Tin vui cho người mắc bệnh tim: Quả tim nhân tạo sẽ được bán từ quý 2
Ngày 6/1, công ty sản xuất tim nhân tạo Carmat của Pháp cho biết sẽ đưa các sản phẩm của mình ra thị trường châu Âu vào quý 2/2021, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 bệnh nhân mỗi năm.
fe71x169e5x1712bx1290dx17ea8x15b0ax1585ax135eex11a57xX7x16614x14ff7x1587ax131fcx15c8fx145a2xX5x118adxXax177e6xXcxXdx141efxX3x12422x132a8xXdxX3xX4xX1x12617xX3xX15x1137fx10ae6x162d1xXdxX3x16bf2x14e47xX4xX3x13cf2x1544axX15xX1xX3xXexXdxX25x15fa6xX3x162ccxX18x14a2bxX3xXexXdxX25xX3xX15xX1x15473xX15xX3xXex10b67xX1dxX3xX7x12e0dxX3x14cafxX21x11b3exX4xX3xX29x127dcxX15xX3xXex12fa0xX3x165daxX18x13fb2xX3x1643exX0x12a2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11705xX10xX6x181dcxXaxX12x176e4xX20x1387fx16682xX3x12d86xX59xX2x13a90xX3xX4x100d5xX15xX20xX3xXexX71xX3xX7xX35xX15xX3x161afxX18x129b5xXexX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3x10540xX6x17aebxX25xX6xXexX3xX4x1539fxX6xX3x1061exX1xX4dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX29xXdx16b6dxXexX3xX7xX45xX3xX47xX21xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xX7xX35xX15xX3xXbxX1x1616exX25xX3xX4xX9exX6xX3xX25x117a8xX15xX1xX3xX98xX6xX3xXexX1x11585xX3xXexX98xX21xX22xX15xX20xX3xX4xX1xX3dxX18xX3x11ae5xX18xX3xX17xX70xX1dxX3xX53xX18xX55xX3xX57xX59xX57x16695xX57xX2xX76xX3xX47xX4dxXbxX3x12162xX15xX20xX3xX15xX1xX18xX3xX4x1308dxX18xX3xX4xX1xX1dxX3x10049xX1xX1dxX35xX15xX20xX3xX57x12302xXedxXedxXedxX3xX29xX2axX15xX1xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xX25x10063xXdxX3xX15x1723exX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a22xX1dxX6bxX71xXaxX12xX0xXdxX25xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX7x13481xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX15xX1xX3xXexXdxX25xX31xX3xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX7xX45xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX4dxX15xX3xXexX51xX3xX53xX18xX55xX3xX57xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xX35xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX10exX29xX6xX1dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX1dxX6xX10exX17xX15xX59xX15xX10x14c1fxX7xX59xX57xX2xXedxX2xX59xX2x10810xX1cdxX6bx16544xXedx13fb0xX2xX2x17befxX1d0xXexX1cdx15915xXedxX73xX5xX2xX10ex100c8xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX15xX1xX3xXexXdxX25xX31xX3xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX7xX45xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX4dxX15xX3xXexX51xX3xX53xX18xX55xX3xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX149xXbxX1xX1dxXexX1dxX149xX1dxX98xXdxX20xXdxX15xX6xX5xX149xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX31xX59xX59xX4xX6bxX15xXdxX25xX20xX10exX17xXdxX10xXexX15xX6xX25xXbxX5xX18xX7xX10exX17xX15xX59xXexX73xX57xXedxX59xX18xXbxX5xX1dxX6xX6bxX10xX6bxX59x12271xX7xX25xX7xX71xX59xX57xXedxX57xX2x17fb7xXedxX2xX27fxXedxX73xX59xX6xX98xXexXdxX275xXdxX4xXdxX6xX5xX27fxX1xX10xX6xX98xXexX10exX1dfxXbxX20xXaxX3xX59xX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX4x16651xX3xXexX98x14538xX15xX20xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX1d2xXedxXedxX20xX3x12b2dxX6exX20xX18x176f3xX15xX31xX3x14222xX10xX18xXexX10xX98xX7x14119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX76xX3xX7xX35xX15xX3xXbxX1xXc0xX25xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX4xX2b0xX3xXex1009bxX15xX3xX20xX2b4xXdxX3x145b5xX10xX7xX1dxX15xX3xX47x10f4axX3xX47xX21xX49xX4xX3xX4x158edxX3xX53xX18xX6xX15xX3xX106xXdx13c44xX25xX3xX6bxX18xX71xX2axXexX3xX4xX1xX3dxX18xX3xXdfxX18xX3xXexX1xX79xX15xX20xX3xX53xX18xX6xX3xX17xX70xX1dxX3xXexX1xX4dxX15xX20xX3xX2xX57xX59xX57xXedxX57xXedxX10exX3x150d8x1518fxX3xX106xXdxXacxX15xX3xX31axX10xX7xX1dxX15xX3xX7xX45xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX4dxX15xX3x1348bxX3x167efxXf6xX4xX3xX17xX70xX3xXa1xX1xX4dxXbxX3xXexX51xX3xX53xX18xX55xX3xX57xX59xX57xXedxX57xX2xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12x10e30xXdxX4dxX25xX3xX47x1154dxX4xX3xX47xXdx179f2xX18xX3xX1xX70xX15xX1xX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX3x12439xXexX10xXbxX1xX6xX15xX10xX3xXa1xXdxX6xXexX3xX106xX1x12204xX15xX20xX3xX47xXd1xX15xX1xX3xXexX1xX79xX15xX20xX3xXexXdxX15xX3xX17xX3b6xX3xX7xX35xX15xX3xXbxX1xXc0xX25xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX5xX70xX3x12088xX4x10d09xX3xX1x12313xX4xX1xX3xX53xX18xX6xX15xX3xXexX98xX2b4xX15xX20x17632xX3xX47xXc0xX71xX3xX20xXdxX4dxX3xX4x16f17xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xX4xX9exX6xX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX3xXexX122xX15xX20xX3xX25xX41xX15xX1xX3xX1xX329xX15xX10exX3xX96xX422xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xX4xX9exX6xX3xX1xX321xX15xX20xX3xX47xX321xX3xXexX122xX15xX20xX3xX106xX1xX1dxX35xX15xX20xX3xX1cdx10c97xX3xX15xX20xX6xX71xX3xX47xXffxX18xX3xXbxX1xXdxX313xX15xX3xX20xXdxX6xX1dxX3xX6bxXd1xX4xX1xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX4xX9exX6xX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX3xX4xX2b0xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xX6bxX4dxX15xX20xX3xX29xX313xX15xX3xX15xX20xX1dxX70xXdxX3xX20xXdxX3b1xX15xX20xX3xX15xX1xX21xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX10exX3xX6exX2b0xX3xX4xX2b0xX3xXexX98xX2b4xX15xX20xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX1d2xXedxXedxX20xX3xX2c3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15x147bdxX15xX20xX3xX1d5xXedxXedxX20xX2d2xX3xX15xX1xX21xX15xX20xX3xX106xX1xX79xX15xX20xX3xX20xX3dxX71xX3xXexX98xX37axX3xX15xX20xX41xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX47xX21xX49xX4xX3xX20xX1x16534xXbxX10exX3xXcxXdxX25xX3xX4xX2b0xX3xX57xX3xXexX3dxX25xX3xXexX1xX86xXexX3xX17xX70xX3xX1d0xX3xX17xX6xX15xX3xXexXdxX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX5xX70xX25xX3xX29x15d65xX15xX20xX3xX25x16322xXexX3xX4xX1xX86xXexX3xX15xX1xX361xX6xX3xX4xXf6xX15xX20xX3xX98xX86xXexX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX1xX26xX15xX10exX3xX134xX313xX15xX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xX4xX4dxX4xX3xX29xX18xX2c7xX15xX20xX3xXexXdxX25xX76xX3xX4xX4dxX4xX3xX17xX6xX15xX3xXexXdxX25xX3xX17xX70xX3xX4xX4dxX4xX3xX3b1xX15xX20xX3xX6bx16db6xX15xX3xXexX98xX18xX71xX3b6xX15xX3xX25xX4dxX18xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX6xX1dxX3xXbxX1xX9exX3xX29xX37axXdxX3xX17x16674xXexX3xX5xXdxX2axX18xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX422xX15xX20xX3xX1xX49xXbxX3xX2c3xX25xX6xXexX534xX98xXdxX10xX5xX3xX29xXdxX1dxX7xX71xX15xXexX1xX534xXexXdxX53xX18xX10xX2d2xX3xX47xX500xX4xX3xX29xXdxX2axXexX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12x151b0xX5f5xXexX3xX5xXdxX2axX18xX3xX15xX70xX71xX3xX4xX2b0xX3xXexX409xX15xX1xX3xX4xX1xX86xXexX3xX15xX20xX122xX15xX3xX15xX20xX51xX6xX3xX7xX361xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX4xX4dxX4xX3xX4x14aebxX4xX3xX25xX4dxX18xX3xX47xX79xX15xX20xX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xXexXdxX25xX3xX17xX70xX3xX20xXdxX406xXbxX3xXexX98xX4dxX15xX1xX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX21xX49xX15xX20xX3xX47xX70xX1dxX3xXexX1xX35xXdxX3xX2c3xXbxX1xX534xX15xX1dxX25x14c62xX15xX10xX3xX98xX10xX1dfxX10xXexX2d2xX3xX20xX3dxX71xX3xX98xX6xX3xX29xX37axXdxX3xX1xX2axX3xX25xXdx15e45xX15xX3xX6bxXd1xX4xX1xX3xX2c3xX7xX71xX7xXexX6b9xX25xX10xX3xXdxX25xX25xX18xX15xXdxXexX6xXdxX98xX10xX2d2xX3xXexX1xX21xX22xX15xX20xX3xX20xX500xXbxX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX18xX583xX4xX3xX20xX1xX534xXbxX3xXexX41xX15xX20xX3xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX17xX5f5xX15xX3xX1xX70xX15xX1xX3xX17xX70xX3xX1xX1dxX41xXexX3xX47xX583xX15xX20xX3xX15xX1xX21xX3xXexXdxX25xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX10exX3xX6exX2b0xX3xX4xX2b0xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX25xX583xXexX3xX29xX583xX3xXbxX1xX5f5xX15xX3xX4xX35xX25xX3xXf6xX15xX20xX3xXexX361xX3xXexX122xX15xX20xX3xX1xX1dxX500xX4xX3xX20xXdxX35xX25xX3xX5xX21xX18xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX25xX4dxX18xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX15xX1xX18xX3xX4xXffxX18xX10exX3xXcxXdxX25xX3xX4xX2b0xX3xXexX1xX313xX25xX3xX25xX583xXexX3xX15xX20xX122xX15xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX4xX1xX86xXexX3xX5x10f9fxX15xX20xX3xX4xX2b0xX3xX15xX1xXdxX2axX25xX3xX17xX67axX3xX5xX70xX25xX3xX4xX1xX18xX71xX332xX15xX3xX47xX583xX15xX20xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX1xX18xX71xX313xX15xX3xX20xXdxX6xX76xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX15xX70xX71xX3xX4xX2b0xX3xXexX1xX332xX3xX1xX1dxX41xXexX3xX47xX583xX15xX20xX3xX5xXdxX313xX15xX3xXexX67axX4xX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3x17c4cxX3xX15xX122xX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xXcxX86xXexX3xX4xX35xX3xX4xX4dxX4xX3xX29xX583xX3xXbxX1xX5f5xX15xX3xX47xX3b6xX18xX3xX37axX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX76xX3xX15xX20xX1dxX41xXdxX3xXexX98xX51xX3xX29xX583xX3xXbxXdxX15xX3xX6bx16a94xX15xX20xX3xX4xX18xX15xX20xX3xX4xX86xXbxX3xX15xX122xX15xX20xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX37axX3xX29xX313xX15xX3xX15xX20xX1dxX70xXdxX3xX4xX329xX3xXexX1xX332xX3xX17xX70xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX20xX26xX15xX3xX37axX3xXexX1xX26xXexX3xX5xX21xX15xX20xX3xX98xX86xXexX3xX20xX2b4xX15xX3xX15xX1x105d7xX10exX3xX360xX1dxX3xX17xX5f5xX71xX76xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX47xX21xX49xX4xX3xX20xX1xX534xXbxX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX15xX70xX71xX3xX47xXdxX3xX47xXf6xX15xX20xX3xX17xX70xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1dxX41xXexX3xX1xX57exX15xX20xX3xX15xX20xX70xX71xX3xX15xX1xX21xX3xX29xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX21xX22xX15xX20xX10exX59xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX84xXexX149xX6xX5xXdxX20xX15xX31xX3xX98xXdxX20xX1xXex1309axXaxX12xX2c3xXcxXcx14c66xX643xX6exX59xX643xXdxX10xXexX15xX6xX25x10aa7xX2d2xX0xX59xXbxX12