THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất ở Khu dân cư thôn Phúc Tâm cũ và Khu dân cư thôn Phúc Tân, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
e54fx146ccx12e17x1138bx157d5x1280ax134ccx14a8bx17315xX7x11123x170cdx10265x177fdx1639fx130a2xX5x1280bxXaxX3xX7xXexf7e0xX5xX10xX9xXaxXexX10xf18bxXexfd1fxX6xX5xXdxe74cx106e6x149c3xX3xf953xf356xX7xXexXdx1378bxX15x110cbxXax11cdexX0x1442exX2fxXcxed21x15d62x123d8x153a8xX3x16240x10377x1793bxX3x11ec3x168f9x16221xX3xX37x12e44xX3axX3x13ad1xX3fx1267ex10a5exX36xX3x15f06x133baxX3x15162x144ecxX36xX37xX3xX3dxX3exXcxX0x12118xX31xX2fxX0xX57xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x1578bxXaxX2fx16e07x11d3fxX23xX22xX3xXexX15xX3xX3dx125e1xX27xX3xX22xXdx14800xX3xX1x13341xXbxX3xX6dxX6xX23xX1xX3xX34x16388xX23xX22xX3xX3dxec18xX4xX3xXexX1xX71xX23xX22xX3xX31xX7ex12ac1xX3x175e2xX79xX27xX3xX22xXdxX7exX3x173f9xX27xX15x14641xX23xX3xX7x1082bxX3xX6dx175e1xX23xX22xX3xf8d4x16493xX3xX5xX71xX3xX9cxX79xXexX3xea23xX3x1602cxX1xX27xX3xX6dx115b0xX23xX3xX4x10740xX3xXexX1xX71xX23xX3x179a7xX1x1186exX4xX3xXcxXc3x122b5xX3xX4x1292bxX3x13904x1371axX3xXbexX1xX27xX3xX6dxXc3xX23xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX71xX23xX3xXcexX1xXd0xX4xX3xXcxXc3xX23xfa22xX3xX1cx11959xX3xX70xfaecxXd5xX3xXcxXc3xX23xXf5xX3xX1xX27xX15x1790exX23xX3xX70xXfbxXd5xX3xXcxX1x13795xX15xXf5xX3xXex157f9xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX34x13ab2xX6xe796xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX0xXdxXd5xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX23xXexX10x15339xX3xX6dxXexX1xX27xXd5xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12b22xXdxX6dxXexX1xX24xX3x17974xXb2xXb2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x142f1xf153xXb3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxX121xX31xX6xX9axXexX1xX6xX23xX1xX1xX9axX6xX121xXdaxX23xX57xX23xX10xX15axX7xX57x15ee2xXb2xX170x137fbxX57xX2xXb3xX19dxX6dxX2xX2x11d2cxX170x17893xX170xXb2xXexX2xX2xX170xX19dxX5xX171xX1exX6dxX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX1a5xX1exX171xX1exX19axXb2xX2xX121xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX34xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX37xX42xX3axX3xX45xX3fxX47xX48xX36xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX36xX37xX3xX3dxX3exXcxXaxX3xX15axXdxX6dxXexX1xX9xXaxX161xXb2xXb2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX170xX171xXb3xXaxX3xX57xX2fxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxXdbxXdxX3xX7x14e81xX23xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fx16a2axX3xXbexX1xX27xX3xX6dxXc3xX23xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX71xX23xX3xXcexX1xXd0xX4xX3xXcxXc3xXd5xX3xX4xXd8xX24xX3x16808xX71xX3xXb2xX161xX2dxX3xX6dxXdxX106xX23xX3xXex17383xX4xX1xX3xX5xX71xX3xX9cxX79xXexX24xX3xX2xX1a7xX170xXf5xX19axXd5xX0xX7xX27xXbxX2fxX19axX0xX57xX7xX27xXbxX2fxX2dxX3xX22xXdxX7exX3x1500axX1xXbcxXdxX3xX9cxXdxeee9xXd5xX3xX5xX71xX3xX9cxX79xXexX24xX3xX2xXb2xXb3xX121xXb3xX19axXb2xX121xXb2xXb2xXb2xX3xX9cxX8axX23xX22xX57xX5xX71xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX24dxX3xXbexX1xX27xX3xX6dxXc3xX23xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX71xX23xX3xXcexX1xXd0xX4xX3xXcxXc3xX23xX24xX3xXcx14c7fxX3xX5xX71xX3xX7x13beaxX3xXb2xX2xX3xX9cx160c9xX23xX3xX5xX71xX3xX7xX2fbxX3xXb2xX1a7xX2dxX3xX6dxXdxX106xX23xX3xXexX279xX4xX1xX3xXd5x15989xXdxX3xX5xX71xX3xX9cxX79xXexX24xX3xX2xX1a7xXb2xXd5xX0xX7xX27xXbxX2fxX19axX0xX57xX7xX27xXbxX2fxX2dxX3xX22xXdxX7exX3xX29dxX1xXbcxXdxX3xX9cxXdxX2a4xXd5xX3xXd5xX319xXdxX3xX5xX71xX3xX9cxX79xXexX3xXexX2f5xX24xX3xX171xX19axX121xXb2xXb2xXb2xX121xXb2xXb2xXb2xX3xX9cxX8axX23xX22xX57xX5xX71xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxXdxXa7xX23xX3xX9cx148a1xXexX3xXexX149xXc7x17601xX4xX3xXd5xX319xXdxX3xX5xX71xX3xX9cxX79xXexX3xXexX2f5xX24xX3xX2xX1a5xX121xXb2xXb2xXb2xX121xXb2xXb2xXb2xX3xX9cxX8axX23xX22xX57xX2xX3xX1xX8axX3xX7x15cccxX57xX5xX71xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxXdxXa7xX23xX3xX1xX8axX3xX7xX3b1xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX22xXdxX6xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xX2xXb2xXb2xX121xXb2xXb2xXb2xX3xX9cxX8axX23xX22xX57xX2xX3xX1xX8axX3xX7xX3b1xX57xX5xX71xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcexX1xXc7xX3b1xX23xX22xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX3xX5xf98cxX23xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xX34xe57axX23xX1xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xX39xfdf3xX3xXbxX1xXdxX301xX27xX3xX29dxX279xX23xX3xXexX149x15369xX4xX3xXexXdxX301xXbxX3xXex104b1xXdxX3xX4xX27xe91bxX4xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX3xXexX2fbxXdxX3xX9cxX6xX3xXb2xX2xX3xXdax13dc3xX23xX22xX3xX9cxX79xX27xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX1x155dbxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXf5xX3xX9cx12289xX6xX3xX9cxXdxX2a4xXd5xX3xX1cxX10xXd5xX3xXexXdbxXdxX3xX7xX22dxX23xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xXcxX2f5xX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX170xX2xX57xX1a7xX57xX19axXb2xX19axXb2xX3xX9cxX301xX23xX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX2xXb2xX57xXb3xX57xX19axXb2xX19axXb2xX3xXexX47bxXdxX3xX29dxX1xX27xX3xX9cxX79xXexX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xXbexX1xX27xX3xX6dxXc3xX23xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX71xX23xX3xXcexX1xXd0xX4xX3xXcxXc3xXd5xX3xX4xXd8xX3xXdaxXdbxX3xXbexX1xX27xX3xX6dxXc3xX23xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX71xX23xX3xXcexX1xXd0xX4xX3xXcxXc3xX23xX3xXexX47bxXdxX3xX1cxXf8xX3xX70xXfbxXd5xX3xXcxXc3xX23xXf5xX3xX1xX27xX15xX106xX23xX3xX70xXfbxXd5xX3xXcxX1xX10fxX15xXf5xX3xXexX114xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX34xX11fxX6xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX1xX4b7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xXf5xX3xX9cxX4c1xX6xX3xX9cxXdxX2a4xXd5xX3xX31xX7exX23xX3xX1xX8axX3xX7xX3b1xX3xXdaxXdbxX3xXexXdxX301xXbxX3xX23xX1x153e6xX23xX3xX1xX8axX3xX7xX3b1xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX22xXdxX6xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xXcxX47bxXdxX3xX70xX71xX23xX22xX3xXexX15xX3xX3dxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX3xX1xX81xXbxX3xX6dxX6xX23xX1xX3xX34xX8axX23xX22xX3xX3dxX8fxX4xX3xXdaxXdbxX3xXcxX149xXaexX3xX7xXbcxX3xX3fxX39xX36xX4exX3xX1cxXf8xX3xX70xXfbxXd5xX3xXcxXc3xX23xX3xfc3cxXexX149xX9axX23xX22xX22xXdxX4b7xX3xX1xXdbxX23xX1xX3xX4xX1xX279xX23xX1x101d7xX24xX3xXcxX2f5xX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX170xX2xX57xX1a7xX57xX19axXb2xX19axXb2xX3xX9cxX301xX23xX3xX2xX161xX1xX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX2xX161xX57xXb3xX57xX19axXb2xX19axXb2xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX1xX4b7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX480xXbxX3xXexXdxXa7xX23xX3xX9cxX383xXexX3xXexX149xXc7xX389xX4xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX22xXdxX6xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xXcxX2f5xX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX2xX161xX57xXb3xX57xX19axXb2xX19axXb2xX3xX9cxX301xX23xX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX2xX1a7xX57xXb3xX57xX19axXb2xX19axXb2xX3xX618xXexX149xX9axX23xX22xX3xX22xXdxX4b7xX3xX5xXdbxXd5xX3xXdaxXdxX106xX4xX62cxX3xXdaxXdbxX9axX3xXcxXdbxXdxX3xX29dxX1xX9axX22dxX23xX3xX7xX2fbxX24xX3xX170xX19dxX170xX1a5xX19axXb2xX2xXb2xX19axX161xX161xX170xX171xX3xX4xX10fxX6xX3xX70xX71xX23xX22xX3xXexX15xX3xX3dxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX3xX1xX81xXbxX3xX6dxX6xX23xX1xX3xX34xX8axX23xX22xX3xX3dxX8fxX4xX3xXd5xXbcxXexX47bxXdxX3xX36xX22xXc3xX23xX3xX1xXdbxX23xX22xX3xX36xX71xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX106xXbxX3xXdaxXdbxX3xXbxX1xX7exXexX3xXexX149xXdxX2a4xX23xX3xX23xX71xX23xX22xX3xXexX1xX71xX23xX3x12374xXdxX106xXexX3xX36xX6xXd5xX3xX618x1569dxX22xX149xXdxX31xX6xX23xX29dxX62cxX3x1250cxX70xX1xXdxX3xX23xX1xX7exX23xX1xX3xX39xX6xX3xX3dxX451xX23xX1xX3xX1exX3xX36xX6xXd5xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX34xX11fxX6xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX1xX4b7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xXf5xX3xX9cxX4c1xX6xX3xX9cxXdxX2a4xXd5xX3xXex11940xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX24dxX3xX0xXdxX2fxXcxX1xX4b7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX24xX0xX57xXdxX2fxX39x16b52xXexX3xX9cx1581cxX27xX3xXexX2f5xX3xXb2xX1a7xX3xX22xXdxX4b7xX3xXb2xXb2xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX23xX22xXdbxX15xX3xX2xXb3xX57xXb3xX57xX19axXb2xX19axXb2xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX24dxX3xX0xXdxX2fxX3dxX4c1xX6xX3xX9cxXdxX2a4xXd5xX24xX3xX0xX57xXdxX2fxX34xX480xXdxX3xXexX149xXc7xX4b7xX23xX22xX3xX3fxX39xX36xX4exX3xX1cxXf8xX3xX70xXfbxXd5xX3xXcxXc3xX23xXf5xX3xX1xX27xX15xX106xX23xX3xX70xXfbxXd5xX3xXcxX1xX10fxX15xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxf189xX3xX3dxXdxXa7xX27xX3xX29dxXdxX106xX23xXf5xX3xX4xX7exX4xX1xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX9cx16848xX23xX22xX3xX29dx10839xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX22xXdxX6xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX24xX3xX70xX1xXdxX3xXexXdxX301xXexX3xXexX149xX9axX23xX22xX3xX1xX8axX3xX7xX3b1xX3xX9cxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fx15433x13a5cxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX301xXexX3xX29dxX1xX7exX4xX1xX3xX1xXdbxX23xX22xX3xX5xXdxX436xX23xX3xX1xX106xX24xX70xX71xX23xX22xX3xXexX15xX3xX3dxX79xX27xX3xX22xXdxX7exX3xX1xX81xXbxX3xX6dxX6xX23xX1xX3xX34xX8axX23xX22xX3xX3dxX8fxX4xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9axX6dxX15xXaxX2fxX1exX3xX3dxX4c1xX6xX3xX4xX1xX114xX24xX3xX4bxX2fbxX3xX1a5xX19axX1a5xXf5xX3xX3dxXc7xX4b7xX23xX22xX3xX26cxX47bxX4xX3xX26cxX9axX23xX22xX3xX45xX27xXc3xX23xXf5xX3xXbxX1xXc7xX4b7xX23xX22xX3xX3dxX71xX23xX22xX3xX752xX106xXf5xX3xXcxXcexX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX34xX11fxX6xXf5xX3xXexX114xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX34xX11fxX6xX121xX3xX3dxXdxX106xX23xX3xXexX1xX9axX47bxXdxX24xX3xXb2xX19axX170xX171xX170xX121xXb3xX161xX2xX121xX1a7xX19dxX1a7xX121xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75cxX27xXexX1xX9axX149xXaxX2fxX37xX42xX3axX8dfxX3xX3dx15aedxX70xX24xX3xX36xX22xX27xX15x119f9xX23xX3xXcxX1xX301xX3xXcxXdxX301xX23xX0xX57xXbxX2f
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thế Tiến