Kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Quảng Long
(Baothanhhoa.vn) - Bệnh nhân là nam, sinh năm 1980. Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, Quảng Xương. Là lao động tự do. Nơi ở trước khi về địa phương: Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
a60bx14dcbxb9e4xcfc4x112c0x11d3ex13fccx12d56x136fdxX7x149faxad15xa92ex1224cx10a5ex13a61xX5x121d1xXax11f80x16fe7x153c2xXexX3x138e7xcdd8x150a6xX3x10a74xXdxcd4fxX18xX3xXexd00exX6xX3x15a3bx15af5xX4xX1xX3xXex14065xX3xc2dax10219x10a58xX1xX3xX2exX1x16e70xX2exX3xX24x11244x154c4xX2ex14733xX3xXex15a53xX2exX1xX3xfe47x14737xXdxX3xdd8fxce46x118bbxX45xab56x133a2x12f3bxe78exX49xc957xX3xXex148dcxXdxX3xd6bexcc2cxX3xd36cxX18xX19xX2exX3axX3xb0f5xX4bxX2exX3axX0x14d09xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12907xX10xX6xX24xXaxX12xb465xX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX5x167c4xX3xX2exX6x16a72x143b4xX3xX7xXdxX2exX1xX3xX2ex130e6xX86xX3xX2xfd75xb716xcf3ax1043fxX3x113f8xX25xX6xX3xX4xX1x11bc1xa85fxX3xXcxX1xff55xX2exX3x13f5fxX18xX33xX2exX3xXcxXdxX14xX2exX87xX3xX54xX55xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xX5dxX4bxX2exX3axX87xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xXa6xX37xX38xX2exX3axX96xX3xX5dxX82xX3xX5xX6xX4bxX3xX1bx11f21xX2exX3axX3xXexc69exX3xX24xX4bxX96xX3x103e4xX38xXdxX3x14058xX3xXexX21xX37xX42xX4xX3xe42fxX1xXdxX3xX41xX1dxX3xX1bxX25xX6xX3xXbxX1xX37xX38xX2exX3axX9fxX3xXcxX1xX82xX2exX1xX3xXbxX1x14ac7xX3xX77xd269xX4xX3x168e8xXdxX6xX2exX3axX87xX3xXexX9exX2exX1xX3xX77xX10axX4xX3xX10dxXdxX6xX2exX3axX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24x12447xXaxX12xX0xXdxX86xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4axX10xX2exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX135xX5xX10xX9xXaxf02dxXdxX24xXexX1xX9fxX3xX94xX95xX95xXbxX54xd58bxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9fxX3x13a17xfb09xc2e2xXbxX54xX160xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX96xX2cxX6xX4bxXexX1xX6xX2exX1xX1xX4bxX6xX96xX41xX2exX62xX2exX10xX154xX7xX62xX4exX2xX16cxX16axX62xX2x10fa6xX16axX24xX95xX4exX16cxX16axX4exX4exX16axXexX16axX95xX95xX93xX93xX5xX95xX96x12569xXbxX3axfe5fxX21xX9xX4exX2xX93xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xXexX21xX6xX3xX24xX25xX4xX1xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX24xX37xX38xX2exX3axX3xXexX3dxX2exX1xX3xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX4bxX4cxX49xX4exX3xXexX51xXdxX3xX54xX55xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xX5dxX4bxX2exX3axXaxX3xX154xXdxX24xXexX1xX9xXaxX94xX95xX95xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX16axX16bxX16cxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xXe0xX3axX82xX135xX3xX2xX49xX94xX49xX4exX95xX4exX2xX87xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xXexX21xXe4xX3xX41xX1dxX3xX2exX1xX82xX3xXexX51xXdxX3xXexX1xXa3xX2exX3xXa6xX18xX33xX2exX3xXcxXdxX14xX2exX87xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xX5dxX4bxX2exX3axX87xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xXa6xX37xX38xX2exX3axX3xX2cxbef2xX2exX3axX3xX54xX10xX3xX21xXdxa66fxX2exX3axX3xX4x124e6xX6xX3xX10xX86xX3xX21xe76axX3xf0edxX7xX107xX2exX3axX3xXexX51xXdxX3xXexX1xX82xX2exX1xX3xXbxX1xX107xX3xX77xX10axX4xX3xX10dxXdxX6xX2exX3ax13dd3xX96xX3xX45xX6xX18xX3xXecxX1xXdxX3xX1bxX37xX6xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX41xX1dxX3xX1bxX14xX2exX3xX2exX1xX82xX87xX3xX10xX86xX3xX21xX29exX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX17xX18xX6xX135xX3xX5xX51xXdxX3xXexX1xX82xX2exX1xX3xXbxX1xX107xX3xX77xX10axX4xX3xX10dxXdxX6xX2exX3axX96xX3xXe0xX3axX6xX135xX3xX7xX6xX18xX3xXecxX1xXdxX3xX41xX1dxX3xX1bxX25xX6xX3xXbxX1xX37xX38xX2exX3axX87xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX4x15bf3xX3xX21xX6xX3xXcxX21xX51xX86xX3x131a9xX3xXexX14xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xX5dxX4bxX2exX3axX3xX1bxX29exX3xXecxX1xX6xXdxX3xX2cxa6acxX4bxX3xX135xX3xXexX14xX3xX41xX82xX3xX1bxX37xcad3xX4xX3xX1xX37xX42xX2exX3axX3xX24xd9e7xX2exX3xXexXdaxX3xXexX1xX10xX4bxX3xX24xe226xXdxX3xX135xX3xXexX14xX3xXexX51xXdxX3xX2exX1xX82xX3xXexX21xX4bxX2exX3axX3xX41x152d0xX2exX3axX3xX4exX3xX2exX3axX82xX135xX3xX2a0xXexX21xXe4xX3xX41xX1dxX3xXex166e0xX3xX41x125b0xX2exX3axX3xX54xX6xX2exX1xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX4x10d2bxXbxX3xX2exX1xX3baxXexX3xX4xX297xX6xX3xX77xXd5xX3xX341xX3xXexX14xX2bdxX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xXcxX3a8xX3xX2exX3axX82xX135xX3xX4exX3xX1bxX14xX2exX3xX4exX195xX49xX94xX49xX4exX95xX4exX2xX87xX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX5xX292xX2exX3xX4xX1xX8fxX86xX3xX2cxX107xX3xX1bx1379cxX3xXexX51xXdxX3xd2f6xX1xX394xX2exX3axX3xX16cxX95xX16cxX49xX16cxX95xX16axX87xX3xXexbf53xX2exX3axX3xX16cxX87xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xf6baxX2exX3axX3xX77xX37xX42xX18xX87xX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX98xX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX96xX3xX98xX14xX2exX3xX2exX3axX82xX135xX3xX4exX195xX49xX94xX49xX4exX95xX4exX2xX87xX3xX7xX107xXexX87xX3xX86xX2dxXexX3xX86x10c59xXdxX3xX2exX292xX2exX3xX41xX1dxX3xX2exX1xX82xX3xXexX51xXdxX3xX54xX55xX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xX5dxX4bxX2exX3axX87xX3xX1xX18xX135xX2dxX2exX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xXa6xX37xX38xX2exX3axX3xX41xX82xX3xXe4xX3xXexX51xXdxX3xX2exX1xX82xX3xX1bxX14xX2exX3xX4exX93xX49xX94xX49xX4exX95xX4exX2xX3xX86xX42xXdxX3xX5xX292xX2exX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX98xX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xXcxX21xX4bxX2exX3axX3xXexX1x11c27xXdxX3xX3axXdxX6xX2exX3xX4xX1xX8fxX86xX3xX2cxX107xX87xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX4xX337xX3xX41xX1dxX3xX2exX1xX82xX3xXecxX1xX4bxX19xX2exX3axX3xX2x162dbxX3xX5xX42axX2exX96xX3xXcxX51xXdxX3xX2exX1xX82xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX4xX337xX3xXexXdxX14xXbxX3xX54xe3a2xX4xX3xX41xX42xXdxX3xX41xX367xX87xX3xX4exX3xX4xX4bxX2exX3xX41xX82xX3xX2exX3axX37xX506xXdxX3xX2cxX35axX4xX3xX1xdf85xX3xX2exX1xX37xX2exX3axX3xX4xX337xX3xX1bxX10xX4bxX3xXecxX1x16623xX18xX3xXexX21xX6xX2exX3axX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xX45xX35axX2exX3axX3xX2exX3axX82xX135xX3xX4exX93xX49xX94xX49xX4exX95xX4exX2xX87xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX1bxX14xX2exX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX1bxX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX3xX1bxX29exX3xX4xX1xX8fxX86xX3xX2cxX107xX87xX3xXexX51xXdxX3xX4x145b0xX2exX3axX3xX41xX82xX4bxX3xX1bxX37xX367xX4xX3xX5xX82xX86xX3xX54xe23exXexX3xX2exX3axX1xXdxX2dxX86xX3xX7xX82xX2exX3axX3xX5xX574xX4xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX4bxX4cxX49xX4exX3xX2cxX289xX2exX3axX3xXbxX1xX37xX38xX2exX3axX3xXbxX1xX35axXbxX3xXexX10xX7xXexX3xX2exX1xX6xX2exX1xX3xXecxX1xX35axX2exX3axX3xX2exX3axX18xX135xX292xX2exX3xX4xX337xX3xXecxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX24xX37xX38xX2exX3axX3xXexX3dxX2exX1xX87xX3xX7xX6xX18xX3xX1bxX337xX3xX5x151e2xX135xX3xX86xX371xX18xX3xX5xX82xX86xX3xX54xX603xXexX3xX2exX3axX1xXdxX2dxX86xX3xX41axX4axX47xX3xXexX51xXdxX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX1bxX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX3xX4xX1xX4bxX3xXecxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX24xX37xX38xX2exX3axX3xXexX3dxX2exX1xX3xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX4bxX4cxX49xX4exX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xX45xX6xX18xX3xXecxX1xXdxX3xX4xX337xX3xXecxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX54xX603xXexX3xX2exX3axX1xXdxX2dxX86xX3xX24xX37xX38xX2exX3axX3xXexX3dxX2exX1xX87xX3xXcxX21xX18xX2exX3axX3xXexX33xX86xX3xX13xXdxX29exX86xX3xX7xX4bxX35axXexX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xXexX3baxXexX3xXexX9exX2exX1xX3xX1bxX55xX3xX4xc0b2xX3xX1bxXd5xXdxX3xX1bxX35axXbxX3x111b2xX2exX3axX3xX2exX1xX6xX2exX1xX3xX4xX3abxX2exX3axX3xX77xX6xX2exX3xX4axX1xX9exX3xX1bxX51xX4bxX3xXbxX1xX394xX2exX3axX3xX4xX1xX107xX2exX3axX3xX24xX25xX4xX1xX3xX4axe322xX4cx12d93x11f76xX49xX2xX93xX3xXexX9exX2exX1xX87xX3xX45xXe4xX3xX341xX3xXexX14xX87xX3xX77xX6xX2exX3xX4xX1xX9exX3xX1bxX51xX4bxX3xXbxX1xX394xX2exX3axX3xX4xX1xX107xX2exX3axX3xX24xX25xX4xX1xX3xX4axX763xX4cxX765xX766xX49xX2xX93xX3xXexX1xX82xX2exX1xX3xXbxX1xX107xX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX71xX337xX6xX87xX3xXbxX1xX107xXdxX3xX1xX367xXbxX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX98xX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX87xX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX41axX1xX5f1xXdxX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX71xX337xX6xX3xXexX21xXdxX29exX2exX3xXecxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX4xX35axX4xX3xX2cxXdxX2dxX2exX3xXbxX1xX35axXbxX3xXbxX1xX394xX2exX3axX3xX4xX1xX107xX2exX3axX3xX24xX25xX4xX1xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX17xX18xX135xX3xX1bxX25xX2exX1xX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xX98xX14xX2exX3xX4exX4exX1xX3xX2exX3axX82xX135xX3xX4exX93xX49xX94xX49xX4exX95xX4exX2xX87xX3xX1bxX55xX3xXexX21xX18xX135xX3xX41xX14xXexX3xX1bxX37xX367xX4xX3xX16axX94xX3x16798xX2xX3xX2a0xXexX51xXdxX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX98xX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX3xX4xX337xX3xX16cxX16bxX3xX875xX2xX87xX3xX1xX18xX135xX2dxX2exX3xX57xX18xX19xX2exX3axX3xXa6xX37xX38xX2exX3axX3xX2xX2xX3xX875xX2xX2bdxX87xX3xX4xX1xX18xX135xX29exX2exX3xXexX4bxX82xX2exX3xX2cxXd5xX3xX875xX2xX3xX4xX35axX4xX1xX3xX5xX135xX3xXexX3baxXbxX3xXexX21xX18xX2exX3axX3xXexX1xX10xX4bxX3xX17xX18xX135xX3xX1bxX25xX2exX1xX96xX3xX41axX1xX18xX2exX3xXecxX1xX72cxX3xXecxX1xX18xX585xX2exX3xX2cxX18xf237xX2exX3axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX41axX96xX16cxX95xX16cxX87xX3xX16cxX95xX16axX3xX41xX82xX3xX4xX35axX4xX3xXbxX1xX394xX2exX3axX3xX5xXdxX1dxX2exX3xXecxX1dxX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX436xX2exX3axX3xX77xX37xX42xX18xX3xX4xX297xX6xX3xX77xX2dxX2exX1xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX98xX6xX3xXecxX1xX4bxX6xX3xX71xX367xXbxX3xX5dxXdaxX4xX87xX3xXexX51xXdxX3xX3axXdxX6xX3xX1bxe39dxX2exX1xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX87xX3xX4xX35axX4xX3xX1xXd5xX3xX5xXdxX1dxX2exX3xXecxX1dxX3xX41xX82xX3xX4xX35axX4xX3xXecxX1xX18xX3xX41xXdaxX4xX3xX4xX337xX3xX5xXdxX292xX2exX3xX17xX18xX6xX2exX96xX3xXcxX1xXa3xX2exX3axX3xX2cxX35axX4bxX3xX4xX1xX4bxX3xX4xX35axX4xX3xX1bxX25xX6xX3xXbxX1xX37xX38xX2exX3axX3xX4xX337xX3xX5xXdxX292xX2exX3xX17xX18xX6xX2exX3xXexX1xXa3xX2exX3axX3xXexXdxX2exX3xX41xX1dxX3xX5xX25xX4xX1xX3xXexX21xX95exX2exX1xX3xX24xXdxX3xX4xX1xX18xX135xX29exX2exX3xX4xX297xX6xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX2exX1xX33xX2exX3xX41xX82xX3xX4xX35axX4xX3xX86xX107xX4xX3xX24xX25xX4xX1xX3xXexX2axX3xX4xX337xX3xX5xXdxX292xX2exX3xX17xX18xX6xX2exX3xX1bxX14xX3xX4xX35axX4xX3xX1bxX25xX6xX3xXbxX1xX37xX38xX2exX3axX3xXexX21xX18xX135xX3xX41xX14xXexX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX4bxX24xX135xXaxX12xX5dxXdaxX4xX3xX5xX37xX367xX2exX3axX3xX4xX1xX736xX4xX3xX2exX8fxX2exX3axX3xXexXdxX14xXbxX3xXexe61bxX4xX3xXecxX1xX585xX2exX3xXexX21xX37xX38xX2exX3axX3xX54xX35axX4xX3xX1bxX25xX2exX1xX3xX4xX35axX4xX3xX86xX107xX4xX3xX24xX25xX4xX1xX3xXexX2axX3xX2exX3axX18xX135xX3xX4xX38xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX4axX763xX4cxX765xX766xX49xX2xX93xX87xX3xXexX21xX18xX135xX3xX41xX14xXexX3xXexX21xXdxX2dxXexX3xX1bxX29exX3xX4xX35axX4xX3xXexX21xX37xX506xX2exX3axX3xX1xX367xXbxX3xX875xX2xX87xX3xX875xX4exX3xXexX21xX35axX2exX1xX3xX2cxX479xX3xX7xX337xXexX3xX21xX6xX3xX4xXd5xX2exX3axX3xX1bxX8ffxX2exX3axX96xX96xX96xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX18xXexX1xX4bxX21xXaxX12xXcxXa3xX3xX71xX82xX0xX62xXbxX12
Tô Hà