Thanh Hóa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 13088/UBND-VX gửi Công an tỉnh; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa tỉnh.
dc57x1139axf2dbx10855x110aax139edx14e8fx12d87xecc9xX7x162d2x15810x17175x104c6x1069ax128ccxX5xf77cxXax140a9xXcxX1xX6x11633xX1xX3x13f14x11bc8xX6xX3xXex15776xX16x167ebxX3xX4x12f77xfe64xX16xX20xX3xX4x14fdbxX4xX3x14365xXdx15f38xX16xX3xXbxX1xX29xXbxX3xXbxX1x1606fxX16xX20x16828xX3xX4xX1x18236xX16xX20xX3x15e2bx17a89xX4xX1xX3x149cfx161fex10d1ax171fdx104a5x10133xX2xefabxX0x1111exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX43xXaxX12xf7dfxX20x114f7xf180xX3x171dex15c83xX4dx17df6xX3bxX3xX48xX1x130c1xX3xXexX44xX4xX1xX3xdf37x16c64xX66xX4cxX3xXex1676cxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xX2cxX6xX16xX3xX1xX68xX16xX1xX3xX48x123cfxX16xX20xX3xf606xX1exX16xX3xX7xX3fxX3xX2x1784fx15cfbxX6exX6exX51xX7axX7bxX66xX4cxX4dxX4axf12cxX3xX20x1699exXdxX3xX48xX98xX16xX20xX3xX6xX16xX3xXexX80xX16xX1x13195xX3x132d2x1734exX3x12d77xX3xXex176d8xXc1xX3xX7axX7bxX66xX4cxX3xX4xX29xX4xX3xX1x102c0xX69xX2exX16xX3bxX3xXexX1xX44xX3x179cexe6bexX3bxX3xXexX1xX68xX16xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX9cxe0eexX3xX9cxXdxX2exX4xX3xXexX1exX16xX20xX3xX4xX23xX24xX16xX20xX3xX4xX29xX4xX3xX2cxXdxX2exX16xX3xXbxX1xX29xXbxX3xXbxX1xX38xX16xX20xX3bxX3xX4xX1xX3fxX16xX20xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxX3xXex12ec2x15541xX16xX3x16e62xX44xX6xX3xXexX80xX16xX1x1148cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bx1255axX43xX69xXaxX12xX0xXdx1680dxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX48xX10xX16xXexX10xX12bxX3xX43xXexX1xXd6xX14fxX2cxXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax1708fxXdxX43xXexX1x13859xX3xX6exXa5xXa5xXbxXe0xXc1xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX175xX3xX6cxXa4xX6bxXbxXe0xXc1xXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX137xX2cxX6xX148xXexX1xX6xX16xX1xX1xX148xX6xX137xX9cxX16xX51xX16xX10xX170xX7xX51xX6bxX2xXa4x179caxX51xX2xXa5xX6cxX43xXa4xX2xX6exXa4xX1aexX2xX6cxXexX1aexX6bx10ffbxXa5xX4fxX5xXa5xX137x135fbxXbxX20xe154xX12bxX9x115cdxX1aexX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xXexX1exX16xX20xX3xX4xX23xX24xX16xX20xX3xX4xX29xX4xX3xX2cxXdxX2exX16xX3xXbxX1xX29xXbxX3xXbxX1xX38xX16xX20xX3bxX3xX4xX1xX3fxX16xX20xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxXaxX3xX170xXdxX43xXexX1xX9xXaxX6exXa5xXa5xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX6cxXa4xX6bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX148xX43xX69xXaxX12xX48xX1xX73xX3xXexX44xX4xX1xX3xX7axX7bxX66xX4cxX3xXexX80xX16xX1xX3xX20xXdxX6xX148xX3xX48xX1xX73xX3xXexX44xX4xX1xX3xX7axX7bxX66xX4cxX3xX4xX29xX4xX3xX1xXd6xX69xX2exX16xX3bxX3xXexX1xX44xX3xXe0xXe1xX3bxX3xXexX1xX68xX16xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX4xX1exX16xX3xX4x1425dxX3xXex11854xX16xX1xX3xX1xX28exX16xX1xX3xXexX1x10f89xX4xX3xXexXc9xX3xXex16566xXdxX3xX12fxX44xX6xX3xXbxX1xX23x10a06xX16xX20xX3bxX3x103bdxX1x1620fxX16xX3xXexX12bxX23xX2aaxX16xX20xX3xXexX1xX68xX16xX1xX3xX5x13a23xXbxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3fxXexX3xX2afxXdxfa7bxX14fxX3xX7xX148xX29xXexX3xXexX12bxX12cxX16xX3xX4xX29xX4xX3x13770xXd6xX3fxX4xX3xX5x17c0fxX3bxX3xXexX80xX16xX1xX3xX5xX2e7xX3bxX3xX12fxX23xX24xX16xX20xX3xX5xXdxX12cxX16xX3xX1xXd6xX69xX2exX16xX3xX12fxX2d0xX3xX2e1xXd6x13b79xX16xX3xX5x146a1xX3bxX3xX2afxXdxX2d0xX14fxX3xX7xX148xX29xXexX3xX4xX1x12292xXexX3xX4xX1xe291xX3xX16xX20xX23xX24xXdxX3xX9cxX68xX3xXbxX1xX23xX2aaxX16xX20xX3xXexXdxX2exX16xX3xX12bxX6xX3xX9cxX68xX148xX3xX12fxX44xX6xX3xX2cxX68xX16xX3xX43xX148xX3xX14fxX28exX16xX1xX3xX2e1xXd6xX309xX16xX3xX5xX30dxX3bxX3xX12fxX31cxX4xX3xX2cxXdxX2exXexX3xX5xX68xX3xXexX2a0xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX9cxX44xX3xXexX12bx1817axX3bxX3xX12fxX44xX6xX3xX2cxX68xX16xX3xX20xXdxX29xXbxX3xX12bxX6xX16xX1xX3xX9cx16e97xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX80xX16xX1xX3xX16xX20xX148xX68xXdxX3xX9cxX68xX3xX2cxX3fxX3xXexX12bxX371xX3xX12fxX73xX3xX5xX299xX4xX3xX5xX23x15f9fxX16xX20xX3xX28bxX16xX20xX3xXexX12bxX299xX4xX3xX6bxX1aexX51xX6bxX1aexX3xX20xXdxX24xX137xX3xfb44x13a66xX16xX20xX3xXexX1xX24xXdxX3bxX3xX4xX1xX80xX3xX12fxX2a0xX148xX3xX7axX7bxX66xX4cxX3xX4xX29xX4xX3xXe0xXe1xX3bxX3xXbxX1xX23xX24xX16xX20xX3bxX3xXexX1xX44xX3xXexX12bx10b3axX16xX3xXexX1xX68xX16xX1xX3xX5xX2c2xXbxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3fxXexX3xX2afxXdxX2d0xX14fxX3xX7xX148xX29xXexX3xXexX12bxX12cxX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexXd6xX69xXc9xX16xX3xX12fxX23xX24xX16xX20xX3xXe0xXe1xX3bxX3xX5xXdxX12cxX16xX3xXe0xXe1xX3xX12fxX2d0xX3xX2e1xXd6xX309xX16xX3xX5xX30dxX3bxX3xX2afxXdxX2d0xX14fxX3xX7xX148xX29xXexX3xX4xX1xX31cxXexX3xX4xX1xX321xX3xX16xX20xX23xX24xXdxX3xX9cxX68xX3xXbxX1xX23xX2aaxX16xX20xX3xXexXdxX2exX16xX3xX12bxX6xX3xX9cxX68xX148xX3xX12fxX44xX6xX3xX2cxX68xX16xX3xX43xX148xX3xX14fxX28exX16xX1xX3xX2e1xXd6xX309xX16xX3xX5xX30dxXc1xX3xX2cxX309xX148xX3xX12fxX309xX14fxX3xX1xX148xX68xX16xX3xXexX1xX68xX16xX1xX3xXexX12bxX23xX387xX4xX3xX2xX1bexX1xXa5xXa5xX3xX16xX20xX68xX69xX3xX6bxX1caxX4dxX6exX4dxX6bxXa5xX6bxX2xX3xX9cxX68xX3xX2cxX29xX148xX3xX4xX29xX148xX3xX2afxXc9xXexX3xX2e1xXd6xX309xX3xX9cxX387xXdxX3xX48xX1xX73xX3xXexX44xX4xX1xX3xX7axX7bxX66xX4cxX3xXexX80xX16xX1xX137xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX148xX43xX69xXaxX12x1309cxXdxX6xX148xX3xX48xX98xX16xX20xX3xX6xX16xX3xXexX80xX16xX1xX3xX4xX1xX73xX3xXexX12bxX28exX3bxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xX3acxXbxX3xX9cxX387xXdxX3xXc3xXc4xX3xXc6xX3xXexXc9xX3xX9cxX68xX3xX4xX29xX4xX3xX16xX20xX68xX16xX1xX3bxX3xX12fxX2aaxX16xX3xX9cxX44xX3xX5xXdxX12cxX16xX3xX2e1xXd6xX6xX16xX3bxX3xXexX1exX16xX20xX3xX4xX23xX24xX16xX20xX3xX5xX299xX4xX3xX5xX23xX3acxX16xX20xX3xXexX2a0xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3fxXexX3xX2afxXdxX2d0xX14fxX3xX7xX148xX29xXexX3xX5xXdxX12cxX16xX3xX16xX20xX68xX16xX1xX3bxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3fxXexX3xXexX12bx13e17xX16xX20xX3xX69xXc9xXd6xX3xX4xX73xX6xX3xXexX80xX16xX1xX3xXexX12bxX12cxX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexXd6xX69xXc9xX16xX3xX2e1xXd6xX3fxX4xX3xX5xX2e7xX3xX12fxX2d0xX3xX7xXdxXc9xXexX3xX4xX1xX31cxXexX3xX2e1xXd6xX309xX16xX3xX5xX30dxX3bxX3xXexX1exX16xX20xX3xX4xX23xX24xX16xX20xX3xX2afxXdxX2d0xX14fxX3xX7xX148xX29xXexX3xX16xX20xX23xX24xXdxX3bxX3xXbxX1xX23xX2aaxX16xX20xX3xXexXdxX2exX16xX3xX12bxX6xX3xX9cxX68xX148xX3xXexX80xX16xX1xXc1xX3xX12fxX31cxX4xX3xX2cxXdxX2exXexX3bxX3xX4x1134exX16xX3xX2afxXdxX2d0xX14fxX3xXexX12bxX6xX3xX4xX29xX4xX3xXbxX1xX23xX2aaxX16xX20xX3xXexXdxX2exX16xX3xX5xX23xXd6xX3xXexX1xX98xX16xX20xX3bxX3xX2afxX2d0xX3xX4xX309xX3xXe0xX10xX3xX4xX28bxXd6xX3xXexX1xX23xX2aaxX16xX20xX3bxX3xXe0xX10xX3xX4xX98xX16xX20xX3xX9cx12a9bxX3bxX3xXe0xX10xX3xX4xX148xX16xXexX6xXdxX16xX10xX12bx11947xX3xX12fxX23xX3acxX4xX3xX4xX3f2xXbxX3xXbxX1x1643exXbxX3xX5xXd6xX3c5xX16xX20xX3xXe0xX6xX16xX1xX3bxX3xX2afxX1xX98xX16xX20xX3xX12fxX2d0xX3xX5xX3acxXdxX3xX43xX64axX16xX20xX3bxX3xX9cxXdxX3xXbxX1xX2a0xX14fxX3xX2e1xXd6xX69xX3xX12fxX44xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX16xX20xX3bxX3xX4xX1xX3fxX16xX20xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX9cxX68xX3xXe0xXb2xX3xX5xX30dxX3xX16xX20xX1xXdxX12cxX14fxX3xX4xX29xX4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX2a0xX14fxXc1xX3xX2afxX44xXbxX3xXexX1xX24xXdxX3xX2cxX29xX148xX3xX4xX29xX148xX3xX48xX1xX73xX3xXexX44xX4xX1xX3xX7axX7bxX66xX4cxX3xXexX80xX16xX1xX3xX16xX1x10255xX16xX20xX3xX9cxX3f2xX16xX3xX12fxXefxX3xX9cxX23xX3acxXexX3xXexX1xX2b1xX14fxX3xX2e1xXd6xX69xXefxX16xX137xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1313bxXd6xXexX1xX148xX12bxXaxX12xXcxX98xX3xX19xX68xX0xX51xXbxX12
Tô Hà