LĐLĐ huyện Thọ Xuân đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động
(Baothanhhoa.vn) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thọ Xuân vừa tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
a80dx14ff0xb481x151e7xd459x16930x14b1bxc288x14920xX7x102a4x170f7xbb90x15008x16431xc39cxX5x15922xXax148ebx17121x10377xX13xX14xX3xX1x11cf6x12b08x12431xcb9exX3xXcxX1xf508xX3xda97xX19xe42axX1cxX3x149bexf7e7xX1axX3x114e6xbba3xX1cxX1xX3xX1x13508xX2cxXexX3xX27x11837xX1cxd9a5xX3xX4xX1xfa61xX2bxX3xX5xX31x144d5xX3x17238x1321bxX31xX3x1754fxX1bxX3xb288xX19xX1ax12f36xX1cxX41xX3xX5x10e37xXdxX3x156a7xX4xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX1cxX38x13548x12649xXdxX3xX5xX6xX31xX3xX27xX36xX1cxX38xX0x10da1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105b2xX10xX6xefb8xXaxX12xX13xXdxde2cxX1cxX3xX27xX31xb1f6xX1cxX3xX13xX6xX31xX3xX27xX36xX1cxX38xX3x131bexX13xX14xX13xX14x123b1xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX22xX19xX24xX1cxX3xX47x1699axX6xX3xXex15f7axX3xX4xX1xdf0exX4xX3xX1xX36xXdxX3xX1cxX38xX1xbbcdxX3xX7x1494dxX3x1703fx12d32xXexX3xX1cxea1dxX6xX3xX1cxX1xXdxX1bxX2bxX3xXc2xe21bxX3xXexX1xace4xX4xX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xd689xX38xX1xXbdxX3xX4axX19xX1axXc3xXexX3xX27xX2cxXdxX3xX1xX36xXdxX3xac54x168c0xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX4xe429xX4xX3xX4x13e29xXbxe383xX3xXexXafxX1cxX38xX3xXc2xXc3xXexX3xXbxX1xX31xX1cxX38xX3xXex16238xX88xX31xX3xX4xXf1xX1cxX38xX3xX1cxX1xX24xX1cxX41xX3xX47xXdxX83xX1cxX3xX4xX1xXb3xX4xX41xX3xX5xX6xX31xX3xX27xX36xX1cxX38xX3xX94xXf0xXddx140fbxXf0xX13xX14xX99xX3xX47xX88xX3xX1xX31xX2cxXexX3xX27xX36xX1cxX38xX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX1cxX3cxX2bxX3x118afxf98exX15axX15bxX41xX3xXbxX1xX5fxXc0xX1cxX38xX3xX1xX5fx10122xX1cxX38xX41xX3xX1cxX1xXdxX1bxX2bxX3xX47x12e59xX3xX1cxX3cxX2bxX3xX15axX15bxX15axX2xb74axX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110b7xX31xX7exX1axXaxX12xX0xXdxX2bxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf0xX10xX1cxXexX10xX113xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax1421dxXdxX7exXexX1xae4dxX3x15ffdxX15bxX15bxXbxaf8cxX101xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX1b6xX3xe580xX15bx130c9xXbxX1bcxX101xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX6cxX6cxXdxX17fxX43xX6xX31xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX31xX6xX17fxX47xX1cxX6cxX1cxX10xX1b1xX7xX6cxX15axX2xX15bxX15axX6cxX2x139d3xX1c9xX7exX1c7xX15axX15axe078xX1f7xX1f7x13bd8xXexX15axd773xX200xX15bxX2xX5xX15bxX17fxc08fxXbxX38xe185xX113xX9xX15axX15bxX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX14xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX22xX19xX24xX1cxX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX1cxX1xX3xX1xX31xX2cxXexX3xX27xX36xX1cxX38xX3xX4xX1xX3cxX2bxX3xX5xX31xX41xX3xX43xX44xX31xX3xX47xX1bxX3xX4axX19xX1axX4dxX1cxX41xX3xX5xX52xXdxX3xX55xX4xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX1cxX38xX5fxX60xXdxX3xX5xX6xX31xX3xX27xX36xX1cxX38xXaxX3xX1b1xXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b8xX15bxX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX1c7xX15bxX1c9xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX6xXbxXexXdxX31xX1cxXaxX12xX14x16e87xX1cxX38xX3xX4xX1xX55xX3xX13xX83xX3xXf0xX1xX19xX1cxX38xX3xX139xX3cxX1cxX41xX3xXcxX113xX5fxfa1fxX1cxX38xX3xX43xX6xX1cxX3xXcxXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX41xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexbecexX1cxX1xX3xXexX113xX6xX31xX3xXf0xX60xX3xXexX1xXdxX3xX27xX19xX6xX3xX4xd300xX6xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX2d8xX1cxX1xX3xX4xX1xX31xX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xXexX113xX5fxX60xX1cxX38xX3xXcxXdx13b44xX19xX3xX1xX20xX4xX3xX22xX19xX24xX1cxX3xb56axX1x13593xX17fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX31xX7exX1axXaxX12xXddxX3cxX2bxX3xX15axX15bxX15axX15bxX41xX3xX27xX5fxX52xX4xX3xX7xXd5xX3xX5x174bbxX1cxX1xX3xX27xX2cxX31xX41xX3xX4xX1xX2d8xX3xX27xX2cxX31xX3xX4xX2edxX6xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX2d8xX1cxX1xX41xX3xX7bxX19xX1axX1bxX1cxX3xX2edxX1axX3xXcxX1xX20xX3xX22xX19xX24xX1cxX41xX3xX13xX14xX13xX14xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX27xX349xX3xXexXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXex1283fxXexX3xX4xXfbxX4xX3xX1xX31xX2cxXexX3xX27xX36xX1cxX38xX3xX4xX1xX3cxX2bxX3xX5xX31xX41xX3xX43xX44xX31xX3xX47xX1bxX3xX4axX19xX1axX4dxX1cxX41xX3xX5xX52xXdxX3xX55xX4xX1xX3xX1xX52xXbxX3xXbxX1xXfbxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX41xX3xXf0xXddxX139xXf0xX13xX14xX17fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX31xX7exX1axXaxX12xXf0xXfbxX4xX3xX4xXffxXbxX3xX4xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xXexX1xXd5xX4xX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX393xXexX3xX4xXf1xX1cxX38xX3xXexXfbxX4xX3xX4xX1xX3cxX2bxX3xX5xX31xX3xX27xX60xXdxX3xX7xX393xX1cxX38xX3xXf0xXddxX139xXf0xX13xX14xX3xX7exXbdxXbxX3xXcxXc3xXexX3xXddxX38xX19xX1axX83xX1cxX3xX27xXfbxX1cxX41xX3xc122xXcxX1xXfbxX1cxX38xX3xX4xXf1xX1cxX38xX3xX1cxX1xX24xX1cxd436xX101xX3xXexX1xX3cxX2bxX3xX1xd3e9xXdxX41xX3xX27xX36xX1cxX38xX3xX47xXdxX83xX1cxX41xX3xX38xXdxX31fxXbxX3xX27xbce4xX3xX2xX200xX1f7xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX3xXc2xX1xd52cxX3xXc2xX1xX3cxX1cxX3xX47xX169xXdxX3xXexXafxX1cxX38xX3xX7xX393xX3xXexXdxX4dxX1cxX3xX38x1503dxX1cxX3xX15axX15bxX15bxX3xXexX113xXdxX1bxX19xX3xX27xX2a8xX1cxX38xX101xX3xX1xf916xX3xXexX113xX52xX3xX7xXc7xX6xX3xX4xX1xda0fxX6xX3xX47xX88xX3xX1bcxX24xX1axX3xX44cxba6cxXfbxXdxX3xXffxX2bxX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX45cxX3xX4xX1xX31xX3xX1fdxX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX3xX47xX169xXdxX3xX7xX393xX3xXexXdxX4dxX1cxX3xX2xX15bxX1f7xX3xXexX113xXdxX1bxX19xX3xX27xX2a8xX1cxX38xX17fxX3xX7bxX5fxX169xX1cxX38xX3xX7ex16354xX1cxX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX4xXc0xX3xX7xX2c1xX3xX113xX88xX3xX7xX31xXfbxXexX3xX4xXfbxX1cxX3xX43xX36xX41xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX3xX4xX48cxX3xX1xX31xX88xX1cxX3xX4xX44xX1cxX1xX3xXc2xX1xX48cxX3xXc2xX1xX3cxX1cxX41xX3xX2bxXffxXexX3xX47xXdxX1bxX4xX3xX5xX88xX2bxX41xX3xX27xX4dxX3xX1cxX38xX1xXbdxX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX2d8xX1cxX1xX3xX1xX4b9xX3xXexX113xX52xX3xX4xX1xX31xX3xX2xX1c7xX1c7xX3xX4xXfbxX1cxX3xX43xX36xX41xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX41xX3xXf0xXddxX139xXf0xX13xX14xX3xX38x15a57xXbxX3xXc2xX1xX48cxX3xXc2xX1xX3cxX1cxX41xX3xX7exX31xX3xX44xX1cxX1xX3xX1xX5fxX2c1xX1cxX38xX3xX7exXbdxX4xX1xX3xXf0x108bcxX139x11dcbx11cc5x144d6xX3xX2xX1b8xX3xX47xX169xXdxX3xX7xX393xX3xXexXdxX4dxX1cxX3xX200xX1fdxX3xXexX113xXdxX1bxX19xX3xX27xX2a8xX1cxX38xX17fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX31xX7exX1axXaxX12xXf0xXf1xX1cxX38xX3xXexXfbxX4xX3xXbxX1xXfbxXexX3xXexX113xXdxX311xX1cxX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX41xX3xXexX1xX88xX1cxX1xX3xX5xd5c9xXbxX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX4xXc0xX3xX7xX2c1xX3xX27xX5fxX52xX4xX3xX4xX1xX31fxX3xXexX113xX20xX1cxX38xX41xX3xX27xX349xX3xXexX1xX88xX1cxX1xX3xX5xX621xXbxX3xX2bxX169xXdxX3xX1fdxX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX4xXc0xX3xX7xX2c1xX41xX3xXc2xXc3xXexX3xX1cxX2cxXbxX3xX2bxX169xXdxX3xX1c7xX2xX203xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX17fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX31xX7exX1axXaxX12xXf0xXfbxX4xX3xXbxX1xX31xX1cxX38xX3xXexX113xX88xX31xX3xXexX1xXdxX3xX27xX19xX6xX3xXexX1xX19xX3xX1xX31fxXexX3xX27xXf1xX1cxX38xX3xX27xX44xX31xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xXdxX83xX1cxX41xX3xXf0xXddxX139xXf0xX13xX14xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX38xXdxX6xX3xXbxX1xXfbxXexX3xX1xX19xX1axX3xX7xXfbxX1cxX38xX3xXc2xXdxXc3xX1cxX41xX3xX4xX44xXdxX3xXexXdxXc3xX1cxX3xXc2xd413xX3xXexX1xX19xX621xXexX3xXexX113xX31xX1cxX38xX3xX7xX44xX1cxX3xX1bcxX19xXffxXexX41xX3xXc2xXdxX1cxX1xX3xX7exX31xX6xX1cxX1xX41xX3xX1cxX24xX1cxX38xX3xX4xX6xX31xX3xX1cxX3cxX1cxX38xX3xX7xX19xXffxXexX41xX3xX38xXdxX44xX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX55xX3xX7xX44xX1cxX3xX1bcxX19xXffxXexX41xX3xX1bcxX24xX1axX3xX7exXd5xX1cxX38xX3xX47xX3cxX1cxX3xX1xX48cxX6xX3xX6xX1cxX3xXexX31xX88xX1cxX3xX5xX6xX31xX3xX27xX36xX1cxX38xX3xXexX2cxXdxX3xX1cxXc0xXdxX3xX5xX88xX2bxX3xX47xXdxX1bxX4xX17fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX31xX7exX1axXaxX12xXddxX1xX24xX1cxX3xX7exXbdxXbxX3xX1cxX88xX1axX41xX3xX1cxX1xXdxX4dxX19xX3xXexX621xXbxX3xXexX1xX311xX41xX3xX4xXfbxX3xX1cxX1xX24xX1cxX3xX27xX349xX3xX27xX5fxX52xX4xX3xXexX5a3xX1cxX38xX3xX18fx1372exX1cxX38xX3xXc2xX1xX10xX1cxX3xX4xX2edxX6xX3xXcxXafxX1cxX38xX3xX13xX14xX13xX14xX3xX139xXdxX1bxXexX3xXddxX6xX2bxX101xX3xXf0xX60xX3xXexX1xXdxX3xX27xX19xX6xX41xX3xX18fxX7c2xX1cxX38xX3xXc2xX1xX10xX1cxX3xX4xX2edxX6xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX2d8xX1cxX1xX101xX3xba66xXdxXffxX1axX3xXc2xX1xX10xX1cxX3xX4xX2edxX6xX3xX13xX14xX13xX14xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX47x174c4xX3xX27xX349xX3xX27xX2cxXexX3xXexX1xX88xX1cxX1xX3xXexX55xX4xX1xX3xX1bcxX19xXffxXexX3xX7x1180dxX4xX3xXexX113xX31xX1cxX38xX3xXbxX1xX31xX1cxX38xX3xXexX113xX88xX31xX3xX5xX6xX31xX3xX27xX36xX1cxX38xX3xX38xXdxX465xXdxX3xX47xX88xX3xX1bcxX24xX1axX3xX7exXd5xX1cxX38xX3xXexXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXf0xXf1xX1cxX38xX3xX27xX31xX88xX1cxX3xX47xX4c5xX1cxX38xX3xX2bxX2cxX1cxX1xX3xX1cxX3cxX2bxX3xX15axX15bxX15axX15bxX17fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106acxX19xXexX1xX31xX113xXaxX12xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX7bxX19xX83xX0xX6cxXbxX12
Thanh Huê