Giao khoán ổn định lâu dài diện tích rừng và đất lâm nghiệp cho 512 hộ
(Baothanhhoa.vn) - Trong 7 tháng năm 2018, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành đã tổ chức cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn khoanh nuôi, tái sinh tự nhiên 128,5 ha rừng; chăm sóc tốt 260,1 ha rừng trồng từ các năm trước.
66a0xf66bxd071xae18x81dbxfe9axf59ax9c36x10db9xX7xdb51xd32exd982x7b08xa84axfdaaxX5x7f1dxXaxcd44xf878xXdxX6xbb63xX3x7f23xX1xX16x7993xcb72xX3xd3c3xX1cxX3x9ae4xf1d7xX1cxX1xX3xX5x809bxc977xX3x10ca9xaac3xXdxX3xX2axXdxcdafxX1cxX3xXexd9ffxX4xX1xX3x106b1x6d73xX1cx7717xX3xc776xX2bxX3xX21xe9a9xXexX3xX5xX27xfca2xX3xX1cxX3bxX1xXdxX30xXbxX3xX4xX1xX16xX3x6eddxX2xac17xX3xX1xf8ecxX0xb71fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6bedxX10xX6xX2axXaxX12xX3xXcxX38xX16xX1cxX3bxX3x9c0cxX3xXexX1xX1bxX1cxX3bxX3xX1cx10d48xX46xX3xX55xda43xX2xba2bxb51axX3xf671xX6xX1cxX3x9b25xX28x9e5cxX1cxX3xX5xdb10xX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xXbxX1x6994xX1cxX3bxX3xX1xX58xX3xXcxX1x6723xX4xX1xX3xXcxX1xX2bxX1cxX1xX3xX21xf712xX3xXexX1exX3xX4xX1x7579xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX58xX3xX1cxX1xc890xX1cxX3xX18xX1xX16xX1bxX1cxX3xX21xX41xXexX3xX5xX27xX46xX3xX1cxX3bxX1xXdxX30xXbxX3xXexX38x698cxX1cxX3xX21xX22xX6xX3x6d08xX2bxX1cxX3xX18xX1xX16xX6xX1cxX1xX3xX1cxX28xe612xXdxX86xX3xXexX1bxXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXex8a96xX3xX1cxX1xXdxXe0xX1cxX3xX2xX55xX85xX86xX53xX3xX1xX6xX3xX38xX39xX1cxX3bx7ff4xX3xX4xX1xX7fxX46xX3xX7x10833xX4xX3xXexc3afxXexX3xX55xfd6cxX83xX86xX2xX3xX1xX6xX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xXexX38xf8e6xX1cxX3bxX3xXexX39xX3xX4xX1bxX4xX3xX1cxX7fxX46xX3xXexX38x6e56xcac0xX4xb31axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX16xX2axc274xXaxX12xX0xXdxX46xX3bxX3xXdxXexX10xX46xXbxX38xX16xXbxX9xXaxXdxX46xX6xX3bxX10xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxXaxX5axX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX16xX2axX15dxXaxX12xa8f1xX136xX1cxX3bxX3xXexX1x867exXdxX86xX3xXexX38xXdxdab8xX1cxX3xX18xX1xX6xXdxX3xX21xX136xX1cxX3bxX3xXe7xX58xX3xX4xX1bxX4xX3xX3bxXdxX8exXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xXexX1xX102xX4xX3xX1xXdxX30xX1cxX3xXexX123xXexX3xX1cxX1xXdxX30xX46xX3xX3dx6d6dxX3x7822xX28xX8exX1cxX3xX5xX92xX86xX3xXbxX1xX9bxX1cxX3bxX3xX4xX1xX1bxX15dxX86xX3xX4xX1xf801xX6xX3xX4xX1xX1bxX15dxX3xX38xX39xX1cxX3bxX86xX3xXe7xX8exX16xX3xX3dxX30xX3xX6xX1cxX3xXexX16xX2bxX1cxX3x67d5xX14ax77e4xX85xX2xX86xX53xX2xX3xX1xX6xX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xX1xXdxX30xX1cxX3xX4xX11fxX14axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX16xX2axX15dxXaxX12xX190xaa84xX1cxX3xXexX1xX1bxX1cxX3bxX3xX76x9c02xX55xX83xX2xX85xX86xX3xXexX16xX2bxX1cxX3xXe7xX58xX3xX2axXdxX30xX1cxX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xX3dxX2bxX3xX21xX41xXexX3xX5xX27xX46xX3xX1cxX3bxX1xXdxX30xXbxX3xX2axX16xX3xXe7xX6xX1cxX3xX1d3xX28xX8exX1cxX3xX5xX92xX3xX21xXafxX3xX21xX147x9795xX4xX3xX3bxXdxX6xX16xX3xX1exX1cxX3xX21xX22xX1cxX1xX3xX5xX27xX28xX3xX2axX2bxXdxX3xX4xX1xX16xX3xX53xX2xX55xX3xX1xX58xX3xX1cxX1xXc6xX1cxX3xX18xX1xX16xX1bxX1cxX3xX4xX1xX7fxX46xX3xX7xX11fxX4xX86xX3xXe7xX8exX16xX3xX3dxX30xX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xX3dxX2bxX3xXexX1exX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX7xX8exX1cxX3xbe6fxX28xX41xXexX3xXexX38xXe0xX1cxX3xX21xX41xXexX3xX5xX27xX46xX3xX1cxX3bxX1xXdxX30xXbxX14axX3xX190xX19exX3xXexXa4xX16xX3xX21xXdx9874xX28xX3xX18xXdxX30xX1cxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX58xX3xX1cxX1xXc6xX1cxX3xX18xX1xX16xX1bxX1cxX3xXe7xX8exX16xX3xX3dxX30xX86xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX38xXdxX19exX1cxX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xX4xX11fxX3xXexX1xX28xX3xX1cxX1xXc6xXbxX3xX4xX6xX16xX3xXexX39xX3xX38xX39xX1cxX3bxX86xX3xX88xX6xX1cxX3xX8cxX28xX8exX1cxX3xX5xX92xX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xXbxX1xX9bxX1cxX3bxX3xX1xX58xX3xXcxX1xXa4xX4xX1xX3xXcxX1xX2bxX1cxX1xX3xX21xXafxX3xX4xX28xX1cxX3bxX3xXb6xX1cxX3bxX3xX4xX27xX15dxX3xX3bxXdxX123xX1cxX3bxX3xXexX38xX136xX1cxX3bxX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xX7xX8exX1cxX3xX2d7xX28xX41xXexX3xX4xX11fxX3xX3bxXdxX1bxX3xXexX38xX22xX3xX18xXdxX1cxX1xX3xXexX236xX3xX4xX6xX16xX117xX3xX1xX147xX148xX1cxX3bxX3xX2axbd83xX1cxX3xX18xb6caxX3xXexX1xX28xXc6xXexX3xXexX38xX136xX1cxX3bxX86xX3xX4xX1xX7fxX46xX3xX7xX11fxX4xX3xX38xX39xX1cxX3bxX117xX3xX4xX1xX7fxX1cxX3xX1cxX28xXf4xXdxX3xX3bxXdxX6xX3xX7xfb2dxX4xX86xX3xX3bxXdxX6xX3xX4xf4b6xX46xX3xX2axX147xX148xXdxX3xXexX1bxX1cxX3xX38xX39xX1cxX3bxX117xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX38xXdxX19exX1cxX3xX38xX39xX1cxX3bxX3xX3bxd1c3xX3xX5xX148xX1cxX3xX4xX1xX16xX3xXe7xX2bxX3xX4xX16xX1cxX117xX3xX21xX41xX28xX3xX46xX123xXdxX3xX3dxX148xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX21xfbd4xX1cxX3xX3dxX22xX3xXexX1xX28xX3xX46xX28xX6xX3xX7xX8exX1cxX3xXbxX1x8549xX46xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xXexX38xX6xX1cxX3bxX3xXexX38xXa4xXdxX14axX14axX14axX3x68e5xX1bxX4xX3xX1xX58xX3xX1cxX1xXc6xX1cxX3xX18xX1xX16xX1bxX1cxX3xX21xX41xXexX3xX5xX27xX46xX3xX1cxX3bxX1xXdxX30xXbxX3xX21xXafxX3xX2d7xX27xX15dxX3xX2axX102xX1cxX3bxX3xX21xX147xX284xX4xX3xX53xX207xX3xXexX38xX6xX1cxX3bxX3xXexX38xXa4xXdxX3xX1cxXf4xX1cxX3bxX3xX240xX3xX5xX27xX46xX3xX18xX236xXexX3xX1xX284xXbxX86xX3xX21xX10xX46xX3xX5xXa4xXdxX3xX1cxX3bxX28xX136xX1cxX3xXexX1xX28xX3xX1cxX1xXc6xXbxX3xX18xX1xX1bxX3xX4xX6xX16xX117xX3xXexXa4xX16xX3xX3dxXdxX30xX4xX3xX5xX2bxX46xX3xXexXa4xXdxX3xX4xX1xX415xX3xX3dxX2bxX3xX4xX8exXdxX3xXexX1xXdxX30xX1cxX3xXexX1xX28xX3xX1cxX1xXc6xXbxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX2bxX1cxX3bxX3xXexX38xX7fxX46xX3xX5xX6xX16xX3xX21xX58xX1cxX3bxX3xXexX38xXe0xX1cxX3xX21xX22xX6xX3xXe7xX2bxX1cxX14axX0xX5axXbxX12
Thu Hòa