Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) được giao năm 2021, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Khu vực Triệu Sơn – Nông Cống đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu thu NSNN cụ thể cho từng đội, cá nhân. Đi đôi với đó, chi cục tăng cường rà soát các khoản thu trên địa bàn để bảo đảm thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra nhằm chống thất thu thuế.
d391x14849x13fbcx133cbxe6c5x17467x151b7x13d86x15ce8xX7xff08x14b20xde8bx1235cx18da8x1538axX5x13c45xXax155ecx130d1xX1xXdxX3xX4xf841xX4xX3xXcxX1x12c36xf761xX3xf04exX1xX1dxX3x1307fx119a5xX4xX3xXcx14b8cxXdx16dc1xX1dxX3xf649x1a6f9x161f1xX3x1382axX3x15939x165dfxX30x15dbaxX3xX13x135cexX30xX37xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX4x18497xX4xX3xX37xXdxf612xXdxX3xXbxX1xX49xXbxX3xXexX1xX1dxX3xX30xX37x17841xX30xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX34xX1x105e2xX3xX30x1a665x175fcxX4xX0x18833xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a0cxX10xX6x160b6xXaxX12xXcxX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX7fxX25xX3xXexe9aexX49xX30xX3xXexX1xX1dxX3xX30xX37xX5cxX30xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX34xX1xX66xX3xX30xX69xX6axX4xX3xeb8bxX34xX2exX34xX34x119abxX3x19303xX69x19e4axX4xX3xX37xXdxX6xX90xX3xX30x12041x16a37xX3x19759x15c6dxXc0xX2xdecfxX3xX30xX37xX6x10936xX3xXex121caxX3xXb2x18cb7xX1dxX3xX30xXbdxXbexXc4xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xX3xXb2xdbffxX3xXexX29xXdx176f9xX30xX3x17583xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xXb2x10180xX30xX37xX3x111f8x15a63xX3xX4xX49xX4xX3xX37xXdxX4exXdxX3xXbxX1xX49xXbxecf0xX3x19b0exX11bxX30xX37xX3xXexX1xee11xXdxXc4xX3xXbxX1xX49xXexX3xXb2xX120xX30xX37xX3xXbxX1xX90xX30xX37xX3xXexX29xX66xX90xX3xXexX1xXdxX3xXb2xX1dxX6xXc4xX3xX37xXdxX6xX90xX3xX4xX1x18b66xX3xXexXdx15a46xX1dxX3xXexX1xX1dxX3xX34xX2exX34xX34xX3xX4xX18xX3xXexX1xX108xX3xX4xX1xX90xX3xXexXccxX30xX37xX3xXb2xX120xXdxXc4xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX12fxX3xX131xXdxX3xXb2xX35xXdxX3xX24xX6axXdxX3xXb2x160baxXc4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXexXbdxX30xX37xX3xX4xX69xX138xX30xX37xX3xX29xX66xX3xX7xX90xX49xXexX3xX4xX49xX4xX3xX10bxX1xX90xX4exX30xX3xXexX1xX1dxX3xXexX29xX165xX30xX3xXb2xd450xX6xX3xX11fxX66xX30xX3xXb2xX108xX3xX11fxX4exX90xX3xXb2xX4exXbexX3xXexX1xX1dxX3xXb2xf64exX30xX37xXc4xX3xXexX1xX1dxX3xXb2xf1d5xX3xX4xX49xX4xX3xX7xd7b4xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX1xX10xX90xX3x173a2xX1dxXc9xX3xXb2xX1cdxX30xX1x112cdxX3xXexXbdxX30xX37xX3xX4xX69xX138xX30xX37xX3xX4xX35xX30xX37xX3xXexX49xX4xX3xX10bxXdxX108xXbexX3xXexX29xX6xX3xX30xX1xfb1bxXbexX3xX4xX1xX3axX30xX37xX3xXexX1x139c5xXexX3xXexX1xX1dxX3xXexX1xX1dxX1exX12fxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1166axX90xX7fxXc9xXaxX12xX0xXdxXbexX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxXexX1xX1dxXbexX11fxX3xXdxX13xX10xX30xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxdea6xXdxX7fxXexX1x19522xX3x1422dxXc1xXc1xXbxd3b0xX20axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX27fxX3x1830dx112f6xX291xXbxX285xX20axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX12fxX11fxX6xX90xXexX1xX6xX30xX1xX1xX90xX6xX12fxX24xX30xX6dxX30xX10xX27axX7xX6dxXc0xX2xX291x18b39xX6dxX2x1192exX2bbxX7fxX291xXc0xX2xX2xX2xX290xX2xXex13b27xXc1xX2b8xXc0xX2bbxX5xXc1xX12fxe48dxXbxX37x17067xX29xX9x12ed6xXc0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX4xX49xX4xX3xX37xXdxX4exXdxX3xXbxX1xX49xXbxX3xXexX1xX1dxX3xX30xX37xX5cxX30xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX34xX1xX66xX3xX30xX69xX6axX4xXaxX3xX27axXdxX7fxXexX1xX9xXaxX281xXc1xXc1xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX290xX291xX291xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX90xX30xXaxX12xX13xX18xXbexX3xX4xX35xX30xX37xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3x16fd7xX5cxX30xX3x10863x147b1xXc4xX3xX37cxX5cxX30xX3xX380xX25xX4xXc4xX3xX37cxX5cxX30xX3x13dc7xX1dxXc9xeb7bxX30xX3xXabxXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xXb0xX12fxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX251xX90xX7fxXc9xXaxX12xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xX3xX202xX1dxX6xX30xX3xXexX5cxXbexX3xX285xX5cxXc9xX3xX7fxX25xX30xX37xX3xX4xX1xX69xX2fxX30xX37xX3xXexX29x1806bxX30xX1xXc4xX3xX10bxX1exX3xX1xX90x19a42xX4xX1xXc4xX3xXexX29xXdxX108xX30xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xXexX1dxXc9xX165xX30xX3xXexX29xX1dxXc9xX394xX30xXc4xX3xXbxX1x1618fxX3xX11fxXdxX1exX30xX3xX4xX1x173efxX30xX1xX3xX7xX49xX4xX1xXc4xX3xXbxX1xX49xXbxX3xX5xX1dxd560xXexX3xX24xX394xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX90xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX7fxX5cxX30xXc4xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX2fxX3xX202xX1dxX6xX30xXc4xX3xXexX432xX3xX4xX1x163a1xX4xX3xXexX29xX165xX30xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX11fxX66xX30xX12fxX3xXcxXdxX1exXbxX3xX30xX1xX44cxX30xXc4xX3xX1xX69xX6axX30xX37xX3xX7fx12c3cxX30xX3xX285x10fecxX3xX5xX381xX3xX4xX49xX4xX3xXexX1xX1eexX3xXexX18xX4xX3xX1xX11bxX3xX7xX2fxX3xX24xX66xX3xX37xXdxX4exXdxX3xXb2xX49xXbxX3xX4xX49xX4xX3xX24xX69xX6axX30xX37xX3xXbexX1f5xX4xX3xX4xX1eexX6xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX12fxX3xXcxX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xXexX3axXexX3xX4xX4exXdxX3xX4xX49xX4xX1xX3xXexX1xX1eexX3xXexX18xX4xX3xX1xX66xX30xX1xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xX24xX394xX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX1x10992xX3xXexX29xXb4xX3xX4xX49xX4xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3xXbexX6axXdxX3xXexX1xX66xX30xX1xX3xX5xX44cxXbxXc4xX3xX4xe55axX30xX37xX3xX30xX1xX69xX3xXb2xX6xX30xX37xX3xX1xX90xX408xXexX3xXb2xX120xX30xX37xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xXexX3axXexX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xX24xX18xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xXdxX2bxX30xX3xXexX4afxX12fxX3xX391xX1dxX6xX3xXb2xX19bxXc4xX3xX37xXdxX1e4xXbxX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX30xX1f5xXbexX3xX11fxX1f5xXexX3xX4xX1xX1exX3xXb2xX120xXc4xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX10bxX1cdxXbxX3xXexX1xX138xXdxXc4xX3xX381xX3xXexX1xX488xX4xX3xX4xX1xX236xXbxX3xX1xX66xX30xX1xX3xX30xX37xX1x197efxX6xX3xX24xX18xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX30xX37xX66xXc9xX3xX4xX66xX30xX37xX3xXb2xX69xXb4xX4xX3xX30xX5cxX30xX37xX3xX5xX165xX30xX12fxX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1xX161xX3xXb2xX408xX90xX3xX131xX120xXdxX3xX20xXdxX108xXbexX3xXexX29xX6xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX1xX66xX30xX1xX3xX5xX44cxXbxX3xX290xX3xX30xX1xX19bxXbexX3xXbxX1xX5cxX30xX3xXexX43bxX4xX1xX3xX7fx15311xX3xX5xXdxX2bxX1dxX3xXexX1xX10xX90xX3xX4xX1xX161xX3xXb2xX408xX90xX3xX4xX1eexX6xX3xX13xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xXexX161xX30xX1xX3xXcxX1xX6xX30xX1xX3xX7cxX19bxX6xXc4xX3xX202xX1dxX6xX3xXb2xX19bxX3xXbxX1xX5cxX30xX3xXexX43bxX4xX1xX3xX1xX11bxX3xX7xX2fxX3xX10bxX165xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX1xX11bxX3xX7xX2fxX3xX202xX1dxXc9xX1exXexX3xXexX90xX49xX30xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX1eexX6xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX1xX1dxX120xX4xX3xX10bxX1exX3xX1xX90xX408xX4xX1xX3xX10bxXdxX108xXbexX3xXexX29xX6xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX103xX3xXb2xX69xXb4xX4xX3xXbxX1xX165xX3xX7fxX1dxXc9xX2bxXexX20axX3xXb2xX11bxX30xX37xX3xXexX1xX138xXdxXc4xX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xX11fxX49xX90xX3xX4xX1xX90xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX19bxX3xX29xX1eexXdxX3xX29xX90xX3xX4xX6xX90xX3xX24xX394xX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX4xX19bxX3xX7fxX69xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX10bxX1xX4exX3xX30xXbdxX30xX37xX3xXexXbdxX30xX37xX3xXexX1xX1dxX3xX34xX2exX34xX34xX3xX5xX44cxXbxX3xX10bxX1exX3xX1xX90xX408xX4xX1xX3xX24xX66xX3xXexX1xX138xXdxX3xX37xXdxX6xX30xX3xXexX432xX3xX4xX1xX488xX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX10bxXdxX108xXbexX3xXexX29xX6xX3xXexX408xXdxX3xXexX29xX18xX3xX7x15b89xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX12fxX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXb2xX103xX3xXexX432xX3xX4xX1xX488xX4xX3xXexX29xXdxX108xX30xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX4xX49xX4xX3xX11fxXdxX2bxX30xX3xXbxX1xX49xXbxX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xX30xXb4xX3xX30xX1xX22bxXbexX3xXb2xX35xX30xX3xXb2xX3axX4xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX11bxXdxX3xXexX29xXdxX2bxXexX3xXb2xX108xX3xXexXdxX394xX30xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX30xXb4xX3xX24xX66xX90xX3xX34xX2exX34xX34xXc4xX3xX1xX408xX30xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX236xXbxX3xX30xX1xX236xXexX3xX7xX3axX3xX30xXb4xX3xXbexX6axXdxX3xXbxX1xX49xXexX3xX7xXdxX30xX1xX12fxX3xX34xX1xX69xX3xX37xXdxX6xX90xX3xX4xX1xX161xX3xXexXdxX165xX1dxX3xXexX1xX1dxX3xX30xXb4xX3xXb2xX1exX30xX3xXexXccxX30xX37xX3xX4xX35xX30xX37xX3xX4xX1xX488xX4xX3xXexX1xX6xXbexX3xX37xXdxX6xX3xXexX29xX25xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX202xX1dxXc9xX3xXexX29xX3fexX30xX1xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xX30xXb4xXc4xX3xX30xX1xX22bxXbexX3xX30xX5cxX30xX37xX3xX4xX6xX90xX3xXexX29xX49xX4xX1xX3xX30xX1xXdxX2bxXbexX3xX4xX1eexX6xX3xX4xX49xX4xX3xXb2xX120xXdxX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX4xX35xX30xX37xX3xX4xX1xX488xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX3axXdxX3xX24xX6axXdxX3xX4xX35xX30xX37xX3xXexX49xX4xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xX30xXb4xX12fxX3xXcxX432xX3xX4xX1xX488xX4xX3xX29xX66xX3xX7xX90xX49xXexXc4xX3xXb2xX35xX30xX3xXb2xX3axX4xX3xX24xX66xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX4xX69x11e0cxX30xX37xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xX202xX1dxX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1xX3fexX30xX1xX3xXexX1xX488xX4xX27fxX3x16c84xX1xX90xX30xX37xX3xXex18b7cxX6xX3xXexX66xXdxX3xX10bxX1xX90xX4exX30xXc4xX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xX11fxX49xX90xX3xX1xX19bxX6xX3xXb2xX2fxX30xX3xX10bxX1xX35xX30xX37xX3xX4x183e1xX30xX3xX37xXdxX49xX3xXexX29xX1cdxX3xX7xX4afxX3xX7fxX18xX30xX37xXc4xX3xX4xX35xX30xX37xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xXexXdxX30xX3xX30xXb4xX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xXbxX1xX5cxX30xX3xX4xX35xX30xX37xX3xX4xX18xX3xXexX1xX108xX3xX24xXdxX2bxX4xX3xXb2xX35xX30xX3xXb2xX3axX4xXc4xX3xX4xX69xX92axX30xX37xX3xX4xX1xX1exX3xX30xXb4xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX1exX30xX3xXexXccxX30xX37xX3xX11fxX120xX3xXbxX1xX44cxX30xXc4xX3xXexXccxX30xX37xX3xX4xX49xX30xX3xX11fxX120xX12fxX12fxX12fxX3xX13xX1xX161xX3xXb2xX408xX90xX3xX5xX44cxXbxX3xX10bxX1exX3xX1xX90xX408xX4xX1xX3xXbexX138xXdxX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX19bxX3xXexXdxX394xX30xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX30xXb4xX3xXb2x10d3dxX30xX37xX3xXb2xX1exX30xX3xXexX29xX18xX3xX7xX79cxX3xX4xX2fxX3xX202xX1dxX6xX30xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX108xX3xX285xX49xX4xX3xXb2xX1cdxX30xX1xX3xX30xX37xX1dxXc9xX165xX30xX3xX30xX1xX5cxX30xXc4xX3xX5xX381xX3xX7fxX90xX3xX7fxX4abxX30xX3xXb2xX1exX30xX3xXexX3fexX30xX1xX3xXexX29xX408xX30xX37xX3xX30xXb4xX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xXexXccxX3xXb2xX19bxX3xXc9xX165xX1dxX3xX4xXcfxX1dxX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX285xX5cxXc9xX3xX7fxX25xX30xX37xX3xX10bxX1exX3xX1xX90xX408xX4xX1xX3xX24xX66xX3xX4xX6xXbexX3xX10bxX1exXexX3xXexX1xX6xX30xX1xX3xXexX90xX49xX30xX3xX30xXb4xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX3axXdxX3xX24xX6axXdxX3xX34xX2exX34xX34xX12fxX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX18xX4xX3xX4xX1xX161xX3xXb2xX408xX90xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xXexX3axXexX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xX24xX18xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xXdxX2bxX30xX3xXexX4afxXc4xX3xX4xX49xX4xX3xX202xX1dxXc9xX3xXexX29xX3fexX30xX1xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXbexX6axXdxXc4xX3xXb2xX2fxX30xX3xX37xXdxX4exX30xX3xX202xX1dxXc9xX3xXexX29xX3fexX30xX1xXc4xX3xX1xX11bxX3xX7xX2fxX3xXexX1xX1eexX3xXexX18xX4xX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX24xX66xX3xX29xX1e4xXexX3xX30xX37xX1f5xX30xX3xXexX1xX138xXdxX3xX37xXdxX6xX30xXc4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX43bxX3xX4xX1xX90xX3xX4xX49xX4xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxXc4xX3xXexX408xX90xX3xXbexXa3axXdxX3xXb2xXdxX394xX1dxX3xX10bxXdxX2bxX30xX3xXexX1xX1dxX44cxX30xX3xX5xXb4xXdxX3xX4xX1xX90xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX29xX90xX30xX37xX3xX37xXdxX4exXdxX3xX202xX1dxXc9xX1exXexX3xXexX1xX1eexX3xXexX18xX4xX3xX1xX66xX30xX1xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX12fxX3xX131xXdxX3xXb2xX35xXdxX3xX24xX6axXdxX3xXb2xX19bxXc4xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xX3xXexX1xX66xX30xX1xX3xX5xX44cxXbxX3xX11fxX6xX30xX3xX4xX1xX161xX3xXb2xX408xX90xX3xXbxX1xX97exX30xX37xXc4xX3xX4xX1xX3axX30xX37xX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xX11fxX2bxX30xX1xX3xX13x1a6cex13bc9x1721fxX37cxX32xX2xX2c6xX3xX24xX66xX3xX37xXdxX6xX90xX3xX4xX1xX90xX3xX11fxX120xX3xXbxX1xX44cxX30xX3xX11fxX4exX90xX3xX24xX2bxX3xX4xX2fxX3xX202xX1dxX6xX30xX3xXexX29xX25xX4xXc4xX3xX1xX69xX6axX30xX37xX3xX7fxX4abxX30xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX10xX90xX3xX10bxX1x1a1fcxX1dxX3xXexX29xX6xX30xX37xXc4xX3xX7xX4afxX3xX7fxX18xX30xX37xX3xX7fxX1dxX30xX37xX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xX7xX49xXexX3xX10bxX1xX1dxXcc3xX30xXc4xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xX11fxX49xX90xX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xXexXdxX30xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX10bxX1xXdxX3xXb2xX1exX30xX3xX5xX66xXbexX3xX24xXdxX2bxX4xX20axX3xXbxX1xX1dxX30xX3xXexX1xX1dxX3axX4xX3xXbxX1xX97exX30xX37xX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xXexX408xXdxX3xXexX29xX18xX3xX7xX79cxX3xX4xX1xX43bxX30xX1xXc4xX3xX11fxX120xX3xXbxX1xX44cxX30xX3x130e9x14257xX120xXexX3xX4xX4afxX6x157f2xXc4xX3xXb2xX120xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX24xX66xX90xX3xX4xX49xX4xX3xX30xX37xX66xXc9xX3xX4xX1xX1eexX3xX30xX1xX44cxXexX3xX1xX66xX30xX37xX3xXexX1dxXcfxX30xX12fxX12fxX12fxX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXc9xX165xX1dxX3xX4xXcfxX1dxX3xX4xX35xX30xX37xX3xX4xX1xX488xX4xXc4xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX5xX6xX90xX3xXb2xX120xX30xX37xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xXexX1xX10xX90xX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xXb2xXdxX2bxXbxX3xXd47xX290xX20xXd4fxX3xX4xX1eexX6xX3xX251xX120xX3x19fcaxX3xXexX1exX3xXd47xX20xX1xXcc3xX1dxX3xXexX29xX6xX30xX37xXc4xX3xX10bxX1xX90xX4exX30xX37xX3xX4xX49xX4xX1xXc4xX3xX10bxX1xX35xX30xX37xX3xXexX44cxXbxX3xXexX29xX1dxX30xX37xXc4xX3xX10bxX1xX4afxX3xX10bxX1xX1dxXcc3xX30xXc4xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xX11fxX49xX90xX3xXc9xX3xXexX1exXd4fxX3xX24xX66xX3xX4xX49xX4xX3xX202xX1dxXc9xX3xXb2xX1cdxX30xX1xX3xXbxX1xX97exX30xX37xXc4xX3xX4xX1xX3axX30xX37xX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xXexX408xXdxX3xX30xX2fxXdxX3xX5xX66xXbexX3xX24xXdxX2bxX4xXc4xX3xX30xX2fxXdxX3xX4xX69xX3xXexX29xX1e4xX12fxX3xX2bbxX3xXexX1xX49xX30xX37xX3xXb2xXcfxX1dxX3xX30xXbdxXbexX3xXc0xXc1xXc0xX2xXc4xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xXc4xX3xXexX1xX1dxX3xX34xX2exX34xX34xX3xX1xX2fxX30xX3xXc0xX290xX2bbxXc4xX2b8xX3xXex14080xX3xXb2xX11bxX30xX37xXc4xX3xXb2xX408xXexX3xX2bbxX281xef73xX3xX7fxX25xX3xXexX90xX49xX30xX3xX13xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX37xXdxX6xX90xX3xX30xXbdxXbexX3xXc0xXc1xXc0xX2xXc4xX3xXexXbdxX30xX37xX3xX2xX290xXebcxX3xX7xX90xX3xX24xX6axXdxX3xX4x17ceexX30xX37xX3xX10bxf711xX12fxX3xXcxX29xX90xX30xX37xX3xXb2xX19bxXc4xX3xX4xX49xX4xX3xX5xX5edxX30xX1xX3xX24xX25xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXb2xX408xXexX3xX4xX6xX90xX3xX30xX1xX69xX27fxX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX4xX35xX30xX37xX3xXexX1xX69xX2fxX30xX37xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3xX30xX37xX90xX66xXdxX3xX202xX1dxX3axX4xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX1xX2fxX30xX3xX2xX2bbxXc4xXc0xX2d4xX281xX3xXexXeaexX3xXb2xX11bxX30xX37xXc4xX3xXexXdxX394xX30xX3xX7xX4afxX3xX7fxX18xX30xX37xX3xXb2xX236xXexX3xX2xX2c6xX2d4xXc4xX281xX3xXexXeaexX3xXb2xX11bxX30xX37xXc4xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX1xX1dxX3xX30xX1xX44cxXbxX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX2bbxXc4xX290xX2b8xX2b8xX3xXexXeaexX3xXb2xX11bxX30xX37xXc4xX3xX5xX2bxX3xXbxX1xX43bxX3xXexX29xX69xX6axX4xX3xX11fxX408xX3xXc0xX2b8xXc4xXc0xX2bbxX3xXexXeaexX3xXb2xX11bxX30xX37xX12fxX12fxX12fxX3xXcxX1dxXc9xX3xX30xX1xXdxX165xX30xXc4xX3xXexX1xX25xX4xX3xXexX1exX3xXexX1xX1dxX3xX34xX2exX34xX34xX3xX30xX1xX64fxX30xX37xX3xXexX1xX49xX30xX37xX3xXb2xXcfxX1dxX3xX30xXbdxXbexX3xX4xX1eexX6xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xXc4xX3xX4xX1xX90xX3xXexX1xX236xXc9xX27fxX3xX34xX1xXdxX394xX1dxX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3xX7xX4exX30xX3xX285xX1dxX236xXexXc4xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXexX29xX165xX30xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX11fxX66xX30xX3xX37xf5b8xXbxX3xX10bxX1xX19bxX3xX10bxX1xXbdxX30xX3xX7fxX90xX3xX4exX30xX1xX3xX1xX69xX79cxX30xX37xX3xX30xX1062xX30xX37xX3xX30xX394xX3xX11fxX79cxXdxX3xX7fxX1cdxX4xX1xX3xX11fxX2bxX30xX1xX3xX13xXc73xXc74xXc75xX37cx19523xX2xX2c6xXc4xX3xX7fxX4abxX30xX3xXb2xX1exX30xX3xX30xX120xXbxX3xX34xX2exX34xX34xX3xX4xX54fxX30xX37xX3xX37xX1062xXbxX3xX10bxX1xX19bxX3xX10bxX1xXbdxX30xX12fxX3xXd48xX120xXexX3xX7xX3axX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3xXbexX6axXdxX3xX10bxX1xX79cxXdxX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3xX4xX1xX69xX6xX3xX4xX19bxX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbexX3xXexX29xX90xX30xX37xX3xX7xX4exX30xX3xX285xX1dxX236xXexXc4xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xXc4xX3xX30xX37xX1dxX11bxX30xX3xX24xX3axX30xX3xXbexX957xX30xX37xXc4xX3xX4xX1xX1eexX3xXc9xX1exX1dxX3xX5xX66xX3xX24xX3axX30xX3xX24xX6xXc9xX3xX30xX37xX5cxX30xX3xX1xX66xX30xX37xXc4xX3xX10bxX1xXdxX3xXexX3fexX30xX1xX3xX1xX3fexX30xX1xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xXexX1exX3xX37xX1062xXbxX3xX10bxX1xX19bxX3xX10bxX1xXbdxX30xXc4xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX5xX528xXc4xX3xXbexX236xXexX3xX10bxX1xX4exX3xX30xXbdxX30xX37xX3xXexX1xX6xX30xX1xX3xXexX90xX49xX30xX3xXbxX1xX4exXdxX3xXexX408xXbexX3xX7fxXccxX30xX37xX3xX1xX90xX408xXexX3xXb2xX120xX30xX37xX12fxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX251xX90xX7fxXc9xXaxX12xX131xX108xX3xX1xX90xX66xX30xX3xXexX1xX66xX30xX1xX3xX24xX69xXb4xXexX3xXbexX488xX4xX3xX4xX1xX161xX3xXexXdxX165xX1dxX3xXexX1xX1dxX3xX34xX2exX34xX34xX3xXb2xX69xXb4xX4xX3xX37xXdxX6xX90xX3xX30xXbdxXbexX3xXc0xXc1xXc0xX2xXc4xX3xXb2xX11bxX30xX37xX3xX4xX1xX43bxX3xX34xX37xX1dxXc9x1a360xX30xX3xXc74xXbdxX30xX3xX7cxXb4xXbxXc4xX3xX950xX1xX19bxX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXexX29xX69xX79cxX30xX37xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX1dxX3xX24xX25xX4xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xX3xX4xX1xX90xX3xX11fxXdxX1exXexX27fxX3xX34xX1xX64fxX30xX37xX3xXexX1xX49xX30xX37xX3xX4xX1dxX3axXdxX3xX30xXbdxXbexXc4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX18xX4xX3xXexXbdxX30xX37xX3xX4xX69xX138xX30xX37xX3xX4xX35xX30xX37xX3xXexX49xX4xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xXexX1xX1dxX3xX30xXb4xXc4xX3xX49xXbxX3xX7fxX18xX30xX37xX3xXb2xXcfxXc9xX3xXb2xX1eexXc4xX3xX10bxX1cdxXbxX3xXexX1xX138xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX11fxXdxX2bxX30xX3xXbxX1xX49xXbxX3xX4xX69xX92axX30xX37xX3xX4xX1xX1exX3xX30xXb4xX3xXexX1xX10xX90xX3xXb2xX1e4xX30xX37xX3xX202xX1dxXc9xX3xXb2xX1cdxX30xX1xX3xX4xX1eexX6xX3xX380xX1dxX44cxXexX3xX391xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX3axXdxX3xX24xX6axXdxX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX24xXdxX3xXbxX1xX408xXbexX3xXbxX1xX49xXbxX3xX5xX1dxX44cxXexX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX4xX1xX5cxXc9xX3xXef4xX3xX30xXb4xX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX4xX3axX3xXexX3fexX30xX1xX3xX4xX1xXdxX1exXbexX3xX7fxX18xX30xX37xX3xXexXdxX394xX30xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX1eexX6xX3xX34xX2exX34xX34xX12fxX3xX13xX1xX1e4xX3xXexX29xXa3axX30xX37xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX4xX19bxX3xX1xXdxX2bxX1dxX3xX202xX1dxX4exX3xX4xX35xX30xX37xX3xXexX49xX4xX3xXexX1dxXc9xX165xX30xX3xXexX29xX1dxXc9xX394xX30xX3xX1xX528xX3xXexX29xXb4xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xX7xX49xX4xX1xXc4xX3xXbxX1xX49xXbxX3xX5xX1dxX44cxXexX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX1exX30xX3xX24xX6axXdxX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX7fxX5cxX30xX3xXexX29xX165xX30xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX11fxX66xX30xX12fxX3xXcxXdxX1exXbxX3xXexX18xX4xX3xX4xX4exXdxX3xX4xX49xX4xX1xX3xXexX1xX1eexX3xXexX18xX4xX3xX1xX66xX30xX1xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xXc4xX3xX1xX69xX6axX30xX37xX3xX7fxX4abxX30xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxX3xXbexX6axXdxX3xXexX1xX66xX30xX1xX3xX5xX44cxXbxXc4xX3xX4xX49xX4xX3xXexX432xX3xX4xX1xX488xX4xX3xXexX29xX165xX30xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX11fxX66xX30xX3xXb2xXbdxX30xX37xX3xX10bxX381xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX202xX1dxX6xX3xXbexX408xX30xX37xXc4xX3xX7xX4afxX3xX7fxX18xX30xX37xX3xX1xX19bxX6xX3xXb2xX2fxX30xX3xXb2xXdxX2bxX30xX3xXexX4afxXc4xX3xXexX29xXdxX108xX30xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX30xX37xX1xX1cdxX3xXb2xX1cdxX30xX1xXc4xX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xXexX69xX3xX1xX69xX6axX30xX37xX3xX7fxX4abxX30xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX24xX394xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX30xX1xX22bxXbexX3xXexX408xX90xX3xXexX1xX1dxX44cxX30xX3xX5xXb4xXdxX3xX4xX1xX90xX3xX30xX37xX69xX138xXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX12fxX3xXcxXbdxX30xX37xX3xX4xX69xX138xX30xX37xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xX10bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xXb2xX35xX30xX3xXb2xX3axX4xX3xX30xX120xXbxX3xX1xX11bxX3xX7xX2fxX3xX10bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xXexX1xX35xX30xX37xX3xX11fxX49xX90xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xX66xX30xX1xX3xX24xX66xX3xX11fxX49xX90xX3xX4xX49xX90xX3xX7xX4afxX3xX7fxX18xX30xX37xX3xX1xX19bxX6xX3xXb2xX2fxX30xX3xXb2xXdxX2bxX30xX3xXexX4afxX12fxX3xX34xX5cxX30xX37xX3xX4xX6xX90xX3xXexXdxX30xX1xX3xXexX1xXcfxX30xX3xXexX29xX49xX4xX1xX3xX30xX1xXdxX2bxXbexX3xX4xX1eexX6xX3xX4xX35xX30xX37xX3xX4xX1xX488xX4xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX11fxX66xX30xX3xXexX29xX90xX30xX37xX3xX4xX35xX30xX37xX3xXexX49xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb2xX3axXdxX3xX24xX6axXdxX3xX1xX120xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX24xX66xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX12fxX3xXcxX1xX69xX138xX30xX37xX3xX285xX1dxXc9xX165xX30xX3xXb2xX236xX1dxX3xXbexX3axXdxX3xX24xX6axXdxX3xX950xX1xX97exX30xX37xX3xXcxX66xXdxX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xX24xX66xX3xX20xX1exX3xX1xX90xX408xX4xX1xXc4xX3xX950xX1xX97exX30xX37xX3xX20xXdxX30xX1xX3xXexX1exX3xX1096xX3xX7cxX408xX3xXexXcfxX30xX37xXc4xX3x11d17xX251xX34xX37cxX3xXc0xX3xX1xX1dxXc9xX2bxX30xX3xXcxX29xXdxX2bxX1dxX3xX2exX2fxX30xX3xX24xX66xX3xX34xX35xX30xX37xX3xX13xX3axX30xX37xXc4xX3xXb2xX108xX3xX4xX19bxX3xX7xX3axX3xX5xXdxX2bxX1dxX3xX24xX394xX3xX1xX120xXc4xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXb2xX69xXb4xX4xX3xX4xX236xXbxX3xXb2xXbdxX30xX37xX3xX10bxX381xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xXc4xX3xX4xX236xXbxX3xXbxX1x167ecxXbxX3xX285xX5cxXc9xX3xX7fxX25xX30xX37xXc4xX3xXb2xX108xX3xXb2xX69xX6xX3xX24xX66xX90xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xXexX1xX1dxX1exX12fxX3xX131xXdxX394xX1dxX3xXexX29xX6xXc4xX3xX10bxX1xX4exX90xX3xX7xX49xXexXc4xX3xX285xX49xX4xX3xXb2xX1cdxX30xX1xX3xX4xX1xX43bxX30xX1xX3xX285xX49xX4xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXexX1xX1dxX120xX4xX3xX7fxXdxX2bxX30xX3xX10bxX1xX35xX30xX37xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exXc4xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX24xX66xX3xXbexX488xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXbxX1xX4exXdxX3xX30xX120xXbxX3xXexX1xX10xX90xX3xX202xX1dxXc9xX3xXb2xX1cdxX30xX1xX12fxX3xX13xX1xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX5cxX30xX3xXexX43bxX4xX1xX3xX7fxX64fxX3xX5xXdxX2bxX1dxX3xX4xX49xX4xX3xXexXdxX165xX1dxX3xX4xX1xX43bxX3xXbxX1xX5cxX30xX3xXexX43bxX4xX1xX3xX29xX1eexXdxX3xX29xX90xX3xXb2xX108xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2bxX30xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX3xX24xX394xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXexX1xX1dxXc4xX3xX7xX3axX3xXexX1xX1dxX1exX3xX10bxX1xX90xX49xX30xX3xX30xXbdxXbexX3xXc0xXc1xXc0xX2xX3xX24xX66xX3xXb2xXdxX394xX1dxX3xX4xX1xX161xX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX10bxX1xX90xX49xX30xX3xXbxX1xXeefxX3xX1xXb4xXbxX3xX24xX6axXdxX3xX202xX1dxXc9xX3xXbexX35xXc4xX3xX30xX37xX66xX30xX1xX3xX30xX37xX1xX394xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX4xX1eexX6xX3xX4xX49xX4xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX2bxXbxXc4xX3xX4xX49xX3xX30xX1xX5cxX30xX3xX7xX4exX30xX3xX285xX1dxX236xXexXc4xX3xX10bxXdxX30xX1xX3xX7fxX90xX6xX30xX1xX3xXexX29xX165xX30xX3xXb2xX1cdxX6xX3xX11fxX66xX30xX3xX202xX1dxX4exX30xX3xX5xX381xX12fxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX251xX90xX7fxXc9xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX285xXexX1096xX6xX5xXdxX37xX30xX27fxX3xX29xXdxX37xX1xXexX20axXaxX12xX0xX7xXexX29xX90xX30xX37xX12xX251xX66xXdxX3xX24xX66xX3xX4exX30xX1xX27fxX3xfbf4xX1dxX5cxX30xX3xX7cxXeefxX30xX37xX0xX6dxX7xXexX29xX90xX30xX37xX12xX0xX6dxXbxX12