Huyện Vĩnh Lộc khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2021-2022
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-1, tại Trường THCS Tây Đô, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức khen thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2021-2022.
ffc0x10617x12c59x12f9ex10622x121d0x1345cx1234cx100edxX7x15da3x18860x16dedx11851x14115x18de0xX5x1520cxXax104d7x14724x131e6x16ad4x101e8x13992xX3x1826dx1334dxX17xX1xX3x11945x18d96xX4xX3x1730dxX1xX10xX17xX3xXexX1x12102x1010cxX17x141d4xX3xX2cxXdx17dccx18cbbxX3x12338xXdx176fcxX17x18b39xX3xX1x10852xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3x11626x13bb9xXexX3xXexX1x14fb8xX17xX1xX3xXex13bc9xX4xX1xX3xXex15703xX31xX17xX2cxX3xX22x14bf0xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3axX17xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2cxXdx11a4dxXdxX3xX4x1398cxXbxX3xXex15e36xX17xX1xX3xX17x16ba1x14436xX3x1625fx174b2xX7exX2x18f59xX7exX7fxX7exX7exX0x188c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1483exXaxX12x139d6xX30xX17xX2cxX3xX7ex15216xX82xX2xX37xX3xXexX43xXdxX3xXcxX52xX29x10679xX17xX2cxX3xXcxX13x1741fxX9dxX3xXcx10db5xX15xX3x10e83x13455xX37xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xX42x10d36xX3xXex16a86xX3xX4xX1x1923exX4xX3xX22xX1xX10xX17xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX4xX1xX31xX3xX2cxXdxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX17xX37xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4x1351dxX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX6xX31xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX22xX58xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2cxXdxX6exXdxX3xXcxX13xXb5xX9dxX3xX4xX72xXbxX3xXexX76xX17xX1xX3xX17xX7bxX7cxX3xX1xX3axX4xX3xX7exX7fxX7exX2xX82xX7exX7fxX7exX7ex13aacxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d37xX31xX9axX15xXaxX12xX0xXdxX7cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX17xXexX10xX52xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax17313xXdxX9axXexX1x17d83xX3x10913xX7fxX7fxXbx12691x1870axX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xXa3xX7ex18ec2xXbxX187xX188xXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX14ax15b79xX6xX31xXexX1xX6xX17xX1xX1xX31xX6xX14axX33xX17xX88xX17xX10xX17cxX7xX88xX7exX7exX7fxXa3xX88xX2x11b68xXa3xX9axX2xX2xX7exXa3x10de6xX7fxXa3xXex17383xX1bdxX7exX7exX194xX5xX7fxX14ax14178xXbxX2cx169d9xX52xX9xX1c8xXa3xXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xX22xX1xX10xX17xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX2cxXdxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX17xX37xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX42xX43xXexX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXexX4dxX4xX1xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX22xX58xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3axX17xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2cxXdxX6exXdxX3xX4xX72xXbxX3xXexX76xX17xX1xX3xX17xX7bxX7cxX3xX7exX7fxX7exX2xX82xX7exX7fxX7exX7exXaxX3xX17cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX183xX7fxX7fxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXa3xX7exX194xXaxX3xX88xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX9axX15xXaxX12x12d69xX7bxX7cxX3xX1xX3axX4xX3xX7exX7fxX7exX2xX82xX7exX7fxX7exX7exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xXffxX3xX183xX1bdxX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX9ax1506bxX3xX22xX58xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2cxXdxX6exXdxX3xXcxX13xXb5xX9dxX3xX4xX72xXbxX3xXexX76xX17xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX7cxXbdxX17xX3xX33xX7bxX17xX3xX1xXffxX6xX37xX3xX22x14b33xXexX3x13025xX14x12d7exX3xX4xXffxX3xX1c8xX7exX3xX10xX7cxX3xX42xX31xX43xXexX3xX2cxXdxX2f8xXdxX37xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX42xXffxX3xX4xXffxX3xX1c8xX3xX2cxXdxX2f8xXdxX3xX17xX1x11f61xX37xX3xX2xX2xX3xX2cxXdxX2f8xXdxX3xX1a3xX6xX3xX33xX48xX3xX2xX183xX3xX2cxXdxX2f8xXdxX3xX22xX1xX14xX15xX2f3xX17xX3xX22xX1xX4dxX4xX1xX14axX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX9axX15xXaxX12xX0xXdxX7cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX17xXexX10xX52xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX9axXexX1xX181xX3xX183xX7fxX7fxXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX1bdxXa3xX7exXbxX187xX188xXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX14axX1a3xX6xX31xXexX1xX6xX17xX1xX1xX31xX6xX14axX33xX17xX88xX17xX10xX17cxX7xX88xX7exX7exX7fxXa3xX88xX2xX1bdxXa3xX9axX2xX2xX7exXa3xX1c4xX2xX194xXex12241xX1bdxX2xX7exX2xX5xX7fxX14axX1d0xXbxX2cxX1d3xX52xX9xX1c4xX7fxX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xX22xX1xX10xX17xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX2cxXdxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX17xX37xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX42xX43xXexX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXexX4dxX4xX1xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX22xX58xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3axX17xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2cxXdxX6exXdxX3xX4xX72xXbxX3xXexX76xX17xX1xX3xX17xX7bxX7cxX3xX7exX7fxX7exX2xX82xX7exX7fxX7exX7exXaxX3xX17cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX183xX7fxX7fxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX1bdxXa3xX7exXaxX3xX88xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX9axX15xXaxX12x162dfxX1xXdxX3xX17xX1x15fc3xX17xX3xX17xX1x1720cxX17xX2cxX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX42xX43xXexX3xX42xX29x10f5fxX4xX3xX4x1782dxX6xX3xX2cxXdxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX17xX3xX33xX48xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX17xX7bxX7cxX3xX1xX3axX4xX3xX7exX7fxX7exX2xX82xX7exX7fxX7exX7exX37xX3xXexX43xXdxX3xX1a3xX14xXd3xXdxX3xX5x1422exX37xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xX42xXd0xX3xXex189a7xX17xX2cxX3xX484xXdxX72xX15xX3xX22xX1xX10xX17xX3xX33xX48xX3xXexXdx111dfxX17xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX4xX1xX31xX3xX2xXa3xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX42xX31xX43xXexX3xXex1722dxX3xX2cxXdxX2f8xXdxX3xX1a3xX6xX3xXexX52xX2axX3xX5xX35xX17xX3xX33xX48xX3xXexX52xX6xX31xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX4xX1xX31xX3xX2xX1c8xX3xX2cxXdxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX187xX14xX72xXexX3xX7x18fe5xX4xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX4xXbdxX17xX2cxX3xXexX30xX4xX3xX1a3x12c19xXdxX3xX9axX29x17c71xX17xX2cxX3xX33xX48xX3xXexX43xX31xX3xX17xX2cxX14xX587xX17xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2cxXdxX6exXdxX3xX14axX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX9axX15xXaxX12xX286xX1xXb9xX17xX3xX9ax153caxXbxX3xX17xX48xX15xX3xX13xX1fxXdxX3x14ab8xX1xX14xX15xX2f3xX17xX3xX1xX3axX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4x1370cxX17xX2cxX3xXexX4faxX17xX2cxX3xX2f6xX14xX48xX3xX4xX1xX31xX3xX2cxXdxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX17xX37xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX42xX43xXexX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX6xX31xX3xXexX52xX31xX17xX2cxX3xX22xX58xX3xXexX1xXdxX14axX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d42xX14xXexX1xX31xX52xXaxX12xXcxX52xX5c7xX17xX1xX3xXcxX1xX14xX0xX88xXbxX12
Trịnh Thu