Hành động vì tương lai đô thị
(Baothanhhoa.vn) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị, lần đầu tiên được Đảng ta ban hành.
18a2x2378x4171x2465x69b4x27d2x4de0x91e4x7cb4xX7x1b94x953ax2e92x2a6bx2a81x7149xX5x4454xXax2b12x6598x5c95x456dxX1xX3x2645x20c8xX15x4622xX3x9223x9436xX3xXex55fbx4d49xX15xX1bxX3xX5xX6xXdxX3xX18x9003xX3xXexX1x5b5dxX0x5540xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5e5bxXaxX12x912axX6xX15xX3xX46x8605xX3xXexX1xX21xX3xXcx271bx8837xX15xX1bxX3xX21xX22xX15xX1bxX3x19f1x4ed3xX15xX1bxX3xX1dx3a1axX6xX3xXex6dedxX3xX4xX1x3f11xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xXex337axX14xX15xX3x4ba9xX53x7397xX4xX3xX7bxX53x5a7fxX15xX3xXexX52xXdx798axXex9149xX3xXexX52xXdx4753xX15xX3x4621xX1xX6xXdxX3xXexX1x73e6xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3x9080xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53x3c9ax675axXexX3xX7xX7dxX3x2fdfx268ax2eafxXa1x3bcdxX31xXcx63e7xX3xX4x1b2axX6xX3xX46xX19xX3x679dxX1xX4bxX15xX1xX3xXexX52xX2fxX3xX1dx4ee0xX3x532bxXb3xX53xXa8xX3xX1xX77x57a6xX4xX1xX8axX3x3d04x5632xXa8xX3xX43xX99xX15xX1bxX8axX3xX7bxX53xX5dxX15xX3xX5x83cbxX3xX1dxX14xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3x2a52xXcaxX15xX3xX1dx3dc1xX15xX1bxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3x8abaxXdxX88xXexX3xXa1xX6x8a36xX3xX18xXa9xX15xX3xX15x25ffxX10fxX3x2c5exXafx90e3xXafxX8axX3xXex26a8xX10fxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX18xXa9xX15xX3xX15xX116xX10fxX3xX119xXafx8fc1x9394x521cx906exX3xX5cxXd9xXa8xX3xX5xX14xX3xX10fxX19xXexX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xX4xX1xX53xXa8x9884xX15xX3xX18xXcaxX3xX1dxXcaxX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX8axX3xX5xX120xX15xX3xX18xX120xX53xX3xXexXdxX151xX15xX3xX18xX21x2d49xX4xX3xX5cxX5dxX15xX1bxX3xXexX6xX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX77xX43xXa8xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXb1xX6xX5xXdxX1bxX15x8610xX3xX4xX10xX15xXexX10xX52x3383xXaxX12xX0xXdxX10fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbfxX10xX15xXexX10xX52xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXax5d95xXdxX43xXexX1xX1b6xX3x2c44xXafxXafxXbxXd8xX1bexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b6xX3xX132x47d6x7eccxXbxXd8xX1bexXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX135xXf8xX6xX77xXexX1xX6xX15xX1xX1xX77xX6xX135xX1dxX15xX31xX15xX10xX1ddxX7xX31xX119xX119xX119xXafxX31xX119xX132xX133xX43xX132xX2xX1f4xX132xXafxXafxX1e4xXexX1f5xX11bxXb0xX1e4xX5xX2xXafxXb1xX1bxX52xX6xXf8xXafxX2xX119xX1e4xX1f5xX119xXb1xXexXb1xX4xX132xXb1xX1e4xX11bxX15xX1bxX135x7088xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX15xX1bxX3xX5xX6xXdxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxXaxX3xX1ddxXdxX43xXexX1xX9xXaxX1e4xXafxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX132xX1f4xX1f5xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX77xX15xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXb1xX6xX5xXdxX1bxX15xX1b6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX52xX1bexXaxX12x4c20xX15xX1xX3xX10fxXdxX15xX1xX3xX1x5171xX6xX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX77xX43xXa8xXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX8axX3xXex51fcxX3xX5xX88xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3x19c5xX3xX15xX21x4794xX4xX3xXexX6xX3xX18x91aaxX3xXexX116xX15xX1bxX3xXexX62xX3xX11bxXafxX8axX133x75f0xX3xX15xX116xX10fxX3xX119xXafxX2xXafxX3xX5xX151xX15xX3xX1bxX120xX15xX3xX132xXafxX317xX3xX1dxX14xX77xX3xX15xX116xX10fxX3xX119xXafxX119xXafxX8axX3xX92xX1xX2bxX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX18xX21xX17cxX4xX3xX10fxX2fexX3xX52xX19xX15xX1bxX8axX3xX1xXd3xX3xXexX120xX15xX1bxX3xX92x27efxX3xXexX1xX53x695dxXexX8axX3xX1xXd3xX3xXexX120xX15xX1bxX3xX92xXdxX15xX1xX3xXexXa9xX3xXb1xX3xXd8xX309xX3xX1xX19xXdxX3xX18xX21xX17cxX4xX3xX7bxX53xX6xX15xX3xXexXd9xX10fxX3xX18xX120xX53xX3xXexX21xX3xXexX1xX10xX77xX3xX1xX21xX302xX15xX1bxX3xX15xX1bxX14xXa8xX3xX4xX14xX15xX1bxX3xX18x8580xX15xX1bxX3xXf8xX19xX3xX1dxX14xX3xX1xXdxX88xX53xX3xX7bxX53xX5dxX3xX1xX22xX15xX135xX135xX135xX3xXcxX53xXa8xX3xX15xX1xXdxX151xX15xX8axX3xX7bxX53xX82xX3xXexX52xX1exX15xX1xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1x5feaxX6xX8axX3xX4xX2bxX15xX1bxX3xXexX82xX4xX3xX7bxX53xXa8xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX8axX3xXd8xXd9xXa8xX3xX43xX99xX15xX1bxX8axX3xX7bxX53xX5dxX15xX3xX5xXe8xX3xX1dxX14xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1dx35d6xX15xX3xX4x4ad8xX15xX3xX15xX1xXdxXcaxX53xX3xX1xXd3xX15xX3xX4xX1xXa9xX8axX3xX15xX1x8103xXexX3xX5xX14xX3xX7bxX53xX82xX3xXexX52xX1exX15xX1xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3e9xX6xX3xX1dxX14xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX1bx6a37xX15xX3xX92xXa9xXexX3xX4xX1x192dxXexX3xX4xX1x8685xX3xX1dxX14xX3xX18xX3b2xX15xX1bxX3xXf8xX19xX3xX1dxX302xXdxX3xX7bxX53xX82xX3xXexX52xX1exX15xX1xX3xXbfxXa1xX13xX8axX3xX13xX5cxX13xX8axX3xXd8xXd9xXa8xX3xX43xX99xX15xX1bxX3xX15xX2bxX15xX1bxX3xXexX1xX2bxX15xX3xX10fxX302xXdxX135xX135xX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX77xX43xXa8xXaxX12xX46xX19xX3xXbfxX1xX4bxX15xX1xX3xXexX52xX2fxX3xX15xX1xX36axX15xX3xX18xX2fxX15xX1xX8axX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3e9xX6xX3xX5xX14xX3xXexX441xXexX3xXa8xXa9xX53xX3xX92xX1xX82xX4xX1xX3xX7bxX53xX6xX15xX8axX3xX10fxX19xXexX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX99xX4xX3xX7bxX53xX6xX15xX3xXexX52xX2c8xX15xX1bxX3xX4xX1xX77xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX92xXdxX15xX1xX3xXexXa9xX3xXb1xX3xXd8xX309xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1dxX14xX3xXf8xXcaxX15xX3xX1dxXfdxX15xX1bxX3xXexX52xX77xX15xX1bxX3xXexX1x46e1xXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexX302xXdxX3xX1dxX1exX3xX1dxX36axXa8xX3xXexX116xX15xX1bxX3xX4xX21xX564xX15xX1bxX3xX7xX99xX3xX5xX309xX15xX1xX3xX18xXd3xX77xX8axX3xX4xX1x202exX3xX18xXd3xX77xX3xX4xXb9xX6xX3xX5cxX5dxX15xX1bxX8axX3xX1xXdxX88xX53xX3xX5xX99xX4xX8axX3xX1xXdxX88xX53xX3xX7bxX53xX5dxX3xX7bxX53xX5dxX15xX3xX5xXe8xX3xXa1xX1xX14xX3xX15xX21xX302xX4xX1bexX3xXexX1xX7dxX15xX1bxX3xX15xX1xX441xXexX3xX15xX1xX36axX15xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1dxX14xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX52xX77xX15xX1bxX3xX1xX77xX14xX15xX3xXexX1xXdxX88xX15xX3xXexX1xX8fxX3xX4xX1xXa9xX8axX3xX7bxX53xXa8xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX8axX3xXd8xXd9xXa8xX3xX43xX99xX15xX1bxX8axX3xX7bxX53xX5dxX15xX3xX5xXe8xX3xX1dxX14xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXf8xXcaxX15xX3xX1dxXfdxX15xX1bxX3xXexX1xX10xX77xX3xX1xX21xX302xX15xX1bxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXd8xX6xX15xX1xX8axX3xX1dxX116xX15xX3xX10fxXdxX15xX1xX8axX3xX1bxXdxX14xX53xX3xXf8xX5dxX15xX3xX7xX477xX4xX3xX1dxX14xX3xX4xX3e9xX3xXexX4bxX15xX1xX3xXexXdxX151xX15xX3xXbxX1xX77xX15xX1bxX8axX3xX43xX429xX15xX3xX43xX477xXexX3xX4xX82xX4xX3xX1xX77xXd3xXexX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX18xX66xXdxX3xX10fxX302xXdxX3xX7xX82xX15xX1bxX3xXexXd3xX77xX8axX3xXexX52xX2fexX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX99xX4xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX5xX14xX3xX15xX1xXdxX88xX10fxX3xX1dx7a10xX3xXexX1xX21xX564xX15xX1bxX3xXd8xX53xXa8xX151xX15xX8axX3xX7bxX53xX6xX15xX3xXexX52xX2c8xX15xX1bxX3xX4xXb9xX6xX3xX4xX5dxX3xX1xX88xX3xXexX1xX7dxX15xX1bxX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX52xX2fxX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX77xX43xXa8xXaxX12x3baaxX1xX82xXexX3xXf8xXdxX8fxX53xX3xXexXd3xXdxX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xXexX77xX14xX15xX3xX7bxX53xX7dxX4xX3xX7bxX53xX82xX15xX3xXexX52xXdxX88xXexX8axX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXexX1xX99xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xX7bxX53xX6xX15xX3xXexX52xX2c8xX15xX1bxX3xX15xX14xXa8xX8axX3xX18xX3b2xX15xX1bxX3xX4xX1xX4bxX3xX108x8019xX3xX108xX116xX15xX3xXcxX1xX21xX2fexX15xX1bxX8axX3x7031xXa8xX3xX1dxXdxX151xX15xX3xX46xX19xX3xXbfxX1xX4bxX15xX1xX3xXexX52xX2fxX8axX3xXcxX1xX21xX564xX15xX1bxX3xXexX52xX99xX4xX3xX46xX6xX15xX3xX46xX4bxX3xXexX1xX21xX3xX15xX1xX441xX15xX3xX10fxXd3xX15xX1xX8axX3xX1dxXdxX88xX4xX3xX18xX66xXdxX3xX10fxX302xXdxX3xXexX21xX3xX43xX53xXa8xX8axX3xX5xXe8xX3xX5xX53xX36axX15xX3xX1dxX14xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX1bxX3xXbxX1xX82xXbxX3xX7bxX53xXa8xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX5xX14xX3xX52xX441xXexX3xX7bxX53xX6xX15xX3xXexX52xX2c8xX15xX1bxX1bexX3xXbxX1xX5dxXdxX3xXf8xX5dxX77xX3xX18xX5dxX10fxX3xX7bxX53xXa8xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX4xX3e9xX3xXexX120xX10fxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX43xX14xXdxX3xX1xXd3xX15xX8axX3xX18xX3b2xX15xX1bxX3xXf8xX19xX3xX1dxX14xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX18xXd3xXdxX8axX3xX5xX441xXa8xX3xX4xX77xX15xX3xX15xX1bxX21xX564xXdxX3xX1dxX14xX3xX4xX1xX441xXexX3xX5xX21xX17cxX15xX1bxX3xX4xX53xX19xX4xX3xX7xX7dxX15xX1bxX3xX5xX14xX10fxX3xXexX52xX53xX15xX1bxX3xXexXd9xX10fxX1bexX3xX1dxX116xX15xX3xX1xX3e9xX6xX3xX1dxX14xX3xX1dxX116xX15xX3xX10fxXdxX15xX1xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX5xX14xX10fxX3xX15xXcaxX15xX3xXexX5dxX15xX1bxX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX135xX3xXbfx5d31xX15xX1bxX3xX1dxX302xXdxX3xX18xX3e9xX3xX4xX120xX15xX3xXexX36axXbxX3xXexX52xX53xX15xX1bxX3xX1dxX14xX77xX3xX15xX1xXdxX88xX10fxX3xX1dxX6d3xX3xX1xX77xX14xX15xX3xXexX1xXdxX88xX15xX3xX1xX88xX3xXexX1xX7dxX15xX1bxX3xXbxX1xX82xXbxX3xX5xX53xX36axXexX3xX1dxX14xX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX82xX4xX3xX4xX22xX3xX4xX1xXa9xX8axX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX4xX3e9xX3xXexX4bxX15xX1xX3xX18xX19xXexX3xXbxX1xX82xX8axX3xX1dxX21xX17cxXexX3xXexX52xX19xXdxX3xX4xX1xX77xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXf8xXcaxX15xX3xX1dxXfdxX15xX1bxX8axX3xXexX1x51b7xX4xX3xX18x48fcxXa8xX3xX92xXdxX15xX1xX3xXexXa9xX3xX92xX1xX53xX3xX1dxX99xX4xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX116xX15xX1bxX3xXexX52xX21xX2fexX15xX1bxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX8axX3xX1xXdxX88xX53xX3xX7bxX53xX5dxX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX77xX43xXa8xXaxX12xX5cxX7dxXdxX3xX1dxX302xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3e9xX6xX8axX3xX5xX14xX3xXexX591xX15xX1xX3xX4xX3e9xX3xX18xX2fxX6xX3xXf8xX14xX15xX3xX52xX19xX15xX1bxX8axX3xXexXdxXcaxX10fxX3xX15xX116xX15xX1bxX3xX18xX8fxX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX8axX3xXexX53xXa8xX3xX15xX1xXdxX151xX15xX3xXexX2f2xX3xX5xX88xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3e9xX6xX3xX4xXb9xX6xX3xXexX591xX15xX1xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX10fxX302xXdxX3xX18xXd3xXexX3xX11bxXb0xX317xX8axX3xXexX1xX441xXbxX3xX1xX22xX15xX3xXexX52xX53xX15xX1bxX3xXf8xX1exX15xX1xX3xX4xX5dxX3xX15xX21xX302xX4xX135xX3xXcxX1xX99xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xXa1xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xX7xX7dxX3xXafxXb0xXb1xXa1xXb3xX31xXcxXb6xX3xX7xX485xX3xX1bxX3e9xXbxX3xXbxX1xX120xX15xX3xXd8xXd9xXa8xX3xX43xX99xX15xX1bxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3e9xX6xX3xX15xX1bxX6xX15xX1bxX3xXexX120xX10fxX3xXexX1xX564xXdxX3xX18xXd3xXdxX8axX3xX18xX5dxX10fxX3xXf8xX5dxX77xX3xX4xX82xX4xX3xXexXdxX88xX15xX3xX4bxX4xX1xX8axX3xX1bxXdxX14xX53xX3xX4xX2bxX15xX1bxX3xX15xX116xX15xX1bxX8axX3xX92xX1xX477xX4xX3xX4xX1xXa9xX3xX18xX21xX17cxX4xX3xX7xX99xX3xX10fxX6xX15xX1xX3xX10fxX970xX15xX8axX3xX18xX82xXbxX3xX6axX15xX1bxX3xX4xX82xX4xX3xXa8xX151xX53xX3xX4xX120xX53xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX92xXdxX15xX1xX3xXexXa9xX3xXb1xX3xXd8xX309xX3xX1xX19xXdxX3xX4xXb9xX6xX3xXexX591xX15xX1xX3xXexX52xX77xX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xX77xXd3xX15xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX10fxX302xXdxX135xX3xXa1xX1bxX6xXa8xX3xX7xX6xX53xX3xX92xX1xXdxX3xX46xX19xX3xXbfxX1xX4bxX15xX1xX3xXexX52xX2fxX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXa1xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xXafxXb0xXb1xXa1xXb3xX31xXcxXb6xX8axX3xXcxX591xX15xX1xX3xXb9xXa8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3e9xX6xX3xX18xX309xX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3x8b25xXa9xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX3xX7xX7dxX3xX133xX1f5xXb1xXba9xX13xX31xXcx5500xX3xX7bxX53xX82xX15xX3xXexX52xXdxX88xXexX3xXexX1xX99xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX8axX3xX18xXcaxX3xX52xX6xX3xX10fxX6d3xX4xX3xXexXdxX151xX53xX3xX18xX974xXa8xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX7dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX14xX3xX15xXd9xX15xX1bxX3xX4xX6xX77xX3xX4xX1xX441xXexX3xX5xX21xX17cxX15xX1bxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3e9xX6xX8axX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXf8xXcaxX15xX3xX1dxXfdxX15xX1bxX8axX3xX4xX3e9xX3xX92xXdxXa9xX15xX3xXexX52xX970xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX18xXd3xXdxX8axX3xXd8xX6xX15xX1xX8axX3xX1bxXdxX14xX53xX3xXf8xX5dxX15xX3xX7xX477xX4xX3xX1dxX116xX15xX3xX1xX3e9xX6xX3xXd8xX6axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX10xX77xX3xX18xX970xX15xX1bxX3xX7bxX53xXa8xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX1bexX3xX1xX1exX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX10fxX19xXexX3xX7xX7dxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX8axX3xX4xX1xX53x4ae3xXdxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX99xX4xX8axX3xXexX1xX2bxX15xX1bxX3xX10fxXdxX15xX1xX3xX92xXa9xXexX3xX15xX7dxXdxX3xX1dxX302xXdxX3xX1xX88xX3xXexX1xX7dxX15xX1bxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX7bxX53xX7dxX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1dxX14xX3xX92xX1xX53xX3xX1dxX99xX4xX135xX3xX13xX77xX14xX15xX3xXexX1xXdxX88xX15xX3xX1xX88xX3xXexX1xX7dxX15xX1bxX3xX4xX22xX3xX4xX1xXa9xX8axX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX8axX3xX15xX1x95daxX10fxX3xX1xX53xXa8xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxX14xX3xX7x85aexX3xX43xX6d3xX15xX1bxX3xX1xXdxX88xX53xX3xX7bxX53xX5dxX3xX4xX82xX4xX3xX15xX1bxX53xX3b2xX15xX3xX5xX99xX4xX3xX18xX8fxX3xX18xX120xX53xX3xXexX21xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX92xXa9xXexX3xX4xX441xX53xX3xX1xXd3xX3xXexX120xX15xX1bxX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX18xX3b2xX15xX1bxX3xXf8xX19xX8axX3xX1xXdxX88xX15xX3xX18xXd3xXdxX8axX3xXexXd3xX77xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX99xX4xX3xXexX1xX970xX4xX3xX18xX974xXa8xX3xX92xXdxX15xX1xX3xXexXa9xX3xX92xX1xX53xX3xX1dxX99xX4xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1dxX14xX3xXf8xXcaxX15xX3xX1dxXfdxX15xX1bxX1bexX3xX15xXd9xX15xX1bxX3xX4xX6xX77xX3xX4xX1xX441xXexX3xX5xX21xX17cxX15xX1bxX3xX7xX7dxX15xX1bxX8axX3xX18xX82xXbxX3xX6axX15xX1bxX3xX4xX22xX3xXf8xX5dxX15xX3xX15xX1xX53xX3xX4xX120xX53xX3xX1dxXcaxX3xX15xX1xX14xX3xX2fexX3xX1dxX14xX3xX1xXd3xX3xXexX120xX15xX1bxX3xXd8xX309xX3xX1xX19xXdxX3xX4xX1xX77xX3xX43xXd9xX15xX3xX4xX21xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX135xX3x68d2xX6d3xX4xX3xXexXdxX151xX53xX3xX18xXcaxX3xX52xX6xX3xX5xX14xX8axX3xXbxX1xX441xX15xX3xX18xX441xX53xX3xX18xXa9xX15xX3xX15xX116xX10fxX3xX119xXafxX119xX133xX3xXexX2f2xX3xX5xX88xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3e9xX6xX3xX4xXb9xX6xX3xXexX591xX15xX1xX3xX18xXd3xXexX3xX132xXafxX317xX3xXexX52xX2fexX3xX5xX151xX15xX8axX3xX18xXa9xX15xX3xX15xX116xX10fxX3xX119xXafxX11bxXafxX3xX18xXd3xXexX3xXexX52xX151xX15xX3xX133xXafxX317xX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX77xX43xXa8xXaxX12x19bfxX6xX53xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xX82xX15xX3xXexX52xXdxX88xXexX8axX3xXexX52xXdxX8fxX15xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXexX1xX99xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX15xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xX7bxX53xX6xX15xX3xXexX52xX2c8xX15xX1bxX3xX15xX14xXa8xX3xX18xX42dxXdxX3xX1x68acxXdxX3xX4xX82xX4xX3xX4xX441xXbxX3xXb9xXa8xX3xX18xX5dxX15xX1bxX8axX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xX7bxX53xXa8xXcaxX15xX8axX3xX4xX82xX15xX3xXf8xX19xX8axX3xX18xX5dxX15xX1bxX3xX1dxXdxX151xX15xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX15xX1bxX1xXdxX151xX15xX3xX4xX6axX53xX3xX18xX120xXa8xX3xX18xXb9xX8axX3xX7xXd9xX53xX3xX7xX477xX4xX3xX15xX19xXdxX3xX43xX53xX15xX1bxX3xXa1xX1bxX1xX2fxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xX7xX7dxX3xXafxXb0xXb1xXa1xXb3xX31xXcxXb6xX3xX4xXb9xX6xX3xX46xX19xX3xXbfxX1xX4bxX15xX1xX3xXexX52xX2fxX3xX1dxX14xX3xXba9xXa9xX3xX1xX77xXd3xX4xX1xX3xX7xX7dxX3xX133xX1f5xXb1xXba9xX13xX31xXcxXbbcxX3xX4xXb9xX6xX3xXcxX591xX15xX1xX3xXb9xXa8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3e9xX6xX8axX3xX18xX8fxX3xX92xX1xX22xXdxX3xX43xX36axXa8xX3xXexXdxXcaxX10fxX3xX15xX116xX15xX1bxX8axX3xX4xXb9xX15xX1bxX3xX4xX7dxX3xX7bxX53xXa8xXa9xXexX3xXexXd9xX10fxX8axX3xXexX1xX66xXdxX3xXf8xX8ccxX15xX1bxX3xX92xX1xX82xXexX3xX1dxX2c8xX15xX1bxX8axX3xX7xX302xX10fxX3xX1xXdxX88xX15xX3xXexX1xX99xX4xX3xX4xX82xX4xX3xX10fxX6d3xX4xX3xXexXdxX151xX53xX3xX18xX309xX3xX18xXcaxX3xX52xX6xX8axX3xX18xX21xX6xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3e9xX6xX3xXexX52xX2fexX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX10fxX19xXexX3xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX18xX3b2xX15xX1bxX3xXf8xX19xX8axX3xX1xXdxX88xX15xX3xX18xXd3xXdxX3xX1dxX14xX3xX1dxX116xX15xX3xX10fxXdxX15xX1xX135xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5601xX53xXexX1xX77xX52xXaxX12xXcxX53xX88xX3xXe3cxXdxX15xX1xX0xX31xXbxX12
Tuệ Minh