Một nhóm người thúc ông Biden liên danh với nữ chính khách da màu
Một nhóm gồm hơn 100 nam giới nổi bật người Mỹ gốc Phi, đứng đầu là ca sỹ nhạc rap Sean "Diddy" Combs, đã viết thư hối thúc ứng cử viên tổng thống - cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chọn một nữ chính khách da màu cho vị trí liên danh tranh cử.
817bx10e48xf75exe66ax9f6fx1143cxabb9xac0cxc767xX7xdf3fxf815x10245xb193x93d4x86c3xX5x862axXax1042ex10e55x918cxXexX3xa102xX1xe8a1x8794xX3xX17xc023xfb20xc306xXdxX3xXexX1xf627xX4xX3x9a37xX17xX1dxX3xddf0xXdxaddfxX10xX17xX3xX5xXdxdc86xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xd68bx9cb2xXdxX3xX17xb0f1xX3xX4xX1xa47axX17xX1xX3x848axX1xf664xX4xX1xX3xX2dxX6xX3xX1axbeebx87edxX0xef46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecd2xX10xX6xX2dxXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX1xX19xX1axX3xX1dxbd71xX1axX3xX1xf3a4xX17xX3xX2xc497xX7cxX3xX17xX6xX1axX3xX1dxXdxX3cxXdxX3xX17x8aa7xXdxX3x82f7xe6f0xXexX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX13x8870xX3xX1dxacb4xX4xX3x9224xX1xXdx111e2xX3x10aa2x113bexX17xX1dxX3xXa2xa126xX53xX3xX5xX52xX3xX4xX6xX3xX7xX97xX3xX17xX1xb8fbxX4xX3x90a7xX6xXbxX3xdee2xX10xX6xX17xX3xa1c6x9b3axXdxX2dxX2dx8cddxd290xX3x87a7x1039fxX1axX8cxX7xXa0xX3xXa2x9db4xX3xX3bxXdx949bxXexX3xXexX1xX1exX3xX1xX9axXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xXa3xX17xX1dxX3xX4xa08cxX3xX3bxXdxX33xX17xX3xXexX89xX17xX1dxX3xXexX1xX9axX17xX1dxX3xd7bdxX3xX4xa50axX53xX3xX9dxX1xX19xX3xXcxX89xX17xX1dxX3xXexX1xX9axX17xX1dxX3xX13xX97xX3xa467xXcbxX10xX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xX4xX1xbd85xX17xX3xX1axX14xXexX3xX17xX40xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xX48xX1xX4axX4xX1xX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xX3xX4xX1xXcbxX3xX3bx107baxX3xXexXb9xX44xX3xX5xXdxX33xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxb7afxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXfdxXbxX1xXcbxXexXcbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX17xX1dxX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xX5xXdxX33xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xX3bxX3cxXdxX3xX17xX40xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xX48xX1xX4axX4xX1xX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xX3xX1xbc9dxX17xX1xX3xff47xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX15bxX8cxX6xXcbxXexX1xX6xX17xX1xX1xXcbxX6xX15bxX3bxX17xX55xX17xX10xee24xX7xX55xe36exX7cxe6c8xX1faxX55xX2x112f6xX200xX2dxX1fcxX7cxb313xX1fcxb581xX207xX207xXexX1fcxX200xX205xX200xX5xX2xX15bx10c8bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX17xX1dxX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xX5xXdxX33xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xX3bxX3cxXdxX3xX17xX40xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xX48xX1xX4axX4xX1xX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xXaxX3xX2dxX6xXexX6xXfdxXbxX1xXcbxXexXcbxXfdxXcbxXb9xXdxX1dxXdxX17xX6xX5xXfdxX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x86d4xX55xX55xX4xX2dxX17xXdxX1axX1dxX15bxX3bxXdxX10xXexX17xX6xX1axXbxX5xX53xX7xX15bxX3bxX17xX55xXex10875xX1faxX7cxX55xX53xXbxX5xXcbxX6xX2dxX10xX2dxX55xX1xXcbxXexX17xX17xc343xX55xX1faxX7cxX1faxX7cxc4adxX7cxX205xX2afxX2xX2xX55xX7xX10xX6xX17xX4xXcbxX1axX8cxX7xX15bxX212xXbxX1dxXaxX3xX55xX12xXcaxX6xX3xX7xX97xX3xX17xX1xXb6xX4xX3xXb9xX6xXbxX3xXbdxX10xX6xX17xX3xXaxXaxXc3xXdxX2dxX2dxXc7xXaxXaxX3xXcaxXcbxX1axX8cxX7xX15bxX3x866axd6eaxX1dxX53xX74xX17xX27dxX3xXexXcbxX17xX10xX2dxX10xX6x11283xX15bxXexX1xX10xX8cxXb9xX6xX1dxX15bxX4xXcbxX1axcaf2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xXcxXb9xXcbxX17xX1dxX3xXexX1xX1exXa0xX3xX17xX1xX19xX1axX3xXexXb9xX33xX17xX3xX4xX1d6xX17xX1xX3xX8cxX4axXcbxX3xX3bxf750xX3xX17xX1dxX53xXc7xX3xX4xX78xX3xXexX1x86bdxXexX3xX8cxXb6xXdxX3xX4xac06xX6xX3xX27xX17xX1dxX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xX17xXd6xX53xX3xX48xX1xX27xX17xX1dxX3xX4xX1xX121xX17xX3xX1axX14xXexX3xX17xX40xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xX48xX1xX4axX4xX1xX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xX3xX5xXdxX33xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxX3xXfdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX3bxX143xX3xXexXb9xX44xX3xXexXb9xXcbxX17xX1dxX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xeee5xX53xXc7xX33dxX17xX3xXexX1exX78xX17xX1dxX3xX5xX6xXdxX3xX5xX52xX3xXbxX1xX19xX3xXexX89xX17xX1dxX3xXexX1xX9axX17xX1dxX3xX17xXd6xX53xX3xX27xX17xX1dxX3xXa2x10382xX4xX3xX4xXebxX15bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xX2bxXa3xX4xX3xXexX1xX1exX3xX4xX19xX3xXa2xXcbxXb6xX17xX27dxX3xXc2xXcxb6d8xX3xXexXb9xX1exX3cxX4xX3xXexX3cxXdxX3xX17xX6xXc7xXa0xX3xXbxX1xf846xX3xX17xX40xX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1dxXdxX6xX3xX1axX121xXdxX3xX5x9b40xX17xX1xX3xX3bxX100xX4xX3xXexXb6xXdxX3xX13xX97xXa0xX3xXexX40cxX3xX17xX1xX8dxXbxX3xX17xX1dx9f0cxX3xX4xX1xXcbxX3xXa2xXd6xX17xX3xX1xXc7xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX44xX17xX1xX3xX1axXb6xX17xX1dxX3xX3bxX1d2xX3xXa2xX1d6xX17xX1dxX3xXc3xaa45xX17xX3xX4xX1xX351xX3xX1axX52xX3xX48xX1xX27xX17xX1dxX3xXa2xX1excb00xX4xX3xX4xX27xX17xX1dxX3xX17xX1xX8dxX17xXa0xX3xXexX27xX17xX3xXexXb9xX121xX17xX1dxX3xX3bxX52xX3xX4xX1xX3dexX4xX3xX4xX1xX3dexX17xX3xX48xX1xX27xX17xX1dxX3xXa2xX1exX48axX4xX3xX1x91a2xX3xXexXb9xX48axX3xXa2xXa8xXc7xX3xXa2xX351xX15bxXc8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xX2bxXa3xX4xX3xXexX1xX1exX3xX4xX19xX3xX4xX1xX40xX3xX48x8914xX3xX4xX351xX6xX3xX17xX1xXdxX33dxX53xX3xX17xX1xX478xX17xX3xX3bxX8dxXexX3xX17xX89xXdxX3xX8cxX8dxXexXa0xX3xXexXb9xXcbxX17xX1dxX3xXa2xX19xX3xX4xX19xX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX2dxfdefxX17xX3xX4xX1xX1exX78xX17xX1dxX3xXexXb9xX1d2xX17xX1xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXcaxX1xX6xXb9xX5xX6xX1axX6xX1dxX17xX10xX3xXcxX1xX6xX3x8a2fxXcbxX2dxXa0xX3xX5xX53xX8dxXexX3xX7xX1exX3xX2bxX10xX17xX212xX6xX1axXdxX17xX3xXcaxXb9xX53xX1axXbxXa0xX3xX1axX41fxX4xX3xX7xX1exX3xa258xX10xX3bxX10xXb9xX10xX17xX2dxX3xe22fxXdxX5xX5xXdxX6xX1axX3xX2bxX6xXb9xX8cxX10xXb9xX15bxX3xX64xX121xX3xX48xX1xea86xX17xX1dxX3xXa2xX143xX17xX1xX3xX8cxXa3xX4xX3xXexX1xX1exX3xXexX1x112d7xX3xX1xXdxd64exX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xXa8xX17xX3xXa2xXcbxX52xX17xX3xX48xXd6xXexX3xX3bxX3cxXdxX3xX48xX1xXcbxX1d6xX17xX1dxX3xX200xX7cxX7cxX3xX17xX1xX52xX3xX17xX40xX3xX5xXd2xX17xX1xX3xXa2xXb6xXcbxX3xX5xX52xX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xX3xXa2xXd2xX3xX3bxXdxXd6xXexX3xXexX1xX1exX3xX1dxXebxXdxX3xX27xX17xX1dxX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xX3bxX3cxXdxX3xX5xX1fxXdxX3xX48xX33xX53xX3xX1dxX121xXdxX3xXexX1exX78xX17xX1dxX3xXexX100xX3xX3bxX52xXcbxX3xXexX53xXa8xX17xX3xXexXb9xX1exX3cxX4xX15bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xXcxXb9xX1exX3cxX4xX3xXa2xX19xXa0xX3xX4xX100xX53xX3xX9dxX1xX19xX3xXcxX89xX17xX1dxX3xXexX1xX9axX17xX1dxX3xX13xX97xX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xX4xX1xXcbxX3xX8cxXdxXd6xXexX3xX4xX19xX3xX8cxX9axX17xX3xXbxX1xX41fxX3xX17xX40xX3xX1dxX9axX4xX3xX9dxX1xXdxX3xX17xf8d0xX1axX3xXexXb9xXcbxX17xX1dxX3xX2dxX6xX17xX1xX3xX7xX4axX4xX1xX3xXb9xX24xXexX3xX1dxX121xX17xX3xX4xX4axX4xX3xXa3xX17xX1dxX3xX4xXebxX3xX3bxXdxX33xX17xX3xXexXdxX33dxX1axX3xXexX52xX17xX1dxX3xX4xX1xXcbxX3xX3bxX143xX3xXexXb9xX44xX3xX5xXdxX33xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxX3xX4xX351xX6xX3xX27xX17xX1dxXa0xX3xX17xX1xX1exX17xX1dxX3xX48xX1xX27xX17xX1dxX3xXexXdxXd6xXexX3xX5xX14xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xXexX44xX17xX1xX3xX3bxX52xX3xX4xX1xX1exX6xX3xXa2xX1exX6xX3xXb9xX6xX3xX8cxX349xXexX3xX48xfad8xX3xX4xX6xX1axX3xX48xXd6xXexX3xX3bxX33dxX3xX3bxXdxX5a3xX4xX3xX5xX100xX6xX3xX4xX1xX121xX17xX3xX1axX14xXexX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexXb9xXcbxX17xX1dxX3xX7xX9axX3xX1xX121xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xXdxXd6xX17xX3xX2dxX143xX4xX1xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxX3xX4xX351xX6xX3xX1axX1d2xX17xX1xX15bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xXcaxX1xXdxXd6xX17xX3xX2dxX143xX4xX1xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxX3xX4xX351xX6xX3xX27xX17xX1dxX3xX2bxXdxX2dxX10xX17xX3xXa2xX1exX48axX4xX3xX4xX1xXcbxX3xX5xX52xX3xX7x8ea6xX3xX5xX100xX6xX3xX4xX1xX121xX17xX3xX1axX14xXexX3xXexXb9xXcbxX17xX1dxX3xX7xX9axX3xX17xX1xX40xX17xX1dxX3xX17xX1xX478xX17xX3xX3bxX8dxXexXa0xX3xX1dxX74xX1axX3xXcxX1xX1exX48axX17xX1dxX3xX17xX1dxX1xX143xX3xX7xX97xX3x8778xX6xX1axX6xX5xX6xX3xX64xX6xXb9xXb9xXdxX7xXa0xX3xX64xXb6xX3xX17xX1dxX1xX143xX3xX7xX97xX3xddb1xX6xX5xX3xXc3xX10xX1axXdxX17xX1dxX7xX3xX4xX1xXcbxX3xX3bxX143xX3xXexXb9xX44xX3xX3b3xX53xX6xX17xX3xXexXb9xX121xX17xX1dxX3xXexXb9xX33xX17xX15bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xX2edxX1dxXcbxX52xXdxX3xXb9xX6xXa0xX3xX1axX14xXexX3xX7xX9axX3xX17xX40xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xX48xX1xX4axX4xX1xX3xX2dxX6xX3xX1axX52xX53xX3xX48xX1xX4axX4xX3xX4xX453xX17xX1dxX3xXa2xX1exX48axX4xX3xX17xX1xX3dexX4xX3xXa2xXd6xX17xX3xX17xX1xX1exX3xX4xX100xX53xX3xXcaxX9axX3xX3bxX349xX17xX3xd92cxX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX3b3xX53xX9axX4xX3xX1dxXdxX6xX3xXbdxX53xX7xX6xX17xX3xX56exXdxX4xX10xXa0xX3xX4xX100xX53xX3xXa3xX17xX1dxX3xX4xXebxX3xX3bxXdxX33xX17xX3xXcxX1xX9axX17xX1dxX3xXa2xX9axX4xX3xX8cxX6xX17xX1dxX3xX54axX10xXcbxXb9xX1dxXdxX6xX3xXbdxXexX6xX4xX10xXc7xX3xX88dxX8cxXb9xX6xX1axX7xX3xX3bxX52xX3xXcxX1xX143xX3xXexXb9xX1exdcc1xX17xX1dxX3xXexX1xX52xX17xX1xX3xXbxX1xX9axX3xX88dxXexX5xX6xX17xXexX6xX3xX7e9xX10xXdxX7xX1xX6xX3xcbb6xX6xX17xX4xX10xX3xX2bxXcbxXexXexXcbxX1axX7xX15bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXcbxX2dxXc7xXaxX12xXcxX1xX10xXcbxX3xX48xXd6xX3xX1xXcbxXb6xX4xX1xXa0xX3xXa3xX17xX1dxX3xX4xXebxX3xX3bxXdxX33xX17xX3xXa2xXb6xXdxX3xX2dxXdxX5a3xX17xX3xX4xX1xXcbxX3xXa2xX1d6xX17xX1dxX3xXc3xX478xX17xX3xX4xX1xX351xX3xXb9xX6xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxX3xXexX89xX17xX1dxX3xXexX1xX9axX17xX1dxX3xX13xX97xX3xX3bxX52xXcbxX3xXexX1xX4axX17xX1dxX3xX2xX2xX55xX1faxX7cxX1faxX7cxX3xX7xX7aexX3xX4xX27xX17xX1dxX3xX8cxX9axX3xX5xX100xX6xX3xX4xX1xX121xX17xX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xXdxX33xX17xX3xX2dxX6xX17xX1xX3xXexXb9xX6xX17xX1xX3xX4xXebxX3xX4xX351xX6xX3xX27xX17xX1dxX3xXexXb9xXcbxX17xX1dxX3xX17xX1xX40xX17xX1dxX3xX17xX1dxX52xXc7xX3xXexX3cxXdxXa0xX3xXexXb9xX1exX3cxX4xX3xXexX1xX33dxX1axX3xXa2xXb6xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexXcbxX52xX17xX3xX3b3xX53xX9axX4xX3xX4xX351xX6xX3xXa2xX1d6xX17xX1dxX3xX17xX52xXc7xX3xX3bxX52xXcbxX3xXexX53xXa8xX17xX3xXexX3cxXdxX15bxX55xX15bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88dxX53xXexX1xXcbxXb9xXaxX12xX2ecxXcxXcxab15xX803xX2edxX55xX803xXdxX10xXexX17xX6xX1ax10d80xX308xX0xX55xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)