Nga viện trợ lúa mỳ giúp Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày 12/9, Nga cho biết đã vận chuyển 25.000 tấn lúa mỳ viện trợ cho Triều Tiên để giúp nước này khắc phục hậu quả của các cơn bão xảy ra liên tiếp gần đây.
c907x12443x119e4xef01x125f4x17cfax18256xd7f8x17c3cxX7x14496x12c90xdfd6xed22x115e6x16d68xX5x14a4exXax13a17xd68bx17222xX6xX3xe29bxXdx18229x12f5bxX3xXexec5dx16810xX3xX5xcdbbxX6xX3x11c53x14fbcxX3xX14xXdxX21xXbxX3xXcxX1dxXdx15ae7x135b2xX3xXcxXdx14043xX1axX3x1173dxX1x14637xX4xX3xXbxX1x148bbxX4xX3xX1xdedcxX30xX3x11645xX30x1485exX3xXexX1xXdxX34xX1axX3xXexX6xXdxX0xcfd2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd85fxX10xX6x14226xXaxX12xX13xX14xe0f3xda44xX3xX2x150bdxX53x18370x164fcxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1x13856xX3x16c75xXdx12abbxXexX3xf335xd25exX3xX17xX42xX1axX3xX4xX1xX30xX6bx17844xX1axX3xX6ex143b9xce60x184dbxX91xX91xX3xXex11ed9xX1axX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX1exX3xX4xX1xX79xX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3xX80xX8bxX3xX14xXdxX21xXbxX3xX1ax17dd2x185d7xX4xX3xX1axX6axX6bxX3xX37xX1xX39xX4xX3xXbxX1xX3exX4xX3xX1xX42xX30xX3xX45xX30xX47xX3xX4x164e5xX6xX3xX4xefb5xX4xX3xX4xe667xX1axX3xX7bxX81xX79xX3x128b7xX47xX6bxX3xX1dxX6xX3xX5xXdxX34xX1axX3xXexXdxX7dxXbxX3xX14xf176xX1axX3xX80x15d55xX6bxX90xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147f2xX79xX65xX6bxXaxX12xX0xXdxX24xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7x15973xXbxX1xX79xXexX79xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX1exX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX3xX14xXdxX21xXbxX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3xX37xX1xX39xX4xX3xXbxX1xX3exX4xX3xX1xX42xX30xX3xX45xX30xX47xX3xXexX1xXdxX34xX1axX3xXexX6xXdxX3xX1x12d11xX1axX1xX3xX47xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX90xX7bxX6xX79xXexX1xX6xX1axX1xX1xX79xX6xX90xX17xX1axX53xX1axX10x163eaxX7xX53xX6exX91xcffex1436exX53xX2xX1a3xX1a3xX65xX2xX91xcfe1xX2xX2xX1a2xX1a2xXexX1abxX8fxX5xX2xX90xf551xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX1exX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX3xX14xXdxX21xXbxX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3xX37xX1xX39xX4xX3xXbxX1xX3exX4xX3xX1xX42xX30xX3xX45xX30xX47xX3xXexX1xXdxX34xX1axX3xXexX6xXdxXaxX3xX65xX6xXexX6xX128xXbxX1xX79xXexX79xX128xX79xX1dxXdxX14xXdxX1axX6xX5xX128xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xfc9cxX53xX53xX4xX65xX1axXdxX24xX14xX90xX17xXdxX10xXexX1axX6xX24xXbxX5xX30xX7xX90xX17xX1axX53xXex1688fxX6exX91xX53xX30xXbxX5xX79xX6xX65xX10xX65xX53xX1axX14xXexX24xX7bxX1xX53xX6exX91xX6exX91xc97exX91xX70xX251xX2xX1a2xX53xX1axX14xX251xX17xXdxX10xX1axX251xXexX1dxX79xX251xX5xX30xX6xX251xX24xXdxX251xX4xX1xX79xX251xXexX1dxXdxX10xX30xX251xXexXdxX10xX1axX90xX1b6xXbxX14xXaxX3xX53xX12x12f47xX13xX14xX30x171d5xX1axX21fxX3xXexX10xX5xX5xX10xX1dxX1dxX10xXbxX79xX1dxXexX90xX4xX79xX24x10607xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX79xX65xX6bxXaxX12xXcxX1dxX79xX1axX14xX3xXexX1x143abxX1axX14xX3xX7bxXe0xX79xX3xXexX1dxX34xX1axX3xXexX1dxX6xX1axX14xX3xX24x12452xX1axX14xX3x13dbcxX6xX4xX10xX7bxX79xX79xX37xX71xX3xe0dbxX2cbxXdxX3xX7xf89dxX3xX45xX30xXe0xX1axX3xX13xX14xX6xX3xXexX2cbxXdxX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3xX1axX34xX30xX3xX1dx17518xX3xX17xXdxX19xX4xX3xX17xX42xX1axX3xX4xX1xX30xX6bxX8bxX1axX3xX7xdfb9xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX3xXexX1dxX34xX1axX3xX80xXc1xX1exX4xX3xXexX1xd968xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX30xX101xX1axX3xXexX1xXdcxX3xX1axX14xX1xXdxX34xX24xX3xX4xXe0xX4xX3xX45xX30xX6bxX3xX80x155f0xX1axX1xX3xX37xXdxX8bxX24xX3xX65xX346xX4xX1xX3xX1axX1x18231xX24xX3xX1axX14x1745fxX1axX3xX4xX1xfb90xX1axX3xX7xX325xX3xX5xX101xX6bxX3xX5xX6xX1axX3xX4xXdcxX6xX3xX80xX2cbxXdxX3xX65xX346xX4xX1xX3xX17xXdxX34xX24xX3xX80xXc1x10f37xX1axX14xX3xX1xX2b7xX3xX1xX96xXbxX3xX4xX96xXbxX3x186c1x15f49x10678xceadxfca2xX128xX2xX70xX90xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX79xX65xX6bxXaxX12xXcxX1dxX79xX1axX14xX3xX1axX1x159d2xX1axX14xX3xXexX30xXfdxX1axX3xX45xX30xX6xX71xX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3xX5xXdxX34xX1axX3xXexXdxX7dxXbxX3xX4xX1xX2dexX1axX14xX3xX4xX1xX346xX30xX3xX1a2xX3xX4xXe4xX1axX3xX7bxX81xX79xX71xX3xXexX1dxX79xX1axX14xX3xX80x151a3xX3xX4xXe4xX1axX3xX7bxX81xX79xX3xX62xX6xXdxX7xX1xX10xX1axX3xXebxX47xX6bxX3xX1dxX6xX3xX14xXfdxX1axX3xX80xX101xX6bxX3xX1axX1xX96xXexX3xX80xX81xX3xX14xX101xX6bxX3xX47xX1axX1xX3xX1xXc1x167c0xX1axX14xX3xX1axX14xX1xXdxX34xX24xX3xXexX1dx15db7xX1axX14xX3xXexX2cbxXdxX3xX37xX1xX30xX3xX17xX325xX4xX3xX24xXdxX2fxX1axX3xX2d9xX2b7xX1axX14xX3xX1axXc1xXc2xX4xX3xX1axX6axX6bxX90xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX79xX65xX6bxXaxX12xXcxX1xXe0xX1axX14xX3xXexX1dxXc1xXc2xX4xX71xX3xX24xXc1xX6xX3xX5xXc2xX1axX3xX4x14808xX1axX14xX3xX14xX101xX6bxX3xX1axX14xX42xXbxX3xX5xX3exXexX3xXexX2cbxXdxX3xXexfa28xX1axX1xX3xX62xX19dxX6xX1axX14xX1xX6xX10xX3xX42axX3xX24xXdxX2fxX1axX3xXcxX101xX6bxX3xX13xX6xX24xX71xX3xX17xX325xX6xX3xX5xX21xX6xX3xX4xX1x16306xX1axX1xX3xX4xXdcxX6xX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX90xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX79xX65xX6bxXaxX12xX13xX14xX6axX6bxX3xX2xX6exX53xX70xX71xX3xXexX1dxX30xX6bxX2fxX1axX3xXexX1xX2b7xX1axX14xX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3xX80xXc1xX6xX3xXexXdxX1axX71xX3xXexX1dxX79xX1axX14xX3xX4xX1xX30xX6bxX7dxX1axX3xXexX1xX346xX3xX7xXe0xXexX3xXexX1xX2dexX3xX1xX6xXdxX3xXexXc2xXdxX3xXexX49bxX1axX1xX3xX62xX19dxX6xX1axX14xX1xX6xX10xX3xXexX1dxX79xX1axX14xX3xX17x14748xX1axX14xX3xX24xfd06xXexX3xXexX1xXe0xX1axX14xX71xX3xX1axX1xX6axX3xX5xX81xX1axX1xX3xX80xX2cbxX79xX3xXcxX1dxXdxX2fxX30xX3xXcxXdxX34xX1axX3x123a8xXdxX24xX3x16a40xX79xX1axX14xX128xX30xX1axX3xX37xX34xX30xX3xX14xX437xXdxX3xX4xXe0xX4xX3xX7bxX551xX71xX3xX7bxX6xX1axX71xX3xX1axX14xX6axX1axX1xX3xX1axXc1xXc2xX4xX3xX1axX6axX6bxX3xX1axXc1xXc2xX4xX3xX1axX6axX6bxX3xXexX35bxX1axX14xX3xX4xXc1xX382xX1axX14xX3xX4xXe0xX4xX3xX1ax128e6xX3xX5xX325xX4xX3xX14xXdxX47xX24xX3xXexX1xXdxX8bxX30xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX1xX2cbxXdxX3xX80xX310xXdxX3xX17xXc2xXdxX3xX24x13adfxX6xX3xX24xX6axX1axX14xX71xX3xX80xX285xX1axX14xX3xXexX1xX382xXdxX3xX80xf570xX6bxX3xX24xX2cbxX1axX1xX3xX7xX47xX1axX3xXebxX30xX96xXexX3xX1axX2b7xX1axX14xX3xX1axX14xX1xXdxX19xXbxX90xX53xX90xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17101xX30xXexX1xX79xX1dxXaxX12xX281xXcxXcx11fd5xX393xX13xX53xX393xXdxX10xXexX1axX6xX24x13984xX299xX0xX53xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)