Mỹ: Minneapolis trả 27 triệu USD để dàn xếp vụ kiện của gia đình Floyd
Ngày 12/3, thành phố Minneapolis đã đồng ý trả 27 triệu USD để dàn xếp vụ kiện của gia đình George Floyd, người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát bạo hành vào năm ngoái.
9f97xa7d0xbed1x12e04xed2dxbbd8x110f0x125eaxdd55xX7xd193x10ac3x127a4x11e43xe5baxef88xX5xf27cxXaxef01x1311cx10600x136d5xX3xX13xXdx1324dxX19xX10xX6xXbxa903xX5xXdxX7xX3xXex11e6fxf8a0xX3xaef8xe3c8xX3xXexX24xXdxab21xfce1xX3xcd26x12977x11e22xX3xa108x122c7xX3x11fadx13fe0xX19xX3xe276x13162xXbxX3x13953x130eexX3x133e0xXdxX2dxX19xX3xX4x13e0cxX6xX3xa881xXdxX6xX3xX34xdd52xX19xX1xX3xb189xX5xX1ex12282xX37xX0x11079xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe05bxX10xX6xX37xXaxX12xd8bdxX4bxX38xX57xX3xX2xX27xX5axbe1fxbda6xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xXbxX1xc806xX3xX13xXdxX19xX19xX10xX6xXbxX1exX5xXdxX7xX3xX34xe619xX3xX34xd4b5xX19xX4bxX3xea85xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX3xXexX24xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX19xX3xX3bxX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xXdxX2dxX19xX3xX4xX48xX6xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xe5ecxX10xX1exX24xX4bxX10xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX78xX3xX19xX4bx13be3x13f14xXdxX3xX34xX38xX19xX3xb10dxX19xX4bxX3xX37xX6xX3xead7xX38xX2exX3xXexbac1xX3xX3fxX1exX19xX4bxX3xX7xX6xX2exX3xX42xX1xXdxX3xc70exee84xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xe5cfxXexX3xXfexa280xX1exX3xX1xX38xX19xX1xX3xX3fxX38xX1exX3xX19x143a7xXeaxX3xX19xX4bxX1exX107xXdx10c10xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130c6xX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xX0xXdxXeaxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXeaxX7x127c1xXbxX1xX1exXexX1exXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxX37xXdxX7xXbxX5xX6xX57xX15xX3xXfexX5xX1exX4xX42xf317xX3xXeaxX6xX24xX4bxXdxX19xX148xX5xX10x1249dxXexX15xX3xX6xX2exXexX1exX165xX3xXeaxX6xX24xX4bxXdxX19xX148xX24xXdxX4bxX1xXexX15xX3xX6xX2exXexX1exX165xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX13xXdxX19xX19xX10xX6xXbxX1exX5xXdxX7xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX3xXexX24xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX19xX3xX3bxX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xXdxX2dxX19xX3xX4xX48xX6xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX1xX50xX19xX1xX3xX25xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX120xXfexX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xX120xX3fxX19xX5axX19xX10xb73exX7xX5axX27xX2xX2xcbbcxX5axX2xX28x10eb0xX37x1136axX2xb4a9xX27xX28xX209xX27xXexedc5xX217xX27xX20dxX5xX2xX120x12ae2xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX13xXdxX19xX19xX10xX6xXbxX1exX5xXdxX7xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX3xXexX24xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX19xX3xX3bxX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xXdxX2dxX19xX3xX4xX48xX6xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX54xX5xX1exX57xX37xXaxX3xX37xX6xXexX6xX148xXbxX1xX1exXexX1exX148xX1exX24xXdxX4bxXdxX19xX6xX5xX148xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15xX5axX5axX4xX37xX19xXdxXeaxX4bxX120xX3fxXdxX10xXexX19xX6xXeaxXbxX5xX2exX7xX120xX3fxX19xX5axXexX20fxX27xX209xX5axX2exXbxX5xX1exX6xX37xX10xX37xX5axXeaxd11axX37xXdxX4xX5axX27xX209xX27xX2xc253xX209xX77xX2bfxX2xX77xX5axXexXexX3bxX3fxX19xX2bfxXexX2exX6xX19xX2bfxX1xX6xX19xX1xX2bfxX37xX1exXdxX2bfxX4xX1exX19xX4bxX2bfxX5xX57xX2bfxX4xX1xX1exX2bfxX19xX4bxX2exX1exXdxX2bfxX37xX6xX2bfxXeaxX6xX2exX2bfxXexX2exX2bfxX3fxX1exX19xX4bxX2bfxX37xX1exX2bfxXfexXdxX2bfxX4xX6xX19xX1xX2bfxX7xX6xXexX2bfxXfexX6xX1exX2bfxX1xX6xX19xX1xX2bfxX2xX77xX209xX77xX120xX21exXbxX4bxXaxX3xX5axX12xX6fxX4bxXdbxXdcxXdxX3xX37xdc48xX19xX3xXexX2exc7bfxX19xX3xX1xX38xX19xX1xX3xXexX24xXdbx13ee8xX4xX3xX42xX1xXdxX3xXfexf20bxXexX3xX34xX32bxX2exX3xXbxX1xXdxff3exX19xX3xX3bx13d45xXexX3xX3bxXefxX3xX3fxXdxX348xX19xX3xX7xX14xX3x149f5xX2exX6xX19xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xX37xX6xX3xXexX24xX33exX19xX4bxX3xXfexXffxX3xXfexX2ex120d2xX4xX3xXexX376xXdxX3xX4bxXdxX3cxXexX3xX19xX4bxXdbxXdcxXdxX3xX34xX38xX19xX3xXe3xX19xX4bxX3xX37xX6xX3xXeaxX38xX2exX3xXcbxX10xX1exX24xX4bxX10xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX120xX3xfbc6xe026xX19xX1xX15xX3xfa94xX54xa343xX5axXcxXcx10490x10122xX6fxb90bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1448cxX1exX37xX57xXaxX12xXcxX24xX1exX19xX4bxX3xX7xX82xX3xXexXdxc548xX19xX3xXexX24xX348xX19xX78xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX7xc60cxX3xX37xX38xX19xX1xX3xf0b9xX209xX209xX120xX209xX209xX209xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX35axX2exX57xX348xX19xX3xX4bx13edaxXbxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX376xX19xX4bxX3xX34xX94xX19xX4bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX82xX19xX4bxX3xXexX10bxXdxX3xX42xX1xX2exX3xX4bxXdxX6xX1exX3xX5xX376xX3xX13xXdxX19xX19xX10xX6xXbxX1exX5xXdxX7xX78xX3xX19xb245xXdxX3xX19xX10bxX19xX3xX19xX1xX326xX19xX3xXexXefxX3xX3fxX1exX19xX4bxX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xX3aexX1xX107xXexX3xXfexXdxX35xX2exX3xXexX10bxXdxX3xX4xX2exX376xX4xX3xX1xc29fxXbxX3xXfexX107xX1exX78xX3xX5xX2ex144d1xXexX3xX7xXdbxX3xX4xX48xX6xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX78xX3xX3c5xX10xX19xX21exX6xXeaxXdxX19xX3xX130xX24xX2exXeaxXbxX3xX4xX1xX1exX3xXfexXdxX3cxXexX3xXexX1x13ee6xX6xX3xXexX1xX2exX48cxX19xX3xXexX24xX348xX19xX3xX5xX38xX3xXeax14297xX4xX3xX37xX38xX19xX3xX3bxX3cxXbxX3xX5xX336xX19xX3xX19xX1xdb8bxXexX3xXexX24xXdbxX336xX4xX3xXbxX1xXdxX348xX19xX3xX3bxX34cxXexX3xX3bxXefxX3xX4xX48xX6xX3xXeaxX376xXexX3xX3fxX40xX3xX42xXdxX2dxX19xX3xX37xX326xX19xX3xX7xc934xX3xXexX10bxXdxX3xX13xX14xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xbb08xXdxX3d6xX2exX3xX19xX38xX57xX3xX4bxXefxXdxX3xX34xXdxX3xXexX1xXe3xX19xX4bxX3xX34xXdxX2dxXbxX3xXeaxX10bxX19xX1xX3xXeaxX3efxX3xX24xeea4xX19xX4bxX3xXeaxX10bxX19xX4bxX3xX7xX82xX19xX4bxX3xX4xX48xX6xX3xX19xX4bxXdbxXdcxXdxX3xX37xX6xX3xXeaxX38xX2exX3xX5xX38xX3xX35axX2exX6xX19xX3xXexX24xX482xX19xX4bxX3xX3fxX38xX3xX1xX38xX19xX1xX3xX3fxXdxX3xXfexX10bxX1exX3xX1xX38xX19xX1xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xX19xX1xX550xXeaxX3xX3fxX38xX1exX3xX19xX4bxXdbxXdcxXdxX3xX37xX6xX3xXeaxX38xX2exX3xX4xX32bxX19xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX4xX1xX4e3xXeaxX3xX37xX4d2xXexX120xX3xX3c5xX348xX19xX3xX4xX10bxX19xX1xX3xX34xX40cxX78xX3xX19xX1xX40cxXeaxX3xXbxX1xX107xXbxX3xX5xX98xX3xX4xX48xX6xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX4xd0fbxX19xX4bxX3xX34xX107xX19xX1xX3xX4bxXdxX107xX3xX4xX6xX1exX3xX3fxXdxX2dxX4xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX13xXdxX19xX19xX10xX6xXbxX1exX5xXdxX7xX3xX4xX25xXdxX3xXexf93dxX3xX5xX50exX4xX3xX5xXdbxbdd3xX19xX4bxX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX78xX3xX34xX94xX19xX4bxX3xXexX1xXdcxXdxX3xX4xX6xXeaxX3xX42xX3cxXexX3xX7xX3efxX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX40xX4xX3xX48xX19xX4bxX3xX1xX376xX3xX4xX107xX4xX3xXfexXdxX2dxX19xX3xXbxX1xX107xXbxX3xX4xX25xXdxX3xX4xX107xX4xX1xX3xX7xX326xX2exX3xX1xX445xX19xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xXcxX24xX1exX19xX4bxX3xX42xX1xXdxX3xX34xX40cxX78xX3xX4xX1xXffxX3xX4bxX107xXdxX3xX3c5xX24xXdxX37xX4bxX10xXexXexX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX4xX1xX1exX3xXfexXdxX3cxXexX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX4xX25xXeaxX3xXexX1xX4e3xX57xX3xX57xX348xX19xX3xXexX326xXeaxX3xX42xX1xXdxX3xX1xX38xX19xX1xX3xXexX24xX50xX19xX1xX3xX34xea31xXdxX3xX4xXe3xX19xX4bxX3xX5xX98xX3xX4xX1xX1exX3xX19xX10bxX19xX3xX19xX1xX326xX19xX3xX34xX91xX3xX34xXdxX3xX34xX3cxX19xX3xX1xX94xXdxX3xX42xX3cxXexX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xXcxX1xX107xX19xX4bxX3xX3f6xX5axX27xX209xX27xX209xX78xX3xXcbxX10xX1exX24xX4bxX10xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX78xX3xX217xX20fxX3xXexX2exX626xXdxX78xX3xXfexXffxX3xX7xX14xX3xX35axX2exX6xX19xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xX32xX10xX24xX10xX42xX3xX130xX1xX6xX2exX3fxXdxX19xX3xX4bxX1xX50xX3xX4xX626xX3xXexX24xX1exX19xX4bxX3xX4bxX32bxX19xX3xX211xX3xXbxX1x136c0xXexX3xX42xX1xXdxX3cxX19xX3xXe3xX19xX4bxX3xX19xX38xX57xX3xXfexXffxX3xX19xX4bxX10bxXexX3xXexX1x12364xX3xX3fxX38xX3xXexXefxX3xX3fxX1exX19xX4bxX120xX3xX130xX107xXdxX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX48xX6xX3xXcbxX10xX1exX24xX4bxX10xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX34xX91xX3xX37xf2cdxX19xX3xX34xX3cxX19xX3xX1xX38xX19xX4bxX3xX5xX1exX10bxXexX3xX4xX2exX376xX4xX3xXfexXdxX35xX2exX3xXexX50xX19xX1xX3xXexX24xX348xX19xX3xX42xX1xX33exXbxX3xX19xXdbxX336xX4xX3xX13xX14xX3xXbxX1xX25xX19xX3xX34xX82xXdxX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xXfexX10bxX1exX3xX1xX38xX19xX1xX3xX19xX4bxXdbxXdcxXdxX3xX37xX6xX3xXeaxX38xX2exX3xX3fxX38xX3xX19xX10bxX19xX3xXbxX1xX326xX19xX3xXfexXdxX2dxXexX3xX4xX1xX48xX19xX4bxX3xXexX376xX4xX3xXexX24xX1exX19xX4bxX3xX1xX2dxX3xXexX1xX82xX19xX4bxX3xXexXdbxX3xXbxX1xX107xXbxX3xX4xX48xX6xX3xX19xXdbxX336xX4xX3xX19xX38xX57xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xfd60xX38xX19xX3xX7xX40cxX19xX4bxX3xXfexXdxX35xX2exX3xXexX50xX19xX1xX3xX7xX6xX2exX3xX34xX40cxX3xX34xX91xX3xX5xX6xX19xX3xX24xX6xX3xX7a3xX3xX19xX1xXdxX3d6xX2exX3xX19xXdbxX336xX4xX3xXexX24xX348xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX4bxXdxX336xXdxX78xX3xX34x13a51xX4xX3xXfexXdxX2dxXexX3xX5xX38xX3xXbxX1xX1exX19xX4bxX3xXexX24xX38xX1exX3xa181xb84exX2exX57xX3d6xX19xX3xX7xX82xX19xX4bxX3xX4xX1xX1exX3xX19xX4bxXdbxXdcxXdxX3xX37xX6xX3xXeaxX38xX2ex12777xX3xX3a6xX3c5xX5xX6xX4xX42xX3xX87dxXdxX3fxX10xX7xX3xX13xX6xXexXexX10xX24xX7xX3b5xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xX130xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xX130xX1xX6xX2exX3fxXdxX19xX3xX7xX6xX2exX3xX34xX40cxX3xX34xX91xX3xXfexXffxX3xX7xX6xX3xXexX1xX25xXdxX3xX3fxX38xX3xX34xX82xXdxX3xXeaxX8bexXexX3xX3fxX336xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX376xXdxX3xX37xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3cxXexX3xX19xX4bxXdbxXdcxXdxX3xX3fxX38xX3xX19xX4bxX376xX3xX7xX107xXexX120xX3xX6fxX118xXeaxX3xX19xX4bxX1exX107xXdxX78xX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX50xX19xX1xX3xX54xX5xX1exX57xX37xX3xX34xX91xX3xX42xXdxX2dxX19xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX13xXdxX19xX19xX10xX6xXbxX1exX5xXdxX7xX3xX78xX3xX7xX14xX3xX35axX2exX6xX19xX3xX32xX10xX24xX10xX42xX3xX130xX1xX6xX2exX3fxXdxX19xX3xX3fxX38xX3xX77xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xX42xX1xX107xX4xX3xXexX10bxXdxX3xXexX6edxX6xX3xX107xX19xX3xX5xXdxX348xX19xX3xXfexX6xX19xX4bxX78xX3xX4xX1xX1exX3xX24xX550xX19xX4bxX3xX3fxXdxX2dxX4xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX7xX107xXexX3xX5xX10bxXeaxX3xX37xX40xX19xX4bxX3xXfexX10bxX1exX3xX5xX50exX4xX3xX3fxX336xXdxX3xX19xX10bxX19xX3xX19xX1xX326xX19xX3xX5xX38xX3xX3fxXdxX3xXbxX1xX10bxXeaxX3xX1xXdxX3cxX19xX3xXbxX1xX107xXbxX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c5xX1exX37xX57xXaxX12xXcxXdxX3cxX19xX3xXexX24xX50xX19xX1xX3xX3bxX34cxXexX3xX3bxXefxX3xX130xX1xX6xX2exX3fxXdxX19xX78xX3xX217xX217xX3xXexX2exX626xXdxX78xX3xX34xX91xX3xXfexX33exXexX3xX34xX32bxX2exX3xXexec9dxX3xX34xX32bxX2exX3xXexX2exX32bxX19xX3xX19xX38xX57xX3xXexX10bxXdxX3xXexX6edxX6xX3xX107xX19xX3xX35axX2exX48cxX19xX3xX4xX48xX6xX3xX1xX10bxXexX3xX69xX10xX19xX19xX10xXbxXdxX19xX3xX3fxX336xXdxX3xX3fxXdxX2dxX4xX3xX5xX50exX6xX3xX4xX1xX482xX19xX3xX3c5xX94xXdxX3xXexX1x12e05xXeaxX3xX34xX1exX38xX19xX120xX3xX3c5xXffxX3xX4xX107xX1exX3xX42xX1xXe3xX19xX4bxX3xX19xX1xX48cxX19xX3xXexX376xXdxX78xX3xX34xX94xX19xX4bxX3xXexX1xXdcxXdxX3xX42xX1xd2f4xX19xX4bxX3xX34xXffxX19xX1xX3xX4xX1xfe3fxX3xX5xX38xXeaxX3xXexX1xX10xX1exX3xX34xX788xX19xX4bxX3xX35axX2exX57xX3xXexX24xX50xX19xX1xX3xX34xX91xX3xX34xXdbxX62exX4xX3xX1xX2exX4e3xX19xX3xX5xX2exX57xX2dxX19xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3acxX2exXexX1xX1exX24xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX3acxX3aexX0xX5axXbxX12
Theo AP