7 tỷ đồng kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
4002x6664xea13xddd0x4c2ex5176x96c4x9abdxb8edxX7xd1d0x7458x5c8ex4f65xa9d4x588exX5x5f86xXaxdcdcxaea7xX3xXexb751xX3x986ax74ebx73a3x8db6xX3xc4f1xXdxX1axX1xX3xXbxX1x8533xX3xX18xb455x5182xX3xXexb6fbxX28xX3xX1axX1bxX1x51b6xX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX18x7af7xX1axX1bxX3xX1axc277xX1axX1bxX3xXexX1xX41xX1ax8a78xX3xX1axX1bxe555x76f7xXdxX3xX1dxX1x95ccx89c4x54b7xXexX3xXexa2f3xXexX0x7f70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxced8xX10xX6x97bdxXaxX12x4d64x696dxc1d1x848axX3xXexbf2bxX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6bxa155xX6xX3x7fb7xc957xX6xX3x577bxX6xX1axX3xX1xX27xX1axX1xX3x5265xX53xX54xX55xXexX3xX18x75e4xX1axX1xX3xX7x5acfxX3xX2xe6daxe5d7xd5d0xX5cxX92x5223xb8a7xX71xX72xX73xX74xX3xX85xX31xX3xX85xXdxd43exX4xX3xXbxX1xd27dxX3xX6exX53xX54xXb2xXexX3xXbxX1x42e6xX1axX3xX89xb52dxX3xX1dxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX24xX3xX18xX27xX28xX3xXexX2bxX28xX3xX1axX1bxX1xX31xX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX18xX3cxX1axX1bxX3xX1axX41xX1axX1bxX3xXexX1xX41xX1axX49xX3xX1axX1bxX4dxX4exXdxX3xX1dxX1xX53xX54xX55xXexX3xXexX59xXexX3xXexX1xX53xX3cxX4xX3xd7dcxX1xX4dxc324xX1axX1bxX3xXexa8dcxbb68xX1axX1xX3x8d9cxXcxX92xc1caxX3xec25xXc1xX54xX3xX6exec80xX1axX1bxX3xX1axX41xX1axX1bxX3xXexX1xX41xX1axX3xa9d8xc745xXdxX3xX1axe4a8xX131xX3xXa1xXa2xX2xXa3xd6c6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX1axXexX10xX114xXaxX12xX0xXdxX131xX1bxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxe31bxXdxX6exXexX1x7571xX3x4b43xXa2xXa2xXbxX11ex8582xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX166xX3xb3a8xX177xa49axXbxX11exX16dxXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX13dxX89xX6xX28xXexX1xX6xX1axX1xX1xX28xX6xX13dxX85xX1axX5cxX1axX10xX161xX7xX5cxX2xXa3xX2xX179xX5cxX2xXa2x4239xX6exX2xX2xX168xX2xX2xXa1xX179xXexX177xXa2xX2xX2xX5xX2xX13dx5682xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX24xX3xX18xX27xX28xX3xXexX2bxX28xX3xX1axX1bxX1xX31xX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX18xX3cxX1axX1bxX3xX1axX41xX1axX1bxX3xXexX1xX41xX1axX49xX3xX1axX1bxX4dxX4exXdxX3xX1dxX1xX53xX54xX55xXexX3xXexX59xXexXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX28xX1axXaxX12x468cxX1axX1xX3xX131xXdxX1axX1xX3xX1xb626xX6xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX28xX6exX54xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX18xX82xX49xX3xX131x9420xX4xX3xX1x920cxX3xXexX114x991fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX24xX3xX18xX27xX28xX3xXexX2bxX28xX49xX3xXexXdxX31xX1axX3xX136xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX1xX22cxX4xX3xX85xXdxXb7xX1axX3xXexX1xX6xX131xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1xX4dxX10fxX1axX1bxX3xXexX115xX1axX1xX3xX18xX27xX28xX3xXexX2bxX28xX3xXexX114xX115xX1axX1xX3xX18xX3cxX3xX7xX10fxX3xX4x84cdxXbxX3xX85xX27xX3xX6exX4dxX132xXdxX3xX177xX3xXexX1xa547xX1axX1bxX3xX18xX4dxX256xX4xX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xXdxXb2xX1axX3xXexX1xX10xX28xX3xc7faxX53xX54xX3xX18xX99xX1axX1xX3xXexX2bxXdxX3xX92xX53xX54xX55xXexX3xX18xX99xX1axX1xX3xX7xX9exX3xX177xX179xX179xX177xX5cxX92xXa6xXa7xX71xX72xX73xX74xX3xX1axX1bxX27xX54xX3xX2xXa1xXa7xXa3xXa7xXa1xXa2xX2xX13xX3xX85xX27xX3xX92xX53xX54xX55xXexX3xX18xX99xX1axX1xX3xX7xX9exX3xXa2xX5xX5cxXa1xXa2xX2x9892xX5cxX92xXa6xXa7xX71xX72xX73xX74xX3xX1axX1bxX27xX54xX3xX2xXa3xXa7xX2xXa7xXa1xXa2xX2xX31dxX3xX4xcd57xX6xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX1axX1xX13dxX3xXcxXc5xX1axX1bxX3xX6exX123xX3xXexX28xX2b7xX1axX3xX1dxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX24xX3xXbxX1xXc1xX1axX3xX89xXc5xX3xX1dxX1xX28x93daxX1axX1bxX3xX13xX3xXexX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX49xX3xX18xX4dxX256xX4xX3xXexX114xX24xX4xX1xX3xXexX86xX3xX1axX1bxX53xX19xX1axX3xX85xX9exX1axX3xX4xX337xX6xX3xXcxX114xX53xX1axX1bxX3xX4dxX10fxX1axX1bxX3xX89xXc5xX3xX7xX53xX1axX1bxX3xX85xX9exX1axX3xX7xX123xX3xX1axX1bxX1xXdxXb2xXbxX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xXdxXb2xX1axX3xX10cxX1xX4dxX10fxX1axX1bxX3xXexX114xX115xX1axX1xX3xX119xXcxX92xX11cxX3xX73xX41xX1axX1bxX3xXexX1xX41xX1axX3xX131xX132xXdxX3xXbxX1xXb7xX3xX6exX53xX54xXb2xXexX3xXexX2bxXdxX3xX92xX53xX54xX55xXexX3xX18xX99xX1axX1xX3xX7xX9exX3xX1a3xXa2xX168xX31dxX5cxX92xXa6xXa7xX3xX71xX72xX73xX74xX3xX1axX1bxX27xX54xX3xX2xX13xXa7xX2xXa1xXa7xXa1xXa2xX2xX31dxX3xX4xX337xX6xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX1axX1xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX28xX6exX54xXaxX12x475cx9e20xX3xXcxX27xXdxX3xX4xX1xX24xX1axX1xX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xXdxXb2xX1axX3xXexX1xX41xX1axX1bxX3xX89xX2b7xX28xX3xX89xXc5xX3xX7xX53xX1axX1bxX3xX4xX82xX3xX131x6ef7xX4xX3xXexXdxXb7xX53xX3xX4xX1xX28xX3xX1axX1bxXc1xX1axX3xX7xX2b7xX4xX1xX3xX4xX2a8xXbxX3xX1xX53xX54xXb2xX1axX3xX85xX27xX3xXexX1xX41xX1axX1bxX3xX89xX2b7xX28xX3xX89xXc5xX3xX7xX53xX1axX1bxX3xX6exX123xX3xXexX28xX2b7xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX18xX10fxX1axX3xX85xX99xX3xX6exX123xX3xXexX28xX2b7xX1axX3xX4xX2a8xXbxX3xXexX77xX1axX1xX3xX18x57bexX3xX4xX2b7xX4xX3xX18xX99xX6xX3xXbxX1xX4dxX10fxX1axX1bxX49xX3xX18xX10fxX1axX3xX85xX99xX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xXdxXb2xX1axX3xX1axX1xXdxXb2xX131xX3xX85xX466xX13dxX3xX10cxX2b7xX4xX3xX18xX99xX6xX3xXbxX1xX4dxX10fxX1axX1bxX49xX3xX18xX10fxX1axX3xX85xX99xX3xX7x41d2xX3xX6exX466xX1axX1bxX3xX1axX1bxX53xX19xX1axX3xX1dxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX24xX3xX18xX4dxX256xX4xX3xX89xXc5xX3xX7xX53xX1axX1bxX3xX18x8e49xX1axX1bxX3xX131xX466xX4xX3xX18xX24xX4xX1xX49xX3xX18xX9exXdxX3xXexX4dxX256xX1axX1bxX3xX85xX27xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX2cfxX53xX54xX55xXexX3xXexX28xX2b7xX1axX3xXexX1xX10xX28xX3xX2cfxX53xX54xX3xX18xX99xX1axX1xX3xX1xXdxXb2xX1axX3xX1xX27xX1axX1xX13dxX3xX439xX43axX3x93a1xX6xX28xX3xX18xX3cxX1axX1bxX3xXcxX1xX4dxX10fxX1axX1bxX3xX89xXdxX1axX1xX3xX85xX27xX3xe0fax4bf0xX3xX1xX3cxXdxX3xX1xX4dxX132xX1axX1bxX3xX6ex87d6xX1axX3xX4xX2b7xX4xX3xX18xX99xX6xX3xXbxX1xX4dxX10fxX1axX1bxX3xX18xX10fxX1axX3xX85xX99xX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xXdxXb2xX1axX3xX18xX27xX28xX3xXexX2bxX28xX49xX3xX1dxXdxX4c0xX131xX3xXexX114xX6xX49xX3xX18xX2b7xX1axX1xX3xX1bxXdxX2b7xX3xX1xXdxXb2xX53xX3xX2cfxX53xX366xX3xX4xX1xX4dxX10fxX1axX1bxX3xXexX114xX115xX1axX1xX3xX18xX27xX28xX3xXexX2bxX28xX3xX85xX27xX3xX4xX1xX99xX53xX3xXexX114xX2b7xX4xX1xX3xX1axX1xXdxXb2xX131xX3xX85xX31xX3xX7xX9exX3xX5xX4dxX256xX1axX1bxX3xX1xX22cxX4xX3xX85xXdxXb7xX1axX3xXexX1xX6xX131xX3xX1bxXdxX6xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX28xX6exX54xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX114xX10x6c94xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX5cxX5cxX2cfxXbxXbxX5xX13dxXexX1xX6xX1axX1xX1xX28xX6xX13dxX1bxX28xX85xX13dxX85xX1axX5cxX85xX89xXbxX2cfx6c8dxXexX1xX6xX1axX1xX1xX28xX6xX13dxX1axX7xX641xX5cxX7xXexX114xX5cxX2xXa2xX2xX72xXa2x979axX2xX168xa0a8xXa1xX2xX67exX72xX2xX67exXa2xX179xX13xXa1xX1a3xX31dxX177xX74xX168xXa2xXa2xXa2xX179xX67exX67exX179xX177xX5cx492fxX641xXdxX5xX10xX5cxX6exX2xXa1xXa2xXa3xX664xX7xXdxX1bxX1axX10xX6exX13dxXbxX6exX641xXaxX12xX589xX10xX131xX3xXexX28xX27xX1axX3xX85xX136xX1axX3xX92xX53xX54xX55xXexX3xX18xX99xX1axX1xX3xXexX2bxXdxX3xX18xXc1xX54xX13dxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67bxX53xXexX1xX28xX114xXaxX12xX72xXa6xXcxX0xX5cxXbxX12
BĐT