Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm công bố đề cử Chủ tịch Fed tương lai
Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ sớm công bố lựa chọn vị trí Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
efa4xff0cx14081x11a90x1162bx13c90x1083ax115a9x165dbxX7x13ddexfd75x11b0ex11146x17070x132c3xX5x14ca7xXax136abxXcx12750x15d63x15bc1xX3xXexX1x111e0xX15xX16xX3x14f7dxf839xX3x13f94xXdxf2e6xX10xX15xX3xX7x15aefxX3xX7x12475xf576xX3xX4xfbd6xX15xX16xX3x16d28xX1axX3x16de4x15d40xX3xX4x1262axX3x12d9dxX1x11186xX3xXex17d60xX4xX1xX3x1694bxX10xX23xX3xXex15d8dx170bfxX15xX16xX3xX5xX6xXdxX0x10ffcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10175xX10xX6xX23xXaxX12x14c48xX16x11593x10ac5xX3xX2xf784xX53xX2xX2x15114xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3x15e96x1239bxX10xX3xX21xXdxX23xX10xX15xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX33x1496cxX83xX3xX7xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX15xX16xX3xX33xX1axX3xX5x1439bxX6xX3xX4xX1x15a4bxX15xX3x13414xX41xX3xXex16147x17508xX3xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3xX68xX16x1527exX15xX3xX1xX6axX15xX16xX3x11469xXa6xX3xXexXb2x1768bxX3xX5xXdx16bd2xX15xX3xX33xX6xX15xX16xX3xX1exX1fxX3x14c00xX45xX10xX23x13f99x1483cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX6xXbxXexXdxX83xX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7x12cd1xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX23xXdxX7xXbxX5xX6xX6bx15307xX3xX33xX5xX83xX4x14545x135d1xX3xX2cxX6xXb2xX16xXdxX15xX109xX5xX10x109f7xXexX11fxX3xX6x15198xXexX83xX126xX3xX2cxX6xXb2xX16xXdxX15xX109xXb2xXdxX16xX1xXexX11fxX3xX6xX136xXexX83xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX10xX15xX3xX7xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX15xX16xX3xX33xX1axX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3xX45xX10xX23xX3xXexX4axX4bxX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX1x173d3xX15xX1xX3x178dfxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe1xX33xX6xX83xXexX1xX6xX15xX1xX1xX83xX6xXe1xXaexX15xX53xX15xX10x11304xX7xX53x16119xX2x118c4xX6exX53xX1c0xX1c2x112f8xX23x17589xX2xX1c2xX1c7x135f5xX2xX1c9xXexX1c9xX2x137c4xX6exX5xX2xXe1x12286xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX10xX15xX3xX7xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX15xX16xX3xX33xX1axX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3xX45xX10xX23xX3xXexX4axX4bxX15xX16xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX23xX6xXexX6xX109xXbxX1xX83xXexX83xX109xX83xXb2xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX109xX7xXb2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11fxX53xX53xX4xX23xX15xXdxX2cxX16xXe1xXaexXdxX10xXexX15xX6xX2cxXbxX5xX136xX7xXe1xXaexX15xX53xXexX6exX1c0x1621dxX53xX136xXbxX5xX83xX6xX23xX10xX23xX53xX2cx174aexX23xXdxX4xX53xX1c0xX25dxX1c0xX2x112b9xX2xX2xX272xX2xX1d3xX53xX1d8xX10xXb2xX83xX2cxX10xX272xXbxX83xX1bdxX10xX5xX5xX5xX6xX10xX5xX272xX33xXb2xX6xXdxX15xX6xXb2xX23xX2xX1d3xX2xX2xXe1xX1d8xXbxX16xXaxX3xX53xX12x1078cxX15xX16xX3xX82xX10xXb2xX83xX2cxX10xX3x119daxX83xX1bdxX10xX5xX5xX3xXaexX6axX3xX33xX6axX3x11094xX6xX10xX5xX3xX21xXb2xX6xXdxX15xX6xXb2xX23xX3xXdcxXexXb2xX93xXdxXe0xX72xX3xX36xX6xX15xX16xX3xX5xX6axX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3x153faxX15xX16xX3xXaexXdxXd1xX15xX3xX4xX1xX83xX3xXaexX41xX3xXexXb2xXb3xX3xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3xX45xX10xX23xX3xX15xX1xXdx14c76xX2cxX3xX125x1007cxX3xX125x1194cxX3xXexXdxX306xXbxXe1xX3xXdcxX68xX16xX136x1620cxX15xX11fxX3x1267bxX10xX136xXexX10xXb2xX7xXe0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12x1279dxXc0xX6bxX3xX36xX4ax172a7xX4xX3x16dd3xX10xX2cxX3xX5xX6axX3xX2cx151cbxXexX3x138c3xX136xX6bxX306xXexX3xX36xX41xX15xX1xX3xX347xX136xX6xX15xX3xXexXb2xXabxX15xX16xX3xXexXb2xX83xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX125xX303xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX36x12bdbxX136xX3xXexXdxXd1xX15xX3xX4xX3exX6xX3xX2fxX15xX16xX3xXaexX6axX3xX4x137f6xX3xXexX1x129d7xX3xX19cxX15xX1xX3xX1xX4ax1320dxX15xX16xX3xX36xX306xX15xX3xX4xX1xX4axX4bxX15xX16xX3xXexXb2xX198xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX41xX3xX7xXa6xX3xX125xXdxX15xX1xX3xXexX306xX3xX2cxX6axX3xX2fxX15xX16xX3xXexX1xX10xX83xX3xX36xX136xX14xXdxXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xXcxXb2xX19cxX3xX5x1300fxXdxX3xX4xXc0xX136xX3xX1x12e75xXdxX3xX4xX3exX6xX3xXbxX1xX38cxX15xX16xX3xXaexXdxXd1xX15xX3xXaexX37xX3xXaexXdxX2ffxX4xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3xX45xX10xX23xX72xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX21xXdxX23xX10xX15xX3xX4xX1xX83xX3xX33xXdxX306xXexX11fxX3x17239xX21x17b90xX15xX3xX7xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX33xXdxX306xXexX3xX36xX4axX339xX4xX3xX36xXdxX37xX136xX3xX15xX6axX6bxX3xXexXb2xX83xX15xX16xX3xX125xX1xX83xX19cxX15xX16xX3xX1c2xX3xX15xX16xX6axX6bxX3xXexX2bxXdxXe1xf92fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xXcxX136xX378xX15xX3xXexXb2xX4axX2bxX4xX72xX3xX2cxX344xXexX3xX347xX136xX6xX15xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX1xXb3xX15xX1xX3xX347xX136xX6bxX37xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX21xXdxX23xX10xX15xX3xX4xX1xX83xX3xX33xXdxX306xXexX3xX2fxX15xX16xX3xX4xX1xX3exX3xX68xX1xX6axX3xXcxXb2x1286bxX15xX16xX3xXaex176fexX15xX3xX36xX6xX15xX16xX3xX4xXc0xX15xX3xX15xX1xX4d8xX4xX3xX125xX1xX19cxX3xX15x17d50xX15xX16xX3xXexX93xXdxX3xX33xX14xX3xX15xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX2fxX15xX16xX3xX82xX10xXb2xX83xX2cxX10xX3xX2aaxX83xX1bdxX10xX5xX5xX3xX125xX1xXdxX3xX15xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX125xX303xX3xX1c2xX3xX15xX4f3xX2cxX3xX1xXdxX2ffxX15xX3xX15xX6xX6bxX3xX4xX3exX6xX3xX2fxX15xX16xX3xX125xX306xXexX3xXexX1x16470xX4xX3xXaexX6axX83xX3xXexX1xX93xX15xX16xX3xX1c0xX53xX1c0xX25dxX1c0xX1c0xX72xX3xX1xX83x17220xX4xX3xX4x119c0xX15xX16xX3xX4xX38cxX3xXexX1xX390xX3xX4xX1xXabxX15xX3xXcxX1xX1axX15xX16xX3xX36xX1axX4xX3xX45xX10xX23xX3xX2b7xX6xX10xX5xX3xX21xXb2xX6xXdxX15xX6xXb2xX23xX3xX4xX1xX83xX3xXaexX41xX3xXexXb2xXb3xX3xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3xX45xX10xX23xX3xX15xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX125xX303xX3xX125xX306xX3xXexXdxX306xXbxXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xX3cxX1xX3exX3xXexX41xX4xX1xX3x1220fxX6bxX3xX33xX6xX15xX3xX68xX16xXc0xX15xX3xX1xX6axX15xX16xX3xXcxX1xX4axX339xX15xX16xX3xXaexXdxX2ffxX15xX3xX1exX1fxX3x11e30xX1xX10xXb2xXb2xX83xX23xX3xX21xXb2xX83xX1bdxX15xX3xXex13c27xX15xX16xX3xXexX136xX6bxXd1xX15xX3xX33xX1axX3xX23x10878xX3xX2fxX15xX16xX3xX2aaxX83xX1bdxX10xX5xX5xX3xX1xX6xX6bxX3xX33xX6axX3xX21xXb2xX6xXdxX15xX6xXb2xX23xX3xX36xX4axX339xX4xX3xX4xX1xXabxX15xX3xX4xX55bxX15xX16xX3xX7xX28xX3xX15xX1x12b63xX15xX3xX36xX4axX339xX4xX3xX7xXa6xX3xX3exX15xX16xX3xX1xX344xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX1xX4axX339xX15xX16xX3xXaexXdxX2ffxX15xX3xX1exX1fxX3xXaexX198xX3xX4xX19cxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xX4axX3e8xXdxX3xX15xX6axX6bxX3xX36xX37xX136xX3xX36xX93xXbxX3xX2dbxX15xX16xX3xX4xX93xX4xX3xX36xXdxX37xX136xX3xX125xXdxX2ffxX15xX3xX4xX378xX15xX3xXexX1xXdxX306xXexXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xX29fxX15xX16xX3xX2aaxX83xX1bdxX10xX5xX5xX3xX15xX4f3xX2cxX3xX15xX6xX6bxX3xX6exX1cdxX3xXexX136xX14xXdxXe1xX3xX29fxX15xX16xX3xXexX1xX136xX344xX4xX3xX36xX19cxX15xX16xX3xX3cxX344xX15xX16xX3xX1x17b15xX6xX3xXaexX6axX3xXexXb2xX4axX2bxX4xX3xX36xXc0xX6bxX3xXexX5fdxX15xX16xX3xX4xX38cxX3xX125xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX36xXdxX37xX136xX3xX1xX6axX15xX1xX3xXexXb2xX83xX15xX16xX3xX15xX16xX6axX15xX1xX3xXexX6axXdxX3xX4xX1xXb3xX15xX1xX3xXexXb2xX83xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX37xX136xX3xX15xX4f3xX2cxXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xX29fxX15xX16xX3xX2aaxX83xX1bdxX10xX5xX5xX3xXexXb2xX398xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xX2cxX344xXexX3xXexXb2xX83xX15xX16xX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX36xX1axX4xX3xX4xX3exX6xX3xX45xX10xX23xX3xXaexX6axX83xX3xX15xX4f3xX2cxX3xX1c0xX25dxX2xX1c0xX3xX23xX4axX2bxXdxX3xXexX1xX3e8xXdxX3xX4xXa6xX136xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX21xX6xXb2xX6xX4xX125xX3x12577xX33xX6xX2cxX6xX3xXaexX6axX3xX36xX4axX339xX4xX3xX4xXa6xX136xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xXc8xX83xX15xX6xX5xX23xX3xXcxXb2xX136xX2cxXbxX3xX5xXa6xX6xX3xX4xX1xXabxX15xX3xX4xX1xX83xX3xXaexX41xX3xXexXb2xXb3xX3xX15xX16xX4axX3e8xXdxX3xX36xX2dbxX15xX16xX3xX36xX378xX136xX3xX68xX16xXc0xX15xX3xX1xX6axX15xX16xX3xXcxXb2xX136xX15xX16xX3xX4axX4bxX15xX16xX3xX1exX1fxX3xXaexX6axX83xX3xX15xX4f3xX2cxX3xX1c0xX25dxX2xX1cdxXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xXcxXb2xX83xX15xX16xX3xX125xX1xXdxX3xX36xX38cxX72xX3xX33xX6axX3xX21xXb2xX6xXdxX15xX6xXb2xX23xX3xX15xX4f3xX2cxX3xX15xX6xX6bxX3xX1c7x12d98xX3xXexX136xX14xXdxXe1xX3xX21xX6axX3xXexX1xX136xX344xX4xX3xX36xX19cxX15xX16xX3xXc8xXc0xX15xX3xX4xX1xX3exX3xXaexX6axX3xXexXb2xX398xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xXaexXdxXd1xX15xX3xX4xX3exX6xX3xX62xX344xXdxX3xX36xX312xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX36xX1axX4xX3xX45xX10xX23xX3xXexX5fdxX3xX15xX4f3xX2cxX3xX1c0xX25dxX2xX1c2xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12x16aaaxXdxX2bxXdxX3xX347xX136xX6xX15xX3xX7xX93xXexX3xX15xX1xX63cxX15xX3xX36xX41xX15xX1xX3xX23xX60bxX3xX2fxX15xX16xX3xX2aaxX83xX1bdxX10xX5xX5xX3xX1xX6xX6bxX3xX33xX6axX3xX21xXb2xX6xXdxX15xX6xXb2xX23xX3xX36xX19cxX2cxX3xX15xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX4xX4axX4bxX15xX16xX3xXaexX41xX3xX15xX16xX4axX3e8xXdxX3xX36xX2dbxX15xX16xX3xX36xX378xX136xX3xX45xX10xX23xX3xX15xX1xXdxX2ffxX2cxX3xX125xX303xX3xXexX2bxXdxX3xX36xXc0xX6bxX3xX36xX37xX136xX3xXbxX1xX19cxXdxX3xX36xX1axXdxX3xX2cxX557xXexX3xXaexX2bxXdxX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xX347xX136xX6bxX306xXexX3xX36xX41xX15xX1xX3xX125xX1xX38cxX3xX125xX1xX4f3xX15xX3xXaexX37xX3xX4xX93xX4xX1xX3xXexX1xX2dbxX4xX3xX16xXdxX19cxXdxX3xX347xX136xX6bxX306xXexX3xXex15e2axX3xX5xX2ffxX3xX5xX43bxX2cxX3xXbxX1xX93xXexX3xX36xX6xX15xX16xX3xXexX4f3xX15xX16xX3xX4xX6xX83xX3xX4xX55bxX15xX16xX3xX15xX1xX4axX3xXaexXdxX2ffxX4xX3xX36xXdxX37xX136xX3xX4xX1x13ccbxX15xX1xX3xX5x10b1dxXdxX3xX7xX136x13d38xXexX3xX4xX4bxX3xX33xX19cxX15xXe1xX3xX62xXdxX2ffxX15xX3xXexX980xX3xX5xX2ffxX3xX5xX43bxX2cxX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX43bxXdxX3xX1exX1fxX3xX4xX6xX83xX3xX16xX9bbxXbxX3xX36xX2fxXdxX3xX7xX83xX3xXaexX2bxXdxX3xX2cxX2dbxX4xX3xX2cx17c88xX4xX3xXexXdxXd1xX136xX3xX1c0x126e3xX3xX2cxX6axX3xX45xX10xX23xX3xX36xX37xX3xXb2xX6xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX83xX23xX6bxXaxX12xXcxXb2xX83xX15xX16xX3xX125xX1xXdxX3xX36xX38cxX72xX3xX15xX37xX15xX3xX125xXdxX15xX1xX3xXexX306xX3xXaexX4ddxX15xX3xX4xX6dfxX15xX3xXexX1xXdxX306xX136xX3xX125xX1xX83xX19cxX15xX16xX3xX1c2xX72xX1c0xX3xXexXb2xXdxX2ffxX136xX3xXaexXdxX2ffxX4xX3xX5xX6axX2cxX3xX7xX83xX3xXaexX2bxXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX1axX3xXaexXdxX2ffxX4xX3xX5xX6axX2cxX3xXexXb2xX4axX2bxX4xX3xXexX1xX3e8xXdxX3xX36xXdxX390xX2cxX3xX36xX43bxXdxX3xX23xX41xX4xX1xX3xX3cxX7acxf782x1526dxXc8xX109xX2xX859xX3xX63cxXbxX3xX36xX306xX15xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11bfcxX136xXexX1xX83xXb2xXaxX12xXcxX1xX10xX83xX3xXab8xX2aaxX72xX3xX316xX10xX136xXexX10xXb2xX7xX0xX53xXbxX12
Theo AP, Reuters