Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
6ad1x7128x976ax9aafx7133x8ce1x9f6dx8e5dx6bfexX7xc8b4xf371xd8fex8362xac26xf8f1xX5xbd1dxXax6fe8xe9f3x9cf7xd5e5xX3x8137xbedbxa4a3xX1xX3x8e49x7cf0xX3xX4xX1x7526xX19xace5xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xfaf6xX19xX3xc214xe8ddxX4xf64axX3xXexX1x8c13xX3xX17xXdx6cf9xX19xX3xXexa157xX3xX2exX2fxX4xX0xf3d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb235xX10xX6xb34fxXaxX12xdf30xX1xa6daxX19xX1xX3xXbxX1xe33exX3xX1cxdd3exX6xX3xc68axX6xX19xX3xX1xbac9xX19xX1xX3x987axX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX21xX3x78f7xX2xX43xcd70xdfc3xX7fxX80xX43xX6fx7994xfa6axX58xf576xX3x9b36xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xf8a7xX4xX3xX23x7363xXdxX3xX2exX2fxX4xa5bdxX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxaf47xX6xX2exX23xXdxX19xe894xX3xX7fxXbx91a2xX3xX6xX14xXexf7ccxf21bxXaxX12xX0xXexX66xXe9xX55xX15xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb848xXe9xX55xX15xXaxX12xX0xXdxXdaxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX55xXexX1xX14xXdaxX66xX3xXdxX58xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxde24xXdxX55xXexX1xXe0xX3x8679x8d52xX80xXbxXe4xXeaxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXc7xX66xX6xXe9xXexX1xX6xX19xX1xX1xXe9xX6xXc7xX1cxX19xX43xX19xX10xX131xX7xX43xX7fxX80xde94xX15fxX43xX2xX80xX139xX55xX7fxX80xX7cxX80xX7cxX7fx7424xXexX7cxX138xX80xf9d3xX5xX2xXc7xac89xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xXaxX3xX131xXdxX55xXexX1xX9xXaxX138xX139xX80xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxXe9xX19xXaxX12xab91xX19xX1xX3xXdaxXdxX19xX1xX3xX1xXc1xX6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX2exX12xX0xX43xXexX66xXe9xX55xX15xX12xX0xX43xXexX6xX66xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX6fxX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX6bxX15xX3xX8axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX1cxX6bxX3xX8axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX8axX14x988fxX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX66xc040xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX1cxX6bxX3xX23xXc1xXdxX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX1xXe9xa6caxXdxXeaxX3xX8axX14xX15xX1dxX19xX3xX1cxX6bxX3xX19xX23xX1x9e5exX6xX3xX1cx9746xX3xX4xX60xX6xX3xX4xb3e0xX3xX8axX14xX6xX19xX31xX3xXexd597xX3xX4xX1xfd4fxX4xX31xX3xX4xX2fxX3xX19xX1x78c6xX19xX3xX1cxX6bxX3xX66xX2d6xX3xX7xX14xX19xX23xX3xX8axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXe4xX3dxX3xX5xd365xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX2b2xXdaxX3xX1xX6bxX19xX1xX3xX4xX1xX5axX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXc7xX3xX6fxX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX8axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX16cxX3xX66xXdxX39xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xX1xX21xX19xX23xX31xX3xX19xX23xd6b2xX19xX3xX4xX1xf4b8xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXe0xX3xX2xX86xX3x90fexX2e3xX15xX3xX55xbb7cxX19xX23xX31xX3xXexX2exXdxcd67xX19xX3xde1exX1xX6xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX39xX3xXexX1xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX21xX19xX23xX31xX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX7fxX86xX3xX3a3xX2e3xX15xX3xX55xX3a8xX19xX23xX3xX107xXbdxX3xXexXdxe20dxX14xX3xX4xX1xX5axX3xX19xX1xcad4xX19xX3xX55xXdxX39xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX15fxX86xX3xXcxX1xX10xXe9xX3xX55xec06xXdxX31xX3xX23xXdxX2fxXdaxX3xX7xX2fxXexX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf9faxX3xXexX1x9f66xX19xX23xX3xXexXdxX19xX31xX3xX55xdd1dxX3xX5xXdxX39xX14xX3xX1cxX1dxX3xX19xX23xX14x972axX19xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX2fxX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xbd27xX86xX3xXcxXdxb644xXbxX3xX19xX1xX41dxX19xX31xX3xXe4xX3dxX3xX5xX2fexX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX139xX86xX3xcdf0xXdxX2fxXdaxX3xX7xX2fxXexX3xX1xXe9xX2b2xXexX3xX17xXbdxX19xX23xX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xa49dxXbxX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX8axX14xX6xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX31xX3xX23xXc1xXdxX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX1xXe9xX2b2xXdxXeaxX3xX138xX86xX3xX6fxX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX31xX3xXexX1xX14xX3xX1xX48axXdxX3xX17xX18xX6xX3xX4xX1xc947xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX2fxX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX171xX86xX3xXcxX36bxX19xX23xX3xX4xX35x718axX19xX23xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX1x7a70xXbxX3xXexX2exXe9xX19xX23xX3xX19xX35xc09axX4xX3xX1cxX6bxX3xX8axX14xX21xX4xX3xXexX4c8xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX19xX23xX31xX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX16cxX86xX3xXcxX14xX15xX414xX19xX3xXexX2exX14xX15xX1dxX19xX31xX3xX19xX2e3xX19xX23xX3xX4xX6xXe9xX3xX19xX1xX41dxX19xX3xXexX1xX2daxX4xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX107xXbdxX3xXcxX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX1cxX6bxX3xXcxX2exX14xX15xX1dxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xe333xX58xX2c6xX4xX3x8853xX19xX3xXexXe9xX6bxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19x73e4xX3xXe4xX2e3xX15xX3xX55xX3a8xX19xX23xX31xX3xX1cxX41dxX19xX3xX1xX6bxX19xX1xX3xX52xX39xX3xXexX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX4c8xXbxX3xX19xX1xX41dxX19xX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX6bdxXexX2exX414xX19xX3xX17xeebdxX14xX3xX7xX21xX3xX139xX138xX139xX138xX6d3xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xXc7xX3xb5c9xX1xXdxX3xXexX1xX3a8xX4xX3xX1xXdxX39xX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1xX35xX2cdxX19xX23xX3xXexX2ex8a72xX19xX1xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX31xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX66xX289xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xXbxX1xX280xXdxX3xX23xX3dxXdxX3xX17xX48axX19xX23xX3xXexX1xX5cexXdxX3xX66xX280xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xXexX5e3xXdxX3xX1xX39xX3xXexX1xX21xX19xX23xX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX6bdxXexX2exX414xX19xX3xX17xX726xX14xX3xX7xX21xX3xX139xX138xX139xX138xX6d3xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX1cxXdxad3fxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX31xX3x8299xX19xXexX10xX2exX19xX10xXexX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xa02exX3xXexX1xX3b0xX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX31xX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX4xX2fxX4xX3xX66xX289xX19xX23xX3xX4xX1xX2daxX19xX23xX3xXexX5e3xXdxX3xX52xX39xX3xXexX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX4c8xXbxX3xX19xX1xX41dxX19xX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xXcxX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX31xX3xX55xX47dxX3xX5xXdxX39xX14xX3xXexX63xX3xX52xX39xX3xXexX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX4c8xXbxX3xX19xX1xX41dxX19xX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX1cxX6bxX3xX4xX2fxX4xX3xX19xX23xX14xX48axX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX31xX3xX55xX47dxX3xX5xXdxX39xX14xX3xX3b3xX1xX2fxX4xX3xX17xX35xX5d8xX4xX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX17xX3b0xX3xX17xXdxX1dxX14xX3xXbxX1xX21xXdxX3xXe4xX3dxX3xX5xX2fexX31xX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX107xXbdxX3xXcxX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX1cxX6bxX3xXcxX2exX14xX15xX1dxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xX6bdxX58xX2c6xX4xX3xX6c2xX19xX3xXexXe9xX6bxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX6d3xX3xX5xX6bxX3xX4xX2cdxX3xX8axX14xX6xX19xX3xX17xXdxX1dxX14xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX31xX3xXe4xX3dxX3xX5xX2fexX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xXcxX2d6xX3xX4xX1xX2daxX4xX31xX3xX55xXe9xX6xX19xX1xX3xX19xX23xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX1cxXdxX827xX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX31xX3xX831xX19xXexX10xX2exX19xX10xXexX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX1cxX6bxX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX4xX848xX3xXexX2exX2fxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX39xXdaxX3xXexX14xX2e3xX19xX3xXexX1xX60xX3xX4xX2fxX4xX3xX15xX414xX14xX3xX4xX726xX14xX3xX17xXdxX1dxX14xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX31xX3xXe4xX3dxX3xX5xX2fexX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX60xX6xX3xX107xXbdxX3xXcxX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX1cxX6bxX3xXcxX2exX14xX15xX1dxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xX6bdxX58xX2c6xX4xX3xX6c2xX19xX3xXexXe9xX6bxX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xXexXdxX19xX6d3xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX0xX7xXexX2exXe9xX19xX23xX12xXcxX2exX2fxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX39xXdaxX3xX4xX60xX6xX3x97d4xX6fxX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX1cxXdxX827xX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX31xX3xX831xX19xXexX2exX10xX2exX19xX10xXexX0xX43xX7xXexX2exXe9xX19xX23xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX6fxX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX8axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX2exX45bxX3xXexX2exX2fxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX39xXdaxX3xX4xX60xX6xX3xX55xXe9xX6xX19xX1xX3xX19xX23xX1xXdxX39xXbxX3xX6bdxXb81xX6fxX6d3xX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX1cxXdxX827xX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX31xX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX831xX19xXexX10xX2exX19xX10xXexX31xX3xXexX2d6xX3xX4xX1xX2daxX4xX3xXexX1xXdxX4c8xXexX3xX5xX41dxXbxX3xXdaxX2b2xX19xX23xX3xX1cxXdxX827xX19xX3xXexX1xX473xX19xX23xX3xX55xab35xX19xX23xX3xX2exXdxX414xX19xX23xXc7xX3xXcxX1xX10xXe9xX3xX17xX848xX31xX3xX4xX2fxX4xX3xX17xX2cdxX19xX3xX1cxX18xX3xXexX2exX414xX19xX3xXbxX1xX280xXdxX3xX1xX35xX5e3xX19xX23xX3xX55xc330xX19xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xX1cxX1dxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXexX1xX2daxX4xX3xX4xX1xX21xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX1xX35xX5e3xX19xX23xX3xX55xXc82xX19xX31xX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX4xX1xXe9xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX473xX19xX23xX3xX4xX2c6xX31xX3xX2daxX19xX23xX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX17xX3b0xX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX1cxX6bxX3xX4xX1xXe9xX3xXbxX1xa10bxXbxX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX4xX1xX60xX3xX17xXbdxX19xX23xX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xXexX1xX3a8xX4xX3xX1xXdxX39xX19xX3xXexX2exXdxX39xXexX3xX17xX3b0xX3xX4xX2fxX4xX3xX66xXdxX39xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX17xX4c8xX19xX3xXb81xX6xX19xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX3b3xX1xX473xX19xX23xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xXeaxX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX31xX3xXexX1xX14xX3xX1xX48axXdxX3xX17xX18xX6xX3xX4xX1xX588xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX17xX35xX5d8xX4xX3xX55xXc52xX19xX23xX3xX17xX3b0xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX2exX2fxX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX31xX3xX4xX14xXbdxX4xX3xX23xXc1xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX10xXe9xX3xX15xX414xX14xX3xX4xX726xX14xX3xX4xX60xX6xX3xX4xX2cdxX3xX8axX14xX6xX19xX3xX19xX1xX6bxX3xX19xX35xX5e3xX4xX3xX4xX848xX3xXexX1xfaf5xXdaxX3xX8axX14xX15xX1dxX19xXc7xXc7xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xXb81xX6fxX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX55xX18xX4xX1xX3xX1cxX2c6xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX848xX3xXexX2exX2fxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX39xXdaxX3xX1xX35xX5e3xX19xX23xX3xX55xXc82xX19xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX1cxX1dxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXexX1xX2daxX4xX3xX4xX1xX21xX19xX23xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX1xX35xX5e3xX19xX23xX3xX55xXc82xX19xX31xX3xX4xX14xX19xX23xX3xX4xX52cxXbxX3xX4xX473xX19xX23xX3xX4xX2c6xX31xX3xX2daxX19xX23xX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX4xX1xXe9xX3xXbxX1xXd36xXbxX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xXexX3a8xX3xX4xX1xX60xX3xX17xXbdxX19xX23xX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xX3xX1cxX6bxX3xXbxX1xX280xX19xX3xX2fxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX2exX2fxX4xXeaxX3xX4xX848xX3xX66xXdxX39xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xX1xX370xX19xX31xX3xX5xXc1xX4xX31xX3xX4xX41dxXbxX3xX19xX1xX41dxXexX3xX55xX6xX19xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX19xX23xX14xX48axX19xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX2fxX19xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX2fxX4xX3xX1cxX6bxX3xX4xX848xX3xXbxX1xX280xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX17xX3b0xX3xXexX2exX2fxX19xX1xX3xXdaxX52cxXexX3xXdaxX2fxXexX3xX1cxX6bxX3xX19xX23xX36bxX19xX3xX4xX1xX370xX19xX3xX19xX1xX726xXdaxX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX60xX6xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xXc7xXc7xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xXbxX1xX280xXdxX3xX3b3xXdxX3b0xXdaxX3xXexX2exX6xX3xXb81xX6xX19xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX3b3xX1xX473xX19xX23xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX17xX3b0xX3xXexX2exX2fxX19xX1xX3xX1cxXdxX39xX4xX3xX23xX3dxXdxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX17xX36bxX19xX23xX3xX3b3xX2fexX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX31xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX31xX3xX23xXc1xXdxX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX1xXe9xX2b2xXdxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX17xX4c8xX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX7xX21xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX1xXe9xX2b2xXdxX3xXexX2exXe9xX19xX23xX3xX55xX6xX19xX19xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX19xX6bxX15xXeaxX3xX4xX1xX588xX3xX17xX35xX5d8xX4xX3xXbxX1xXd36xXbxX3xX23xX3dxXdxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX31xX3xXexX1xX35xX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX31xX3xX23xXc1xXdxX3xX17xXdxX39xX19xX3xXexX1xXe9xX2b2xXdxX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xX3xX17xX4c8xX19xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX3b3xX1xXdxX3xX17xX35xX5d8xX4xX3xX6fxX23xX35xX5cexXdxX3xX7xX3dxX3xX55xX2c6xX19xX23xX3xX17xX48axX19xX23xX3xX2fexX3xXexX2exX35xX5e3xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX39xX4xX3xX19xX1xX41dxX19xX3xX8axX14xX280xX19xX23xX3xX4xX2fxXe9xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe9xX55xX15xXaxX12xX6fxX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX6bxX15xX3xX4xX848xX3xX1xXdxX39xX14xX3xX5xX3a8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6bxX19xX1xX3xXexX63xX3xX19xX23xX6bxX15xX3xX2xX43xX2xX80xX43xX7fxX80xX7fxX80xXc7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6c2xX14xXexX1xXe9xX2exXaxX12xed7exX513xX88xX3xX6fxX10xX131xX7xX0xX43xXbxX12
VGP News