Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020.
3ef6x97ccxac06xc53bxc3ddxf01cxc84fx979cx413bxX7xa1a1x8971x4d09xafc4x70afx51f8xX5x8265xXaxd545xX0xX7xXex9c92xbc33xe8bcxdeafxX12xb3bex7f30xX3xX1xX17x7771xX4xX1xX3xXbxX1x470axXexX3xXexX16xXdxd539xX18xX3xX7xb9c8xX3xX18xX19xX1xXdxf6d0xXbxX3xX19xXdxX26xX17xX3x7332xd717xX4xX3xXex5e9bxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x4e23x6d3exX6xX3xX18xeb53x51cexX3xX1x7037xX4xX3xef59xe12dxX2x4ad4xd2fdxX59xX5axX59xX5axX0x6d06xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xX3exXaxX12xc470xX19x4f4cx8918xX3xX5cxX5dx5530xe7e0xX3x5bf3x6097xX81x608dxX3xXexX43xX18xX1xX3xbb5ex554dxX3x6c91xX6xX18xX3xX1xX83xX18xX1xX3xcad1xa28dxX84xX1cxXexX3xX95x6b01xX18xX1xX3xX7xbc8bxX3xX2xe6fexX2xf0ffxX63xXa1x8272xX5dxX8bxX8cxX81xX8exX3xf612xeda9xX3xXbcxXdxX36xX4xX3xXbxX1x650fxX3xX3exXa2xX84xX36xXexX3xX1bxX1cxX3xX1xX17xX20xX4xX1xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX7xX30xX3xX18xX19xX1xXdxX36xXbxX3xX19xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXexX43xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX18xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX59xX5axX2xX5cxX5dxX59xX5axX59xX5ax742fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx723cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX53xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX115xX98xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXbcxX18xX63xX18xX10xdda0xX7xX63xX2xX5cxX2xXb2xX63xX2xX5axX88xX3exX88xX2xX88xX59x413cxb899xX5axXexX59xX15cxX88xX59xX5xX2xX115x5f27xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1xX17xX20xX4xX1xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX7xX30xX3xX18xX19xX1xXdxX36xXbxX3xX19xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXexX43xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX18xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX59xX5axX2xX5cxX5dxX59xX5axX59xX5axXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x3f95xX18xX1xX3xX53xXdxX18xX1xX3xX1xX56xX6xX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX3exX84xXaxX12xX125xX3fxX3xXexX1xX2cxX89xX3xX18xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX59xX5axX2xX5cxX5dxX59xX5axX59xX5axX89xX3xX4xX4exX3xXex61a0xX18xX19xX3xX59xX115xX5ax496bxX5cxX3xXexX16xb6a5xbe46xX18xX19xX3xXbcx4f64xXdxX3xXb2xX88xX5axX115xXb2xX2xXb0xX3xX1xX56xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX89xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX95xX4exX3xX4xX4exX3xX21cxXb2xX2xX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xX53x752exX53xX3xX18xX17xX18xeb7fxX3xX21cxX59xX2xX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXexXdxX2cxXa2xX3xX1xX56xX4xX25axX3xX88xXb0xX5axX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXcxX4dxX125x6670xX25axX3xX2xX2xX3xXcxX16xX221xX222xX18xX19xX3xXcxX4dxX125xX27fxX3xX8exb149xX18xX3xXex668fxX4xX3xX18xX296xXdxX3xXexX16x42e1xX25axX3xX59xX15dxX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXcxX4dxX125xX27fxX3xX8exX292xX18xX3xXexX296xX4xX3xX98xX26xX18xX3xXexX16xX29fxX25axX3xXb0xX59xX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXexXdxX2cxXa2xX3xX1xX56xX4xX3xXbcxX83xX3xXexX16xXa2xX18xX19xX3xX1xX56xX4xX3xX4xe9fdxX3xX7x77ebxX25axX3xXb2xX21cxX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXcxX4dxbf65xXcxX25axX3xX5cxX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXcxX4dxX125xX27fxX3x8d8fxX3xXcxX4dxX2f5xXcxX25axX3xX2xX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xXcxX4dxX3xX307xX3xXcxX4dxX125xX27fxX3xX307xX3xXcxX4dxX2f5xXcxX25axX3xX59xXb2xX3xXexX16xXa2xX18xX19xX3xXexX292xX53xX3x5b46xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXexX1xX221xX222xX18xX19xX3x650dxXa2xX84xXc6xX18xX3xX5dxX3xX8exX20xX84xX3xX18xX19xX1xXbdxX25axX3xX2xX3xXcxX16xXa2xX18xX19xX3xXexX292xX53xX3xX337xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xX1bx3f0exX3xXexX1xXa2xe521xXexX3xXexX215xX18xX19xX3xX1xc836xXbxX3xX5dxX3xX4dxX221xX227xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX36xXbxX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX3exX84xXaxX12xX125xX52xX18xX3xX4x46faxX3xX1bxX1cxX3xX1xX17xX20xX4xX1xX3xX95xX221xX37dxX4xX3xX19xXdxX6xX17xX89xX3xX27fxX2e6xX3xX337xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXbcxX83xX3xXb5xX83xX17xX3xXexX20xX17xX3xXexX1xd04bxX18xX19xX3xX98xX26xX17xX3xX4xX1xX43xX3xXexXdxXc6xXa2xX3xX4xX3fxX3xXexX1xX2cxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa2xX84xX36xX18xX89xX3xXexX1xXa8xX3xX347xX96xX89xX3xXexX1xX83xX18xX1xX3xXbxX1xXadxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX43xX18xX1xX3xX95xX2cxX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3x730bxX1xX6xXdxX89xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX36xX18xX25axX3xX95xce43xX18xX19xX3xXexX1xX222xXdxX3xXbxX1xXadxXdxX3xX1xX37dxXbxX3xXbcxX227xXdxX3xX8bxX8cxX81xX8exX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa2xX84xX36xX18xX89xX3xXexX1xXa8xX3xX347xX96xX89xX3xXexX1xX83xX18xX1xX3xXbxX1xXadxX3xX1xX221xX227xX18xX19xX3xX3ex4c9fxX18xX3xX4xX1xX43xX3xX95xX20xX17xX3xX4xX26xX4xX3xX95xXa8xX6xX3xXbxX1xX221xX2e3xX18xX19xX89xX3xX95xX2e3xX18xX3xXbcxXa8xX3xX95xXdxXbdxXa2xX3xX4xX1xX43xX18xX1xX3xX4xX1xX43xX3xXexXdxXc6xXa2xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX7xX30xX3xX18xX19xX1xXdxX36xXbxX3xX19xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX2e3xX3xX7xX2e6xX3xX19xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xX53xX227xXdxX3xXexX1xX83xX18xX1xX3xX5xX374xXbxX3xX1xX17x6c92xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX26xX4xX1xX89xX3xX7xX26xXbxX3xX18xX1xX374xXbxX3xXexX1xX83xX18xX1xX3xX4xX2e3xX3xX7xX2e6xX3xX53xX227xXdxX89xX3xX95x5bb1xX53xX3xX98xX51axX17xX3xXbxX1x83d7xX3xX1xX37dxXbxX3xXex6195xX18xX1xX3xX1xX52axX18xX1xX3xXexX1xX30xX4xX3xXexX1cxX3xX4x414exX6xX3xX53x9f83xXdxX3xX95xXa8xX6xX3xXbxX1xX221xX2e3xX18xX19xX115xX3xX8cxXc6xX18xX3xX4xX20xX18xX1xX3xX95xX4exX89xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX1xX37dxXbxX3xXbcxX4exXdxX3xX8bxX8cxX81xX8exX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa2xX84xX36xX18xX89xX3xXexX1xXa8xX3xX347xX96xX89xX3xXexX1xX83xX18xX1xX3xXbxX1xXadxX3xX425xXdxX2cxX53xX3xXexX16xX6xX89xX3xX19xXdxX26xX53xX3xX7xX26xXexX3xXbcxX83xX3xX1xX221xX227xX18xX19xX3xX3exX476xX18xX3xX4xX1xX43xX3xX95xX20xX17xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX2e3xX3xX7xX2e6xX3xX19xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXexX16xXc6xX18xX3xX95xXa8xX6xX3xX98xX83xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX215xX3xX4xX1xX3a9xX4xX3xXexXa2xX84xX2cxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX95xX254xXa2xX3xX4x5facxXbxX3xX1xX56xX4xX89xX3xX95xX51axX53xX3xX98xX51axX17xX3xX95xX29fxX18xX19xX3xd97axXa2xX84xX3xX4xX1xX1cxX89xX3xX95xX29fxX18xX19xX3xX95xXadxXdxX3xXexX221xX37dxX18xX19xX3xXbcxX83xX3xX1bxX1cxX3xX1xX17xX20xX4xX1xX3xX95xX221xX37dxX4xX3xX19xXdxX6xX17xX25axX3xXexX215xX18xX19xX3xX1xX56xXbxX3xXexX52axX18xX1xX3xX1xX52axX18xX1xX3xXbcxX83xX3xX98xX26xX17xX3xX4xX26xX17xX3xX125xX1xX53cxX3xXexXa8xX4xX1xX3xX8bxX8cxX81xX8exX3xXexX43xX18xX1xX89xX3xX8cxX296xX3xX337xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXbcxX83xX3xXb5xX83xX17xX3xXexX20xX17xX3xXbcxXbdxX3xX425xX1cxXexX3xX605xXa2xX51axX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX16xX221xX227xX4xX3xX18xX19xX83xX84xX3xX59xX5axX5dxX5cxX5dxX59xX5axX2xX5cxX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX3exX84xXaxX12xX81xX19xX17xX83xXdxX3xX16xX6xX89xX3xX8bxX8cxX81xX8exX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa2xX84xX36xX18xX89xX3xXexX1xXa8xX3xX347xX96xX89xX3xXexX1xX83xX18xX1xX3xXbxX1xXadxX3xXbxX1xXadxXdxX3xX1xX37dxXbxX3xXbcxX227xXdxX3xX27fxX2e6xX3xX337xXdxX26xX17xX3xX3exX3fxX4xX3xXbcxX83xX3xXb5xX83xX17xX3xXexX20xX17xX3xXbxX1xX292xX18xX3xX98xX215xX3xX4xX1xX43xX3xXexXdxXc6xXa2xX3xX4xX3fxX3xXexX1xX2cxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX26xX4xX3xXexX16xX221xX222xX18xX19xX3xX95xXadxXdxX3xXbcxX227xXdxX3xXexda4bxX18xX19xX3xX98xX374xX4xX3xX1xX56xX4xX89xX3xX95xX51axX53xX3xX98xX51axX17xX3xX95xX29fxX18xX19xX3xX605xXa2xX84xX3xX95xXa8xX18xX1xX3xX98xX6xX18xX3xX1xX83xX18xX1xX3xX4xX53cxX6xX3xX81xX1xX83xX3xX18xX221xX227xX4xX3xXbcxX83xX3xX4xX53cxX6xX3xXexX43xX18xX1xX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX3exX84xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX16xX10xf831xX9xXaxX1xXexXexXbxc4c0xX63xX63xX605xXbxXbxX5xX115xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xX19xX17xXbcxX115xXbcxX18xX63xXbcxX98xXbxX605x7664xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xX18xX7xX79cxX63xX7xXexX16xX63xc1bbxX5axdf35xX5cxXb0xX7d3xX15cxX7d1xX5cxX8exX88xX125xXb0xX15cxX5axXb2xX15dxXb0xX59xX88xXb2xX15cxa1ecxX21cxX5axX5axX5axX5axX8cxX15cxXb2xX5axX63x47dfxX79cxXdxX5xX10xX63xX3exX2xXb0xX2xXb2xX7bfxX7xXdxX19xX18xX10xX3exX115xXbxX3exX79cxXaxX12xa45fxX10xX53xX3xXexX17xX83xX18xX3xXbcxX52xX18xX3xXa1xXa2xX84xX1cxXexX3xX95xXa8xX18xX1xX3xXexX20xXdxX3xX95xX292xX84xX115xX0xX63xX6xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7d3xXa2xXexX1xX17xX16xXaxX12xX8cxXb5xXcxX0xX63xXbxX12
BĐT