Ngành tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
(Baothanhhoa.vn) - Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tuyên giáo của Đảng đã có các tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ngành tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; được Đảng xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.
c8f0x12aa3x169e9x13219xe5b1x15647xe247x1457dxX6x16f88x1425dxX1x12635x13786x1263ax15b91xX9x12991xX0x15203x11f63xX10x16ae5xe747xX2x160abxe01ex15ea1xX13xX2xee60x15671xX2xX18x10237xX13xX2xX18x10093xe5bbxXexX2xf2dex11bbdx166acxXex12c80xX18xX2xX29x162aex12f9axX18xX25xX2x1440cxX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexdbf3xX18xX2xX25xX19x136a2xXcxX2x15736xd0f7xf296xX1dxX49xX48xX1exea36xeb07xX2xX49xX2xX48xX49xX1dxX49x115e9xX4fxX48xX1ex10e41xX0x1082fxX12xX13xX10xX0xX5dxX1xX10xX0xX31xX48xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xec85xX19xX29xX4xX12xX9xX10xX36xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2x143f1x16ee2xX5xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2x10858x14290xX2xXa9xX5xX18xX25xcd32xX2xX29xX19x174e1xX1xX2xX29x12726xX3xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29x103d9xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX13x11419xX19xX0xX5dxX31xX48xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX8fxX12xX5xXdxX9xX10xX71xX2axecc3xX19xX2x133e5xX2bxX5xX2xX1dxX1exX2xX18xX21xX13xX2x13d07xfd40xXexX2xXdx143f5xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX29xX2ax13b5ex15347xX18xX25xX2xX29xX31xX26xX18xX31xXb0xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3x131a0xX5xX2x167a2xXf7xX18xX25xX2x147f3x12fccxX2xX3xX90xX2xX3xX44xX3xX2xX29xX3fxX18xX2xX25x17859xX19xX2xde4axX31xX44xX3xX2xX18xX31xX5xX2bxX2xXa9xX26xX2xX3xX90xX2xX18xX31xe4caxX18xX25xX2xX4x14ca0xX18xX2xX3xX31xX19xX5xX2xX29xX44xX3xX31xXb0xX2xX31x15108xX1xX2xX18xX31x13a41xX29xX2xX3xX31xXcxX2xX1xX31x15a51xX2xX31xX171xX1xX2xXa9xXddxX19xX2xXexX3fxX2bxX2xX3xX162xX2bxXb0xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX3xX131xX5xX2xX13xd912xX19xX2xX25xX19xX5xX19xX2xX139xXcx152edxX18xX2xX4xd00exX3xX31xX2xX6x147caxX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xXb0xX2xX18xX31xX113xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2x14e61xX176xX29xX2xX3xf685xX2xX25xX19xX5xX19xX2xX139xXcxX1aaxX18xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX18xX26xXcxXb0xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xXa9xddc3xX18xX2xX4xX2bxe7b4xX18xX2xX25xX19xX15dxX2xXa9xX1aexX2xX29xX2ax128fbxX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX2axX148xX18xX25xXb0xX2xX31xX26xX18xX25xX2xX139xX162xX2bxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xec06xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX105xX44xX3xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX4xX26xX2xX13x151fcxX29xX2xX1ccxX25bxX2xX1xX31xf038xX18xX2xX3xX176xX2bxX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX139x11f89xX3xX2xX1ccxX19xX1axX29xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX4xX26xX2xX4xeae1xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xXexXb4xX2bxX2xX139x10cf8xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX1ccx17154xX19xX2xX139xc9dbxX1xX2xX18xX2dxX18xX2xX29xXf7xX18xX25xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX3xX131xX5xX2xX3xX31xXb4xX2xX139xX25bxXb0xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX25xX19xX44xXcxX2xXdxXb8xX3xXb0xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xX29x136edxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25x158ccxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x17204xX12xX18xX29xX12xX2axX9xX10xX0xX19xX13xX25xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX29xX31xX2bxX13xX1ccxX2xX19xX35fxX12xX18xX29xX12xX2axX9xX2xX6xX29xXexX4xX12xX8xX9xe16axX19xXdxX29xX31x135acxX2xX1dxX4fxX4fxX1xX105xX242xX2xX31xX12xX19xX25xX31xX29xX38fxX2x13189x10b4fxX3a1xX1xX105xX242xX9xX2xX6xX2axX3xX8xX9xX31xX29xX29xX1xX38fxX5dxX5dxX19xX34fxX1ccxX5xXcxX29xX31xX5xX18xX31xX31xXcxX5xX34fxXa9xX18xX5dxX18xX12xX38axX6xX5dxX48xX1exX4exX4fxX5dxX48xX3a1x111bcxXdxX4exX57xX4fxX48xX1ex17956xX3d1xX29xX3a0xX4exX3d8xX48xX3a0xX4xX4fxX34fx171fbxX1xX25xc97bxX2axX8xX3a0xX4exX3a0xX9xX2xX5xX4xX29xX8xX9xX36xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xXa9xXaaxX2xXa9xX5xX18xX25xXb0xX2xX29xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX13xXddxX19xX9xX2xX5dxX10xX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35fxX5xX1xX29xX19xXcxX18xX9xX10xX134xX2d3xX18xX25xX2xX3xX31xX20fxX2xX36xX25xX2bxXex17892xX18xX2x14a4bxX21xX18xX2x16595xX31xX44xX29xXb0xX2xd495xXexX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113x15e15xX18xX25xX2xXa9xXb8xXb0xX2xX71xX2axX113xX114xX18xX25xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xec2fxX18xX31xX2xX131xXexX2xX1xX31xX44xX29xX2xX1ccxX19xX2c7xX2bxX2xX29xX1aaxX19xX2xX4xX483xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX29xX31xX19xX2xX139xX2bxX5xX2xX3xX5xXcxX2xX139xX19xX2c7xX13xX2xX3d8xX4fxX2xX18xX21xX13xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2x14b39xX19xX2xX3xX31xcb1exX3xX2xX3xX131xX5xX2xX35fxX31xX131xX2xX29xX1aexX3xX31xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xd2ecxX19xX18xX31xX34fxX2xca0dxX18xX31xX38fxX2x15532xX2bxX32xX3xX2xX8fxX113x127dbxX18xX25xX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX36xX31xXd3xX18xX2xX4xX1aaxX19xX2xX3xX31xX271xX18xX25xX2xX139xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXaaxX2xXa9xX5xX18xX25xX2xX139xX13axX2xXfaxX2bxX5xXb0xX2xX139xX25bxX19xX2xX18xX25xf187xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX18xX25xX113xX49fxX19xX2xX4xX26xX13xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX4xX2bxX203xX18xX2xXa9xX19xX18xX31xX2xXdxX10axX2xXa9xX26xX2xX29xX10axX2xX31xX26xXcxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX1ccxX176xX29xX2xX3xX1d1xX2xX25xX19xX5xX19xX2xX139xXcxX1aaxX18xXb0xX2xX1ccxX176xX29xX2xX14bxfc69xX2xX31xXcxX26xX18xX2xX3xXf7xX18xX31xX2xX18xX26xXcxX2xX3xX573xX18xX25xX2xX139xX2dxX2bxX2xX1xX31xX176xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX31xXcxX26xX18xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX6xX2d7xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX25xX19xX5xXcxX34fxX2xX71xX2axXf7xX19xX2xXfaxX2bxX5xX2xX48xX3d8xX2xX18xX21xX13xX2xX139xX176xX2bxX2xX29xX2axX5xX18xX31xX2xX25xX19xX26xX18xX31xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xXfaxX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX1exX2xX18xX21xX13xX2xX14bxX31xX44xX18xX25xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xX29xX31xX10axX3xX2xXdxX106xX18xX2xX48axX31xX44xX1xX2xXa9xX26xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX18xX21xX13xX2xX14bxX31xX44xX18xX25xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xX51ex10b50xX2xX3xX1d1xX2bxX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX35fxX36x10d24xX8fxX2xX114xX2xX13xX19xX2dxX18xX2xXbxX2d7xX3xXb0xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX139xX13axX2xX29xX31xX5xX13xX2xX25xX19xX5xX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xXa9xX26xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX14bxX31xX5xX19xX2xX4xX19xX3fxX18xX2xX29xXb8xX3xX2xX3xX44xX3xX2xX1xX31xXcxX18xX25xX2xX29xX2axX26xXcxX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX25xX19xX26xX18xX31xX2xX29xX31xX2d7xX18xX25xX2xX4xX171xX19xX2xX3xX90xX2x10ea0xX2xX18xX25xX31xX2b4xX5xX2xX4xX1aexX3xX31xX2xX6xX1b3xX2xX6xX106xX2bxX2xX6xX2d7xX3xXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX105xX1d1xX18xX25xX2xX139xX44xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX134xX1aaxX19xX2xX29xX31xX2d7xX18xX25xX2xX13xX17fxX5xX2xX105xX2bxX106xX18xX2xX18xX21xX13xX2xX48xX1exX3a1xX3d8xX34fxX2xX71xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX2bxX25bxX3xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX18xX26xXexXb0xX2xX31xX26xX18xX25xX2xXa9xX1aaxX18xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX139xX13axX2xX3xX90xX2xX13xX271xX29xX2xX114xX2xX14bxX31xX2d7xX1xX2xX13xX148xX19xX2xX18xX530xX19xXb0xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX13xX148xX19xX2xX13xX271xX29xX2xX29xX2axX263xX18xX242xX2xX31xX26xX18xX25xX2xX18xX25xX26xX18xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX31xX2bxX176xX18xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX31xX26xX2xX1ccxX44xXcxXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX18xX25xX31xX1axX2xX6xX2b4xXb0xX2xX18xX31xX26xX2xX25xX19xX44xXcxXb0xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX14bxX31xXcxX5xX2xX31xX148xX3xX2xX49xX2xX14bxX699xX2xX29xX31xX2bxX263xX29xX34fxX34fxX34fxX2xX139xX13axX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX5xX18xX31xX2xXdxX573xX18xX25xX2xX31xXexX2xX6xX19xX18xX31xX2xXa9xXd3xX2xX139xX25bxX3xX2xX4xX263xX1xXb0xX2xX29xX10axX2xXdxXcxX2xXa9xX26xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX18xX31xX176xX29xX2xX71xX31fxX2xXfaxX2bxX32xX3xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX2xX1xX35fxX12xX18xX29xX12xX2axX9xX10xX0xX19xX13xX25xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX19xX35fxX12xX18xX29xX12xX2axX9xX2xX6xX29xXexX4xX12xX8xX9xX38axX19xXdxX29xX31xX38fxX2xX1dxX4fxX4fxX1xX105xX242xX2xX31xX12xX19xX25xX31xX29xX38fxX2xX3d8xX4exX4fxX1xX105xX242xX9xX2xX6xX2axX3xX8xX9xX31xX29xX29xX1xX38fxX5dxX5dxX19xX34fxX1ccxX5xXcxX29xX31xX5xX18xX31xX31xXcxX5xX34fxXa9xX18xX5dxX18xX12xX38axX6xX5dxX48xX1exX4exX4fxX5dxX48xX4fxX57xXdxX3a0xX48xX3a1xX3d8xX3d8xX4fxX1dxX29xX1dxX4exX1dxX1dxX4xX57xX49xX48xX3d8xX4fxXdxX4exX48xX4fxX4fxX1dxX3d8xX3a0xX29xX48xX3d1xX4exX1exX4exX4xX4fxX34fxX3e3xX1xX25xX9xX2xX5xX4xX29xX8xX9xX36xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xXa9xXaaxX2xXa9xX5xX18xX25xXb0xX2xX29xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX13xXddxX19xX9xX2xX5dxX10xX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35fxX5xX1xX29xX19xXcxX18xX9xX10xX35fxX44xX3xX2xX139xX2d3xX18xX25xX2xX3xX31xX20fxX2xX4xX13axX18xX31xX2xX139xX1aaxXcxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX29xX271xX18xX25xX2xX31xXcxX5xX2xX3xX31xX507xX3xX2xX13x16c82xX18xX25xX2xX36xX25xX26xXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX35fxX17fxX18xX25xX2xXa9xXddxX19xX2xX6xX10axX2xX29xX2axX113xX114xX18xX25xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX3xX131xX5xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xXf7xX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX31xX271xX18xX25xX2xX139xX113xX49fxX18xX25xX2xX1dxX1exX2xX18xX21xX13xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX47xX48xX1exX4exX4fxX49xX57xX4fxX48xX1exX5bxXb0xX2xX139xX25bxX19xX2xX18xX25xX573xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX4xX2bxX203xX18xX2xX29xX31xX176xX13xX2xX18xX31xX2bxX162xX18xX2xX4xX176xXexX2xX35fxX31xX131xX2xX18xX25xX31xX2b4xX5xX2xX51exX44xX3xX2x176b8xX2xe83fxX3fxX18xX19xX18xXb0xX2xX71xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xX51exX19xX18xX31xX2xX4xX26xX13xX2xX18xX2dxX18xX2xXa9xX26xX2xX14bxX19xX13xX2xX3xX31xX4bexX2xX18xX5xX13xX2xX3xX31xXcxX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX242xX2xX14bxX19xX3fxX18xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX13xXb8xX3xX2xX29xX19xX3fxX2bxX2xX139xX25bxX3xX2xX4xX263xX1xX2xXdxX106xX18xX2xX29xX25bxX3xX2xX25xX2d7xX18xX2xXa9xXddxX19xX2xX35fxX36xX6b0xX8fxX34fxX2xX134xX1aexX18xX31xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX139xX507xX18xX25xX2xX139xX2d7xX18xX2xX139xX90xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX29xX31xX2c7xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX25xX19xXf7xX19xX2xX1xX31xX44xX1xX2xX3xXb8xX2xX29xX31xX2c7xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX9dcxX18xX25xX2xX25xX19xX5xX19xX2xX139xXcxX1aaxX18xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX34fxX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX18xX31xX26xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xXa9xX26xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX13xf5e3xXb0xX2xX139xX113xX5xX2xX1xX31xXcxX18xX25xX2xX29xX2axX26xXcxX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX139xXb4xX18xX2xXa9xXddxX19xX2xX25xX19xX5xX19xX2xX3xX176xX1xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX18xX31xX106xX18xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX2axX176xX29xX2xX6xXddxX13xXb0xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX1ccxX44xX2xX139xX113xX49fxX18xX25xX2xX4xX32xX19xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX29xX2axX5xX18xX25xX2xX1ccxX1aexX2xX18xX31xX263xX18xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX3xX31xXcxX2xXfaxX2bxX162xX18xX2xX3xX31xX507xX18xX25xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX139xX1d1xX18xX25xX2xX4xX3fxX18xX2xX25xX19xX26xX18xX31xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xXfaxX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX48axX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xXa9xXaaxX2xXa9xX5xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX3xX131xX5xX2xXdxX106xX18xX2xX29xX25bxX3xX2xXa9xX26xX2xX3xX131xX5xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX2bxX25bxX3xX2xX14bxX31xX44xX18xX25xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xX29xX31xX10axX3xX2xXdxX106xX18xX2xX48axX31xX44xX1xX2xXa9xX26xX2xX139xXb4xX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX51exX699xXb0xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX29xX2axX5xX18xX31xX2xX1ccxXf7xXcxX2xXa9xX1axX2xX71xX31fxX2xXfaxX2bxX32xX3xX242xX2xX31xX530xX18xX2xX4exX4fxX2xX18xX21xX13xX2xX139xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xX2xX139xX176xX29xX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX2xXfaxX2bxX3fxX2xX31xX113xX530xX18xX25xXb0xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX29xX5xX2xXa9xXddxX19xX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX18xX21xX18xX25xXb0xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX3xX131xX5xX2xX13xXd3xX18xX31xXb0xX2xX1ccxX44xX13xX2xX6xX44xX29xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX25xX19xX5xXcxX2xX29xX263xX1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX3xX31xX4bexX2xX139xX1aaxXcxX2xX3xX90xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX139xX90xXb0xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xX31xX26xX18xX25xX2xX139xX162xX2bxX2xX4xX26xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX25xX19xX44xXcxX2xXdxXb8xX3xX2xX4xX72axX2xX4xX2bxX263xX18xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX242xX2xX3xX131xX18xX25xX2xX3xX32xX2xXa9xX26xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX1ccxXf7xX18xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX4xX32xX19xX2xX6xX32xX18xX25xX2xX3xX31xXcxX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xXfaxX2bxX162xX18xX2xX3xX31xX507xX18xX25xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX34fxX2xX48axX31xX44xX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX139xX171xX29xX2xX6xX19xX18xX31xX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX6xX106xX2bxX2xX2axX25bxX18xX25xX2xX18xX31xX106xX18xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX25xX26xXexX2xX14bxX16xX2xX18xX19xX1axX13xXb0xX2xX18xX25xX26xXexX2xX4xX483xX2xX4xXddxX18xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX6xX10axX2xX14bxX19xX1axX18xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX3xX131xX5xX2xX139xX176xX29xX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX2xX35fxX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX1xX31xX31fxX2xX1ccxX19xXb4xX18xXb0xX2xX31xX148xX3xX2xX29xX263xX1xXb0xX2xXfaxX2bxX44xX18xX2xX29xX2axX19xX1axX29xX2xXa9xX26xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX3xX131xX5xX2xX71xX2axX2bxX18xX25xX2xX113xX530xX18xX25xXb0xX2xX3xX131xX5xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX139xX113xX171xX3xX2xX139xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xX2xXa9xXddxX19xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX31xX148xX3xX2xX29xX263xX1xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxXb0xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xXb0xX2xX29xX9dcxX2xX14bxX31xX106xX2bxX2xX3xX31xX2bx173c0xX18xX2xX1ccxX1aexXb0xX2xXfaxX2bxX44xX18xX2xX29xX2axX19xX1axX29xX2xX139xXb4xX18xX2xX29xX31xXf7xXcxX2xX4xX2bxX263xX18xXb0xX2xXa9xX19xXb4xX29xX2xX29xX31xX2bxX2xX31xXcxX1aaxX3xX31xX242xX2xX3xX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX13xX49fxX19xX2xX3xX44xX3xX2xX1ccxX44xXcxX2xX3xX44xXcxX2xXa9xX19xX3fxX18xXb0xX2xX3xX31xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX5xX2xX3xX90xX2xX2bxXexX2xX29xX20fxX18xX2xX3xX131xX5xX2xX71xX2axX2bxX18xX25xX2xX113xX530xX18xX25xX2xXa9xX2dxX2xX1ccxX44xXcxX2xX3xX44xXcxX2xX3xX44xX3xX2xX3xX31xX2bxXexX3fxX18xX2xX139xX2dxXb0xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xXb0xX2xX1ccxX2d3xX19xX2xXdxX113x10862xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX3xX263xX1xX2xX18xX31xX263xX29xX2xX14bxX19xXb4xX18xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX13xXddxX19xX2xX3xX31xXcxX2xX139xX25bxX19xX2xX18xX25xX573xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX3xX31xX131xX2xX3xX31xX32xX29xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xXa9xX26xX2xX3xX31xXcxX2xX3xX44xX3xX2xX139xX32xX19xX2xX29xX113xX171xX18xX25xX2xX29xX31xX12xXcxX2xXfaxX2bxXexX2xX139xX1aexX18xX31xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX71xX2axXcxX18xX25xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX18xX21xX13xX2xXfaxX2bxX5xXb0xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX139xX13axX2xX29xX263xX1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xXbxX5xX18xX2xX35fxX31xX176xX1xX2xX31xX26xX18xX31xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xXb0xX2xX29xX2axX10axX3xX2xX29xX19xXb4xX1xX2xXa9xX26xX2xX29xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xX105xX2bxXexX3fxX18xX2xX4xX26xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXb8xXb0xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xX29xX2axX10axX3xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xXa9xX2dxX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xXa9xX2dxX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX31xX131xX2xX29xX2axX113xX530xX18xX25xXb0xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX6xX44xX3xX31xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX1ccxX44xXcxX2xX3xX31xX20fxXb0xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX1ccxXf7xX18xXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX18xX25xX31xX1axXb0xX2xX14bxX31xXcxX5xX2xX31xX148xX3xX2xX49xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX18xX25xX31xX1axXb0xX2xX25xX19xX44xXcxX2xXdxXb8xX3xX2xXad5xX2xX139xX26xXcxX2xX29xX1aaxXcxX2xXa9xX26xX2xX13xX25bxX29xX2xX6xX32xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xXb0xX2xX18xX25xX31xX19xX3fxX18xX2xX3xX1d1xX2bxXb0xX2xX1ccxX19xX3fxX18xX2xX6xXcxX1aaxX18xX2xX4xX1aexX3xX31xX2xX6xX1b3xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xXdxX113xX2xX4xX2bxX263xX18xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xX34fxX2xX71xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX139xX176xX2bxX2xX29xX2axX5xX18xX31xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xXdxX19xX483xX18xX2xX1ccxX19xXb4xX18xX2xX31x14081xX5xX2xX1ccxXd3xX18xX31xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX44xX3xX2xX29xX31xXb4xX2xX4xX10axX3xX2xX29xX31xX17fxX2xX139xX1aexX3xX31xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX49xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xX242xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX139xX19xX2c7xX13xX2xX6xX5xX19xX2xX29xX2axX44xX19xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX19xX18xX29xX12xX2axX18xX12xX29xXb0xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xXb0xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX139xX32xX19xX2xX18xX25xXcxX1aaxX19xX242xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX1ccxX19xX2c7xX18xX2xX139xXf7xXcxXb0xX2xX3xX2d7xX13xX2xX13xX32xX3xX2xX1ccxX19xX3fxX18xX2xX25xX19xXddxX19xX242xX2xXa9xX26xX2xX139xX2d3xX18xX25xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX3xX573xX18xX25xX2xX4xX26xX2xX3xX530xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX3xX31xX2bxXexX3fxX18xX2xX13xX203xX18xX2xX18xX25xX31xX19xX1axX1xX2xXa9xXb8xX2xXa9xX2dxX2xX3xX44xX3xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2axX3fxX18xX34fxX2xXbxX3fxX18xX2xX3xX1aaxX18xX31xX2xX139xX90xXb0xX2xX139xX13axX2xX29xX263xX1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX3xX44xX3xX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX31xX25bxX19xX2xX29xX31xXf7xXcxXb0xX2xX29xX148xX5xX2xX139xX26xX13xXb0xX2xX18xX25xX31xX19xX3fxX18xX2xX3xX1d1xX2bxX2xX14bxX31xXcxX5xX2xX31xX148xX3xX242xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xX139xX2dxX2xX44xX18xX2xX3xX31xX2bxXexX3fxX18xX2xX13xX203xX18xX2xX6xX106xX2bxXb0xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX13xX25bxX29xX2xX6xX32xX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xX14bxX31xX90xXb0xX2xX1xX31xX1d1xX3xX2xX29xX1aaxX1xX242xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX14bxXb4xX2xX31xXcxX1aaxX3xX31xXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX1ccxXf7xX18xX2xX3xX31xX4bexX2xX139xX1aaxXcxXb0xX2xX6xX530xX2xX14bxXb4xX29xXb0xX2xX29xX31fxX18xX25xX2xX14bxXb4xX29xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xXb0xX2xX3xX31xX4bexX2xX29xX31xX1aexXb0xX2xXfaxX2bxXexX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX34fxX2xX15xXb4xX29xX2xXfaxX2bxXf7xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xXa9xX26xX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX131xX5xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX18xX21xX13xX2xXfaxX2bxX5xX2xX139xX13axX2xX29xX44xX3xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX13xXc06xX2xX139xXb4xX18xX2xX1ccxX5xX18xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX47xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX31xX2bxX176xX18xX5bxX2xX3xX44xX3xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX2axX10axX3xX2xX29xX31xX2bxX25bxX3xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX31xX148xX3xX2xX29xX263xX1xXb0xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX29xX9dcxX2xX139xX90xX2xX29xX1aaxXcxX2xX18xX3fxX18xX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX139xX2d3xX18xX25xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xXb0xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xX2xX3xX131xX5xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX134xX19xX2c7xX13xX2xX18xX31fxX19xX2xX1ccxX263xX29xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX25xX19xX5xX18xX2xXa9xX9dcxX5xX2xXfaxX2bxX5xXb0xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX139xX13axX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXb8xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX1ccxX5xX18xX2xX31xX26xX18xX31xX2xX134xX2dxX2xX44xX18xX2x11a06xX134xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xXb0xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX31xX176xX29xX2xX4xX113xX171xX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX13xXddxX19x14ee1xX242xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX8fxX25bxX19xX2xX29xX31xXf7xXcxX2xX14bxX31xXcxX5xX2xX31xX148xX3xX2xX105xX44xX3xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xXa9xX2dxX2xX18xX21xX13xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX502xX5xX18xX31xX2xX105xX113xX18xX25xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xXa9xXddxX19xX2xX29xX113xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX4xX26xX2xX139xX530xX18xX2xXa9xX1aexX2xX31xX26xX18xX31xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX10axX3xX2xX29xX31xX2bxX25bxX3xX2xX71xX2axX2bxX18xX25xX2xX113xX530xX18xX25xX2xXa9xX26xXcxX2xX18xX21xX13xX2xX48xX4fxX57xX1exX242xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX3xX44xX3xX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX14bxX16xX2xX18xX19xX1axX13xX2xX1exX1exX4fxX2xX18xX21xX13xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX242xX2xX15xXb4xX29xX2xX4xX2bxX263xX18xX2xXa9xX2dxX2xX29xX21xX18xX25xX2xX3xX113xX49fxX18xX25xX2xX6xX10axX2xX4xX13axX18xX31xX2xX139xX1aaxXcxX2xX3xX131xX5xX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX139xX32xX19xX2xXa9xXddxX19xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX1ccxXf7xXcxX2xX29xX2d3xX18xX2xXa9xX26xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX25xX19xX44xX2xX29xX2axX1aexX2xX3xX44xX3xX2xXdxX19xX2xX6xXf7xX18xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX139xX1aexX5xX2xX1ccxX26xX18xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX139xXb4xX18xX2xX18xX21xX13xX2xX57xX4fxX57xX3d8xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xX2xX49xX2xX4xX1aexX3xX31xX2xX6xX1b3xX2xX3xX90xX2xX72axX2xX18xX25xX31xX2b4xX5xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xX139xX32xX19xX2xXa9xXddxX19xX2xX6xX10axX2xX1xX31xX44xX29xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX139xX19xX2xX4xX3fxX18xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX18xX31xX26xX242xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX1ccxX19xX3fxX18xX2xX6xXcxX1aaxX18xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX2axXd3xX18xX31xX2xX6xX44xX3xX31xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xXb0xX2xX4xX1aexX3xX31xX2xX6xX1b3xX2xX3xX90xX2xX25xX19xX44xX2xX29xX2axX1aexX2xX1xX31xXb8xX3xX2xXa9xXb8xX2xX3xX31xXcxX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX1ccxXf7xXcxX2xX29xX2d3xX18xXb0xX2xX25xX19xX44xXcxX2xXdxXb8xX3xX2xXa9xX26xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xXb0xX2xX4xX1aexX3xX31xX2xX6xX1b3xX2xXa9xX26xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX36xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX139xX13axX2xX3xX31xX507xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xX18xX2d7xX13xX2xX1ccxX2d7xX29xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX29xX106xX13xX2xX29xX2axX1aaxX18xX25xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xXb0xX2xX14bxXb4xX29xX2xX31xX171xX1xX2xX29xX32xX29xX2xX25xX19xX15dxX5xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX31xX176xX29xX2xX4xX113xX171xX18xX25xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xXa9xXddxX19xX2xX18xX21xX18xX25xX2xX4xX10axX3xX2xX29xX44xX3xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX31xX26xX18xX25xX2xX18xX25xX26xXexXb0xX2xX105xX1b3xX2xX4xX72axX2xXa9xX26xX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX3xX44xX3xX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xX18xX31xX1aaxXexX2xX3xXf7xX13xXb0xX2xX1xX31xX1d1xX3xX2xX29xX1aaxX1xX2xX18xXf7xXexX2xX6xX19xX18xX31xXb0xX2xX3xX131xX18xX25xX2xX3xX32xX2xX4xX13caxX18xX25xX2xX29xX19xX18xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX139xX32xX19xX2xXa9xXddxX19xX2xX6xX10axX2xX4xX13axX18xX31xX2xX139xX1aaxXcxX2xX3xX131xX5xX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xXa9xX26xX2xX139xX19xX2dxX2bxX2xX31xX26xX18xX31xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xXfaxX2bxXexX2dxX18xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xX34fxX2xX35fxX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX1xX31xX32xX19xX2xX31xX171xX1xX2xXa9xXddxX19xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX530xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xXfaxX2bxXf7xX18xX2xX4xX72axX2xX36xX31xX26xX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX139xXcxX26xX18xX2xX29xX31xX2c7xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX3xX17fxX18xX25xX2xX3xX176xX1xX2xX139xX2c7xX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX1ccxX1d1xX3xX2xX105xX507xX3xXb0xX2xX18xX31fxX19xX2xX3xX25bxX13xX2xX3xX90xX2xX4xX19xX3fxX18xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX139xXb4xX18xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX139xX1aexX5xX2xX1ccxX26xX18xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX2xX35fxX31xX131xX2xX29xX2axXd3xX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX3xX2bxX25bxX3xX2xX14bxX19xX2c7xX13xX2xX29xX2axX5xXb0xX2xX25xX19xX44xX13xX2xX6xX44xX29xXb0xX2xX29xX31xX203xX18xX25xX2xXfaxX2bxX5xX2xX139xX90xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xXa9xXddxX19xX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX3xX44xX3xX2xX3xX31xX131xX2xX29xX2axX113xX530xX18xX25xXb0xX2xX25xX19xXf7xX19xX2xX1xX31xX44xX1xX2xX4xX13axX18xX31xX2xX139xX1aaxXcxXb0xX2xX3xX31xX4bexX2xX139xX1aaxXcxX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX14bxX1aexX1xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xX1xX31xX44xX29xX2xX6xX19xX18xX31xX2xX29xX9dcxX2xX29xX31xX10axX3xX2xX29xX19xX483xX18xXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX29xX31xX2d7xX18xX25xX2xX4xX171xX19xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xXb0xX2xX29xX1aaxXcxX2xX6xX10axX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX18xX31xX176xX29xX2xXa9xX2dxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX6xX10axX2xX139xX2d3xX18xX25xX2xX29xX31xX2bxX263xX18xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX34fxX2xX71xX9dcxX18xX25xX2xX1ccxX113xXddxX3xX2xX1xX31xX176xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX31xX530xX18xX2xX18xX25bxX19xX2xXdxX2bxX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX3xX31xX4bexX2xX139xX1aaxXcxXb0xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX31xXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX1ccxX44xXcxX2xX3xX31xX20fxX2xX49xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX1ccxXf7xX18xXb0xX2xX29xX9dcxX2xX139xX90xXb0xX2xX14bxX31x150b6xX18xX25xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xXa9xX26xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX139xX113xX171xX3xX2xXa9xX5xX19xX2xX29xX2axX13caxX2xX3xX131xX5xX2xX1ccxX44xXcxX2xX3xX31xX20fxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX139xX49fxX19xX2xX6xX32xX18xX25xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xX34fxX2xXad7xX26xX2xX3xX530xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX25xX19xX507xX1xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX3xX31xXcxX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXb8xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX35fxX31xX4bexX2xX29xX31xX1aexX2xX4fxX3d8xX49xX35fxX71xX5dxX71xca6exX2xX3xX131xX5xX2xXbxX25bxX2xX35fxX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xXa9xX2dxX2xX17b5xX134xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX31xX148xX3xX2xX29xX263xX1xX2xXa9xX26xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX1xX31xXcxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xX51exX19xX18xX31xX1815xXb0xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX139xX13axX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXb8xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX2xX3xX31xX4bexX2xX139xX1aaxXcxX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xXb0xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xXdxX1fexX18xX2xX3xX44xX3xX2xX139xX1aexX5xX2xX1xX31xX113xX530xX18xX25xXb0xX2xX1ccxX5xX18xXb0xX2xX18xX25xX26xX18xX31xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX139xX530xX18xX2xXa9xX1aexX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX14bxX31xX5xX19xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX31xX4bexX2xX29xX31xX1aexXb0xX2xX25xX2d7xX18xX2xXa9xXddxX19xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX36xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX71xX2axX2bxX18xX25xX2xX113xX530xX18xX25xX2xX3a0xX2xX47xX14bxX31xX90xX5xX2xX6b0x16869xX2051xX5bxX2xXa9xX2dxX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xXb0xX2xX3xX31xX4bexX18xX31xX2xX139xX32xX18xX2xX134xXf7xX18xX25xX34fxX2xX71xX31xX12xXcxX2xX139xX90xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexXb0xX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xX29xX21xX18xX25xX2xX3xX113xX49fxX18xX25xX2xX29xX19xXb4xX1xX2xX105xX507xX3xXb0xX2xX139xX32xX19xX2xX29xX31xXcxX1aaxX19xXb0xX2xX4xX2d7xX18xX25xX2xX18xX25xX31xX12xX2xX72axX2xX14bxX19xXb4xX18xX2xX1xX31xXf7xX18xX2xX44xX18xX31xXb0xX2xX14bxX19xXb4xX18xX2xX18xX25xX31xX1aexXb0xX2xX18xX2d7xX13xX2xXdxX19xX483xX18xX2xX1ccxX19xXb4xX18xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xXa9xX26xX2xX31xXcxX26xX18xX2xX29xX31xX19xX1axX18xX2xXfaxX2bxXexX2xX3xX31xXb4xXb0xX2xXfaxX2bxXexX2xX29xX2d7xX3xX2xX2axX26xX18xX25xX2xX1ccxX2bxX25bxX3xX2xXa9xX2dxX2xX29xX2axX44xX3xX31xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xX18xX3fxX2bxX2xX25xX113xX530xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xXb0xX2xX18xX31xX176xX29xX2xX4xX26xX2xX18xX25xX113xX49fxX19xX2xX139xX1d1xX18xX25xX2xX139xX162xX2bxX2xX3xX530xX2xXfaxX2bxX5xX18xXb0xX2xX139xX530xX18xX2xXa9xX1aexXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX3xX131xX18xX25xX2xX3xX32xX2xXa9xX26xX2xX29xX21xX18xX25xX2xX29xX31xX3fxX13xX2xX4xX13caxX18xX25xX2xX29xX19xX18xX2xX3xX131xX5xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX139xX32xX19xX2xXa9xXddxX19xX2xX134xXf7xX18xX25xX34fxX2xX8fxXcxX1aaxX29xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xX2xX49xX2xXa9xX21xX18xX2xX18xX25xX31xX1axX2xXa9xX26xX2xX3xX2bxX25bxX3xX2xXa9xX263xX18xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX44xX3xXb0xX2xXfaxX2bxXf7xX18xX25xX2xX1ccxX44xX2xX3xX44xX3xX2xX29xX44xX3xX2xX1xX31xX10a3xX13xX2xX1ccxX44xXcxX2xX3xX31xX20fxXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX148xX3xXb0xX2xX18xX25xX31xX1axX2xX29xX31xX2bxX263xX29xX2xXa9xX2dxX2xX3xX31xX131xX2xX139xX2dxX2xX17b5xX8fxX148xX3xX2xX29xX263xX1xX2xXa9xX26xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX29xX176xX13xX2xX25xX113xX530xX18xX25xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xX51exX19xX18xX31xX1815xX2xX139xX13axX2xX3xX90xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX29xX44xX3xX2xX1xX31xX10a3xX13xX2xX3xX90xX2xX25xX19xX44xX2xX29xX2axX1aexX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX18xX25xX31xX1axX2xX29xX31xX2bxX263xX29xX2xX3xX5xXcxXb0xX2xX1xX31xXf7xX18xX2xX44xX18xX31xX2xX6xX19xX18xX31xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX1xX31xXb8xX3xX2xXa9xXb8xX2xX3xX90xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX2xX71xX31xX203xX18xX25xX2xXfaxX2bxX5xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX31xX4bexX2xX29xX31xX1aexXb0xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX18xX31xf0eaxX13xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX18xX21xX18xX25xX2xX4xX10axX3xX2xX4xX13axX18xX31xX2xX139xX1aaxXcxXb0xX2xX6xX1d1xX3xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX3xX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xXdxX10axX2xX1ccxX44xXcxXb0xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX19xX1axX18xXb0xX2xX139xX2dxX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xX1xX31xX1d1xX3xX2xX29xX1aaxX1xX2xXa9xX2dxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX29xX2axX5xX18xX31xXb0xX2xX18xX25xX21xX18xX2xX3xX31xX271xX18xXb0xX2xX139xX10a3xXexX2xX4xX17fxX19xX2xX3xX44xX3xX2xX1ccxX19xX2c7xX2bxX2xX31xX19xX1axX18xX2xX29xX19xX3fxX2bxX2xX3xX10axX3xXb0xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX18xX31xX573xX18xX25xXb0xX2xX4xX13axX18xX25xX2xX1xX31xX20fxXb0xX2xX6xX5xX2xX6xX507xX29xX2xX1xX31xX10a3xX13xX2xX3xX31xX176xX29xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX4xX32xX19xX2xX6xX32xX18xX25xXb0xX2xX139xX10a3xXexX2xX4xX17fxX19xX2xX29xX1axX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX4xX19xX3fxX2bxXb0xX2xX105xX5xX2xXdxX106xX18xXb0xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX1ccxXf7xXcxX2xX29xX31xX131xX2xX29xX2axXd3xX2xX29xX2axX1axXb0xX2xX3xX530xX2xX31xX25bxX19xX2xX3xX31xX131xX2xX18xX25xX31xX2b4xX5xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX13xX25bxX29xX2xX1ccxX25bxX2xX1xX31xX263xX18xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX34fxX2xX35fxX44xX3xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX90xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX3xX31xX2bxXexX2c7xX18xX2xX1ccxX19xXb4xX18xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xX2xXa9xX26xX2xX29xX19xXb4xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX29xX32xX29xX2xX1xX31xX113xX530xX18xX25xX2xX3xX31xX106xX13xX38fxX2xX35fxX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xXa9xX2dxX2xX3xX530xX2xX6xX114xX242xX2xX105xX106xXexX2xX139xX19xX2xX139xX203xX19xX2xXa9xXddxX19xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX242xX2xX4xX176xXexX2xX3xX44xX19xX2xX139x15006xX1xX2xXdxX2535xX1xX2xX3xX44xX19xX2xX105xX176xX2bxXb0xX2xX4xX176xXexX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xX2xX139xX10a3xXexX2xX4xX17fxX19xX2xX29xX19xX3fxX2bxX2xX3xX10axX3xX242xX2xXa9xXddxX19xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX4xX26xX13xX2xX18xX31xX5xX18xX31xX2xX18xX31xX1aaxXexXb0xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xXb0xX2xX1xX31xX17fxX2xX31xX171xX1xXb0xX2xX29xX31xX2bxXexXb4xX29xX2xX1xX31xXb8xX3xX34fxX2xX51exX271xX29xX2xX14bxX31xX44xX3xXb0xX2xX31xX1axX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX1ccxX5xX18xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX3xX131xX18xX25xX2xX3xX32xXb0xX2xX14bxX19xX1axX18xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX29xX9dcxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX139xXb4xX18xX2xX3xX530xX2xX6xX114xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX3xX31xX131xX2xX29xX2axX113xX530xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xXa9xX2dxX2xX18xX31xX176xX29xX2xX29xX31xX2c7xX2xX31xX90xX5xX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xXdxX5xX18xX31xX2xX18xX25xX113xX49fxX19xX2xX139xX1d1xX18xX25xX2xX139xX162xX2bxX2xX3xX530xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX25xX19xX507xX1xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xXa9xXddxX19xX2xX3xX530xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX3xX31xX2bxXexX3fxX18xX2xX13xX203xX18xX2xX3xX176xX1xX2xX31xX2bxXexX1axX18xX2xX139xX32xX19xX2xXa9xXddxX19xX2xX1ccxX5xX18xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xXa9xX26xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX29xX106xX13xX2xX1ccxX2d3xX19xX2xXdxX113xX1143xX18xX25xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX57xX3a1xX5dxX57xX3a1xX2xX31xX2bxXexX1axX18xXb0xX2xX29xX31xX1aexX2xX105xX13axXb0xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX1xX31xX32xX2xXa9xX26xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX18xX31xX263xX18xX2xX57xX57xX5dxX57xX3a1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX29xX106xX13xX2xX1ccxX2d3xX19xX2xXdxX113xX1143xX18xX25xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX139xX1aaxX29xX2xX3xX31xX2bxX10a3xX18xX34fxX2xX134xX25bxX19xX2xX18xX25xX573xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX4xX2bxX203xX18xX2xX18xX1a0xX2xX4xX10axX3xX2xX2ax11b50xX18xX2xX4xX2bxXexX1axX18xXb0xX2xX1xX31xX176xX18xX2xX139xX176xX2bxXb0xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX20fxX18xX31xX2xX3xX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xXb0xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX18xX31xX263xX18xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX4xX263xX1xX2xX29xX2axX113xX49fxX18xX25xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX72axX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX29xX2axX44xX3xX31xX2xX18xX31xX19xX1axX13xXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX4xX32xX19xX2xX6xX32xX18xX25xX2xX3xX31xXcxX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX34fxX2xX36xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX139xX13axX2xX31xXcxX26xX18xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX6xX2d7xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX25xX19xX5xXcxXb0xX2xX139xX90xX18xX25xX2xX25xX90xX1xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xXb0xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xX2xXa9xX26xXcxX2xX6xX10axX2xX18xX25xX31xX19xX1axX1xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX1ccxXf7xXcxX2xXa9xX1axX2xX71xX31fxX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX486xX19xX1axX29xX2xX36xX5xX13xX2xX6b0xX8fxX35fxX36xXb0xX2xX105xX1d1xX18xX25xX2xX139xX44xX18xX25xX2xXa9xXddxX19xX2xX6xX10axX2xX29xX19xX18xX2xX3xX263xXexX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX18xX31xX26xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX113xXddxX3xX2xXa9xX26xXcxX2xX25xX19xX5xX19xX2xX139xXcxX1aaxX18xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX13xX1aaxX18xX25xX2xX13xXddxX19xXb0xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX3xX31xX2d7xX3xX2xX3xX31xX2d7xX18xX2xX6xXc06xX2xX25xX271xX1xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX3xX530xX2xXa9xX26xX2xX29xX31xX2bxX263xX18xX2xX4xX171xX19xXb0xX2xX6xXcxX18xX25xX2xX3xX573xX18xX25xX2xX1xX31xXf7xX19xX2xX139xX32xX19xX2xX13xX271xX29xX2xXa9xXddxX19xX2xX14bxX31xX203xX18xX25xX2xX20fxX29xX2xX14bxX31xX90xX2xX14bxX31xX21xX18xXb0xX2xX29xX31xX44xX3xX31xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xXdxXcxX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX1xX31xX1d1xX3xX2xX29xX1aaxX1xXb0xX2xX18xX31xX5xX18xX31xX2xX3xX31xX90xX18xX25xXb0xX2xX18xX31xX19xX2dxX2bxX2xX3xX31xX19xX2dxX2bxX2xX3xX131xX5xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX31xXb4xX2xX25xX19xXddxX19xX2xX139xXb4xX18xX2xX18xX113xXddxX3xX2xX29xX5xX242xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXdxX19xX483xX18xX2xX1ccxX19xXb4xX18xX2xX1ccxX176xX29xX2xX29xX31xX113xX49fxX18xX25xXb0xX2xX14bxX31xX90xX2xX4xX113xX49fxX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX29xX19xXb4xX29xXb0xX2xX14bxX31xX20fxX2xX31xX263xX2bxXb0xX2xXdxX1aexX3xX31xX2xX1ccxX1axX18xX31xX2xX25xX106xXexX2xX29xX31xX19xX1axX29xX2xX31xX1aaxX19xX2xX18xX25xX31xX19xX3fxX13xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xXdxX19xX483xX18xX2xX2axX5xX2xX114xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX29xX5xX34fxX2xX51exX271xX29xX2xX14bxX31xX44xX3xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX29xX31xXb4xX2xX4xX10axX3xX2xX29xX31xX17fxX2xX139xX1aexX3xX31xXb0xX2xX3xX530xX2xX31xX25bxX19xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xX29xX21xX18xX25xX2xX3xX113xX49fxX18xX25xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xX1xX31xX44xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX13xX271xX29xX2xX29xX2axX263xX18xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xXb0xX2xX18xX31xX176xX29xX2xX4xX26xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX25xX19xX5xX18xX2xX3xX31xX2bxX10a3xX18xX2xX1ccxX1aexX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX139xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xXb0xX2xX29xX19xXb4xX18xX2xX29xXddxX19xX2xX134xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX29xXcxX26xX18xX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX4xX162xX18xX2xX29xX31xX1d1xX2xX6b0xX2051xX2051xX2051xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX34fxX2xX134xX90xX2xX4xX26xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXexXb4xX2bxX2xX29xX32xX2xX29xX44xX3xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX13xXc06xXb0xX2xX6xX106xX2bxX2xX6xX2d7xX3xX2xX139xXb4xX18xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX29xX106xX13xX2xX29xX2axX1aaxX18xX25xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xX34fxX2xX71xX2axX113xXddxX3xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX139xX90xXb0xX2xX139xX2c7xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX31xX176xX29xX2xX4xX113xX171xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxXb0xX2xX139xX44xX1xX2xX1d1xX18xX25xX2xXexX3fxX2bxX2xX3xX162xX2bxX2xX139xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX25xX19xX5xX18xX2xX29xXddxX19xXb0xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX3xX162xX18xX2xX4xX113xX2bxX2xX72axXb0xX2xX29xX263xX1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX29xX32xX29xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xX29xX106xX13xXb0xX2xX18xX31xX113xX2xX6xX5xX2bxX38fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX51exX25bxX29xX2xX4xX26xX38fxX2xX35fxX162xX18xX2xX18xX31xX263xX18xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX2ax16e90xX2xX31xX530xX18xX2xXa9xX26xX2xX6xX106xX2bxX2xX6xX2d7xX3xX2xX31xX530xX18xX2xXa9xX2dxX2xX1ccxX32xX19xX2xX3xXf7xX18xX31xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX139xX271xX3xX2xX139xX19xX2c7xX13xX2xX13xXddxX19xX2xX29xX44xX3xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX139xXb4xX18xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxXb0xX2xX18xX1a0xX2xX4xX10axX3xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xXdxX10axX2xX1ccxX44xXcxXb0xX2xX139xX2dxX2xX105xX2bxX176xX29xX2xXa9xX26xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX25xX19xX5xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xX13xXddxX19xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX29xX19xX483xX18xX2xX139xX271xX29xX2xX2axX5xX34fxX2xX71xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX1ccxXf7xXcxX2xXa9xX1axXb0xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX35fxX31xX131xX2xX18xX25xX31xX2b4xX5xX2xX51exX44xX3xX2xX49xX2xXad7xX3fxX18xX19xX18xXb0xX2xX71xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xX51exX19xX18xX31xXb0xX2xX139xX113xX49fxX18xX25xX2xX4xX32xX19xXb0xX2xX3xX31xX131xX2xX29xX2axX113xX530xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX6xX44xX3xX31xXb0xX2xX1xX31xX44xX1xX2xX4xX2bxX263xX29xX2xX3xX131xX5xX2xX36xX31xX26xX2xX18xX113xXddxX3xX34fxX2xX35fxX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX6xX44xX29xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xXb0xX2xX139xX44xX1xX2xX1d1xX18xX25xX2xX14bxX1aexX1xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX18xX31xX2bxX2xX3xX162xX2bxX2xX29xX31xX203xX18xX25xX2xX29xX19xX18xX2xX139xX5xX2xX3xX31xX19xX2dxX2bxXb0xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX3xX31xXcxX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xXb0xX2xX14bxX31xX530xX19xX2xXdxX263xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX13xXc06xX2xX31xX530xX18xX2xX18xX15dxX5xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xXexX3fxX2bxX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX34fxX34fxX34fxX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX29xX2axX44xX3xX31xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX29xX203xX18xX2xXa9xX19xX18xX31xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xX2axX25bxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX31xX106xX18xX2xX29xX32xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xXb0xX2xX139xX19xX2c7xX18xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX19xX3fxX18xX2xX29xX19xXb4xX18xXb0xX2xX3xX44xX3xX2xX14bxX19xX18xX31xX2xX18xX25xX31xX19xX1axX13xX2xXfaxX2bxX72axX2xXa9xX26xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX4xX26xX13xX2xX31xX5xXexXb0xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxX2xX3xX131xX5xX2xX3xX44xX3xX2xX29xX263xX1xX2xX29xX31xX2c7xX2xXa9xX26xX2xX3xX44xX2xX18xX31xX106xX18xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX3xX2bxX25bxX3xX2xX139xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xX2xXa9xXd3xX2xX13xXb8xX3xX2xX29xX19xX3fxX2bxX2xX3xX5xXcxX2xX139xX2535xX1xX2xX17b5xXdxX106xX18xX2xX25xX19xX26xX2bxXb0xX2xX18xX113xXddxX3xX2xX13xX1aaxX18xX31xXb0xX2xXdxX106xX18xX2xX3xX31xX131xXb0xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX1ccxX231cxX18xX25xXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX13xX19xX18xX31xX1815xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX6b0xX8fxX35fxX36xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX8fxX5xX19xX2xX4xX26xX38fxX2xX36xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX162xX18xX2xX3xX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xXb0xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xXb0xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX13xXc06xXb0xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX4xX19xX1axX29xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX14bxX31xX5xX19xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX35fxX31xX4bexX2xX29xX31xX1aexX2xX6xX32xX2xX4fxX3d8xX49xX35fxX71xX5dxX71xX1f17xX2xX3xX131xX5xX2xXbxX25bxX2xX35fxX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexX2xXa9xX2dxX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX31xX148xX3xX2xX29xX263xX1xX2xXa9xX26xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX1xX31xXcxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xX51exX19xX18xX31xX2xX25xX2d7xX18xX2xXa9xXddxX19xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX36xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX71xX2axX2bxX18xX25xX2xX113xX530xX18xX25xX2xX3a0xXb0xX2xX14bxX31xX90xX5xX2xX6b0xX2051xX2051xXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX18xX25xX21xX18xX2xX3xX31xX271xX18xXb0xX2xX139xX10a3xXexX2xX4xX17fxX19xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX29xX2axX1aaxX18xX25xX2xX6xX2bxXexX2xX29xX31xXcxX44xX19xX2xXa9xX2dxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX4xX32xX19xX2xX6xX32xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX13xX25bxX29xX2xX1ccxX25bxX2xX1xX31xX263xX18xX2xX14bxX31xX203xX18xX25xX2xX18xX31xcbeexX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX242xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX1ccxX19xX2c7xX2bxX2xX31xX19xX1axX18xX2xX17b5xX29xX10axX2xXdxX19xX483xX18xX2xX1ccxX19xXb4xX18xX1815xXb0xX2xX17b5xX29xX10axX2xX3xX31xX2bxXexX2c7xX18xX2xX31xX90xX5xX1815xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xXa9xX26xX2xX3xX131xX5xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX34fxX2xX71xX203xX18xX2xXa9xX19xX18xX31xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX29xX176xX13xX2xX25xX113xX530xX18xX25xX2xX13xX1fexX2bxX2xX13xX10axX3xXb0xX2xX4xX19xX3fxX13xX2xX14bxX31xX19xXb4xX29xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxXb0xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXa9xX26xX2xX18xX31xX106xX18xX2xXdxX106xX18xXb0xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX6xX1aaxX3xX31xXb0xX2xXa9xX15dxX18xX25xX2xX13xX1aaxX18xX31xXb0xX2xX29xX2axX113xXddxX3xX2xX31xXb4xX29xX2xX4xX26xX2xXa9xX2dxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xX34fxX2xX71xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xXfaxX2bxX44xX18xX2xX29xX2axX19xX1axX29xXb0xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX25xX19xX44xX13xX2xX6xX44xX29xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX36xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX134xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX6b0xX2051xX2051xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX36xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX134xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX6b0xX486xX2051xX2051xX2051xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xXb0xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX139xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xX242xX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX1ccxX19xX2c7xX2bxX2xXdxX113xX530xX18xX25xX2xX18xX31xX106xX18xX2xX2axX25bxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xX25xX113xX530xX18xX25xX2xX139xX19xX2c7xX18xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX19xX3fxX18xX2xX29xX19xXb4xX18xXb0xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX6xX2d7xX3xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX3xX44xX3xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xXa9xX10axX3xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX139xX49fxX19xX2xX6xX32xX18xX25xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xX242xX2xX29xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xX2xX4xX1aexX3xX31xX2xX6xX1b3xX2xXfaxX2bxX3fxX2xX31xX113xX530xX18xX25xXb0xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xXf7xX18xX31xX2xX29xX32xX29xX2xX139xX2535xX1xX2xXa9xX2dxX2xX139xX176xX29xX2xXa9xX26xX2xX18xX25xX113xX49fxX19xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xXcxX18xX2xX13xX2d7xX29xX2xX1ccxX1aaxX18xX2xX1ccxX2734xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX18xX113xXddxX3xX2xXa9xX26xX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX29xXb4xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX5xX2xX4xX26xX38fxX2xXbxX44xX13xX2xX6xX44xX29xX2xX6xX10axX2xX4xX13axX18xX31xX2xX139xX1aaxXcxX2xX3xX131xX5xX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX139xXf7xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX29xX19xX483xX18xX2xX139xX49fxX19xX2xX6xX32xX18xX25xXb0xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX29xX19xX18xX31xX2xX29xX31xX162xX18xX2xX139xXcxX26xX18xX2xX14bxXb4xX29xXb0xX2xX29xX1aaxXcxX2xX6xX10axX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX18xX31xX176xX29xX2xX3xX5xXcxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX139xX2d3xX18xX25xX2xX29xX31xX2bxX263xX18xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xX242xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX3xX90xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX18xX31xX176xX29xX2xX4xX26xX2xX36xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX8fxX25bxX19xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xX71xX2axX2bxX18xX25xX2xX113xX530xX18xX25xX2xX3a0xX2xX47xX14bxX31xX90xX5xX2xX6b0xX2051xXb0xX2xX6b0xX2051xX2051xX5bxX2xXa9xX2dxX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX25xX2d7xX18xX2xXa9xXddxX19xX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX31xX148xX3xX2xX29xX263xX1xX2xXa9xX26xX2xX4xX26xX13xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX1xX31xXcxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX31xX2xX8fxX2d3xX2xX35fxX31xX20fxX2xX51exX19xX18xX31xXb0xX2xX29xX1aaxXcxX2xX1ccxX113xXddxX3xX2xX3xX31xX2bxXexX2c7xX18xX2xX1ccxX19xXb4xX18xX2xX13xXddxX19xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX10axX3xX2xX139xX176xX2bxX2xX29xX2axX5xX18xX31xX2xX3xX31xX32xX18xX25xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX4xX19xX3fxX2bxXb0xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX18xX31xX573xX18xX25xXb0xX2xX4xX13axX18xX25xX2xX1xX31xX20fxX34fxX34fxX34fxX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX18xX25xX26xXexX2xX3xX26xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX6xX1aaxX3xX31xX2xX49xX2xXa9xX15dxX18xX25xX2xX13xX1aaxX18xX31xXb0xX2xXfaxX2bxX3fxX2xX31xX113xX530xX18xX25xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX18xX25xX26xXexX2xX3xX26xX18xX25xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX3xXcxX18xX2xX139xX113xX49fxX18xX25xX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX35fxX36xX8fxX2xX49xX2xX8fxX134xX8fxX2xXa9xX26xX2xX31xX25bxX19xX2xX18xX31xX263xX1xX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX29xXb4xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX32xX18xX2xX4xX26xX38fxX2xXad7xX26xX13xX2xX29xX32xX29xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX18xX2d7xX13xX2xX1ccxX2d7xX29xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX29xX106xX13xX2xX29xX2axX1aaxX18xX25xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xXb0xX2xX14bxX1aexX1xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX1xX31xXf7xX18xX2xX44xX18xX31xXb0xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX25xX19xXf7xX19xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX29xX32xX29xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX6xX19xX18xX31xX2xX18xX25xX5xXexX2xX29xX9dcxX2xX3xX530xX2xX6xX114xXb0xX2xX1ccxXf7xXcxX2xX139xXf7xX13xX2xX31fxX18xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xX5xX18xX2xX18xX19xX18xX31xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX5xX18xX2xX18xX19xX18xX31xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xXb0xX2xXa9xX21xX18xX2xX31xX90xX5xXb0xX2xX29xX2axX263xX29xX2xX29xX10axX2xX5xX18xX2xX29xXcxX26xX18xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xX3xX31xX2bxX10a3xX18xX2xX1ccxX1aexX2xX29xX31fxX2xX3xX31xX1d1xX3xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX139xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX139xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX3xX44xX3xX2xX3xX176xX1xXb0xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xX14bxX5d6xX2xX57xX4fxX57xX4fxX49xX57xX4fxX57xX3d8xXb0xX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX29xXddxX19xX2xX134xX1aaxX19xX2xX31xX25bxX19xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX29xXcxX26xX18xX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX4xX162xX18xX2xX29xX31xX1d1xX2xX6b0xX2051xX2051xX2051xX34fxX2xX35fxX31fxX2xXa9xX573xX2xX1xX31xXcxX18xX25xX2xX29xX2axX26xXcxX2xX29xX31xX19xX2xX139xX2bxX5xX2xXexX3fxX2bxX2xX18xX113xXddxX3xXb0xX2xX29xX31xX19xXb4xX29xX2xX29xX31xX10axX3xX2xX4xX263xX1xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX29xX20fxX3xX31xX2xX3xX31xX26xXcxX2xX13xX9dcxX18xX25xX2xX3xX44xX3xX2xX6xX10axX2xX14bxX19xX1axX18xX2xX4xXddxX18xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xXa9xX26xX2xX139xX176xX29xX2xX18xX113xXddxX3xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX25xX19xX5xX18xX2xX29xXddxX19xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX36xX21xX13xX2xX4xX26xX38fxX2xX71xX263xX1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX1xX31xX176xX18xX2xX139xX176xX2bxX2xX29xX31xX10axX3xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX29xX31xX2d7xX18xX25xX2xX4xX171xX19xX2xX3xX44xX3xX2xX13xXb8xX3xX2xX29xX19xX3fxX2bxXb0xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX14bxX19xX18xX31xX2xX29xXb4xX2xX49xX2xX105xX13axX2xX31xX25bxX19xXb0xX2xX139xXf7xX13xX2xX1ccxXf7xXcxX2xXfaxX2bxX32xX3xX2xX1xX31xX13caxX18xX25xXb0xX2xX5xX18xX2xX18xX19xX18xX31xX242xX2xX29xX31xX2bxX2xX31xX507xX29xX2xX139xX162xX2bxX2xX29xX113xXb0xX2xX14bxX31xX5xX19xX2xX29xX31xX44xX3xX2xX29xX19xX2dxX13xX2xX18xX21xX18xX25xXb0xX2xX1xX31xX44xX29xX2xX31xX2bxXexX2xX3xX44xX3xX2xX4xX171xX19xX2xX29xX31xXb4xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xXb0xX2xX14bxX31xX2d7xX3xX2xX1xX31xXb8xX3xX2xX14bxX31xX90xX2xX14bxX31xX21xX18xXb0xX2xX29xX31xX44xX3xX31xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xXb0xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX14bxX31xX5xX19xX2xX3xX44xX3xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX2axXd3xX18xX31xXb0xX2xXdxX10axX2xX44xX18xX2xX4xXddxX18xX2xX3xX90xX2xX29xX20fxX18xX31xX2xX139xX25bxX18xX25xX2xX4xX10axX3xXb0xX2xX29xX1aaxXcxX2xX18xX3fxX18xX2xX6xX1d1xX3xX2xX139xX25bxX29xX2xX1xX31xX44xX2xX3xX31xXcxX2xX6xX10axX2xX1xX31xX44xX29xX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX3xX131xX5xX2xX29xX4bexX18xX31xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x11db7xX44xX2bxX2xX4xX26xX38fxX2xX71xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX29xX31xX5xX13xX2xX13xX113xX2bxX2xX3xX31xXcxX2xX3xX176xX1xX2xX131xXexX2xX29xX2axX19xX2c7xX18xX2xX14bxX31xX5xX19xX2xX3xX90xX2xX31xX19xX1axX2bxX2xXfaxX2bxXf7xX2xX134xX2dxX2xX44xX18xX2xX17b5xX134xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xXb0xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX31xX176xX29xX2xX4xX113xX171xX18xX25xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX71xX31xX5xX18xX31xX2xX8fxX90xX5xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xX2xX13xXddxX19xX1815xX242xX2xX3xX44xX3xX2xX18xX25xX31xX1aexX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xXb0xX2xX3xX31xX4bexX2xX29xX31xX1aexXb0xX2xXfaxX2bxXexXb4xX29xX2xX139xX1aexX18xX31xXb0xX2xX14bxXb4xX29xX2xX4xX2bxX263xX18xX2xX3xX131xX5xX2xXbxX5xX18xX2xX35fxX31xX176xX1xX2xX31xX26xX18xX31xX2xX134xXf7xX18xX25xX2xX1ccxX25bxX2xX29xX4bexX18xX31xXb0xX2xX3xX131xX5xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXb8xX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX34fxX2xX71xX263xX1xX2xX29xX2axX2bxX18xX25xX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX139xX25bxX19xX2xX18xX25xX573xX2xX3xX44xX18xX2xX1ccxX25bxX2xX4xX26xX13xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX90xX2xX1ccxXf7xX18xX2xX4xX2b4xX18xX31xX2xX3xX31xX20fxX18xX31xX2xX29xX2axX1aexXb0xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xXa9xX15dxX18xX25xX2xXa9xX26xX18xX25xX242xX2xX3xX90xX2xX1xX31xX10a3xX13xX2xX3xX31xX176xX29xX2xX139xX1aaxXcxX2xX139xX1d1xX3xXb0xX2xX4xX32xX19xX2xX6xX32xX18xX25xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX6xX44xX18xX25xXb0xX2xX4xX26xX18xX31xX2xX13xX1aaxX18xX31xX242xX2xX29xX19xX18xX31xX2xX29xX31xX203xX18xX25xXb0xX2xX18xX31xX5xX18xX31xX2xX18xX31xX1aaxXexX2xXa9xX26xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxXb0xX2xX3xX90xX2xX1xX31xX113xX530xX18xX25xX2xX1xX31xX44xX1xX2xX4xX26xX13xX2xXa9xX19xX1axX3xX2xX14bxX31xXcxX5xX2xX31xX148xX3xXb0xX34fxX34fxX34fxX2xX105xX1d1xX18xX25xX2xX139xX44xX18xX25xX2xX4xX26xX2xX18xX25xX113xX49fxX19xX2xX3xX31xX19xXb4xX18xX2xX6xX2b4xX2xX29xX2axX3fxX18xX2xX13xX271xX29xX2xX29xX2axX263xX18xX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX15xX16xX2xX18xX19xX1axX13xX2xX1dxX1exX2xX18xX21xX13xX2xX36xX25xX26xXexX2xX71xX2axX2bxXexX2dxX18xX2xX29xX31xX32xX18xX25xX2xX18xX25xX26xX18xX31xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX3xX131xX5xX2xX134xXf7xX18xX25xXb0xX2xX139xX25bxX19xX2xX18xX25xX573xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX18xX25xX113xX49fxX19xX2xX4xX26xX13xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX29xX19xX18xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX29xX10axX2xX31xX26xXcxXb0xX2xX29xX19xXb4xX1xX2xX29xXb8xX3xX2xX14bxX31xX1e81xX18xX25xX2xX139xX1aexX18xX31xX2xXa9xX5xX19xX2xX29xX2axX13caxXb0xX2xXa9xX1aexX2xX29xX2axX20fxX2xX3xX203xX18xX25xX2xX29xX44xX3xX2xX3xX131xX5xX2xX13xXd3xX18xX31xXb0xX2xX18xX106xX18xX25xX2xX3xX5xXcxX2xX29xX2axX44xX3xX31xX2xX18xX31xX19xX1axX13xXb0xX2xX139xX31fxX19xX2xX13xXddxX19xXb0xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxXb0xX2xX139xX10a3xXexX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX29xXcxX26xX18xX2xXdxX19xX1axX18xXb0xX2xX13xX1aaxX18xX31xX2xX13xXc06xX2xXa9xX2dxX2xX18xX25bxX19xX2xXdxX2bxX18xX25xX2xXa9xX26xX2xX1xX31xX113xX530xX18xX25xX2xX29xX31xX1d1xX3xX2xX29xX2bxXexX3fxX18xX2xX29xX2axX2bxXexX2dxX18xXb0xX2xX18xX2d7xX13xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xXd3xX18xX31xXb0xX2xX105xX1b3xX2xX4xX72axX2xX18xX31xX5xX18xX31xXb0xX2xX18xX31xX1aaxXexXb0xX2xX14bxX1aexX1xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xXa9xX176xX18xX2xX139xX2dxX2xXa9xX2dxX2xX29xX113xX2xX29xX113xX114xX18xX25xX242xX2xX3xX31xX131xX2xX139xX25bxX18xX25xXb0xX2xX6xX44xX18xX25xX2xX29xX1aaxXcxX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX13xX148xX19xX2xX29xXd3xX18xX31xX2xX31xX2bxX32xX18xX25xXb0xX2xX31xXcxX26xX18xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX105xX2bxX176xX29xX2xX6xX2d7xX3xX2xX18xX31xX19xX1axX13xX2xXa9xXb8xX2xX139xX113xX171xX3xX2xX25xX19xX5xXcxXb0xX2xX25xX90xX1xX2xX1xX31xX162xX18xX2xXfaxX2bxX5xX18xX2xX29xX2axX148xX18xX25xX2xXa9xX26xXcxX2xX13xXb8xX3xX2xX29xX19xX3fxX2bxX2xX105xX106xXexX2xXdxX10axX18xX25xX2xX29xX2axX114xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX13xX25bxX29xX2xX29xX2axXcxX18xX25xX2xX18xX31xX15dxX18xX25xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX14bxX31xX44xX2xX3xX131xX5xX2xX3xXf7xX2xX18xX113xXddxX3xX2xXa9xX26xXcxX2xX18xX21xX13xX2xX57xX4fxX57xX4fxX2xXa9xX26xX2xX3xX530xX2xX1ccxXf7xX18xX2xX29xX2axX114xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX3xX203xX18xX25xX2xX18xX25xX31xX19xX1axX1xX2xX29xX31xX12xXcxX2xX31xX113xXddxX18xX25xX2xX31xX19xX1axX18xX2xX139xX1aaxX19xX2xXa9xX26xXcxX2xX18xX21xX13xX2xX57xX4fxX4exX4fxX2xXa9xX26xX2xX6xXddxX13xX2xX29xX2axX114xX2xX29xX31xX26xX18xX31xX2xX29xX4bexX18xX31xX2xX17b5xX14bxX19xX2c7xX2bxX2xX13xX1fexX2bxX1815xX2xX18xX31xX113xX2xX6xX19xX18xX31xX2xX29xX31xX49fxX19xX2xXbxX44xX3xX2xX8fxX2d3xX2xX31xX231cxX18xX25xX2xX13xXcxX18xX25xX2xX13xX2bxX32xX18xX34fxX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x14c80xX2bxX29xX31xXcxX2axX9xX10xX36xX25xX2bxXexX483xX18xX2xX486xX21xX18xX2xX48axX31xX44xX29xXb0xX0xX5dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX29xXexX4xX12xX8xX9xX29xX12xX105xX29xX49xX5xX4xX19xX25xX18xX38fxX2xX2axX19xX25xX31xX29xX242xX9xX10xX0xX12xX13xX10xX490xXexX2xXa9xX19xX3fxX18xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX31xX113xX49fxX18xX25xX2xXa9xXb8xXb0xX2xX71xX2axX113xX114xX18xX25xX2xXbxX5xX18xX2xX71xX2bxXexX3fxX18xX2xX25xX19xX44xXcxX2xX71xX4bexX18xX31xX2xX131xXexX0xX5dxX12xX13xX10xX0xX5dxX1xX10
Nguyễn Văn Phát,