Thanh Hóa phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép
(Baothanhhoa.vn) - 3 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam vừa bị lực lượng biên phòng Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.
d7eax10c5axfd77x10e51x13d6fxf66bx154d2x145b8xf479xX7x12170xee22x11b9dx12288xef6ax150d6xX5x12097xXax10858xX0xX7xXexed71xe162x10282x142bbxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xe640x11c20xX6xX3xXbxX1x14f41xXexX3xX1xXdx136f1xX18xX3x1094exX3xX18xX19xefb0xfacbxXdxX3xX18xX1xe182xXbxX3xX4x10ba2xX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xeee9xXbxX0x11152xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x149bfxXaxX12xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3xX18xX1xX39xXbxX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xXexdab9xX3xf452x12415xX17xX3x1139bx13ef3xX3x11a82xXdxX2cxXexX3x10e6exX6x14dccxX3xX8cxX86xX6xX3x135a9xfdbcxX3xX5x14024xX4xX3xX5xX33x13006xX18xX19xX3xX9cxXdx1433exX18xX3xXbxX1xe1e5xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX18xec2axX3xX9cx12ccfxXexX3xX19xXdxe8cbxe424xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf448xX17xX66x12cb7xXaxX12xX0xXdxX96xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xea71xX96xX9cxX3xXdx14da2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXax1119axXdxX66xXexX1xd925xX3xdd25x10349xf335xXbxf37dx14d9axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX10exX3xX111x11f63x13f88xXbxX114xX115xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX4bxX4bxXdxXd0xX9cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXd0xX8cxX18xX4bxX18xX10xX109xX7xX4bxX120xX2xX112xX120xX4bxX2xX112x1256cxX66xX120xX2xe42exX111xX2xX150xX2fxXexX2xX150xX112xX2fxX112xX5xX112xXd0x10f8bxXbxX19x11061xX16xX9xX150xX2fx11a65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3xX18xX1xX39xXbxX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xX48xXbxXaxX3xX109xXdxX66xXexX1xX9xXaxX110xX111xX112xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX111xX120xX121xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3xX18xX1xX39xXbxX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX9cxX9dxX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX18xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX66xXe3xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3x14163xX22xXc7xX3xX8cxX89xX17xX3xX5x1121dxX4xX3xX2xX2fxX3xX19xXdxX34xX3xX2fxX112xX3xXbxX1xX222xXexXc7xX3xX18xX19xX89xXe3xX3xX2xX120x11958xX2xX23cxX120xX112xX120xX2xXc7xX3xXex139cexXdxX3xX219xX33xX34xX18xX19xX3xX96xXb0xX18xX3xX9cxXdxXabxX18xX3xX19xXdx10cdbxXdxX3x15ad7xX1xXf5xX3xX8cxXa0xX4xX3xX9cxX3dxX18xX3x14facxX48xX17xX3xX21xX33xXa5xX18xXc7xX3xX114x14236xX3xX94xX1xXdxX3x140a5xda8cxX18xXc7xX3xX1xXf5xXe3xX2cxX18xX3x156b5xX33xX34xX18xX19xX3xX88xX27xXexXc7xX3xXex1500cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xXc7xX3xXcx11ce5xX3xXexXf5x131ccxX18xX3xXexX16xX6xXc7xX3xX25dxXdx101b8xX96xX3xX7xX17xX27xXexX3xX5xX33xXf5xX3xX219x103d0xX18xX19xX3xXbxX1xXb0xX18xX19xX3xX4xX1xe0a5xX18xX19xX3xX66xX9dxX4xX1xX3xXfax13091xX8fx15ab5x12379xX23cxX2xX16axXc7xX3x10829x108cfxX18xX3xXe0xXdxXabxX18xX3xXbxX1xXb0xX18xX19xX3x12a8cx1141exX3xX94xX1xXdxX3xX219xX274xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX18xXc7xX3xX18xX19xf408xX18xX3xX4xX1xdb86xX18xX3xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3xX18xX1xX39xXbxX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xXexX86xX3xX88xX89xX17xX3xX8cxX8dxX3xX8fxXdxX2cxXexX3xX94xX6xX96xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX66xXe3xXaxX12xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3x14dd0xXf5xXabxX3x103d6xX3xX1xXf5xXe3xX2cxX18xX3xX2d5xXdxe19axX18xX3xXfaxX1x11d10xXf5xX3xX8cxX89xX3xX1xXf5xXe3xX2cxX18xX3x147b2xXabxX18xX3xXcxX1xX89xX18xX1xXc7xX3xXexX291xX18xX1xX3xX94xX19xX1xX2cxX3x13f92xX18xXd0xX3xX21x14303xX3xX25dxX1xX6xXdxX3xX18xX1xX39xX18xXc7xX3xXexX16xX33xX25axX4xX3xX219xX22xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX88xX89xX17xX3xX5xX89xX96xX3xXexX1xXf5xXabxXc7xX3xX18xX6xXe3xX3xX8cxX8dxX3xX355xXf5xXabxX3xX301xX18xX3xXcxdb8exXexX3xX18xX1xX33xX18xX19xX3xX96xXf5xX2c8xX18xX3xXexX16xX2c8xX18xX3xXexX16xX27xX18xX1xX3xX4xX27xX4xX3xX355xXf5xXe3xX3xX219xX9dxX18xX1xX3xX8cxX8dxX3xXbxX1xXb0xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX18xX19xX3xX66xX9dxX4xX1xX3xXfaxX2d2xX8fxX2d4xX2d5xX23cxX2xX16axX3xX4x12802xX6xX3xX88xX89xX17xX3xX8cxX89xX3xX8fxXdxX2cxXexX3xX94xX6xX96xXc7xX3xX18xXabxX18xX3xX219xX274xX3xX219xXdxX3xX9cxX2bcxX3xX355xXf5xX6xX3xX219xX33xX34xX18xX19xX3xX96xXb0xX18xXc7xX3xX18xX1xX39xXbxX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX8cxX8dxX3xX8fxXdxX2cxXexX3xX94xX6xX96xXd0xX3xX269xX1xXdxX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX5xXa0xX4xX3xX5xX33xXa5xX18xX19xX3xXe0xX2bcxX3xX219xX2bcxXdxX3xX9cxXdxXabxX18xX3xXbxX1xXb0xX18xX19xXc7xX3xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3xX18xX89xXe3xX3xX9cx15517xX3xX4xX1xX246xXe3xX3xX18xX1xX33xX18xX19xX3xX219xX274xX3xX9cxX9dxX3xX5xXa0xX4xX3xX5xX33xXa5xX18xX19xX3xXe0xX2bcxX3xX219xX2bcxXdxX3xXe0xXdxXabxX18xX3xXbxX1xXb0xX18xX19xX3xX25dxX9dxXbxX3xXexX1xX34xXdxX3xX4xX1xX2c8xXexX3xX4xX1xX306xX18xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX66xXe3xXaxX12xXe0xX2bcxX3xXfaxX1xX291xX3xX1xXf5xXe3xX3xXe0xX2dbxXe0xX2eaxX3xXexX291xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX219xX274xX3xX4xX1xX291xX3xX219xX246xX17xX3xX2dbxX2dcxX18xX3xXe0xXdxXabxX18xX3xXbxX1xXb0xX18xX19xX3xX2eaxX2ebxX3xX94xX1xXdxX3xX25dxX1x111aexX18xX3xXexX16xX33xX27bxX18xX19xX3xX1xX17xX89xX18xX3xX4xX1xX291xX18xX1xX3xX1xX2dcxX3xX7xX27bxX3xX114x13919xX3xX5xe0efxX3xX8cx12d05xX3xX8cxXdxX2cxX4xXc7xX3xXbxX1xX2c8xXdxX3xX1xXa5xXbxX3xX8cxX25axXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xeb84xXbxXc7xX3xX4xX27xX4xX3xX18xX19xX89xX18xX1xX3xX219xX9dxX6xX3xXbxX1xX33xX27bxX18xX19xX3xX219xX33xX6xX3xX2fxX3xX18xX19xX33xX34xXdxX3xX18xX1xX39xXbxX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexX16xX27xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX219xXdxX3xX4xX27xX4xX1xX3xX5xXe3xX3xXe3xX3xXexX3c6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX355xXf5xXe3xX3xX219xX9dxX18xX1xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xXf5xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX21xX3dxXdxX3xXfaxX1xXf5xXe3xX8dxX18xX3xX0xX4bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4bxXbxX12
Hải Chuyền