CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VBI) - CHI NHÁNH THANH HÓA THÔNG BÁO
Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI)– Chi nhánh Thanh Hóa thông báo về việc mất liên lưu và liên giao khách hàng của các loại giấy chứng nhận bảo hiểm như sau:
6f09x981fxd6e0x9e03xa060x9cdfxa354xd69bxb5f2xX7xc8c0xacd5x8018x9e2fxda35xcb29xX5xce13xXaxa5d8xa847x9930xb814x6fbexX3xXcxcfd4xX3xXcxX15xb6eaxX1dxX3x9c33xXcx7841xX3x7095xc3f7x810bxX3xX1dxe618x8cedxX20xX3xX15xX16x733cxX15xX3xX1dxcd0cxX15xX16xX3xXcxX20xX13x9531xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1dxae6dx7066xX15xX16xX3xX22xX29x989fxXcxX3xX15xc3edxX20xX3x8fedxX22xX24xX29x8433xX3x7e42xX3xX13xX1dxX29xX3xX15xX1dxa783xX15xX1dxX3xXcxX1dxX4exX15xX1dxX3xX1dxac72xX4exX3xXcxX1dxX14xX15xX16xX3xX24xX5fxX26xX0xd44fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x8330xXaxX12xX13xc6ebxef07xef6cxX3xXex8a2axX3xXcxX15xX1dxX1dxX3xX20xXcxX22xX3xX24xbac5xafd7xX3xX1xXdx90e8x871axX3xX15xX8fxe21bxX8exX3xX1x77e9xX8exX8fxX3xXcxX20xX13xX3axX3xX13xX8dxX8exX8fxX3xXcxX1x7f03xeecaxX8exX8fxX3xX22xXdx926axXexX3xX15xX6xXa4xX3xX51xX22xX24xX29xX55xe2e8xX3xX13xX1xXdxX3xX8exX1xd3a1xX8exX1xX3xXcxX1xX6xX8exX1xX3xX1dxda7fxX6xX3xXexX1xX8dxX8exX8fxX3xa598xXd7xX9fxX3xa74fxbe3cxX3xXefxXdxXc3xX4xX3xXa4xa0e8xXexX3xX5xXdxedebxX8exX3xX5xXbcx7261xX3xXefxXacxX3xX5xXdxXfdxX8exX3xX8fxXdxX6xX9fxX3xbd3bxX1xXd7xX4xX1xX3xX1xXacxX8exX8fxX3xX4xda94xX6xX3xX4xXd7xX4xX3xX5xX9fxc799xXdxX3xX8fxXdxXf8xX92xX3xX4xX1xc327xX8exX8fxX3xX8exX1x97dcxX8exX3xXebxX9exX9fxX3xX1xXdxXa3xXa4xX3xX8exX1xXbcxX3xX7xX6xX102xbc1fxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX0xXdxXa4xX8fxX3xXdxXexX10xXa4xXbx897fxX9fxXbxX9xXaxXdxXa4xX6xX8fxX10xXaxX3xX7xX169xX4xX9xXaxXaxX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12x810exX77x9153xX9fxX126xXdxX3xXf8xX8exX3xX4xX1xe001xX149xX3xX16xX13xX15xX3xX24xX9exX9fxX3xX1xXdxXa3xXa4xX3xXebx726dxXexX3xXebxX102x8cefxX4xX3xXcxX15xa406x7d25xX3xX57xX3xXcxd7f3xX3xX8exX8fxX102xX92xXc3xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX4xX1xX11dxX3x7b03xX10xX3xXa4xX8dxX3xXexX8dxX3xXcfxX3xX1d0xX10xX3xXa4xXd7xX92xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX4xXe2xX3xX8exX1b4xXdxX3xX89xX102xX8exX8fxX3xX51xee43x8bbbxX3xX1xXdxXc3xX102xX3xX149xX3xa334xX13x7482xX2xX20fxX2xX3xa503xX3xX20dxX13xX20fxX2xX20fx87f7xX55xX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX169xX8fxXdxX8exX149xX21bxXbxX1d0xX3xX6xX102xXexX9fxXaxX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX1baxXcxXcxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xe008xX102xX92xXa3xX8exX3xX7x9553xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xXcxcc71xX3xX1baxX10xX169xXdxX3x6f97xc1eaxX8exX3xX1baxX10xX169xXdxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX16xX1xXdxX3xX4xX1x9e3axX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2x99e0xacf9xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX2xX31cxba3cxX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX2xX31cxX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31cxb2a6xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX2xX31cxa4eaxX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX2xX31cxX3d0xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12x7dfexX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX343xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX21bxbca7xb519xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX21bxX343xX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX3d0xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX21bxX3f6xX4a9xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX21bxX3d0xX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX343xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX4a9xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX21bxX4a9xX343xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX21bxX4a9xX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX31cxX4a9xX3xX57xX3xX462xX2xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX31cxX3d0xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX2xX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX3f6xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX21bxX2xX57xX462xX21bxX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX21bxX31cxX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX21bxX21bxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX21bxX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX21bxX3f6xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX21bxX3d0xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX4a9xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX462xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX462xX343xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX462xX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX4a8xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX4a8xX31cxX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX4a8xX2xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX2xX343xX3xX57xX3xX462xX343xX2xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX2xX4a8xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX2xX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX2xX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX2xX3f6xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX2xX3d0xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX343xX343xX3xX57xX3xX462xX343xX343xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX343xX4a8xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX343xX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX343xX3d0xX3xX57xX3xX462xX343xX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX343xX3f6xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX31dxX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX3d0xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX3d0xX462xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX3d0xX4a8xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX4a9xX343xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX4a9xX4a8xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX3f6xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX343xX4a9xX4a9xX3xX57xX3xX462xX31dxX31cxX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX343xX4a9xX3d0xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX31cxX462xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX31dxX4a8xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX4a8xX462xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX4a8xX4a8xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX4a9xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX31dxX3f6xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX3f6xX31cxX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX3f6xX2xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX31dxX3f6xX31dxX3xX57xX3xX462xX31dxX3f6xX3f6xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX3f6xX343xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX3f6xX3f6xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX31dxX3d0xX462xX3xX57xX3xX462xX31dxX4a9xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX3d0xX21bxX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX462xX31dxX4a9xX462xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xX77xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX192xX77xX194xX9fxX126xXdxX3xXf8xX8exX3xX4xX1xX19exX149xX3xXcxX15xX1b9xX1baxX3xX8dxX3xXexX8dxX3xX4xXe2xX3xX8exX1b4xXdxX3xX89xX102xX8exX8fxX3xX51xX111xX204xX3xX1xXdxXc3xX102xX149xX3xX20dxX13xX20fxX21bxX20fxX2xX55xX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX169xX8fxXdxX8exX149xX21bxXbxX1d0xX3xX6xX102xXexX9fxXaxX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX1baxXcxXcxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX27axX102xX92xXa3xX8exX3xX7xX281xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xXcxX2a1xX3xX1baxX10xX169xXdxX3xX2a8xX2a9xX8exX3xX1baxX10xX169xXdxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX16xX1xXdxX3xX4xX1xX2d4xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX21bxX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX21bxX2xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX21bxX21bxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX4a8xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX4a8xX462xX4a8xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX4a8xX4a8xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX31dxX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX31dxX462xX2xX3xX57xX3xX2xX31dxX31cxX31cxX31cxX462xX31dxX4a8xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xX77xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX192xX77xX194xX9fxX126xXdxX3xXf8xX8exX3xX4xX1xX19exX149xX3xX8dxX3xXexX8dxX3xXcxX15xX3xX4xXe2xX3xX8exX1b4xXdxX3xX89xX102xX8exX8fxX3xX51xX111xX204xX3xX1xXdxXc3xX102xX149xX3xX20dxX13xX20fxX21bxX20fxX21bxX55xX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX169xX8fxXdxX8exX149xX21bxXbxX1d0xX3xX6xX102xXexX9fxXaxX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX1baxXcxXcxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX27axX102xX92xXa3xX8exX3xX7xX281xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xXcxX2a1xX3xX1baxX10xX169xXdxX3xX2a8xX2a9xX8exX3xX1baxX10xX169xXdxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX16xX1xXdxX3xX4xX1xX2d4xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX31dxX4a8xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX21bxX31dxX462xX4a9xX2xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX21bxX31dxX4a8xX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX343xX3d0xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX21bxX343xX3d0xX343xX21bxX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX21bxX343xX3d0xX343xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX31dxX462xX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX21bxX31dxX462xX3f6xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xX77xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX192xX77xX194xX9fxX126xXdxX3xXf8xX8exX3xX4xX1xX19exX149xX3xX8dxX3xXexX8dxX3xXcxX15xX3xXexX169xX1afxX8exX8fxX3xX51xX111xX204xX3xX1xXdxXc3xX102xX149xX3xX20dxX13xX20fxX21bxX20fxX21bxX55xX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX169xX8fxXdxX8exX149xX21bxXbxX1d0xX3xX6xX102xXexX9fxXaxX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX1baxXcxXcxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX27axX102xX92xXa3xX8exX3xX7xX281xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xXcxX2a1xX3xX1baxX10xX169xXdxX3xX2a8xX2a9xX8exX3xX1baxX10xX169xXdxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX16xX1xXdxX3xX4xX1xX2d4xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX31dxX462xX4a8xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX4a8xX21bxX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX31dxX462xX343xX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX343xX343xX2xX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX343xX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX31dxX462xX31dxX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX31dxX3d0xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX31dxX4a8xX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX4a9xX4a9xX2xX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX4a8xX31cxX31cxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX343xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX31dxX462xX3d0xX343xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX3d0xX4a8xX21bxd7adxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX3d0xX4a8xX4a8xX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX31dxX462xX3d0xX343xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xX77xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX192xX77xX194xX9fxX126xXdxX3xXf8xX8exX3xX4xX1xX19exX149xX3xX22xXdxX10xXexXdxX8exX4xX6xX169xX10xX3xX51xX203xX204xX3xX1xXdxXc3xX102xX149xX3xX13xX15xX20fxX21bxX20fxX462xX55xX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX169xX8fxXdxX8exX149xX21bxXbxX1d0xX3xX6xX102xXexX9fxXaxX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX1baxXcxXcxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX27axX102xX92xXa3xX8exX3xX7xX281xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xXcxX2a1xX3xX1baxX10xX169xXdxX3xX2a8xX2a9xX8exX3xX1baxX10xX169xXdxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX16xX1xXdxX3xX4xX1xX2d4xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX2xX2xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX2xX2xX2xX21bxX2xX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX2xX2xX2xX462xX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX1dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX21bxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX21bxX31cxX31dxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX2xX21bxX31cxX343xX21bxX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX2xX21bxX31cxX31dxX31cxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX462xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX21bxX462xX343xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX2xX21bxX462xX4a8xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xXexX169xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX4a8xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX2xX21bxX3d0xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX2xX343xX31cxX31cxX2xX2xX21bxX3f6xX31dxX3xX57xX3xX2xX343xX31cxX31cxX2xX2xX21bxX3f6xX3f6xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xXe2xX3xX1d0xXd7xX4xX3xX8exX1xX136xX8exX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1dxXacxX8exX8fxX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX89xX12xX0xX77xXexX169xX12xX0xX77xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX13xX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX3xXcxX15xX1dxX1dxX3xX20xXcxX22xX3xX24xX9exX9fxX3xX1xXdxXa3xXa4xX3xX15xX8fxXa8xX8exX3xX1xXacxX8exX8fxX3xXcxX20xX13xX3axX3xX13xX8dxX8exX8fxX3xXcxX1xXbcxXbdxX8exX8fxX3xX22xXdxXc3xXexX3xX15xX6xXa4xX3xXcfxX3xX13xX1xXdxX3xXcxX1xX6xX8exX1xX3xX1dxXe2xX6xX3xXexX1xX8dxX8exX8fxX3xXebxXd7xX9fxX3xXexbee2xXdxX3xX27axX2d4xX92xX3xX2a8xXbdxX8exX3xXefxa645xX3xX2a8xXbcx83e5xX4xX3xXebxXdxX2a9xXexX3xX2a8xXa3xX3xXbxX1x7f7cxX8exX8fxX3xX111xcdbfxX3xX8fxXdxX6xX8exX3xX5xX20f4xXdxX3xX89xa56dxX8exX8fxX20fxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX203xXa3xX3xXexX2a1xX3xX8exX8fxXacxX92xX3x7e76xX20fxX77xX2136xX20fxX20fxX77xX21bxX31cxX2xX3f6xX3xX4xXd7xX4xX3xXf8xX8exX3xX4xX1xX19exX3xX8exXfdxX102xX3xXexX169xXfdxX8exX3xX111xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xX2101xX8exX3xX8fxXdxXd7xX3xXexX169xX20f0xX3xX7x7fb7xX3xX89xX2112xX8exX8fxX3xXefxXacxX3xX13xX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX3xX24xX9exX9fxX3xX1xXdxXa3xXa4xX3xX22xXdxX10xXexXdxX8exX24xX6xX8exX111xX3xX111xX1xX8dxX8exX8fxX3xX4xX1xX20f0xX102xX3xXexX169xXd7xX4xX1xX3xX8exX1xXdxXc3xXa4xX3xXebxaa07xXdxX3xXexX1xXbcx97cdxX8exX8fxX3xX4xX1xX9fxX3xX4xXd7xX4xX3xXex7ccfxX8exX3xXexX1xXf8xXexX3xX5xXdxXfdxX8exX3xb77bxX102xX6xX8exX3xX2a8xX2a9xX8exX3xX4xXd7xX4xX3xXf8xX8exX3xX4xX1xX19exX3xX8exXacxX92xX20fxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xXcxX169xXa8xX8exX3xXexX169xa701xX8exX8fxX3xX4xX9exXa4xX3xXbdxX8ex9a3bxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX9fxX89xX92xXaxX12xX16xXdxXd7xXa4xX3xX2a8xX281xX4xX3xX13xX1xXdxX3xX15xX1xXd7xX8exX1xX149xX3xX15xX8fxX8dxX3xX22x9757xX8exX3xX27axX102xX92xXfdxX8exX0xX77xXbxX12