Tuyên truyền an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp nối ý nghĩa và hiệu quả của các chương trình đã được triển khai trong nhiều năm qua, ngày 23-5 Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) đã tổ chức Chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong Nhân dân.
dff0x15142x155f4x14b3dx138d4x11215x10e41x10be0xe602xX7xfe32x130a0x119acx162c9x10f17x156fdxX5x15efcxXax162e3xX0x126afxX12xXcx10799x13ba2x10d0exeae9xX3xXex119d5xX17xX18x156bfxX1axX3xX6xX1axX3xXexf826x13580xX1axX3xff6dxXdxf446xX1axf1bfxX3xX14x165c8xX27xX3x10d32xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axfb8fxX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5x13beex16492xXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3x13089xXbxX0x146b2xX14xX12xX0xX5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13db4xX10xX6xf4b0xXaxX12xXcxXdx15e6exXbxX3xX1ax1058axXdxX3x13922xX3xX1axX40xX1x1084dxX6xX3xX35xX28xX3xX1xXdxX2dxX17xX3x12336xX17xX32xX3xX4x1414axX6xX3xX4xX58xX4xX3xX4xX1xX4bxf328xX1axX40xX3xXexX1dx136cexX1axX1xX3xX2bx108abxX3xX2bxX4bx1666dxX4xX3xXexX1dxXdx1561axX1axX3x10008xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX1axX1xXdxX20xX17xX3xX1axf89cx15824xX3xX8dxX17xX6xX2fxX3xX1axX40xX28xX18xX3x164d2xf6b4xfac4x146f7xX3x12ddax10689xX1axX40xX3xXexX18xX3x152b0xXdxX2dxX1axX3xX5x1437cxX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6ex123fcxX6xX3xXbxX1xX7axXdxX3xX1xXabxXbxX3xX35xX4cxXdxX3xXcxX1dxX4bx139dexX1axX40xX3xXcxX6ex10b7dxXcxX3xXd8x16110xXc7xX3x110bcxX58xX3xXcxX1xX4bxX4cxX4xX3x12115xXcxX1xX4bxX103xX1axX40xX3x14b56xX17x13e4exX1ax107c7xX3xX2bxXa7xX3xXexfb00xX3xX4xX1x12850xX4xX3xXd8xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xXbxX1x13aa7xX1axX40xX3xX4xX1xX7axX1axX40xX3xX4xX1xX58xX18xX3xX1axX12bxX2fxX3xXbxX1xX17axX1axX40xX3xX1axX40x117a1xX6xX3xXexX6xXdxX3xX1axeaf7xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3x15704xX1xX123xX1axX3xX71xX123xX1ax142b7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xX0xXdxXc7xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxf644xXdxX71xXexX1x102cdxX3xfcd7x13086xX1edxXbxf5f9x104a3xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX1eaxX3xXd4x15945x12018xXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b3xX14xX6xX27xXexX1xX6xX1axX1xX1xX27xX6xX1b3xX35xX1axX5bxX1axX10xX1e5xX7xX5bxXd3xXd3xXd3xX2xX5bxX2xX1ecxX1edxX71xX2xX2xX1fdxXd6xX1fdxX2x140d1xXexX1fdxXd6xXd3xXd3x100f7xX5xX1edxX1b3x1145fxXbxX40x13b5axX1dxX9xXd6xX1ecxX22fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxXaxX3xX1e5xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxXd4xX1fcxX1fdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX27xX1axXaxX12xXd8xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX3xXexX1xX17xX3xX1x15324xXexX3xX7xXe6xX3xXexX1xX6xXc7xX3xX40xXdxX6xX3xX4xX92xX6xX3xX2bxXd9xX1axX40xX3xX2bxX32xX27xX3xX1x10ac5xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX1dxX4bxX103xX1axX40xX3xXcxX6exX109xXcxX3xXd8xX10dxXc7xX3xX110xX58xX3xXcxX1xX4bxX4cxX4xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xXcxX1dxX27xX1axX40xX3xX1axX1x121fdxX1axX40xX3xX1axXc6xXc7xX3xX8dxX17xX6xX2fxX3xXexX1xXd9xX1axX40xX3xX8dxX17xX6xX3xX1axX1xXdxX20xX17xX3xX1xXa2xX1axX1xX3xXexX1xX12fxX4xX3xXb4xX1xX58xX4xX3xX1axX1xX6xX17xX2fxX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX3xX2bxXa7xX3xX2bxf7d0xX18xX3xXc7xX19dxX1axX1xX3xX4xXd9xX1axX40xX3xXexX58xX4xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX35xX20xX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX40xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxX3xX35xX28xX3xX7xf0b4xX3xX71x134f3xX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX1abxX1xX123xX1axX3xX71xX123xX1axX2fxX3xX8dxX17xX6xX3xX2bxXf0xX3xX40xXf0xXbxX3xXbxX1xX10dxX1axX3xX14xX32xX27xX3xX2bxX32xXc7xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX35xX28xX3xXbxX1xX17axX1axX40xX2fxX3xXexX1dxX58xX1axX1xX3xXexX6xXdxX3xX1axX19dxX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xf2daxf7dexX4xX3xX71x12107xX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX3xX2bxXa7xX3xX4xXf0xX3xX1axX1xXdxX20xX17xX3xX4xX7axX3xX40x11d93xX1axX40xX2fxX3xX1ax14698xX3xX5xXe6xX4xX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX4xXd9xX1axX40xX3xXexX58xX4xX3xX8dxX17xX32xX1axX3xX5xX7dxX3xX35x11fc9xX1axX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX2bxX32xXc7xX3xX14xX32xX27xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX2fxX3xX12bxX1axX3xX2bx12332xX1axX1xX3xX4xX17xX1axX40xX3xX4x12386xXbxX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX7xX27xX1axX40xX3xX71xX27xX3xX1axX1xX49dxX1axX3xXexX1xX12fxX4xX3xX4xX92xX6xX3xX1axX40xX4bxX103xXdxX3xX71xX123xX1axX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX4xX6xX27xX3xX71x12dd2xX1axX3xX2bxX76xX1axX3xX1axX1xX32fxX1axX40xX3xX1xX49dxX17xX3xX8dxX17xX32xX3xXexX6xXdxX3xX1axX19dxX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX2bxX58xX1axX40xX3xXexXdxX76xX4xX2fxX3xX32xX1axX1xX3xX1xX4bx14e50xX1axX40xX3xX2bxX76xX1axX3xX7xX12fxX4xX3xXb4xX1xe2b7xX10xX3xX35xX28xX3xXexf584xX1axX1xX3xXc7xX19dxX1axX40xX3xX4xX92xX6xX3xX1axX40xX4bxX103xXdxX3xX71xX123xX1axX1b3xX3x136e7xX27xX3xX2bxXf0xX2fxX3xX4xX44cxX1axX40xX3xX35xX4cxXdxX3xX35xXdxX2dxX4xX3xXexX49dxXbxX3xXexX1dxX17xX1axX40xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX1dxXdxXb1xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX4xXd9xX1axX40xX3xXexX58xX4xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX5xX17xXd9xX1axX3xX5xX28xX3xX1axX1xXdxX2dxXc7xX3xX35xX3caxX3xX8dxX17xX6xX1axX3xXexX1dxX2f1xX1axX40xX3xX1xX28xX1axX40xX3xX2bxX10dxX17xX3xX2bxX7axXdxX3xX35xX4cxXdxX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xX0xXdxXc7xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX71xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX1f0xX1f1xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX1eaxX3xXd6xXd4xX1fdxXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b3xX14xX6xX27xXexX1xX6xX1axX1xX1xX27xX6xX1b3xX35xX1axX5bxX1axX10xX1e5xX7xX5bxXd3xXd3xXd3xX2xX5bxX2xX235xX1fcxX71xX2xX2xXd6xXd3xXd6xX1edxX1edxXexX2xX2xX1ecxX1edxXd3xX5xX1edxX1b3xX239xXbxX40xX23cxX1dxX9xXd3xX1fcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxXaxX3xX1e5xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxXd6xXd4xX1fdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX27xX1axXaxX12xXd8xX58xX1axX3xX14x151cexX3xX109xX1xX17axX1axX40xX3x152c0xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0x11c14xX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX2bxX19dxXexX3xX4xX58xX4xX3xX1axX707xXdxX3xX71xX17xX1axX40xX3xX35xX20xX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX7xX3c7xX3xX71xX3caxX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX71xX123xX1axX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xXd8xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xXbxX1xX17axX1axX40xX3xX4xX1xX7axX1axX40xX3xX4xX1xX58xX18xX3xX1axX12bxX2fxX3xXbxX1xX17axX1axX40xX3xX1axX40xX195xX6xX3xXexX6xXdxX3xX1axX19dxX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX71xX123xX1axX3xX5xX28xX3xXc7xX707xXexX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX4xX58xX4xX3xX1xX27xX19dxXexX3xX2bxX707xX1axX40xX3xX1axX1xX123xX1axX3xXcxX1xX58xX1axX40xX3xX1xX28xX1axX1xX3xX2bxX707xX1axX40xX3xX35xX20xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX2fxX3xX35xX2dxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX5xX6xX27xX3xX2bxX707xX1axX40xX3xX1axXc6xXc7xX3xXd3xX1edxXd3xXd3xX3xX4xX92xX6xX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xXcxX19dxXdxX3xX4xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX2fxX3xX4xX58xX1axX3xX14xX707xX3xX109xX1xX17axX1axX40xX3xX70fxX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX3xX2bxXa7xX3xX1xX4bxX4cxX1axX40xX3xX71xX501xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xX2f1xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1xX32fxX1axX40xX3xXb4xXdxX76xX1axX3xXexX1xX12fxX4xX3xX4xX9cxX3xX14xX32xX1axX3xX1axX1xe4f6xXc7xX3xX14xX32xX27xX3xX2bxX32xXc7xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX7xX3c7xX3xX71xX3caxX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX2fxX3xXexXdxX76xXexX3xXb4xXdxX2dxXc7xX3xX1axX1xX4bxX1eaxX3xXcxX1xX4bxX103xX1axX40xX3xX1f0xX17xX18xX19xX1axX3xXb4xXdxXb1xXc7xX3xXexX1dxX6xX2fxX3xX14xX32xX27xX3xXexX1dxXa2xX3xX2bxX4bxX103xX1axX40xX3xX71xX123xX18xX2fxX3xX4xX58xX4xX3xXexX1xXdxX76xXexX3xX14xX4c4xX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xXbxX1xX549xX4xX1xX3xX4xX479xXc7xX2fxX3xX12bxX3xX4xX479xXc7xX2fxX3xX71xX123xX18xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX1axX1xX28xX3xX1axX1xX924xXc7xX3xXb4xX4c4xXbxX3xXexX1xX103xXdxX3xX7xX3c7xX6xX3xX4xX1xX32fxX6xX3xX1axX40xX6xX18xX3xX4xX58xX4xX3xXc7xX7axXdxX3xX1axX7axXdxX3xX14xX4c4xX3xX1xX534xX1f1xX3xX4xX58xX4xX1xX3xXexXdxX76xXbxX3xX2bxX4cexXexX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX4xX1xX27xX3xX4xX58xX4xX3xXexX1xXdxX76xXexX3xX14xX4c4xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxXa2xX1axX1xX2fxX3xXb4xX1xXd9xX1axX40xX3xX2bxX7axXexX2fxX3xX4xX1xX448xXexX3xX4xX123xX18xX3xX40xX10dxX1axX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1ax15608xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xX0xXdxXc7xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX71xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX1f0xX1f1xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX1eaxX3xXd6xXd4xXd4xXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b3xX14xX6xX27xXexX1xX6xX1axX1xX1xX27xX6xX1b3xX35xX1axX5bxX1axX10xX1e5xX7xX5bxXd3xXd3xXd3xX2xX5bxX2xX1ecxX1edxX71xX2xX2xX1fdxXd6xX22fxXd4xXd6xXexXd3xX22fxXd3xX1fdxX1ecxX5xX1edxX1b3xX239xXbxX40xX23cxX1dxX9xX1fcxX235xX22fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxXaxX3xX1e5xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxXd6xXd4xXd4xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX27xX1axXaxX12xX1abxX1xX123xX1axX3xX35xXdxX19xX1axX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX3xXbxX1xX58xXexX3xX4xX380xXc7xX3xX1axX6xX1axX40xX3xX7xX3c7xX3xX71xX3caxX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX1xX27xX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xX2f1xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX19dxXdxX3xX4xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xX0xXdxXc7xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX71xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX1f0xX1f1xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX1eaxX3xXd6xXd4xXd4xXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b3xX14xX6xX27xXexX1xX6xX1axX1xX1xX27xX6xX1b3xX35xX1axX5bxX1axX10xX1e5xX7xX5bxXd3xXd3xXd3xX2xX5bxX2xX1ecxX1edxX71xX2xX2xX1fdxXd6xX1fcxXd3xXd3xXexXd6xX1ecxX1fcxX2xX1fdxX5xX1edxX1b3xX239xXbxX40xX23cxX1dxX9xX1fcxX1edxXd6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxXaxX3xX1e5xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxXd6xXd4xXd4xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX27xX1axXaxX12xXd8xX380xXc7xX3xX1axX6xX1axX40xX3xX7xX3c7xX3xX71xX3caxX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX40xXdxX2d4xXbxX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xXdxXb1xX17xX3xX14xXdxX76xXexX3xX1xX9cxX1axX3xX35xXdxX2dxX4xX3xX7xX3c7xX3xX71xX3caxX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX27xX19dxXexX3xX1xX28xX1axX40xX3xX1axX40xX28xX18xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xX0xXdxXc7xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX71xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX1f0xX1f1xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX1eaxX3xXd6xXd4xXd6xXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b3xX14xX6xX27xXexX1xX6xX1axX1xX1xX27xX6xX1b3xX35xX1axX5bxX1axX10xX1e5xX7xX5bxXd3xXd3xXd3xX2xX5bxX2xX1ecxX1edxX71xX2xX2xX1fdxXd6xX1ecxX1edxXd4xXexX1fcxX1ecxX2xX235xXd3xX5xX1edxX1b3xX239xXbxX40xX23cxX1dxX9xX22fxX1ecxXd4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxXaxX3xX1e5xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxXd6xXd4xXd6xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX27xX1axXaxX12xXd8xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xX28xX27xX3xX1xX12fxX1axX40xX3xXexX1xX6xXc7xX3xX40xXdxX6xX3xXbxX1xX10dxX1axX3xXexX1dxX32xX3xX5xX103xXdxX3xX4xX123xX17xX3xX1xX542xXdxX3xX5xXdxX19xX1axX3xX8dxX17xX6xX1axX3xX2bxX76xX1axX3xXb4xXdxX76xX1axX3xXexX1xX12fxX4xX2fxX3xXb4x13a61xX3xX1axXc6xX1axX40xX3xX35xX20xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX35xX28xX3xX1axX1xX49dxX1axX3xX2bxX4bxXabxX4xX3xX8dxX17xX28xX3xXexX195xX3xX110xX6xX1axX3xXexX12bxX3xX4xX1xX12fxX4xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xX0xXdxXc7xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXexX1xX17xXc7xX14xX3xXdxXd8xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX71xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX1f0xX1f1xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX1eaxX3xXd6xXd4xXd4xXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b3xX14xX6xX27xXexX1xX6xX1axX1xX1xX27xX6xX1b3xX35xX1axX5bxX1axX10xX1e5xX7xX5bxXd3xXd3xXd3xX2xX5bxX2xX1ecxX1edxX71xX2xX2xXd6xX1edxX2xX1edxX1ecxXexXd6xX1fdxX1fdxX1edxXd4xX5xX1edxX1b3xX239xXbxX40xX23cxX1dxX9xX235xXd3xX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxXaxX3xX1e5xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxXd6xXd4xXd4xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX27xX1axXaxX12xX1abxX1xX123xX1axX3xX35xXdxX19xX1axX3xXd8xXd9xX1axX40xX3xXexX18xX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX6exXf0xX6xX3xX1xX4bxX4cxX1axX40xX3xX71xX501xX1axX3xXb4xXe9dxX3xX1axXc6xX1axX40xX3xX1f0xX3c7xX3xX5xX7dxX3xXb4xX1xXdxX3xXexX1xX4cexX18xX3xX1axX40xX4bxX103xXdxX3xX14xX4c4xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX40xXdxX49dxXexX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xf7a2xX4cxXdxX3xX4xX58xX4xX3xX1axX707xXdxX3xX71xX17xX1axX40xX3xX40xX10dxX1axX3xX40x13766xXdxX3xX35xX4cxXdxX3xXexX1xXe6xX4xX3xXexX76xX2fxX3xX1xXa2xX1axX1xX3xX32xX1axX1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX2bxX707xX1axX40xX3xX2bxXa7xX3xXexX1xX17xX3xX1xX2d4xXexX3xX2bxX4bxXabxX4xX3xX7xXe6xX3xXexX49dxXbxX3xXexX1dxX17xX1axX40xX3xX4xX1xX2d4xX3xX7dxX3xX4xX92xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xX2f1xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX6xXc7xX3xX71xXe6xX3xX14xX17xX12bxXdxX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX1b3xX3x159a7xX6xX17xX3xXc7xX47fxXdxX3xXbxX1xX10dxX1axX3xX14xX28xXdxX3xX40xXdxX32xX1axX40xX3xX2bxX20xX17xX3xX4xXf0xX3xX4xX123xX17xX3xX1xX542xXdxX3xXexXa2xX1axX1xX3xX1xX17xX7axX1axX40xX3xXexX1dxX32xX3xX5xX103xXdxX3xX1f0xX27xX6xX18xX3xX8dxX17xX6xX1axX1xX3xX35xX4cexX1axX3xX2bxX20xX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX2bxX4bxXabxX4xX3xX1axX1xXdxX20xX17xX3xX14xX19dxX1axX3xX1xX2f1xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX4bxX534xX1axX40xX3xX12fxX1axX40xX3xXexX549xX4xX1xX3xX4xXe6xX4xX1b3xX3xX1057xX4cxXdxX3xX4xX123xX17xX3xXexX1dxX32xX3xX5xX103xXdxX3xX2bxX2d4xX1axX40xX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX4xX17axX1axX3xX1axX1xX49dxX1axX3xX2bxX4bxXabxX4xX3xX1axX1xX32fxX1axX40xX3xXbxX1xX10dxX1axX3xX8dxX17xX28xX3xX4xX92xX6xX3xX110xX6xX1axX3xXcxX12bxX3xX4xX1xX12fxX4xX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xXcxX19dxXdxX3xX4xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX2fxX3xX1axX1xX123xX1axX3xX35xXdxX19xX1axX3xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xX4xX106dxX1axX40xX3xX1xX4bxX4cxX1axX40xX3xX71xX501xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xX2f1xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX58xX4xX1xX3xX7xX9cxX3xX4xX12fxX17xX3xX1axX40xX4bxX103xXdxX3xX14xX4c4xX3xXexX6xXdxX3xX1axX19dxX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX27xX71xX18xXaxX12xXe0xXdxX2dxX1axX3xX5xXe6xX4xX3xXcxX1xX4bxX103xX1axX40xX3xX121xX17xX123xX1axX3xX1xXdxX2dxX1axX3xX2bxX6xX1axX40xX3xX8dxX17xX32xX1axX3xX5xX7dxX3xXd3xX1ecxX1edxX1b3xX1ecxX1ecxXd4xX3xXb4xXc7xX3xXexX1dxX17xX1axX40xX3xX58xXbxX2fxX3xXd4xX1edxX235xX1b3xXd3xX22fxX3xXb4xXc7xX3xX1xX19dxX3xX58xXbxX1b3xX3xX1057xX4cxXdxX3xX2bxX4c4xX6xX3xX1xXa2xX1axX1xX3xX2bx1539bxXdxX3xX1axX2d4xXdxX3xXbxX1xX12fxX4xX3xXexX19dxXbxX2fxX3xX2bxX4bxX103xX1axX40xX3xX71xX123xX18xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX1xX92xX3xX18xX76xX17xX3xX2bxXdxX3xX8dxX17xX6xX3xX1dxX195xX1axX40xX3xXbxX1xX17axX1axX40xX3xX1xX707xX3xX35xX28xX3xX2bxX129bxXdxX3xXexX1dxX129bxX1axX40xX3xX4xX123xX18xX3xX4xX92xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX1xX707xX3xX71xX123xX1axX3xX71xX501xX1axX3xX2bxX76xX1axX3xXexXa2xX1axX1xX3xXexX1dxX19dxX1axX40xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX19dxXc7xX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX1f0xX32xX18xX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX19xX1axX3xX2bxX4c4xX6xX3xX14xX28xX1axX3xX40xX123xX18xX3xX32xX1axX1xX3xX1xX4bxX534xX1axX40xX3xX5xX4cxX1axX3xX2bxX76xX1axX3xX35xXdxX2dxX4xX3xX4xX4cexXbxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX35xX28xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX4xX1xX27xX3xX1axX40xX4bxX103xXdxX3xX71xX123xX1axX1b3xX3xXcxX1xXd9xX1axX40xX3xX8dxX17xX6xX3xX4xX1xX4bxX9cxX1axX40xX3xXexX1dxXa2xX1axX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX20xX1axX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxX3xX2bxXa7xX3xX40xXdxX2d4xXbxX3xX4xX1xX27xX3xX4xX58xX4xX3xXexX1xX10dxX18xX2fxX3xX4xXd9xX3xX40xXdxX58xX27xX3xX35xX28xX3xX4xX58xX4xX3xX10xXc7xX3xX1xX2f1xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX4cexX18xX3xX2bxX4bxXabxX4xX3xXexX1dxX58xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX2dxXc7xX3xX4xX92xX6xX3xXc7xX47fxXdxX3xX4xXd9xX1axX40xX3xX71xX123xX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX35xXdxX2dxX4xX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX2dxX3xXexX1xX7axX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX1axXf0xXdxX3xX4xX1xX17xX1axX40xX3xX35xX28xX3xX4xXd9xX1axX40xX3xXexX58xX4xX3xX14xX32xX27xX3xX35xX2dxX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxX3xX1axXf0xXdxX3xX1dxXdxX19xX1axX40xX1f1xX3xX4xX106dxX1axX40xX3xX1axX1xX4bxX3xX14xXdxX76xXexX3xX4xX58xX4xX3xX14xXdxX2dxX1axX3xXbxX1xX58xXbxX3xXbxX1xX17axX1axX40xX3xX1axX40xX195xX6xX3xXexX6xXdxX3xX1axX19dxX1axX3xX35xX20xX3xX2bxXdxX2dxX1axX2fxX3xX4xX58xX4xX1xX3xX7xX3c7xX3xX71xX3caxX1axX40xX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX1xXdxX2dxX17xX3xX8dxX17xX32xX3xXexXdxX76xXexX3xXb4xXdxX2dxXc7xX2fxX3xX8dxX17xX6xX3xX2bxXf0xX3xX40xXf0xXbxX3xXbxX1xX10dxX1axX3xX40xXdxX32xXc7xX3xXexX1xXdxXb1xX17xX3xX4xX58xX4xX3xX35xX3caxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX19dxXc7xX3xX1xX28xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX40xX3xX6xX1axX3xXexX27xX28xX1axX3xX5xX4bxX4cxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xX4xX6xX27xX3xX58xXbxX3xX35xX28xX3xX40xXdxX32xXc7xX3xXexX1xXdxXb1xX17xX3xXexX6xXdxX3xX1axX19dxX1axX3xX2bxXdxX2dxX1axX3xXexX1dxX27xX1axX40xX3xX1abxX1xX123xX1axX3xX71xX123xX1axX1b3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70fxX17xXexX1xX27xX1dxXaxX12xX1abxX40xX17xX18x11196xX1axX3x137b0xX4bxX9cxX1axX40xX0xX5bxXbxX12
Nguyễn Lương