Tòa án Israel bác bỏ yêu cầu hoãn xét xử của Thủ tướng Netanyahu
Ngày 10/3, Tòa án quận Jerusalem đã bác bỏ yêu cầu hoãn xét xử của Thủ tướng Benjamin Netanyahu , liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.
bb6bx17a39xe1e3xcef9x10f4cx11f1cx111c8x14808xcf56xX7x1520dxfc18x17fdcx15080x10993x14edexX5x11662xXax13a32xXcxec0cxX6xX3x15d6ex19055xX3xcde7xX7xd65bxX6xX10xX5xX3xf2d4xX17xX4xX3xX21x170a4xX3x131acx15536x1810exX3xX4xebc1xX2axX3xX1xcdc9xf50exX18xX3x1758fx16758xXexX3xX35x17857xX3xX4x127a7xX6xX3xXcxX1xX3dxX3xXex1622ax16baaxX18x13bc4xX3x13135xX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX0x16ed3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe8fxX10xX6xcd56xXaxX12xX4axX48xc2eexX28xX3xX2xc4aexX54xd925x154a5xX3xXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3x1500dxX2ax1733cxX18xX3x11349xX10xX1cxX2axX7xX6xX5xX10x180b5xX3x193fdxX32xX3xX21xX17xX4xX3xX21xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX2axX3xX1xX31xX32xX18xX3xX35xX36xXexX3xX35xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xd62fxX10xX18x103cfxX6xX88xXdxX18xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX3xX72xX3xX5xXdxX29xX18xX3xX7bxX2axX6xX18xX3xX8ax16f57xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX17xX31xX3xX21xX2ax15aa2xX4xX3xXexX1xX6xX88xX3xX18xX1xef89xX18xX48x16b33xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xX0xXdxX88xX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX88xX7x1215dxXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX7xX1cxX6xX10xX5xX3xX21xX17xX4xX3xX21xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX2axX3xX1xX31xX32xX18xX3xX35xX36xXexX3xX35xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX3xX1x1100bxX18xX1xX3xd826xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXf0xX21xX6xX31xXexX1xX6xX18xX1xX1xX31xX6xXf0x10c8fxX18xX54xX18xX10xcbeaxX7xX54x15832xX6fxX2xX6fxX54xX2xd257xX194xX66xX71xX6fx196a2xX6fxX199x19910xX194xXexX199x17758x11c28xX19cxX5xX2xXf0xXb9xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX7xX1cxX6xX10xX5xX3xX21xX17xX4xX3xX21xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX2axX3xX1xX31xX32xX18xX3xX35xX36xXexX3xX35xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axXaxX3xX66xX6xXexX6xX115xXbxX1xX31xXexX31xX115xX31xX1cxXdxX48xXdxX18xX6xX5xX115xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe21axX54xX54xX4xX66xX18xXdxX88xX48xXf0xX186xXdxX10xXexX18xX6xX88xXbxX5xX2axX7xXf0xX186xX18xX54xXexX1a1xX18exX6fxX54xX2axXbxX5xX31xX6xX66xX10xX66xX54xX88xe7a1xX66xXdxX4xX54xX18exX6fxX18exX6fx1113exX6fxX71xX241xX2xX2xX54xX18xX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX241xX2xX2xX6fxX71xXf0xXb9xXbxX48xXaxX3xX54xX12xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xXb6xX10xX18xXb9xX6xX88xXdxX18xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axXf0xX3x18b4fxX4axX48xX2ax18e5fxX18xX210xX3xX48xX5xX31xX21xX10xX7x1806cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX8axf286xX72xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX3xX7x13666xX3xXbxX1xX16axXdxX3xX4xX2a6xX3xX88x17637xXexX3xXex12acexXdxX3xXbxX1xXdxX29xX18xX3xXexX14xX6xX3xX8axX2dxX2axX3xXexXdxX29xX18xX3xX186xX6bxX31xX3xX18xX48xX6bxX28xX3xX2xX194xX54xX71xX3xXexX46xXdxX72xX3xX7xX6xX2axX3x12a54xX1xXdxX3xXexX14xX6xX3xXexX2axX28xX29xX18xX3xX21x13128xX3xX5xX7dxXbxX3xX5xX2axX7dxX18xX3xXex121cexX3xX8axXe3xXdxX3xX18xX48xXedxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX5x160dfxX3xX4xX3dxX6xX3x15d6bxX18xX48xX3xX2faxX1xX32bxX18xX48xX3xX8axX3dxX3xX21xXdx10866xX18xX3xX88xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX186xXdxX33axX4xX3xXexX1cxX166xX3xX1xX31xX32xX18xX3xXbxX1xXdxX29xX18xX3xXexX14xX6xXf0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX3xX1xXdxX33axX18xX3xX8axX6xX18xX48xX3xX48xX2c9xXbxX3xX2faxX1xX2a6xX3xX2faxX1x169bexX18xX3xX186xX46xXdxX3xX7xe4dcxX3xX18xX48xX1xXdxX33axXbxX3xX4xX1xe642xX18xX1xX3xXexX1cxcef3xX3xX2faxX1xXdxX3xX8axX6xX18xX48xX3xXbxX1xX16axXdxX3xX8axX309xXdxX3xX88xX2c9xXexX3xX186xX46xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX4xX17xX31xX3xX21xX2axXe3xX4xX3xX1xX166xX18xX1xX3xX7xX3a3xX3xX186xfd49xX3xXexXe3xXdxX3xX66xX6xX18xX1xX3xX1xX309xXdxX3xX5xXe3xX72xX3xX5xX315xX6xX3xX8axX16axX31xX3xX186xX6bxX3xX21xXe3xXdxX3xXexX3aexX18xXf0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xX4axX48xX31xX6bxXdxX3xX1cxX6xX72xX3xX7xX6xX2axX3xX4xX2axXe3xX4xX3xXex14ce0xX18xX48xX3xXexX2axX28xe4d9xX18xX3xX4xX3axX3xX5xX2dxX18xX3xX71xX3xX1xX32bxX88xX3xX18exX54xX71xX3xX186xX315xX6xX3xX7bxX2axX6xX72xX3xX8axX16axX18xX48xX3x126fcxXdxX2faxX2axX66xX3xX4xX3dxX6xX3xX32bxX18xX48xX3xX4xXedxX18xX48xX3xX2faxX1xX32bxX18xX48xX3xX1xXe3xXdxX3xX8axX3dxX3xX1a1xX2xX54xX2xX18exX6fxX3xX48xX1xXd6xX3xXexX1cxX31xX18xX48xX3xX7bxX2axX309xX4xX3xX1xXe3xXdxX3xX8axX43cxX3xX4xX2a6xX3xXexX1xX43cxX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX5xX7dxXbxX3xX4xX1xX3aexX18xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX88xX46xXdxXf0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xXcxX435xX18xX48xX3x1092axX1xX45xdfc9xX18xX48xX3xX5xX325xX3xX1axX7xX1cxX6xX10xX5xX3x186cexX186xXdxX4xX1xX6xXdxX3x13990xX6xX18xX66xX10xX5xX21xX5xXdxXexX3xX1xX32bxX88xX3x11c96xX54xX71xX3xX4xXedxX18xX48xX3xX8axX32xX3xXbxX1xX16axX18xX3xX8axX309xXdxX3xX186xXdxX33axX4xX3xX1xX31xX32xX18xX3xXbxX1xXdxX29xX18xX3xXexX14xX6xX72xX3xX186xX6bxX3xX4xX1xX31xX3xX21xXdxXd6xXexX3xX4xX17xX4xX3xXexX1cxX6xX18xX1xX3xX4xX32xXdxX3xX5xXdxX29xX18xX3xX7bxX2axX6xX18xX3xX8axXd6xX18xX3xX4xX17xX4xX3xXexX6bxXdxX3xX5xXdxX33axX2axX3xX8axXdxX3e6xX2axX3xXexX1cxX6xX3xX7xX2bexX3xX8axX45xee63xX4xX3xX48xXdxX16axXdxX3xX7bxX2axX28xXd6xXexX3xXexX1cxX31xX18xX48xX3xX18xX1xd745xX18xX48xX3xX18xX48xX6bxX28xX3xXexX46xXdxXf0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xX4axX48xX31xX6bxXdxX3xX1cxX6xX72xX3xXcxX435xX18xX48xX3xXexX1xX309xX18xX48xX3xfaadxX10xX2axX186xX10xX18xX3xX5b6xXdxX186xX5xXdxX18xX3xX18xX48xX6bxX28xX3xX199xX54xX71xX3xX8axX32xX3xX21x1097bxXexX3xX8axX2dxX2axX3xXexX1xX6xX88xX3xX186xedc7xX18xX3xX186xX46xXdxX3xX5xX32xX18xX1xX3xX8axX2cdxX31xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xX3aexX18xX1xX3xX8axX16axX18xX48xX3xX2faxX1xX17xX4xX72xX3xX8axX43cxX3xX4xX1x15d77xX3xX8axX3b4xX18xX1xX3xX18xX48xX1xX3b4xX3xX7xd501xX3xX4xX2a6xX3xXexX1xX43cxX3xX8axX16axX88xX3xX8axX45x10b43xX18xX48xX3xXexX1cxX17xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX33axX88xX3xX8axbd8dxX18xX48xX3xX1cxX6xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX5xX7dxXbxX3xX4xX1xX3aexX18xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX88xX46xXdxX3xX4xX3dxX6xX3x11d1dxX2axX309xX4xX3xX1xXe3xXdxX3xX2faxX1xX2a6xX6xX3xX18exX71xXf0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX31xX66xX28xXaxX12xX4axX1xX45xX3xX186xX7dxX28xX72xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX1xX43cxX3xX4xX2a6xX3xX4xX1xX3aexX18xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX88xX46xXdxX3xXexX2cdxXdxX3xX1axX7xX1cxX6xX10xX5xX3xXexX3aexX18xX1xX3xX8axXd6xX18xX3xX18xX48xX6bxX28xX3xX2xX194xX54xX71xX72xX3xXexX1x193f4xXdxX3xX8axXdxX43cxX88xX3xXexX14xX6xX3xX17xX18xX3xX21xX5d1xXexX3xX8axX2dxX2axX3xX35xX36xXexX3xX35xX3axX3xXcxX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axXf0xX3x12c01x14a2dxX28xX3xX5xX6bxX3xX5xX2dxX18xX3xX8axX2dxX2axX3xXexXdxX29xX18xX3xXexX1cxX31xX18xX48xX3xX5xX3b4xX4xX1xX3xX7xX3axX72xX3xX88xXe3xXexX3xXexX1xX3dxX3xXexX45xX46xX18xX48xX3xX1axX7xX1cxX6xX10xX5xX3xX8axX45xX624xX18xX48xX3xX4xX1xX635xX4xX3xX21xX3b4xX3xX35xX36xXexX3xX35xX3axX3xXexX2cdxXdxX3xXexX14xX6xX3xX186xX3e6xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX17xX31xX3xX21xX2axXe3xX4xX3xXexX1xX6xX88xX3xX18xX1xXedxX18xX48xX3xX186xX6bxX3xX5xX2cdxX88xX3xX7bxX2axX28xX3e6xX18xX72xX3xX8axXdxX3e6xX2axX3xX88xX6bxX3xX32bxX18xX48xX3xX4axX10xXexX6xX18xX28xX6xX1xX2axX3xX8axXd6xX18xX3xX18xX6xX28xX3xX1xX31xX6bxX18xX3xXexX31xX6bxX18xX3xX21xX17xX4xX3xX21xX26xXf0xX54xXf0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e5xX2axXexX1xX31xX1cxXaxX12xX27cxXcxXcxe505x17c9exX4axX54xX7bfxXdxX10xXexX18xX6xX88x1748axX28axX0xX54xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)