Vụ Huawei: Đại sứ Canada ở Trung Quốc mất chức vì phát ngôn
Diễn tiến kịch tính theo sau các bình luận của ông McCallum về việc Mỹ yêu cầu Canada cho dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu của Huawei.
1ee4x2c57x3805x6e99xacf0x94dex737ex9826x45fcxX7x976fxa96cx55eexb199x4bc4x4bfdxX5x64b8xXaxa6edx39e0x25baxX3x57d1x71baxX6x2f93xX10xXdx3c2exX3x3897x8c13xXdxX3xX7xa1a9xX3x4e83xX6x326cxX6x649dxX6xX3x79c0xX3xXcx3d0bxX17xX27x8266xX3x22b3xX17x5c3bxX4xX3x5b55x559exXexX3xX4xX1xX23xX4xX3xaf0bx372axX3xXbxX1x6b35xXexX3xX27xX32x7d02xX27xX0xb61axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX29xXaxX12xb5d3xXdxafccxX27xX3xXexXdx8521xX27xX3x7ee9x627exX4xX1xX3xXex59c1xX27xX1xX3xXexX1xX10xa77exX3xX7xX6xX17xX3xX4xX47xX4xX3x7efaxX43xX27xX1xX3xX5xX17x399dxX27xX3xX4xa792xX6xX3xX4cxX27xX32xX3x242axX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xX42x27d6xX3xX42xXdx8dbcxX4xX3xX97x9bf3xX3x5606x52fdxX17xX3xX4x99cdxX17xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX4xX1xX7bxX3xX29x7c8exX27xX3x266ex4587xX3xX85x76e0xX3xX97xX1fxX27xX1xX3xX13xb827xX27xX3xX25xX1xX17xX3xX4xX90xX6xX3xX16xX17xX6xX19xX10xXdx3dd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX85xX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX39xX6xX2fxX32xXdxX27xX1cxX3x7cabxXbx653fxX3xX6xX17xXexX7bx61d7xXaxX12xX0xXexX85xX7bxX29xXabxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX39xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7x8357xXbxX1xX7bxXexX7bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX14xX3xX1xX17xX6xX19xX10xXdxX1cxX3xXc2xX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX4xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX2cxX3xXexX2fxX17xX27xX32xX3x7147xX17xX36xX4xX3xX39xX3axXexX3xX4xX1xX23xX4xX3xX42xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xX27xX32xX4cxX27xX3xX1xX43xX27xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX4fxX4fxXdxXdfxX85xX6xX7bxXexX1xX6xX27xX1xX1xX7bxX6xXdfxX42xX27xX4fxX27xX10xX19xX7xX4fxX2x683axa9fcxb147xX4fxX2xb17bxac7axX29xX19axX2x6b54xX19bxX19fxX19bxX1a3xXexX19ex209axX19axX19axX5xX2xXdfx311axXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX10xXdxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX2cxX3xXcxX2fxX17xX27xX32xX3xX34xX17xX36xX4xX3xX39xX3axXexX3xX4xX1xX23xX4xX3xX42xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xX27xX32xX4cxX27xXaxX3xX29xX6xXexX6xX123xXbxX1xX7bxXexX7bxX123xX7bxX2fxXdxX32xXdxX27xX6xX5xX123xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cxX4fxX4fxXdxX39xX6xX32xX10xX7xXdfxX42xX7bxX42xXdfxX42xX27xX4fxX17xXbxX5xX7bxX6xX29xX10xX29xX4fxX153xX5xX19axX2fxXbxX1a3xX1aaxXbxXabxX19xX4xX4fxXfaxX19axX2xX199x8058xX19axX2xX23fxXfaxX19exX4fxX1xX17xX6xX19xX10xXdxX23fxX29xX6xXdxX23fxX7xX17xX23fxX4xX6xX27xX6xX29xX6xX23fxXexXbxX2fxX6exXdfxX1b0xXbxX32xXaxX3xX29xX6xXexX6xX123xX29xX10xX7xX4xX9xXax5f85xX27xX32xX3x3cb9xX7bxX1xX27xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xXc2xa3abx60d7xX4xX3xX85x3814xX3xX27xX1xXdxXa5xX39xX3xX5xXc6xX39xX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX2cxX3x984bx5e2exX4xX3xb43fxXdxX27xX1xX3xX27xb880xX39xX3xXfaxX19axX2xX19exXdfxX3x2892xX27xX1xX1cxX3x41a2xX10xX17xXexX10xX2fxX7xXdfxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX29xX12xX0xX4fxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX7bxX27xXaxX12xX270xX27xX32xX3xX274xX7bxX1xX27xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xXc2xX283xX284xX4xX3xX85xX288xX3xX27xX1xXdxXa5xX39xX3xX5xXc6xX39xX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX2cxX3xX2a4xX2a5xX4xX3xX2a8xXdxX27xX1xX3xX27xX2aexX39xX3xXfaxX19axX2xX19exXdfxX3xX2b7xX27xX1xX1cxX3xX2bcxX10xX17xXexX10xX2fxX7xXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX29xX12xX0xX4fxXexX2fxX12xX0xX4fxXexX85xX7bxX29xXabxX12xX0xX4fxXexX6xX85xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX7bxX29xXabxXaxX12xX16x830cxXdxX3xXexX1xX47xX27xX32xX3xX2xXfaxX4fxXfaxX19axX2xX19fx58d3xX3xX97xX1fxX27xX1xX3xX13xXcexX27xX3xX25xX1xX17xX382xX3xX4xX7bxX27xX3xX32xX47xXdxX3xX27xX1xXc6xX3xX7xX47xX27xX32xX3xX5xX8cxXbxX3xX16xX17xX6xX19xX10xXdxX3xX382xX3xXc2xXcexX3xX85xX6fxX3xX85xX2a5xXexX3xX2cxX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX42xXc6xX3xXc2xX36xXdxX3xX39x8e10xXexX3xX42x83d8xXdxX3xX42xXdxXa5xX4xX3xX29xXbfxX27xX3xXc2xXc3xX3xX42xXa1xX3xX16xX7bxX6xX3xX2a8x8ed0xX3xX42xX43xX3xX27xX1x5fe3xX27xX32xX3xX4xX47xX7bxX3xX85xX17xXc3xX4xX3xX4xX4cxX27xX32xX3xXexXabxX3xXc2xXcexX3xX42xXdxX3xXbxX1xX1fxX39xX3xX4xX47xX4xX3xX5xXa5xX27xX1xX3xXexX2fx43d8xX27xX32xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX4xX90xX6xX3xX97xXa9xX3xXc2xX36xXdxX3xX42xX3cfxXdxX3x7b0cxX2fxX6xX27xXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX7bxX29xXabxXaxX12xX270xX27xX32xX3xXcxX2fxX17xX29xX10xX6xX17xX3xX27x8667xXdxX3xXexX2fxX7bxX27xX32xX3xXexX1xX4cxX27xX32xX3xX4xX47xX7bxX3xX2fxa3f3xX27xX32xX3xXc2xXcexX3xXabxXacxX17xX3xX4xXb0xX17xX3xX4cxX27xX32xX3xX274xX7bxX1xX27xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xXexX418xX3xX27xX1xXdxXa5xX39xX382xX3xXexX17xXabxX3xX42xXbfxX27xX3xX6exX1xX4cxX27xX32xX3xX27xX457xXdxX3xX2fx6df7xX3xX5x6814xX3xX29xX7bxXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX7bxX29xXabxXaxX12x4322xX1xX283xX27xX32xX3xX39xX3cfxXdxX3xX1xX4cxX39xX3xXfaxXfaxX4fxX2xX382xX3xX4cxX27xX32xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xX32x5c74xXabxX3xXexX2fxX6xX27xX1xX3xX4xXcexXdxX3xX6exX1xXdxX3xX4xX4cxX27xX32xX3xX6exX1xX6xXdxX3xX27xX457xXdxX3xXabxXacxX17xX3xX4xXb0xX17xX3xX29xXbfxX27xX3xXc2xXc3xX3xX4xX90xX6xX3xX97xXa9xX3xX6exX1xX4cxX27xX32xX3xX1xX7bxXc6xX27xX3xXexX1xXdxXa5xX27xXdfxX3xX4c6xX32xXc6xXabxX3xX1xX4cxX39xX3xX7xX6xX17xX382xX3xX4cxX27xX32xX3xX2fxX6xX3xXexX1xX4cxX27xX32xX3xX4xX47xX7bxX3xXfcxXdxX27xX3xX5x5046xXdxX3xX2fxX46bxX27xX32xX3xX4cxX27xX32xX3xXaxX27xX457xXdxX3xX27xX1xXb0xX39xXaxXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX7bxX29xXabxXaxX12xX4c6xX1xX283xX27xX32xX3xXc2xX6bxX27xX3xX1xX4cxX39xX3xXfax42baxX4fxX2xX382xX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX274xX7bxX1xX27xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xX27xX457xXdxX3xX42xX3cfxXdxX3xX85xX47xX7bxX3x7fd3xXexX6xX2fxX97xX10xXexX2fxX7bxX3xX13xX6xX27xX4xX7bxX17xX42xX10xX2fxX1cxX3xXaxXcxX418xX3xX153xX17xX6xX27xX3xXc2xXdx53aexX39xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX382xX3xX27xX6bxX17xX3xX97xXa9xX3xX85x82f7xX3xXabxXacxX17xX3xX4xXb0xX17xX3xX29xXbfxX27xX3xXc2xXc3xX382xX3xX7xb15dxX3xXexX1xX8cxXexX3xXexX17xXabxXa5xXexX3xX4xX1xX7bxX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xXaxXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX7bxX29xXabxXaxX12xXcxX2fxX283xX3cfxX4xX3xXc2xX457xX3xX4x7a18xX27xX32xX3xXexX2fxX7bxX27xX32xX3xXexX17xXb0xX27xX382xX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX32xX3cbxXbxX3xX85xX47xX7bxX3xX4xX1xX74xX3xXcxX2fxX17xX27xX32xX3xX34xX17xX36xX4xX3xX2cxX3xXcxX7bxX2fxX7bxX27xXexX7bxX382xX3xX27xX457xXdxX3xX2fxX46bxX27xX32xX3xX42xXdxXa5xX4xX3xX29xXbfxX27xX3xXc2xXc3xX3xX85xXc6xX3xX97xX1fxX27xX1xX3xX7xX6xX27xX32xX3xX97xXa9xX3xXaxX7xX601xX3xX6exX1xX4cxX27xX32xX3xXbxX1x4efcxXdxX3xX5xXc6xX3xX6exX6bxXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX36xXexXaxXdfxX3xX270xX27xX32xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xX27xX457xXdxX3xX42xX3cfxXdxX3xX4xX47xX4xX3xXbxX1xX457xX27xX32xX3xX42xXdxXacxX27xX3xXcxX2fxX17xX27xX32xX3xX34xX17xX36xX4xX3xX2fxX46bxX27xX32xX3xX85xXc6xX3xX97xX1fxX27xX1xX3xX4xX457xX3xXexX1xX5dbxX3xX85xXdxXa5xX27xX3xX1xXc3xX3xX42xX43xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX6exX1xX4cxX27xX32xX3xXexX1xX6xX39xX3xX32xXdxX6xX3xXexX2fxX418xX27xX32xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX430xX2fxX6xX27xX3xX4xX90xX6xX3xX97xXa9xX3xXdfxX3xX1exX6bxX27xX3xX1xX4cxX39xX3xXfaxX1a3xX4fxX2xX382xX3xX4cxX27xX32xX3xX97xX4xX25xX6xX5xX5xX17xX39xX3xX2fxX6xX3xXexX1xX4cxX27xX32xX3xX4xX47xX7bxX3xX2fxX46bxX27xX32xX3xX4cxX27xX32xX3xXc2xXcexX3xXaxX27xX457xXdxX3xX27xX1xXb0xX39xXaxXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX7bxX29xXabxXaxX12xX5bbxX6xX17xX3xX5x8afcxXdxX3xXfcxXdxX27xX3xX5xX553xXdxX3xXaxX27xX457xXdxX3xX27xX1xXb0xX39xXaxX3xX4xX90xX6xX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX382xX3xX39xXc3xXexX3xX27xX32xX283xX794xXdxX3xXbxX1xX47xXexX3xX27xX32xX4cxX27xX3xX4xX90xX6xX3xX2a4xXc3xX3xX4c6xX32xX7bxX1fxXdxX3xX32xXdxX6xX7bxXcxX2fxX17xX27xX32xX3xX34xX17xX36xX4xX382xX3xX16xX7bxX6xX3x5d89xX17xX4e8xX27xX3x8292xX47xX27xX1xX382xX3xXexX17xXabxXacxX27xX3xX85xX36xX1cxX3xXaxX64xb7f2xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX25xX6xX27xX6xX29xX6xX3xX4xX457xX3xX27xX457xXdxX3xX32xX43xX382xX3xX5xX8cxXbxX3xXexX2fxX283xX794xX27xX32xX3xXcxX2fxX17xX27xX32xX3xX34xX17xX36xX4xX3xX42xXa1xX3xX42xX14xX3xX42xXdxXa5xX4xX3xX42xXbfxX27xX3xX2fxX4a9xX3xX2fxXc6xX27xX32xXaxXdfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bbxX7bxX17xX2fxX4xX10xXaxX12x2d68x7551xX3x9b4exXcxX1xX10xX7bxX3xX2bcxX10xX17xXexX10xX2fxX7xX382xX3xXcxX16xX7f2xa7d8xX0xX4fxXbxX12