Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-7-2018, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 109/2018/NQ-HĐND về Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
84b0x8a2fxf998xb2b7x10d83x11967x9475x8bf5xbed8xX7x11184x11ba5x9d8cxc769xa1d2x1191exX5xff07xXax10377x9406xb741xf800xX3xe4a9x8d6fxecc5xX1xX3xX19xc0e0xXdxX3xa841xX14xX19x10218xX3xX4xX1xXdx1017bxX3xad1ax1279exX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xf23dxX3xX1xX34xffd7xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxc2b1xX2axX3xX7xX42xXexX3xe970x11a5exX3xXbxX1x122d7xX19xX3x94e1xXdxc9d3xX19xX3xf15fxd5dbxX3xX1xX1dxXdxX3xX4xd869xX6xX3x8a7bxX15xX3xX51xX6xX19xX3x100dfxXcxXcxX13xX3x10e00xXdxX53xXexX3x9a64xX6xX2axX3xX49xX4axX3xX4xX42xX4xX3xXexdc4cxX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xec51xX19xX1xX3xXexb91exX18xX3xfd43xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xeeefxXbxX3xXexX8cxc447xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX51xX4axX19xX3xXexf0cfxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x10a80x1006dxX6xX0x10fe5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX10xX6xX20xXaxX12xX3xX72xX23xX4axX15xX3xX2xX2xX8fxeef3xX8fxb0b6xa385xX2xc402xX28xX3xXb8x10ccexX72xb306xX3xXexXaexX19xX1xX3xX4xXb9xX3xX72xX23xX1xX18xX3x1175cxX14xX15xeb27xXexX3xX7x8d98xX3xX2xXddxe4e0xXbcxXdcxXddxX2xXdfxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX3xX49xaa1fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX1dxXdxX3xX20xX14xX19xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX3xX2axX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX1xX34xX38xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX3xX49xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX5exX6xX3xX61xX15xX3xX51xX6xX19xX3xX68xXcxXcxX13xX3xX6dxXdxX53xXexX3xX72xX6xX2axX3xX49xX4axX3xX4xX42xX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX8cxX18xX3xX8fxX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX9dxXbxX3xXexX8cxXa2xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX51xX4axX19xX3xXexXaexX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXb8xXb9xX6xX28xX3xX4xc1a2xX3xXexX1x9f69xX3xX19xX1xcc54xX3xX7xX6xX14xfcc0xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx88e7xX34xX20xX15xXaxX12xX0xXdxX2axX23xX3xXdxXexX10xX2axXbxX8cxX34xXbxX9xXaxXdxX2axX6xX23xX10xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxXaxXbcxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX2xe9f4xX3x10715xX1xX38xX2axX3xX49xXdxX3xX17xXdxX10fxX14xX3xX4xX1xXaexX19xX1xX3xX49xX4axX3xX17xXfbxXdxX3xXexX1c4x9c34xX19xX23xX3xX42xXbxX3xX20xX1bcxX19xX23xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX2xX210xX2xX210xX3xX212xX1xX38xX2axX3xX49xXdxX3xX17xXdxX10fxX14xX3xX4xX1xXaexX19xX1xX1c9xX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX19xX4axX15xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX49xXdxX53xX4xX3xX5x10c76xXbxX3xX20xce7cxX3xXexX34xX42xX19xX28xX3xXf4xX14xX4exX19xX3xX5xfd0axX28xX3xX7x855cxX3xX20xX1bcxX19xX23xX3xX49xX4axX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xXexX34xX42xX19xX3x1063axXdxX19xX1xX3xXbxX1xX87xX3xX51xX4exX34xX3xX17xX4exX2axX3xX1xX34xX38xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX5exX6xX3xX61xX15xX3xX51xX6xX19xX3xX68xXcxXcxX13xX3xX6dxXdxX53xXexX3xX72xX6xX2axX3xX49xX4axX3xX4xX42xX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX8cxX18xX3xX8fxX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX8cxXa2xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX51xX4axX19xX3xXexXaexX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXb8xXb9xX6xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX2xX210xXdcxX210xX3xXe3xXfbxXdxX3xXexX1c4xX22exX19xX23xX3xX42xXbxX3xX20xX1bcxX19xX23xX1c9xX3xX61xX15xX3xX51xX6xX19xX3xX68xXcxXcxX13xX3xX6dxXdxX53xXexX3xX72xX6xX2axX28xX3xX4xX42xX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX8cxX18xX3xX8fxX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX8cxXa2xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX51xX4axX19xX3xXexXaexX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXb8xXb9xX6xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xX3xX72xX1dxXdxX3xX20xX14xX19xX23xX3xX49xX4axX3xX2axX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX1xX34xX38xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xX2xX210xX3xX72xX1dxXdxX3xX20xX14xX19xX23xX3xX4xX1xXdxX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX6xeb91xX3x90bexX1xXdxX3xX4x8cc1xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX42xX4xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xXaexX3xX17xX38xX34xX3xX2b1xXdxX1c0xX2axX3xXexX8cxX6xX28xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xX2b1xX1xX4exX34xX3xX7xX42xXexX3xX19xX1xd57cxX19xX23xX3xX49xX9dxX19xX3xX17xX10fxX3xX4xXb9xX3xX5xXdxXa2xX19xX3xXf4xX14xX6xX19xX3xXbxX1xX1bcxX4xX3xX49xX1bcxX3xX1xX34xX38xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX51xX44exX3xX450xX1xXdxX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX3xXexX8cxXdxX1c0xX19xX3xX2b1xX1xX6xXdxX28xX3xX7x9aafxX3xX2b1xXf7xXexX28xX3xXexX7exX19xX23xX3xX2b1xXf7xXexX28xX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXex978cxX6xX3xX17xX4axX2axX28xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX4exX34xX3xX49xX10fxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX4xX44exX3xX450xX1xXdxX3xXexX1xX14xXa2xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xa938xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX3xX17xX1dxX4xX3xX5xX286xXbxX3xXexX8cxX34xX19xX23xX3xXexX8cxX1c4x9e08xX19xX23xX3xX1xX22exXbxX3xX19xX1dxXdxX3xX20xX14xX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX14xX1dxX4xX3xX5xe703xX19xX1xX3xX49xX28axX4xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX2axX455xX19xX3xXbxX1xX2bxX4xX3xXexX38xXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX20xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX51x1269exXdxX3xX20xX1c4xbf71xX19xX23xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX23xXdxX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX10xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX56x10f86xX15xX3xX20xX28axX19xX23xX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX28xX3xX49xdfacxX19xX3xX51xX4exX19xX3xX2b1xXdxXf7xX19xX3xX19xX23xX1xX18xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12x9a2exX44exX3xX450xX42xX4xX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX4xX1xXdxX3xX2b1xX1xX42xX4xX3xXbxX1xX1bcxX4xX3xX49xX1bcxX3xXexX8cxX28axX4xX3xXexXdxXf7xXbxX3xX4xX1xX34xX3xX1xX34xX38xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xXdcxX210xX3xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xXdcxX210xX2xX210xX3xXe3xXfbxXdxX3xX49xf72axXdxX3xX4xX9dxXbxX3xXexXaexX19xX1xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX6xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX42xX4xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xXaexX3xX17xX38xX34xX3xX2b1xXdxX1c0xX2axX3xXexX8cxX6xX28xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xX2b1xX1xX4exX34xX3xX7xX42xXexfd42xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX1c9xX3xXcxX1xX28axX4xX3xX1xXdxX53xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xba49xda0cxXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX3xX19xX23xX4axX15xX3xX2xXdcxX8fxXdaxX8fxXdcxXddxX2xXdaxX3xX4xX5exX6xX3xXb8xXe3xX72xXe5xX3xXexXaexX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXb8xXb9xX6xX3xX49xX10fxX3xX49xXdxX53xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xXf7xX3xX17xX1dxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX28xX3xX4xX1xXf7xX3xX17xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX3xX17xXfbxXdxX3xX49xX782xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX521xX3xXf4xX14xX6xX19xX3xX72xX1xX4axX3xX19xX1c4xX782xX4xX3xX49xX4axX3xX17xX521xX19xX3xX49xX18xX3xX7xX28axX3xX19xX23xX1xXdxX53xXbxX3xX4xX455xX19xX23xX3xX5xX286xXbxX3xXexXaexX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXb8xXb9xX6xX3xa709xX7xX6xX14xX3xX17xX693xX15xX3xX23xX53bxXdxX3xX5xX4axX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX44exX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX51xX44exX3xXe3xXfbxXdxX3xX49xX782xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX3xX17xXfbxXdxX3xXexX1xX34xX38xXdxX28xX3xXexX53bxX6xX3xX17xX4axX2axX28xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX4exX34xX1c9xX3xX72xX23xX34xX4axXdxX3xX4xX42xX4xX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX28xX3xX17xX1c4xX22exX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2axX1dxXexX3xX7xXfbxX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX7xX6xX14xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX1xX5exX3xXexX8cxca9bxX3xX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX1c9xX3xX2xad8bxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xXcxX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX20xX28axX3xX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX1c9xX3xX2xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX1xXdxX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xXexX1xX6xX2axX3xX5xX14xX286xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX17xX521xX19xX3xX17xcebbxXexX3xX1xX4axX19xX23xX1c9xX3xX9f8xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX4axXdxX3xX49xXdxXf7xXexX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX4xX44exX3xX450xX1xXdxX3xXexX1xX14xXa2xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xX5a1xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX3xX17xX1dxX4xX3xX5xX286xXbxX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX1c9xX3xX2xX210xXddxXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xXexX1xX5a1xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1xX34xXa9axX4xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX20xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX51xX639xXdxX3xX20xX1c4xX63exX19xX23xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX23xXdxX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX1c9xX3xX72xX23xX34xX4axXdxX3xX4xX1xXf7xX3xX17xX1dxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX7f1xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX4xX5exX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX1c9xX3xX2xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX19xX23xX4axX15xX7f1xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xX2b1xX1xX42xX4xX1c9xX3xXdaxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX19xX23xX4axX15xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX10xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX56xX693xX15xX3xX20xX28axX19xX23xX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX28xX3xX49xX6c8xX19xX3xX51xX4exX19xX3xX2b1xXdxXf7xX19xX3xX19xX23xX1xX18xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXdcxX210xXddxXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX1xX34xXa9axX4xX3xX49xX6c8xX19xX3xX51xX4exX19xX3xX8f9xXexX87xX19xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX7xX4exX19xX3xXbxX1xX5a1xX2axX3xX4xX14xXfbxXdxX3xX4xd169xX19xX23xX28xX3xX51xX6xX34xX3xX23xX639xX2axX3xX4xX4exX3xXexXdxXf7xXbxX3xXexX1xX14xX28xX3xX4xX1xXaexX19xX1xX3xX5xX298xX44exX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xXdcxX210xXdcxX210xX3xXe3xXfbxXdxX3xX49xX782xXdxX3xX4xX9dxXbxX3xX1xX14xX15xX53xX19xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX6xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX42xX4xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xXaexX3xX17xX38xX34xX3xX2b1xXdxX1c0xX2axX3xXexX8cxX6xX28xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xX2b1xX1xX4exX34xX3xX7xX42xXexX7f1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX1c9xX3xXcxX1xX28axX4xX3xX1xXdxX53xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX51xX44exX3xXe3xXfbxXdxX3xX49xX782xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX3xX17xXfbxXdxX3xXexX1xX34xX38xXdxX28xX3xXexX53bxX6xX3xX17xX4axX2axX28xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX4exX34xX1c9xX3xX72xX23xX34xX4axXdxX3xX4xX42xX4xX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX28xX3xX17xX1c4xX22exX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2axX1dxXexX3xX7xXfbxX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX7xX6xX14xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX1xX5exX3xXexX8cxX9ebxX3xX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX1c9xX3xX2xXdcxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xXcxX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX20xX28axX3xX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX1c9xX3xXdfxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX1xXdxX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xXexX1xX6xX2axX3xX5xX14xX286xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX17xX521xX19xX3xX17xXa9axXexX3xX1xX4axX19xX23xX1c9xX3xX834xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX4axXdxX3xX49xXdxXf7xXexX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX4xX44exX3xX450xX1xXdxX3xXexX1xX14xXa2xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xX5a1xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX3xX17xX1dxX4xX3xX5xX286xXbxX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX1c9xX3xXdfxXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xXexX1xX5a1xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1xX34xXa9axX4xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX20xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX51xX639xXdxX3xX20xX1c4xX63exX19xX23xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX23xXdxX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX1c9xX3xX72xX23xX34xX4axXdxX3xX4xX1xXf7xX3xX17xX1dxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX7f1xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX4xX5exX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX1c9xX3xXdfxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX19xX23xX4axX15xX7f1xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xX2b1xX1xX42xX4xX1c9xX3xX9f8xXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX19xX23xX4axX15xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX10xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX56xX693xX15xX3xX20xX28axX19xX23xX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX28xX3xX49xX6c8xX19xX3xX51xX4exX19xX3xX2b1xXdxXf7xX19xX3xX19xX23xX1xX18xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX210xX833xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX1xX34xXa9axX4xX3xX49xX6c8xX19xX3xX51xX4exX19xX3xX8f9xXexX87xX19xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX7xX4exX19xX3xXbxX1xX5a1xX2axX3xX4xX14xXfbxXdxX3xX4xXd2exX19xX23xX28xX3xX51xX6xX34xX3xX23xX639xX2axX3xX4xX4exX3xXexXdxXf7xXbxX3xXexX1xX14xX28xX3xX4xX1xXaexX19xX1xX3xX5xX298xX44exX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xXdcxX210x124d1xX210xX3xXe3xXfbxXdxX3xX49xX782xXdxX3xX4xX9dxXbxX3xX56xX57xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX6xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX42xX4xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xXaexX3xX17xX38xX34xX3xX2b1xXdxX1c0xX2axX3xXexX8cxX6xX28xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xX2b1xX1xX4exX34xX3xX7xX42xXexX7f1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX1c9xX3xXcxX1xX28axX4xX3xX1xXdxX53xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX51xX44exX3xXe3xXfbxXdxX3xX49xX782xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX23xX1xX18xX3xX17xXfbxXdxX3xXexX1xX34xX38xXdxX28xX3xXexX53bxX6xX3xX17xX4axX2axX28xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX4exX34xX1c9xX3xX72xX23xX34xX4axXdxX3xX4xX42xX4xX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX28xX3xX17xX1c4xX22exX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2axX1dxXexX3xX7xXfbxX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX7xX6xX14xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX1xX5exX3xXexX8cxX9ebxX3xX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX1c9xX3xXffxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xXcxX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX20xX28axX3xX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX1c9xX3xX833xXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX4xX14xX1dxX4xX3xX1xX53bxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX1xXdxX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xXexX1xX6xX2axX3xX5xX14xX286xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX17xX521xX19xX3xX17xXa9axXexX3xX1xX4axX19xX23xX1c9xX3xX1274xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX4axXdxX3xX49xXdxXf7xXexX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX4xX44exX3xX450xX1xXdxX3xXexX1xX14xXa2xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xX5a1xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX14xX15xXa2xX19xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX3xX17xX1dxX4xX3xX5xX286xXbxX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX1c9xX3xX833xXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xXexX1xX5a1xX2axX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1xX34xXa9axX4xX3xXexX1c4xX3xX49xX9dxX19xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX20xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX51xX639xXdxX3xX20xX1c4xX63exX19xX23xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX23xXdxX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX1c9xX3xX72xX23xX34xX4axXdxX3xX4xX1xXf7xX3xX17xX1dxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX87xX3xXexX1xX10xX34xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX38xXdxX3xX72xX23xX1xX18xX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX833xX834xXbcxXdcxXddxX2xXdaxXbcxX72xX13xX8fxXb8xXe3xX72xXe5xX7f1xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX4xX5exX6xX3xX17xX34xX4axX19xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX1c9xX3xX833xXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX19xX23xX4axX15xX7f1xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX49xXdxXa2xX19xX3xX2b1xX1xX42xX4xX1c9xX3xX834xXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX19xX23xX1c4xX5cdxXdxXbcxX19xX23xX4axX15xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX10xX44exX3xX450xX1xXdxX3xX56xX693xX15xX3xX20xX28axX19xX23xX3xX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX2b1xXf7xXexX3xXf4xX14xX4exX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX28xX3xX49xX6c8xX19xX3xX51xX4exX19xX3xX2b1xXdxXf7xX19xX3xX19xX23xX1xX18xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX68xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX210xXdcxXddxXddxX210xXddxXddxXddxX3xX17xX639xX19xX23xXbcxX51xX42xX34xX3xX4xX42xX34xX3xX1xX34xXa9axX4xX3xX49xX6c8xX19xX3xX51xX4exX19xX3xX8f9xXexX87xX19xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX7xX4exX19xX3xXbxX1xX5a1xX2axX3xX4xX14xXfbxXdxX3xX4xXd2exX19xX23xX28xX3xX51xX6xX34xX3xX23xX639xX2axX3xX4xX4exX3xXexXdxXf7xXbxX3xXexX1xX14xX28xX3xX4xX1xXaexX19xX1xX3xX5xX298xX44exX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXdcxX210xXdcxX210xX834xX210xX3xX450xX42xX4xX3xX2b1xX1xX34xX4exX19xX3xX4xX1xXdxX3xX2b1xX1xX42xX4xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xXcxX8cxX34xX19xX23xX3xXbxX1xX38xX2axX3xX49xXdxX3xX2b1xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX87xX3xXbxX1xX1bcxX4xX3xX49xX1bcxX3xX4xX455xX19xX23xX3xXexX42xX4xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX17xX1c4xX22exX4xX3xX4xX521xX3xXf4xX14xX6xX19xX3xX4xXb9xX3xXexX1xX5a1xX2axX3xXf4xX14xX15xX10fxX19xX3xX23xXdxX6xX34xX28xX3xX4xX6c8xX19xX3xX4xX2bxX3xXexX9ebxX19xX1xX3xX1xX9ebxX19xX1xX3xXexX1xX28axX4xX3xXexXf7xX3xXexX8cxXdxX1c0xX19xX3xX2b1xX1xX6xXdxX3xX4xX455xX19xX23xX3xX49xXdxX53xX4xX28xX3xXexX1xX5exX3xXexX8cxX1c4x8c9fxX19xX23xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX521xX3xXf4xX14xX6xX19xX28xX3xX17xX521xX19xX3xX49xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX9dxXbxX3xXf4xX14xX15xXf7xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xX49xXdxX53xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa2xX14xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX42xX4xX3xX19xX1dxXdxX3xX20xX14xX19xX23xX3xX4xX455xX19xX23xX3xX49xXdxX53xX4xX3xXexX1xX28axX4xX3xXexXf7xX3xXbxX1xX42xXexX3xX7xXdxX19xX1xX28xX3xX17xX4exX2axX3xX51xX4exX34xX3xXexX1xX10xX34xX3xX17xce38xX19xX23xX3xX4xX42xX4xX3xXf4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX5exX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX14xX286xXexX3xX1xXdxX53xX19xX3xX1xX4axX19xX1xX3xX49xX4axX3xX17xX4exX2axX3xX51xX4exX34xX3xXexXdxXf7xXexX3xX2b1xXdxX53xX2axX28xX3xX1xXdxX53xX14xX3xXf4xX14xX4exX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX1274xX210xX3xX72xX23xX14xX639xX19xX3xX2b1xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX87xX1c9xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX72xX23xX14xX639xX19xX3xX2b1xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX87xX3xX17xX4exX2axX3xX51xX4exX34xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX34xX38xXexX3xX17xX1dxX19xX23xX3xX23xXdxX42xX2axX3xX7xX42xXexX28xX3xXbxX1xX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX5exX6xX3xX61xX15xX3xX51xX6xX19xX3xX68xXcxXcxX13xX3xX6dxXdxX53xXexX3xX72xX6xX2axX3xX49xX4axX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX8cxX18xX3xX8fxX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX9dxXbxX3xX19xXb9xXdxX3xXexX8cxXa2xX19xX3xXexX1xX14xX1dxX4xX3xX19xX1xXdxX53xX2axX3xX49xX1bcxX3xX4xX5exX6xX3xX4xX9dxXbxX3xX19xX4axX34xX3xX20xX34xX3xX19xX23xX693xX19xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX4xX9dxXbxX3xX17xXb9xX3xX51xX4exX34xX3xX17xX4exX2axX3xX49xX4axX3xX17xX1c4xX22exX4xX3xX51xXfbxX3xXexX8cxX87xX3xXexX8cxX34xX19xX23xX3xX20xX28axX3xXexX34xX42xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX23xX693xX19xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX1xX4axX19xX23xX3xX19xX6c8xX2axX3xX4xX5exX6xX3xX61xX15xX3xX51xX6xX19xX3xX68xXcxXcxX13xX3xX6dxXdxX53xXexX3xX72xX6xX2axX3xX49xX4axX3xXexX7exX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xX87xX19xX1xX3xXexX8cxX18xX3xX8fxX3xX56xX57xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX9dxXbxX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX8fxX3xX450xX42xX4xX3xX19xX23xX14xX639xX19xX3xX2b1xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX87xX3xX1xX22exXbxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX2b1xX1xX42xX4xX210xX0xXbcxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX34xX20xX15xXaxX12xX834xX210xX3xXcxX1xX5cdxXdxX3xX23xXdxX6xX19xX3xXexX1xX28axX4xX3xX1xXdxX53xX19xX1c9xX3xXcxee04xX3xX19xX23xX4axX15xX3xX2xX8fxXdaxX8fxXdcxXddxX2xXdfxX210xX0xXbcxXbxX12