Không tăng giá điện, kiểm soát CPI ở mức dưới 4%
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá vừa ký thông báo số 403/TB-BCĐĐHG thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 29/5. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, Chính phủ quyết tâm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.
e5dex1233ax130a6xe8ebx14322x177b8xfbc0xe60bx16da7xX7x177acx10541x10d3ax12335x14386x1631bxX5x10b77xXaxeeb9x12799xX1x12e35x13126x14e9axX3xXexf5d8xX16xX17xX3xX17xXdxf8b1xX3x1770axXdx13a94xX16x1728exX3x153d3xXdx141dbx104b1xX3xX7x179cbxX20xXexX3x179aax116d6xea0bxX3x13725xX3xX2bx11424xX4xX3x13fa0xfea1x10dd8xXdxX3xef3bx11501xX0x14d2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4fbxX10xX6xX3cxXaxX12x14c1bx11eccxX3xXex120c4xX3dxX36xX16xX17xX3xefe3xXdxX16xX1xX3xXcxXdx13812xX16xX3x167e5x12d09xX16xX17xX26xX3xX33xX1x149e5xX3xXcxX5dxX3dxX36xX16xX17xX3xX59xX6xX16xX3xX4xX1xed6axX3xX22x13c67xX2exX3xX22xXdx109d1x10391xX3xX1x152c2xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xfa53x12791xX6xX3xX28x159bdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3x11a66xX20xX2exX3xX7x12bebxX3xX41x1244exf834xX44xXcxX59x12bd4xX59xX32xX63xX63xX53xfee7xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXa5xX20xX2exX3xX13xX6axXexX3xX5xX8dx10334xX16xX3xX4x1500fxX6xX3xX33xX1xX75xX3xXcxX1xXcexX3xXexX3dxX3exX16xX17xX3xfffbxX3dx117e8xX16xX17xX3xX63x166acxX16xX1xX3xX53xX8dxX24xX3xXb2xX3xXcxX5dxX3dxX36xX16xX17xX3xX59xX6xX16xX3xX32xX1xX84xX3xX22xX87xX2exX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xXexX87xXdxX3xX4xX8dxX5axX4xX3xX1x12a00xXbxX3xX59xX6xX16xX3xX32xX1xX84xX3xX22xX87xX2exX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX16xX17xX90x13fd8xX3xf2a2x132b0xX44x12594x17b48xX3xXcxX1xX10xX2exX3xX22xX75xX26xX3xXexX99xX3xX16xX6xX13bxX3xX22xX6axX16xX3xX4xX8dxXaaxXdxX3xX16xX1axX2bxX3xX13dxXadxX2xf980xX26xX3xX32xX1xfa67xX16xX1xX3xXbxX1xXcexX3x13920xX8dxX13bxX6axXexX3xXex12d03xX2bxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX7xX2exX20xXexX3xXexXaaxX4xX3xX22xX5axX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX1xX84xX3xX7xXaaxX3xX17xXdxX20xX3xXexXdx10ce6xX8dxX3xX3cx12b4cxX16xX17xX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX170xX8dxX177xX16xX3xX36xX3xX2bxX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX1xX10xX2exX3xX2bx14e44xX4xX3xXexXdxX19dxX8dxX3x15aebxX8dxXaaxX4xX3xX1xX5axXdxX3xX22xX8cxX3xX5dxX6xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX44xX44xXdxX141xXa5xX6xX2exXexX1xX6xX16xX1xX1xX2exX6xX141xX98xX16xX44xX16xX10x158fcxX7xX44xX2xX163xX13dx12d44xX44xX41xX163xX3cxXaexXadxX13exXaexX41xXadxX41xXexXaexX2xX13dxXaexX5xX13exX141x1538bxXbxX17xXaxX3xX44xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX22xX20xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX4xXcexX6xX3xX59xX6xX16xX3xX32xX1xX84xX3xX22xX87xX2exX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX26xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX140xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX22x1768exX8dxX3xX16xX1axX2bxX3xX13dxXadxX2xX163xX26xX3xX4xX1xX84xX3xX7xXaaxX3xX17xXdxX20xX3xXexXdxX19dxX8dxX3xX3cxX1a1xX16xX17xX3x115a0xX32xX33xX34x13a8exX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX140xX44xX13dxXadxX2xX163xX3xXexX1axX16xX17xX3xX2xX26xX214xX2xX42xX3xX7xX2exX3xX98xX3exXdxX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX2xX13dxX44xX13dxXadxX2x1207axX26xX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX170xX8dxX177xX16xX3xX140xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX22xX27dxX8dxX3xX16xX1axX2bxX3xX7xX2exX3xX98xX3exXdxX3xX4xX1a1xX16xX17xX3xX28x1358fxX3xX16xX1axX2bxX3xX13dxXadxX2xX2d0xX3xXexX1axX16xX17xX3xXaexX26xXadxX2xX42xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX6dxXdx11a70xX16xX3xXa5xXdxX6axX16xX3xX32xX33xX34xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX140xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX22xX27dxX8dxX3xX16xX1axX2bxX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xebd0xX13bxX3xX2bx156c8xXexX3xXa5x17561xX16xX17xX3xX17xXdxX20xX3xX98xX8cxX3xX4xXe1xX3xXa5x16d12xX16xX3xXa5xXdxX6axX16xX3xX22xX5axX16xX17xX3xXexX3dxXe1xX16xX17xX3xX22xXaaxXdxX3xX7xX20xXexX3xX98xX3exXdxX3xX28x170e6xX4xX1xX3xXa5xX366xX16xX3xX3cx1299dxX3xXa5xX20xX2exX26xX3xX4xX20xX4xX3xX16xX1xX177xX16xX3xXexXaaxX3xX17xX177xX13bxX3xXexX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX17xX27dxX16xX3xX22xX177xX13bxX3xX4xX1xXcexX3xX13bxX6axX8dxX3xebc3xX8dxX34fxXexX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX99xX3xXa5xXdxX6axX16xX3xX22xX5axX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xX3xX2bxX5axXexX3xX7xXaaxX3xX2bxX353xXexX3xX1xX90xX16xX17xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX13bxX6axX8dxX3xXexX5dxX19dxX16xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dx11cd3xX16xX17xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX16xX3dxX3exX4xX3xX98xX90xX3xXexX1xX6axX3xX17xXdxX3exXdxX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xXcxX99xX3xX16xX6xX13bxX3xX22xX6axX16xX3xX4xX8dxXaaxXdxX3xX16xX1axX2bxX3xX13dxXadxX2xX163xX26xX3xX2bxX353xX4xX3xX3cxX1a1xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX20xX4xX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX26xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX7xX2exX20xXexX3xX5xX87xX2bxX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXdxX6axXbxX3xXexX1c3xX4xX3xX4xX1xX386xX8dxX3xX16xX1xXdxX8cxX8dxX3xX20xXbxX3xX5xX38fxX4xX3xX3cxX2exX3xX17xXdxX20xX3xX2bxX5axXexX3xX7xXaaxX3xX2bxX353xXexX3xX1xX90xX16xX17xX3xXexX5dxX19dxX16xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX3xXexX1xX6axX3xX17xXdxX3exXdxX3xX3cxX38fxX3xXa5xX20xX2exX3xXexXdxX6axXbxX3xXexX1c3xX4xX3xX4xX75xX3xX28xX1xX366xX3xX16xX1axX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX6xX2exX3xXexX20xX4xX3xX22xX5axX16xX17xX3xX22xX6axX16xX3xX2bxX353xXexX3xXa5xX357xX16xX17xX3xX17xXdxX20xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX16xX3dxX3exX4xX3xX170xX8dxX6xX3xX28xX19dxX16xX1xX3xX3cfxX8dxX34fxXexX3xX16xX1xXcaxXbxX3xX28xX1xeb89xX8dxX3xX16xX1xX3dxX16xX17xX3xX32xX1xX168xX16xX1xX3xXbxX1xXcexX3xX170xX8dxX13bxX6axXexX3xXexX177xX2bxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX7xX2exX20xXexX3xXexXaaxX4xX3xX22xX5axX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX1xX84xX3xX7xXaaxX3xX17xXdxX20xX3xXexXdxX19dxX8dxX3xX3cxX1a1xX16xX17xX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX170xX8dxX177xX16xX3xX36xX3xX2bxX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX1xX10xX2exX3xX2bxX1c3xX4xX3xXexXdxX19dxX8dxX3xX1cbxX8dxXaaxX4xX3xX1xX5axXdxX3xX22xX8cxX3xX5dxX6xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xXcxX5dxX19dxX16xX3xX4xXe1xX3xX7xX36xX3xX4xX20xX4xX3xX28xX386xX4xX1xX3xXa5xX366xX16xX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX22x15a8bxX3xX22xX3dx170fdxX4xX3xXexX1xXaaxX16xX17xX3xX16xX1xX34fxXexX26xX3xX13bxX19dxX8dxX3xX4xX27dxX8dxX3xX4xX20xX4xX3xX59xX5axX26xX3xX16xX17xX90xX16xX1xX26xX3xX22xX386xX6xX3xXbxX1xX3dxXe1xX16xX17xX3xXexXdxX6axXbxX3xXexX1c3xX4xX3xXexX1xX38fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xXexXaaxXexX3xX4xX20xX4xX3xXa5xXdxX24xX16xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX22xX5f4xX3xX22xX8cxX3xX5dxX6xX3xXexX99xX3xX22xX27dxX8dxX3xX16xX1axX2bxX3xXexX87xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXa5xX20xX2exX3xX7xXaaxX3xX13dxX140xX13exX44xXcxX59xXb2xX59xX32xX63xX63xX53xXb8xX3xX16xX17xX90xX13bxX3xXaexXadxX44xXaexX44xX13dxXadxX2xX163xX3xX4xXcexX6xX3xXcxX5dxX3dxX36xX16xX17xX3xXa5xX6xX16xX3xX32xX1xX84xX3xX22xX87xX2exX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX98xX8cxX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX4xX1xX168xX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexXdxX8cxX16xX3xXexX24xX26xX3xXexX90xXdxX3xX28xX1xX75xX6x1130axX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX4xX20xX4xX3xX2bxX353xXexX3xX1xX90xX16xX17xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX13bxX6axX8dxX6ecxX3xX98xX8cxX3xX5dxX90xX3xX7xX2exX20xXexX3xX1xX2exX90xX16xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX4xX20xX4xX3xX98xX1axX16xX3xXa5xX366xX16xX3xX170xX8dxX13bxX3xXbxX1xX87xX2bxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX8dxXcaxXexX3xXexX1xX8dxX5axX4xX3xX5x137f7xX16xX1xX3xX98xX38fxX4xX3xX170xX8dxX366xX16xX3xX5xX9dxX3xX17xXdxX20xX3xX4xX1xX8dxX13bxX19dxX16xX3xX16xX17xX90xX16xX1xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX32xX20xX4xX3xXa5xX5axX26xX3xX16xX17xX90xX16xX1xX3xXbxX1xX366xXdxX3x176a4xX170xX8dxX366xX16x131a3xX3xX17xXdxX20xX3xX1xX90xX16xX17xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX13bxX6axX8dxX3xX4xXcexX6xX3xX16xX17xX90xX16xX1xX3xX2bxXe6xX16xX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX33xX1xX75xX3xXcxX1xXcexX3xXexX3dxX3exX16xX17xX3xX13bxX19dxX8dxX3xX4xX27dxX8dxX3xXexX1xX38fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX17xXdx12b38xX3xf658xX16xX3xX22xX386xX16xX1xX3xX2bxX39xX4xX3xX17xXdxX20xX3xX4xX20xX4xX3xX2bxX353xXexX3xX1xX90xX16xX17xX3xX3cxX2exX3x15cddxX1xX90xX3xX16xX3dxX3exX4xX3xX22xX386xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX214xX44xX13dxXadxX2xX163xX141xX3xXcxXdxX6axXbxX3xXexX1c3xX4xX3xX5dxX90xX3xX7xX2exX20xXexX3xX22xX2axX3xX22xX53bxX13bxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX1xX38fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX17xXdxX366xX2bxX3xX17xXdxX20xX3xX4xX20xX4xX3xX2bxX353xXexX3xX1xX90xX16xX17xX3xX4xX75xX3xX28xX1xX366xX3xX16xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX366xX2bxX3xX17xXdxX20xX3xX29fxX16xX1xX3dxX3xX3cxX386xX4xX1xX3xX98xX1c3xX3xX13bxX3xXexX6axX26xX3xXexX1xX8dxXaaxX4xX3xX4xX1xX7f8xX6xX3xXa5xX24xX16xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX16xX17xX3dxX415xXdxX26xX3xX98xXcaxXexX3xXexX3dxX3xX13bxX3xXexX6axX26xX3xX3cxX386xX4xX1xX3xX98xX1c3xX3xX7xea62xX3xX3cxX1c3xX16xX17xX3xX22xX3dxX415xX16xX17xX3xXa5xX5axX3xX59xfea2xXcxX141xX141xX141xX2a3xX141xX3xX63xXaaxXdxX3xX98xX3exXdxX3xX4xX20xX4xX3xX2bxX353xXexX3xX1xX90xX16xX17xX3xX17xXdxX20xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX3xX4xX75xX3xX3cfxX8dxX3xX1xX3dxX3exX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX6xX2exX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xXexX1xX415xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX17xX27dxX16xX3xX22xX177xX13bxX3xX16xX1xX3dxX3xX3cfxX1axX16xX17xX3xX3cxX27dxX8dxX26xX3xX5xX3dxXe1xX16xX17xX3xXexX1xX38fxX4xX26xX3xXexX1xX386xXexX3xX5xX5f8xX16xX26xX3xX4xX27dxX16xX3xX4xX1xXcexX3xX22xX5axX16xX17xX3xX5dxX90xX3xX7xX2exX20xXexX26xX3xX4xX177xX16xX3xX22xXaaxXdxX3xX4xX8dxX16xX17xX3xX4xX27dxX8dxX26xX3xX7xX8d7xX3xX3cxX1c3xX16xX17xX3xX1xX5f8xXbxX3xX5xX9dxX3xX170xX8dx14fc3xX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX7faxX16xX3xX17xXdxX20xX3xX22xX2axX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX7faxX16xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX6ecxX3xX4xX1x15950xX3xXexX5dxX11bxX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX20xX4xX3xXexX8dxX13bxX19dxX16xX3xXexX5dxX8dxX13bxX8cxX16xX26xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX2bxXdxX16xX1xX3xXa5xX87xX4xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX98xX8cxX3xX17xXdxX20xX3xX22xX2axX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX7xX2exX20xXexX3xX5xX87xX2bxX3xXbxX1xX20xXexX3xX28xX2faxX3xX98xX11bxX16xX17xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX32xX1c3xX3xXexX1xX2axX26xX3xX33xX1xX75xX3xXcxX1xXcexX3xXexX3dxX3exX16xX17xX3xX32xX1xX168xX16xX1xX3xXbxX1xXcexX3xX13bxX19dxX8dxX3xX4xX27dxX8dxX3xX59xX5axX3xX32xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX3dxXe1xX16xX17xX3xX4xX1xXcexX3xXexX5dxXe6xX3xXbxX1xXaaxXdxX3xX1xX5f8xXbxX3xX98xX3exXdxX3xX59xX5axX3xXcxX90xXdxX3xX4xX1xX168xX16xX1xX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX3cfxX1axX16xX17xX3xX3cxX27dxX8dxX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX16xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX10xX2exX3xX170xX8dxX13bxX3xX22xX386xX16xX1xX26xX3xX7xX8d7xX3xX3cxX1c3xX16xX17xX3xX1xX5f8xXbxX3xX5xX9dxX3xX170xX8dxX99exX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX7faxX16xX3xX17xXdxX20xX3xX98xX3exXdxX3xX5xXdxX8cxX8dxX3xX5xX3dxX5f8xX16xX17xX3xXexX1xX168xX4xX1xX3xX1xX5f8xXbxX26xX3xX4xX1xXcexX3xX22xX5axX16xX17xX3xX4xX75xX3xX28xX386xX4xX1xX3xXa5xX366xX16xX3xX39xX16xX17xX3xXbxX1xX75xX3xX16xX6axX8dxX3xX17xXdxX20xX3xX3cfxX1axX16xX17xX3xX3cxX27dxX8dxX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX6xX2exX3xX22xX2axX3xXexX87xX2exX3xX3cxX3dxX3xX22xX386xX6xX3xXexX1xX8dxXcaxX16xX3xX5xX5f8xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX98xXdxX24xX4xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX7xX2exX20xXexX3xX2bxX353xXexX3xXa5xX357xX16xX17xX3xX17xXdxX20xX3xX4xX366xX3xX16xX1axX2bxX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX59xX5axX3xX32xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX3dxXe1xX16xX17xX3xX5dxX90xX3xX7xX2exX20xXexX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX168xX3xX22xX27dxX8dxX3xX98xX90xX2exX3xX22xX2axX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXbxX1xX1a1xX3xX1xX5f8xXbxX3xX98xX3exXdxX3xX28xX386xX4xX1xX3xXa5xX366xX16xX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX1xX90xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX4xX1xX8dxX16xX17xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX16xX1axX2bxX3xX13dxXadxX2xX163xX26xX3xXexX5dxXdxX24xXexX3xX22xX2axX3xXexXdxX6axXexX3xX17xXdxX366xX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX168xX3xX22xX2axX3xX28xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX366xXdxX3xX22xXdxX8cxX8dxX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX17xXdxX20xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX16xX1axX2bxX3xX16xX6xX13bxX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX59xX5axX3x167c6xX3xXexX6axX3xX22xX53bxX13bxX3xX2bxX87xX16xX1xX3xXexX7faxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX22xX34fxX8dxX3xXexX1xX27dxX8dxX3xXexXcaxXbxX3xXexX5dxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX8dxXaaxX4xX3xX170xX8dxXaaxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX98xX3exXdxX3xXexX27dxX16xX3xX7xX8dxX34fxXexX3xX16xX1xXdxX8cxX8dxX3xX1xXe1xX16xX3xX98xX90xX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX3dxX415xX16xX17xX3xX170xX8dxX366xX16xX3xX5xX9dxX3xX22xX34fxX8dxX3xXexX1xX27dxX8dxX3xX98xXcaxXexX3xXexX3dxX26xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xXa5xX386xX3xX13bxX3xXexX6axX3xXexX1xX10xX2exX3xX4xX1xX84xX3xX22xX87xX2exX3xXexX87xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXa5xX20xX2exX3xX7xXaaxX3xX2xX41xX140xX44xXcxX59xXb2xXdfxX33xX32xX33xX3xX16xX17xX90xX13bxX3xX2xX163xX44xX41xX44xX13dxXadxX2xX163xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXa5xX20xX2exX3xX28xX6axXexX3xX5xX8dxXcaxX16xX3xX4xXcexX6xX3xX33xX1xX75xX3xXcxX1xXcexX3xXexX3dxX3exX16xX17xX3xXdfxX3dxXe1xX16xX17xX3xX63xXe6xX16xX1xX3xX53xX8dxX24xX3xXexX87xXdxX3xXa5xX8dxX7faxXdxX3xX5xX90xX2bxX3xX98xXdxX24xX4xX3xX98xX3exXdxX3xX59xX5axX3xXc67xX3xXexX6axX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX33xX1xX75xX3xXcxX1xXcexX3xXexX3dxX3exX16xX17xX3xX4xX6exX16xX17xX3xX17xXdxX6xX2exX3xX59xX5axX3x15c43xX177xX13bxX3xX3cxX38fxX16xX17xX3xXexX1xX10xX2exX3xX3cx120e8xXdxX3xX7xX20xXexX3xX3cxXdxX327xX16xX3xXa5xXdxX6axX16xX3xX17xXdxX20xX3xX98xXcaxXexX3xX5xXdxX24xX8dxX3xX3cfxX177xX13bxX3xX3cxX38fxX16xX17xX3xX98xX90xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX3xXa5xX34fxXexX3xX22xX5axX16xX17xX3xX7xX366xX16xX26xX3xX4xX1xXcexX3xX22xX5axX16xX17xX3xX22xX8cxX3xX3cfxX8dxX34fxXexX3xXa5xXdxX24xX16xX3xXbxX1xX20xXbxX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX7faxX16xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX26xX3xXa5xX366xX2exX3xX22xX366xX2bxX3xX16xX17xX8dx13b37xX16xX3xX4xX8dxX16xX17xX3xX28xX1xXdxX3xX16xX1xX8dxX3xX4xX27dxX8dxX3xX16xX17xX8dxX13bxX19dxX16xX3xX98xXcaxXexX3xX5xXdxX24xX8dxX3xX4xX1xX2exX3xX3cfxX177xX13bxX3xX3cxX38fxX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX4xX6xX2exX26xX3xX4xX1xXcexX3xX22xX5axX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX19dxX16xX3xX4xX39xX8dxX3xX4xX75xX3xX17xXdxX366xXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX7xX8d7xX3xX3cxX1c3xX16xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX98xXcaxXexX3xXexX3dxX3xXexX1xX6xX13bxX3xXexX1xX6axX3xX98xXdxX24xX4xX3xX7xX8d7xX3xX3cxX1c3xX16xX17xX3xX4xX20xXexX3xXexX5dxX2exX16xX17xX3xX7xX6xX16xX3xX5xX34fxXbxX3xX2bxX353xXexX3xXa5xX357xX16xX17xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xX59xX5axX3xXcxX90xXdxX3xX16xX17xX8dxX13bxX19dxX16xX3xX98xX90xX3x11870xX15xXdxX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX3xXexX1xX10xX2exX3xX3cxXdb5xXdxX3xX7xX20xXexX3xX3cxXdxX327xX16xX3xXa5xXdxX6axX16xX3xX4xX8dxX16xX17xX3xX4xX27dxX8dxX26xX3xX17xXdxX20xX3xX4xX366xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX3xX170xX8dxX13bxX8cxX16xX3xX7xX8d7xX3xX3cxX1c3xX16xX17xX3xX22xX34fxXexX3xXexX87xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX22xX15xX3xXexX1xX386xX3xX5xX3exX16xX26xX3xX4xX1xXcexX3xX22xX5axX16xX17xX3xX22xX8cxX3xX3cfxX8dxX34fxXexX3xXa5xXdxX24xX16xX3xXbxX1xX20xXbxX3xXa5xXe6xX16xX1xX3xX7faxX16xX3xXexX1xX386xX3xXexX5dxX3dxX415xX16xX17xX3xX28xX1xXdxX3xX3cfxX366xX13bxX3xX5dxX6xX3xXa5xXdxX6axX16xX3xX22xX5axX16xX17xX3xXa5xX34fxXexX3xXexX1xX3dxX415xX16xX17xX141xX141xX141xX3xX141xX44xX141xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2exX3cxX13bxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXdfxX8e8xXdfxX0xX44xXbxX12