WTO, WIPO, WHO công bố nền tảng thu hẹp khoảng cách tiếp cận vaccine
Ngày 24/6, những người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thông báo về một nền tảng chung nhằm giúp các nước thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp cận vaccine, phương pháp điều trị và công nghệ liên quan tới bệnh COVID-19.
5969xd73bxd33bx10b8dxd28dx90abx63f8xa63ex6d57xX7xdfe4x10966x7038x6895xabbex99acxX5x7033xXaxbdbbx9b19xXcxc5cdx9971xX3xX13xf36ax711exX15xX16xX3xX13xa046xX15xX3xX4xed89x81d9xf050xX3x687cxb45exX3xX24xfbabxX24xX3xXexb0b4xX24xX25xX3xXexX1xe162xX3xX1x8717xXbxX3x73bexX1x11aa2xX2fxX24xX25xX3xX4x5bafxX4xX1xX3xXexXdx96b5xXbxX3xX4x9002xX24xX3x89bexX6xX4xX4xXdxX24xX10xX0x11298xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6x958dxXaxX12x68bfxX25xb93cxee9fxX3xa169x8143xX58x6751xX16xX3xX24xX1x786fxX24xX25xX3xX24xX25xf773x10f8cxXdxX3x1021ax9302xX24xX25xX3xX84x10975xX35xX3xXcxe595xX3xX4xX1xX85xX4xX3x11f43xX3xXexX49xX3xXcxX1xX49xX3xX25xXdx8af8xXdxX3x8bc8xX13xX1fxX15x8607xX16xX3xXcxX8exX3xX4xX1xX85xX4xX3xad47x6bf8xX3xX1xX7axX35xX3xXcxbaa3xdad5xX3xXexX35x1211bxX3xXcxX1xX49xX3xX25xXdxXa0xXdxX3xXa3xX13xX19xX1axX15xXa7xX3xX50xX6fxX3xXcxX8exX3xX4xX1xX85xX4xX3xXcxX1xX80xc254xX24xX25xX3xbc2exbfa0xXdxX3xXcxX1xX49xX3xX25xXdxXa0xXdxX3xXa3xX13xXcxX15xXa7xX3xX84xf549xX3xXexX1xX23xX24xX25xX3xX27xX43xX3dxX3xX50xX2bxX3xXe3xec10xXexX3xX24xX2bxX24xX3xXexX2fxX24xX25xX3xX4xX1xX35xX24xX25xX3xX24xX1x883bxXe3xX3xX25xXdxeed4xXbxX3xX4xX43xX4xX3xX24xX80xXa0xX4xX3xXexX1xX35xX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX1xX3dxX2fxX24xX25xX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexXbaxX3dxX24xX25xX3xX50xXdxXbfxX4xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX16xX3xXbxX1xX80xXdfxX24xX25xX3xXbxX1xX43xXbxX3xX84xXdxX2bxX35xX3xXexXbax7da7xX3xX50xX6fxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXbfxX3xX5xXdxf7c8xX24xX3x67daxX35xX6xX24xX3xXexXa0xXdxX3xX27xXbfxX24xX1xX3x11468xX15x62f9xX19x64f8xcbccxX2x10370x108f5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa900xX3dxX6axX70xXaxX12xX0xXdxXe3xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe3xX7xX197xXbxX1xX3dxXexX3dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX15xX16xX3xX13xX19xX1axX15xX16xX3xX13xX1fxX15xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX24xX2bxX24xX3xXexX2fxX24xX25xX3xXexX1xX35xX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX1xX3dxX2fxX24xX25xX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xX1x12363xX24xX1xX3xX2fxX24xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX58xX58xXdxX19axX27xX6xX3dxXexX1xX6xX24xX1xX1xX3dxX6xX19axX50xX24xX58xX24xX10x10f9axX7xX58xX72xX2xX72x10286xX58xX2x12044xX242xX6axX23fxc525x6deaxX2xX73xX246xX2xXexX247xX23fxX247xX23fxX5xX2xX19axaf91xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX16xX3xX13xX19xX1axX15xX16xX3xX13xX1fxX15xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX24xX2bxX24xX3xXexX2fxX24xX25xX3xXexX1xX35xX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX1xX3dxX2fxX24xX25xX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xXaxX3xX6axX6xXexX6xX197xXbxX1xX3dxXexX3dxX197xX3dxXbaxXdxX25xXdxX24xX6xX5xX197xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xd22axX58xX58xX4xX6axX24xXdxXe3xX25xX19axX50xXdxX10xXexX24xX6xXe3xXbxX5xX35xX7xX19axX50xX24xX58xXexX75xX72xX246xX58xX35xXbxX5xX3dxX6xX6axX10xX6axX58xXdx112d0xX6axX7xX7xX58xX72xX246xX72xX2x1032axX246xX75xX2f3xX72xX73xX58xX50xX24xX6xX2f3xXbxX3dxXexX6xX5xX2f3xX6axXdxX4xX1xX2f3xX4xX3dxX50xXdxX6axX2xX199xX2f3xXexXbaxX35xX24xX25xX2f3xX184xX35xX3dxX4xX2f3xX3bxX10xX35xX2f3xX25xX3dxXdxX2f3xX6axX6xXe3xX2f3xX27xX6xX3dxX2f3xXexXdxX10xXbxX2f3xX4xX6xX24xX2f3xX4xX3dxX24xX25xX2f3xX27xX6xX24xX25xX2f3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX2f3xXexXbaxX10xX24xX2f3xXexX3dxX6xX24xX2f3xX4xX6xX35xX2f3xX23fxX23fxX2xX73xX242xX23fxX23fxX19axX254xXbxX25xXaxX3xX58xX12xX196x11eddxX70xX3xX4xX1xX35xX70xe8cbxX24xX3xX7xX2fxX24xX3x6646xX35x1069bxXexX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xX24xX25x7765xX6xX3xX192xX15xX194xX19xX196xX197xX2xX199xX3xXexXe4xXdxX3xX1axX3dxX4xX10xX197xX7xX35xXbaxX197xX192xXdxX7xX7xX10xX16xX3xX1axX1xX43xXbxX19axX3xXa3xff04xX24xX1xX2c2xX3x942bx9de1xX1axX58xXcxXcx78b2xX194xX6dxXa7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xXcxXbaxX3dxX24xX25xX3xXe3xX107xXexX3xXexX35xX70xX181xX24xX3xX27xX28xX3xX4xX1xX35xX24xX25xX16xX3xXcxX8exX24xX25xX3xX25xXdxX43xXe3xX3xX84xX28xX4xX3xX13xX1fxX15xX3xXcxX10xX6axXbaxX3dxX7xX3xX3aexX6axX1xX6xX24xX3dxXe3xX3x5cabxX1xX10xX27xXbaxX10xX70xX10xX7xX35xX7xX16xX3xXcxX8exX24xX25xX3xX25xXdxX43xXe3xX3xX84xX28xX4xX3xX13xX19xX1axX15xX3xX196xX6xXbaxX10xX24xX3xXcxX6xX24xX25xX3xX50xX6fxX3xXcxX8exX24xX25xX3xX25xXdxX43xXe3xX3xX84xX28xX4xX3xX13xXcxX15xX3xX6dxX25xX3dxX2eaxXdxX3xX15xX3bxX3dxX24xX254xX3dxX197xX19xX239xX10xX6xX5xX6xX3xX24xX181xX35xX3xXbaxa500xX2c2xX3x7aafxX192xX1xX120xX24xX25xX3xXexX23xXdxX3xX7xa9aexX3xXexXbaxXdxX36cxX24xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXe3xX107xXexX3xX24xX2bxX24xX3xXexX2fxX24xX25xX3xX4xX1xX35xX24xX25xX3xX50xX2bxX3xX1x10301xX3xXexXbax6d31xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXbfxX3xX27xX6xX3xX27xX181xX24xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX43xX4xX3xX24xX80xXa0xX4xX3xX5xXdxX181xX24xX3xX184xX35xX6xX24xX3xXexXa0xXdxX3xX24xX1xX35xX3xX4xX8axX35xX3xX4x11d53xX6xX3xX1x10d0bxX3xX84xX28xXdxX3xX50xXa0xXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXbfxX3xX70xX3xX3bxX1xX3dxX6xX3xX5xXdxX181xX24xX3xX184xX35xX6xX24xX3xXexXa0xXdxX3xX192xX15xX194xX19xX196xX197xX2xX199xX19axc9c4xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xXcxX35xX70xX181xX24xX3xX27xX28xX3xX24xX181xX35xX3xXbaxX461xX3xX24xX2bxX24xX3xXexX2fxX24xX25xX3xX24xX6fxX70xX3xX7xX470xX3xX1xX494xX3xXexXbaxX498xX3xX4xX43xX4xX3xX184xX35xX28xX4xX3xX25xXdxX6xX3xXexXbaxX3dxX24xX25xX3xX50xXdxXbfxX4xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX50xX6fxX3xX80xX35xX3xXexXdxX181xX24xX3xX1x11f00xX6xX3xX24xX1xX7axX24xX25xX3xX24xX1xX35xX3xX4xX8axX35xX3xX4xX1xX80xX6xX3xX84xX80xX498xX4xX3xX84xX43xXbxX3xX85xX24xX25xX3xX84xX28xXdxX3xX50xXa0xXdxX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xX24xX25xX382xX6xX3xX192xX15xX194xX19xX196xX197xX2xX199xX16xX3xXexX1xX35xX28xX4xX3xX84xXdxX2bxX35xX3xXexXbaxX170xX3xX50xX6fxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXbfxX3xX4xX56fxX3xX5xXdxX181xX24xX3xX184xX35xX6xX24xX3xX3bxX1xX43xX4xX19axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xX6dxX2bxX24xX3xXexX2fxX24xX25xX3xX24xX6fxX70xX3xX4x5ca2xX24xX25xX3xX7xX470xX3xX25xXdxX120xXbxX3xX4xX43xX4xX3xX24xX80xXa0xX4xX3xXexX4dxX24xX3xX6ax78a3xX24xX25xX3xXe3xX4d3xXdxX3xX7x11fd2xX3xX5xX629xX6xX3xX4xX1xX4d3xX24xX3xX7x11609xX24xX3xX4xX56fxX3xX84xX36cxX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX24xX1xX7axX24xX25xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX4xX620xX3xX24xX1xX80xX3xX50xX4dxX70xX16xX3xXexXbaxX3dxX24xX25xX3xX84xX56fxX3xXexX1xX23xX24xX25xX3xX184xX35xX6xX3xX1xX498xXbxX3xXexX43xX4xX3xX50xXa0xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX24xX80xXa0xX4xX3xX4xX606xX24xX25xX3xX84xX6xX24xX25xX3xX84xX28xXdxX3xXe3x6fbbxXexX3xX50xXa0xXdxX3xX24xX1xX7axX24xX25xX3xXexX1xX43xX4xX1xX3xXexX1xX85xX4xX3xXexX80xXdfxX24xX25xX3xXexX629xX19axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xX192xX43xX4xX3xX24xX1xX6fxX3xX5xXf7xX24xX1xX3xX84xXe4xX3dxX3xX13xX1fxX15xX16xX3xX13xX19xX1axX15xX3xX50xX6fxX3xX13xXcxX15xX3xX4xX606xX24xX25xX3xXexX1xX23xX24xX25xX3xX27xX43xX3dxX3xXexX8exX3xX4xX1xX85xX4xX3xXe3xX107xXexX3xX5xX3dxXe4xXexX3xX4xX35xX107xX4xX3xX1xX107xXdxX3xXexX1xX2fxX3dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x669fxX3xXexX1xX23xX24xX25xX3xXexXdxX24xX3xX24xX1xX11bxXe3xX3xXexX1xX120xX4xX3xX84xa4c4xX70xX3xX50xXdxXbfxX4xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX27xX11bxX24xX25xX3xX50xXa0xXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXbfxX3xX5xXdxX181xX24xX3xX184xX35xX6xX24xX3xXexXa0xXdxX3xX192xX15xX194xX19xX196xX197xX2xX199xX19axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xX13xX1fxX15xX3xX84xX6xX24xX25xX3xX3bxX181xX35xX3xX25xX4d3xXdxX3xXexXe4xXe3xX3xXexX1xX81xXdxX3xXexX382xX3xX27x69dcxX3xX184xX35xX70xX2bxX24xX3xX7xXb3xX3xX1xX7axX35xX3xXexXbaxXbbxX3xXexX35xXbfxX3xX84xX28xXdxX3xX50xXa0xXdxX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xX24xX25xX382xX6xX3xX192xX15xX194xX19xX196xX197xX2xX199xX3xX24xX1xX11bxXe3xX3xXexX1xX120xX4xX3xX84xX738xX70xX3xX1xX3dxXe4xXexX3xX84xX107xX24xX25xX3xX7xX2fxX24xX3xX373xX35xX375xXexX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xXexXbaxX181xX24xX3xXexX3dxX6fxX24xX3xXexX1xX49xX3xX25xXdxXa0xXdxX16xX3xXexX382xX3xX84xX56fxX3xX25xXdxX120xXbxX3xX4xX43xX4xX3xX24xX80xXa0xX4xX3xX24xX25xX1xa897xX3dxX3xXexXbaxX181xX24xX3xXexX1xX49xX3xX25xXdxXa0xXdxX3xX4xX56fxX3xXexX1xX36cxX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX4dxX24xX3xX84xX80xX498xX4xX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX19axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX7xX28xX3xX5xXdxXbfxX35xX3xX4xX4cfxX6xX3xX1xXf7xX24xX25xX3xXexXdxX24xX3xX3aexX3afxX1axX16xX3xX25xX8axX24xX3xX72xX16xX247xX3xXex11dfcxX3xX5xXdxX2bxX35xX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xX24xX25xX382xX6xX3xX192xX15xX194xX19xX196xX197xX2xX199xX3xX84xXf7xX3xX84xX80xX498xX4xX3xX7xa7f8xX3xX6axX620xX24xX25xX3xXb3xX3xXbbxXexX3xX24xX1xX375xXexX3xX72xX2xX75xX3xX184xX35xX28xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX50xX6fxX3xX50xb73bxX24xX25xX3xX5xXf7xX24xX1xX3xXexX1xX8exX3xXexXbaxX181xX24xX3xXexX1xX49xX3xX25xXdxXa0xXdxX19axX3xe338xX3xX24xX1xX7axX24xX25xX3xX24xX80xXa0xX4xX3xX4xX56fxX3xXexX1xX35xX3xX24xX1xX4dxXbxX3xX4xX6xX3dxX3xX24xX1xX375xXexX3xXexX1xX10xX3dxX3xXbxX1xX365xX24xX3xX5xX3dxXe4xXdxX3xX4xX4cfxX6xX3xX6dxX25xX365xX24xX3xX1xX6fxX24xX25xX3xXcxX1xX49xX3xX25xXdxXa0xXdxX3xXa3xX13xX1aaxXa7xX16xX3xX4xX85xX3xX2xX246xX246xX3xX6axX365xX24xX3xXexX1xX214xX3xX4xX56fxX3xX242xX75xX3xX5xXdxX2bxX35xX3xX50xX6xX4xX4xXdxX24xX10xX3xX84xX80xX498xX4xX3xX7xX8c5xX3xX6axX620xX24xX25xX19axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX3dxX6axX70xXaxX12xXcxXbaxX3dxX24xX25xX3xX3bxX1xXdxX3xX84xX56fxX16xX3xXb3xX3xX72xX199xX3xX184xX35xX28xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX56fxX3xXexX1xX35xX3xX24xX1xX4dxXbxX3xXexX1xX375xXbxX3xX24xX1xX375xXexX16xX3xXexX89fxX3xX5xXbfxX3xX24xX6fxX70xX3xX5xX6fxX3xX2xX3xX5xXdxX2bxX35xX58xX2xX246xX246xX3xX6axX365xX24xX19axX58xX19axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aexX35xXexX1xX3dxXbaxXaxX12xXa3xXcxXcxX3b4xX194xX6dxX58xX194xXdxX10xXexX24xX6xXe3x119fexXa7xX0xX58xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)