Sương mù dày đặc che phủ khắp các tuyến phố tại Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Thêm một ngày nữa, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện sương mù dày đặc bất thường. Tầm nhìn bị giới hạn, đến 8 - 9 giờ sáng, các phương tiện giao thông vẫn phải đi chậm, bật đèn gầm để bảo đảm an toàn.
ead9x15c2bx160ddx15626x143bdx11cfex1192ax116c9xf0ebxX7x1091bx13b89x12495x16db2x11a00x161e6xX5x169e5xXaxX3xX7xXex1468bxX5xX10xX9xXaxXexX10x100e2xXex105adxX6xX5xXdx10678xf5d2x10db6xX3x11f48x11282xX7xXexXdx12373xX15x10f8cxXax16dccxX0xX7xXex124bex1030fxX23xX22xX2fx16490x146d7xfe11xX23xX22xX3x1630dx12bf0xX3xff99x14069xX15xX3x10a56x102c7xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1x14c33xX3x10af1xX1x1287cxXbxX3xX4x13b72xX4xX3xXexX27xX15x16957xX23xX3xXbxX1x11073xX3xXexf5e0xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x1489dx12ee5xX6xX0x1519bxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX72xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX6xX41xXaxX2fxXcxX1x117f7xX3exX3xX3ex15cb7xXexX3xX23xX22xX42xX15xX3xX23x12ce6xX6xfca8xX3xXexX33xX92xX23xX3xX45x12e1bxX6xX3x13198xX42xX23xX3xXex1419exX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX1cxX27x12e6fxXexX3xX1xXdxff2fxX23xX3xX7xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xXacxXc1xXexX3xXexX1xX39x144c7xX23xX22x14da0xX3xXcx16bf9xX3exX3xX23xX1x141b7xX23xX3xXacxXa9xX3xX22xXdx16f7bxXdxX3xX1xX65xX23xXa1xX3xX45xX5dxX23xX3x107c0xX3xX1exX3x10be0xX3xX22xXdxXe1xX3xX7xX57xX23xX22xXa1xX3xX4xX57xX4xX3xXbxX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexXdxXc6xX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXexX1x11172xX23xX22xX3x1181bx138bbxX23xX3xXbxX1x170b1xXdxX3xX45xXdxX3xX4xX1x12ab2xX3exXa1xX3xXacxX139xXexX3xX45x10928xX23xX3xX22xXe7xX3exX3xX45x16103xX3xXacxX131xX34xX3xX45xX131xX3exX3xX6xX23xX3xXexX34xX42xX23xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ba5xX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx138c3xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1012dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100x13b6fxX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x151e0x1019dxX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72x16fbbxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3x14bbaxX41xX195xX195xX100xX1a3xX1cdxX1cdxX1d4xXexX1a3xX2x1642exX104xX5xX2xX195xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX2xX100xX104xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX100xX3xX22xXdxXe1xX3xX7xX57xX23xX22xXa1xX3xX23xX1xXdx161a8xX27xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xX45xX39xXe1xX23xX22xX3xX12bxX10xX23xX3xX45xX127xX3xXcx11666xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX12bxX12cxX23xX3xX3exXa9xXexX3xX3exX3fxX3xX3exX96xXexX3xX3exX42xX27xX3xX3exXe1xX3xX131xX34xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX100xX1a3xX1a4xX1cdxX100xXex12b01xX100xX1a3xX2xX5xX1a4xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX2xX104xX1cdxXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fx161edx15e0dxXexX3xX22xXdxX6xX34xX3xX22xXdxX9fxX6xX3xX45xX65xXdxX3xX5xX96xX3xX3bcxX22xX27xX15x11c7fxX23xX3xX6exX34xX42xX23xX22xX3xX12bxX42xX3xX45xX65xXdxX3xX5xX96xX3xX3bcxX6xX3exX3xX38xX127xX23xX22xX3xfdc3x11394xX3xXexX1xX27xX96xX4xX3xXbxX1xX39xXe1xX23xX22xX3x15d99xX127xX23xX22xX3xX6exX131xXdxX3x12bfexXcxX28dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6x112b0xX3xX12bxX42xX34xX3xX5xX3bdxX4xX3xX1xX3axX23xX3xX100xX3xX22xXdxXe1xX3xX7xX57xX23xX22xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX100xX1a3xX1d4xX1a4xX1e0xXexX1e0xX2xX100xX334xX5xX2xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX1cdxX195xX2xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX28dxX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexXdxXc6xX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXexX1xX127xX23xX22xX3xX5xX39xX27xX3xXexX1xX127xX23xX22xX3xX51xX1xX57xX3xX4xX1xX139xX3exX3xXexX33xX92xX23xX3xX4xXe7xX27xX3xX3bcxX22xX27xX15xXc6xXexX3x1028bxXdxX92xX23xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX100xX1a3xX100xX195xX195xXexX334xX100xX2xX1d4xX5xX2xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX1cdxX2xX2xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX401xX65xXdxX3xX5xX96xX3xX3bcxX22xX27xX15xX3d5xX23xX3xX6exX34xX42xX23xX22xX3xX40axXcxX28dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX417xX3xX12bxX42xX34xX3xX51xX1xX34xX131xX23xX22xX3xX100xX3xX22xXdxXe1xX3xX1a4xX195xX3xXbxX1xX3bdxXexXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX100xX1a3xX100xX334xX1cdxXexX1cdxX1a3xX1d4xX1d4xX5xX1a4xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX1cdxX195xX1d4xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX3f1xX96xXexX3xX22xX6fxX4xX3xf6e3xX1xX27xX3xX45xX127xX3xXexX1xXa9xX3xX574xXdxX23xX1xX34xX3exX10xX7xX3xX38xXexX6xX33xX3xX17exXdxXexX15xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1cdxX195xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX104xX195xX2xX195xX1e0xXexX100xX100xX100xX2xX5xX334xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX1cdxX195xX1a4xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1cdxX195xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcx14590xX6xX3xX23xX1xX42xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xXex14937xX3exX3xXcxXdxX23xX3xX1x115aexX4xX3xXexXb1xX23xX1xX3xX1exX3xX4xX127xX23xX22xX3xXexX33xXecxX23xX1xX3xX4xX6xX34xX3xX23xX1xXc1xXexX3xX22xXdxX57xXbxX3xX7xX127xX23xX22xX3xX3f1xX3f2xX3xXexX1xX27xX96xX4xX3xXcxX28dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX41xX39xXe1xX23xX22xX3xX23xX1xX39xX3xXacxXa9xX3xX51xX1xX27xXc1xXexX3xX5xXc1xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexXe7xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xXacx15939xXdxX3xX7xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX104xX195xX1cdxX1cdxX1e0xXexX1d4xX195xX2xX195xX5xX104xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX2xX104xX100xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX17exX57xX4xX3xXbxX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexXdxXc6xX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXexX1xX127xX23xX22xX3xX5xX39xX27xX3xXexX1xX127xX23xX22xX3xX1xX39xXf4xX23xX22xX3xX16bxX53xX4xX3xX1exX3xX3bcxX6xX3exX3xXexX33xX92xX23xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xX45xX39xXe1xX23xX22xX3xXexX33xX57xX23xX1xX3xXcxX28dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX45xXdxX3xX51xX1xX57xX3xX4xX1xX139xX3exX3xX41xX34xX3xXacxXa9xX3xX4xX1xX10xX3xX51xX1xX27xXc1xXexX3xXexXe7xX3exX3xX23xX1xXecxX23xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX104xX195xX1a4xX1a3xX334xXexX1a3xX1e0xX1cdxX1cdxX5xX104xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX1cdxX2xX334xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX401xX65xXdxX3xX5xX96xX3x14299xX92xX3xXc18x17156xXdxX3xX40axXcxX28dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX417xX3xX12bxX42xX34xX3xX5xX3bdxX4xX3xX100xX3xX22xXdxXe1xX3xX334xX1a3xX3xXbxX1xX3bdxXexXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX104xX195xX334xX334xX1d4xXexX1a3xX334xX104xX5xX104xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX1cdxX1cdxX334xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX2xX1a3xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX3bcxX1xXdxX276xX27xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX23xX96xXdxX3xX45xX127xX3xXcxX28dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX4x1424fxX23xX22xX3xX4xX1xXecxX3exX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX7xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX34xX41xX15xXaxX2fxX0xXdxX3exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX41xXexX1xX24xX3xX100xX195xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX1a4xX1a4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxXe4xXacxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xXe4xX12bxX23xX72xX23xX10xX18dxX7xX72xX1cdxX2xX195xX1a4xX72xX2xX1a3xX1d4xX41xX195xX195xX104xX195xX1a3xX1cdxX334xXexX100xX1d4xX1a4xX100xX5xX2xX1exXdxX3exX22xX1exX195xX2xX100xX1d4xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX45xX46xX4xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xXbxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX15xX5dxX23xX3xXbxX1xX62xX3xXexX65xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xXaxX3xX18dxXdxX41xXexX1xX9xXaxX100xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcxX33xX92xX23xX3xX45xXa9xX6xX3xXacxX42xX23xX3xXcxX28dxX3xX38xXe7xX3exX3xX38xX3axX23xXa1xX3xXexXecxX23xX1xX3xXexX33xX65xX23xX22xX3xX7xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xX4xXd78xX23xX22xX3xXexX39xX3axX23xX22xX3xXex14e65xXe4xX3xX401xX39xXc1cxX4xX3xXacxXdxX5dxXexXa1xX3xX23xX1xXdxX276xX27xX3xX45xXa9xX6xX3xXbxX1xX39xX3axX23xX22xX3xX51xX1xX57xX4xX3xXexX33xX92xX23xX3xX45xXa9xX6xX3xXacxX42xX23xX3xXexXb1xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX4xXd78xX23xX22xX3xX4xX6fxX3xX7xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX3xXacxX6xX34xX3xXbxX1xX4fxX3xXexX33xX92xX23xX3xX41xXdxXc6xX23xX3xX33xX96xX23xX22xXe4xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15da9xX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fxXc18xX92xX3xX401x15e84xX23xX22xX0xX72xXbxX2f
Lê Đồng