Thanh Hóa ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4873/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030.
ef6axf348x17d45x1a0afx1186ax12b07x174ccx14a2fx181a7xX7x162bbx11941x10639x104afx1382ax164d0xX5x16527xXaxef8fxX0xX6xX12xXcxX1xX6x109eaxX1xX3x16e07x12b5fxX6xX3x169a2xX6xX19xX3xX1x16a3exX19xX1xX3x1534dxX1x11c36xf26axX19x12bb9xX3xXex15e94x143cbxX19xX1xX3xXbxX1xf44dxXexX3xXexX31xXdx1980fxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdx12a7bxX19xX3xX2exXdxX6xXdxX3x1534ax120e8x14277xX19xX3x169f0xf29exX56xX2xX3x13a9axX3xX56xX57xf58exX57xX0x164a7xX6xX12xX0xX62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xfd63xXaxX12x17ccbx154c8x17617x17e82xX3xXex16913xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3x190fdx17f83xX6xX3xX20xX6xX19xX3xX1xX25xX19xX1xX3xfccex1477ax1363ax12f53xXexX3xX51x13225xX19xX1xX3xX7x12e7fxX3x1104cx147ddx1301fxX5fxX62xX9cx132edxX5bxX7bxX7cxX7dxX7exX3xX8fx174edxX3xX8fxXdx12306xX4xX3xX20xX6xX19xX3xX1xX25xX19xX1xX3xX29xX1xX2bxX2cxX19xX2exX3xXexX31xX32xX19xX1xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xXexX81xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX2exXdxX6xXdxX3xX51xX52xX53xX19xX3xX56xX57xX56xX2xX3xX5bxX3xX56xX57xX5fxX57x10d7dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX52xX78xX9exXaxX12xX0xXdx155abxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xXexX1xX9dxX127xX20xX3xXdxX29xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXax175b2xXdxX78xXexX1x12c10xX3xXabxX57xX57xXbxf470x18cf5xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX14dxX3x1a2fbxX5fxX5fxXbxX153xX154xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX10fxX20xX6xX52xXexX1xX6xX19xX1xX1xX52xX6xX10fxX8fxX19xX62xX19xX10xX148xX7xX62xX56xX2xXaaxXabxX62xX2xX57xX15exX78xX15exX2xX57xXaaxX5fxXaaxX57xXexX56xX15ex107c6xX196xXabxX5xX57xX10fx13960xXbxX2ex11d58xX31xX9xX196xXabxX56xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX6xX19xX3xX1xX25xX19xX1xX3xX29xX1xX2bxX2cxX19xX2exX3xXexX31xX32xX19xX1xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX2exXdxX6xXdxX3xX51xX52xX53xX19xX3xX56xX57xX56xX2xX3xX5bxX3xX56xX57xX5fxX57xXaxX3xX148xXdxX78xXexX1xX9xXaxXabxX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX15exX5fxX5fxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX52xX19xXaxX12xX1cxX9dxX9exXbcxX19xX3xX51xX52xX25xX19xX3xX9cxX9dx11271xX19xX2exX3x18ec0xX2bxX2cxX19xX2exX3xXbxX1xX38xXexX3xX51x15683xX19xX2exX3xX29xX1xXdxX9fxX19xX3xX78xXa3xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xXexX32xX19xX1xX3xX19xX2exX9dxX9exXbcxX19xX3xX1x1474exX3xX19x125b8xX127xX3xX56xX57xX56xX2xX3xX8fxX25xX3xX31xX6xX3x11026xX9dx15ea1xX19xX3xX8fxXbcxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX127x19417xXdxX3xXexX31xX2bx13d05xX19xX2exX3xX20xXdxX3exX19xX10fxX3x1801dxX19xX1xX3x13f9axX53xX19xX1xX3xX29xX2bxX295xX19xX2exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX52xX78xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xX51xX1dxfa4fxX3xX127x17aa8xX4xX3xXexXdxX49xX9dxX3xX19xX1x19672xX127xX3xX153xX283xX9exX3xX78xf0f5xX19xX2exX3xXexX1xX9fxX3xX1xXbcxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xXexX81xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xXexX52xX25xX19xX3xX78xXdxXbcxX19xX2c9xX3xX2exXdxX25xX9dxX3xX5x1164dxX19xX2exX3xX9exX49xX9dxX3xX281xX9dxX49xX3xX1xX2bxX2cxX19xX2exX2c9xX3xX51x1034cxXexX3xX19xX2bx1019dxX4xX3xX8fxX25xX3xXexX2dexX3xX1xX25xX52xX3xX78xX283xX19xX3xXexX249xX4xX154xX3xX4xX1dxX3xX51xX53xX52xX3xX51x13614xX4xX3xX8fxX25xX3xX5xXa8xXdxX3xX7xXa8xX19xX2exX3xX5xX25xX19xX1xX3xX127xX53xX19xX1xX2c9xX3xX4xX1dxX3xX4xX1dxX3xX5x195cfxX3xXexX2bx102d8xX19xX2exX2c9xX3xX1xX52xX25xXdxX3xX20x1609bxX52xX3xX8fxX25xX3x108e0xX1xX38xXexX3xX8fxf237xX19xX2exX3xX8fxX2bxX2cxX19xX3xX5xX49xX19xX3xX153xX283xX9exX3xX78xX2dexX19xX2exX3xX51xX333xXexX3xX19xX2bxX338xX4xX154xX3xX4xX1dxX3xX7xX356xX4xX3xX38cxX1x15fafxX10xX2c9xX3xX8fxX273xX19xX3xX1xX1dxX6xX2c9xX3xX38cxXdxX9fxX19xX3xXexX1xX356xX4xX2c9xX3xXexX31xX32xX19xX1xX3xX51xX249xX3xX1xX392xX4xX3xX8fxX333xX19xX2c9xX3xX38cx176edxX3xX19xX273xX19xX2exX3xX7xXa8xX19xX2exX154xX3xX4xX1dxX3xX377xX3xX4xX1x1400exX3xX5x1a452xXbxX3xXexX1xX283xX19xX2c9xX3xX5xX3fdxXbxX3xX19xX2exX1xXdxXbcxXbxX2c9xX3xX19xX273xX19xX2exX3xX51xX249xX19xX2exX2c9xX3xX7xX38xX19xX2exX3xXexX53xX52xX2c9xX3xX5xX25xX127xX3xX4xX1x12fcbxX3xX38cxX1xX52xX6xX3xX1xX392xX4xX2c9xX3xX4xX28fxX19xX2exX3xX19xX2exX1xXbcxX10fxX3x1793cxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xX19xX2exX9dx1a495xX19xX3xX19xX1xX283xX19xX3xX5xX2dexX4xX3xXexX31x1440exX3xX4xX1dxX3xX4xX1xX333xXexX3xX5xX2bx19ba3xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX2c9xX3xX51xX38xXbxX3xX356xX19xX2exX3xX9exX49xX9dxX3xX4x187f1xX9dxX3xXexX1xX295xXdxX3xX38cx12bf1xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX8fxX25xX3xX20xXb8xX19xX3xX8fxffa1xX19xX2exX3xX4xX42dxX6xX3xX51xX333xXexX3xX19xX2bxX338xX4xX3xX8fxX25xX3xX1xX249xXdxX3xX19xX1xX3fdxXbxX3xX281xX9dxXa8xX4xX3xXexX9fxX10fxX3xX444xX1xX38xXexX3xX1xX9dxX9exX3xX8fxX25xX3xX19xX283xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX3xXexX3faxX19xX1xX3xX153xX9dxX19xX2exX3xX38cxX3faxX4xX1xX2c9xX3xXexX32xX19xX1xX3xX19xX2exX9dxX9exXbcxX19xX2c9xX3xX8fxX6xXdxX3xXexX31xX31fxX2c9xX3xXexX31xX38xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXbcxX127xX3xX4xX42dxX6xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xXexX31xX52xX19xX2exX3xX153xX283xX9exX3xX78xX2dexX19xX2exX2c9xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xX38cxXdxX19xX1xX3xXexX9fxX2c9xX3xX153xX386xX3xX1xX249xXdxX3xX8fxX25xX3xX20xX239xX52xX3xX8fxXbcxX3xXcx1923cxX3xX281xX9dxXa8xX4xX2c9xX3xX2exX1dxXbxX3xXbxX1xX482xX19xX3xX153xX283xX9exX3xX78xX2dexX19xX2exX3xXexX81xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX19xX2exX25xX9exX3xX4xX25xX19xX2exX3xX2exXdxX25xX9dxX3xX51x13e32xXbxX3xX8fxX273xX19xX3xX127xXdxX19xX1xX154xX3xXexX31xX37bxX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xXexX31xX9dxX19xX2exX3xXexX283xX127xX3xX38cxXdxX19xX1xX3xXexX9fxX3xX51xX249xX19xX2exX3xX5xX2dexX4xX3xXbxX1xX3faxX6xX3xX7cx10247xX4xX3xX4xX42dxX6xX3xX51xX333xXexX3xX19xX2bxX338xX4xX10fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX52xX78xX9exXaxX12xX29xX1xX2bxX2cxX19xX2exX3xXexX31xX32xX19xX1xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX51xX2bxX6xX3xX31xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX127xX2ccxX4xX3xXexXdxX49xX9dxX3xX4xX2ccxX3xXexX1xX3exX3xX8fxXb8xX14dxX3xXcxX9dxX9exX49xX19xX3xXexX31xX9dxX9exXb8xX19xX2c9xX3xXbxX1xX558xX3xX20xXdxX9fxX19xX2c9xX3xX2exXdxX38xX52xX3xX78xX2ccxX4xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX9dxX3fdxXexX154xX3xX4xX9dxX19xX2exX3xX4xX333xXbxX3xXexX1xX28fxX19xX2exX3xXexXdxX19xX3xX8fxXb8xX3xXexX2bxX3xX8fxX333xX19xX2c9xX3xX1x1738dxX3xXexX31xX46cxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX377xX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX154xX3x106b5xXdxX38xX52xX3xX78xX2ccxX4xX3xX19xX283xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX3xX38cxXdxX9fxX19xX3xXexX1xX356xX4xX2c9xX3xX38cxX3e6xX3xX19xX273xX19xX2exX154xX3xXexX53xX52xX3xX51xXdxXb8xX9dxX3xX38cxXdxXbcxX19xX3xX51xX3exX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX20xX32xX19xX1xX3xX51x10d00xX19xX2exX3xX8fxXb8xX3xX4xX2cxX3xX1xX249xXdxX3xX1xX392xX4xX3xXexX3fdxXbxX2c9xX3xX19xX2exX1xXdxX49xX19xX3xX4xX356xX9dxX2c9xX3xX51xX558xXdxX3xX127xX338xXdxX3xX7xX38xX19xX2exX3xXexX53xX52xX154xX3xX7dxX283xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX3xX4xX1xX333xXexX3xX5xX2bxX46cxX19xX2exX3xX51xX25xX52xX3xXexX53xX52xX3xX19xX2exX1xXb8xX3xX8fxX25xX3xXexX53xX52xX3xX8fxXdxXbcxX4xX3xX5xX25xX127xX3xX20xXb8xX19xX3xX8fxX4a6xX19xX2exX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX154xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xX19xX2exX9dxX452xX19xX3xX19xX1xX283xX19xX3xX5xX2dexX4xX3xXexX31xX460xX3xX4xX1dxX3xX4xX1xX333xXexX3xX5xX2bxX46cxX19xX2exX3xX4xX6xX52xX154xX3xX7cxX239xX52xX3xX8fxXbcxX2c9xX3xX4xX1xX273xX127xX3xX7xX1dxX4xX3xX8fxX25xX3xX19xX283xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX3xX7xX356xX4xX3xX38cxX1xX52xX460xX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX154xX3xX19xX283xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX3xX51xX295xXdxX3xX7xXa8xX19xX2exX3xX8fxX273xX19xX3xX1xX1dxX6xX2c9xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX482xX19xX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX154xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX9dxX9exX3xX8fxX6xXdxX3xXexX31xX31fxX3xX153xX9dxX19xX2exX3xX38cxX3faxX4xX1xX3xX4xX42dxX6xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xXexX31xX52xX19xX2exX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX3xX38cxXdxX19xX1xX3xXexX9fxX3xX5bxX3xX153xX386xX3xX1xX249xXdxX3xX8fxX25xX3xX20xX239xX52xX3xX8fxXbcxX3xXcxX558xX3xX281xX9dxXa8xX4xX10fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX52xX78xX9exXaxX12xX29xX2ccxX3xXexX1xX3exX3xX19xX1xX2bxX14dxX3xX1cxX2d6xX19xX2exX3xX19xX273xX127xX2c9xX3xXbxX1xX333xX19xX3xX51xX333xX9dxX3xfe63xX57xfd73xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX37bxX3xX51xX28fxX3xXexX1xXa3xX154xX3xXbxX1xX333xX19xX3xX51xX333xX9dxX3xXacxX57xX890xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX37bxX3xX19xX28fxX19xX2exX3xXexX1xX28fxX19xX3xX8fxX25xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX4xX28fxX19xX2exX3xX19xX1xX283xX19xX3xX37bxX3xX4xX38xX4xX3xX38cxX1xX9dxX3xX4xX28fxX19xX2exX3xX19xX2exX1xXdxXbcxXbxX154xX3xXbxX1xX333xX19xX3xX51xX333xX9dxX3xX196xX57xX890xX3xXexX1xX6xX19xX1xX19xXdxX49xX19xX3xX8fx1331axX19xX2exX3xX78xX283xX19xX3xXexX249xX4xX3xXexX1xXdxX3exX9dxX3xX7xXa8xX2c9xX3xX127xXdxXb8xX19xX3xX19x19a9cxXdxX2c9xX3xX8fxX912xX19xX2exX3xX4xX1dxX3xX51xXdxXb8xX9dxX3xX38cxXdxXbcxX19xX3xX38cxXdxX19xX1xX3xXexX9fxX3xX5bxX3xX153xX386xX3xX1xX249xXdxX3xX51x155e0xX4xX3xX20xXdxXbcxXexX3xX38cxX1xX1dxX3xX38cxX1xX273xX19xX3xX51xX2bxX46cxX4xX3xXexX53xX52xX3xX51xXdxXb8xX9dxX3xX38cxXdxXbcxX19xX3xXexX1xX6xX127xX3xX2exXdxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX52xX53xXexX3xX51xX249xX19xX2exX3xX8fxX273xX19xX3xX1xX1dxX6xX2c9xX3xX19xX2exX1xXbcxX3xXexX1xX9dxX3fdxXexX2c9xX3xXexX1xX3exX3xX78xX2ccxX4xX3xXexX1xX3exX3xXexX1xX6xX52xX154xX3xX1xX52xX53xXexX3xX51xX249xX19xX2exX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX52xX53xXexX3xX4xX249xX19xX2exX3xX51xX452xX19xX2exX3xX37bxX3xX19xX2cxXdxX3xX1xX392xX4xX3xXexX3fdxXbxX2c9xX3xX5xX25xX127xX3xX8fxXdxXbcxX4xX3xX8fxX25xX3xX4xX2bxX3xXexX31xX92exX154xX3xX51xX9fxX19xX3xX19xX273xX127xX3xX56xX57xX5fxX57xX2c9xX3xXbxX1xX333xX19xX3xX51xX333xX9dxX3xXacxX57xX890xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX7x11cdfxX3xX78xX2ccxX19xX2exX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xXexX1xX53xX52xX3xX4xX38xX4xX3xXbxX1xX2bxX2cxX19xX2exX3xXexXdxXbcxX19xX3xX38cxX3e6xX3xXexX1xX9dxX3fdxXexX3xX7xXa8xX3xXbxX1xX2ccxX4xX3xX8fxX2ccxX3xX127xX2ccxX4xX3xX51xX3faxX4xX1xX3xX2exXdxX6xX52xX3xXexXdxX9fxXbxX2c9xX3xXexX31xX9dxX9exXb8xX19xX3xXexX1xX28fxX19xX2exX2c9xX3xX38cxXdxX19xX1xX3xX78xX52xX6xX19xX1xX3xXexX31xX49xX19xX3xX19xXb8xX19xX3xXexX239xX19xX2exX3xX38cxXdxX19xX1xX3xXexX9fxX3xX7xXa8xX154xX3xX1xX2d6xX19xX2exX3xX19xX273xX127xX2c9xX3xXbxX1xX333xX19xX3xX51xX333xX9dxX3xXexX31xX49xX19xX3xXabxX57xX890xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX51xX2bxX46cxX4xX3xXexX31xX6xX19xX2exX3xX20xXa3xX3xX38cxXdxX9fxX19xX3xXexX1xX356xX4xX3xX38cxX3e6xX3xX19xX273xX19xX2exX3xX31xX270xX19xX3xX5xX9dxX9exXbcxX19xX3xXexX1xX3exX3xX4xX1xX333xXexX2c9xX3xX19xX283xX19xX2exX3xX4xX6xX52xX3xX7xX356xX4xX3xX38cxX1xX3bbxX10xX2c9xX3xX4xX1xX273xX127xX3xX7xX1dxX4xX3xX7xX356xX4xX3xX38cxX1xX3bbxX10xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX239xX19xX2c9xX3xX7xX356xX4xX3xX38cxX1xX3bbxX10xX3xXexX32xX19xX1xX3xX78xX2ccxX4xX2c9xX3xX7xX356xX4xX3xX38cxX1xX3bbxX10xX3xXexX283xX127xX3xXexX1xX482xX19xX2c9xX3xX78xX283xX19xX3xX7xXa8xX3xX8fxX25xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX31xXdxX3exX19xX2c9xX3xX20xX32xX19xX1xX3xX51xX6e1xX19xX2exX3xX2exXdxX338xXdxX2c9xX3xX20xX53xX52xX3xX5xX2dexX4xX3xX2exXdxX6xX3xX51xX32xX19xX1xX2c9xX3xX20xX53xX52xX3xX5xX2dexX4xX3xX1xX392xX4xX3xX51xX2bxX295xX19xX2exX2c9xX3xX153xX283xX127xX3xX1xX53xXdxX3xXexX32xX19xX1xX3xX78xX2ccxX4xX154xX3xX1cx11e46xf81bxX62x13203xXbabxX7ex18b95xX3xX8fxX25xX3xX4xX38xX4xX3xX20xXdxXbcxX19xX3xXbxX1xX38xXbxX3xXbxX1xX31fxX19xX2exX2c9xX3xX4xX1xXa8xX19xX2exX3xX1cxXbabxXbacxX62xXbaexXbabxX7exXbb1xX3x120eaxXexX31xX52xX19xX2exX3xX51xX1dxX3xXex1309bxX3xX5xXbcxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xX5xX25xX3xX1xX392xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX2c9xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX8fxXdxX49xX19xX3xXexX31xX52xX19xX2exX3xX4xX38xX4xX3xX4xX2cxX3xX7xX37bxX3xX2exXdxX38xX52xX3xX78xX2ccxX4xX3xX51xX53xXexX3xX2xX57xX57xX890xX154xX3xXexXbe5xX3xX5xXbcxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX49xX19xX3xXexX31xX52xX19xX2exX3xX4xX38xX4xX3xX4xX2cxX3xX7xX37bxX3xX2exXdxX38xX52xX3xX78xX2ccxX4xX3xX19xX2exX1xXb8xX3xX19xX2exX1xXdxXbcxXbxX3xX51xX53xXexX3xX88exX15exX890x138c7x15b64xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX52xX78xX9exXaxX12xX23dxX10xX127xX3xXexX52xX25xX19xX3xX8fxX273xX19xX3xX29xX1xX2bxX2cxX19xX2exX3xXexX31xX32xX19xX1xX3xXexX53xXdxX3xX0xX7xXexX31xX52xX19xX2exX12xX0xX6xX3xX1xX31xX10x16d78xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14dxX62xX62xX281xXbxXbxX5xX10fxXexX1xX6xX19xX1xX1xX52xX6xX10fxX2exX52xX8fxX10fxX8fxX19xX62xX8fxX20xXbxX281x127edxXexX1xX6xX19xX1xX1xX52xX6xX10fxX19xX7xXcafxX62xX7xXexX31xX62xXbaex15c06xX2xXabxX2xX7exX88exXbaexX15exX5fxXacxX15exX15exXacxX2xXacxXaaxXacxX56xX15exXabxXacxXbaexX57xX57xX57xX57xXabxX7cxXabxX88exX15exX62x10122xXcafxXdxX5xX10xX62xX7exXcxX5bxXbacxX7cxX7exXcxX444xXcxXabxXacxX88exX57xX57xX5fxX57xX15exX2xX5bxX2xX56xX5bxX56xX57xX56xX2xX2xX196xX5fxXabxX5fxX56xX2xX57xX196xX57xX57xXabxX2xXcd3xXexX9dxX6xX19xX78xX127xXcd3xX57xX56xX5bxX2xX56xX5bxX56xX57xX56xX2xX5bxX2xX5fxX5bxX5fxX56xX5bxX57xX88exXcd3xX7xXdxX2exX19xX10xX78xX10fxXbxX78xXcafxXaxX12xXb0x19c47x161a4xX10fxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX31xX52xX19xX2exX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaexX9dxXexX1xX52xX31xXaxX12xX444xXbacxX0xX62xXbxX12
PV