Phản biện xã hội đối với Dự thảo Đ ề án phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ , phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.
7633xe13ax9902xed63xa5d6xc0d1xf653xc466xefa4xX7xa6a3xbd19xa359xb752xdbe4xfca2xX5xf5f2xXaxb4a0xX0xX7xXex7828x78bcxa36fxe507xX12xb33bxX1xf5c0xX18xX3xfdf9xXdx80bfxX18xX3x933ax7cabxX3xX1xcd7fxXdxX3xab5dx9de6xXdxX3xed93x9fefxXdxX3xa54fxdf57xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX0x7a5exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xbb80xX0xX3dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xb3acxX3x9a0cxX18xX3xXbxX1x942bxX3xXexX1xf642x8206xX3xX2cx8b4fxX18xX1xX3xX1xc84exX3xX7xa297xX3xX4x913bxXbxX3xc18cxe4fax100dbx7fddx7d3exX34xX4dxX0xX3dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xb4c2xX3xXbxX1xX66xX3xb0ddxX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xf5b7xX3xX7xf8f0xX3xff05x9baaxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xa58dxX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxX0xX3dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1c9xX10xX6xXaaxXaxX12xX7exX19xXa5xfdf2xX3xX2xef68xc146x9233xX94xX3x979dxX6xX18xX3xXcxX1x78b1xf1b1xX18xX19xX3xXexX16xX35xX4xX3xe175xXe1xX3xX20xX6xX18xX3x77a2xXcxXcxX7fxX3xXexb319xX18xX1xX3xX2cxX26xX3xXexaf54xX3xX4xX1x9120xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX19xXdxX79xXe1xX3xX4xX1xX112xX18xX19xX3xX18xX1xba3exX18xX3xfeb2xXb6xXe1xX5fxX18xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xX2cxX79xXexX3x99faxX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dx82c5xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxdff8xX3xX4dxX73xX18xX19xX3xX4xX1xX66xX3xX1bxX1xe750xX6bxX3xXcxX1xX6exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xa3cfxXe1xX94xX3xXf9xXe1xX3xX30xXdx8b8bxX18xX3xXe9xX6xX18xX3xXcxX1xXefxXf0xX18xX19xX3xX30xXabxX94xX3xXcxX16xXefx7c64xX18xX19xX3xX20xX6xX18xX3xX34xd544xX18xX3xX30xX16axX18xX3xXcxX106xX18xX1xX3xX1cfxXe1xX94xX3xX7dxX1xX1cfxX3xXexX6exX4xX1xX3xXf9xXe1xX3xX20xX6xX18xX3xX100xXcxXcxX7fxX3xXexX106xX18xX1xX94xX3xX4xX1xX1cfxX3xXexX16x9c1fxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaaxXexX1xXb6xX6bxX20xX3xXdxX7dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxbedfxXdxXaaxXexX1xfa41xX3xaf12xda5dxX272xXbxX25x78a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26fxX3x9365xdff2xX272xXbxX25xX276xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX1b3xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b3xX30xX18xX3dxX18xX10xX26axX7xX3dxXe6xXe6xX272xf46dxX3dxX2xX280xX271xXaaxXe6xX2xX272xffa3xX280xX2b1xXe4xXexX281xX280xX2b1xbb1cxX281xX5xX272xX1b3x9ca6xXbxX19xd0eaxX16xX9xXe6xX271xX272xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX3xX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX3xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX271xX272xX272xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX280xX281xX272xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xXa5xX18xX3xX4xX1dxX18xX1xX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX18xX29xXdxX3xXaaxXb6xX18xX19xX3xXaaxX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX5fxX3xX61xX18xX94xX3xX80xX1edxX3xXcxXa5xXdxX3xX18xX19xXb6xXe1xX1d8xX18xX3xX30xXa5xX3xX100x7a89xXdxX3xXexX16xXefxXf0xX18xX19xX3xX17fxXcxX7exdecbxX100xXcxX187xX3xX18xX1d8xXb6xX3xX16xb2e2xX3xXexcb42xX18xX19xX3xX6bxX112xX4xX3xXbxX1xX66xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxX1b3xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2cx8302xX94xX3xX16dxXb6xXe1xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX4xXabxX3xXexX1xe1e0xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXefxa1caxX18xX19xX3xX4xX1xX6exXb6xX3xXbxX1xX66xX94xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXefxX46dxX18xX19xX3xX6bxXdxd11axX18xX94xX3xX19xXdxX1dxX6bxX3xX30xXa5xX3xX6bxX112xX4xX3xXexX1xXb6xX3xXbxX1xX66xX276xX3xXbxX1xXefxX76xX18xX19xX3xXexX1xX112xX4xX3xX4xXb6xX18xX19xX3xX4xX79xXbxX3xXaaxX6exX4xX1xX3xX30xXabxX94xX3xXexX1xXb6xX3xXbxX1xX66xX94xX3xX2cxX76xX18xX3xX30xX6exX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xXexX1xXb6xX3xXbxX1xX66xX276xX3xX6bxX112xX4xX3xXexX16xX66xX4xX1xX94xX3xX16dxXb6xX1dxX18xX3xX5xc91axX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXbxX1xX66xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX4dxX5fxX3xX61xX18xX3xX4xc8c4xX18xX19xX3xX18xX1d8xXb6xX3xXaaxX35xX3xXexX17xX61xX18xX3xXexX1xXb6xX94xX3xX4xX1xXdxX3xX30xXa5xX3xXexdb47xX3xX5xX22xX3xX2cxX465xX3xX5xX1c0xXdxX276xX3xX2cxX61xX18xX1xX3xX19xXdxX61xX3xX9axX1xX1dxX3xX18xdbc9xX18xX19xX3xX2cxX454xX18xX19xX3xX19xX454xXbxX3xX4xX1cfxX6xX3xX18xX19xXefxXf0xXdxX3xX18xX29xXbxX3xXbxX1xX66xX3xX30xXa5xX3xX1xXdxX22xXb6xX3xX16dxXb6xX1dxX3xXexX1xXb6xX3xXbxX1xX66xX276xX3xX2cxX5fxX3xX25xXb6xX79xXexX3xX6bxX112xX4xX3xXexX1xXb6xX3xXbxX1xX66xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX227xX18xX1xX3xX1xX227xX18xX1xX3xXaaxX6exX4xX1xX3xX7dxa493xf6c7xc8b7xX34xXe5xX2xX281xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX26fxX3xX271xX272xX272xXbxX25xX276xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26fxX3xXe4xXe4xX272xXbxX25xX276xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX1b3xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b3xX30xX18xX3dxX18xX10xX26axX7xX3dxXe6xXe6xX272xX2a8xX3dxX2xX280xX271xXaaxXe6xX2xX272xX2b1xX280xXe4xX2b1xXexX281xX2b1xX2xX272xXe4xX5xX272xX1b3xX2bexXbxX19xX2c1xX16xX9xX2b9xX2b1xXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX3xX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX3xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX271xX272xX272xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xXe4xX272xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXa5xX18xX1xX3xX30xXdxX1d8xX18xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX73xX18xX19xX3xXexXefxX3xX30xX79xX18xX3xXbxX1xX61xXexX3xX20xXdxX465xXb6xX3xXexX1c0xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xXcxX1c0xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX94xX3xX4xX61xX4xX3xX2cxX1c0xXdxX3xX20xXdxX465xXb6xX3xX2cxX26xX3xXexX16axXbxX3xXexX16xXb6xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX5xXb6xX16axX18xX94xX3xXbxX1xX1f6xX18xX3xXexX66xX4xX1xX3xX7xX35xX3xX4xfc38xX18xX3xXexX1xXdx96ffxXexX94xX3xXbxX1xca2bxX3xX1xX46dxXbxX3xX4xX1cfxX6xX3xXaaxX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX5fxX3xX61xX18xX3xX30xXa5xX3xX4xX1xX17xX3xX16xac2bxX18xX19xX26fxX3xX80xX1edxX3xXcxX7exX3e4xX100xXcxX3xX2cxX26xX3xX4xX454xX3xXexX66xX18xX1xX3xX4xX782xXb6xX3xXexX1xX6exX3xX4xX6xX17xX3xX9axX1xXdxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX9axX1xX1dxX17xX3xX4xX61xX4xX3xX4f2xX3xX9axXdxX788xX18xX3xX2cxX454xX18xX19xX3xX19xX454xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX16dxXb6xX61xX3xXexX16xX227xX18xX1xX3xX25xX1f6xXe1xX3xXaaxX35xX18xX19xX3xX2cxX5fxX3xX61xX18xX276xX3xX2cxX73xX18xX19xX3xXexX1xXf0xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX16xX7aexX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX1xX16axX18xX3xXexX16xe2c2xX18xX19xX3xX9axX1xXdxX3xX25xX1f6xXe1xX3xXaaxX35xX18xX19xX3xX2cxX5fxX3xX61xX18xX3xX18xXa5xXe1xX94xX3xX20xX1edxXdxX3xXbxX1xX1c0xX6bxX3xX30xXdxX3xX2cxXdxX5fxXb6xX3xX4xX1xX106xX18xX1xX3xX16xX29xX18xX19xX94xX3xX6bxX112xX4xX3xX2cxX29xX3xX1dxX18xX1xX3xX1xXefxX1edxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX5fxXb6xX94xX3xXexX61xX4xX3xX2cxX29xX18xX19xX3xX5xX31xX18xX3xX2cxX788xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX26fxX3xX271xX272xX272xXbxX25xX276xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26fxX3xXe4xX281xX2xXbxX25xX276xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX1b3xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b3xX30xX18xX3dxX18xX10xX26axX7xX3dxXe6xXe6xX272xX2a8xX3dxX2xX280xX271xXaaxXe6xX2xX272xX2b1xXe4xX2xX2a8xXexXe4xX2b1xX2b1xX2a8xXe4xX5xX272xX1b3xX2bexXbxX19xX2c1xX16xX9xX281xX2a8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX3xX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX3xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX271xX272xX272xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xX281xX2xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXa5xX18xX1xX3xX30xXdxX1d8xX18xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX73xX18xX19xX3xXexXefxX3xX30xX79xX18xX3xXbxX1xX61xXexX3xX20xXdxX465xXb6xX3xXexX1c0xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX7dxX61xX4xX3xX2cxX1c0xXdxX3xX20xXdxX465xXb6xX3xX2cxX5fxX3xX18xX19xX1xX6exX94xX3xX9axX1xXdxX3xX25xX1f6xXe1xX3xXaaxX35xX18xX19xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX6bxX112xX4xX94xX3xX2cxX61xX18xX1xX3xX19xXdxX61xX3xX9axX1xX1dxX3xX18xX557xX18xX19xX3xX18xX29xXbxX3xXbxX1xX66xX3xX4xX1cfxX6xX3xX18xX19xXefxXf0xXdxX3xXaaxX1f6xX18xX3xX18xX1d8xX18xX3xX4xX454xX3xXbxX1xXdxX788xXb6xX3xXexX1xX557xX6bxX3xXaaxbb3dxX3xX4f2xX3xX9axXdxX788xX18xX3xX4xX1cfxX6xX3xX7exX1xX1f6xX18xX3xXaaxX1f6xX18xX94xX3xX4xX454xX3xX7xX35xX3xX2cxX73xX18xX19xX3xXexX1xXb6xX16axX18xX3xX4xX1cfxX6xX3xX7exX1xX1f6xX18xX3xXaaxX1f6xX18xX276xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX5xXa5xX6bxX3xX16xX3eexX3xX18xX29xXdxX3xXaaxXb6xX18xX19xX3xX30xX5fxX3xXexX3f1xX18xX19xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXefxX46dxX18xX19xX3xX2cxXefxX46dxX4xX3xX6bxXdxX487xX18xX3xX1xX17x1001axX4xX3xX19xXdxX1dxX6bxX1b3xX3xX4dxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX19xXdxX1dxX6bxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX4xX454xX3xX16dxXb6xXe1xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX788xXexX3xX19xXdxX1dxX6bxX3xXexX3f1xX18xX19xX3xX30xX78exX18xX19xX94xX3xX6bxXdxX5fxX18xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX26fxX3xX271xX272xX272xXbxX25xX276xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26fxX3xXe4xX2a8xX280xXbxX25xX276xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX1b3xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b3xX30xX18xX3dxX18xX10xX26axX7xX3dxXe6xXe6xX272xX2a8xX3dxX2xX280xX271xXaaxXe6xX2xX272xX2b1xXe4xX280xX2a8xXexX271xXe6xX2b1xX272xX2xX5xX272xX1b3xX2bexXbxX19xX2c1xX16xX9xX2xX281xX2b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX3xX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX3xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX271xX272xX272xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xX2a8xX280xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4dxX1c0xXdxX3xXaaxXdxX22xX18xX3xX80xX1edxX3xXcxXa5xXdxX3xX4xX1xX66xX18xX1xX3xXbxX1xX61xXexX3xX20xXdxX465xXb6xX3xXexX1c0xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX4dxX5fxX3xX18xX19xX1xX6exX3xX80xX1edxX3xXcxX7exX3e4xX100xXcxX3xX2cxXefxX6xX3xX18xX29xXdxX3xXaaxXb6xX18xX19xX3xXbxX1xX66xX3xX2cxX17xX3xX2cxX1c0xX4xX3xX30xXa5xX17xX3xX4dxX5fxX3xX61xX18xX3xX18xX1xX7aexX6bxX3xXexX1xXb6xX16axX18xX3xX5xX46dxXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX61xX3xX18xX1xX1f6xX18xX94xX3xXexX10exX3xX4xX1xX112xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xXa5xX6bxX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX1b3xX3xX4dxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX18xX1xf0e3xX18xX19xX3xXaaxXdxX22xX18xX3xXexX66xX4xX1xX3xX2cxX79xXexX3xX9axX1xX61xX4xX3xX18xX1xX6xXb6xX94xX3xXexXa5xXdxX3xX7xX1dxX18xX3xXexX16xX1d8xX18xX3xX2cxX79xXexX3xX9axX1xX61xX4xX3xX18xX1xX6xXb6xX3xX4xX782xX18xX3xXexX66xX18xX1xX3xXexX17xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX3f1xX18xX19xX3xX30xX78exX18xX19xX94xX3xX6bxXdxX5fxX18xX276xX3xX6bxX29xXexX3xX7xX2dxX3xX6bxX112xX4xX3xXexX1xXb6xX3xXbxX1xX66xX3xX2cxX6xX18xX19xX3xXexX557xX18xX19xX3xX16dxXb6xX61xX3xX4xX6xX17xX3xX7xX17xX3xX30xX31xXdxX3xXexX16xXefxX31xX4xX94xX3xX4xX782xX18xX3xX4xX454xX3xX5xX29xX3xXexX16xX227xX18xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX22xX18xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xXe9xX1d8xX18xX3xX4xX1c0xX18xX1xX3xX2cxX454xX94xX3xX80xX1edxX3xXcxX7exX3e4xX100xXcxX3xX4xX782xX18xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX9axX1xX1dxX17xX3xX4xX61xX4xX1xX3xXexX66xX18xX1xX3xXbxX1xX66xX3xX4xX1cfxX6xX3xX4xX61xX4xX3xXexX106xX18xX1xX94xX3xXexX1xXa5xX18xX1xX3xX9axX1xX61xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX3xX18xXefxX31xX4xX3xX2cxX465xX3xX2cxXefxX6xX3xX16xX6xX3xX6bxX112xX4xX3xXbxX1xX66xX3xXbxX1xX78exX3xX1xX46dxXbxX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX26fxX3xX271xX272xX272xXbxX25xX276xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26fxX3xXe4xX2b1xX280xXbxX25xX276xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX1b3xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b3xX30xX18xX3dxX18xX10xX26axX7xX3dxXe6xXe6xX272xX2a8xX3dxX2xX281xX2a8xXaaxXe6xX2xX280xXe6xX280xXe4xX2b1xXexX271xXe6xX280xX280xX271xX5xX272xX1b3xX2bexXbxX19xX2c1xX16xX9xXe4xX272xX2b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX3xX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX3xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX271xX272xX272xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xX2b1xX280xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX1bxX1xX61xXexX3xX20xXdxX465xXb6xX3xX9axX788xXexX3xX5xXb6xX16axX18xX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX94xX3xXcxX16xXefxX1edxX18xX19xX3xX20xX6xX18xX3xX34xX1f6xX18xX3xX30xX16axX18xX3xXcxX106xX18xX1xX3xX1cfxXe1xX94xX3xX7dxX1xX1cfxX3xXexX6exX4xX1xX3xXf9xXe1xX3xX20xX6xX18xX3xX100xXcxXcxX7fxX3xXexX106xX18xX1xX3xX1bxX1xX1c0xX6bxX3xXcxX1xX6exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX1cfxXe1xX3xX4xX1dxX6bxX3xX76xX18xX3xX18xX1xXd38xX18xX19xX3xX4f2xX3xX9axXdxX788xX18xX3xX2cxX454xX18xX19xX3xX19xX454xXbxX3xX7xX1f6xXb6xX3xX7xc285xX4xX94xX3xX7xX61xXexX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXdxX487xX18xX3xX4xX1cfxX6xX3xX4xX61xX4xX3xX2cxX1c0xXdxX3xX20xXdxX465xXb6xX94xX3xX4xX61xX4xX3xXexX1xXa5xX18xX1xX3xX30xXdxX1d8xX18xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX73xX18xX19xX3xXexXefxX3xX30xX79xX18xX276xX3xX2cxX73xX18xX19xX3xXexX1xXf0xXdxX3xX9axX1x7a9axX18xX19xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX2cxX1f6xXe1xX3xX5xXa5xX3xX2cxX5fxX3xX61xX18xX3xX16dxXb6xX6xX18xX3xXexX16xX834xX18xX19xX94xX3xX9axX1xXdxX3xXexX16xXdxX465xX18xX3xX9axX1xX6xXdxX3xX7x7d0fxX3xX9axX1xX1030xX4xX3xXbxX1xXabxX4xX3xX2cxXefxX46dxX4xX3xXexX227xX18xX1xX3xXexX16xX1c0xX18xX19xX3xXexXdxX1d8xXb6xX3xX4xX35xX4xX94xX3xX9axX1xX3d7xX18xX19xX3xX16xX3eexX3xX18xX29xXdxX3xXaaxXb6xX18xX19xX3xXexX1xXb6xX3xXe5xX3xX4xX1xXdxX94xX3xX1dxX18xX1xX3xX1xXefxX1edxX18xX19xX3xX2cxX788xX18xX3xX16dxXb6xXe1xX5fxX18xX3xX5xX46dxXdxX3xX4xX1cfxX6xX3xX18xX19xXefxXf0xXdxX3xXaaxX1f6xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xf3dexX18xX1xX3xX30xX35xX4xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxX94xX3xX30xX227xX3xXexX1xX788xX3xX4xX782xX18xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX5xX79xXe1xX3xX4f2xX3xX9axXdxX788xX18xX3xX16xX29xX18xX19xX3xX16xX26xXdxX3xX2cxX465xX3xX4xX454xX3xX4xX76xX3xX7xX1edxX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXdxX487xX18xX94xX3xX2cxX1dxX6bxX3xX20xX1dxX17xX3xX5xX46dxXdxX3xX66xX4xX1xX3xX1xXa5xXdxX3xX1xXa89xX6xX3xX4xX3d7xX18xX19xX3xXexX61xX4xX3xX16dxXb6xX1dxX18xX3xX5xX4f2xX3xX7exX1xXa5xX3xX18xXefxX31xX4xX3xX30xXa5xX3xX5xX46dxXdxX3xX66xX4xX1xX94xX3xX7xX35xX3xX1xXa5xXdxX3xX5xXa89xX18xX19xX3xX4xX1cfxX6xX3xX18xX19xXefxXf0xXdxX3xXaaxX1f6xX18xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX26fxX3xX271xX272xX272xXbxX25xX276xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26fxX3xXe4xX2b9xX2a8xXbxX25xX276xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX1b3xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b3xX30xX18xX3dxX18xX10xX26axX7xX3dxXe6xXe6xX272xX2a8xX3dxX2xX280xX271xXaaxXe6xX2xX272xX2b1xX2b9xXe6xX272xXexX280xX272xXe4xX272xXe6xX5xX272xX1b3xX2bexXbxX19xX2c1xX16xX9xX281xX280xXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXexX1xX1dxX17xX3xX4dxX3xX5fxX3xX61xX18xX3xXbxX1xX66xX3xXexX1xX6axX6bxX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX1xX73xX3xX7xX76xX3xX4xX79xXbxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX80xX34xX4dxX3xX94xX3xXbxX1xX66xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX4xX3xX30xXa5xX3xX7xXa8xX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexXa5xXdxX3xX5xXdxX22xXb6xX3xX2cxX79xXexX3xX2cxX6xXdxXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX271xX272xX272xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xX2b9xX2a8xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX7dxX61xX4xX3xX2cxX1c0xXdxX3xX20xXdxX465xXb6xX3xXexX1xX6xX6bxX3xXaaxX35xX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xX6exX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX4dxX73xX18xX19xX3xX4xX1xX66xX3xXcxX16xXefxX1edxX18xX19xX3xX20xX6xX18xX3xX34xX1f6xX18xX3xX30xX16axX18xX3xXcxX106xX18xX1xX3xX1cfxXe1xX94xX3xX7dxX1xX1cfxX3xXexX6exX4xX1xX3xXf9xXe1xX3xX20xX6xX18xX3xX100xXcxXcxX7fxX3xXexX106xX18xX1xX3xX2cxX5fxX3xX18xX19xX1xX6exX3xX80xX1edxX3xXcxX7exX3e4xX100xXcxX3xX4xX557xX18xX3xX4xX112xX3xX16dxXb6xXe1xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX5xXb6xX16axXexX94xX3xX4xX1cfxX6xX3xXe9xX29xX3xXcxX7exX3e4xX100xXcxX94xX3xXexX227xX18xX1xX3xX1xX227xX18xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX788xX3xX4xX1cfxX6xX3xXexX106xX18xX1xX3xX30xXa5xX3xX4xX61xX4xX3xX9axX1xX17xX1dxX18xX3xX4xX1xXdxX3xX2cxX465xX3xX2cxXefxX6xX3xX16xX6xX3xX6bxX112xX4xX3xXbxX1xX66xX3xXbxX1xX78exX3xX1xX46dxXbxX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xXb6xX3xX18xX1xX16axXbxX3xX4xX1cfxX6xX3xX18xX19xXefxXf0xXdxX3xXaaxX1f6xX18xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX17xXaaxXe1xXaxX12xX4dxX5fxX3xX61xX18xX3xX2cxXefxX46dxX4xX3xX7xXa8xX6xX3xX2cxX10exXdxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX19xXdxX1dxXdxX3xXexX16xX227xX18xX1xX94xX3xXexX1xXb6xXe1xX788xXexX3xX6bxXdxX18xX1xX3xX16xX3eexX3xX16xXa5xX18xX19xX94xX3xX6bxXdxX18xX1xX3xX20xX1c0xX4xX1xX94xX3xX2cxX465xX3xX4xX454xX3xX4xX76xX3xX7xX1edxX3xX19xXdxe535xXbxX3xX4xX61xX4xX3xX7xX1edxX94xX3xX18xX19xXa5xX18xX1xX94xX3xX18xX19xXefxXf0xXdxX3xXaaxX1f6xX18xX3xX1xXdxX465xXb6xX94xX3xXaaxX487xX3xX61xXbxX3xXaaxXabxX18xX19xX1b3xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2cxX454xX94xX3xX5xXefxXb6xX3xX4f2xX3xX4xX782xX18xX3xX20xX10exX3xX7xXb6xX18xX19xX3xXbxX1xX1c0xX6bxX3xX30xXdxX94xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXefxX46dxX18xX19xX3xX2cxXdxX5fxXb6xX3xX4xX1xX106xX18xX1xX94xX3xX16dxXb6xXe1xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX4xXabxX3xXexX1xX465xX3xX4xX61xX4xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXefxX46dxX18xX19xX3xX2cxXefxX46dxX4xX3xX6bxXdxX487xX18xX94xX3xX20xX10exX3xX7xXb6xX18xX19xX3xXexX1xX1d8xX6bxX3xX6bxX29xXexX3xX7xX2dxX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXefxX46dxX18xX19xX3xX2cxXefxX46dxX4xX3xX19xXdxX1dxX6bxX94xX3xX6bxX112xX4xX3xX19xXdxX1dxX6bxX3xX2cxX465xX3xXaaxX487xX3xX61xXbxX3xXaaxXabxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX16dxXb6xX61xX3xXexX16xX227xX18xX1xX3xXexX16xXdxX465xX18xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX22xX18xX94xX3xX20xX1dxX17xX3xX2cxX1dxX6bxX3xX16dxXb6xXe1xX5fxX18xX3xX30xXa5xX3xX5xX46dxXdxX3xX66xX4xX1xX3xX1xX46dxXbxX3xXbxX1xX61xXbxX3xX4xX1cfxX6xX3xX7exX1xX1f6xX18xX3xXaaxX1f6xX18xX3xX30xXa5xX3xXexX66xX18xX1xX3xX1xXdxX22xXb6xX3xX16dxXb6xX1dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX1c0xX4xX1xX3xX2cxX6exX18xX1xX3xX4xX1xX1cfxX3xXexX16xXefxX76xX18xX19xX94xX3xX4xX1xX66xX18xX1xX3xX7xX61xX4xX1xX3xX4xX1cfxX6xX3xXexX106xX18xX1xX1b3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa696xXb6xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1bxX1xX6xX18xX3xX7exX19xX6xX0xX3dxXbxX12
Phan Nga