Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn duy trì mạnh mẽ
Theo Yonhap, ngày 20/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tái khẳng định quan hệ song phương giữa Seoul và Washington vẫn được duy trì mạnh mẽ và nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng hướng tới hòa bình và an ninh trong khu vực.
e4a7xf833x13c80x13a75x11202x138a8x10bf5xe692x154ebxX7xebf4xf1bfx1050bx14cadx159d4xf6bfxX5xf7f5xXax11831xfa16x1632ax15cb4x14d7bxXdxX3xXex1590bx1186bx11d8ax1336bxX14xX3x16186x135abxX1dxX3x144ccx14c65xe504xX4xX3x107b2xX1x11488xX1dxX14xX3x13102xf160xX1dxX1xX3x152eaxX25xX6xX1dxX3xX1x15ed2xX3x13fabx11a91xXdxX3x169faxf84fxX3xX3cxe7b9xX1dxX3x134d4xX25x1609axX3xXexX1ax1445bxX3x12494xX16xX1dxX1xX3xX4fxf01bxX0x12f35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xX47xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xf393xX15xX1dxX1xX6xXbx15814xX3xX1dxX14xX21xX49xX3xfbdfx118a3xX57xe4d1xX77xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3x13c29xX6xX1dxX14xX3xX9axX49xX25xX1dxX14x16b13x126fdxX1xX6xX3xXex11894xXdxX3xX29xX1xX2bxX1dxX14xX3xX2fxX30xX1dxX1xX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX1xX3axX3xX7xX15xX1dxX14xX3xXbxX1xX1bx109a0xX1dxX14xX3xX14xXdxf320xX6xX3x11f42xX10xX15xX25xX5xX3xX3cxX21xX3xe6c0xX6xX7xX1xXdxX1dxX14xXexX15xX1dxX3xX3cxX44xX1dxX3xX2fxX1bxe7e2xX4xX3xX47xX25xX49xX3xXexX1axX4dxX3xX4fxX16xX1dxX1xX3xX4fxX55xX3xX3cxX21xX3xX1dxX1x138ffxX1dxX3xX4fxX16xX1dxX1xX3xX1dxX1xXcexX1dxX14xX3xX1dxedf7xX3xX5x15157xX4xX3xX29xX1x13851xX1dxX14xX3xX1dxX14x11e83xX1dxX14xX3xX1xX1bxX3dxX1dxX14xX3xXexX3dxXdxX3xX1x168bfxX6xX3xf1fcxX4dxX1dxX1xX3xX3cxX21xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX29xX1xX25xX3xX3cxX115xX4x1478bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13026xX6xXbxXexXdxX15xX1dxXaxX12xX0xXdxX4fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4fxX7xXa4xXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX47xXdxX7xXbxX5xX6xX49x140a9xX3xX132xX5xX15xX4xX29xefdaxX3xX4fxX6xX1axX14xXdxX1dxXa4xX5xX10x1269axXexX18dxX3xX6xX25xXexX15xX194xX3xX4fxX6xX1axX14xXdxX1dxXa4xX1axXdxX14xX1xXexX18dxX3xX6xX25xXexX15xX194xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX2bxX1dxX14xX3xX2fxX30xX1dxX1xX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX1xX3axX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX3cxX44xX1dxX3xX47xX25xX49xX3xXexX1axX4dxX3xX4fxX16xX1dxX1xX3xX4fxX55xX3xX1xX4dxX1dxX1xX3x14f1cxX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX57xX57xXdxX14fxX132xX6xX15xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX15xX6xX14fxX3cxX1dxX57xX1dxX10xXa5xX7xX57xX2xX81x12983x11ae8xX57xX2xX235x10e10xX47x1411cxX7exX2xX234x1020dxX23fx149abxXexX7exX23fxX241xX7exX5xX2xX14fx15e86xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX2bxX1dxX14xX3xX2fxX30xX1dxX1xX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX1xX3axX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX3cxX44xX1dxX3xX47xX25xX49xX3xXexX1axX4dxX3xX4fxX16xX1dxX1xX3xX4fxX55xXaxX3xX47xX6xXexX6xXa4xXbxX1xX15xXexX15xXa4xX15xX1axXdxX14xXdxX1dxX6xX5xXa4xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX18dxX57xX57xX4xX47xX1dxXdxX4fxX14xX14fxX3cxXdxX10xXexX1dxX6xX4fxXbxX5xX25xX7xX14fxX3cxX1dxX57xXexX241xX7exX7fxX57xX25xXbxX5xX15xX6xX47xX10xX47xX57xX1xX15xXexX1dxX1dx15bdaxX57xX7exX7fxX2xX81x14002xX7fxX81xX2e9xX7exX7fxX57xX7exX7fxX2xX81xX7fxX81xX7exX7fxX7fxX7fxX7fxX241xX7exX7fxX2e9xX7fxX14fxX24axXbxX14xXaxX3xX57xX12x14d81xX21xX3xX9axX6xX1dxX14xX3xX9axX49xX25xX1dxX14xXa4xXa5xX1xX6xX3xX2fx1454bxX3xX2fx11087xX1dxX3xXexX1x12b82xX4fxX3xX15fxX323xX1dxX3xX4x11748xX3xX9axX1xX11axX1dxX14xX3xX34xX25x11a60xX1dxX3x11174xX7xX6xX1dxX3xX3cxX21xX3xXcxX1axX16xXdxX3xX20xX25xX4fxXbxX1xX1axX10xX49xX7xX14fxX3xf968xX13xX14xX25x125f7xX1dxX18dxX3xX29xX15xX1axX10xX6xX1xX10xX1axX6xX5xX47xX14fxX4xX15xX4fx14ac3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX15xX47xX49xXaxX12xXcxX1xX11axX1dxX14xX3xX132xXaaxX15xX3xX4x13baexX6xX3xX308x11af8xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX132xXdxX31exXexX77xX3xX132xX21xX3xX9axX6xX1dxX14xX3xX9axX49xX25xX1dxX14xXa4xXa5xX1xX6xX3xX2fxX31bxX3xX2fxX1bxX6xX3xX1axX6xX3xXexX25xX49xf885xX1dxX3xX132xX26xX3xXexX1axX3cbxX1dxX3xXexX16xXdxX3xX4xX25xX38cxX4xX3xX14x13c4exXbxX3xXcxX1bxX3xX5xX3axX1dxX1xX3xX15fxXaaxX4xX3xX5xX115xX4xX3xX5xX1bxXebxX1dxX14xX3xX40xX41xX3xX2fxX354xX1dxX3xXexX1ax13df7xX3xXexX16xXdxX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX350xX3x11691xXd1xf31dxX9axX3xX367xX77xX3xXcxX1bxX3dxX1dxX14xX3x16816xX15xX132xX10xX1axXexX3x11416xX132xX1axX6xX4fxX7xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4xX1xX25xX49xX31exX1dxX3xXexX1xX323xX4fxX3xX15fxX323xX1dxX3xX4xX32bxX3xX9axX1xX11axX1dxX14xX3xX34xX25xX335xX1dxX3xX338xX7xX6xX1dxX3xX3cxX21xX3xXcxX1axX16xXdxX3xX20xX25xX4fxXbxX1xX1axX10xX49xX7xX3xX1cxX3xXexX1xX21xX1dxX1xX3xXbxX1xX26xX3x13e90xX49xX10xX15xX1dxX14xXexX6xX10xX29xX77xX3xX4xXaaxX4xX1xX3xXexX1xX388xX3xX2fxX11axX3xXd1xX10xX15xX25xX5xX3xX235xX7fxX3xX29xX4fxX3xX3cx14badxX3xXbxX1x12919xX6xX3xX13xX6xX4fxX14fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX15xX47xX49xXaxX12xXcxX16xXdxX3xX4xX25xX38cxX4xX3xX14xX3e0xXbxX77xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX9axX6xX1dxX14xX3xX9axX49xX25xX1dxX14xXa4xXa5xX1xX6xX3xX2fxX31bxX3xX2fxXaaxX1dxX1xX3xX14xXdxXaaxX3xX4xX6xX15xX3xX2fx1100fxX1dxX14xX3xX14xX4f6xXbxX3xX4xX388xX6xX3xXcxX1bxX3dxX1dxX14xX3xX428xX132xX1axX6xX4fxX7xX3xX2fxX26xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX3cxXdxX3axX4xX3xX47xX25xX49xX3xXexX1axX4dxX3xXexX1axX16xX1dxX14xX3xXexX1xXaaxXdxX3xX7x124b6xX1dxX3xX7xX21xX1dxX14xX3xX47xX21xX1dxX1xX3xX4xX1xX15xX3xX5xXdxX3cbxX1dxX3xX4fxXdxX1dxX1xX3xX3cxX21xX3xXexX1axXdx14cd6xX1dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xX1xX112xX3xXexX1axXebxX3xX34xX25xX335xX1dxX3xX7xX115xX3xX4xX1xX15xX3xX4xXaaxX4xX3xX1dxX112xX3xX5xX115xX4xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX1xX1bxX3dxX1dxX14xX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX16xXexX3xX1dxX1xX335xX1dxX3xX1xX4f6xX6xX3xX3cxX21xX3xX1xX12fxX6xX3xX132xX4dxX1dxX1xX3xXexX1axX3cbxX1dxX3xX132xXaaxX1dxX3xX2fxX20exX15xX3xXcxX1axXdxX49bxX25xX3xXcxXdxX3cbxX1dxX3xX14fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX15xX47xX49xXaxX12x15422xX49bxX3xXbxX1x16bc2xX1dxX3xX4fxX4dxX1dxX1xX77xX3xXcxX1bxX3dxX1dxX14xX3xX428xX132xX1axX6xX4fxX7xX3xX1dxX1xX103xX1dxX3xX4fxX16xX1dxX1xX3xX4xX1xX25xX49xX31exX1dxX3xXexX1xX323xX4fxX3xX4xX388xX6xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXbxX1xX20exX1dxX3xXaaxX1dxX1xX3xX7xX115xX3xX1xXebxXbxX3xXexXaaxX4xX3xX4xX1xX3e0xXexX3xX4xX1xX55xX3xX14xXdxXcexX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1bxX3dxX4xX3xX4xX20exX3xX1cxX3xX4xX103xXbxX3xX2fxX38cxX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX3cxX21xX3xX34xX25xX26xX4xX3xXbxX1xX12fxX1dxX14xX14fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX15xX47xX49xXaxX12xX20xX6xXdxX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX4xX1xX32bxX4xX3xX4x1310cxX1dxX14xX3xX1dxX1xX103xXexX3xXexX1axX49fxX3xX4xX38cxX1dxX14xX3xXexXaaxX4xX3xX3cxX3dxXdxX3xX1dxX1xX6xX25xX3xX1dxX1xfcd3xX4fxX3xX4xX388xX1dxX14xX3xX4xX26xX3xX3cxX21xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX1axXdxX551xX1dxX3xX1xXc8xX1dxX3xX1dxXcexX6xX3xX5xXdxX3cbxX1dxX3xX4fxXdxX1dxX1xX3xX7xX15xX1dxX14xX3xXbxX1xX1bxXc8xX1dxX14xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xXexX1bxXc8xX1dxX14xX3xX5xX6xXdxX77xX3xXexXdxX31exXbxX3xXex1680exX4xX3xX4xXaaxX4xX3xX4fxX26xXdxX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX1xX3axX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX7xX25xX26xXexX3xX241xX241xX3xX1dxX323xX4fxX3xX34xX25xX6xX14fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX15xX47xX49xXaxX12xX15fxX1xX25xX49xX31exX1dxX3xXexX1xX323xX4fxX3xX4xX388xX6xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX323xX1dxX3xX4xX32bxX3xX34xX25xX335xX1dxX3xX2fxX38cxXdxX3xX40xX41xX3xX47xXdx129c6xX1dxX3xX1axX6xX3xX14xXdxXcexX6xX3xX5xX402xX4xX3x1074bxX25xX103xXexX3xX1xXdxX3axX1dxX3xX1dxX1xXcexX1dxX14xX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX1dxX14xX16xXdxX3xX3cxX49bxX3xX34xX25xX6xX1dxX3xX1xX3axX3xX7xX15xX1dxX14xX3xXbxX1xX1bxXc8xX1dxX14xX77xX3xX7xX6xX25xX3xXexX25xX49xX3cbxX1dxX3xX132xX26xX3xX14xX5dcxX1dxX3xX2fxX335xX49xX3xX4xX388xX6xX3xXd1xX10xX15xX25xX5xX3xX3cxX49bxX3xX3cxXdxX3axX4xX3xX4xX1xX103xX4fxX3xX47xX32bxXexX3xX20xXdxX3axXbxX3xX2fxX30xX1dxX1xX3x14944xX20exX4fxX3xX132xX20exX15xX3xXcxX1xX11axX1dxX14xX3xXexXdxX1dxX3xX24xX25xX335xX1dxX3xX7xX115xX3xX15fxX1xX25xX1dxX14xX3xX350xX3x15bc4xXd1xX338xX40x1349dxX428xX3xX367xX3xX3cxX3dxXdxX3xXcxX15xX29xX49xX15xX14fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX15xX25xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX71xX15xX1dxX1xX6xXbxX0xX57xXbxX12