Bài 1: Dịch vụ nhiều hạn chế, đầu tư thiếu đồng bộ
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý để đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành, duy tu bảo dưỡng và phát triển mạng lưới điện phục vụ người dân. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay, việc cung cấp dịch vụ điện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh theo mô hình HTX dịch vụ điện năng hay ở các mặt bằng quy hoạch dân cư mới trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn còn nhiều bất cập... nhưng vẫn chưa thể bàn giao về cho ngành điện.
c73ax1276ex13cfcx149f3xc87ax1202fxfc8ax1369fxX6x154adx10f8exX1x14380x11297x11f93xe42cxX9xedb3x10486xeba9x13e5exX2xX3xeaa9xX1xX2xX13x13209xe74cxXdx13a6axX2xX3xee4bx14143x14a25x118c3xXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX4x14964xce1axXcxX2x1287dxXcx14bd9xXdxX2xX20x15128xX2x13abexX1xX2xXdx13961xXdxX1dxX2xX13xX20xX3cxXdxd318xX2xX0x10c8exX1xX10xX0xX20xeeddxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xe990xXcxX13xX4xe957xX9xX10xX11xe3faxXcxX2xX4cxX44xX2x14f5ax10e50xX3xX20xX2x14a50x12d03xX2xXdxX20xXcxe5f3xX21xX2xX20xX36xXdxX2xX3xX20x1354exd838xX2xX30x10a63xX21xX2xX13xX2cxX2xX13xX20xXcxX78xX21xX2xX30xce2dxXdxX1dxX2xf3ebxf07axX0xX47xX20xX4cxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x11a49xX5axX5xe165xX9xX10xX56xX20xe129xX3xX2xX20xXcxX32xXdxX2xX3xX20x14b8dxX2xX13xX1axX2cxce95xXdxX1dxX2xX8dxX5exXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX20xX36xX2xX38xX1xX2xXdxX3cxXdxX1dxX2xX13xX20xX3cxXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xea93xX21x11f64xXdxX2xX4xfe1fxX2xX30xX23xX2xX30xXeexcccaxX2xX8dxXeexX1bxX2xX13xe558xXdxX20xX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX8dxX8exX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xX69xX16xXdxX2xX20xX5exXdxX20xX79xX2xXa2xX21xX22xX2xX13xX21xX2xX8dxXeexX1bxX2xXa2xX2cx128d3xXdxX1dxX2xX69xX5exX2xX1xX20xX38xX13xX2xX13xX1axXcxX23xXdxX2xXf9xX36xXdxX1dxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX1xX20xX6axX3xX2xX69xX6axX2xXdxX1dxX2cx14919xXcxX2xXa2xf977xXdxe7eaxX2xX56xX21xX22xX2xXdxX20xXcx14ef3xXdxX79xX2xXf9xX8exX13xX2xX13xX20xXa7xX3xX2xX13xX78xX2xX20xXcxX32xXdxX2xXdxX5xX22xX79xX2xX69xXcxX32xX3xX2xX3xX21xXdxX1dxX2xX3xX12xX1xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX36xXcxX2xXf9xX8exX13xX2xX6x1080dxX2xX30xX65xX5xX2xX1xX20xX2cxXb6xXdxX1dxX2xX13xX1axX164xXdxX2xX30xX65xX5xX2xX8dxX5exXdxX2xX13x1022bxXdxX20xX2xX13xX20xX5axX1bxX2xXf9xX3cxX2xX20x119ddxXdxX20xX2xX9fxX56x14c6exX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxe7c1xXdxX1dxX2xX20xX5xX22xX2x11268xX2xX3xX38xX3xX2xXf9x112afxX13xX2xX8dxffa1xXdxX1dxX2xXecxX21xX22xX2xX20xX1bxX36xX3xX20xX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX2cxX2xXf9xX2dxXcxX2xX13xX1axX164xXdxX2xX30xX65xX5xX2xX8dxX5exXdxX2xX56x11333xX2xX56xX20xX5xXdxX20xX2xX9fx10f61xX5xX2xX69xe46exXdxX2xX3xee1dxXdxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX8dxX12xX13xX2xX3xX16xX1xX15bxX15bxX15bxX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xX69xX227xXdxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX13xX20xX23xX2xX8dxX5exXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX69xX6fxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX2xX1xc7cfxX5axXdxX13xX5axX1axX9xX10xX0xXcxXf9xX1dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX282xX5axXdxX13xX5axX1axX9xX2xX6xX13xX22xX4xX5axX8xX9xc9f9xXcxXa2xX13xX20xX44xX2xcf09x126c4xX2aexX1xd951xcb75xX2xX20xX5axXcxX1dxX20xX13xX44xX2xe85fxcf3bx10936xX1xX2b1xX2b2xX9xX2xX6xX1axX3xX8xX9xX47xX47xXcxX15bxX8dxX5xX1bxX13xX20xX5xXdxX20xX20xX1bxX5xX15bxX69xXdxX47xXdxX5axX2a6xX6xX47xX4cxX2bdxX2bcxX4cxX47xX4cx1424cxX2e7xXa2xX4cxX2aex12f5bx13ac8xX2e7xX2edxX2aexX13xX2e7xX2edxX4cxX2e7xX2adxX4xX2aexX15bxfee5xX1xX1dx13222xX1axX8xX2ecx14e5exX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX11xX5exXcxX2xX4cxX44xX2xX64xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX20xX36xXdxX2xX3xX20xX78xX79xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX13xX20xXcxX78xX21xX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX8dxX8exX9xX2xX47xX10xX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX282xX5xX1xX13xXcxX1bxXdxX9xX10xcf98xX20xXcxX6fxX21xX2xX3xX8exX13xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX36xXcxX2xX2b1x136adxX2xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxXeexXcxX79xX2xX20xX21xX22xX32xXdxX2xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxX223xX5xX2xXa2xXa7xXdxX1dxX2xX13xX36xXf9xX2xX8dx10bcaxX2xX8dxX1f3xXdxX1dxX2xX13xX1axX5axX15bxX2x1060bxXdxX20xX44xX2xX9fxX1bxX5exXcxX2xX56xX20xX21xX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX0xX6xX13xX1axX1bxXdxX1dxX10xX56xX20xXcxX78xX21xX2xX69xX5exX2xX22xX78xX21xX2xX0xX47xX6xX13xX1axX1bxXdxX1dxX10xX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX56xX36xXcxX2xX2b1xX36bxX2xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxXeexXcxX2xee46xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxX223xX5xd021xX79xX2xX9fxX56xX1d0xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxXeexXcxX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX13xX20xX5exXdxX20xX2xX4xX16xX1xX2xXdxX1e0xXf9xX2xX2edxX2aexX2aexX2bexX15bxX2xX357xX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXdxX5xX22xX79xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xXdxXb6xXcxX2xX30xX159xX22xX2xX30xX36bxX2xX3xX223xX2xX30xXb6xXdxX2xX30xX6fxX2xXdxX1dxX20xX65xX2xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX9fxX56xX1d0xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX15bxX2xX11xX1e8xXcxX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xX1axX1f3xXdxX1dxX79xX2xX9fxX56xX1d0xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX3xX223xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX20xX36xXdxX2xX3xX20xX78xX79xX2xXdxX20xX2cxX44xX2xX56xX20xX21xX2xX3xX38xX3xX2xXexX20xX1bxXeexXdxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX2xX30xX65xX5xX2xX30xXcxX23xXf9xX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX20xX89xX2xX30xX1bxX2xX30xXcxX32xXdxX79xX2xX4x154eaxX1xX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX20xX89xX2xX30xX1bxX2xX30xXcxX32xXdxX2xXf9xX2dxXcxX2xX20xX5xX22xX2xX1xX20xX36xX13xX2xX4x14a7exXcxX2xX69xXcxX2xX1xX20xX36xXf9xX15bxX15bxX15bxX2xXecxX21xX38xX2xX3xX5xX1bxX79xX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX20xX392xX1xX2xX4xXf2xX2b2xX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX20xX89xX2xX30xX1bxX2xX30xXcxX32xXdxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xXecxX21xX5xX2xXexXcxX23xXf9xX2xXdxX1dxX20xXcxX32xXf9xX2xX3xXb1xX5xX2xX3xXb6xX2xXecxX21xX5xXdxX2xX3xX20x14149xX3xX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xXf9xX5exX2xX13xX16xXdxX2xXa2xX6axXdxX1dxX2xX4xX36xXcxX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX20xX89xX2xX30xX36bxX2xXecxX21xX5xX2xX6xc921xX2xXa2xX6axXdxX1dxX2b2xX2xX3xX531xX13xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXf9xX5exX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX13xX20xX3cxXdxX1dxX2xX8dxX38xX1bxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2b2xX2xXf9xX8exX13xX2xX6xX1a2xX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX69xX227xXdxX2xXa2x12dc2xXdxX1dxX2xX3xX8exX13xX2xX13xX1axX5axX79xX2xX4xX21xX89xXdxX1dxX2xX1dxX159xX22xX2xXf9xX12xX13xX2xX5xXdxX2xX13xX1bxX5exXdxX2b2xX2xX69xX5exX1bxX2xXdxX20xc8a2xXdxX1dxX2xXdxX1dxX5exX22xX2xXdxX531xXdxX1dxX2xXdxX223xXdxX1dxX79xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX22xX78xX21xX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX30xXeexXf9xX2xX8dxXeexX1bxX2xX3xX21xXdxX1dxX2xX3xX12xX1xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX6xX5d2xX2xXa2xX6axXdxX1dxX15bxX15bxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX282x148c2xXdxX1dxX2xX13xX20xX5axX1bxX2xX30xX38xXdxX20xX2xX1dxXcxX38xX2xX3xXb1xX5xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX79xX2xX9fxX56xX1d0xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxXeexXcxX2xX3xX22bxXdxX2xX13xX20xXcxX78xX21xX2xX1xX20xX2cxXb6xXdxX1dxX2xX1xX20xX38xX1xX79xX2xXex13ab4xX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX69xX5exX2xXdxX1dxX20xXcxX32xX1xX2xX69xX6axX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX2xX3xX20xX21xX22xX164xXdxX2xXdxX1dxX20xXcxX32xX1xX2b2xX2xXdxX20xX159xXdxX2xX69xXcxX164xXdxX2xXexX706xX2xX13xX20xX21xX16xX13xX2xX69xX16xXdxX2xX20xX5exXdxX20xX2xX22xX78xX21xX2xX69xX6fxX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX4xXa7xX3xX2xX3xX20xX21xX22xX164xXdxX2xXf9xX3cxXdxX2xXa2xX1bxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX30xX5exX1bxX2xX13xX36xX1bxX2xX30xX7cxX22xX2xX30xXb1xX2b2xX2xX9fxX56xX1d0xX2xX3xX20xX1bdxX2xX4xX1bxX2xX69xXcxX32xX3xX2xXexX20xX5xXcxX2xX13xX20xX38xX3xX2xX13xX1a2xXcxX2xX30xX5xX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX6x12e7cxXdxX2xX3xX223xX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX20xX1caxXdxX20xX2xX13xX20xX5exXdxX20xX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xXecxX21xX38xX2xXexX20xX5aaxX2xX30xX23xX2xX20xX2cxX1e8xXdxX1dxX2xX3xX20xX164xXdxX20xX2xX4xX32xX3xX20xX2xX1dxXcxX38xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXf9xX5exX2xX3xX20xX2cxX5xX2xXecxX21xX5xXdxX2xX13xX159xXf9xX2xX30xX78xXdxX2xX69xXcxX32xX3xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX3xXeexXcxX2xX13xX36xX1bxX2xXdxX159xXdxX1dxX2xX3xX12xX1xX2xXf9xX36xXdxX1dxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX15bxX15bxX15bxX2xX56x109ccxX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xX13xX89xXdxX2xX13xX36xXcxX2xX13xX1axX164xXdxX79xX2x10d2dxX11xX357xX64xX2xX2b1xX36bxX2xX9fxX1bxX1f3xXdxX1dxX2xX9fxXeexXcxX2xX30xX36bxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX4xX7cxXdxX2xX4xX5exXf9xX2xX3xX3cxXdxX1dxX2xX69xX1e0xXdxX2xX1dxX5d2xXcxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX3xX20xX5aaxX3xX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX30xX6fxX2xXdxX1dxX20xX65xX2xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX15bxX2xX56xX21xX22xX2xXdxX20xXcxX164xXdxX79xX2xX30xX78xXdxX2xXdxX5xX22xX2xX69xX227xXdxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX13xX20xXa7xX3xX2xX20xXcxX32xXdxX2xX30xX2cxX392xX3xX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX282xX61cxXdxX1dxX2xX13xX1caxXdxX20xX2xX13xX1axX36xXdxX1dxX2xX13xX1axX164xXdxX79xX2xX13xX36xXcxX2xX2b1xX36bxX2xX1d0xX21xX159xXdxX2xf069xXb6xXdxX2xX404xX56xX20x1281bxX2xX1d0xX21xX159xXdxX40exX79xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX22xX78xX21xX2xXexX20xXcxX78xXdxX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX1e8xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX13xX20xX3cxXdxX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xX2b1xX36bxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX30xXb1xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX30xX23xX2xX6xXcxXdxX20xX2xX20xX1bxX36xX13xX79xX2xX30xX1efxX3xX2xX8dxXcxX32xX13xX2xX4xX5exX2xX69xX5exX1bxX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xXdxX1dxX5exX22xX2xXdxX531xXdxX1dxX2xXdxX223xXdxX1dxX79xX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xXexX20xXcxX2xX30xX223xX79xX2xX20xX223xX5xX2xX30xXb6xXdxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX4xX36xXcxX2xX3xX5xX1bxX2xX20xXb6xXdxX2xX6xX1bxX2xX69xX2dxXcxX2xX13xX20xXa7xX3xX2xX13xX78xX2xX6xX5d2xX2xXa2xX6axXdxX1dxX2xX30xXcxX32xXdxX15bxX15bxX15bxX2xX1dxX159xX22xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX8dxX5aaxX3xX2xX2b1xdadaxX3xX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX282xX20xX65xX2xXbxX164xX2xX56xX20xX65xX2xX9fxXcxX6fxXdxX79xX2xX13xX20xX3cxXdxX2xX2adxX79xX2xX2b1xX36bxX2xX1d0xX21xX159xXdxX2xX925xXb6xXdxX79xX2xX3xX20xX1bxX2xX8dxXcxX78xX13xX44xX2xe49exXcxX5xX2xX30xX1caxXdxX20xX2xX13xX3cxXcxX2xX3xX20xX1bdxX2xX6xX5d2xX2xXa2xX6axXdxX1dxX2xX13xX20xXcxX78xX13xX2xX8dxX65xX2xX13xXcxX164xX21xX2xX13xX20xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX20xXcxX78xX13xX2xX22xX78xX21xX2xXdxX20xX2cxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX20xX531xX1xX2xX6xX38xXdxX1dxX79xX2xXecxX21xX36xX13xX2xXf9xX38xX13xX79xX2xX13xXb1xX2xX4xX36xXdxX20xX79xX2xX13xX21xX22xX2xXdxX20xXcxX164xXdxX2xX20xX5exXdxX1dxX2xX13xX20xX38xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xX69xX227xXdxX2xX1xX20xXeexXcxX2xXdxX8exX1xX2xXexX20xX1bxXeexXdxX1dxX2xX20xXb6xXdxX2xX301xX2aexX2aexX2xXdxX1dxX20xX1caxXdxX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX15bxX2xX56xX1axX1bxXdxX1dxX2xXexX20xXcxX2xX30xX223xX79xX2xX3xX61cxXdxX1dxX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xX2b1xX36bxX79xX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xXdxX20xX5exX2xXf9x1355exX2xX30xd8cbxX2xX13xX3cxXcxX2xX1e8xX2xX13xX20xX3cxXdxX2xXexX20xX38xX3xX79xX2xX6xX5d2xX2xXa2xX6axXdxX1dxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX13xX20xXcxX78xX13xX2xX8dxX65xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX20xXb6xXdxX2xXdxX20xX2cxX44xX2xd13fxXcxX6fxX21xX2xX20xX22bxX5xX79xX2xXf9xX38xX22xX2xX1dxXcxX1efxX13xX79xX2xX13xXb1xX2xX4xX36xXdxX20xX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xX20xX5exXdxX1dxX2xX13xX20xX38xXdxX1dxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX3xX20xX1bdxX2xX13xX20xX5xXdxX20xX2xX13xX1bxX38xXdxX2xX20xX223xX5xX2xX30xXb6xXdxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX20xXb6xXdxX2xX2bexX2aexX2aexX2xXdxX1dxX20xX1caxXdxX2xX30xX89xXdxX1dxX15bxX2xX9fxX223xX5xX2xX30xXb6xXdxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xX5xX1bxX79xX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX20xX3cxXf9xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX22xX78xX21xX79xX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX13xX20xX23xX2xXdxX12xX21xX2xX3xXb6xXf9xX79xX2xXa2xX61cxXdxX1dxX2xXecxX21xX36xX13xX2xX30xX2cxX392xX3xX15bxX15bxX15bxX2xX30xXcxX6fxX21xX2xXdxX5exX22xX2xX30xX36bxX2xXeexXdxX20xX2xX20xX2cxX1e8xXdxX1dxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xXdxX20x13d98xX2xX30xX78xXdxX2xX30xX155xXcxX2xX6xX1a2xXdxX1dxX2xX6xXeexXdxX2xX2b1xX21xX12xX13xX79xX2xX6xXcxXdxX20xX2xX20xX1bxX36xX13xX2xX3xXb1xX5xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX357xX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xXdxXb6xXcxX2xX30xX159xX22xX2xX3xX20xX1bxX2xX1axX1f3xXdxX1dxX79xX2xXdxX1dxX21xX22xX164xXdxX2xXdxX20xX159xXdxX2xX3xXb1xX5xX2xX13xX1caxXdxX20xX2xX13xX1axX36xXdxX1dxX2xX13xX1axX164xXdxX2xX4xX5exX2xXa2xX1bxX2xX20xX32xX2xX13xX20xX1a2xXdxX1dxX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xXa2xX159xX22xX2xX13xXeexXcxX2xX30xXcxX32xXdxX79xX2xX13xX1axX36xXf9xX2xX8dxXcxX78xXdxX2xX38xX1xX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX30xX2cxX392xX3xX2xXdxX159xXdxX1dxX2xX3xX12xX1xX79xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX8dxX8exX15bxX2xe87fxXdxX1dxX2xXb57xX1efxXdxX1dxX2xX357xX1dxX92cxX3xX2x152a6xX5xXcxX79xX2xX13xX20xX3cxXdxX2xX11xX8exX13xX2xX56xX20xX2cxX392xXdxX1dxX79xX2xX2b1xX36bxX2xX1d0xX21xX159xXdxX2xX925xXb6xXdxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX8dxX8exX3xX2xX8dxX36xX3xX20xX44xX2x14694xX56xX1axX2cxX2dxX3xX2xX13xX1caxXdxX20xX2xX13xX1axX36xXdxX1dxX2xX8dxX12xX13xX2xX3xX16xX1xX79xX2xX20xX36xXdxX2xX3xX20xX78xX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX79xX2xX3xX21xXdxX1dxX2xX3xX12xX1xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xXb1xX5xX2xX9fxX56xX1d0xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX1d0xX21xX159xXdxX2xX925xXb6xXdxX79xX2xX3xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xX30xX36bxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX4xX7cxXdxX2xX1dxX5d2xXcxX2xX30xXb6xXdxX2xX4xX164xXdxX2xX3xXb6xX2xXecxX21xX5xXdxX2xX3xX20xX5aaxX3xX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX30xX6fxX2xXdxX1dxX20xX65xX2xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX30xX23xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX13xX1a2xX13xX2xX20xXb6xXdxX15bxX2xX56xX21xX22xX2xXdxX20xXcxX164xXdxX79xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXdxX5xX22xX79xX2xX30xX6fxX2xXdxX1dxX20xX65xX2xX3xXb1xX5xX2xX3xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xX69xX227xXdxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX1dxXcxXeexXcxX2xXecxX21xX22xX78xX13xX15bxX2xX282xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xXf9xX1bxXdxX1dxX2xX3xXb6xX2xXecxX21xX5xXdxX2xX3xX20xX5aaxX3xX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX3xX223xX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xX1dxXcxXeexXcxX2xX1xX20xX38xX1xX2xX13xX1a2xX13xX2xXdxX20xX12xX13xX2xX30xX23xX2xX30xX38xX1xX2xX5aaxXdxX1dxX2xXdxX20xX21xX2xX3xX7cxX21xX2xX6xX5d2xX2xXa2xX6axXdxX1dxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xXb1xX5xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdx10ea4xX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX56xX2cxXb6xXdxX1dxX2xX13xXa7xX79xX2xX13xX36xXcxX2xXf9xX8exX13xX2xX6xX1a2xX2xXf9xX1efxX13xX2xX8dxX1f3xXdxX1dxX2xXecxX21xX22xX2xX20xX1bxX36xX3xX20xX2xXexX20xX21xX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX2cxX2xXf9xX2dxXcxX2xX1e8xX2xX56xX21axX2xX56xX20xX5xXdxX20xX2xX9fxX223xX5xX79xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX30xX5xXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX3xX20xX65xX21xX2xX1dxXcxX38xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXecxX21xX38xX2xX3xX5xX1bxX79xX2xX20xX32xX2xX13xX20xX1a2xXdxX1dxX2xX3xXb6xX2xX6xX1e8xX2xX20xX36xX2xX13xX7cxXdxX1dxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX8dxX8exX79xX2xX13xX20xX16xXf9xX2xX3xX20xX100xX2xX30xX23xX2xX3xX223xX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX6xXcxXdxX20xX2xX20xX1bxX36xX13xX79xX2xX1xX20xXeexXcxX2xX13xXa7xX2xX8dxXc32xX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX1axX5xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX3xX8exX13xX79xX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xXa2xX159xX22xX2xX30xXcxX32xXdxX79xX2xX13xX20xX16xXf9xX2xX3xX20xX100xX2xX1e8xX2xX3xX38xX3xX2xX13xX1axX6axX3xX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX13xXa7xX2xX4xX531xX1xX2xX8dxX223xXdxX1dxX2xX13xX20xX531xX1xX2xX6xX38xXdxX1dxX15bxX15bxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX0xX6xX13xX1axX1bxXdxX1dxX10xXa48xXcxX38xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXecxX21xX38xX2xX3xX5xX1bxX0xX47xX6xX13xX1axX1bxXdxX1dxX10xX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX56xX20xX5axX1bxX2xf3faxX21xX22xX78xX13xX2xX30xX65xXdxX20xX2xX6xX1a2xX2xX2adxX2bexX2ecxX47xX1068xXb57x13d19xX11xX282xX56xX2xXdxX1dxX5exX22xX2xX2edxX2aexX107cxX2bcxX107cxX2edxX2aexX4cxX2bdxX2xX69xX6fxX2xX30xXcxX6fxX21xX2xX3xX20xX1bdxXdxX20xX2xXf9xX5aaxX3xX2xX1dxXcxX38xX2xX8dxX38xXdxX2xX4xXb1fxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX8dxX1caxXdxX20xX2xXecxX21xX159xXdxX2xX69xX5exX2xXecxX21xX22xX2xX30xX65xXdxX20xX2xX1dxXcxX38xX2xX8dxX38xXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xXb1xX5xX2xX11xX8exX2xX282xX3cxXdxX1dxX2xX56xX20xX2cxXb6xXdxX1dxX2xX13xX20xX1caxX2xX1dxXcxX38xX2xX8dxX38xXdxX2xX4xXb1fxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX6xXcxXdxX20xX2xX20xX1bxX36xX13xX2xX3xX20xX1bdxX2xX13xX837xX2xX4cxX15bxX2adxX2e7xX2ecxX2xX30xX89xXdxX1dxX47xXex153d4xX20xX2xX30xX78xXdxX2xX2edxX15bxX2bdxX2edxX2e7xX2xX30xX89xXdxX1dxX47xXexX1119xX20xX15bxX2xX56xX21xX22xX2xXdxX20xXcxX164xXdxX79xX2xX6xX21xX1a2xX13xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXecxX21xX5xX79xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXf9xX1efxX13xX2xX8dxX1f3xXdxX1dxX2xX404xXd20xX11xX40exX2xX13xX36xXcxX2xX56xX21axX2xX56xX20xX5xXdxX20xX2xX9fxX223xX5xX2xX30xX5xXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX3xX20xX65xX21xX2xXf9xX5aaxX3xX2xX30xX223xXdxX1dxX2xX13xX837xX2xX2edxX15bxX2bexX2aexX2aexX2xX30xX78xXdxX2xX2bcxX15bxX301xX2aexX2aexX2xX30xX89xXdxX1dxX47xX2xXexX1119xX20xX2xXexX20xXcxX78xXdxX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX8dxX5aaxX3xX2xX2b1xXa00xX3xX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX56xX36xXcxX2xXd20xX11xX2xX2ecxX2aexX4cxX2ecxX79xX2xX1xX20xX2cxX155xXdxX1dxX2xX1068xX21xXeexXdxX1dxX2xX56xX20xX531xXdxX1dxX2xX404xX56xX21axX2xX56xX20xX5xXdxX20xX2xX9fxX223xX5xX40exX79xX2xX13xX837xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXdxX5xX22xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX30xX5xXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX13xX1axXeexX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xXexX20xX1bxXeexXdxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX69xX2dxXcxX2xX1dxXcxX38xX2xX3xX5xX1bxX2xXdxX1dxX12xX13xX2xXdxX1dxX2cxX1e8xXdxX1dxX15bxX2xX282xX20xX65xX2xX56xX20xXa00xX22xX79xX2xXf9xX8exX13xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX6xX1a2xXdxX1dxX2xX13xX36xXcxX2xX30xX159xX22xX2xX8dxX5aaxX3xX2xX2b1xXa00xX3xX2xX3xX20xX1bxX2xX8dxXcxX78xX13xX44xX2xXd51xX56xX1axX2cxX2dxX3xX2xXexX20xXcxX2xX3xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xX69xX5exX1bxX2xX2b1xX159xX22xX2xXa2xXa7xXdxX1dxX2xXdxX20xX5exX2xX1e8xX79xX2xX1xX20xX100xX5xX2xX11xX5xXdxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX2xXd20xX11xX2xX2ecxX2aexX4cxX2ecxX2xX30xX36bxX2xX20xX5aaxX5xX2xX20xXb1cxXdxX2xX6x11087xX2xX30xX38xX1xX2xX5aaxXdxX1dxX2xX30xX7cxX22xX2xX30xXb1xX2xX30xXcxX6fxX21xX2xXexXcxX32xXdxX2xX69xX6fxX2xX20xX36xX2xX13xX7cxXdxX1dxX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xX6xX38xX79xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXdxX2cxX2dxX3xX2xX30xX23xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX69xX5exX1bxX2xX1e8xX15bxX2xX56xX1axX1bxXdxX1dxX2xX30xX223xX79xX2xX1dxXcxX38xX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX69xX6fxX2xX30xXcxX32xXdxX79xX2xXdxX2cxX2dxX3xX2xX6xX12e3xX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX13xX100xXdxX20xX2xX13xX20xX5axX1bxX2xXecxX21xX22xX2xX30xX65xXdxX20xX2xX3xXb1xX5xX2xX357xX20xX5exX2xXdxX2cxX2dxX3xX15bxX2xX357xX20xX2cxXdxX1dxX2xX13xX837xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXdxX5xX22xX79xX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX3xX20xX1bdxX2xX1dxXcxX5xX2xX30xX1caxXdxX20xX2xX13xX3cxXcxX2xXf9xX5exX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX20xX8exX2xX1dxXcxX5xX2xX30xX1caxXdxX20xX2xXexX20xX38xX3xX2xX30xX5xXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX6xX1a2xXdxX1dxX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xX3xXeexXdxX20xX2xX13xX20xXcxX78xX21xX2xX13xX20xX1a2xXdxX2xX20xX36xX2xX13xX7cxXdxX1dxX2xX3xXb6xX2xX6xX1e8xX79xX2xX8dxX164xXdxX2xX3xX36xXdxX20xX2xX30xX223xX2xX4xX36xXcxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX3xX20xX65xX21xX2xX38xX1xX2xXf9xX5aaxX3xX2xX1xX20xX100xX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX1dxXcxX38xX2xX3xX5xX1bxX2xX2bcxX15bxX301xX2aexX2aexX2xX30xX89xXdxX1dxX47xXexX1119xX20xX15bxX2xX56xX20xX16xXf9xX2xX3xX20xX100xX79xX2xX30xX23xX2xX3xX223xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX6xXcxXdxX20xX2xX20xX1bxX36xX13xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX13xXa7xX2xX8dxXc32xX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX1axX5xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xXa2xX159xX22xX79xX2xX3xX8exX13xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX1axX89xXcxX2xXf9xX21xX5xX2xX8dxX223xXdxX1dxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX30xX23xX2xX13xX20xX531xX1xX2xX6xX38xXdxX1dxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX15bxX2xX21axX20xX100xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX20xX531xX1xX2xX6xX38xXdxX1dxX2xXdxX1dxX1bxX5exXcxX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xX3xX38xX3xX2xX20xX8exX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX13xXa7xX2xX3xX20xXcxX5xX2xXdxX20xX5xX21xX2xX1axX5xX2xX30xX223xXdxX1dxXedbxX79xX2xX3xX20xX65xX2xX56xX20xXa00xX22xX2xXdxX223xXcxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX9fxX223xX5xX2xX30xXb6xXdxX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xXf9xX5exX2xX282xX3cxXdxX1dxX2xX13xX22xX2xX282xX21axX2xXd20xXcxXdxX20xX2xX9fxX2cxXb6xXdxX1dxX2xX404xX30xX65xX5xX2xX3xX20xX1bdxX2xX4cxX2aexX2bdxX2xX282xX5xX1bxX2xX925xXb6xXdxX79xX2xX1xX20xX2cxX155xXdxX1dxX2xfe80xXdxX2xX9fxX1bxX36xX3xX20xX79xX2xX56xX21axX2xX56xX20xX5xXdxX20xX2xX9fxX223xX5xX40exX2xX1dxX5d2xXcxX2xX2b1xX21xX1a2xXdxX1dxX2xX3xX20xX1bdxX2xX4xX5exX2xXf9xX8exX13xX2xXf9xX227xX21xX2xX1dxXcxX12xX22xX2xX30xX5axXdxX2xX13xX1axX531xXdxX1dxX2xX3xX223xX2xXdxX8exXcxX2xXa2xX21xXdxX1dxX2xX13xX20xX3cxXdxX1dxX2xX8dxX38xX1bxX2xX6xX1a2xX2xX30xXcxX32xXdxX79xX2xX1dxXcxX38xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXf9xX5exX2xX20xX8exX2xXa2xX159xXdxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX30xX223xXdxX1dxX2xX3xX20xX5aaxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX13xX20xX5axX1bxX2xXf9xX227xX21xX2xXecxX21xX22xX2xX30xX65xXdxX20xX2xX3xXb1xX5xX2xX357xX20xX5exX2xXdxX2cxX2dxX3xX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX56xX20xX5axX1bxX2xX3xX38xX3xX2xX20xX8exX2xXa2xX159xXdxX2xX1e8xX2xX30xX159xX22xX79xX2xX20xX92cxX2xX30xX36bxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX4xX7cxXdxX2xX1xX20xXeexXdxX2xX38xXdxX20xX2xX13xX2dxXcxX2xX11xX5xXdxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX2xXd20xX11xX2xX2ecxX2aexX4cxX2ecxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xXdxX20xX2cxX2xX3xX20xX100xXdxX20xX2xXecxX21xX22xX6fxXdxX2xX30xX65xX5xX2xX1xX20xX2cxXb6xXdxX1dxX79xX2xXexX23xX2xX3xXeexX2xX1dxX5d2xXcxX2xX30xXb6xXdxX2xX13xX20xX2cxX15bxX2xX925xX1bxXdxX1dxX79xX2xX4xX7cxXdxX2xXdxX5exX1bxX2xX1xX20xXeexXdxX2xX38xXdxX20xX2xX3xXb1xX5xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX3xX20xX1bdxX2xXdxX20xX16xXdxX2xX30xX2cxX392xX3xX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xX4xX155xXcxX2xX20xX5aaxX5xX2xX20xXb1cxXdxX2xX1axX89xXcxX2xX8dxXc32xX2xX30xX223xX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX9fxX5xX22xX2xXdxX20xX2cxX2xXexX20xX21xX2xX30xX3cxX2xX13xX20xX65xX2xX11xX1caxXdxX20xX2xXd20xXcxXdxX20xX2xX404xX1xX20xX2cxX155xXdxX1dxX2xXb57xX3cxXdxX1dxX2xX9fxX2cxXb6xXdxX1dxX79xX2xX56xX21axX2xX56xX20xX5xXdxX20xX2xX9fxX223xX5xX40exX2xX30xX78xXdxX2xXdxX5xX22xX2xX6xX5xX21xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX79xX2xX30xXb6xXdxX2xX69xX65xX2xX3xX20xXb1xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX69xX227xXdxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX8dxX5exXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX20xX36xX2xX13xX7cxXdxX1dxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX79xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXecxX21xX5xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX69xX227xXdxX2xX1xX20xXeexXcxX2xX3xX20xX65xX21xX2xX13xX20xXcxX32xX13xX2xX13xX20xX22bxXcxX2xX69xX2dxXcxX2xX1dxXcxX38xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXd51xX13xX1axX164xXdxX2xX13xX1axX155xXcxXedbxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX157exXdxX20xX2xXbxX164xX2x13dadxX1e0xXdxX2xX9fxX15bxX79xX2xXexX20xX21xX2xX30xX3cxX2xX13xX20xX65xX2xX11xX1caxXdxX20xX2xXd20xXcxXdxX20xX2xX8dxX5aaxX3xX2xX2b1xXa00xX3xX2xX3xX20xXcxX5xX2xX6xXb1fxX44xX2xXd51xX357xX20xXcxX6fxX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xXdxX5xX22xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX1e8xX2xX30xX159xX22xX2xX30xX6fxX21xX2xX1xX20xXeexXcxX2xX3xX20xX65xX21xX2xX1dxXcxX38xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX1e8xX2xXf9xX5aaxX3xX2xXecxX21xX38xX2xX3xX5xX1bxX2xX2edxX15bxX2bexX2aexX2aexX2xX30xX89xXdxX1dxX47xXexX1119xX20xX79xX2xX30xX2cxX155xXdxX1dxX2xXa2xX159xX22xX2xX13xX20xX1caxX2xX4xX1f3xXdxX1dxX2xXdxX20xX1f3xXdxX1dxX79xX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX8dxX8exX79xX2xXa2x10482xX2xX8dxX65xX2xX3xX20xX16xX1xX2xX3xX20xX38xX22xX15bxX15bxX15bxX2xX357xX20xXcxX6fxX21xX2xX1dxXcxX5xX2xX30xX1caxXdxX20xX2xX1e8xX2xXexX20xX21xX2xXdxX5exX22xX2xX1xX20xXeexXcxX2xXf9xX21xX5xX2xddcdxXdxX2xX38xX1xX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xXf9xX8exX13xX2xX6xX1a2xX2xX13xX20xXcxX78xX13xX2xX8dxX65xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xXdxX20xX5exX2xX69xX227xXdxX2xX8dxX65xX2xX3xX20xX16xX1xX2xX3xX20xX38xX22xX2xXa2xX1bxX2xX30xXcxX32xXdxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX1911xXdxX2xX30xX65xXdxX20xX15bxX2xX925xX5xX21xX2xX8dxX5xX1bxX2xXdxX20xXcxX164xX21xX2xXdxX1e0xXf9xX2xX1xX20xXeexXdxX2xX38xXdxX20xX79xX2xX30xX78xXdxX2xX13xX20xX38xXdxX1dxX2xX2adxX107cxX2edxX2aexX4cxX2bdxX2xX3xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xXf9xX2dxXcxX2xX30xX2cxX392xX3xX2xXdxX8exX1xX2xX13xXcxX6fxXdxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX13xX20xX5axX1bxX2xXecxX21xX22xX2xX30xX65xXdxX20xX2xX3xXb1xX5xX2xX357xX20xX5exX2xXdxX2cxX2dxX3xX79xX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xXdxX1dxX5exX22xX2xXdxX531xXdxX1dxX2xXdxX223xXdxX1dxX2xXdxX20xX2cxX2xX13xX20xX78xX2xXdxX5exX22xX79xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX20xX3cxXf9xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX22xX78xX21xX2xX30xX78xXdxX2xXecxX21xX36xX13xX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xXexX20xX3cxXdxX1dxX2xX13xX20xX23xX2xX3xX20xX36xX22xX2xX30xX2cxX392xX3xX15bxX2xXd20xX1efxX3xX2xXa2xX61cxX79xX2xX3xX20xXa00xXdxX1dxX2xX13xX3cxXcxX2xX30xX36bxX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX4xX7cxXdxX2xX4xX5exXf9xX2xX30xXb6xXdxX2xX30xX6fxX2xXdxX1dxX20xX65xX2xX1dxX5d2xXcxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX3xX20xX5aaxX3xX2xXdxX1e0xXdxX1dxX2xX69xX5exX2xX84dxX11xX357xX64xX2xX13xX1bdxXdxX20xX2xX3xX6adxXdxX1dxX2xX3xX223xX2xX3xX3cxXdxX1dxX2xX69xX1e0xXdxX2xX3xX20xX1bdxX2xX30xX36xX1bxX2xX8dxX5exXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX2xXdxX20xX2cxXdxX1dxX2xX30xX78xXdxX2xXdxX5xX22xX2xX69xX227xXdxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX13xX20xXa7xX3xX2xX20xXcxX32xXdxX2xX30xX2cxX392xX3xXedbxX79xX2xX5xXdxX20xX2xX9fxX15bxX2xXdxX223xXcxX15bxX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX282xX20xX100xXdxX20xX2xXdxX20xX646xXdxX1dxX2xX8dxX12xX13xX2xX3xX16xX1xX2xX13xX1axX164xXdxX79xX2xXdxX1dxX2cxX155xXcxX2xXa2xX159xXdxX2xX30xX6fxX21xX2xXf9xX1bxXdxX1dxX2xXf9xXc32xXcxX2xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xX4xX2cxX2dxXcxX2xX30xXcxX32xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX4xXa7xX3xX2xXecxX21xXeexXdxX2xX4xXf2xX2xX30xX23xX2xX3xXb6xX2xX6xX1e8xX2xX20xX36xX2xX13xX7cxXdxX1dxX2xX30xX2cxX392xX3xX2xX30xX7cxX21xX2xX13xX2cxX2xX30xX89xXdxX1dxX2xX8dxX8exX79xX2xX30xX5axXf9xX2xX30xX78xXdxX2xX3xX20xX12xX13xX2xX4xX2cxX392xXdxX1dxX2xXa2xX65xX3xX20xX2xX69xX6axX2xX13xX1a2xX13xX2xX20xXb6xXdxX2xX3xX20xX1bxX2xXexX20xX38xX3xX20xX2xX20xX5exXdxX1dxX15bxX2xX56xX21xX22xX2xXdxX20xXcxX164xXdxX79xX2xXa2xX1bxX2xX3xX223xX2xXdxX20xXcxX6fxX21xX2xX8dxX12xX13xX2xX3xX16xX1xX2xX13xX1axX1bxXdxX1dxX2xXecxX21xX38xX2xX13xX1axX1caxXdxX20xX2xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX2xX1dxXcxX5xX1bxX2xXdxX164xXdxX2xXdxX1dxX5exXdxX20xX2xX30xXcxX32xXdxX2xX69xX227xXdxX2xX3xX20xX2cxX5xX2xX13xX20xX23xX2xX13xXcxX78xX1xX2xXdxX20xX16xXdxX15bxX2xX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX2xX6xX13xX22xX4xX5axX8xX9xX13xX5axX2b1xX13xX107cxX5xX4xXcxX1dxXdxX44xX2xX1axXcxX1dxX20xX13xX2b2xX9xX10xX0xX6xX13xX1axX1bxXdxX1dxX10xX9fxX1bxX5exXdxX1dxX2xXa48xXcxX5xXdxX1dxX2xX107cxX2xX9fxX1bxX5exXcxX2xX56xX20xX21xX0xX47xX6xX13xX1axX1bxXdxX1dxX10xX0xX47xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11xX1bxXa2xX22xX9xX10xX0xX5axXf9xX10xX11xX5exXcxX2xX2edxX44xX2xX1831xX2cxX2dxXdxX1dxX2xX20xX89xX2xX6xXb6xX79xX2xX13xX20xXb1xX2xX13xX6axX3xX0xX47xX5axXf9xX10xX0xX47xX1xX10