Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng
(Baothanhhoa.vn) - Thông báo sửa lại thông tin Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất: Báo Thanh Hóa số 10074 ra ngày 21-9-2021 có đăng tải thông tin của Công ty Đấu giá Hàm Rồng về Thông báo đấu giá QSDĐ thuộc khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, như sau:
4886xb891xa794x7b8exb1f4xcee3x6df3xc257x9176xX7xa59exbd0fxcc77x6774x7cf5xcfe6xX5x93f7xXax5b84xX0x960fxX12x9b72x9237x564fxbe19xX3xXex7eafxX3x641dxc8c9x5099xX3xX19xXdx9e40xX3xbc54x4a76xXbxX3xaa64xX6xX18xX1xX3xX26x7d53x6c14xX3x5adfx50d5xX18xX19xX3xX0xe944xX14xX12xX0xX39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX2axXaxX12xXcxX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24x5cbaxX3xX7x6f81xX6xX3xX5x90dexXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXcxX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xX5axX3x7a69xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3x7088xX20xX1cxa89exX18xX3xX7xX5dxX3xX2axbd16xX18xX19xX3xX78xX1fxXex6902xX3x5cfexX24xX5axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xb4a9xX6xX3xX7xcc12xX3xX2xb0dcxXa5xc609xe32exX3x7080xX6xX3xX18xX19xX30xX1cxX3x5296xX2x69fex48fbxXb4xXb2xXa5xXb2xX2xX3xX4xX9exX3xX78xdc47xX18xX19xX3xXex4ca0xXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xdbf0xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX26xX30xX31xX3xX33xX34xX18xX19xX3x52d8xX83xX3xXcxX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xX5axX3xX78xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3x4ebfx7919x8853xX1exX3xXexX1xX20x69cdxX4xX3x7fbexX1xX20xX3xXexX24xXdxX3xX78x4905xX18xX1xX3xX4xcf70xX3xX1exX34xX18xX19xX3xX93xX17xX18xX19xX3xXb4xX3xX1exX34xX18xX19xX3xX105xX24xX4x521cxX3xe26axb46axX3xX104xX20xXc5xX18xX19xX3xX1exX61xXdxX133xX3xXexX1xX30xX18xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX105xd889xX31xX3xX105x54b8xX18xX3xX19xXdxX24xX3xX10fxX1x9512xXdxX3xX78xXdxe8c4xX31xX133xX3xXexXdxX83xX18xX3xX78xba1dxXexX3xXexXaaxX11dx7334xX4xX133xX3xXexXdxX83xX18xX3xX31xX20xX6xX3xX1xX34xX3xX7xX152xX133xX3xX18xX1xX11dxX3xX7xX6xX20xX91xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xXaaxX3xX2axXexX1xX20xX31xX14xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax9e95xXdxX2axXexX1xX91xX3xXa7xXa5xXa5xXbxX135x5134xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX91xX3xXa8xXb2xXa7xXbxX135xX1d0xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX39xX39xXdx4b4bxX14xX6xX5axXexX1xX6xX18xX1xX1xX5axX6xX1eaxXefxX18xX39xX18xX10xX1c4xX7xX39xXb2xX2x8b84x50abxX39xX2xXb5x97c7xX2axX201xXa5xXb5xXb2xXa8xX206xXa7xXexXb2xX201xXa8xXa7xX5xXa7xXb4xX2xX202xXa5xX2ax892axXb2xX2xXb2xX206xX201xXb2xXexX202xXb5xX21bxXb5xX5xX2xXa5xX1eax76adxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX26xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX31xX3xX33xX34xX18xX19xXaxX3xX1c4xXdxX2axXexX1xX9xXaxXa7xXa5xXa5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXa8xXb2xXa7xXaxX3xX39xX12xXb4xX3x67a4xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX91xX3xX202xXa8xX1eaxXb5xX202xX206xX1eaxX202xXa7xX201xX1eaxX206xXa5xXa5xX3xX78xX34xX18xX19xX3xX0xXdxX12xadabxXcxX24xX31xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xXexX11dxX3xXexdc37xX133xX3xX4xX1xa2aaxX18xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xXexX24xX31xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX5xXc0xX31xX3xXexXaaxXdx86efxX20xX133xX3xXexX24xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX14xXc5xX1cxX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX14xX6xX3xX18xX19xX1x6d6cxX18xX133xX3xX18xXc0xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX78xX34xX18xX19xb83exX1eaxX0xX39xXdxX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexXaax55ebxX18xX3xX19xX9exXdxX3xXexX5axX30xX18xX3xX14xX10cxX3xX106xb016xX3xX24xX18xX3xX10fxX1xX20xX3xX18xX1xX30xX3xX15bxX3xXexX1xX20xX10cxX4xX3xX10fxX1xX20xX3xXexX24xXdxX3xX78xX118xX18xX1xX3xX4xX11dxX3xX1exX34xX18xX19xX3xX93xX17xX18xX19xX3xXb4xX3xX1exX34xX18xX19xX3xX105xX24xX4xX133xX3xXbxX1xX11dx538exX18xX19xX3xX104xX20xXc5xX18xX19xX3xX1exX61xXdxX133xX3xXexX1xX30xX18xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX105xX14exX31xX3xX105xX152xX18xX3xXexX1xX10xX5axX3xXex7e2bxX18xX19xX3xX19xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX1eaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xXb4xX3xXcxX38dxX18xX19xX3xX31x8dc6xX4xX3xX78xX14exX20xX3xXexX11dxX3xX2axX328xX3xX24xX18xX3xX29bxX14xX6xX5axX3xX19xX34xX31xX3xX275xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX3xX80xX20xX1cxX83xX18xX3xX7xX5dxX3xX2axX8axX18xX19xX3xX78xX1fxXexX3xae6bxX3xc305xX1xX24xXdxX3xXexX5axX24xX18xX3xXexX38dxX18xX19xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX31xX3bcxX4xX3xX78xX14exX20xX3xXexX11dxX3xXbxX1xX14exX18xX3xX135x65c5xX1cxX3xX18xX1xX30xX3xXexX1xX17xX2f3xX91xX3xXb2xXb2xX21bxX1eaxXa8xX202xX206xX1eaxX202xXa7xX201xX1eaxX206xXa5xXa5xX3xX78xX34xX18xX19xX3xX0xXdxX12xX29bxX26xX6xXdxX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX1xX6xXdxX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX7xX24xX20xX3xXexX2a9xX3xX14xXa2xX18xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xXexX24xX31xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX5xXc0xX31xX3xXexXaaxXdxX2c6xX20xX3xXexX24xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX14xXc5xX1cxX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX14xX6xX3xX18xX19xX1xX2e2xX18xX3xX18xXc0xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX78xX34xX18xX19xX2f3xX1eaxX0xX39xXdxX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xXb4xX3xXcxXdxX83xX18xX3xX78xX16axXexX3xXexXaaxX11dxX170xX4xX91xX3xX2xX21bxX1eaxX206xXa5xXa5xX1eaxXa5xXa5xXa5xX1eaxXa5xXa5xXa5xX3xX78xX34xX18xX19xX39xXa5xX2xX3xX1xX34xX3xX7xX152xX3xXexX1xX6xX31xX3xX19xXdxX6xX3xX78xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX0xXdxX12xX29bx71a2xX11dxX366xXdxX3xX7xX24xX20xX3xXexX2a9xX133xX3xX18xXc0xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xXexXaaxXdxX2c6xX20xX3xX78xX34xX18xX19xX2f3xX1eaxX0xX39xXdxX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX106xX5axX3xX7xX152xX3xX135xX20xX1fxXexX3xX15bxX3xX10fxX1xX42bxX20xX3xX7xX5axX61xX18xX3xXexX1xXc5xX5axX3xXefxXc0xX18xX3xX14xXc5xX18xX3xX4xXd3xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX133xX3xX18xX6xX1cxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX135xXdxX18xX3xX78xX11dxX27xX4xX3xX7xX5dxX6xX3xX5xX61xXdxX3xX18xX1xX11dxX3xX7xX6xX20xX91xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX0xX14xX12xX275xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX133xX3xXexXdxX83xX18xX3xX78xX16axXexX3xXexXaaxX11dxX170xX4xX133xX3xXexXdxX83xX18xX3xX31xX20xX6xX3xX1xX34xX3xX7xX152xX91xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xXb4xX3xX275xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX91xX0xXdxX12xX0xX14xX12xX202xX202xX1eaxX2xX206xX202xX1eaxX202xXb5xXa8xX1eaxX2xXa5xXb5xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXdxX12xX0xXdxX12xX0xX14xX12xX3xX78xX34xX18xX19xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXdxX12xX3xX29bxX0xXdxX12xXcxX24xX31xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xXexX24xX31xX3xXexX2a9xX133xX3xX31xX10cxXexX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX18xXc0xX31xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xXexX24xX31xX3xXexXaaxXdxX2c6xX20xX133xX3xXexX24xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX4xX1xX2aexX18xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xXexX11dxX3xX18xX19xX1xX2e2xX18xX3xX31xX10cxXexX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX2aexX18xX3xX78xX34xX18xX19xX0xX39xXdxX12xX2f3xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xXb4xX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexXaaxX318xX18xX3xX19xX9exXdxX3xXexX5axX30xX18xX3xX14xX10cxX3xX106xX328xX3xX24xX18xX3xX10fxX1xX20xX3xX18xX1xX30xX3xX15bxX3xXexX1xX20xX10cxX4xX3xX10fxX1xX20xX3xXexX24xXdxX3xX78xX118xX18xX1xX3xX4xX11dxX3xX1exX34xX18xX19xX3xX93xX17xX18xX19xX3xXb4xX3xX1exX34xX18xX19xX3xX105xX24xX4xX133xX3xX135xX136xX3xX104xX20xXc5xX18xX19xX3xX1exX61xXdxX133xX3xXexX1xX30xX18xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX105xX14exX31xX3xX105xX152xX18xX3xXexX1xX10xX5axX3xXexX38dxX18xX19xX3xX19xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX1eaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xXb4xX3xXcxX38dxX18xX19xX3xX31xX3bcxX4xX3xX78xX14exX20xX3xXexX11dxX3xX2axX328xX3xX24xX18xX3xX29bxX14xX6xX5axX3xX19xX34xX31xX3xX275xXdxX24xX3xX10fxX1xX15bxXdxX3xX78xXdxX160xX31xX3xX80xX20xX1cxX83xX18xX3xX7xX5dxX3xX2axX8axX18xX19xX3xX78xX1fxXexX3xX3f5xX3xX3f7xX1xX24xXdxX3xXexX5axX24xX18xX3xXexX38dxX18xX19xX3xX31xX3bcxX4xX3xX78xX14exX20xX3xXexX11dxX3xXbxX1xX14exX18xX3xX135xX42bxX1cxX3xX18xX1xX30xX3xXexX1xX17xX2f3xX91xX0xXdxX12xX0xX14xX12xXb2xXb2xXb5xX1eaxX21bxX206xX202xX1eaxX202xXb5xXa8xX1eaxX2xXa5xXb5xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXdxX12xX0xXdxX12xX0xX14xX12xX78xX34xX18xX19xX3xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXdxX12xX29bxX0xXdxX12xX26xX6xXdxX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX1xX6xXdxX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX4xX1xX2aexX18xX3xXexX2a9xX133xX3xX7xX24xX20xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX18xXc0xX31xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xXexX24xX31xX3xXexXaaxXdxX2c6xX20xX3xXexX24xX31xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX4xX1xX2aexX18xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xXexX11dxX3xX18xX19xX1xX2e2xX18xX3xX31xX10cxXexX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX5x4eb5xX3xX4xX1xX2aexX18xX3xX78xX34xX18xX19xX0xX39xXdxX12xX2f3xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xXb4xX3xXcxXdxX83xX18xX3xX78xX16axXexX3xXexXaaxX11dxX170xX4xX91xX0xXdxX12xX0xX14xX12xX2xXa7xX1eaxX21bxX201xX2xX1eaxXa7xXa7xXb5xX1eaxXa5xXa5xXa5xX3xX78xX34xX18xX19xX3xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXdxX12xX0xXdxX12xX29bxX50dxX11dxX366xXdxX3xX14xXc5xX1cxX3xXexX2a9xX3xX7xX24xX20xX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX14xX6xX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX31xXa2xXexX3xXexXaaxXdxX2c6xX20xX133xX3xX14xXc5xX1cxX3xXexXaaxXc0xX31xX3xX14xXc5xX1cxX3xX31xX11dxX152xXdxX3xX4xX1xX2aexX18xX3xX18xX19xX1xX2e2xX18xX3xX78xX34xX18xX19xX2f3xX0xX39xXdxX12xX0xX14xX12xX39xXa5xX2xX3xX1xX34xX3xX7xX152xX3xXexX1xX6xX31xX3xX19xXdxX6xX3xX78xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX1eaxX0xX39xX14xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX16xX24xX4xX3xX18xX10cxXdxX3xX2axX20xX18xX19xX3xX10fxX1xX24xX4xX3xX78xXc0xX18xX19xX3xXexX61xXdxX3xX7xXa2xX3xX14xX24xX5axX3xX2xXa5xXa5xXa7xXa8xX3xX18xX19xX30xX1cxX3xXb2xX2xXb4xXb5xXb4xXb2xXa5xXb2xX2xX3xX93xX24xX5axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX9exX6xX133xX3xX31xX8axX4xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3x80edxX3xX80xX20xXc5xX18xX19xX3xX4xX24xX5axX3xX4xXd3xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX26xX30xX31xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX10fxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX78xX38dxXdxX1eaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX5axX2axX1cxXaxX12xX50dxX318xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx526bxXexX3xX10fxX1xX24xX4xX1xX3xX1xX30xX18xX19xX3xX5xXdx4909xX18xX3xX1xX2c6xX3xXexXaaxX5axX18xX19xX3xX19xXdxX366xX3xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX1xX2aexX18xX1xX3xXexX61xXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX26xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX31xX3xX33xX34xX18xX19xX1eaxX3xX1exX118xX6xX3xX4xX1x65b2xX91xX3xX105xXa2xX3xX18xX1xX30xX3xX21bxXb5xX3xX78xX11dxX366xX18xX19xX3xXcxXaaxX118xX18xX1xX3xXcxX61xX4xX133xX3xXbxX1xX11dxX366xX18xX19xX3xX1exX17xX18xX19xX3x5e95xX2c6xX133xX3xXexX1xX30xX18xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX9exX6xX133xX3xXexXa44xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX9exX6xX1eaxX3xX1exXdxX2c6xX18xX3xXexX1xX5axX61xXdxX91xX3xXa5xXb2xX201xXa7xX201xX1eaxX202xXa7xXa7xX1eaxXa7xXa7xXa7xX1eaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa01exX20xXexX1xX5axXaaxXaxX12xX0xX14xX12xX275x7338x87c2xX50dxX3xX1ex787exX16xX91xX3xXcxXaaxX118xX18xX1xX3xd1c4xX19xX318xX4xX3x8c9axXdxX18xX1xX0xX39xX14xX12xX0xX39xXbxX12
GIÁM ĐỐC: Trịnh Ngọc Linh