Nỗ lực vượt khó để phát triển
(Baothanhhoa.vn) - Hơn mười năm sau cổ phần hóa, Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP đã nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được kết quả tương đối toàn diện. Tập thể lãnh đạo và những người thợ Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa - CTCP đã, đang và sẽ tạo dựng nên nhiều dự án, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,...  trên địa bàn tỉnh nhà và thủ đô Hà Nội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
28ax6629x2920xbc63xf8f2xd1ccx5c5cx7265xbaa6x672bxcd76xX4xX7x908fxX4x782cx2e16xX6x6353xbfadx2116x6021xX2x3e2fx8581xX3xX4xX11x9683xX5xf3b5xX9x591ex20fcx4785xX13xX12xX2x2df8xb630xX13xX12xX2xX4xX5xX2xXcx74ddxX5xX2xcfbaxe740xX13xX12xX2xX20x7968xXfxX13xX37xX2xadaxdf58xXfxX2xXexX2xX25xX20xX25x4920xX14xX0x4e04xX1xX1fxX0xX37x762exX2xe0caxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX20xX11xX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxa378xf433xX2xX6xX32xX4fxX2xf0cx90c6x5fabxX4xX2x2012xX37xX3dxX2x7910x1c48xX2xX1xX37x65cdxX4xX2xX4xd5cexX11xX8cxX13xX0xX48xX37xX4dxX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX25xX7xX13xX4xX7xX94xX9xX1fxX0xX11xf5e9xX12xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX11xX25xX7xX13xX4xX7xX94xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xb9b7xX11xX31xX4xX37xX14xX2xe7a4xX4dxb56cxX1xXcxX1dxX2xX37xX7xX11xX12xX37xX4xX14xX2xce89xXd5x3ffcxX1xXcxX1dxX9xX2xX3xX94xX4fxX8xX9xX48xX48xX11x30e6x321bxXfx392fxX4xX37xXfxX13xX37xX37xXf5xXfxXf2xX82xX13xX48xX13xX7xXccxX3xX48xX4dxcf8fxXd5x742dxX48xX4dxb16fxXd3xX31xXe4xX10axXd5xXd5xXd3xd993xXe4xX4xXe2xXe2xX115xX10dxX4dxX6xXd5xXf2xX16xX1xX12x24ebxX94xX8xX108xX108xX4dxX9xX2xXfxX6xX4xX8xX9xX7bxX7cxX2xX6xX32xX4fxX2xX82xX83xX84xX4xX2xX87xX37xX3dxX2xX8bxX8cxX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX9xX2xX48xX1fxX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX25xXfxX1xX4xX11xXf5xX13xX9xX1fxX20x9c14xXfxX2xX13xX37x4db4xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2x5a39xX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2x1a95xX2xX25xX20xX25xX45xX2xX4x848exX11xX2xX3x90caxX2xXd5xXe4x5b0exX2xX45xX37xXfxX13xX2xX25xX37xX17xX2xX20xX94xX11xX13xX37xX1a1xX2xX1xX37xX83xaef4xX13xX12xX2x4ce3xX11x5080xX13xX2x824bxX11xd242xX13xX1a1xX2xX20xX45xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3cxX7xXfxX31xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX3cx789fxX13xX2xXb2xX83xX1b6xX11xX2xX13x23adxXb2xX2xX3xXfxX17xX2xX4fxX21xX2xX1xX37xa0b0xX13xX2xX37xX3dxXfxX1a1xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xX191xX2xX25xX20xX25xX45xX2xX8bxfa63xX2xX13xX7cxX2xX6xX32xX4fxX2xX82xX83xX205xX13xX2xX6xX1c1xX13xX1a1xX2xX13xX20exX13xX12xX2xX8bxf031xX13xX12xX1a1xX2xX3xX90xX13xX12xX2xX4xX199xXf5xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX87xX37xXfxX11xX2xX8bx3f7bxX13xX12xX2xXf3xX263xX2xX4fxX90xX4fxX2xX12xX11x7783xX11xX2xX1xX37xX90xX1xX2xX8bxX8cxX2xX8bxX199xX4xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX87x5179xX4xX2x901xX17xX28axX2xX4xX83xX205xX13xX12xX2xX8bxX19dxX11xX2xX4xXf5xX16fxX13xX2xX31xX11xX1bcxX13xXf2xX2xX20x293fxX1xX2xX4xX37xX8cxX2xX6xX24axX13xX37xX2xX8bxX199xXf5xX2xX82xX16fxX2xX13xX37x1b73xX13xX12xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX4xX37xX84xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45xX2xX8bxX24axX1a1xX2xX8bxXfxX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX3x789exX2xX4xX199xXf5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX13xX1c1xX13xX2xX13xX37xX11x436dxX17xX2xX31xX32xX2xX90xX13xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94x9103xX13xX37xX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX31xX2exX13xX2xX31x66b4xX13xX12xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX1a1xX2xX12xX11xXfxXf5xX2xX4xX37xX26xX13xX12xX1a1xX2xX4xX37xc413xX5xX2xX6xX84xX11xX1a1xXf2xXf2xXf2xX2xX4xX94xX1c1xX13xX2xX8bxb4e8xXfxX2xXf3xX16fxX13xX2xX4xee1fxX13xX37xX2xX13xX37xX16fxX2xX82xX16fxX2xX4xX37xX368xX2xX8bxX26xX2xX3cxX16fxX2xX7bxX263xX11xX1a1xX2xX12xX3dxX1xX2xX1xX37xX21axX13xX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX2a2xX17xX1c1xX2xX37xX83xX205xX13xX12xX1a1xX2xX8bxa3b1xX4xX2xX13xX83x2d71xX4fxXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX20xX37xX90xX13xX12xX2xX10dxXexX10axXd5xXd5xXd3xX1a1xX2xXb2xX263xX4xX2xX4xX94xXfxX13xX12xX2xX3x277dxX2xXb2xX3bexX11xX2xX4fxX368xXfxX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xX8bxX24axX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xXb2x8ed6xX2xX94xXfxX2xX87xX37xX11xX2xX25xX37xX368xX2xX4xX379xX4fxX37xX2x8a66xX1bfxX7bx804bxX2xX4xX381xX13xX37xX2xX87x22a6xX2xX2a2xX17xX5xX29fxX4xX2xX8bxX379xX13xX37xX2xX1xX37xX1c1xX2xX31xX17xX5xX1bcxX4xX2xX1xX37xX83xX205xX13xX12xX2xX90xX13xX2xX4fxX21xX2xX1xX37xX21axX13xX2xX37xX3dxXfxX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX25xX45xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xa554xX13xXfxX5xX2xX6xX16fxX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45x22d3xXf2xX2x2a04xXfxX17xX2xX4fxX21xX2xX1xX37xX21axX13xX1a1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX24axX2xX12xX37xX11xX2xX31xX3b9xX17xX2xX3b9xX13xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX82xX83xX84xX4xX2xXf3xX2bcxX4fxX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX37xXf5xX199xX4xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX1a1xX2xXf3xacc4xX4xX2xX8bxX21axX17xX2xX4x9aeexX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX90xX4fxX2xX3xX566xX1xX2xXcxX29fxX1xX1a1xX2xX4xX21xX2xX4fxX37x66b8xX4fxX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xXb2x3f61xX2xX8bxX29fxX13xX2xX4fxX90xX4fxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX82xX11xX1c1xX13xX1a1xX2xXcx76eaxX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX4xX94xX32xX4fxX2xX4xX37xX17xX263xX4fxX1a1xX2xX13xX2exX13xX12xX2xX4fxXfxXf5xX2xX17xX5xX2xX4xX5bbxX13xX1a1xX2xX4xX37xX83xX205xX13xX12xX2xX37xX11xX1bcxX17xX2xX82xX3bexX11xX2xX7bxX37xX16fxX2xX13xX83xX3bexX4fxX2xX82xX16fxX2xXcxX24axX2xX37xX263xX11xXf2xX2xX1baxX27dxX13xX12xX2xX4xX37xX1b6xX11xX1a1xX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX37xX16fxX13xX12xX2xX4xX94xX20exXb2xX2xX4xbd1cxX2xX8bxX27dxX13xX12xX2xX4xX94xXfxX13xX12xX2xXf3xX379xX2xXcxX7xX2xXb2xX90xX5xX1a1xX2xX4xX37xX11xX29fxX4xX2xXf3xX379xX2xX4fxX37xX17xX5xX1c1xX13xX2xX31xe05fxX13xX12xX2xX37xX11xX1bcxX13xX2xX8bxX199xX11xX2xX8bxX90xX1xX2xX587xX13xX12xX2xX5xX1c1xX17xX2xX4fxX21axX17xX2xX4xX37xX11xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4fxX90xX4fxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX2xX4xX94x97cdxX13xX12xX2xX8bxX11xX8cxXb2xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxf6c8xX29fxX4xX2xX2a2xX17xX28axX1a1xX2xX37xX21axX17xX2xX37xX29fxX4xX2xX4fxX90xX4fxX2xX8bxX205xX13xX2xX82xX379xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX82xX11xX1c1xX13xX2xX8bxX24axX2xX13xX20exX13xX12xX2xX8bxX263xX13xX12xX1a1xX2xX4xX32xX2xX4fxX37xX368xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xXf2xX2xX20xX56exX2xX13xX20exXb2xX2xX10axXd5xXd5xXd3xXexX10axXd5xX4dx11d1xX1a1xX2xX4fxX90xX13xX2xXf3xX263xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX37xX2exX13xX2xX82xX11xX1c1xX13xX2xX4d2xX25xX1bfxX25xX7bx9e7bxX500xX2xX8bxX24axX2xX4fxX3dxX2xX13xX37xX11xX325xX17xX2xX3xX90xX13xX12xX2xX87xX11xX29fxX13xX2xX4fxX28axX11xX2xX4xX11xX29fxX13xX2xX87x60c2xX2xX4xX37xX17xX2bcxX4xX1a1xX2xX6xX16fxXb2xX2xX6xX84xX11xX2xX37xX16fxX13xX12xX2xX4xX622xX2xX8bxX27dxX13xX12xX1a1xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX8bxX3dxX2xX4fxX3dxX2xXe4xX2xX3xX90xX13xX12xX2xX87xX11xX29fxX13xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX20xX21xX13xX12xX2x13e7xX11xX1c1xX13xX2xX8bxXf5xX16fxX13xX2xX7a7xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX743xX11xX1bcxX4xX2xX7bxXfxXb2xX2xX4fxX3b9xX1xX2xXf3x324cxX13xX12xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX3xX90xX13xX12xX2xX4xX199xXf5xX1a1xX2xX10dxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX4fxXfxXf5xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX1bfxX263xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX4x2949xX13xX12xX2xX3cxX17xX5xX2xX4fxX37xX83xX205xX13xX12xX2xX743xX16fxX13xX12xXf2xX2x643cxX17xX5xX2xXb2xX26xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX2xX4d2xX3xX28axX13xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX1a1xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX4xX37xX17xX1a1xX2xX6xX84xX11xX2xX13xX37xX17xX2bcxX13xX500xX2xX13xX20exXb2xX2xX3xXfxX17xX2xX8bxX325xX17xX2xX4fxXfxXf5xX2xX37xX205xX13xX2xX13xX20exXb2xX2xX4xX94xX83xX3bexX4fxX2xX4d2xX4fxX3dxX2xX13xX20exXb2xX2xX4xX20exX13xX12xX2xX4xX56exX2xXe4xXd5xXexXd3xXd5x12bfxX500xXf2xX2xX3cxX11xX1bcxX13xX2xX13xXfxX5xX1a1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxXfxX13xX12xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX21xX13xX2xX8bxX379xX13xX37xX2xX82xX16fxX2xX82xX2d1xX13xX12xX2xX4fxX37xX566xX4fxX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX4fxX205xX2xX4fxX37xX29fxX2xX4xX37xX379xX2xX4xX94xX83xX1b6xX13xX12xXf2xX2xX7bxX37xX11xX325xX17xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX2xX4fxX3dxX2xX2a2xX17xX5xX2xXb2xX26xX2xX6xX3bexX13xX1a1xX2xX87xX766xX2xX4xX37xX17xX2bcxX4xX2xX4fxXfxXf5xX2xX13xX37xX83xX2xX4xX17xX5xX29fxX13xX2xX8bxX83xX1b6xX13xX12xX2xX4xX56exX2xX13xX12xX24axX2xXf3xXfxX2xX743xXf5xX11xX2xX4d2xX20xX45xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX500xX2xX8bxX11xX2xX20xX45xX2xX503xX21axXb2xX2xX503xX205xX13xX1a1xX2xX4fxX90xX4fxX2xX13xX37xX16fxX2xXb2xX90xX5xX2xX4xX199xX11xX2xX6bdxX37xX17xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX82xX16fxX2xX1baxX26xX2xX4xX37xX379xX2xX3cxXf5xX16fxX13xX12xX2xX7a7xXf5xX13xX12xX1a1xX2xX6bdxX37xX17xX2xX6bdxX11xX13xX37xX2xX4xX29fxX2xX7bxX12xX37xX11xX2xX503xX205xX13xX1a1xX2xX25xX348xXb2xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX4xX37xX379xX2xX4xX94xX3b9xX13xX2xX822xX17xX90xX13xX2xX7a7xX16fxXf5xX2xX4d2x5939xX1c1xX13xX2xX1baxX379xX13xX37xX500xXf2xXf2xXf2xX2xX31xXf5xX2xX8bxX205xX13xX2xX82xX379xX2xX4xX37xX11xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX8bxX24axX2xX8bxX83xXfxX2xX82xX16fxXf5xX2xX87xX37xXfxX11xX2xX4xX37xX90xX4fxX2xX82xX16fxX2xX3xX40cxX2xX31xX348xX13xX12xX1a1xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX4fxX37xX368xX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX8bxX90xX13xX37xX2xX12xX11xX90xX2xX4fxXfxXf5xX2xX82xX325xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX87xX766xX2xXb2xX766xX2xX4xX37xX17xX2bcxX4xXf2xX2xX20xX199xX11xX2xX13xX37xX11xX325xX17xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX1a1xX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX4xX37xX84xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX24axX2xX87xX37xc1ddxX13xX12xX2xX8bxX379xX13xX37xX2xX1xX37x9eb0xXb2xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX8bxX80dxX4fxX2xXf3xX11xX1bcxX4xX2xX82xX3bexX11xX2xX4xX11xX13xX37xX2xX4xX37xX21axX13xX2xX3xX90xX13xX12xX2xX4xX199xXf5xX2xX82xX16fxX2xXf3xX28axX13xX2xX6x31e1xX13xX37xX2xX87xX11xX1c1xX13xX2xX4fxX83xX1b6xX13xX12xX1a1xX2xX87xX37xX26xX13xX12xX2xX87xX37xX17xX3b9xX4xX2xX1xX37xX348xX4fxX2xX4xX94xX83xX3bexX4fxX2xX87xX37xX3dxX2xX87xX37xX20exX13xXf2xX2xX7a7xX17xX26xX13xX2xX12xX83xX205xX13xX12xX2xXb2x90a4xX17xX2xX6xX16fxX2xX4fxX90xX13xX37xX2xX4fxX37xX11xXb2xX2xX8bxX21axX17xX2xX8bxX16fxX13xX2xX4fxX368xXfxX2xX13xX12xX16fxX13xX37xX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX25xX90xX4fxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX2xX31xXf5xX2xX8bxX205xX13xX2xX82xX379xX2xX4xX37xX11xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX12xX16fxX5xX2xX4fxX16fxX13xX12xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX13xX2exX13xX12xX2xX4fxXfxXf5xX2xX82xX325xX2xX87xX766xX2xX4xX37xX17xX2bcxX4xX1a1xX2xXb2xX766xX2xX4xX37xX17xX2bcxX4xX1a1xX2xX4xX199xXf5xX2xX4xX37xX1c1xXb2xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX13xX37xX11xX325xX17xX2xX82xX11xX1bcxX4fxX2xX6xX16fxXb2xX2xX4fxX37xXf5xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xXf2xX2xX7bxX20exXb2xX2xX10axXd5xX4dxX724xX2xX12xX11xX90xX2xX4xX94xX379xX2xX3xX28axX13xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX4fxX368xXfxX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX199xX4xX2xX4dxXf2xXd5xX115xXd3xX2xX4xX622xX2xX8bxX27dxX13xX12xX1a1xX2xX13xX263xX1xX2xX13xX12xX2exX13xX2xX3xX90xX4fxX37xX2xX115xXe4xX2xX4xX622xX2xX8bxX27dxX13xX12xX1a1xX2xX6xX83xX205xX13xX12xX2xXf3xX336xX13xX37xX2xX2a2xX17xX2exX13xX2xX25xX1bfxX25xX7bxX743xX2xX8bxX199xX4xX2xX10dxX1a1xXe4xX2xX4xX94xX11xX1bcxX17xX2xX8bxX27dxX13xX12xX48xX13xX12xX83xX1b6xX11xX48xX4xX37xX90xX13xX12xX1dxX2xX4xX37xX32xX4fxX2xX37xX11xX1bcxX13xX2xX8bxX21axX5xX2xX8bxX368xX2xX4fxX90xX4fxX2xX4fxX37xX29fxX2xX8bxX263xX2xX1bfxX3cxX17exX3cxX1a1xX2xX1bfxX3cxX20xX7bxX1a1xX2xX1bfxX3cxX9b8xX20xX2xX82xX16fxX2xX4fxX90xX4fxX2xX2a2xX17xX5xX325xX13xX2xX6xX84xX11xX1a1xX2xX4fxX37xX29fxX2xX8bxX263xX2xX87xX37xX90xX4fxX2xX4fxX37xXf5xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX743xX3bexX11xX2xX82xX11xX1bcxX4fxX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xXcxX2exX5xX2xX6xX566xX1xX2xX4fxX90xX4fxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX1a1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX24axX2xX4fxX205xX2xXf3xX28axX13xX2xX12xX11xX28axX11xX2xX2a2xX17xX5xX29fxX4xX2xX4fxX90xX4fxX2xX87xX37xX3dxX2xX87xX37xX20exX13xX2xX4xX94xX83xX3bexX4fxX2xX4xX37xX1b6xX11xX2xX8bxX11xX8cxXb2xX2xX4fxX21xX2xX1xX37xX21axX13xX2xX37xX3dxXfxX1a1xX2xX4xX2bcxX1xX2xX4xX94xX17xX13xX12xX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX4fxX90xX4fxX2xX31xX32xX2xX90xX13xX2xX4fxX16axX13xX2xX4xX27dxX13xX2xX8bxX682xX13xX12xX2xX4fxX368xXfxX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX7bxX37xX16fxX2xX13xX83xX3bexX4fxX2xX4xX94xX83xX3bexX4fxX2xX8bxX3dxX2xX8bxX8cxX2xX6xX199xX11xXf2xX2xX1baxX11xX8cxX13xX2xX37xX336xX13xX37xX2xX13xX37xX83xX2xX4fxX90xX4fxX2xX13xX20exXb2xX2xX82xX56exXfxX2xX2a2xX17xXfxX1a1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX24axX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX13xX37xX11xX325xX17xX2xX4fxX37xX348xX4fxX2xX4xX622xX2xX8bxX27dxX13xX12xX2xX37xXf5xX16fxX13xX2xX4xX37xX11xX1bcxX13xX2xX4fxX205xX2xXf3xX28axX13xX2xX37xX199xX2xX4xX21axX13xX12xX2xX6bdxX37xX17xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX82xX16fxX2xX1baxX26xX2xX4xX37xX379xX2xX3cxXf5xX16fxX13xX12xX2xX7a7xXf5xX13xX12xX2xX8bxX8cxX2xX4xX37xX17xX2xX37x384xX4xX2xX4fxX90xX4fxX2xX13xX37xX16fxX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX1a1xX2xX4xX199xXf5xX2xX94xXfxX2xXb2xX263xX4xX2xX37xX336xX13xX37xX2xX28axX13xX37xX2xXb2xX3bexX11xX2xX3xX11xX13xX37xX2xX8bxX263xX13xX12xX1a1xX2xX12xX3dxX1xX2xX1xX37xX21axX13xX2xX4xX37xXe51xX4fxX2xX8bxXa77xX5xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX4xX29fxX2xX4xX381xX13xX37xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxXf2xX2xX454xXf5xX2xX8bxX3dxX2xX4xX56exX2xX13xX20exXb2xX2xX10axXd5xXd5xX108xX2xX8bxX29fxX13xX2xX13xX20exXb2xX2xX10axXd5xX4dxX724xX1a1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX24axX2xX12xX3dxX1xX2xX1xX37xX21axX13xX2xX4xX37xX17xX2xX37xXe51xX4xX2xX13xX37xX11xX325xX17xX2xX13xX37xX16fxX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX13xX12xXf5xX16fxX11xX2xX13xX83xX3bexX4fxX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX82xX16fxXf5xX2xX6bdxX37xX17xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX82xX16fxX2xX1baxX26xX2xX4xX37xX379xX2xX3cxXf5xX16fxX13xX12xX2xX7a7xXf5xX13xX12xX1a1xX2xX6bdxX37xX17xX2xX6bdxX11xX13xX37xX2xX4xX29fxX2xX7bxX12xX37xX11xX2xX503xX205xX13xX2xX82xX3bexX11xX2xX4fxX90xX4fxX2xX31xX32xX2xX90xX13xX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX4fxX3dxX2xX2a2xX17xX5xX2xXb2xX26xX2xX6xX3bexX13xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX1bcxX2xX4fxXfxXf5xX2xX82xX3bexX11xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX3xX19dxX2xX82xX19dxX13xX2xX37xX16fxX13xX12xX2xX13xX12xX37xX336xX13xX2xX4xX622xX2xX8bxX27dxX13xX12xXf2xX2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX7bxX37xX11xX325xX17xX2xX13xX20exXb2xX2xX6xX11xX325xX13xX1a1xX2xX8bxX28axX13xX12xX2xXf3xX263xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX37xX2bcxX13xX2xX8bxX28axX13xX12xX2xXf3xX263xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX3xX199xX4fxX37xX1a1xX2xX82xX2d1xX13xX12xX2xXb2xX199xX13xX37xXf2xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX8bxXf5xX16fxX13xX2xX82xX16fxX2xX8bxXf5xX16fxX13xX2xX4xX37xXfxX13xX37xX2xX13xX11xX1c1xX13xX2xX31xX17xX5xX2xX4xX94xX336xX2xX82xX16fxX2xX4xX37xX32xX4fxX2xX37xX11xX1bcxX13xX2xX4xX19dxX4xX2xX8bxX11xX325xX17xX2xX6xX1bcxX1a1xX2xX4fxX37xX587xX4fxX2xX13xX20exX13xX12xX2xX8bxX24axX2xX12xX11xX90xXf5xX2xX31xX348xX4fxX1a1xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX82xX11xX1c1xX13xX2xX8bxXf5xX16fxX13xX2xX82xX11xX1c1xX13xX2xX13xX1c1xX17xX2xX4fxXfxXf5xX2xX4xX11xX13xX37xX2xX4xX37xX21axX13xX2xX6xX16fxXb2xX2xX4fxX37xX368xX2xX4xX2bcxX1xX2xX4xX37xX8cxX1a1xX2xXcxX17xX13xX12xX2xX87xX5bbxX4fxX37xX2xX4xX94xX1c1xX13xX2xX4fxX90xX4fxX2xX6xXaa7xX13xX37xX2xX82xX32xX4fxX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX90xX4fxX1a1xX2xX8bxX1b6xX11xX2xX3xX19dxX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX4fxX90xX4fxX2xX1xX37xXf5xX13xX12xX2xX4xX94xX16fxXf5xX2xX4xX37xX11xX2xX8bxX17xXfxX1a1xX2xX37xXf5xX199xX4xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX82xX20exX13xX2xX37xX3dxXfxX2xX82xX20exX13xX2xX13xX12xX37xX1bcxX2xXexX2xX4xX37xX8cxX2xX4xX37xXfxXf5xX1a1xX2xX8bxX325xX13xX2xX205xX13xX2xX8bxX90xX1xX2xX13xX12xX37xXaa7xXfxX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX90xX4fxX2xXcxX24axX2xX37xX263xX11xX1a1xX2xX13xX37xX2exX13xX2xX8bxX199xXf5xX1a1xX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX13xX29fxX1xX2xX3xX19dxX13xX12xX2xX82xX20exX13xX2xXb2xX11xX13xX37xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX31xX17xX5xX2xX4xX94xX336xX2xX82xX16fxX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX1a1xX2xX8bxX24axX2xX4xX199xXf5xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX3xX587xX4fxX2xXb2xX199xX13xX37xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX37xX84xX1xX2xX8bxX8cxX2xX31xX17xX5xX2xX4xX94xX336xX2xX37xXf5xX199xX4xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX8bxX11xX2xX82xX16fxXf5xX2xX13xX325xX13xX2xX13xX29fxX1xXf2xX2xX25xX1bfxX25xX7bxX743xX2xX82xX16fxX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX5xX1c1xX13xX2xX4xX2exXb2xX1a1xX2xX1xX37xX3b9xX13xX2xX87xX37xX43fxX11xX1a1xX2xX4xX2bcxX13xX2xX4xX2exXb2xX1a1xX2xX4xX2bcxX13xX2xX6xX32xX4fxX2xX82xX3bexX11xX2xX13xX37xX11xX1bcxXb2xX2xX82xX348xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX82xX11xX1bcxX4fxX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX12xX11xXfxXf5xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX1bfxX1c1xX13xX2xX4fxX199xX13xX37xX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX4xX5bbxX4fxX37xX2xX3b9xX13xX2xX4xX83xX84xX13xX12xX2xX82xX325xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX1a1xX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX17xX5xX2xX4xX5bbxX13xX1a1xX2xX4xX37xX83xX205xX13xX12xX2xX37xX11xX1bcxX17xX1a1xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45xX2xX4fxX16axX13xX2xX4xX56exX13xX12xX2xXf3xX83xX3bexX4fxX2xX37xXf5xX16fxX13xX2xX4xX37xX11xX1bcxX13xX2xX82xX16fxX2xX4xX199xXf5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX13xbd2cxX4xX2xX8bxX59cxX1xX2xXb2xX3bexX11xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX82xX20exX13xX2xX37xX3dxXfxX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX4fx2211xX13xX12xX2xX13xX37xX83xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX37xXf5xX199xX4xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX4fxX263xX13xX12xX2xX8bxX27dxX13xX12xX2xXcxX24axX2xX37xX263xX11xXf2xX2xX20xX37xX8cxX2xX37xX11xX1bcxX13xX2xX2a2xX17xXfxX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX82xX11xX1bcxX4fxX2xX6xX16fxXb2xX2xX4xX37xX11xX29fxX4xX2xX4xX37xX32xX4fxX2xX13xX37xX83xX2xX37xX16fxX13xX12xX2xX13xX20exXb2xX2xX31xX16fxX13xX37xX2xX4xX56exX2xXe4xXd5xXd5xX2xX4xX94xX11xX1bcxX17xX2xX8bxX29fxX13xX2xX4dxX2xX4xX622xX2xX8bxX27dxX13xX12xX2xX37xX7cxX2xX4xX94xX84xX2xX4fxX37xXf5xX2xX4fxX263xX13xX12xX2xX8bxX27dxX13xX12xX2xX37xXf5xX80dxX4fxX2xX8bxX3dxX13xX12xX2xX12xX3dxX1xX2xX4xX94xX11xX2xX2exX13xX2xX82xX3bexX11xX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX4fxX3dxX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX82xX3bexX11xX2xX13xX83xX3bexX4fxX1a1xX2xX3xbce0xX2xX4fxX37xX11xXfxX2xX82xX16fxX2xX12xX11xXe51xX1xX2xX8bx337dxX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX4xX37xX11xX29fxX17xX2xXb2xXfxX5xX2xXb2xX566xX13xX1a1xX2xX4fxX17xX263xX4fxX2xX3xX19dxX13xX12xX2xX4fxX16axX13xX2xX87xX37xX3dxX2xX87xX37xX20exX13xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX503xXfxX17xX2xX37xX205xX13xX2xXb2xX83xX1b6xX11xX2xX13xX20exXb2xX2xX4fxX21xX2xX1xX37xX21axX13xX2xX37xX3dxXfxX1a1xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45xX2xX4xX56exX13xX12xX2xXf3xX83xX3bexX4fxX2xX21xX13xX2xX8bxX379xX13xX37xX2xX82xX16fxX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xXb2xX263xX4xX2xX4fxX90xX4fxX37xX2xX82xX2d1xX13xX12xX2xX4fxX37xX566xX4fxXf2xX2xfc7fxX1bfxX5bbxX2xX2a2xX17xX5xX29fxX4xc84cxX2xX12xX11xXe51xX1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX1559xX12xX80dxX4xX2xX37xX90xX11xX1562xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX83xX3bexX4fxX2xX37xX29fxX4xX2xX6xX16fxX2xX3xX32xX2xX6xX24axX13xX37xX2xX8bxX199xXf5xX1a1xX2xX4fxX37xX381xX2xX8bxX199xXf5xX2xX8bxXe51xX13xX12xX2xX8bxX566xX13xX1a1xX2xX3xX2exX17xX2xX3xX90xX4xX1a1xX2xX4fxX3dxX2xX37xX11xX1bcxX17xX2xX2a2xX17xX28axX2xX4fxX368xXfxX2xX3cxX1baxX822xX20xX1a1xX2xX8bxX28axX13xX12xX2xX368xX5xX1a1xX2xXf3xXfxX13xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX12xX11xX90xXb2xX2xX8bxX19dxX4fxXf2xX2xX20xX94xXf5xX13xX12xX2xX8bxX3dxX2xX4fxX3dxX2xX3xX32xX2xX8bxX3dxX13xX12xX2xX12xX3dxX1xX2xX4xX94xX5bbxX2xX6xX32xX4fxX2xX4fxX368xXfxX2xX25xX37xX368xX2xX4xX379xX4fxX37xX2xX3cxX1baxX822xX20xX2xX20xX94xX83xX205xX13xX12xX2xX7a7xX2exXb2xX1a1xX2xXb2xX263xX4xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX37xX2exX13xX2xX4xX2exXb2xX2xX37xX17xX5xX29fxX4xX2xX82xX3bexX11xX2xX3xX32xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX4fxX368xXfxX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX1a1xX2xX82xX3bexX11xX2xX2a2xX17xX1c1xX2xX37xX83xX205xX13xX12xX1a1xX2xX26xX13xX12xX2xX8bxX24axX2xX8bxX83xXfxX2xX94xXfxX2xX8bxX379xX13xX37xX2xX37xX83xX3bexX13xX12xX2xX8bxXe51xX13xX12xX1a1xX2xX12xX11xX28axX11xX2xX1xX37xX90xX1xX2xX1xX37xX64bxX2xX37xX84xX1xX2xX82xX3bexX11xX2xX4xX37xX32xX4fxX2xX4xX11x608exX13xX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX4xX56exX13xX12xX2xX4xX37xX1b6xX11xX2xX87x2a86xXf2xX2xX20xX11xX29fxX1xX2xX8bxX29fxX13xX2xX6xX16fxX2xX13xX12xX17xX27dxX13xX2xX13xX37xX2exX13xX2xX6xX32xX4fxX1a1xX2xX13xX12xX17xX27dxX13xX2xX4xX16fxX11xX2xX4fxX37xX5bbxX13xX37xX2xX82xX16fxX2xX1xX37xX83xX205xX13xX12xX2xX4xX11xX1bcxX13xX2xXcxX7xX2xXb2xX90xX5xX1a1xX2xX4xX37xX11xX29fxX4xX2xXf3xX379xX2xX37xX11xX1bcxX13xX2xX8bxX199xX11xX2xX8bxX90xX1xX2xX587xX13xX12xX2xX5xX1c1xX17xX2xX4fxX21axX17xX2xX4xX37xX11xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX4fxX64bxX13xX12xX2xXb2xX263xX4xX2xX4xX37xX1b6xX11xX2xX8bxX11xX8cxXb2xX2xX82xX3bexX11xX2xX87xX37xX19dxX11xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX82xX11xX1bcxX4fxX2xX6xX3bexX13xXf2xX2xb98dxX80dxX4xX2xX87xX37xX90xX4fxX1a1xX2xX4fxX37xX368xX2xX4xX379xX4fxX37xX2xX3cxX1baxX822xX20xX2xX8bxX24axX2xX4fxX37xX381xX2xX8bxX199xXf5xX2xX4xX20exX13xX12xX2xX4fxX83xX1b6xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX90xX4fxX2xX2a2xX17xX28axX13xX2xX6xX45cxX1a1xX2xX87xX11xX8cxXb2xX2xX4xX94xXfxX1a1xX2xX12xX11xX90xXb2xX2xX3xX90xX4xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX4xX37xX11xX2xX4fxX26xX13xX12xX1a1xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX3xX28axX13xX2xX1xX37xXa77xXb2xX1a1xX2xX12xX566xX13xX2xX82xX3bexX11xX2xXf3xX28axXf5xX2xX8bxX28axXb2xX2xXfxX13xX2xX4xXf5xX16fxX13xX2xX4xX17xX5xX1bcxX4xX2xX8bxX19dxX11xX2xX4fxX37xXf5xX2xX4fxXf5xX13xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX1a1xX2xXcxX7xX2xXb2xX90xX5xX2xX4xX94xXf5xX13xX12xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX45xX37xX83xX205xX13xX12xX2xX4fxX37xX2exXb2xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX4fxX368xXfxX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45xX2xX6xX16fxX14xX2xX1559xX451xX5xX2xX4xX5bbxX13xX1a1xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX4xX37xX83xX205xX13xX12xX2xX37xX11xX1bcxX17xX1562xX1dxX2xXb2xX348xX4fxX2xX4xX11xX1c1xX17xX2xX6xX16fxX14xX2xX1559xedbbxX11xX2d1xX2xX82xX2d1xX13xX12xX1a1xX2xX82xX83xX205xX13xX2xX6xX1c1xX13xX2xX82xX16fxX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xXf3xX325xX13xX2xX82xX2d1xX13xX12xX1562xX1a1xX2xX8bxX3dxX2xX6xX16fxX2xX3xX32xX2xX3xX19dxX13xX12xX2xX4fxX16axX13xX2xX4fxX368xXfxX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX1a1xX2xX6xX16fxX2xX37xX16fxX11xX2xX37xX16axXfxX2xX6xX84xX11xX2xX5bbxX4fxX37xX2xX4fxX368xXfxX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX1a1xX2xX7bxX37xX16fxX2xX13xX83xX3bexX4fxX1a1xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX4fxX263xX13xX12xX2xX8bxX27dxX13xX12xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX20xX94xXf5xX13xX12xX2xX13xX37xX2d1xX13xX12xX2xX13xX20exXb2xX2xX4xX3bexX11xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX3xX313xX2xX4xX11xX29fxX1xX2xX4xX348xX4fxX2xX82xX83xX205xX13xX2xX6xX1c1xX13xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xXf3xX325xX13xX2xX82xX2d1xX13xX12xX2xXf3xX7c8xX13xX12xX2xX13xX263xX11xX2xX6xX32xX4fxX1a1xX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX82xX16fxX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xXb2xX199xX13xX37xXf2xX2xX1783xX348xX4fxX2xX4xX11xX1c1xX17xX2xX1xX37xX90xX4xX2xX4xX94xX11xX8cxX13xX2xX13xX20exXb2xX2xX10axXd5xX4dxX108xX2xX6xX16fxX2xX4xX37xX17xX2xX37xXe51xX4xX1a1xX2xX4xX17xX5xX8cxX13xX2xX31xX348xX13xX12xX2xX4xX37xX1c1xXb2xX2xX4fxX90xX4fxX2xX87xX766xX2xX3xX83xX2xX12xX11x5c94xX11xX1a1xX2xX4fxX37xX368xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX8bxX21axX17xX2xX4xX83xX2xX4xX37xX1c1xXb2xX2xX4xX94xXfxX13xX12xX2xX4xX37xX11xX29fxX4xX2xXf3xX379xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX13xX12xX37xX1bcxX2xX4xX11xX1c1xX13xX2xX4xX11xX29fxX13xX1a1xX2xX13xX37xX7c8xXb2xX2xX13xX2exX13xX12xX2xX4fxXfxXf5xX2xX4fxX37xX3b9xX4xX2xX6xX83xX84xX13xX12xX2xX3xX28axX13xX2xX1xX37xXa77xXb2xX1a1xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX94xX336xX13xX37xX1dxX2xX8bxX27dxX13xX12xX2xX4xX37xX1b6xX11xX2xX13xX12xX37xX11xX1c1xX13xX2xX4fxX587xX17xX2xXb2xX263xX4xX2xX3xX19dxX2xX3xX28axX13xX2xX1xX37xXa77xXb2xX2xXb2xX3bexX11xX2xX1xX37xX64bxX2xX37xX84xX1xX2xX13xX37xX17xX2xX4fxX21axX17xX2xX4xX37xX379xX2xX4xX94xX83xX1b6xX13xX12xX1dxX2xX4fxX368xX13xX12xX2xX4fxX19dxX2xX82xX16fxX2xX13xX2exX13xX12xX2xX4fxXfxXf5xX2xX37xX11xX1bcxX17xX2xX2a2xX17xX28axX2xX3xX28axX13xX2xXcxX17xX3b9xX4xX1a1xX2xX87xX11xX13xX37xX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX1a1xX2xX87xX37xX566xX4fxX2xX1xX37xX348xX4fxX2xX87xX37xX3dxX2xX87xX37xX20exX13xX1a1xX2xX4xX2bcxX1xX2xX4xX94xX17xX13xX12xX2xX37xXf5xX16fxX13xX2xX4xX37xX16fxX13xX37xX2xXb2xX263xX4xX2xX3xX19dxX2xX31xX32xX2xX90xX13xX2xXb2xX3bexX11xX1a1xX2xX4xX199xXf5xX2xX4xX37xX1c1xXb2xX2xX82xX11xX1bcxX4fxX2xX6xX16fxXb2xX2xX82xX16fxX2xX4fxX28axX11xX2xX4xX37xX11xX1bcxX13xX2xX8bxX1b6xX11xX2xX3xX19dxX13xX12xX2xX13xX12xX83xX1b6xX11xX2xX6xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xXf2xX2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1bfxXf5xX31xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX1fxX18f2xX37xX11xX2xX13xX37xX2bcxX13xX2xX8bxX3dxX13xX12xX2xX12xX3dxX1xX2xX4fxX368xXfxX2xX31xXf5xXfxX13xX37xX2xX13xX12xX37xX11xX1bcxX1xX2xX82xX16fxXf5xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4fxX17xX263xX4fxX2xXcxX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX82xX16fxX2xXf3xX28axXf5xX2xX82xX1bcxX2xX20xX21xX2xX2a2xX17xX19dxX4fxX1a1xX2xX4xX21xX13xX12xX2xX4fxX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX8bxX24axX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX1baxX28axX13xX12xX1a1xX2xX7bxX37xX16fxX2xX13xX83xX3bexX4fxX1a1xX2xX25xX37xX5bbxX13xX37xX2xX1xX37xX368xX1a1xX2xX4fxX90xX4fxX2xXf3xX263xX1a1xX2xX13xX12xX16fxX13xX37xX2xX20xX94xX17xX13xX12xX2xX83xX205xX13xX12xX1a1xX2xX451xX1bfxX7bxX454xX2xX4xX381xX13xX37xX2xX4xX80dxX13xX12xX2xX13xX37xX11xX325xX17xX2xX1xX37xX21axX13xX2xX4xX37xX83xX43fxX13xX12xX2xX4fxXfxXf5xX2xX2a2xX17xX45cxXf2xX2xX1baxX11xX8cxX13xX2xX37xX336xX13xX37xX2xX13xX20exXb2xX2xX10axXd5xX4dxX4dxX1a1xX2xX20xX21xX13xX12xX2xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX5xX2xX17exX2exX5xX2xX31xX32xX13xX12xX2xX20xX37xXfxX13xX37xX2xX3cxX3dxXfxX2xXexX2xX25xX20xX25xX45xX2xX82xX11xX13xX37xX2xX31xX32xX2xX8bxX83xX84xX4fxX2xX25xX37xX368xX2xX4xX379xX4fxX37xX2xX13xX83xX3bexX4fxX2xX4xX80dxX13xX12xX2xX3cxX17xX2exX13xX2xX4fxX37xX83xX205xX13xX12xX2xX7a7xXfxXf5xX2xX8bxX263xX13xX12xX2xX37xX199xX13xX12xX2xX7bxX37xX3b9xX4xXf2xX0xX48xX1xX1fxX0xX1xX2xX4fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x8850xX17xX4xX37xXf5xX94xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX94xX11xX12xX37xX4xX1dxX9xX1fxX20xX37xX17xX2xX3cxX16axXfxX0xX48xX1xX1f
Thu Hòa