Nhà ống Sài Gòn khiến nhiều người say đắm
Cầu thang và các phòng chức năng nhiều màu sắc, nhiều chất liệu, giúp tâm trạng gia chủ luôn vui vẻ, phấn chấn.
346ex5d84x9c45x6368x65c5x6244x68b9x9c00x7b57xX7x8e25x723ax457dx6394x9f9ax908exX5x9378xXax6b3dx7d79xX1x3d4exX3x5ab8xb46cxb4d1xX3x428axX15xXdxX3x3523x44e1xX18xX3x82a0xX1xXdx874fxX18xX3xX18xX1xXdx83a1x37c6xX3xX18xX19x4468x5d32xXdxX3xX7xX6x4f8fxX3x34fcx37d2x4c7fxX0x99b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c4fxX10xX6x4895xXaxX12x6dacx7814xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3x6cb4xX15xX3xX4x9906xX4xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX4xX1x888cxX4xX3xX18x5cbcxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX3bxX15xX2dxX3xX7xX3axX4x4f96xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1x664dxXexX3xX5xXdx57cfxX2dxX80xX3xX19xXdx639fxXbxX3xXexa780xX3bxX3xXex4ee4x8cfexX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1x9ff9xX3xX5xX2dx8c50xX18xX3xX5cxX2dxXdxX3xX5cx9324xX80xX3xXbxX1xX8axX18xX3xX4xX1xX8axX18x39e7xX0xX3dxXbxX12xX0xX6xX9dxXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4x753cxX18xXexX10xX18xXex8eedxX4fxX10xXexX6xXdxX5xX3x6461xX4xX23xXdcxX4fxX10xXexX6xXdxX5xX3x5d36xXdxX4fxXexX1xXdcxX4xXd6xX3bxX3bxXd6xX18xX3x6afdxX5xXd6xX4xX23xXdcxX6xX4fxX7xXdcxX4xXd6xX18xX18xX10xX4xXexXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xXdxX4fxX9xXaxX6xX9dxXexXdxX4xX5xX10xXdcxX4xXd6xX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe4xX4xX23xXdcxX4fxX10xXexX6xXdxX5xX3xXefxXdxX4fxXexX1xXdcxX4xXd6xX3bxX3bxXd6xX18xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxX6xX4fxX7xXdcxX4xXd6xX18xX18xX10xX4xXexXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcx5f45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xaf55xX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37x8184xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23x9d12xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18x43a7xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3x725exX2xX1dfxXbx4068xX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3x7a7exX2x7fa1xXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2x4d5cxX3dxX2x6a4fxX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX285xX1dfx820cxX2xX5xX2xXc0x845fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249x4363xX25axX2xX295xX285xX25axXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX285xX288xX1dfxX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249x780bxX285xX2xX25axXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX285xX288xX1dfxX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX329xX285xX2xX25axXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx35faxXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX13xX19xXacxXdxX3xX18xX1xX15xX3xX2e4xX3xXexX53xX18xX19xX3xX18x592bxX3bxX3xb503xX3xX23xX1xX2dxX3xXbxX1x4a51xX6xX3xXcxX99xX37xX3xX4xXa8xX6xX3xXcx5a96xX3xX4cxX52x6198xX80xX3xX39xX31x494axX4xX3xX24dxX99xX37xX3xX4fx9d58xX18xX19xX3xXexX9dxb350xX18xX3xX3bxXdxX26xX18xX19xX3xX39xX8axXexX3xX25axX3xX24dxX3xX2xX25axX3bxXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX13xX19xXacxXdxX3xX18xX1xX15xX3xX2e4xX3xXexX53xX18xX19xX3xX18xX3c6xX3bxX3xX3c9xX3xX23xX1xX2dxX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xXcxX99xX37xX3xX4xXa8xX6xX3xXcxX3ddxX3xX4cxX52xX3e1xX80xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xX24dxX99xX37xX3xX4fxX3eexX18xX19xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xX3bxXdxX26xX18xX19xX3xX39xX8axXexX3xX25axX3xX24dxX3xX2xX25axX3bxXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX329xX295xX258xX249xX5xX285xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX285xX249xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2e4xX249xX288xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX329xX25axX329xX285xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2e4xX249xX288xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX329xX25axX329xX285xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3x696bxX15xX18xX1xX3xX2e4xX3xX3bxX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xX3bx9881xXexX3xXexXdxX2cxX18xX3xX5xX15xX3bxX3xX7xX99xX18xX3xX5cxX31xX32xX18xX80xX3xX18xX3f4xX18xX3xX4fxXdxX8fxX18xX3xXexX3d1xX4xX1xX3xX39xX8axXexX3xX24dxX99xX37xX3xX18xX1xX15xX3xX4xX1xa566xX3xX5xX15xX3xX249xX1dfxX3bxX285xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX6f1xX15xX18xX1xX3xX2e4xX3xX3bxX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xX3bxX700xXexX3xXexXdxX2cxX18xX3xX5xX15xX3bxX3xX7xX99xX18xX3xX5cxX31xX32xX18xX80xX3xX18xX3f4xX18xX3xX4fxXdxX8fxX18xX3xXexX3d1xX4xX1xX3xX39xX8axXexX3xX24dxX99xX37xX3xX18xX1xX15xX3xX4xX1xX732xX3xX5xX15xX3xX249xX1dfxX3bxX285xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX285xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX295xX288xX295xX258xX5xX2e4xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX285xX288xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX285xX25axXdcxX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX329xX2xX1dfxXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX285xX25axXdcxX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX329xX2xX1dfxXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3x4ca4x564dxX3xX23xX1xX3axX4xX3xXbxX1x6ad2xX4xX3xX18xX1xX31xX3e6xX4xX3xX39xXdxXa1cxX3bxX3xX4xXa8xX6xX3xX18xX1xa508xX18xX19xX3xX18xX19xXacxXdxX3xX18xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX2e4xX3xX3bxX700xXexX3xX19xXdxX60xXbxX3xX1xX15xX18xX19xX3xX24dx9fe4xX3bxX80xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xX2dxX3xX60xX18xX1xX3xX7xX60xX18xX19xX3xX5cxX15xX3xX19xXdxXa5bxX3xXexX3eexX3xX18xX1xXdxX3f4xX18xX80xX3xX4fx94edxX3xXexX9exXd6xX3xX4x802axX3bxX3xX19xXdxX60xX4xX3xXex69a4xX3xXexX95xX18xX19xX80xX3xX23xXdxX26xX18xX3xXexX9dxX95xX4xX3xX7xX31xX3xX3e1x3fb7xX3x8952xX18xX3xX3ddxX1xX9exX3bxX3xXcxX1x6baaxX80xX3x56b8xXd6xX18xX19xX3xX3ddxX1xX6xX18xX3xX13xX19xX2dxX37xXa87xX18xX3xXcxX1xX15xX18xX1xX80xX3xX3e1xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX52xX1xX6xX9dxX9dxX2dxX6xX2dxX5xXexX3x5552xX3e1xX3e1xa523xXaeaxX3xXaafxX9dxX4xX1xXdxXexX10xX4xXexX7x4998xX3xX39x813cxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX23xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX19xXdxX26xX18xX19xX3xXexX9dxX32xXdxX3xX5cxX15xX3xX3bx5254xXexX3xX4x451cxX6xX3xX7x4234xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xX3bxX60xXdxXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xXa1bxXa1cxX3xX23xX1xX3axX4xX3xXbxX1xXa25xX4xX3xX18xX1xX31xX3e6xX4xX3xX39xXdxXa1cxX3bxX3xX4xXa8xX6xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX18xX19xXacxXdxX3xX18xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX2e4xX3xX3bxX700xXexX3xX19xXdxX60xXbxX3xX1xX15xX18xX19xX3xX24dxXa5bxX3bxX80xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xX2dxX3xX60xX18xX1xX3xX7xX60xX18xX19xX3xX5cxX15xX3xX19xXdxXa5bxX3xXexX3eexX3xX18xX1xXdxX3f4xX18xX80xX3xX4fxXa87xX3xXexX9exXd6xX3xX4xXa8exX3bxX3xX19xXdxX60xX4xX3xXexXa97xX3xXexX95xX18xX19xX80xX3xX23xXdxX26xX18xX3xXexX9dxX95xX4xX3xX7xX31xX3xX3e1xXaadxX3xXaafxX18xX3xX3ddxX1xX9exX3bxX3xXcxX1xXab9xX80xX3xXabcxXd6xX18xX19xX3xX3ddxX1xX6xX18xX3xX13xX19xX2dxX37xXa87xX18xX3xXcxX1xX15xX18xX1xX80xX3xX3e1xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX52xX1xX6xX9dxX9dxX2dxX6xX2dxX5xXexX3xXae7xX3e1xX3e1xXaeaxXaeaxX3xXaafxX9dxX4xX1xXdxXexX10xX4xXexX7xXaf7xX3xX39xXafaxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX23xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX19xXdxX26xX18xX19xX3xXexX9dxX32xXdxX3xX5cxX15xX3xX3bxXb18xXexX3xX4xXb1cxX6xX3xX7xXb20xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xX3bxX60xXdxXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX2e4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX258xX2xX25axXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX288xX329xX285xX285xX5xX295xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX285xX329xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX1dfxX285xX2xX249xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX285xX258xX285xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX1dfxX285xX2xX249xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX285xX258xX285xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX3e1xX700xXexX3xXexXdxX2cxX18xX3xX7xXb1cxX3xX4fxXa25xX18xX19xX3xX19xX9exX4xX1xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX4xXa97xX18xX19xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX1xX15xX18xX19xX3xXexX9dxX10xX80xX3xX5cx91d6xX6xX3xX19xXdxX95xXbxX3xX18xX19xX6fxX18xX3xX4xXa8exX18xX3xX60xX18xX1xX3xX7xX60xX18xX19xX3xX3bxX700xXexX3xXexX9dxX32xXdxX3xXexX9dxX3eexX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX9dx6c66xXdxX3xX5cxX15xXd6xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX15xX3xX5cxXf05xX6xX3xXexX9exXd6xX3xX8axX18xX3xXexX31xX3e6xX18xX19xX3xXexX1xXab9xX3xX19xXdxX60xX4xXc0xX3xX1fxX9exX4xX1xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX4x891dxX18xX19xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xX7xXb1cxX3xX4fxXa25xX18xX19xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX15xX80xX3xX3c9xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX23xX1xX2dxX3xX5cxX3eexX4xX3xXexX31xX32xX18xX19xX3xX23xX1xXacxX18xX19xX3xX4xX1xXab9xX2dxX3xXexXa8exXdxX3xXexX9dxXf33xX18xX19xX3xX4xX1xX3d1xX18xX1xX80xX3xX4xX1xXd6xX3xXbxX1x9648xXbxX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX4xX1xXfc3xXd6xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX15xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX3e1xX700xXexX3xXexXdxX2cxX18xX3xX7xXb1cxX3xX4fxXa25xX18xX19xX3xX19xX9exX4xX1xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX4xXa97xX18xX19xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX1xX15xX18xX19xX3xXexX9dxX10xX80xX3xX5cxXf05xX6xX3xX19xXdxX95xXbxX3xX18xX19xX6fxX18xX3xX4xXa8exX18xX3xX60xX18xX1xX3xX7xX60xX18xX19xX3xX3bxX700xXexX3xXexX9dxX32xXdxX3xXexX9dxX3eexX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX9dxXf33xXdxX3xX5cxX15xXd6xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX15xX3xX5cxXf05xX6xX3xXexX9exXd6xX3xX8axX18xX3xXexX31xX3e6xX18xX19xX3xXexX1xXab9xX3xX19xXdxX60xX4xXc0xX3xX1fxX9exX4xX1xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX4xXf6fxX18xX19xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xX7xXb1cxX3xX4fxXa25xX18xX19xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX15xX80xX3xX3c9xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX23xX1xX2dxX3xX5cxX3eexX4xX3xXexX31xX32xX18xX19xX3xX23xX1xXacxX18xX19xX3xX4xX1xXab9xX2dxX3xXexXa8exXdxX3xXexX9dxXf33xX18xX19xX3xX4xX1xX3d1xX18xX1xX80xX3xX4xX1xXd6xX3xXbxX1xXfc3xXbxX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX4xX1xXfc3xXd6xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xX18xX1xX15xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX295xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX258xX2xX25axXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX285xX1dfxX258xX295xX5xX25axXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX285xX258xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2e4xX285xX295xX221xX285xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX25axX25axX285xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2e4xX285xX295xX221xX285xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX25axX25axX285xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX52xX53xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xX18xX3c6xX3bxX3xX4xX1xX3d1xX18xX1xX3xX19xXdxXa39xX6xX3xX18xX1xX15xX80xX3xXbxX1xX99xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX18xX1xX15xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX53xX18xX3xXexX9dxX31x8447xX4xX3xX221xX7xX6xX2dxXc0xX3xX52xX53xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX3bxX15xX2dxX3xX7xX3axX4xX80xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX8axXexX3xX5xXdxX8fxX2dxX3xXae7xX19x74e6xX80xX3xXexX1xXfc3xXbxX80xX3xXfcxX3f4xX3xXexXacxX18xX19xXaf7xX3xX19xXdxX95xXbxX3xX18xXa5bxX3xXexX9dxX3c9xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xX39xXdxXa1cxX3bxX3xX18xX1xX8axX18xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX23xX26xX3xX18xXb18xXdxX3xXexX1xX8axXexX3xX4xXa8xX6xX3xX18xX19xXacxXdxX3xX18xX1xX15xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX52xX53xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xX18xX3c6xX3bxX3xX4xX1xX3d1xX18xX1xX3xX19xXdxXa39xX6xX3xX18xX1xX15xX80xX3xXbxX1xX99xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX18xX1xX15xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX53xX18xX3xXexX9dxX31xX13c5xX4xX3xX221xX7xX6xX2dxXc0xX3xX52xX53xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX3bxX15xX2dxX3xX7xX3axX4xX80xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX8axXexX3xX5xXdxX8fxX2dxX3xXae7xX19xX13f9xX80xX3xXexX1xXfc3xXbxX80xX3xXfcxX3f4xX3xXexXacxX18xX19xXaf7xX3xX19xXdxX95xXbxX3xX18xXa5bxX3xXexX9dxX3c9xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xX39xXdxXa1cxX3bxX3xX18xX1xX8axX18xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX23xX26xX3xX18xXb18xXdxX3xXexX1xX8axXexX3xX4xXa8xX6xX3xX18xX19xXacxXdxX3xX18xX1xX15xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX25axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX329xX295xX285xX258xX5xX249xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX1dfxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX25axX285xX249xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX329xX1dfxX295xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX25axX285xX249xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX329xX1dfxX295xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3x91a7xX3xX4xX60xX4xX3xX4xX1xXdxX26xX2dxX3xX18xX19xX1xX732xX80xX3xX5xX6xX18xX3xX4xX6xX18xX3xXfcxXdxX26xX18xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xX4xX60xX4xX3xX23xX8fxX3xX7xX60xX4xX1xXc0xXc0xXc0xX3xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX17a5xX3xX4xX60xX4xX3xX4xX1xXdxX26xX2dxX3xX18xX19xX1xX732xX80xX3xX5xX6xX18xX3xX4xX6xX18xX3xXfcxXdxX26xX18xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xX4xX60xX4xX3xX23xX8fxX3xX7xX60xX4xX1xXc0xXc0xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX249xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xX3xX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX25axX1dfxX1dfxX258xX5xX288xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX2xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2e4xX288xX258xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX2xX329xX329xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2e4xX288xX258xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX2xX329xX329xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX1xX6xX37xX3xX4xX60xX4xX3xXfcx6f6cxX18xX3xX4xX99xX37xX80xX3xXexX1x5d41xX3bxX3xX4xX1xX3d1xX3xX4xXa8exX3xX19xXa5bxX4xX3xX5xX15xX3bxX3xX5cxXdxX8fxX4xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX1xX6xX37xX3xX4xX60xX4xX3xXfcxX1aa9xX18xX3xX4xX99xX37xX80xX3xXexX1xX1ab3xX3bxX3xX4xX1xX3d1xX3xX4xXa8exX3xX19xXa5bxX4xX3xX5xX15xX3bxX3xX5cxXdxX8fxX4xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX288xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxX3xX4fxXexX1xX2dxX3bxXfcxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX329xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX25axX2e4xXbxX24dxX219xX3xX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX25axX285xX25axXexX285xX1dfxX2xX1dfxX295xX5xX1dfxXc0xX29axXbxX19x745cxX9dxX9xX288xX285xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX285xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX25axX288xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX288xX285xX1dfxXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX25axX288xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX288xX285xX1dfxXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX3ddxX1xX20xX18xX19xX3xX23xX1xX60xX4xX1xX80xX3xX18xX1xX15xX3xX6fxX18xX80xX3xXfcxX26xXbxX3xX5xXdxX3f4xX18xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX18xX1xX6xX2dxX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xX18xX19xXd6xX15xXdxX3xXexX53xX18xX19xX3xXexX9dxX8fxXexXc0xX3xX3aexX26xXbxX3xX1x7663xX18xX1xX3xX4xX1xXa39xX3xXabcxX3xX19xXdxX95xXbxX3xXbxX1xX99xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX23xX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX53xX18xX19xX3xXexX9dxX8fxXexX3xX3bxXb18xXexX3xX4xX60xX4xX1xX3xXexX17xXdxX3xX31xX2dxXc0xX3xX3aexX15xX18xX3xX6fxX18xX3xX5cxX15xX3xX19xX1xX26xX3xX7xXd6xXe4xX6xX3xX39xX700xXexX3xX5xXdxX2cxX18xX3xX5cxX13c5xXdxX3xX4xX53xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xXexX9exXd6xX3xX5cxXb4xX3xX39xXb18xX4xX3xX39xX60xXd6xX80xX3xX5cxX2dxXdxX3xXexX31xb42fxXdxXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX3ddxX1xX20xX18xX19xX3xX23xX1xX60xX4xX1xX80xX3xX18xX1xX15xX3xX6fxX18xX80xX3xXfcxX26xXbxX3xX5xXdxX3f4xX18xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX18xX1xX6xX2dxX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xX18xX19xXd6xX15xXdxX3xXexX53xX18xX19xX3xXexX9dxX8fxXexXc0xX3xX3aexX26xXbxX3xX1xX1dd9xX18xX1xX3xX4xX1xXa39xX3xXabcxX3xX19xXdxX95xXbxX3xXbxX1xX99xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX23xX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX53xX18xX19xX3xXexX9dxX8fxXexX3xX3bxXb18xXexX3xX4xX60xX4xX1xX3xXexX17xXdxX3xX31xX2dxXc0xX3xX3aexX15xX18xX3xX6fxX18xX3xX5cxX15xX3xX19xX1xX26xX3xX7xXd6xXe4xX6xX3xX39xX700xXexX3xX5xXdxX2cxX18xX3xX5cxX13c5xXdxX3xX4xX53xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xXexX9exXd6xX3xX5cxXb4xX3xX39xXb18xX4xX3xX39xX60xXd6xX80xX3xX5cxX2dxXdxX3xXexX31xX1e58xXdxXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX329xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xX3xX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX285xX295xX285xXexX329xX25axX295xX288xX249xX5xX1dfxXc0xX29axXbxX19xX1c78xX9dxX9xX329xX258xX295xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX2e4xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2xX288xX329xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX258xX2xX249xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX2xX288xX329xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX249xX258xX258xX2xX249xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX13xX1xX15xX3xX4xXa5bxX3xXfcxX17xX18xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xXc0xX3xX6f1xXa97xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xX39xX700xXexX3xX3c9xX3xXexX53xX18xX19xX3xXexX9dxX8fxXexX80xX3xXexX53xX18xX19xX3xX1xX6xXdxX80xX3xX1xX6xX37xX3xX5xX15xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xX3xX4fxX3eexX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xXexX53xX18xX19xX3xXfcxX6xX80xX3xXexX8axXexX3xX4xXa8exX3xX39xX2cxX2dxX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xXexX1xXd6xX60xX18xX19xX80xX3xX4xXa5bxX3xXexX1xXa1cxX3xX18xX1xX1dd9xX18xX3xXexX1xX8axX37xX3xX3bxX15xX2dxX3xX24dxX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3f4xX18xX3xX18xX1xXdxX3f4xX18xX3xX3c9xX3xX7xX99xX18xX3xXexX9dxX31xX13c5xX4xX3xX1xXd6xX700xX4xX3xX19xXdxX26xX18xX19xX3xXexX9dxX32xXdxX3xX7xX6xX2dxX3xX18xX1xX15xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX4xXa5bxX3xXfcxX17xX18xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xXc0xX3xX6f1xXa97xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xX39xX700xXexX3xX3c9xX3xXexX53xX18xX19xX3xXexX9dxX8fxXexX80xX3xXexX53xX18xX19xX3xX1xX6xXdxX80xX3xX1xX6xX37xX3xX5xX15xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xX3xX4fxX3eexX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xXexX53xX18xX19xX3xXfcxX6xX80xX3xXexX8axXexX3xX4xXa8exX3xX39xX2cxX2dxX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xXexX1xXd6xX60xX18xX19xX80xX3xX4xXa5bxX3xXexX1xXa1cxX3xX18xX1xX1dd9xX18xX3xXexX1xX8axX37xX3xX3bxX15xX2dxX3xX24dxX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3f4xX18xX3xX18xX1xXdxX3f4xX18xX3xX3c9xX3xX7xX99xX18xX3xXexX9dxX31xX13c5xX4xX3xX1xXd6xX700xX4xX3xX19xXdxX26xX18xX19xX3xXexX9dxX32xXdxX3xX7xX6xX2dxX3xX18xX1xX15xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX258xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xX3xX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX25axX249xX1dfxX329xX5xX329xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX295xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX295xX249xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX258xX1dfxX288xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX295xX249xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX258xX1dfxX288xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX3ddxX1xX20xX18xX19xX3xXexX3axX3bxX3xX18xX3c6xX3bxX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xX3xX4xX1xX3d1xX18xX1xX3xX3c9xX3xXexX53xX18xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX2dxXacxX18xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xXexX1xXd6xX60xX18xX19xX3xX18xX1xX32xX3xX4xXb1cxX6xX3xX7xXb20xX3xX1xX1dd9xX18xX1xX3xXexX9dxX20xX18xX3xX3bxX15xX2dxX3xX5cxX15xX18xX19xX3xX3bxX3c9xX3xX9dxX6xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xX3bxX60xXdxX3xXae7xX5xX15xX3xX23xX1xX2dxX3xX5cxX3eexX4xX3xXfcxX6xX18xX3xX4xXacxX18xX19xX3xX3c9xX3xXexX53xX18xX19xX3xXfcxX6xXaf7xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24dxXexX221xX6xX5xXdxX19xX18xX212xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9dxX219xXaxX12xX3ddxX1xX20xX18xX19xX3xXexX3axX3bxX3xX18xX3c6xX3bxX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xXa8xX3xX4xX1xX3d1xX18xX1xX3xX3c9xX3xXexX53xX18xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX2dxXacxX18xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xXexX1xXd6xX60xX18xX19xX3xX18xX1xX32xX3xX4xXb1cxX6xX3xX7xXb20xX3xX1xX1dd9xX18xX1xX3xXexX9dxX20xX18xX3xX3bxX15xX2dxX3xX5cxX15xX18xX19xX3xX3bxX3c9xX3xX9dxX6xX3xXexX9dxX3f4xX18xX3xX3bxX60xXdxX3xXae7xX5xX15xX3xX23xX1xX2dxX3xX5cxX3eexX4xX3xXfcxX6xX18xX3xX4xXacxX18xX19xX3xX3c9xX3xXexX53xX18xX19xX3xXfcxX6xXaf7xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX2xX1dfxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX212xX3xX295xX1dfxX249xXbxX24dxX219xX3xX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX288xX285xX288xX295xX5xX258xXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX25axXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX1dfxX285xX2e4xX258xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX258xX249xX25axXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX1dfxX285xX2e4xX258xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX1dfxX258xX249xX25axXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xXa1bxXa1cxX3xX5xX15xX3bxX3xX3bxX60xXexX3xX18xX1xX15xX80xX3xX3bxX60xXdxX3xX18xX1xX15xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xXexX9dxX1aa9xX18xX19xX3xX4xX99xX37xX80xX3xXexX9exXd6xX3xX3bxXb18xXexX3xX5xX13c5xXbxX3xX39xX8fxX3bxX3xX4xX60xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX8fxXexX3xX4xX1xXd6xX3xX4xX60xX4xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xX4fxX31xX13c5xXdxXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xXa1bxXa1cxX3xX5xX15xX3bxX3xX3bxX60xXexX3xX18xX1xX15xX80xX3xX3bxX60xXdxX3xX18xX1xX15xX3xX39xX31xX3e6xX4xX3xXexX9dxX1aa9xX18xX19xX3xX4xX99xX37xX80xX3xXexX9exXd6xX3xX3bxXb18xXexX3xX5xX13c5xXbxX3xX39xX8fxX3bxX3xX4xX60xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX8fxXexX3xX4xX1xXd6xX3xX4xX60xX4xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xXbxX1xX3d1xX6xX3xX4fxX31xX13c5xXdxXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX9dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX3bxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfcxX5xXd6xX4xX23xXdcxXexX1xX2dxX3bxXfcxXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxX7xX1xXd6xXefxXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xXdxX4fxX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX7xX5xXdxX4fxX10xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xXdcxX2xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX18xX10xXdcxX5xX6xX1efxX37xXdcxXdxX3bxX6xX19xX10xX3xX5xX6xX1efxX37xX5xXd6xX6xX4fxX10xX4fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX37xX212xX3xXfcxX5xXd6xX4xX23xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX5xX10xXe4xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xX3bxX6xX9dxX19xXdxX18xX221xX9dxXdxX19xX1xXexX212xX3xX6xX2dxXexXd6xX219xX3xXefxXdxX4fxXexX1xX212xX3xX249xX2xX1dfxXbxX24dxX219xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xX3dxX3dxXdxXc0xXfcxX6xXd6xXexX1xX6xX18xX1xX1xXd6xX6xXc0xX5cxX18xX3dxX18xX10xXefxX7xX3dxX2xX258xX2xX285xX3dxX2xX288xX249xX4fxX285xX1dfxX258xX2xX249xX2xX2xXexX295xX295xX258xX5xX2xX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX15xXdxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX39xX3axX3bxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX9dxX10xXe4xX10xX9dxX10xX18xX4xX10xX221xXdxX4fxX9xXaxX285xX249xX2e4xX25axX2xX295xX2e4xX249xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX1dfxX329xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX2xX1dfxX295xX249xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xXd6xX9dxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX212xX3dxX3dxXdxX221xX19xXdxX6xX4fxXdxX18xX1xXc0xX5cxX18xX10xX4xX4fxX18xXc0xX18xX10xXexX3dxX285xX1dfxX2xX258xX3dxX1dfxX2e4xX3dxX285xX25axX3dxX2xX295xX1dfxX329xX221xX2xX25axX25axX2e4xX295xX288xX2xX1dfxX295xX249xXdcxX249xX329xX1dfxX24dxX1dfxXc0xX29axXbxX19xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX221xX4xXd6xX3bxXbxXd6xX18xX10xX18xXexX221xX4xX6xXbxXexXdxXd6xX18xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexXd6xX4fxX37xXaxX12xX3xX13xX19xXd6xX15xXdxX3xX5cxXdxX8fxX4xX3xX4xX1xX95xX3x5120xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX5cxX15xX3xX60xX18xX1xX3xX7xX60xX18xX19xX3xXexX3eexX3xX18xX1xXdxX3f4xX18xX80xX3xXexX9dxX1aa9xX18xX19xX3xX4xX99xX37xX3xX24dxX6xX18xX1xX80xX3xX4xX60xX4xX3xX23xXdxX26xX18xX3xXexX9dxX95xX4xX3xX7xX31xX3xX4xXf6fxX18xX19xX3xX60xXbxX3xX4fxXa25xX18xX19xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX3bxX15xX2dxX3xX7xX3axX4xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX39xXb18xX18xX19xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX23xX26xX3xX18xXb18xXdxX3xXexX1xX8axXexX80xX3xX19xXdxX95xXbxX3xX4xX1xXa8xX3xX18xX1xX15xX3xX5xX2dxXacxX18xX3xX4xXa8exX3bxX3xXexX1xX8axX37xX3xX23xX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX18xX15xX37xX3xX5cxX2dxXdxX3xX5cxXb4xX80xX3xXexX9dxX15xX18xX3xX39xX53xX37xX3xX18xX6fxX18xX19xX3xX5xX31xX3e6xX18xX19xXc0xX0xX3dxXbxX12xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX4fxXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xXdcxX4xX6xXexXdxXd6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXd6xX18xXaxX12xX13xX19xXd6xX15xXdxX3xX5cxXdxX8fxX4xX3xX4xX1xX95xX3xX2d04xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxXa5bxX3xX5cxX15xX3xX60xX18xX1xX3xX7xX60xX18xX19xX3xXexX3eexX3xX18xX1xXdxX3f4xX18xX80xX3xXexX9dxX1aa9xX18xX19xX3xX4xX99xX37xX3xX24dxX6xX18xX1xX80xX3xX4xX60xX4xX3xX23xXdxX26xX18xX3xXexX9dxX95xX4xX3xX7xX31xX3xX4xXf6fxX18xX19xX3xX60xXbxX3xX4fxXa25xX18xX19xX3xX18xX1xXa39xX18xX19xX3xX3bxX15xX2dxX3xX7xX3axX4xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX39xXb18xX18xX19xX3xXexX9dxXd6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX23xX26xX3xX18xXb18xXdxX3xXexX1xX8axXexX80xX3xX19xXdxX95xXbxX3xX4xX1xXa8xX3xX18xX1xX15xX3xX5xX2dxXacxX18xX3xX4xXa8exX3bxX3xXexX1xX8axX37xX3xX23xX1xXacxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX18xX15xX37xX3xX5cxX2dxXdxX3xX5cxXb4xX80xX3xXexX9dxX15xX18xX3xX39xX53xX37xX3xX18xX6fxX18xX19xX3xX5xX31xX3e6xX18xX19xXc0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaafxX2dxXexX1xXd6xX9dxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24dxXexX221xX6xX5xXdxX19xX18xX212xX3xX9dxXdxX19xX1xXexX219xXaxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xb3a8xXdxX10xX18xXexX9dxX2dxX4x6a68xX18xX1xX6xX4fxX10xXbxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX4fxXdxX5cxX12xX0xX3dxX6xX9dxXexXdxX4xX5xX10xX12
Theo Kientruc&Nhadep