Tin vui cho người mắc bệnh tim: Quả tim nhân tạo sẽ được bán từ quý 2
Ngày 6/1, công ty sản xuất tim nhân tạo Carmat của Pháp cho biết sẽ đưa các sản phẩm của mình ra thị trường châu Âu vào quý 2/2021, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 bệnh nhân mỗi năm.
da69x111acxf0edx10667x10ebcx137ffx14ca1x12b99xeadbxX7x160e4x15622x16f87x102d8x104acx126dexX5xf58exXax13ebbxXcxXdx11445xX3xf418x100d2xXdxX3xX4xX1x1236cxX3xX15x165fdx12d89xfc76xXdxX3x1661fx14c39xX4xX3x14177x15d4axX15xX1xX3xXexXdxX25x1366bxX3xea6axX18x1398bxX3xXexXdxX25xX3xX15xX1x14a7fxX15xX3xXex16378xX1dxX3xX7xe0a3xX3x16c74xX21x15db1xX4xX3xX29x14dedxX15xX3xXexfd9fxX3x13582xX18x144b3xX3x16ff0xX0x10f30xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d26xX10xX6x15c3dxXaxX12xf5f1xX20x11309xef92xX3x113dfxX59xX2x1663axX3xX4x121e1xX15xX20xX3xXexX71xX3xX7xX35xX15xX3x177e0xX18x1094cxXexX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3x147e1xX6x12cd4xX25xX6xXexX3xX4x12ed3xX6xX3x11338xX1xX4dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX29xXdx174eaxXexX3xX7xX45xX3xX47xX21xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xX7xX35xX15xX3xXbxX1x16021xX25xX3xX4xX9exX6xX3xX25x11666xX15xX1xX3xX98xX6xX3xXexX1x1789bxX3xXexX98xX21xX22xX15xX20xX3xX4xX1xX3dxX18xX3x1488exX18xX3xX17xX70xX1dxX3xX53xX18xX55xX3xX57xX59xX57x15b0dxX57xX2xX76xX3xX47xX4dxXbxX3x1406fxX15xX20xX3xX15xX1xX18xX3xX4x11160xX18xX3xX4xX1xX1dxX3x101cfxX1xX1dxX35xX15xX20xX3xX57x1129exXedxXedxXedxX3xX29xX2axX15xX1xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xX25x140eexXdxX3xX15x15588xX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a76xX1dxX6bxX71xXaxX12xX0xXdxX25xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX7xff45xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX15xX1xX3xXexXdxX25xX31xX3xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX7xX45xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX4dxX15xX3xXexX51xX3xX53xX18xX55xX3xX57xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xX35xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX10exX29xX6xX1dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX1dxX6xX10exX17xX15xX59xX15xX10x16ea1xX7xX59xX57xX2xXedxX2xX59xX2x10e0dxX1cdxX6bx177dcxXedxedbdxX2xX2x17661xX1d0xXexX1cdx17c08xXedxX73xX5xX2xX10ex1340dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX15xX1xX3xXexXdxX25xX31xX3xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX7xX45xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX4dxX15xX3xXexX51xX3xX53xX18xX55xX3xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX149xXbxX1xX1dxXexX1dxX149xX1dxX98xXdxX20xXdxX15xX6xX5xX149xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX31xX59xX59xX4xX6bxX15xXdxX25xX20xX10exX17xXdxX10xXexX15xX6xX25xXbxX5xX18xX7xX10exX17xX15xX59xXexX73xX57xXedxX59xX18xXbxX5xX1dxX6xX6bxX10xX6bxX59x1454dxX7xX25xX7xX71xX59xX57xXedxX57xX2x14493xXedxX2xX27fxXedxX73xX59xX6xX98xXexXdxX275xXdxX4xXdxX6xX5xX27fxX1xX10xX6xX98xXexX10exX1dfxXbxX20xXaxX3xX59xX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX4x119daxX3xXexX98x13c29xX15xX20xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX1d2xXedxXedxX20xX3x15357xX6exX20xX18x13878xX15xX31xX3x1087axX10xX18xXexX10xX98xX7x1485cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX76xX3xX7xX35xX15xX3xXbxX1xXc0xX25xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX4xX2b0xX3xXex15353xX15xX3xX20xX2b4xXdxX3x12f4dxX10xX7xX1dxX15xX3xX47xe4d0xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX4x10818xX3xX53xX18xX6xX15xX3xX106xXdxf88dxX25xX3xX6bxX18xX71xX2axXexX3xX4xX1xX3dxX18xX3xXdfxX18xX3xXexX1xX79xX15xX20xX3xX53xX18xX6xX3xX17xX70xX1dxX3xXexX1xX4dxX15xX20xX3xX2xX57xX59xX57xXedxX57xXedxX10exX3x102b7x10d9bxX3xX106xXdxXacxX15xX3xX31axX10xX7xX1dxX15xX3xX7xX45xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX4dxX15xX3x17160xX3xf956xXf6xX4xX3xX17xX70xX3xXa1xX1xX4dxXbxX3xXexX51xX3xX53xX18xX55xX3xX57xX59xX57xXedxX57xX2xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12x12eaexXdxX4dxX25xX3xX47x18048xX4xX3xX47xXdxdf00xX18xX3xX1xX70xX15xX1xX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX3x130e4xXexX10xXbxX1xX6xX15xX10xX3xXa1xXdxX6xXexX3xX106xX1x171f3xX15xX20xX3xX47xXd1xX15xX1xX3xXexX1xX79xX15xX20xX3xXexXdxX15xX3xX17xX3b6xX3xX7xX35xX15xX3xXbxX1xXc0xX25xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX5xX70xX3x11beaxX4x16026xX3xX1x17f8cxX4xX1xX3xX53xX18xX6xX15xX3xXexX98xX2b4xX15xX20x178efxX3xX47xXc0xX71xX3xX20xXdxX4dxX3xX4x11671xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xX4xX9exX6xX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX3xXexX122xX15xX20xX3xX25xX41xX15xX1xX3xX1xX329xX15xX10exX3xX96xX422xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xX4xX9exX6xX3xX1xX321xX15xX20xX3xX47xX321xX3xXexX122xX15xX20xX3xX106xX1xX1dxX35xX15xX20xX3xX1cdxe417xX3xX15xX20xX6xX71xX3xX47xXffxX18xX3xXbxX1xXdxX313xX15xX3xX20xXdxX6xX1dxX3xX6bxXd1xX4xX1xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX4xX9exX6xX3xX96xX6xX98xX25xX6xXexX3xX4xX2b0xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xX6bxX4dxX15xX20xX3xX29xX313xX15xX3xX15xX20xX1dxX70xXdxX3xX20xXdxX3b1xX15xX20xX3xX15xX1xX21xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX10exX3xX6exX2b0xX3xX4xX2b0xX3xXexX98xX2b4xX15xX20xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX1d2xXedxXedxX20xX3xX2c3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15x120a4xX15xX20xX3xX1d5xXedxXedxX20xX2d2xX3xX15xX1xX21xX15xX20xX3xX106xX1xX79xX15xX20xX3xX20xX3dxX71xX3xXexX98xX37axX3xX15xX20xX41xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX47xX21xX49xX4xX3xX20xX1x16250xXbxX10exX3xXcxXdxX25xX3xX4xX2b0xX3xX57xX3xXexX3dxX25xX3xXexX1xX86xXexX3xX17xX70xX3xX1d0xX3xX17xX6xX15xX3xXexXdxX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX5xX70xX25xX3xX29xfc2axX15xX20xX3xX25x17a21xXexX3xX4xX1xX86xXexX3xX15xX1xX361xX6xX3xX4xXf6xX15xX20xX3xX98xX86xXexX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX1xX26xX15xX10exX3xX134xX313xX15xX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xX4xX4dxX4xX3xX29xX18xX2c7xX15xX20xX3xXexXdxX25xX76xX3xX4xX4dxX4xX3xX17xX6xX15xX3xXexXdxX25xX3xX17xX70xX3xX4xX4dxX4xX3xX3b1xX15xX20xX3xX6bxf87cxX15xX3xXexX98xX18xX71xX3b6xX15xX3xX25xX4dxX18xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX29xX6xX1dxX3xXbxX1xX9exX3xX29xX37axXdxX3xX17x13835xXexX3xX5xXdxX2axX18xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX422xX15xX20xX3xX1xX49xXbxX3xX2c3xX25xX6xXexX534xX98xXdxX10xX5xX3xX29xXdxX1dxX7xX71xX15xXexX1xX534xXexXdxX53xX18xX10xX2d2xX3xX47xX500xX4xX3xX29xXdxX2axXexX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12x10b2cxX5f5xXexX3xX5xXdxX2axX18xX3xX15xX70xX71xX3xX4xX2b0xX3xXexX409xX15xX1xX3xX4xX1xX86xXexX3xX15xX20xX122xX15xX3xX15xX20xX51xX6xX3xX7xX361xX3xX1xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX4xX4dxX4xX3xX4x128adxX4xX3xX25xX4dxX18xX3xX47xX79xX15xX20xX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xXexXdxX25xX3xX17xX70xX3xX20xXdxX406xXbxX3xXexX98xX4dxX15xX1xX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX21xX49xX15xX20xX3xX47xX70xX1dxX3xXexX1xX35xXdxX3xX2c3xXbxX1xX534xX15xX1dxX25x173a2xX15xX10xX3xX98xX10xX1dfxX10xXexX2d2xX3xX20xX3dxX71xX3xX98xX6xX3xX29xX37axXdxX3xX1xX2axX3xX25xXdx137ecxX15xX3xX6bxXd1xX4xX1xX3xX2c3xX7xX71xX7xXexX6b9xX25xX10xX3xXdxX25xX25xX18xX15xXdxXexX6xXdxX98xX10xX2d2xX3xXexX1xX21xX22xX15xX20xX3xX20xX500xXbxX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX18xX583xX4xX3xX20xX1xX534xXbxX3xXexX41xX15xX20xX3xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xX33xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX17xX5f5xX15xX3xX1xX70xX15xX1xX3xX17xX70xX3xX1xX1dxX41xXexX3xX47xX583xX15xX20xX3xX15xX1xX21xX3xXexXdxX25xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX10exX3xX6exX2b0xX3xX4xX2b0xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX25xX583xXexX3xX29xX583xX3xXbxX1xX5f5xX15xX3xX4xX35xX25xX3xXf6xX15xX20xX3xXexX361xX3xXexX122xX15xX20xX3xX1xX1dxX500xX4xX3xX20xXdxX35xX25xX3xX5xX21xX18xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX25xX4dxX18xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX15xX1xX18xX3xX4xXffxX18xX10exX3xXcxXdxX25xX3xX4xX2b0xX3xXexX1xX313xX25xX3xX25xX583xXexX3xX15xX20xX122xX15xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX4xX1xX86xXexX3xX5x136a5xX15xX20xX3xX4xX2b0xX3xX15xX1xXdxX2axX25xX3xX17xX67axX3xX5xX70xX25xX3xX4xX1xX18xX71xX332xX15xX3xX47xX583xX15xX20xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX1xX18xX71xX313xX15xX3xX20xXdxX6xX76xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX15xX70xX71xX3xX4xX2b0xX3xXexX1xX332xX3xX1xX1dxX41xXexX3xX47xX583xX15xX20xX3xX5xXdxX313xX15xX3xXexX67axX4xX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3x15a95xX3xX15xX122xX25xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX12xXcxX86xXexX3xX4xX35xX3xX4xX4dxX4xX3xX29xX583xX3xXbxX1xX5f5xX15xX3xX47xX3b6xX18xX3xX37axX3xXexX98xX1dxX15xX20xX3xX53xX18xX35xX3xXexXdxX25xX76xX3xX15xX20xX1dxX41xXdxX3xXexX98xX51xX3xX29xX583xX3xXbxXdxX15xX3xX6bx17ecaxX15xX20xX3xX4xX18xX15xX20xX3xX4xX86xXbxX3xX15xX122xX15xX20xX3xX5xX21xX49xX15xX20xX3xX37axX3xX29xX313xX15xX3xX15xX20xX1dxX70xXdxX3xX4xX329xX3xXexX1xX332xX3xX17xX70xX3xX47xX21xX49xX4xX3xX20xX26xX15xX3xX37axX3xXexX1xX26xXexX3xX5xX21xX15xX20xX3xX98xX86xXexX3xX20xX2b4xX15xX3xX15xX1x16e02xX10exX3xX360xX1dxX3xX17xX5f5xX71xX76xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX47xX21xX49xX4xX3xX20xX1xX534xXbxX3xXexXdxX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xXexX41xX1dxX3xX15xX70xX71xX3xX47xXdxX3xX47xXf6xX15xX20xX3xX17xX70xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1dxX41xXexX3xX1xX57exX15xX20xX3xX15xX20xX70xX71xX3xX15xX1xX21xX3xX29xXc8xX15xX1xX3xXexX1xX21xX22xX15xX20xX10exX59xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX6bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX84xXexX149xX6xX5xXdxX20xX15xX31xX3xX98xXdxX20xX1xXex12fa7xXaxX12xX2c3xXcxXcxef3exX643xX6exX59xX643xXdxX10xXexX15xX6xX25x16180xX2d2xX0xX59xXbxX12