Xử phạt hành chính 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), từ ngày 27/7 đến ngày 15/8, Cục đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt hơn 691 triệu đồng.
922cxd308xc48axfae9xb494xe264xc86execf1xe5c5xX7x10c15xcc7fx10d89x93a9xa62cxed32xX5x10b35xXaxb83bxcb4ex1120dxX3xXbxX1xe393xXexX3xX1x116e4x1040axX1xX3xX4xX1xa4ffxX1dxX1xX3xX2xd998xX3xX4xbb16xX3xX7xbcaexX3xe7ebxXdxX3xXbxX1xX18xe64bxX3xX2fxe7e1xX3xX6xX1dxX3xXexe648xX1cxX1dxX3xXexX1xd188xX4xX3xXbxX1x1064axX35xX0xf3a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe51axX10xX6x9714xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xde28xdec6xX4xX3x10074xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3x972axa02cx1161exX3xfcfbxX3xXexc904xad61xd0fexX3xXex107e5xX3xX1dxd0f4xX1cxe62cxX3xX27xfdbdxX4cxX90xX3x9b62xX83xX1dxX3xX1dxX8bxX1cxX8dxX3xX2xb3daxX4cxf8a2xX85xX3xX66xX67xX4xX3xX94xa21bxX3xf9caxdc39xX8dxX83xXexX3xX94xeb28xX1dxX1xX3xafecxX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX18xX35xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX94xdd9exXdxX3xX2fxb8faxXdxX3xX2xX27xX3xX4xX2axX3xX7xX2dxX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX18xX35xX3xX2fxX38xX3xX6xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX2fxXd5xXdxX3xXexe5dexX1dxX8bxX3xX7xXd1xX3xXexXdxX38xX1dxX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX2axX1dxX3xfb4exde23xX2xX3xXexa360xXdx10a31xXabxX3xX94x11a02xX1dxX8bxf57bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX3exX5exX8dxXaxX12xX0xXdxX35xX8bxX3xX7xX11dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX126xfb15xX6xX3exXexX1xX6xX1dxX1xX1xX3exX6xX126xX2fxX1dxX4cxX1dxX10x111dcxX7xX4cxX2xXa0x9b9cxX160xX4cxecc0xXa0xX5exX9exf775xXa0xX2xXa0xX2xX163xXexXa0xX160xX167xXa0xX5xX160xX126xeaf8xXbxX8bxXaxX3xX4cxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX3exX5exX8dxXaxX12xX3xX66xeb4axX1dxX8bxX3xX2fxXd5xXdxX3xX2fxXdxX11fxX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexXdxX38xX1dxX85xX3xX66xX67xX4xX3xX6axX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX94xXa8xX3xX14axXabxX7exX4xX3xX4xe702xX4xX3xX4xX2axX3xX7xX2dxX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX18xX35xX3xXbxX1xc409xXdxX3xXexX1xXabxX3xX1xX123xXdxX3xX2fxX1cxX3xXexXdxaa9fxXabxX3xX1x109c6xX8dxX3xX4xX1c7xX4xX3xX5x10492xX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX18xX35xX85xX3xXexX1xX1c7xX3exX3xX8bxccedxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX18xX35xX85xX3xX4xX1daxXdxX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xXexX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXexXdxX1dxX3xXexX1xX10xX3exX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX94xXd1xXdxX3xX2fxXd5xXdxX3xX4xX1c7xX4xX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35x110c2xX3xb87axXabxX35xX5bxX10xX2fxXdxX85xX3x10b4dxX7exX4xX3xX66xa98axc986xX1dxX8bxX3xXcxX1x11b0axX1dxX85xX3xXcxX1xfe8cxX1dxX3xX6axX1dxX3xf541xX5xXabxX7xX85xX3xX287xX1xX67xX4xX3xXcxX1xX27bxX1dxX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX85xXcxX11dxX1cxX3xde37xXdxX1daxX3exX3xX26fxXdxX1dxX1xX3xX7xba81xX35xX85xX3xXcxd376xXdxX3xX94xX10xX1dxX3xX7dxX5xX6xX8bxX6xX85xX3x9715xb305xX266xec73xX85xXcxX2abxX35xX3xXex935bxX3xX2fxX274xX2axX1dxX8bxX85xX3xXcxX11dxX1cxX3xXexX1xX1daxX3exX3xX35xX7exX4xX3xXexf4fcxX1dxX8bxX3xX4xX2abxX1dxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX6axX1dxX1xX3xX2fxX1cxX3xXcxX11dxX1cxX3xXexX1xX1daxX3exX3xX35xX7exX4xX3xX8bxXdxX1daxX35xX3xX4xX2abxX1dxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX6axX1dxX1xX85xX3xX2a0xXdxX1daxX35xX3xX4xX2abxX1dxX3xX1xf7e1xX3xdffaxX8bxXabxX8dxd56dxX1dxX3xX1dxX10xX15bxX85xX3xX7dxX7exXexX3xXexX22xX6xX3xXexX1f6xX3xX6axdc43xXdxX1dxX6xX3xX2fxX1cxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX3xX13xXabxX2abxX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX8bxX126xX3xX66xX67xX3xXexX1xeadexX264xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xX66xX103xX3xXbxX1xX27bxX1dxX3xX94xX27bxXabxX3xXexX274xX3xX5exX274x98baxX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX266xX2c1x9269xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xddadxX3xXexX27bxX1dxX8bxX3xX2xX2xX3xXexX1xX1c7xXbxX3xXcxX2abxX8dxX85xX3xXexf11bxX6xX3xX1dxX1xX1cxX3xX5bxX6xX1dxX4xX3exX11dxXbxX85xX3xX90xX27xX3xXcxX11dxX27bxX1dxX3xef3cxX2dfxX1dxX8bxX3xX321xXdxX1dxX1xX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3x10d7cxXb1xX4xX1xX3xb46axX31fxX1dxX8bxX85xX3xfa3axXabxX281xX1dxX3xX66xX27bxXabxX3xX2a0xXdxdc74xX8dxX85xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX90xX9exX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7x102dfxX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX266xXabxX35xX5bxX10xX2fxXdxX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX7xXabxX35xX1xX10xX2fxXdxX126xX2fxX1dxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xX2fxXd5xXdxX3xX35xX7exXexX3xXexX11dxX3exX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX4xX3xXexX1cxXdxX3xX5xXdxX11fxXabxX3xXexX1xX10xX3exX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX7cxX2a0xXdxX3dbxX8dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX84xb9daxX3xX7xX14xX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX1xcd00xX1dxX1xX3xX1daxX1dxX1xX85xX3xXabxX8dxX3xXexX22xX1dxX85xX3xXexX1xX274xX3xXexX22xX1dxX3xX4xX1eexX6xX3xX4xX1c7xX4xX3xX94xX2axX1dxX3xX2fxXb1xX3xX8dxX3xXexX83xX85xX3xX1dxX1xX2abxX1dxX3xX2fxXdxX1eaxX1dxX3xX8dxX3xXexX83xX85xX3xXexX1xX274xX3xX4xX1daxX35xX3xX2axX1dxX3xX4xX1eexX6xX3xX14axX11fxX1dxX1xX3xX1dxX1xX2abxX1dxX3xX94xX357xX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xa263xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX3c5xX274xX373xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xXcxX2abxX1dxX3xX3b3xX432xX4xX3xX37dxXdxX1dxX1xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX2xX167xX85xX3xX1dxX8bx1013fxX3xX27xX118xX118xX3xX3b3xX7exXdxX3xX66xX3dbxX1dxX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX66xXd1xX1dxX8bxX3xX3caxXb1xX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX7dxX6xX3xX3b3xX4c5xX1dxX1xX85xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX160xX9exX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX1xX432xX4xX3xX1dxX2dfxX1dxX8bxX4cxXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX26fxX7exX4xX3xX66xX274xX275xX1dxX8bxX3xXcxX1xX27bxX1dxX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX15bxX15bxX15bxX126xX5xX3exX4xX4xXabxX3exX1dxX8bxXexX1xX6xX1dxX126xX4xX3exX35xX3xX35xX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX94xX274xX373xX4xX3xX4xX2axX3xXaaxXabxX6xX1dxX3xX1dxX1xX1cxX3xX1dxX274xXd5xX4xX3xX4xa19fxX3xXexX1xX49xX35xX3xXaaxXabxX8dxX38xX1dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXexX11dxX274xXd5xX4xX3xX339xX1xXdxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xX549xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX3c5xX274xX373xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX2xX2xX2xX167xX37dxX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX2xX2xX118xX85xX3xX1dxX8bxX579xX3xX118xX9exX3xX287xX1xX18xX35xX3xX321xX8bxX31fxX4xX3xXcxX1xX18xX4xX1xX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX2bexXdxX35xX3xX26fxXdxX1eaxX1dxX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX3b3xXd1xX1dxX8bxX3xX3b3xX6xX85xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX27xX9exX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xXcxX1xX281xX1dxX3xX6axX1dxX3xX287xX5xXabxX7xX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX4xX1c7xX4xX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX264xX3xXexX1xX6xX1dxX6xX1dxXbxX5xXabxX7xX126xX2fxX1dxX3xX2fxX1cxX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX14axX10xX1dxX1xX5exXdxXexXdxX10xXabxX1dxX1xXdxX10xXabxX5xX6xX1dxX126xX2fxX1dxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xX2fxXd5xXdxX3xX35xX7exXexX3xXexX11dxX3exX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX4xX3xXexX1cxXdxX3xX5xXdxX11fxXabxX3xXexX1xX10xX3exX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX7cxX2a0xXdxX3dbxX8dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX5exX3exX3xX66xX67xX4xX3xX6axX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX84xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xX549xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX3b3xX27bxXabxX3xXexX274xX3xXcxX1xX274xX2axX1dxX8bxX3xX35xX18xXdxX3xX2fxX1cxX3xX3c5xXb1xX4xX1xX3xX2fxX67xX3xXcxX11dxX22xX3xXcxX2abxX35xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX160xX167xX167xX3xX3b3xX1eaxX3xX26fxX6xX3xXcxX1xX1cxX1dxX1xX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xXcxX1xX103xX3xX3d0xXabxX6xX1dxX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX3b3xXd1xX1dxX8bxX3xX3b3xX6xX85xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xXa0xX9exX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX1xX432xX4xX3xX1dxX2dfxX1dxX8bxX4cxXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX287xX1xX67xX4xX3xXcxX1xX27bxX1dxX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX4xX1c7xX4xX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxXbxX1xXabxX4xXexX1xX6xX1dxX4xX3exX1dxX8bxX126xX4xX3exX35xX3xX2fxX1cxX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxXbxX1xXabxX4xXexX1xX6xX1dxX4xX3exX1dxX8bxX126xX2fxX1dxX3xX35xX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX94xX274xX373xX4xX3xX4xX2axX3xXaaxXabxX6xX1dxX3xX1dxX1xX1cxX3xX1dxX274xXd5xX4xX3xX4xX663xX3xXexX1xX49xX35xX3xXaaxXabxX8dxX38xX1dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXexX11dxX274xXd5xX4xX3xX339xX1xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX11fxX1dxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX85xX3xX8bxX2abxX8dxX3xX1xXdxX357xXabxX3xX1dxX1xX27bxX35xX3xX4xX663xX3xXexX1c7xX4xX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX1dxX1xX274xX3xXexX1xXabxXd1xX4xX3xX4xX1xX549xX6xX3xX14axX11fxX1dxX1xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xX66xX103xX3xXbxX1xX27bxX1dxX3xX3c5xX274xX210xX1dxX8bxX3xX5exX274xX373xX4xX3xX7dxX1daxX3exX3xX266xXdxX1dxX1xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX160xX27xX85xX3xX1dxX8bxX579xX3xX2xX27xX85xX3xX94xX274xX275xX1dxX8bxX3xX3b3x9906xX1dxX8bxX3xXcxX1xX6xXdxX3xX37dxX6xXdxX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX3d0xXabxX1daxX1dxX8bxX3xX6axX1dxX85xX3xX3d0xXabxX281xX1dxX3xXcxX2abxX8dxX3xX5bxX123xX85xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX160xX9exX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xXcxX11dxX1cxX3xXcxX1xX1daxX3exX3xX3c5xX274xX373xX4xX3xX2a0xXdxX1daxX3exX3xX26fxXdxX1dxX1xX3xX266xX2abxX35xX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX5exXabxX3exX1dxX8bxX5exXabxX3exX4xX14axX6xX3exX7xXdxX1dxX1xX126xX4xX3exX35xX126xX2fxX1dxX3xX35xX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX94xX274xX373xX4xX3xX4xX2axX3xXaaxXabxX6xX1dxX3xX4xX663xX3xXexX1xX49xX35xX3xXaaxXabxX8dxX38xX1dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXexX11dxX274xXd5xX4xX3xX339xX1xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX11fxX1dxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xX66xX103xX3xXbxX1xX27bxX1dxX3xX3c5xX274xX373xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX2bexX1xX6xX1dxX8bxX3xX2a0xXdxX6xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX163xX167xX3xX14axXdxX11fxXexX3xXexX1xX44xX3xX160xX85xX3xX14axX1c7xX1dxX3xX94xX1daxX3exX3xX26fxXdxX1dxX1xX3xX3b3xX1cxX35xX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX26fxXdxX11fxXexX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX37dxX6xXdxX85xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX160xX9exX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xXcxX2b0xXdxX3xX94xX10xX1dxX3xX7dxX5xX6xX8bxX6xX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX15bxX15bxX15bxX126xX14axX5xX6xX8bxX6xX126xX2fxX1dxX3xX35xX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX94xX274xX373xX4xX3xX4xX2axX3xXaaxXabxX6xX1dxX3xX4xX663xX3xXexX1xX49xX35xX3xXaaxXabxX8dxX38xX1dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXexX11dxX274xXd5xX4xX3xX339xX1xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX11fxX1dxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xX66xX103xX3xXbxX1xX27bxX1dxX3xXb5xXabxX3dbxXexX3xX1dxX1xX281xXbxX3xX339xX1xX49xXabxX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX14axXb1xX3xX8dxX3xXexX83xX3xX7dxX4c5xX1dxX1xX3xX37dxXdxX1dxX1xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX5xX1f6xX3xX119xX119xX85xX3xX339xX1xXabxX3xX7dxXa8xXdxX3xX266xX281xX8dxX85xX3xX287xX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX5bxX1cxX3xX66xX27bxXabxX85xX3xX3d0xXabxX281xX1dxX3xX5bxX1cxX3xX3b3xX1f6xX1dxX8bxX85xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX2axX1dxX3xX2xX163xX90xX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXcxX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX2bexX2bfxX266xX2c1xX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX14axXdxX1dxX1xX35xXdxX1dxX1xX339xXdxX7xXabxX126xX2fxX1dxX3xX4xX663xX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xX2fxXd5xXdxX3xX35xX7exXexX3xXexX11dxX3exX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX4xX3xXexX1cxXdxX3xX5xXdxX11fxXabxX3xXexX1xX10xX3exX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX7cxX5bxX123xX3xX7xX2axX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xX339xfdd8xX35xX3xXexX1xX10xX3exX3xX2a0xXdxX3dbxX8dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX85xX3xX2a0xXdxX3dbxX8dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1eexX6xX3xX66xX67xX4xX3xX6axX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX84xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xX1dxX1cxX8dxX3xX94xXa8xX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX1xX432xX4xX3xX1dxX2dfxX1dxX8bxX4cxXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX2bexX2bfxX266xX2c1xX3xX5exX274xXd5xXdxX3xX5exX18xX1dxX8bxX3xX5xXdxX11fxXexX3xX339xX1eaxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX4xX1eexX6xX3xXexX88xX1dxX8bxX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX27bxX1dxX3xX4xX1eexX6xX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX4baxX3xX14axX1c7xX1dxX3xX2xX3xX5xX1f6xX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXcxX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX2bexX2bfxX266xX2c1xX3xX7cxX7xXd1xX3xX5xX1f6xX3xX167xX2xX167xX2xX2xXa0xX85xX3xX1dxX8bxX1cxX8dxX3xX7xX1daxX1dxX3xXb5xXabxX3dbxXexX3xX27xX4cxX2xX4cxX27xX167xX2xXa0xX85xX3xX1xX18xX1dxX3xX7xX14xX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX1dxX8bxX1cxX8dxX3xX27xX4cxX2xX4cxX27xX167xX27xX2xX84xX3xX4xX663xX3xX4xX1xX3dbxXexX3xX5xX274xX373xX1dxX8bxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xX2fxXd5xXdxX3xXexXdxX1eaxXabxX3xX4xX1xXabxX49xX1dxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xX1c7xXbxX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX2fxX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xX549xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX5exX274xX373xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX5bxX1daxXdxX3xX26fxXdxX1dxX1xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX2xX2xX119xX85xX3xXbxX1xXd1xX3xX321xX8bxXabxX8dxX325xX1dxX3xXcxX11dxXa8xXdxX3xX2bfxX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX266xX6xX3exX3xX3b3xX2b0xX85xX3xXexX1xXb1xX3xXb5xXa8xX3xX66xX1xX22xX3xX26fxXdxX1dxX1xX85xX3xX5bxX1daxXdxX3xX3c5xX274xX2axX1dxX8bxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX119xX167xX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXb5xXabxX3dbxXexX3xX2xX3xX5xX1f6xX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXcxX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX2bexX2bfxX266xX2c1xX3xX7cxX7xXd1xX3xX5xX1f6xX3xX167xX2xX167xX2xX2xXa0xX85xX3xX1dxX8bxX1cxX8dxX3xX7xX1daxX1dxX3xXb5xXabxX3dbxXexX3xX27xX4cxX2xX4cxX27xX167xX2xXa0xX85xX3xX1xX18xX1dxX3xX7xX14xX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX27xX4cxX2xX4cxX27xX167xX27xX2xX84xX3xX4xX663xX3xX4xX1xX3dbxXexX3xX5xX274xX373xX1dxX8bxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xX2fxXd5xXdxX3xXexXdxX1eaxXabxX3xX4xX1xXabxX49xX1dxX3xX94xXa8xX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xX1c7xXbxX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX2fxX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xX549xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX3caxX274xX2axX1dxX8bxX3xX37dxX7exX4xX3xX6axX1dxX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX7xXd1xX3xX119xX85xX3xX5xX1f6xX3xX9exX7dxX85xX3xX339xX1xXabxX3xX94xX1f6xX3xXexX1xXb1xX3xX35xXd5xXdxX3xXcxX11dxXabxX1dxX8bxX3xX80xX1eaxX1dxX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xXcxX11dxXabxX1dxX8bxX3xX5bxX3exX1cxX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX66xX27bxXabxX3xX2a0xXdxX3dbxX8dxX85xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX9exX167xX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX1xX432xX4xX3xX1dxX2dfxX1dxX8bxX4cxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xXcxX2abxX35xX3xXcxX2c8xX3xX3caxX274xX2axX1dxX8bxX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX4xX1c7xX4xX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX264xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX15bxX15bxX15bxX126xXexX6xX35xXexX8dxX2fxXabxX3exX1dxX8bxX126xX4xX3exX35xX3xX2fxX1cxX3xX2fxXabxX3exX1dxX8bxX35xX3exX4xX6xX1dxX126xX2fxX1dxX3xX5exX274xXd5xXdxX3xX1xX4c5xX1dxX1xX3xXexX1xX432xX4xX3xX14axX1cxXdxX3xX2fxXdxX83xXexX3xX4xX1eexX6xX3xX14axX1c7xX4xX3xX7x113eaxX85xX3xX5exX274xX373xX4xX3xX7xX1299xX85xX3xX1dxX1xX2abxX1dxX3xX2fxXdxX1eaxX1dxX3xX8dxX3xXexX83xX3xX4xX663xX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xX35xX1f6xX3xXexX1daxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX663xX3xXexX1c7xX4xX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX94xXdxX38xXabxX3xXexX11dxXb1xX3xX14axX11fxX1dxX1xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xX549xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX3b3xX1f6xX1dxX8bxX3xX321xX6xX35xX3xX3c5xX274xX373xX4xX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX6axX1dxX1xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX339xXdxX1dxX1xX3xX5exX3exX6xX1dxX1xX3xXexX281xXbxX3xXexX1xX357xX3xX3b3xX123xX1dxX8bxX3xX13xX6xX85xX3xX7xXd1xX3xX7dxX2xX167xX85xX3xX1dxX8bxX579xX3xX27xX118xX85xX3xX94xX274xX275xX1dxX8bxX3xX3c5xX3exXa8xX1dxX3xX2bexX83xX3xXcxX1xXdxX11fxX1dxX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX37dxX6xXdxX3xX3c5xXb1xX4xX1xX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX66xX27bxXabxX3xX2a0xXdxX3dbxX8dxX85xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX27xXa0xX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXb5xXabxX3dbxXexX3xX27xX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xX2fxX1cxX3xX14axXabxX1f6xX1dxX3xX14axX1c7xX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX1xX432xX4xX3xX1dxX2dfxX1dxX8bxX4cxXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xXcxX11dxX1cxX3xXexX1xX1daxX3exX3xX35xX7exX4xX3xXexX2dfxX1dxX8bxX3xX4xX2abxX1dxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX6axX1dxX1xX3xX2fxX1cxX3xXcxX11dxX1cxX3xXexX1xX1daxX3exX3xX35xX7exX4xX3xX8bxXdxX1daxX35xX3xX4xX2abxX1dxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX8bxX3xX6axX1dxX1xX3xXexX1xXabxX7exX4xX3xX5exXdxX11fxX1dxX3xXbxX1xX1daxXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX11fxX1dxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX85xX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX35xX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX4xX663xX3xX8bxXdxX3dbxX8dxX3xXexXdxX83xXbxX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX14axX1daxX1dxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX85xX3xX8bxXdxX3dbxX8dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xXbxX1xX190xX3xX1xX373xXbxX3xXaaxXabxX8dxX3xX94xXb1xX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xXexX3exX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xXcxX11dxX1c7xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11fxX35xX3xX1xX549xXabxX3xX1xX18xX1dxX3xX339xXdxX1dxX1xX3xX5exX3exX6xX1dxX1xX3xXexX1xX274xX2axX1dxX8bxX3xX35xX18xXdxX3xX2fxX1cxX3xX5exX274xX373xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX5bxX1cxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX5bxX27xX9exX3xX37dxX6xX1dxX3xX7dxX123xXdxX3xX2a0xXd1xX4xX3xX2a0xX2dfxX1dxX8bxX85xX3xXbxX1xX274xX275xX1dxX8bxX3xX287xX1xf330xX3xX26fxXa8xX35xX85xX3xXaaxXabxX281xX1dxX3xX5bxX1cxX3xX3b3xX1f6xX1dxX8bxX85xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX160xX9exX126xX90xX9exX167xX126xX167xX167xX167xX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX2a0xXdxX1daxX35xX3xX4xX2abxX1dxX3xX1xX31fxX3xX321xX8bxXabxX8dxX325xX1dxX3xX1dxX10xX15bxX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX3xX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX5exXabxX3exX4xXbxX1xX6xX35xX1xX6xXexX1xX6xX1dxX1xX126xX4xX3exX35xX35xX1cxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX94xX274xX373xX4xX3xX4xX2axX3xXaaxXabxX6xX1dxX3xX1dxX1xX1cxX3xX1dxX274xXd5xX4xX3xX4xX663xX3xXexX1xX49xX35xX3xXaaxXabxX8dxX38xX1dxX3xXb5xX1c7xX4xX3xX1dxX1xX281xX1dxX3xX1dxX7exXdxX3xX5exXabxX1dxX8bxX3xXexX11dxX274xXd5xX4xX3xX339xX1xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX11fxX1dxX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX4baxX3xX14axX1c7xX1dxX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX2a0xXdxX1daxX35xX3xX4xX2abxX1dxX3xX1xX31fxX3xX321xX8bxXabxX8dxX325xX1dxX3xX1dxX10xX15bxX3xX1dxX1xX274xX1dxX8bxX3xX339xX1xX1f6xX1dxX8bxX3xX4xX663xX3xXexXdxX1eaxXabxX3xX4xX1xXabxX49xX1dxX3xX4xX1f6xX1dxX8bxX3xX14axXd1xX3xX1c7xXbxX3xX5exX67xX1dxX8bxX126xX3xX66xX1f6xX1dxX8bxX3xXexX8dxX3xX66xX103xX3xXbxX1xX27bxX1dxX3xX3b3xX27bxXabxX3xXexX274xX3xX6axX339xXdxX1dxX6xX3xX3b3xX1f6xX1dxX8bxX3xd74cxX3xX7cxX94xXb1xX6xX3xX4xX1xX386xX3xX2bexX35xX3xX160xX167xX85xX3xX3b3xX18xXdxX3xX5xX7exX3xXcxX1xX2dfxX1dxX8bxX3xX26fxX3exX1dxX8bxX85xX3xXb5xXa8xX3xXcxX1xX18xX4xX1xX3xX5bxX39bxX6xX85xX3xX1xXabxX8dxX11fxX1dxX3xXcxX1xX18xX4xX1xX3xXcxX1xX3dbxXexX85xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX5bxX1cxX3xX321xX7exXdxX84xX3xX14axXb1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX9exX167xX3xXexX11dxXdxX11fxXabxX3xX94xX123xX1dxX8bxX3xX5exX3exX3xXaaxXabxX1daxX1dxX8bxX3xX4xX1c7xX3exX3xX7xX1daxX1dxX3xXbxX1xX49xX35xX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX4xX1xX432xX4xX3xX1dxX2dfxX1dxX8bxX4cxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1xX49xX35xX3xX14axX1daxX3exX3xX2fxX11fxX3xX7xX432xX4xX3xX339xX1xX2b0xX10xX3xX7dxX7exXexX3xXexX22xX6xX3xXexX1f6xX3xX6axX339xXdxX1dxX6xX3xX2fxX1cxX3xX5bxX3exX1cxX1dxX3xX13xXabxX2abxX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX8bxX3xXexX11dxX1eaxX1dxX3xX4xX1c7xX4xX3xX15bxX10xX14axX7xXdxXexX10xX264xX3xXexXdxX6xXexX3exX6xX339xXdxX1dxX6xX126xX2fxX1dxX3xX2fxX1cxX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxX15bxX15bxX15bxX126xX1xX3exX6xX1dxXb5xXabxX6xX1dxXexX1xX6xX1dxX8bxX126xX2fxX1dxX3xX8bxX2abxX8dxX3xX1xXdxX357xXabxX3xX1dxX1xX27bxX35xX3xX4xX663xX3xXexX1c7xX4xX3xX5exX67xX1dxX8bxX3xX1dxX1xX274xX3xXexX1xXabxXd1xX4xX3xX4xX1xX549xX6xX3xX14axX11fxX1dxX1xc893xX4cxX126xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX3exX5exX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXcxXcxX13xX3caxX321xX0xX4cxXbxX12