Đảo chính ở Sudan: Hội đồng quân sự tiến hành tái cơ cấu
Ngày 15/4, Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp - cơ quan nắm quyền điều hành Sudan sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir bị phế truất hồi tuần trước, thông báo sẽ cơ cấu lại hội đồng chỉ huy quân sự.
6f48x9f93xdce8x9290x9a06xb39bxc4c1x916ex9205xX7x996dx8cedx908bxbfc9xceaexcd29xX5xd7f4xXaxc847xa699xb6e5xf545xX3xX4xX1x858fxe8bbxX1xX3x74c6xX3xdc69x8ddaxf11cxX6xX1axfa54xX3xb546x82c1xXdxX3xde7bxad1cxX1ax7753xX3x7187xX20xbe44xX1axX3xX7x831exX3xXexXdxe296xX1axX3xX1xf3b1xX1axX1xX3xXex109ffxXdxX3xX4x7d9bxX3xX4xbca8xX20xX0x7426xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX21xXaxX12xcde3xX2dxX3dxd1f8xX3xX2xb359xX4cxfd0dxf95bxX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3x8d39xX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xc37dxX1xX20xX64x70adxX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xa82dxX3xX4xX46xX3xX2fxX20xX6xX1axX3xX1axc617xe616xX3xX2fxX20xX64xc6a0xX1axX3xX2axXdxX9axX20xX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xX7xX6xX20xX3xbf9fxX1xXdxX3xXcxcaacxX1axX2dxX3xXexX1xa22bxX1axX2dxX3x103bexX95xX6x104c6xX3x8732xX5xX89xfafaxX6xX7xX1xXdxXc3xX3x995cxb124xX3xXbxX1xX39xX3xXexXc3xX20xX49xXexX3xX1xX2bxXdxX3xXexX20xcd72xX1axX3xXexXc3x1049cxfc4exX4xX6axX3xXexX1x8519xX1axX2dxX3xXcfxX42xX15xX3xX7xf134xX3xX4xX46xX3xX4xX49xX20xX3xX5xf778xXdxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX4xX1xd409xX3xX1xX20xX64xX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX7xX35xbfe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xX3xXbxX7dxX10xX1axXexX10xXc3xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXexX1xX20xX95xXcfxX3xXdxX7dxX10xX1axXexX10xXc3xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxd8d1xXdxX21xXexX1xX24xX3xX2x7435x8309xX166xXbxffaexb4d8xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX24xX3xb379xc2e0xb570xXbxX169xX16axXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX11cxXcfxX6xX15xXexX1xX6xX1axX1xX1xX15xX6xX11cxbe1axX1axX4cxX1axX10xX15dxX7xX4cxX2x6f72xX2xX67xX4cxX2xX174xX176xX21xX2xX165xX166xd7dbxX19axX165xX175xXexX176xX165xX67xX67xX5xX2xX166xX89xXexXexX169xX191xX1axX7xX20xX21xX6xX1axX165xX11cxc115xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX1dxX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX24xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX1axX3xX1xX3dxX1axX1xX3xXexX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX20xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX15xX1axXaxX12xX61xX2dxXe7xa2c1xXdxX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexb777xX1axX1xX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xXexaa3cxXbxX3xXexXc3xX20xX1axX2dxX3xXcfx9fe5xX1axX3xX1axX2dxX15xX3dxXdxX3xXexXc3x106b8xX3xX7xX1dxX3xXc8xX27xX3xX75xX20xXbcxX4xX3xXbxX1xe491xX1axX2dxX3xX1dxX3xXexX1xf717xX3xX2axXeexX3xb8daxX1xX6xXc3xXexX15xX20xX95xX3xX1axX2dxX3dxX64xX3xX175xX4cxX69xX4cxX165xX166xX2xX19axX11cxX3xbaeaxX61xX2dxX20xX2bxX1axX24xX3xXc5x90e8x107e9xX4cxXcxXcx78cax80afxX61x790exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xX7dx77bbxX1axX2dxX3xXexX1xX10xX15xX3xXexX1xXeexX1axX2dxX3xXcfxX42xX15xX3xXexXc3xX23dxX1axX6axX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX75xX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX7dxX1xX20xX64xX81xX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xX2ax93d1xX3xXcfxXb6xX3xX1axX1xXdxd1eexX95xX3xXcxX1xXe7x789cxX1axX2dxX3xXexXe7xXe8xX1axX2dxX3xX26xX6xX7xX1xX10xX95xX3xXc5xXcfxX21xX10xX5xX3x72d0xX20xXexXexX6xX5xXdxXcfxX3xXc5xX1xX95xX10xX21xX3xXc8xX6xXcfxX6xXb1xXc3xX3xX5xX3dxX95xX3xXcxX1xX6xX95xX3xX95xXe7xX20xX3xXexXc3xXe7xX1dxX1axX2dxX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX2axX27xXdxX6axX3xXexXc3xX15xX1axX2dxX3xXb1xX1xXdxX3xXcxX1xXe7xX2e9xX1axX2dxX3xXexXe7xXe8xX1axX2dxX3xX300xX15xX1xX6xX95xX10xX21xX3xXc0xXexX1xX95xX6xX1axX3xX6xX5xX89xX26xX20xX7xX7xX10xXdxX1axX3xX2dxXdxae89xX3xX4xX1x8d01xX4xX3xX191xX248xX3xX286xX1xd0b2xX3xXcxX1xX6xX95xX3xX95xXe7xX20xX3xXexXc3xXe7xX1dxX1axX2dxX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX2axX27xXdxX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xX75xX20xX64xX39xXexX3xX2axXd0xX1axX1xX3xXexXc3xX23dxX1axX3xX2axXe7xX2e9xX4xX3xX2axXe7xX6xX3xXc3xX6xX3xXexXc3xX15xX1axX2dxX3xXcfxXbcxXdxX3xX4xX14xX1axX1xX3xX1xX3dxX1axX2dxX3xX1axX2dxX1xX228xX1axX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX248xX4xX3xXexX233xXbxX3xXexXc3xX20xX1axX2dxX3xXcfxX23dxX1axX3xX1axX2dxX15xX3dxXdxX3xXexXc3xX248xX3xX7xX1dxX3xXc8xX27xX3xX75xX20xXbcxX4xX3xXbxX1xX257xX1axX2dxX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xX1dxX3xXexX1xX25fxX3xX2axXeexX3xX264xX1xX6xXc3xXexX15xX20xX95xX3xX1axX1xd798xX95xX3xX21xX20xX64xX3xXexXc3xX228xX3xX7xX36bxX4xX3x9bb8xXbxX3xX2axXbcxXdxX3xX191xXe8xXdxX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX75xX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX7dxX1xX20xX64xX81xX1axX3xXexXdxX39xXbxX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xX7dx77bcxX1axX2dxX3xX1axX2dxX3dxX64xX6axX3xX26xXdxX2e3xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1xX3dxX3xX4xX1xX20xX64xX23dxX1axX3xX95xXeexX1axX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xX89xX3xX5xX35xX4xX3xX5xXe7xX2e9xX1axX2dxX3xXexXb6xX3xX4xX1xX36bxX4xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX20xX27xX4xX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX89xX3xXb1xX23dxX20xX3xX2dxd9bexXdxX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX248xX4xX3xX1dxX3xX5xX101xXdxX3xXcfxX23dxX1axX3xX1axX2dxX15xX3dxXdxX3xXexXb6xX1axX2dxX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX21xXdxX1axX1xX3xX4xX25fxX6xX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX2axX27xXdxX6axX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xXexX1xX21fxXdxX3xX4xX1xX15xX3xXcfxXdxX39xXexX3xX4xX373xX3xX95xX27xXexX3xXb1xX39xX3xX1xX15xX101xX4xX1xX3xX1axX1xX43bxX95xX3xX2dxXdxX14xXdxX3xXexX42xX1axX3xX4xX42xX4xX3xX4xX20xX27xX4xX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX1axX2dxX2bxXdxX3xX4xX25fxX6xX3xX1xX3dxX1axX2dxX3xX1axX2dxX1xX228xX1axX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xXexXc3xX15xX1axX2dxX3xX2xX166xX3xX1axX2dxX3dxX64xX3xX2fxX20xX6xX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xXcxXc3xX15xX1axX2dxX3xXexX20xX64xX23dxX1axX3xXcfxXbcxX6axX3xX26xXdxX2e3xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1xX3dxX3xX4xX1xX20xX64xX23dxX1axX3xX95xXeexX1axX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xXb1xX1xXeexX1axX2dxX3xX4xX1xX15xX3xXcfxXdxX39xXexX3xX5xX35xX4xX3xX5xXe7xX2e9xX1axX2dxX3xX1axX3dxX15xX3xX2axX6xX1axX2dxX3xXexX228xX95xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX2dxXdxX14xXdxX3xXexX42xX1axX3xX2axX42xX95xX3xX2axXeexX1axX2dxX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xXcxX20xX64xX3xX1axX1xXdxX23dxX1axX6axX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1xX31xX1axX3xX4xX1xX36bxX1axX2dxX6axX3xX1axX1xXdxX9axX20xX3xXcfxXdxX1axX1xX3xX7xee15xX3xX2axX2dbxX3xX2axXe7xX2e9xX4xX3xX2axXdxX9axX20xX3xX2axX27xX1axX2dxX3xXexXe8xXdxX3xXb1xX1xX20xX3xX191xX35xX4xX3xX21xXdx950bxX1axX3xXc3xX6xX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX191xX3dxX3xXexX1xX42xX15xX3xX21x10525xX3xX4xX42xX4xX3xXc3xX3dxX15xX3xX4xX1xX94xX1axX3xXcfxX43bxX1axX2dxX3xXb1xXdxX95xX3xX5xX15xX101xXdxX3xX95xX3dxX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX21xX35xX1axX2dxX3xX5xX23dxX1axX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xX26xXdxX2e3xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1xX3dxX3xX4xX1xX20xX64xX23dxX1axX3xX95xXeexX1axX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xX1axX1xX49xX1axX3xX95xX101xX1axX1xX3xX191xXdxX2e3xX4xX3xX4xXbcxX3xX2dxXdxX14xXdxX3xXexX42xX1axX3xX4xX42xX4xX3xX4xX20xX27xX4xX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX5xX3dxX3xXaxX21xX49xX20xX3xX1xXdxX2e3xX20xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX49xX64xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX75xX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX7dxX1xX20xX64xX81xX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xX7xXf7xX3xXb1xX1xXeexX1axX2dxX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX95xX3xXb1xX39xXexX3xX4xX25fxX6xX3xX95xX228xX1axX1xX3xX2axXe7xX6xX3xXc3xX6xX3xX2axXbcxXdxX3xX191xXe8xXdxX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xX21xX31xX1axX11cxXaxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xXcxXc3xXe7xXe8xX4xX3xX2axX373xX6axX3xX26xXdxX2e3xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1xX3dxX3xX4xX1xX20xX64xX23dxX1axX3xX95xXeexX1axX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xX2axX2dbxX3xX64xX23dxX20xX3xX4xXe2xX20xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX75xX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX7dxX1xX20xX64xX81xX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xX4xX1xX20xX64xX81xX1axX3xX2dxXdxX6xX15xX3xX2fxX20xX64xX9axX1axX3xX5xX35xX4xX3xXaxX1axX2dxX6xX64xX3xX5xX233xXbxX3xXexX36bxX4xXaxX3xX4xX1xX15xX3xX95xX27xXexX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xX25fxX3xX21xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX191xX3dxX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xX25fxX3xX1axX3dxX64xX3xX7xX6xX20xX3xX2axX373xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX2axXe7xX6xX3xX4xX35xX20xX3xXcxXb6xX1axX2dxX3xXexX1xXbcxX1axX2dxX3xXc0xX95xX6xXc3xX3xXc5xX5xX89xXc8xX6xX7xX1xXdxXc3xX3xXc3xX6xX3xX169xX44axXexX3xX169xa3b5xX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xX61xX2dxX3dxX64xX3xX2xX1a5xX4cxX69xX6axX3xX2axX101xXdxX3xX21xXdxX2e3xX1axX3xX1axX1xX367xX1axX2dxX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xXexXb6xX3xX4xX1xX36bxX4xX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX4xX2a4xX1axX2dxX3xX2axX2dbxX3xX2axXe7xX6xX3xXc3xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX64xX23dxX20xX3xX4xXe2xX20xX3xX2axXbcxXdxX3xX191xXe8xXdxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX7xX35xX6axX3xXexXc3xX15xX1axX2dxX3xX2axX373xX3xX4xX373xX3xX191xXdxX2e3xX4xX3xXexX1xX3dxX1axX1xX3xX5xX233xXbxX3xX95xX27xXexX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xX25fxX3xX21xX31xX1axX3xX7xX35xX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xXcxX228xX1axX1xX3xX1xX228xX1axX1xX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xXexXc3xX1dxX3xX1axX23dxX1axX3xX4xc097xX1axX2dxX3xXexX1x905axX1axX2dxX3xX7xX6xX20xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX20xX27xX4xX3xXcfxXdxX81xX20xX3xXexX228xX1axX1xX3xX5xXdxX23dxX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xX169xX14xX64xX3xXc3xX6xX3xXexbe0cxX3xX1axX2dxX3dxX64xX3xX2xX19axX4cxX2xX165xX4cxX165xX166xX2xX176xX6axX3xXb1xX1xXdxX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xX21xX31xX1axX3xXbxX1xX14xX1axX3xX2axXbcxXdxX3xXexX228xX1axX1xX3xXexXc3xX101xX1axX2dxX3xX2dxXdxX42xX3xX5xXe7xX46xX1axX2dxX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX97dxX1axX2dxX3xX95xX101xX1axX1xX6axX3xXcfxX49xXexX3xXcfxX228xX1axX1xX3xX191xXe8xXdxX3xX1axX1xX367xX1axX2dxX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xXb1xXdxX1axX1xX3xXexX39xX3xX64xX39xX20xX3xXb1xX44axX95xX3xX4xX25fxX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX2fxX20xX64xX9axX1axX3xXb1xX1xXdxX39xX1axX3xX2axX21fxXdxX3xX7xXbcxX1axX2dxX3xX4xX25fxX6xX3xX1axX2dxXe7xX21fxXdxX3xX21xX31xX1axX3xXb1xX1xX373xX3xXb1xX1xX97dxX1axX3xX1xX46xX1axX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX15xX21xX64xXaxX12xX1fxX6xX20xX3xXb1xX1xXdxX3xXcfxX94xXexX3xX2dxXdxX367xX3xXcxXb6xX1axX2dxX3xXexX1xXbcxX1axX2dxX3xXc0xX95xX6xXc3xX3xX6xX5xX89xXc8xX6xX7xX1xXdxXc3xX6axX3xX2fxX20xX31xX1axX3xX2axX27xXdxX3xX1fxX20xX21xX6xX1axX3xX2axX2dbxX3xX5xX233xXbxX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX75xX20xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX7dxX1xX20xX64xX81xX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xX1axX1xX43bxX95xX3xX2axXdxX9axX20xX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX2axX49xXexX3xX1axXe7xXe8xX4xX3xXexXc3xX15xX1axX2dxX3xXexX1xX21fxXdxX3xX2dxXdxX6xX1axX3xX165xX3xX1axX97dxX95xX11cxX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX1axX2dxX3xX4xX1xX20xX64xX81xX1axX3xXexXdxX39xXbxX3xX4xX2a4xX1axX2dxX3xX2axX2dbxX3xX4xX6xX95xX3xXb1xX39xXexX3xXexX1xX3dxX1axX1xX3xX5xX233xXbxX3xX95xX27xXexX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xX25fxX3xX21xX31xX1axX3xX7xX35xX3xX11cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX15xX20xXc3xX4xX10xXaxX12x8069xX286xX3xX27cxXcxX1xX10xX15xX3xXc5xX285xX286xX28dxX0xX4cxXbxX12