX1fxX3xX18xX1xX564xX18xX3xXexX1xX93xX4xX3xX6dxX6exX3xX1xX6exX18xX1xX3xX6dxXdxX3xX6dxX35fxX3xXb6xX5exXexX3xX18xX19xX15xX59xX18xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX5fxX3xX5dxX16xX6fxX3xX58xX16xXb6xX3xX4xX1xX6fxX3xX58xX46xXdxX3xX7xXd9xX18xX19xX3xX6dxX6exX3xX4xX1xXfdxXexX3xX5xX68xX412xX18xX19xX3xX19xXdxXd9xX18xX19xX3xX18xX1afbxXdxX1d7xX3xX174xX145xXdxX3xX7xX6bxX3xX4xX1xX15xX18xX19xX3xXexX6xX28xX3xXexXb9xX6fxX18xX19xX3xX4xX15xX5exX4xX3xX4xX1xXdxX29xX18xX3xX4xX1xXd9xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX5dxX170xX18xX5fxX3xX4xXe9cxX18xX19xX3xX6dxX145xXdxX3xX6dxXdxX7exX4xX3xXexX564xXbxX3xXexXb9xX15xX18xX19xX3xX21cxX3a5xX28xX3xX41xX6bxX18xX19xX5fxX3xXbxX1xX55xXexX3xXexXb9xXdxXbbxX18xX3xX4xX55xX4xX3xXb6xX149xX3xX1xX35fxX18xX1xX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX5fxX3xXbexXdxX18xX1xX3xX41xX6fxX6xX18xX1xX5fxX3xX4xX1xX29xX3xX5dxXdxX29xX18xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX1d7xX1d7xX1d7xX3xXb6xX2eaxX4xX3xXexXdxX17exX15xX3xX58xX29xX18xX3xX18xX97xXb6xX3xXeexX2cxXeexX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX119xX6xX3xX4xX119xX3xXexXb9xX17exX18xX3xX228xX2cxX112axX3xX5xX68xX8axX18xX19xX3xXexX1xX6bxX4xX5fxX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX170xXb6xX3xX4xX15xX18xX19xX3xX4xXfdxXbxX3xXb9xX6xX3xXexX1xX24xX3xXexXb9xX68xX46xX18xX19xX3xXexX1xX149xX18xX19xX3xX26xX15xX6xX3xX4xX55xX4xX3xX4xX1xX15xX66axXdxX3xX5xXdxX17exX18xX3xXbexX29xXexX3xX7xX16xX18xX3xX21cxX15xXfdxXexX5fxX3xX4xX15xX18xX19xX3xX93xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX6fxX6exX18xX5fxX3xXexX1xX10xX6fxX3xX58xX7a4xX18xX19xX3xXb6xX2eaxX4xX3xXexXdxX17exX15xX3xX4xX82xX6xX3xX21xX19xX1xX24xX3xX26xX15xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX5xX6exX3xX1xXdxX7exX18xX3xX1xX4axX15xX1d7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6fxX41xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21cxXexXddxX6xX5xXdxX19xX18xX216xX3xXb9xXdxX19xX1xXexX21dxXaxX12xX0xX7xXexXb9xX6fxX18xX19xX12xXf7xX6exXdxX3xX6dxX6exX3xX16xX18xX1xX216xX3xXcxX149xX3xX3exX6exX0xX2fxX7xXexXb9xX6fxX18xX19xX12xX0xX2fxXbxX12