[Infographics] - Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
(Baothanhhoa.vn) - Điều 9 và Điều 32 Luật Tài nguyên nước quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và các hành vi bị nghiêm cấm.
ff5ax12d41x156cfx15103x170e2x11786x171c7x14f68x16861xX7x14e67x12baax121b3x1027dx1299bx133a3xX5x1122fxXax12cd4x13ebdx14d88x1416ax163dbx11c3dx15afbx147c7xX6xXbxX1xXdxX4xX7x14562xX3x11843xX3x17880x182d0xX17xX3x1181bx12e04xX3xX15xX18x15e02x16cd0xX15xX3xX15x14df1x168ebxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX17x171b9xXex1024exX3xXcxX19x1657fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX29x114d5xX3xX4x14cebxX6xX3xX4xX43xX4xX3xXex1610fxX3xX4xX1x16137xX4x17638xX3xX4xX43xX3xX15xX1x1699fxX15xX0x15d83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10747xX10xX6x15eecxXaxX12x1420axXdx14e77xX2dxX3x10615xX3xX28x10ae9xX3xX7bxXdxX7dxX2dxX3x103d8x171a2xX3x172b6xX2dx129caxXexX3xXcxX83xXdxX3xX15xX18xX2dx1287ex10ebcxX15xX3xX15xX32xX33xX4xX3x10197xX2dxX99xX3x181b9x168d2xX15xX1xX3xXexX19xX43xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX29xX4bxX3xX4xX4exX6xX3xX4xX43xX4xX3xXexX56xX3xX4xX1xX5axX4xX5cxX3xX4xX43xX3xX15xX1xX63xX15xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX28xXdxX29xX4xX3x182a3xX25xX17xX3xX28xX29xX3xX15xX18xX2dxX2exX15xX3xX15xX32xX33xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX17xX3dxXexX3xX28xX83xX3xX4xX43xX4xX3xX1xX83xX15xX1xX3xX28xXdxX3xXdbxXa7xX3xX15xX18xX1xXdxX9axX4bxX3xX4x10539xX4bx18547xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130f6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX4bxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX78xX1xXdxX78xX10xX3xXdxX123xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXax10ba6xXdxX78xXexX1xX3fxX3x1272cx12c97xX156xXbx17897x16deaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX3fxX3x10436xX8bxX155xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX66xX66xXdxX113xXdbxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX113xX28xX15xX66xX15xX10xX14exX7xX66xX2xX80xX164xX2xX66xX2xX164x125b9xX78xX156xX2x16380xX8axX164xX2xX155xXexX2xX8bx1199dxX5xX164xX22xX2dxX15xXexXdxXexX5xX10xX78xX22xX1a1xX4xX22xX8bxX156xXdxX22xX164xX2xX199xX2xX113x11217xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX25xX17xX3xX28xX29xX3xX15xX18xX2dxX2exX15xX3xX15xX32xX33xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX17xX3dxXexX3fxX3xXcxX19xX43xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX29xX4bxX3xX4xX4exX6xX3xX4xX43xX4xX3xXexX56xX3xX4xX1xX5axX4xX5cxX3xX4xX43xX3xX15xX1xX63xX15xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX4bxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX78xXexX1xX3fxX3xX155xX156xX156xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX3fxX3xX2xX199xX199xX8axXbxX159xX15axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX66xX66xXdxX113xXdbxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX113xX28xX15xX66xX15xX10xX14exX7xX66xX2xX80xX164xX2xX66xX2xX164xX195xX78xX156xX2xX199xX8axX8axX164xX80xXexX1a1xX155xX80xX195xX5xX1a1xX22xX15xXexX113xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX25xX17xX3xX28xX29xX3xX15xX18xX2dxX2exX15xX3xX15xX32xX33xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX17xX3dxXexX3fxX3xXcxX19xX43xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX29xX4bxX3xX4xX4exX6xX3xX4xX43xX4xX3xXexX56xX3xX4xX1xX5axX4xX5cxX3xX4xX43xX3xX15xX1xX63xX15xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112f8xX2dxXexX1xX17xX19xXaxX12x131d5xX2dxX6xX15xX18xX3xXcxX19xX2dxX15xX18xX0xX66xXbxX12
Quang Trung