15 tập thể, 18 cá nhân được tặng Bằng khen trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021.
d871x1878fx15ffax16c70x1b78cx14fbex1bcf9x19519x13accxX7x1549ax1038cx102f3x190d2xefb1x140c0xX5xf894xXax133ecxX2x113edxX3xXex1ba6bxXbxX3xXexX1x106c6x163f1xX3xX2x1aec1xX3xX4x14a69xX3x1427cxX1x141f1xX25xX3x121ddx10d74x10973xX4xX3xXexf36cxX25x10769xX3x170b5x13357xX25xX32xX3x1145exX1xX10xX25xX3xXex17da0x118e4xX25xX32xX3xX4xd9a5xX25xX32xX3xXexX23xX4xX3xX2axd9b8xe567xX3x10416xX4exX40xX3xXexX3fxX17xXexX3xXex1487axX3xX6xX25xX3xXexX40x14105xX25xX3xX32xXdxX6xX40xX3xXexX1xX45xX25xX32xX3xX25xf3b2xX4fxX3x1bfbcx110c4xX74xX2xX0x160b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx172d8xX10xX6x1a5a1xXaxX12x131f4xX1x16aeaxX3xXex12daaxX4xX1xX3x1a1fexX34x15debx1b939xX3xXex100e9xX25xX1xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX88xX40xX23xX3x19a56x13be3xX6xX3xX51xX6xX25xX3xX1xX62xX25xX1xX3x13637x14ea9x14cbcx13710xXexX3xX2axX93xX25xX1xX3xX7x14656xX3xX74xX74xec5dxX79xXb8x12aa2xfdadxX97xX34xX99xX9axX3xXabx17b60xX3xXabxXdx1904bxX4xX3xXexX30xX25xX32xX3xX34xX35xX25xX32xX3xX39xX1xX10xX25xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX23xX4xX3xXexX17xXbxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axebd7xX3xX4x11764xX3xXexX1xX62xX25xX1xX3xXex120b2xX4xX1xX3xXexX3fxX40xX25xX32xX3xX4xX45xX25xX32xX3xXexX23xX4xX3xX2axX4exX4fxX3xX51xX4exX40xX3xXexX3fxX17xXexX3xXexX5bxX3xX6xX25xX3xXexX40xX62xX25xX3xX32xXdxX6xX40xX3xXexX1xX45xX25xX32xX3xX25xX71xX4fxX3xX74xX75xX74xX2x14688xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX40xX8bxXbaxXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10x1bbc3xXexXccxX6xX5xXdxX32xX25x108eexX3xX4xX10xX25xXexX10xX3fxde4cxXaxX12xX0xXdxX4fxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX25xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXax1742axXdxX8bxXexX1xX174xX3x17dd0xX14xX75xXbxX16cxX17cxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX174xX3x1831axX74xXc8xXbxX16cxX17cxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX79xX79xXdxX14dxX51xX6xX40xXexX1xX6xX25xX1xX1xX40xX6xX14dxXabxX25xX79xX25xX10xX19bxX7xX79xX74xX74xX75xX74xX79xX74xX1b1xX14xX8bxX14xX2xX75xX1b1xX20xX74xX20xXex1b621xX1b1xX2xXc8xX5x17c8dxXccxX2xX1ecxX20xX8bxX1a2xX2xX1ecxX1b1xX1ecxX2xX75xXexXc8xX20xX74xXc8xX5xX1ecxXccxX6xX14dx10c3exXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xXbxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX2xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX30xX25xX32xX3xX34xX35xX25xX32xX3xX39xX1xX10xX25xX3xXexX3fxX40xX25xX32xX3xX4xX45xX25xX32xX3xXexX23xX4xX3xX2axX4exX4fxX3xX51xX4exX40xX3xXexX3fxX17xXexX3xXexX5bxX3xX6xX25xX3xXexX40xX62xX25xX3xX32xXdxX6xX40xX3xXexX1xX45xX25xX32xX3xX25xX71xX4fxX3xX74xX75xX74xX2xXaxX3xX19bxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX1a2xX14xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b1xX74xXc8xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX40xX25xXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexXccxX6xX5xXdxX32xX25xX174xX3xX4xX10xX25xXexX10xX3fxX17cxXaxX12x11157x1aae2xX25xX1xX3xX4fxXdxX25xX1xX3xX1x136ccxX6xea05xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX40xX8bxXbaxXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX2axX106xX1dxX3xXexX30xX25xX32xX3xX34xX35xX25xX32xX3xX39xX1xX10xX25xX3xX4xX90xX6xX3xX8exX1xX90xX3xXexX93xX4xX1xX3xX97xX34xX99xX9axX3xXexX9dxX25xX1xX3xX4xX1xX40xX3xX2xX14xX3xXexX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xXabxX62xX3xX2xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX4xX106xX3xXexX1xX62xX25xX1xX3xXexX10fxX4xX1xX3xXexX3fxX40xX25xX32xX3xX4xX45xX25xX32xX3xXexX23xX4xX3xX2axX4exX4fxX3xX51xX4exX40xX3xXexX3fxX17xXexX3xXexX5bxX3xX6xX25xX3xXexX40xX62xX25xX3xX32xXdxX6xX40xX3xXexX1xX45xX25xX32xX3xX25xX71xX4fxX3xX74xX75xX74xX2xX3xX2c3xX4xX106xX3xX8bxX6xX25xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX39x13058xX4fxX3xXexX1xX10xX40xX3xX0xX6xX3xX1xX3fxX10x11cffxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX174xX79xX79x1aad8xXbxXbxX5xX14dxXexX1xX6xX25xX1xX1xX40xX6xX14dxX32xX40xXabxX14dxXabxX25xX79xXabxX51xXbxX3a4x148bdxXexX1xX6xX25xX1xX1xX40xX6xX14dxX25xX7xX399xX79xX7xXexX3fxX79xX74xX1a2xX14xX2x1a3d4xX75xX8ex1b9e2xXc8xX3d6xX74xX1a2xX1a2xX1a2xX75xX1a2xX1b1xX1ecxX74xX14xX20xX1ecxX8exX3d3xX75xX75xX75xX20xX75x1b760xX1e7xX1ecxX79x1b90exX399xXdxX5xX10xX79xX9axXcxXccx19e8bxX34xX9axXcx164a4xXcxX74xX74xX1ecxXc8xXc8xX1ecxX75xX74xXccxX2xXccxX74xX75xX74xX74xX2xX1a2xX1b1xX2xX20xX20xX1e7xX2xX1ecxX1ecxX1ecxX1a2xX75xX3bdxXexXb9xX6xX25xX8bxX4fxX3bdxX2xX74xXccxX75xX2xXccxX74xX75xX74xX74xXccxX2xX1e7xXccxX74xX1b1xXccxXc8xX1b1xX3bdxX7xXdxX32xX25xX10xX8bxX14dxXbxX8bxX399xXaxX12xXex19b2bxXdxX3xX2axX27xXbaxX0xX79xX6xX12xX2d0xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d3xXb9xXexX1xX40xX3fxXaxX12xX34xXcbxXcxX0xX79xXbxX12
BĐT