Hàn Quốc nối lại các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjeom
Ngày 30/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đã nối lại các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjeom nằm trong Khu phi quân sự liên Triều sau thời gian tạm ngừng kể từ đầu tháng Bảy năm nay do đại dịch COVID-19.
2cd9x37afx55a8x389cx7debx3c09x6217xa61bx90ebxX7x2fcbxa971x42c9x3ea2x3eb8x8580xX5x588bxXax3f49x79cfx70ccx59a4xX3x5004x9c6ex87cexX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5x6bddxXdxX3xX4x6eb6xX4xX3xX4xX1xX18x50d1x7b91xX15xX3x7292xX18xX3xX5x6f94xX4xX1xX3xXex5bcbxXdxX3xX5xX14xX15x5a59xX3x3a7cxa86dxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX3x4fe1xX6xX15x9e6dxX18xX15x84bfxX10x47b1xX4exX0x6977xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2fxXaxX12xa4b7xX3exX14xX2bxX3xa51ax4416xX56xX2xX2xa580xX3xa561x34ffxX3xXcxX1xX19xX15xX3exX3xX15xX1x953axXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xa43axX15xX3exX3x3e89xX25xX53xX3xX40xa5e1xX3xX15xX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX5xX14xX15xX3exX3xX40xX41xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX3xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX10xX53xX4exX3xX15xaa11xX4exX3xXex3b52xX53xX15xX3exX3x9f5cxX1xX18xX3xXbxX1xXdxX3x5fe0xX18x6a69xX15xX3xX7x881dxX3xX5xXdxacbbxX15xX3xXcxXdaxXdx6317xX18xX3xX7xX6xX18xX3xXexX1x5b18xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xXexX21xX4exX3xX15xX3ex4e51xX15xX3exX3x5a58x5b8axX3xXexX10exX3xX40x3adfxX18xX3xXexX1xX25xX15xX3exX3xX77x630axX2bxX3xX15x3a36xX4exX3xX15xX6xX2bxX3xX2fxX53xX3xX40xX21xXdxX3xX2fxX33xX4xX1xX3x7bd4x7ac0x9ef1x8822x8194x42e6xX2x5c0dxa4a5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xX0xXdxX4exX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4exX7xX13fxXbxX1xX53xXexX53xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX5xX14xX15xX3exX3xX40xX41xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX3xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX10xX53xX4exX3xX1xX41xX15xX1xX3xX123xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX142xX94xX6xX53xXexX1xX6xX15xX1xX1xX53xX6xX142xa65axX15xX56xX15xX10x71ccxX7xX56x4095xX2xa3f8x407bxX56xX2x9303xX1e8xX2fxX70xX71xX1e5xX1e2x3ac1xX1e2xX71xXexX141xX1e8xX141xX70xX5xX2xX142xX51xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX5xX14xX15xX3exX3xX40xX41xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX3xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX10xX53xX4exXaxX3xX2fxX6xXexX6xX13fxXbxX1xX53xXexX53xX13fxX53xXdaxXdxX3exXdxX15xX6xX5xX13fxX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x9a47xX56xX56xX4xX2fxX15xXdxX4exX3exX142xX1daxXdxX10xXexX15xX6xX4exXbxX5xX18xX7xX142xX1daxX15xX56xXexX1efxX1e2xX71xX56xX18xXbxX5xX53xX6xX2fxX10xX2fxX56x513bxXbxX4xX1dfxX1daxX53xX1daxXexX56xX1e2xX71xX1e2xX2x61e0xX2xX2xX29axX70xX71xX56xXexXexX28dxX1daxX15xX29axX5xX6xX15xX3exX29axX2fxXdxX15xX1xX29axX4xX1xXdxX10xX15xX142xX51xXbxX3exXaxX3xX56xX12x9d25xX10xX3xX94xX18x9802xXexX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX4bxX6xX51xX18xX75xX3xX4xX25xX4xX1xX3xXexX1x2f61xX3xX40xX90xX3x2df6xX10xX53xX18xX5xX3xX4xX2dfxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX70xX71xX112xX4exX3xX1daxXf7xX3xXbxX1x9a3cxX6xX3xX94x7e6exX4xX75xX3xX112xX1xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX5xX14xX15xX3exX3xX40xX41xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX3xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX53xX4exX3xX40x6a32x4180xX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX15xX3exX14xX2bxX3xX70xX71xX56xX2xX2xX56xX1e2xX71xX1e2xX2xX142xX3x8f21x6057xX15xX1xX266xX3x7df9xX53xX15xX1xX6xXbxX56xXcxXcxX2bexX13cxX6bx7c4fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xXcxX1xX90xX15xX3exX3xX94xX25xX53xX3xX15xXf1xX18xX3xXdax9450xX3xX7xX19xX3xX5xX33fxX340xX15xX3exX3xX15xX3exX33fxX100xXdxX3xXexXdaxX53xX15xX3exX3xX4ex5f1axXdxX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xX7x9abcxX3xX301xXexX3xX1x6180xX15xX3xXexXdaxX33fxX38xX4xX3xX40xXe9xX2bxX75xX3xX1xX53x2d64xX4xX3xX4xX1x3465xX3xX40xX33fxX340xX4xX3xXbxX1xa512xXbxX3xX4x7421xX3xX1e2xX71xX3xX15xX3exX33fxX100xXdxX3xXexXdaxX53xX15xX3exX3xX4exX78xXexX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX1daxX38xXdxX3xX40xXdxXf7xX18xX3xX112xXdx8dc1xX15xX3xXexX82xXexX3xX4xX123xX3xX40xXf7xX18xX3xX40xX99xX3xXexXdxXf1xX4exX3xX1daxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX3exX10exX6xX3xX13axX13bxX13cxX13dxX13exX13fxX2xX141xX3xX40xX119xX2bxX3xX40xX2dfxX75xX3xX1xX53xX3d4xX4xX3xX4xX3e6xX3xX112xX2cxXexX3xXe7xX18xX123xX3xX28dxX3e2xXexX3xX15xX3exX1xXdxX40dxX4exX3xXe9xX4exX3xXexX301xX15xX1xX3xX1daxX38xXdxX3xX1daxXdxXdaxX18xX7xX3xX2e4x6a38x32d8xX2e4xX13fxX13axX53xX13cxX13fxX1e2xX3xXexXdaxX53xX15xX3exX3xX1dax5f0fxX15xX3exX3xX70xX3xX15xX3exX14xX2bxX3xXexXdaxX33fxX38xX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX40xXdxX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xXcxXdaxX53xX15xX3exX3xXexX1xX100xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xXexX38xXdxX75xX3xX7xX19xX3xX5xX33fxX340xX15xX3exX3xX2fxX18xX3xX112xX1xX25xX4xX1xX3xXexXdaxX53xX15xX3exX3xX4exX3abxXdxX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xX4xX3e6xX3xXexX1xX113xX3xXexX127xX15xX3exX3xX5xXf1xX15xX3xX15xX2cxX18xX3xXexX41xX15xX1xX3xX1xX41xX15xX1xX3xX2fxX33xX4xX1xX3xX94xX40dxX15xX1xX3xX5xX305xX15xX3exX3xX2fxX33xX18xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xX13cxXdxX40dxX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX2cxX15xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexXdaxXf1xX15xX3xX2fxXdx8f96xX15xX3xXdaxX6xX3xX7xX6xX18xX3xX112xX1xXdxX3xX13axX1xX301xX15xX1xX3xXbxX1xX2dfxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX38xXdxX3xX5x7ce3xX15xX3exX3xX4xX25xX4xX3xX1xX21xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX112xXdxX113xX4exX3xX7xX53xX25xXexX3xX2fxX33xX4xX1xX3xX13axX13bxX13cxX13dxX13exX13fxX2xX141xX3xX1daxX14xX53xX3xX40xX119xX18xX3xXexX1xX25xX15xX3exX3xX2xX2xX3xX15xX14xX2bxX3xXexXdaxX53xX15xX3exX3xX112xX1xX18xX90xX15xX3xX112xX1x8224xX3xX4xX1xX301xX15xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3x6762xX7xX19xX15xX3exX3xX4xX1xX18xX15xX3exX3xX1daxX38xXdxX3xX13axX13bxX13cxX13dxX13exX13fxX2xX141xX142x6653xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xXcxX18xX2bxX3xX15xX1xXdxXf1xX15xX75xX3xXe7xX18xX19xX4xX3xX3exXdxX6xX3x2e28xX90xX15xX3exX3xX77xX305xX4xX3x5b00xX3xX40xX6xX15xX3exX3xX3exX1xXdxX3xX15xX1x7d94xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX6xX3xX4exX305xX4xX3xX4exX38xXdxX3xX3exXdxX6xX3xXexX127xX15xX3exX3xX4exX3abxXdxX3xX15xX3exX14xX2bxX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xXcxXdaxX33fxX38xX4xX3xX40xX3e6xX75xX3xX4xX1xX33fxX3c4xX15xX3exX3xXexXdaxX41xX15xX1xX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX10xX53xX4exX3xX40xX99xX3xXexX21xX4exX3xXexX1xX100xXdxX3xX94xX33xX3xX40xX41xX15xX1xX3xX5xX21xXdxX3xX1daxX14xX53xX3xXexX1xX25xX15xX3exX3xX2xX1e2xX56xX1e2xX71xX1e2xX71xX3xX2fxX53xX3xX2fxX33xX4xX1xX3xX13axX13bxX13cxX13dxX13exX13fxX2xX141xX142xX3xX2e4xX6xX18xX3xX40xX3e6xX3xX40xX99xX3xX40xX33fxX340xX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX1daxX14xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXex8e47xX4xX3xXexXdaxXdxX113xX15xX3xX112xX1xX6xXdxX3xX112xX113xX3xXexX10exX3xXexX1xX25xX15xX3exX3xX1e4xX13fxX1e8xX56xX1e2xX71xX1e2xX2xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX53xX4exX3xX5xX14xX3xX15xX3exX90xXdxX3xX5xX14xX15xX3exX3xX40xX3d4xX4xX3xX94xXdxX40dxXexX3xXexXdaxXf1xX15xX3xX94xX25xX15xX3xX40xX123xX53xX3xXcxXdaxXdxXf7xX18xX3xXcxXdxXf1xX15xX75xX3xX4xX25xX4xX1xX3xXexX1xX2dfxX3xX40xX90xX3xX2e4xX10xX53xX18xX5xX3xa7cbxX77axX112xX4exX3xX1daxXf7xX3xXbxX1xX301xX6xX3xX77xX305xX4xX3xX1daxX14xX3xX15xXd6xX4exX3xXexXdaxXf1xX15xX3xX40xX33fxX100xX15xX3exX3xX94xXdxXf1xX15xX3xX3exXdx51f8xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX13fxXcxXdaxXdxXf7xX18xX3xXcxXdxXf1xX15xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xX13cxX14xX53xX3xX15xX127xX4exX3xX2xX141xX77axX70xX75xX3xXexX21xXdxX3xX4bxX6xX15xX4exX18xX15xX51xX53xX4exX75xX3xX5xX99xX15xX1xX3xX40xX21xX53xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX33fxX38xX4xX3xX112xX2c3xX3xX1xXdxX40dxXbxX3xX40xX33xX15xX1xX3xX40xX41xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX53xX2fxX2bxXaxX12xX61exX33fxX340xX4xX3xX3ex65a8xXdxX3xX5xX14xX3xX5dbxX5xX14xX15xX3exX3xX40xX41xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX15xX5f4xX3xX15xX1xX33fxX15xX3exX3xX3exX119xX15xX3xX1efxX71xX3xX15xX127xX4exX3xXe7xX18xX6xX75xX3xX112xX1xX18xX3xX1daxXedxX4xX3xX15xX1xX21xX2bxX3xX4xX123xX4exX3xX15xX14xX2bxX3xX5xX18xX90xX15xX3xXexXdaxX6xX15xX3exX3xX94xX33xX3xX2fxX14xX2bxX3xX40xX3d4xX4xX3xX1dax409fxX3xX112xX1xX301xX3xX1daxX14xX3xX94xXdxX15xX1xX3xX5xX301xX15xX1xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX3exX25xX4xX75xX3xX40xX33fxX340xX4xX3xX4xX53xXdxX3xX5xX14xX3xX15xX3c4xXdxX3xX15xX3exX18xX2bxX3xX1xXdxX113xX4exX3xX15xX1xX82xXexX3xXexXdaxXf1xX15xX3xX94xX25xX15xX3xX40xX123xX53xX3xXcxXdaxXdxXf7xX18xX3xXcxXdxXf1xX15xX75xX3xX15xX1xX33fxX15xX3exX3xX4xX88cxX15xX3exX3xX5xX14xX3xX40xXdxX113xX4exX3xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX1xX3xX3exX340xXdxX3xXexXdaxX301xX3xXexX480xX3xX4exX480xX3xX1xX14xX15xX3exX3xX40xX119xX18xX3xXexX1xX2cxX3xX3exXdxX38xXdxX142xX56xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46fxX18xXexX1xX53xXdaxXaxX12xX35cxXcxXcxX2bexX13cxX6bxX56xX13cxXdxX10xXexX15xX6xX4ex5181xX36exX0xX56xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)