Hàn Quốc sẽ nâng mức giãn cách xã hội trên toàn quốc từ ngày 23/8
Hàn Quốc sẽ thực thi giãn cách xã hội cấp độ 2 nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc kể từ ngày 23/8.
cb8fx10f1cx159c6xce44x122fcx13023x1190exd4f0x10761xX7x14ce9x15249x114bfxd1e1x10000x14e29xX5x1312axXaxdc62x10eb3xd864xfc6exX3x157d1x15955x135c5xX4xX3xX7x11951xX3xX15x11ee8xX15x12401xX3x12671xebd7xX4xX3xX22xXdx157a9xX15xX3xX4x14059xX4xX1xX3x10520xX2axX3xX1x12aeexXdxX3xXex141d4x132cfxX15xX3xXex11790xX14xX15xX3x13e7fxX18xX19xX4xX3xXex13827xX3xX15xX22xX14x14f1dxX3x1494dx14d7cx158d6x11008xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xfabdxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xXexX1xefaexX4xX3xXexX1xXdxX3xX22xXdxX2axX15xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX32xX2axX3xX1xX36xXdxX3xX4x136abxXbxX3xe10dxX36xX3xX50xX3xX15xX22xX1xXdxX3bxX24xX3xX15xX22x115bexXexX3xX1xf0d7xX15xX3xXexX3axX3bxX15xX3xXexX3fxX14xX15xX3xX43xX18xX19xX4xX3xe9c7x126a5xX3xXexX49xX3xX15xX22xX14xX4exX3xX50xX51xX52xX53x1437axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1484dxX6xXbxXexXdxX3fxX15xXaxX12xX0xXdxX24xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7xffd9xXbxX1xX3fxXexX3fxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX4ex1185fxX3x13749xX5xX3fxX4xXb8xddccxX3xX24xX6xX3axX22xXdxX15xXefxX5xX10x12af8xXexX105xX3xX6xX18xXexX3fxX10cxX3xX24xX6xX3axX22xXdxX15xXefxX3axXdxX22xX1xXexX105xX3xX6xX18xXexX3fxX10cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xX15xX20xX15xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX22xXdxX2axX15xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX32xX2axX3xX1xX36xXdxX3xXexX3axX3bxX15xX3xXexX3fxX14xX15xX3xX43xX18xX19xX4xX3xXexX49xX3xX15xX22xX14xX4exX3xX50xX51xX52xX53xX3xX1xce9bxX15xX1xX3x11f44xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX52xX52xXdxXc7xX107xX6xX3fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX3fxX6xXc7xe77fxX15xX52xX15xX10x13bd2xX7xX52xX50x158f1xX51xX51xX52xX2xd7d7xX53xX67x10465xX2xX1b1xX50xX1b1xX1a9xX53xXex11b4ex13129xX1baxX51xX5xX2xXc7x14bd0xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xX15xX20xX15xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX22xXdxX2axX15xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX32xX2axX3xX1xX36xXdxX3xXexX3axX3bxX15xX3xXexX3fxX14xX15xX3xX43xX18xX19xX4xX3xXexX49xX3xX15xX22xX14xX4exX3xX50xX51xX52xX53xXaxX3xX67xX6xXexX6xXefxXbxX1xX3fxXexX3fxXefxX3fxX3axXdxX22xXdxX15xX6xX5xXefxX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX105xX52xX52xX4xX67xX15xXdxX24xX22xXc7xX1a0xXdxX10xXexX15xX6xX24xXbxX5xX18xX7xXc7xX1a0xX15xX52xXexX1b1xX50xX1a9xX52xX18xXbxX5xX3fxX6xX67xX10xX67xX52xX32xXbxX4xX1a5xX1a0xX3fxX1a0xXexX52xX50xX1a9xX50xX1a9x14f7exX1a9xX53xX25fxX50xX50xX52xXexXexX32xX1a0xX15xX25fxX1xX6xX15xX25fxX43xX18xX3fxX4xXc7xX1c0xXbxX22xXaxX3xX52xX12x12f9dxX1xX20xX15xX3xX1a0xXdxX3bxX15xX3xXbxX1xX18xX15xX3xXexX1xX18xX19xX4xX3xXb8xX1x11ef6xX3xXexX3axefdfxX15xX22xX3xX15xX1x15430xX24xX3xX15xX22x13d96xX15xX3xX4xX1xXa2xX15xX3xX7xX78xX3xX5xX20xX4exX3xX4x1037axX6xX3xX67x15b3bxX4xX1xX3xXd7x14166x1142ax15bf5xd8ccxXefxX2xX1baxX3x10d30xX3x12851xX10xX3fxX18xX5xcfd1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX2caxX3xX15xX22xX14xX4exX3xX2xX1baxX52xX53xX52xX50xX1a9xX50xX1a9xXc7xX3x10841xX27cxX22xX18x125ebxX15xX105xX3x138f4x110f8x12be8xX52xXcxXcxd53dxX2bcxX27cxeabfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a9axX3fxX67xX4exXaxX12xXcxX3ax148a1x10419xX4xX3xX94x13618xX2caxX3xXd7xX1x13c73xX15xX1xX3xXbxX1xX2b2xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xeec2xX24xX3xX2xX53xX52xX53xX3xX94xX2axX3xX43xX18xX4ex12a5bxXexX3xX94xX2b6xX15xX1xX3xX15xX20xX15xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX22xXdxX2axX15xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX32xX2axX3xX1xX36xXdxX3xX5xX3bxX15xX3xX4xX91xXbxX3xX94xX36xX3xX50xX3xX2c3xX3xXexX1xX2b2xX3xX94xX32bxX3xX2c5xX10xX3fxX18xX5xX2caxX3xXexed08xX15xX1xX3xd7c2xX4exX10xX3fxX15xX22xX22xXdxX3xX1a0xX14xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX2bdxX15xX4xX1xX10xX3fxX15xX3xX15xX1xX29dxX24xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX314xX15xX22xX3xX15xX22xX2a2xX15xX3xX4xX1xXa2xX15xX3xXexX180xX15xX1xX3xXexX3ax1185dxX15xX22xX3xX5xX20xX4exX3xX5xX6xX15xX3xX4xX2b2xX6xX3xX67xX2b6xX4xX1xX3xX107x13241xX15xX1xX3xXd7xX2bbxX2bcxX2bdxX2bexXefxX2xX1baxXc7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX3fxX67xX4exXaxX12xX2bcx15540xX3xX15xX22xX18xX4exX3bxX15xX3xXex1227dxX4xX2caxX3xXd7xX1xX319xX15xX1xX3xXbxX1xX2b2xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xX4xX91xX24xX3xXex11e3exX3xX1x12b2axXbxX2caxX3xXex14430xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX15xX1xdf6exX15xX22xX3xX7xX78xX3xXb8xXdxX3d3xX15xX3xX4xX314xX3xX7xX78xX3xXexX1xX6xX24xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX2b2xX6xX3xX1xXa6xX15xX3xX1b9xX1a9xX3xX15xX22xX30fx120dcxXdxX3xX2c3xX3xXexX3axX3fxX15xX22xX3xX15xX1xX14xX3xX1a0xX14xX3xX1xXa6xX15xX3xX2xX1a9xX1a9xX3xX15xX22xX30fxX459xXdxX3xX2c3xX3xX15xX22xX3fxX14xXdxX3xXexX3axX459xXdxX2caxX3xX67xX49xX15xX22xX3xXexX3fxX14xX15xX3xX107xX36xX3xX1xX3fxX3bdxXexX3xX94xX36xX15xX22xX3xX4xX2b2xX6xX3xX2xX50xX3xX5xX3fxX3bdxXdxX3xX1xX180xX15xX1xX3xX4xXa6xX3xX7xX2c3xX3xX4xX314xX3xX24xX25xX4xX3xX94xX36xX3xX3axX2b2xXdxX3xX3axX3fxX3xX5xX20xX4exX3xX15xX1xXdx14a6cxX24xX3xX4xX6xX3fxX3xX15xX1xX30fxX3xX7xX14xX15xX3xX15xX1xX184xX4exX2caxX3xXbxX1x1387cxX15xX22xX3xXb8xX6xX3axX6xX3fxXb8xX10xX2caxX3xX43xX18xX2exX15xX3xX2a2xX15xX3xX107xX18xX117xX117xX10xXexX2caxX3xX43xX18xX2exX15xX3xX2bdxX15xXexX10xX3axX15xX10xXexX3xX1a0xX14xX3xX4xX2exX4xX3xX4xXa6xX3xX7xX2c3xX3xXexX3axX3fxX15xX22xX3xX15xX1xX14xX3xXexX1xX18xX36xX4xX3xX7xX78xX3xX43xX18xX184xX15xX3xX5xccf8xX3xX4xX2b2xX6xX3xX27cxX1xX14xX3xX15xX30fxX310xX4xXc7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX3fxX67xX4exXaxX12xX13xXdxX3d3xX15xX3xX15xX6xX4exX2caxX3xX2c3xX3xXb8xX1xX18xX3xX1a0xX78xX4xX3xXexX1xX2b2xX3xX94xX32bxX3xX2c5xX10xX3fxX18xX5xX3xX1a0xX14xX3xX1a0xX297xX15xX22xX3xXbxX1xX41fxX3xX4x1101axX15xX2caxX3xX4xX1xX319xX15xX1xX3xX43xX18xX4exX3f6xX15xX3xX94xX2b6xX6xX3xXbxX1xX30fxXa6xX15xX22xX3xX94xX2axX3xX15xX20xX15xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX22xXdxX2axX15xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX32xX2axX3xX1xX36xXdxX3xX5xX3bxX15xX3xXexX30fxXa6xX15xX22xX3xX94xX30fxXa6xX15xX22xX3xX4xX91xXbxX3xX94xX36xX3xX51xX2caxX3xX24xX25xX4xX3xX94xX36xX3xX4xX6xX3fxX3xX15xX1xX91xXexX3xXexX3axX3fxX15xX22xX3xXexX1xX6xX15xX22xX3xX107xX587xX4xX3xX22xXdxX2axX15xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX32xX2axX3xX1xX36xXdxX3xX2c3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xXc7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX3fxX67xX4exXaxX12xXcxX91xXexX3xX4xX184xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX3fxX3bdxXexX3xX94xX36xX15xX22xX3xX107xXdxXb9xX18xX3xXexX180xX15xX1xX2caxX3xXexX41fxX3xXexX587xXbxX3xX4xX314xX3xX7xX78xX3xXexX1xX6xX24xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX2b2xX6xX3xX1xXa6xX15xX3xX2xX1a9xX3xX15xX22xX30fxX459xXdxX3xX107xX2b6xX3xX4xX91xX24xX3xXexX3bdxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX94xX2b6xX6xX3xXbxX1xX30fxXa6xX15xX22xX3xX15xX14xX4exX3xX4xX1xX3fxX3xX94xX339xX15xX3xX94xX3bxX24xX3xX51xX1a9xX52xX53xXc7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX3fxX67xX4exXaxX12xXd7xXa6xX3xX43xX18xX6xX15xX3xX17xX18xX184xX15xX3xX5xX535xX3xX1a0xX14xX3xX2f0xX1xX4e4xX15xX22xX3xX4xX1xX19xX15xX22xX3xX2bexX2b6xX4xX1xX3xX107xX3d3xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX2e6x15124xXd7xX2bexXd7xX2f7xX3xX7xX2exX15xX22xX3xX50xX50xX52xX53xX3xX4xX1xX3fxX3xX107xXdxX339xXexX3xXexX427xX15xX22xX3xX7xX19xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4cdxX24xX3xX4xX1xX2b2xX15xX22xX3xX24xX310xXdxX3xX4xX2b2xX6xX3xX1a0xXdxX3axX18xX7xX3xX4xX3fxX3axX3fxX15xX6xX3xX2e6xX2c5xX2eexde7bxX2c5xXefxXd7xX3fxX2bcxXefxX50xX2f7xX3xX22xX20xX4exX3xX107xX3d3xX15xX1xX3xX1a0xXdxX3bxX24xX3xX94xX30fxX459xX15xX22xX3xX1xX32bxX3xX1xX91xXbxX3xX4xX91xXbxX3xXd7xX2bbxX2bcxX2bdxX2bexXefxX2xX1baxX3xXexX3bdxXdxX3xX15xX30fxX310xX4xX3xX15xX14xX4exX3xXexX2a2xX15xX22xX3xXexX1xX3bxX24xX3xX51xX51xX50xX3xX4xX6xX3xX5xX3bxX15xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX2xX1aexXc7xX1a9xX1a9xX50xX3xX4xX6xXc7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX3fxX18xX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xdbecxX3fxX15xX1xX6xXbxX0xX52xXbxX12