Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20 - CT/TU về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
8003x106eex1398dx11bdax12159x11e88x10a57xa2bcx14a4cxX7x140cexb7ddxd995x12e96x1285fxcdd9xX5xd322xXax11557xc7e0xX1x1220fxX3xXexX1x1110bxX3xX4xffdbxX6xX3xdb7dxX6x13f5bxX3xXcxX1xc4b6xe3dfxX21xe8d4xX3xbf81xf5d3xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cx8197xX3xX2axa863xX3xX2axXdx11687xX4xX3xX7xaac7xXbxX3x8ba1xf725xXbxX3xX4xffb5xX4xX3x1315dx130ecxX21xX3xX2axX19xX3xX1xb59bxX21xX1xX3xX4xX1xa4f8xX21xX1xX3xX4x133cbxXbxX3xX1x107e1xX33xX3axX21xfbd3xX3xX4xX5cxXbxX3xX41x13d08xX3xXexX1xX10x12c50xX3xb517xX28xX1xX19xX3xddbdxX60xX33xX42xXexX3xX7x1132axX3x135b6x1117exd936xX72x147adxfd7exXcx8f56xX3xX21xX28xX51xX33xX3xa81dxa35exX85xX2xX8exX85xX8excfdexX2x14d80xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fx11471xX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXex9beexX19xX0xX85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb472xX10xX6x11455xXaxX12xX72xX28xX51xX33xX3xX2xa00bxX82xX80xX82xX8exX95xX2xecf2xX64xX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX1xX25xX26xX21xX28xX3xX2axX2bxX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX33xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xXb9x132a8xX6xX3xX49xX6bxX3x14888xX6xX21xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xX7exX3xX8exX95xX3xX82xX3xX13xXcxX85xXcxb38dxX3xX2axX36xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexX1xX10xX70xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX7xX7exX3xX80xX81xX82xX72xX84xX85xXcxX87xX3xX21xX28xX51xX33xX3xX8exX8fxX85xX2xX8exX85xX8exX95xX2xX97xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX9exX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xaa73xX3xX1fxX46xX70xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xXb9xXecxX6xX3xXexXa7xca23xX21xX3xXexXa7x9ab7xX21xX28xX3xX28xXdxf378xXdxX3xXexX1xXdxX3axX60xX3xXexX70xX51xX21xX3xX2axf76exX21xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX21xXexX10xXa7xXaxX12xX0xXdxf0fbxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbcxXexX1xX60xX1d5xXf2xX3xXdxX13xX10xX21xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxf775xXdxXbcxXexX1xed4axX3x11a99xX8fxX95xXbxX41x12b91xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1fbxX3xX8fxX8exX81xXbxX41xX202xXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fbxX85xX85xXdxX185xXf2xX6xX70xXexX1xX6xX21xX1xX1xX70xX6xX185xX2axX21xX85xX21xX10xX1f6xX7xX85xX2xXccxX2xX2xX85xX2xX95xXc5xXbcxX8exX2xXc5xX80xX8fxX8fxX97xXexX97xX97xX95xX95xX5xX97xX82xX2xX81xX81xXbcxX8fxX8exX95xX95xX8exX95xX80xXexX8exX1fdxX81xX97xX81xX5xX95xX185x12f5axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX1xX25xX26xX21xX28xX3xX2axX2bxX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX33xX3xX2axX36xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexX1xX10xX70xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX7xX7exX3xX80xX81xX82xX72xX84xX85xXcxX87xX3xX21xX28xX51xX33xX3xX8exX8fxX85xX2xX8exX85xX8exX95xX2xX97xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX9exX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xXaxX3xX85xX12xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX70xX21xXaxX12x13a55xb885xX21xX1xX3xX1d5xXdxX21xX1xX3xX1xX19cxX6xe7dfxX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xd32fx9bb7xX3xXex130d8xX3xX4xX1xe52cxX4xX3xXexX1x12dd1xX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX21xX28xX1xXdx10050xX1d5xX3xXex11ed8xX4xX64xX3xX1xXdxX3axX60xX3xX77xX60x8631xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexXa7xX35axX21xX3xX49xX19xX6xX3xXf2xX51xX21xX3xXexX15xX21xX1xX3xXexX1xX10xX70xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xc1ffxX21xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX7xX7exX3xX80xX81xX82xX3xX72xX84xX85xXcxX87xX3xX21xX28xX51xX33xX3xX8exX8fxX85xX2xX8exX85xX8exX95xX2xX97xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX9exX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX202xX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX1xX25xX26xX21xX28xX3xX2axX2bxX3xXcxX15xX21xX1xX3xX60xbd15xX3xX33xX35axX60xX3xX4xX3bexX60xX3xX4xX46xX4xX3xXf2xX6xX21xX64xX3xXf2xX6xX21xX3xX4xX46xX21xX3xX7xX34exX3xX49xX369xX21xX28xX64xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX49xX70xX51xX21xX64xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xXexX1xX19xX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX60xX40fxX64xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX60xX40fxX3xXexXa7xX34exX4xX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xXex10bb5xXbxX3xXexXa7xX60xX21xX28xX3xX5xX6bxX21xX1xX3xX49xed70xX70xX64xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xXexX7exXexX3xX1d5xX9exXexX3xX7xX7exX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX3xX2axX2bxX3xXexXa7xX19cxX21xX28xX3xXexX197xX1d5xX3xX7xX6xX60xX1fbxX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX2xX185xX3xXcxX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xX77xX60xX46xX21xX3xXexXa7xXdxX3axXexX3xX7xX197xX60xX3xX7xX3exX4xX3xX21xX9exXdxX3xXbcxX60xX21xX28xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX7xX7exX3xX80xX81xX82xX72xX84xX85xXcxX87xX64xX3xX21xX28xX51xX33xX3xX8exX8fxX85xX2xX8exX85xX8exX95xX2xX97xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX9exX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX3xX2axX36xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX64xX3xX49xX342xX3xX1d5xbd44xXdxX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX2axX51xX3xX1d5xX19cxXdxX3xXexX3bexX21xX28xX3xX5xX1a2xXbxX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xX21xX1xX46cxX21xX3xXexX1xX349xX4xX3xXa7xaf9fxX3xXexX3bexX1d5xX3xX77xX60xX6xX21xX3xXexXa7xX19cxX21xX28xX3xX2axX51xX3xf27bxX3xX21xX28xX1x13b8fxX6xX3xXexX70xX3xX5xX1a2xX21xX3xX4xX1cxX6xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX5xX51xX1fbxX3xX72xX1x14e9bxX1d5xX3xXexX7exX3xX4xX1xX349xX4xX3xX1x10652xXbxX3xX5xX5b2xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX5cxXbxX3xXbxX1xa38exX3xX1xX60cxXbxX3xX2axX1a2xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xXexXdx10a26xX21xX3xX2axX51xX3xX41xX60xX3xXexX1xX42xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xX4xX1cxX6xX3xX49xX5cxXexX3xX21xX25xX1a2xX4xX202xX3xXf2xX369xX70xX3xX49xX369xX1d5xX3xX1xX70xX51xX21xX3xXexX1xXdxX3axX21xX3xXexX1xX342xX3xX4xX1xX42xX3xX2axX36xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX64xX3xXf2xX9exX3xX1d5xX46xX33xX3xX4xX1cxX6xX3xX1xX3axX3xXexX1xX7exX21xX28xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX3xXexXdxX21xX1xX3xX28xX19cxX21xX64xX3xX1xX70xX47bxXexX3xX49xX9exX21xX28xX3xX1xXdxX3axX60xX3xX5xX34exX4xX64xX3xX1xXdxX3axX60xX3xX77xX60xX369xX202xX3xX28xXecxXbxX3xXbxX1xX3bexX21xX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xX60xX33xX3xX1d5xX19cxXdxX3xX21xX28xX60x14d15xX21xX3xX5xX34exX4xX3xXexX1xX35exX4xX3xX49xX5cxX33xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xf5c9xXdxX21xX1xX3xXexX42xX3xX82xX3xX41xX6bxX3xX1xX9exXdxX64xX3xX21xX197xX21xX28xX3xX4xX6xX70xX3xX49xX26xXdxX3xX7xX7exX21xX28xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX202xX3xXf2xX369xX70xX3xX49xX369xX1d5xX3xX77xX60xX7exX4xX3xXbxX1x1235bxX21xX28xX64xX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX202xX3xX28xXdx8164xX3xX2axX75dxX21xX28xX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX3xX2axX51xX3xXexXa7xX46cxXexX3xXexX34exX64xX3xX6xX21xX3xXexX70xX51xX21xX3xX41xX6bxX3xX1xX9exXdxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX8exX185xX3xXcxXa7xX70xX21xX28xX3xX21xX1b1xX1d5xX3xX8exX95xX2xXccxX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX1cxX33xX64xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX77xX60xX33xX36xX21xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX5cxXbxX3xXexX46cxXbxX3xXexXa7xX60xX21xX28xX3xX4xX6xX70xX3xX21xX1xX5cxXexX3xX2axXdxX3axX4xX3xX5xX6bxX21xX1xX3xX49xX47bxX70xX64xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX1xX70xX51xX21xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX49xX7exXdxX3xX2axX1a2xXdxX3xX1fdxX1fdxX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexXa7xX35axX21xX3xX49xX19xX6xX3xXf2xX51xX21xX3xXexX15xX21xX1xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX49xX47bxXexX3xXc5xX95x13cc8xX3xX2axX36xX3xX8exX3xXexXdxX35axX60xX3xX4xX1xX60x11938xX21xX3xXbcxXdxX3axX21xX3xXexX57xX4xX1xX3xXexX34exX3xX21xX1xXdxX35axX21xX3xX2axX51xX3xX77xX60xX33xX3xX1d5xe539xX3xXbcxX197xX21xX3xX7xX7exX202xX3xX28xX3exX21xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX2axX1a2xXdxX3xX1d5x8cd9xX3xXa7xX9exX21xX28xX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX5xX46cxXbxX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX49xX880xX3xXexX1xX19xX3xX31exXbxX1xX25xX26xX21xX28xX64xX3xXexX1xX19xX3xXexXa7xX5cxX21xX32bxX64xX3xXbxX1xX5cxX21xX3xX49xX5cxX60xX3xX49xX42xX21xX3xX21xX1b1xX1d5xX3xX8exX95xX8exX95xX3xXexX40fxX3xX5xX3axX3xX49xX880xX3xXexX1xX19xX3xX1xXecxX6xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX15xX21xX1xX3xX49xX47bxXexX3xX80xXc5xX853xX64xX3xXexX1xX10xX70xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX3bexX21xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX341xX47bxXdxX3xX1xX9exXdxX3xX341xX369xX21xX28xX3xXf2xX9exX3xXexX15xX21xX1xX3xX5xX3bexX21xX3xXexX1xX349xX3xb852x10e3axc86cxX956xX956xX64xX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX3xX710xfa5bxX3xX8exX95xX2xXc5xX3xX82xX3xX8exX95xX8exX95xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX13xX62exX21xX28xX3xX2axX1a2xXdxX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX1fdxX1fdxX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX21xX35axX60xX3xXexXa7xX35axX21xX64xX3xX710xX1xX60xX33xX42xX21xX3xX710xX1xX57xX4xX1xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX710xX1xX46xX4xX3xXexX1xX10xX70xX3xX33xX35axX60xX3xX4xX3bexX60xX3xX4xX1cxX6xX3xX49xX19xX6xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX64xX3xX710xX1xXdxX3xXf2xX369xX70xX3xX49xX369xX1d5xX3xX33xX42xX60xX3xXexX7exX3xXexX1xX60xX46cxX21xX3xX5xX60cxXdxX3xX2axX51xX3xX49xX25xX60cxX4xX3xX49xX6xX3xX7xX7exX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xX49xX6f5xX21xX28xX3xXexX1xX60xX46cxX21xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xXcxc029xX3xX21xX1b1xX1d5xX3xX8exX95xX8exX8exX3xX82xX3xX8exX95xX80xX95xX64xX3xXexX70xX51xX21xX3xXexX15xX21xX1xX3xXexXdxX42xX21xX3xX1xX51xX21xX1xX3xXexX7exX21xX28xX3xX710xX42xXexX3xX2axXdxX3axX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX49xX70xX47bxX21xX3xX8exX95xX2xXccxX3xX82xX3xX8exX95xX8exX2xX64xX3xX41xX46xX4xX3xX49xX19xX21xX1xX3xX5xX9exX3xXexXa7x11654xX21xX1xX3xX49xX342xX3xX49xX42xX21xX3xX21xX1b1xX1d5xX3xX8exX95xX80xX95xX3xX4xX4axX3xXf2xX369xX21xX3xX1xX70xX51xX21xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXbxX1xX62exX3xX1xX60cxXbxX3xX2axX1a2xXdxX3xX77xX60xX33xX3xX1xX70xX47bxX4xX1xX3xXexX345xX21xX28xX3xXexX1xX342xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX2axX51xX3xXexX1xX10xX70xX3xX4xX46xX4xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX3xX4xX1cxX6xX3xXcxXa7xX60xX21xX28xX3xX25xX4axX21xX28xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xX3xXcxX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX1fbxX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xX2xX185xX3xca68xXdxX6xX70xX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX60xX33xX35axX21xX3xX28xXdxX46xX70xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX33xX3xX1xX25xX1a2xX21xX28xX3xXbcx10d22xX21xX3xX4xX46xX4xX3xX21xX28xX51xX21xX1xX64xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xXexX1xX19xX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX1cxX33xX64xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX4axX3xX77xX60xX6xX21xX3xXexX1xX880xX21xX28xX3xXexX5cxX21xX3xXf2xX46xX70xX3xX4xX1xX57xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xXexX15xX21xX1xX3xXexX1b1xX21xX28xX3xX4xX25xX26xX21xX28xX3xXexX1xX880xX21xX28xX3xXexXdxX21xX64xX3xXexX60xX33xX35axX21xX3xXexXa7xX60xX33xX36xX21xX3xX21xX1xX600xX1d5xX3xXexX47bxX70xX3xX7xX34exX3xX49xX6f5xX21xX28xX3xXexX1xX60xX46cxX21xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX70xX51xX21xX3xX1xX3axX3xXexX1xX7exX21xX28xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX64xX3xX4xX1cxX6xX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX2axX51xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xX4xX46xX4xX3xXbcxX197xX21xX3xXexX9exX4xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xXexX15xX21xX1xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX70xX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexX1xX10xX70xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX3bexX21xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX7xX7exX3xX80xX81xX82xX72xX84xX85xXcxX87xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX9exX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xX8exX185xX3xXbcdxXdxX6xX70xX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX60xX40fxX3xX4xX1b1xX21xX3xX4xX349xX3xX4xX46xX4xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1cxX6xX3xX341xX369xX21xX28xX64xX3xXbxX1xX46xXbxX3xX5xX60xX46cxXexX3xX4xX1cxX6xX3xX72xX1xX51xX3xX21xX25xX1a2xX4xX3xX1xX25xX1a2xX21xX28xX3xXbcxXbf0xX21xX3xXf2xX6xX21xX3xXexX1xX25xX26xX21xX28xX3xX2axX2bxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xXexX1xX19xX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX1cxX33xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX2bxX21xX28xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX3xX46xX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xXexX7exX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xXf2xX9exX3xX1d5xX46xX33xX64xX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX3xX4xX1cxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xXbcxXdxX3axX21xX3xXbxX1xX369xXdxX3xX7xX46xXbxX3xX21xX1xX46cxXbxX202xX3xXf2xX6xX21xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX2axX1b1xX21xX3xXf2xX369xX21xX3xX1xX25xX1a2xX21xX28xX3xXbcxXbf0xX21xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX64xX3xX710xXdxX3axX21xX3xXexX70xX51xX21xX3xX4xX46xX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX349xX4xX3xX49xX369xX21xX28xX64xX3xXexXdxX42xXbxX3xX21xX1xX46cxX21xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX7xX6xX60xX3xX710xX1xXdxX3xX7xX46xXbxX3xX21xX1xX46cxXbxX3xX4xX46xX4xX3xX41xX6bxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xX80xX185xX3xXbcdxXdxX6xX70xX3xX1fxX6xX21xX3xX4xX46xX21xX3xX7xX34exX3xX49xX369xX21xX28xX3xX10fxX1fxX72xd496xX3xXexX15xX21xX1xX3xX5xX6bxX21xX1xX3xX49xX47bxX70xX64xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX10fxX1fxX72xXeffxX3xXexX15xX21xX1xX1fbxX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX6xX32bxX3xXcxX1xX51xX21xX1xX3xX5xX46cxXbxX3xX1fxX6xX21xX3xX13xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX15xX21xX1xX3xX2axX36xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX49xX35axX3xXexX1xX6xX1d5xX3xX1d5xX25xX60xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX2axX51xX3xX28xXdxX369xXdxX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX710xX19xXbxX3xXexX1xX26xXdxX3xX21xX1xX75dxX21xX28xX3xX2axX5cxX21xX3xX49xX36xX3xXbxX1xX46xXexX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xX77xX60xX46xX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xXexX880xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX8a5xX3xX4xX46xX4xX3xX49xX19xX6xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xXf2xX32bxX3x1396dxX1xX862xX21xX3xXexXa7xX25xX4axX21xX28xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX3xX341xX36xX3xX46xX21xX3xXexX345xX21xX28xX3xXexX1xX342xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX1fdxX1fdxX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexXa7xX35axX21xX3xX49xX19xX6xX3xXf2xX51xX21xX3xXexX15xX21xX1xX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xXbcxXdxX3axX21xX3xXbxX1xX369xXdxX3xX7xd186xXbxX3xX41xX42xXbxX64xX3xX49xX342xX3xXf2xX46xX70xX3xX4xX46xX70xX3xX1fxX9exX3xX72xX9exXdxX3xX2axX2bxX3xXexX1xX10xX70xX3xX49xX35exX21xX28xX3xXexX1xX26xXdxX3xX28xXdxX6xX21xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX4xX32bxX3xX13xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX10fxX1fxX72xXeffxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xXexX1xX19xX3xX41xX6bxX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xXbxX1xX7exX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX3xX341xX36xX3xX46xX21xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX42xXexX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xX49xX19xX6xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX3xX1d5xXad9xX21xX1xX202xX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xX5xX5cxX33xX3xX5b2xX3xX710xXdxX42xX21xX3xX4xe4b1xX3xXexXa7xXdxX3xX2axX51xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX49xX3bexX33xX3xX49xX1cxX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xXexX34exX64xX3xXexX1xX1cxX3xXexX2bxX4xX3xXexX1xX10xX70xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX3xX4xX1cxX6xX3xXbxX1xX46xXbxX3xX5xX60xX46cxXexX202xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX1xX70xX51xX21xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX5xXdxX35axX21xX3xX77xX60xX6xX21xX3xX49xX42xX21xX3xX21xX9exXdxX3xXbcxX60xX21xX28xX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xXb9xX341xX72xXeffxX3xXexX15xX21xX1xX3xX41xX10xX1d5xX3xX41xbb2fxXexX64xX3xXexX1xX880xX21xX28xX3xX77xX60xX6xX3xXexXa7xX25xX1a2xX4xX3xX80xX95xX85xX1fdxX85xX8exX95xX2xXccxX202xX3xXbxX1xX5cxX21xX3xX49xX5cxX60xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xXexX15xX21xX1xX3xX1xX70xX51xX21xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xXexXa7xX25xX1a2xX4xX3xX21xX28xX51xX33xX3xX80xX95xX85xX2xX2xX85xX8exX95xX2xXccxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xXbcxX32bxX3xXb9xX25xX1a2xX21xX28xX3xXbcxXbf0xX21xX3xX10fxX1fxX72xXeffxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xXexX1xX19xX3xX41xX6bxX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xXbxX1xX7exX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX3xX46xX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xXf2xX9exX3xX1d5xX46xX33xX64xX3xXf2xX7exX3xXexXa7xX57xX3xX49xX9exXdxX3xX21xX28xe71dxX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX4xX1xX349xX4xX202xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX3xX46xX21xX3xXexXdxX42xXbxX3xX21xX1xX46cxX21xX64xX3xXf2xX51xX21xX3xX28xXdxX6xX70xX64xX3xX7xX1168xX3xXbcxX2bxX21xX28xX3xXexXa7xX2bxX3xX7xX8a5xX3xX5xX51xX1d5xX3xX2axXdxX3axX4xX64xX3xXexX51xXdxX3xX7xX369xX21xX64xX3xX4xX4axX3xX7xX8a5xX3xX2axX46cxXexX3xX4xX1xX5cxXexX64xX3xX21xX28xX60xX6f5xX21xX3xX710xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX57xX185xX185xX185xX3xX4xX1cxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX41xX6bxX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xXbcxXdxX3axX21xX3xXbxX1xX369xXdxX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xXexX1xX10xX70xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX49xX32bxX3xX13xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX64xX3xX1xX70xX51xX21xX3xXexX1xXdxX3axX21xX3xXbcxX6xX21xX1xX3xX1d5xX2bxX4xX3xX2axX19xX3xXexXa7xX57xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX5xX51xX1d5xX64xX3xXexXa7xX35axX21xX3xX4xX4axX3xX7xX8a5xX3xX49xXecxX3xX4xX4axX3xX4xX5cxX60xX3xX5xX47bxXdxX3xX49xX9exXdxX3xX21xX28xX12f9xX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX21xX28xX25xX26xXdxX3xX5xX6xX70xX3xX49xX9exX21xX28xX3xX2axX51xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX2bxX21xX28xX3xX5xX9exX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xX28xXdxX369xX21xX3xXf2xXdxX35axX21xX3xX4xX1xX42xX64xX3xX28xXdxX369xX1d5xX3xX7xX7exX3xX5xX25xX60cxX21xX28xX3xX4xX5cxXbxX3xXbxX1xXecxX3xXexX47bxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX41xX6bxX3xX7xX6xX60xX3xX710xX1xXdxX3xX7xX46xXbxX3xX21xX1xX46cxXbxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX84xX60xX6xX21xX3xXexX197xX1d5xX3xX28xXdxX369xXdxX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX710xX19xXbxX3xXexX1xX26xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1xX42xX3xX49xX9exX64xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX49xX7exXdxX3xX2axX1a2xXdxX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX21xX28xX25xX26xXdxX3xX5xX6xX70xX3xX49xX9exX21xX28xX3xXf2xX19xX3xXexX46xX4xX3xX49xX9exX21xX28xX3xXbcxX70xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX185xX3xX13xX1xX46cxX1d5xX3xX21xX1xX5cxXexX3xX7xX6xX60xX3xXc5xX3xX21xX1b1xX1d5xX3xX710xX342xX3xXexXa75xX3xX710xX1xXdxX3xX4xX5cxXbxX3xX4xXecxX3xXexX1xX862xX1d5xX3xX77xX60xX33xX36xX21xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX49xX19xX21xX1xX3xX7xX46xXbxX3xX21xX1xX46cxXbxX64xX3xX1xX60cxXbxX3xX21xX1xX5cxXexX64xX3xXexX1xXad9xX3xXf2xXdxX35axX21xX3xX4xX1xX42xX3xX2axX51xX3xX7xX7exX3xX5xX25xX60cxX21xX28xX3xX4xX5cxXbxX3xXbxX1xXecxX3xX4xX1cxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX1d5xX1a2xXdxX3xXf2xX369xX70xX3xX49xX369xX1d5xX3xX49xX1cxX21xX28xX3xXexX1xX10xX70xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX10xX32bxX3xX1019xX1xX862xX21xX3xXexXa7xX25xX4axX1d5xX28xX3xX21xX28xX1xXdxX35axX21xX3xX4xX349xX60xX64xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX64xX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xXb9xX341xX72xXeffxX3xXexX15xX21xX1xX3xXf2xX6xX21xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX4axX3xX4xX1xX42xX64xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX15xX21xX1xX3xX49xX342xX3xX1xX565xX3xXexXa7xX60cxX3xXexX1xX35axX1d5xX3xX49xX7exXdxX3xX2axX1a2xXdxX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX21xX28xX25xX26xXdxX3xX5xX6xX70xX3xX49xX9exX21xX28xX3xXbcxX880xXdxX3xXbcxX25xX3xX710xX1xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX28xX32bxX3xX13xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX4xX46xX4xX3xX21xX28xX51xX21xX1xX3xX4xXecxX3xX5xXdxX35axX21xX3xX77xX60xX6xX21xX3xX710xX19xXbxX3xXexX1xX26xXdxX3xX1xX25xX1a2xX21xX28xX3xXbcxXbf0xX21xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX77xX60xX33xX36xX21xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX5cxXbxX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xX710xX1xX6xXdxX3xX2axX51xX3xXexX47bxX70xX3xX49xXdxX36xX60xX3xX710xXdxX3axX21xX3xXexX1xX60xX46cxX21xX3xX5xX60cxXdxX3xX4xX1xX70xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xX2axXdxX3axX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xXexX1xX1cxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX60xX33xX342xX21xX3xX49xX345xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX5xX70xX47bxXdxX3xX28xXdxX5cxX33xX3xXexX26xX3xX5xXdxX35axX21xX3xX77xX60xX6xX21xX3xX49xX42xX21xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXexX1xX197xX21xX3xX1xX70xfb14xX4xX3xX5xXdxX35axX21xX3xX77xX60xX6xX21xX3xX49xX42xX21xX3xX1xX70xX47bxXexX3xX49xX9exX21xX28xX3xX7xX369xX21xX3xX41xX60xX5cxXexX64xX3xX710xXdxX21xX1xX3xXbcxX70xX6xX21xX1xX3xX710xX1xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX2axXdxX3axX4xX3xX4xX1xX60xX33xX342xX21xX3xX49xX345xXdxX3xXbcxX70xX3xXexX1xX6xX33xX3xX49xX345xXdxX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xX8fxX185xX3xX1fxX6xX21xX3xXexX1xX25xX26xX21xX28xX3xX2axX2bxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xXexX1xX19xX64xX3xXexX1xX51xX21xX1xX3xX1cxX33xX64xX3xXexXa7xX25xX1a2xX4xX3xX1xX42xXexX3xX5xX51xX3xX49xX6f5xX21xX28xX3xX4xX1xX57xX3xXf2xX57xX3xXexX1xX25xX3xX4xX5cxXbxX3xX1cxX33xX3xXbxX1xX369xXdxX3xX21xX35axX60xX3xX4xX6xX70xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX3bexX21xX3xXexXa7xX46xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX64xX3xXexX1b1xX21xX28xX3xX4xX25xX26xX21xX28xX3xX4xX880xX21xX28xX3xXexX46xX4xX3xX5xX6bxX21xX1xX3xX49xX47bxX70xX64xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX2axX51xX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xX710xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX202xX3xXbxX1xX369xXdxX3xX4xX70xXdxX3xX710xX42xXexX3xX77xX60xX369xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX70xX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX5xX51xX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX3xX2axX2bxX3xXexXa7xX19cxX21xX28xX3xXexX197xX1d5xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX70xX51xX21xX3xX341xX369xX21xX28xX3xXf2xX9exX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xX21xX1b1xX1d5xX3xX8exX95xX2xXccxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xXcxX46cxXbxX3xXexXa7xX60xX21xX28xX3xX5xX6bxX21xX1xX3xX49xX47bxX70xX64xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX77xX60xX46xX21xX3xXexXa7xXdxX3axXexX64xX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xX710xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX72xX28xX1xX19xX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX7xX7exX3xX80xX81xX82xX72xX84xX85xXcxX87xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX9exX3xX13xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX202xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX64xX3xXbxX1xX35axX3xXbcxX60xX33xX3axXexX3xX2axX51xX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX49xX36xX3xX46xX21xX64xX3xX710xX42xX3xX1xX70xX47bxX4xX1xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX202xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX4xX46xX4xX3xXf2xX25xX1a2xX4xX64xX3xX4xX46xX4xX3xX710xX1xX197xX60xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xX77xX60xX33xX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX41xX6bxX3xXexX1xX10xX70xX3xX49xX35exX21xX28xX3xX77xX60xX33xX3xX49xX19xX21xX1xX64xX3xX49xX35exX21xX28xX3xX5xX9exX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xX2axX51xX3xXexX1xX26xXdxX3xX28xXdxX6xX21xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX49xX6bxX3xX49xX36xX3xXa7xX6xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xXexX47bxX1d5xX3xXbcxXa75xX21xX28xX3xX21xX28xX6xX33xX3xX2axXdxX3axX4xX3xXf2xX3bexX60xX64xX3xXf2xX345xX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXbcxX6xX21xX1xX3xX5xX51xX21xX1xX3xX49xX47bxX70xX64xX3xX77xX60xX369xX21xX3xX5xX5b2xX202xX3xXexX47bxX1d5xX3xXbcxXa75xX21xX28xX3xXexX60xX33xX342xX21xX3xXbcxX2bxX21xX28xX64xX3xXexXdxX42xXbxX3xX21xX1xX46cxX21xX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXexX47bxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX41xX6bxX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xXbcxXdxX3axX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX202xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX3xX46xX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX64xX3xXf2xX9exX3xX1d5xX46xX33xX64xX3xXf2xX7exX3xXexXa7xX57xX3xX49xX9exXdxX3xX21xX28xX12f9xX3xX4xX46xX21xX3xXf2xX9exX64xX3xX4xX880xX21xX28xX3xX4xX1xX349xX4xX202xX3xXbxX1xX25xX4axX21xX28xX3xX46xX21xX3xXexXdxX42xXbxX3xX21xX1xX46cxX21xX64xX3xXf2xX51xX21xX3xX28xXdxX6xX70xX64xX3xX7xX1168xX3xXbcxX2bxX21xX28xX3xXexXa7xX2bxX3xX7xX8a5xX3xX5xX51xX1d5xX3xX2axXdxX3axX4xX64xX3xXexX51xXdxX3xX7xX369xX21xX64xX3xX4xX4axX3xX7xX8a5xX3xX2axX46cxXexX3xX4xX1xX5cxXexX64xX3xX21xX28xX60xX6f5xX21xX3xX710xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX57xX185xX185xX185xX3xXexX47bxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX41xX6bxX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xXbcxXdxX3axX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12x10793xX6xX60xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX64xX3xX710xX1xX862xX21xX3xXexXa7xX25xX4axX21xX28xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX345xX21xX3xX49xX19xX21xX1xX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXf2xX9exX3xX1d5xX46xX33xX3xX4xX4axX3xX77xX60xX6xX21xX3xX49xX369xX21xX28xX64xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX77xX60xX33xX36xX21xX64xX3xfa3cxX17bbxXexX3xXexXa7xX46cxX21xX3xXcxX7exX3xX77xX60xX7exX4xX3xX2axX51xX3xX4xX46xX4xX3xX49xX70xX51xX21xX3xXexX1xX342xX3xX4xX1cxX6xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX49xX342xX3xX49xXdxX36xX60xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX28xXdxX369xXdxX3xX77xX60xX33xX42xXexX3xX4xX880xX21xX28xX3xX2axXdxX3axX4xX64xX3xX345xX21xX3xX49xX19xX21xX1xX3xX49xX26xXdxX3xX7xX7exX21xX28xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX64xX3xXf2xX369xX70xX3xX49xX369xX1d5xX3xX33xX35axX60xX3xX4xX3bexX60xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xX710xXdxX21xX1xX3xXexX42xX3xX82xX3xX41xX6bxX3xX1xX9exXdxX64xX3xX77xX60xX7exX4xX3xXbxX1xX74dxX21xX28xX64xX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX3xXexXa7xX35axX21xX3xX49xX19xX6xX3xXf2xX51xX21xX3xX41xX6bxX185xX3x9b2exX6bxX21xX1xX3xX49xX47bxX70xX64xX3xX4xX1xX15xX3xX49xX47bxX70xX3xX49xX47bxXdxX3xX1xX9exXdxX3xX4xX1xXdxX3xXf2xX9exX3xXexXa7xX34exX4xX3xXexX1xX60xX9exX4xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX1cxX33xX3xX4xX4axX3xX7xX8a5xX64xX3xXexXdxX42xX21xX3xXexX1a2xXdxX3xX49xX47bxXdxX3xX1xX9exXdxX3xX49xX369xX21xX28xX3xXf2xX9exX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX64xX3xX49xX369xX21xX28xX3xXf2xX9exX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX3xX710xX962xX3xX8exX95xX8exX95xX3xX82xX3xX8exX95xX8exXc5xX3xX2axX51xX3xXf2xX3bexX60xX3xX4xXa75xX3xX49xX47bxXdxX3xXf2xXdxX342xX60xX3xX1xX9exXdxX3xX49xX6f5xX21xX28xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX5cxXbxX3xX21xX1xXdxX3axX1d5xX3xX710xX962xX3xX8exX95xX8exX2xX3xX82xX3xX8exX95xX8exX1fdxX64xX3xXexX1xX10xX70xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX1d5xX1a2xXdxX3xX7xX6xX60xX3xX710xX1xXdxX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xXc5xX185xX3xXbcdxXdxX6xX70xX3xX1ca5xX17bbxXexX3xXexXa7xX46cxX21xX3xXcxX345xX3xX77xX60xX7exX4xX3xXexX15xX21xX1xX3xX2axX51xX3xX4xX46xX4xX3xX49xX70xX369xX21xX3xXexX1xX42xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xXexXa7xX19xX3xX82xX3xX41xX6bxX3xX1xX9exXdxX3xX4xX5cxXbxX3xXexX15xX21xX1xX3xX41xX197xX33xX3xXbcxX34exX21xX28xX3xX4xX1xX25xX4axX21xX28xX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX64xX3xX710xX42xX3xX1xX70xX47bxX4xX1xX3xXexX60xX33xX35axX21xX3xXexXa7xX60xX33xX36xX21xX64xX3xX2axX46cxX21xX3xX49xX9exX21xX28xX3xX49xX70xX51xX21xX3xX2axXdxX35axX21xX64xX3xX1xX9exXdxX3xX2axXdxX35axX21xX3xX2axX51xX3xX4xX46xX4xX3xXexX3bexX21xX28xX3xX5xX1a2xXbxX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xX49xX342xX3xXexX47bxX70xX3xX7xX34exX3xX49xX6f5xX21xX28xX3xXexX1xX60xX46cxX21xX64xX3xXexX1xX7exX21xX28xX3xX21xX1xX5cxXexX3xX2axX36xX3xX21xX1xX46cxX21xX3xXexX1xX349xX4xX3xX2axX51xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX49xX9exX21xX28xX3xX710xX1xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX7xX3exXbxX3xX41xX42xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX49xX4axX21xX3xX2axX19xX3xX1xX51xX21xX1xX3xX4xX1xX57xX21xX1xX3xX4xX5cxXbxX3xX1xX60xX33xX3axX21xX64xX3xX4xX5cxXbxX3xX41xX6bxX3xX2axX51xX3xXexX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xX28xXdxX46xX1d5xX3xX7xX46xXexX3xX77xX60xX46xX3xXexXa7xXad9xX21xX1xX3xXexXa7xXdxX342xX21xX3xX710xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX80xX185xX1fdxX185xX3xXbcdxXdxX6xX70xX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX345xX3xX4xX1xX349xX4xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX33xX3xX4xX1xX1cxX3xXexXa7xXad9xX64xX3xXbxX1xX7exXdxX3xX1xX60cxXbxX3xX2axX1a2xXdxX3xX4xX46xX4xX3xXf2xX6xX21xX64xX3xX955xX1b1xX21xX3xXbxX1xX74dxX21xX28xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX33xX3xXexX1xX10xX70xX3xXbcxX59exXdxX64xX3xX49xX880xX21xX3xX49xX7exX4xX64xX3xX710xXdxX42xX1d5xX3xXexXa7xX6xX3xX2axXdxX3axX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX3axX21xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX21xX51xX33xX3xX2axX51xX3xX49xX19xX21xX1xX3xX710xX962xX3xX1xX600xX21xX28xX3xX77xX60xX5b2xX3xXf2xX46xX70xX3xX4xX46xX70xX3xX710xX42xXexX3xX77xX60xX369xX3xX2axX1a2xXdxX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX1xX25xX26xX21xX28xX3xX2axX2bxX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX33xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX70xXbcxX33xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX21xX51xX33xX3xX49xX25xX60cxX4xX3xXbxX1xX7exX3xXf2xXdxX42xX21xX3xX7xX197xX60xX3xXa7xX9exX21xX28xX3xX49xX42xX21xX3xXexX5cxXexX3xX4xX369xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXf2xX9exX3xX49xX369xX21xX28xX64xX3xX49xX369xX21xX28xX3xX2axXdxX35axX21xX3xX2axX51xX3xXexX70xX51xX21xX3xXexX1xX342xX3xX21xX1xX197xX21xX3xXbcxX197xX21xX3xXexXa7xX70xX21xX28xX3xXexX15xX21xX1xX185xX85xX185xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12238xX60xXexX1xX70xXa7xXaxX12xX1fxX341xXcxX0xX85xXbxX12
BĐT